Kadim Dostlar ™ Forum: Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar | Nutuk, Cumalı Ordugahı, Geometri, Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar | Nutuk, Cumalı Ordugahı, Geometri, Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Yazdığı Kitaplar


Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır.


forum


Yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız greçekleri içermektedir. O'nun günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal, özellikle II. Meşrutiyet'in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. O,mesleki bilgileri artıracak yayınların yapılmasını gerkli görüyordu. Bu amaçla mesleğinin ilkn yıllarından itibaren askerlikle ilgili birikimlerini aşağıda isimleri belirtilen kitaplarda toparlanmıştır.


a) Takımın Muharebe Talimi
b) Cumalı Ordugahı
c) Tabiye Tatbikat ve Seyahati
d) Bölüğün Muharebe Talimi
e) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Subay ve Komutan ile Konuşmalar)
f) Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih


NUTUK

Yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir.

Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.

Nutuk yalnız geçmiş devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır.

Nutuk, milleti ülkenin geleceğini belirleyecek olan milli birlik ilkesi etrafında bilinçlendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli hakimiyet kavramlarının harekete dönüştürülmesi yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir tarihi akışın hikayesidir.

Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. Yazı inkılabından sonra, bu ilk metnin okunması güçleştiğinden, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt olarak yeniden basılmıştır. Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince yeniden basılmıştır.


BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ

"Bölük Muharebe Eğitimi" olarak yayınlanan eser, meskun yerlerde muharebe, savunma ve taarruz konularını kapsamaktadır. Meskun yerlerin sınırlayıcı durumlarının muharebeye etkisi, savunma mevziinin seçimi, savunma mevziinin hazırlanması, ateş sahalarının temizlenmesi, ateş taksimi, ateş tutmayan ölü bölgelerin kapatılması ve mevziin işgali gibi savunmanın esasını oluşturan konular işlenmiştir. Ayrıca taarruzda birliğin aldığı tertip ve düzen, ilerleme, ateş üstünlüğü, ihtiyatların kullanılması gibi taarruz harekatında her zaman karşılaşılacak konular ele alınmıştır.

Genç Kurmay Önyüzbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından, Almanca aslından tercüme edilen ve bağlı olduğu ordunun eğitimine katkısı olan bu eserden yeni nesillerin de faydalanabilmeleri için bugünkü Türkçe'ye çevrilmiştir.


CUMALI ORDUGAHI

Cumalı Ordugahı; Makedonya bölgesinde, Köprülü - İştip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ordugahta, 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa'nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, "Cumalı Ordugahı" adlı eserini yazmış; süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.

Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte, ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden, 10 gün süren bu tatbikat sırasında tututuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909'da tamamladığı bu eseri, Selanik'te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet krokiden oluşmaktadır.


TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ

Bu kitap; Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın "Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri" adlı eserinin ilk bölümünü oluşturmakta olup, Selanik'te 3.Ordu Karargahı'nda görevli, Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almanca'dan Osmanlıca diline çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaasında basılmıştır.

Kitabın özü; seferi tam mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa, subayların arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatın, önemini vurgulayan bu eserini, 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken yazmıştır. Bu eserde, karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe birliklerinin Selanik-Kılkış arasında yaptıkları savunma ve taarruz uygulamalarının değerlendirilmesi yapılmıştır.


TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ

Bu eserinde, bir muharebeyi sevk ve idarede belirli kuralların olamadığını vurgulaması yanında, komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de durmuştur. Bunlar ise; birliğini barışta ve savaşta eğitmek, yönetmek ve gözetmekteki üstün başarı, elindeki kuvvetin eksikliğini giderecek düşünce gücü ve astlarından her konuda üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında, kişisel cesaret, başkalarının hareketini önceden seziş ve harekatını en uygun zamanda yapabilme yeteneği olmalıdır. Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için birliklerini başarılı bir şekilde yönetmeli, astları üzerinde etkili olmalı ve otoritesini kurabilmelidir.

Bu eserde ayrıca bir komutanın başarılı olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve öğremiş olmanın yeterli olamadığı, bunların tatbikatının da önemi belirtilmiştir.


GEOMETRİ

Atatürk bu kitabı ölümünden birbuçuk yıl önce III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayında kendi eliyle yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştü.


SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR

"Subay ve Komutan ile Konuşmalar" Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden birisidir. Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker'in "Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)" adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

Genç subayın, içinde bulunduğu ordudaki aksaklıkları, hataları nasıl sezdiğini; bunlara karşı tepkisiz kalmayarak üst makamlara hatalar ve çözüm yollarını nasıl sunduğunu; ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasal durumdan duyduğu acıları kitabın birinci bölümünde bulmaktayız.

Atatürk, bir subayın taşıması gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, insiyatif özellikleri hakkında, Nuri Conker'in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli örneklerle destekleyerek açıklamıştır.

Bunların yanı sıra, Türk kadınının, aslında toplumu yaratmada çok etkili olabilecekken, suskunluğu seçtiğini bütün açıklığıyla ortaya koymaktan kendini alamamıştır. Türk ulusu hakkında ise "kuşkusuz bizim ulusumuzun karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla..."dedikten sonra, dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına ulaşamayacağını vurgulamıştır.

Subaylarda ve erlerdeki inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kendi dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu kıyaslamıştır. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda edindiği deneyimler ile kendiliğinden hareket ve iş görme özelliğinin, olması gereken sınırını göstermiştir.

Atatürk, eserin son bölümünde, Kuzey Afrika'da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah arkadaşlarını anmış ve onları "yüksek askerlik niteliklerine" sahip insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı O'nun diğer bütün üstünlüklerinin yanı sıra insancıl yönünede tanıklık eder.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 04 Haziran 2015 Perşembe - 19:04
Düzenleme sebebi: Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 9 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Yazdığı Kitaplar• 13 Kasım 1937 – Atatürk’ün Sivas Lisesinde geometri dersi verişi.forum


13 Kasım 1937
Cumhurbaşkanı Atatürk, Sivas Lisesinde geometri dersini verirken

• 13 Kasım 1937 - Atatürk'ün, saat 9.40'da Sivas'a gelişi, bazı ziyaretleri, Sivas Kongresi'nin toplandığı salonu gezişi ve Çetinkaya'ya hareketi.forumCumhurbaşkanı Atatürk, Sivas Garı'ndan çıkarken (13 Kasım 1937)Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 13 Kasım - November 1937-Sivas Lisesinde geometri dersini verirken.

Atatürk'ün 1937'de Yazdığı Geometri Kitabı | Kitaptan Sayfalar
0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Yazdığı Kitaplar• 22 Aralık 1918 (Aralık) - Atatürk'ün, -1914 yılı Mayısında Sofya'da yazdığı- "Zabit ve Kumandan ile Hasbıhâl" adlı eserinin İstanbul'da yayımlanması. (Ruşen Eşref Ünaydın, bu eserin İstanbul'da Mütareke başlarında yayımlandığını bildirmektedir).


forum


Zabit ve Kumandan ile Hasbihal


Atatürk'ün, Şişli'deki evinde "Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe" adlı eserini yazmaya başlaması.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 22 Aralık - December

Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal - Mustafa Kemal Atatürk – Nuri Conker | Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar - Hasan Ali Yücel’in Kitap Hakkındaki Görüşü...

Atatürk Müzeleri, Evleri veya Köşkleri
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Yazdığı Kitaplar• 23 Şubat 1908 - Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selanik'te yayımlanması. (Bu kitabın basım tarihi bazı kaynaklarda 1909 olarak gösterilmiştir: Erden, s.11; K.A.M.M.T., s.617; İ.A., s.721; A.H.E., s.29; A.Y., s.20). [Kocatürk]


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 23 Şubat - February

Turgut Özakman (d.1 Eylül 1930 - .....) | Kitapları - Oyunları - Senaryoları -Romanları - Tarihi Kitapları
0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Yazdığı Kitaplar• 13 Kasım 1937 - Atatürk'ün, saat 9.40'da Sivas'a gelişi, bazı ziyaretleri, Sivas Kongresi'nin toplandığı salonu gezişi ve Çetinkaya'ya hareketi. Atatürk’ün Sivas Lisesinde geometri dersi verişi.


forum


13 Kasım 1937
Cumhurbaşkanı Atatürk, Sivas Lisesinde geometri dersini verirken
Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 13 Kasım - November 1937-Sivas Lisesinde geometri dersini verirken

Atatürk'ün Yurt Gezileri ( 1923-1938 )

Atatürk'ün 1937'de Yazdığı Geometri Kitabı | Kitaptan Sayfalar
0

#6
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar | Nutuk, Cumalı Ordugahı, Geometri, Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

nutuk ne zaman niye yapıldı - Google'da Ara (227), ataturk geometri kitabı kac yıl once yazdı - Google'da Ara (112), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (77), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (62), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (59), nutuk neden yazıldı - Google'da Ara (55), nutuğun önemi - Google'da Ara (43), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (41), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (37), atatürkün yazdığı kitapların isimleri - Google'da Ara (34), nutuk ne zaman yapılmıştır - Google'da Ara (31), nutuk ne amaçla yapılmıştır - Google'da Ara (31), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (29), nutuk ne zaman yazılmıştır - Google'da Ara (29), nutuğun özellikleri - Google'da Ara (27), nutuk neden yazılmıştır - Google'da Ara (26), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (26), nutuk yazılış tarihi - Google'da Ara (21), atatürkün yazdığı kitaplar vikipedi - Google'da Ara (20), Nutuk kitabının kısaltılmışı - Google'da Ara (19), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (18), nutuk un yazılış amacı - Google'da Ara (17), nutuk ne zaman yapıldı - Google'da Ara (17), nutuk ne zaman yapıldı - Google'da Ara (17), nutuk neden almancaya çevrilmiştir - Google'da Ara (16), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (16), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (16), nutuk vikipedi - Google'da Ara (15), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (15), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (15), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (15), NUTUK önemi - Google'da Ara (15), nutuk neden yapılmıştır - Google'da Ara (15), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (14), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (14), nutuğun yazılış amacı nedir - Google'da Ara (14), nutuğun önemi - Google'da Ara (13), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (13), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (13), mustafa kemal nutuk u neden yazmıştır - Google'da Ara (13), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (12), atatürkün yazdığı kitapların isimleri - Google'da Ara (12), nutuk kitabının özellikleri - Google'da Ara (12), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (12), nutukun yazılış amacı - Google'da Ara (12), atatürkün nutuk adlı eserinin yazılış amacı - Google'da Ara (12), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (12), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (11), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (11), atatürkün geometri kitabı vikipedi - Google'da Ara (11), nutuğun önemi - Google'da Ara (11), nutuk yazılma nedeni - Google'da Ara (11), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (11), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (11), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (11), geometrinin gelişmiş ülkelere sağladığı katkılar - Google'da Ara (11), nutuk un yazılış amacı - Google'da Ara (10), atatürk neden geometri kitabı yazmış - Google'da Ara (10), atatürkü anlatan kitapların isimleri - Google'da Ara (10), nutuk neden almancaya çevrilmiştir - Google'da Ara (10), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (10), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (10), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (10), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (10), atatürkün yazdığı geometri kitabı ile ilgili araştırma - Google'da Ara (10), nutuk kitabının geniş özeti - Google'da Ara (10), nutukun yazılış amacı - Google'da Ara (10), atatürkün yazdığı kitapların isimleri - Google'da Ara (9), nutuk ne amaçla yazıldı - Google'da Ara (9), nutuk neden yazılmış - Google'da Ara (9), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (9), mustafa kemal nutuku neden yazmıştır - Google'da Ara (9), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (9), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (9), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (9), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (9), atatürkün geometri kitabının özeti - Google'da Ara (9), nutuğun yazılış amacı - Google'da Ara (9), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (9), nutuk yazılış amacı - Google'da Ara (9), atatürk nutuğu neden yazmıştır - Google'da Ara (9), atatürkün matematikle ilgili yaptıkları - Google'da Ara (9), nutuk ne amaçla yazıldı - Google'da Ara (9), atatürkün yazdığı geometri kitabı hakkında araştırma - Google'da Ara (9), atatürkün yazdığı kitapların isimleri - Google'da Ara (8), atatürk nutuku hangi amaçla yazmıştır - Google'da Ara (8), nutuk ne zaman yazıldı - Google'da Ara (8), Nutukun Yazılış Tarihi - Google'da Ara (8), nutuk özeti vikipedi - Google'da Ara (8), nutuk ne zaman yapıldı - Google'da Ara (8), atatürk nutuk adlı eseri neden yazmıştır - Google'da Ara (8), geometrinin gelişmiş ülkelere sağladığı katkılar - Google'da Ara (8), nutuk un yazılış amacı - Google'da Ara (8), atatürkü anlatan kitaplar isimleri - Google'da Ara (8), atatürkkün yazdıgı kitaplar - Live Search (8), nutukun yazılış amacı - Google'da Ara (8), nutuğun önemi - Google'da Ara (8), nutuk ne zaman yazılmış - Google'da Ara (8), nutuk ne zaman yapıldı - Google'da Ara (8), atatürkün nutuk adlı eserinin yazılış amacı - Google'da Ara (8),

"Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar | Nutuk, Cumalı Ordugahı, Geometri, Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir." ile Benzer Konular
Atatürk Günlüğü - Today | 12 Eylül - September
9 Yanıt - 6.282 Görüntülenme | 1921 - Sakarya Zaferi
Atatürk'ün Biyografisi | Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) - Atatürk’ün Kronolojik Sırayla Hayatı
34 Yanıt - 15.034 Görüntülenme
Atatürk Günlüğü - Today | 13 Eylül - September
7 Yanıt - 3.479 Görüntülenme | Sakarya Meydan Savaşı'nın Kazanılması
Atatürk'ün Ölüm İlanı..| 10 Kasım 1938 - Atatürk'ün Ölümünü Bildiren Resmi Telgraf
7 Yanıt - 10.934 Görüntülenme | Türk Milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti.
Ben Hastayım Çocuk | Atatürk'ün Anıları
9 Yanıt - 40.686 Görüntülenme | Celal Bayar Anlatıyor..