Kadim Dostlar ™ Forum: I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk | Mareşal Ve Geleneksel Gazi Ünvanı Verildi - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk | Mareşal Ve Geleneksel Gazi Ünvanı Verildi Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.645
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk ( 23.04.1881) - (10.11.1938)forum


1.CUMHURBAŞKANI

GÖREV SÜRESi

29 EKİM 1923
10 KASIM 1938


1881 yılında Selanik'te doğdu. İlköğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik'te yaptı. Manastır Askerî Lisesi'ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya'da Ataşe Militer olarak bulundu.

Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yaptı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadolu'ya gönderildi.19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921'de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi.

26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz'u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922'de de Başkomutanlık Meydan Savaşı' nı kazanıldı. Lozan Barış Konferansı'ndan sonra, 11 Ağustos 1923'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923'de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı' na seçildi.

29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938'de öldü.


Eserleri


:z08: Atatürk'ün Özel Mektupları
Mustafa Kemal Atatürk
Kaynak Yayınları / Siyasal Tarih ve Türkiye Dizisi


"Atatürk'ün Özel Mektupları", ilk kez Sadi Borak tarafından derlenmiştir. 1961 yılında ilk basımı yapılan eser, kısa sürede tükenmiş, 1970'te ikinci ve 1980'de üçüncü basımı yapılmıştır. İlk basımı 42, ikinci basımı ise 80 mektubu kapsayan eser, üçüncü ve elinizdeki dördüncü basımında 157 mektubu içermektedir.

Atatürk'ün bu mektupları, yaşadığı dönemin ve içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal olayların birer aynası gibidir. Ayrıca Atatürk'ü tüm yanlarıyla bu mektuplarda bulmak da mümkündür: Sevgileri, tutkuları, hatta kıskançlıklarıyla... Mektuplar, tarihimiz ve Atatürk'ün biyografisiyle ilgili birçok materyali de içermektedir. Bu eserde yer alan mektuplar, öyküleriyle birlikte birçok olayı aydınlığa kavuşturmaktadır. Yakın tarihimizin kimi olayları belge ve bilgi yetersizliği nedeniyle tarihimize yanlış olarak yansımıştır. Kimi olaylar da aynı nedenle birtakım gerçek dışı varsayımlar üzerine kurulmuştur. Bunlar arasında kasıtlı olarak saptırılan olaylar da vardır: Fevzi Çakmak'ın Anadolu'ya geçişi, Sovyet yöneticileriyle yazışmalar, Ardahan Milletvekili Hilmi ve Ali Galip olayları vs...

"Atatürk'ün Özel Mektupları", yakın tarihimizin bilinmeyen ya da az bilinen kimi olaylarını açıklığa kavuşturmuş olması bakımından her zaman başvurulması gereken kaynak bir yapıt niteliğindedir.

:z08: Atatürk Konuşuyor
"Nutuk Öncesi"
Mahmut Soydan, Falih Rıfkı Atay
Tekin Yayınevi


Bu kitap için anılarını kağıda döken Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan'a Atatürk'ün özel demeci "Benim anlattıklarım ve anlattıklarımı değerlendirmek için size verdiğim belgeler okunduktan sonra, bütün Türk milletini, özellikle Türk aydınlarını vicdan ve fikir hesaplaşmasına çağırmak isterim. "Anılar" diye size anlattığı bu hikayelerin, zamanımıza kadar birtakım Devlet büyüklerinin anılarını yayımlamak sevdasına benzer bir eğilimden doğmuş olduğunu sanmayınız. Eğer ben, bu gerçekleri size söylüyorsam ve milletimize
ulaştırıyorsam, elbette bundan, büsbütün başka bir amacım vardır. Bu amaç ne olabilir?... Bunu burada açıklayamam. Fakat benim tasarladıklarımı, düşüncelerimi içtenlikle ulaştıran bu yazılar okunduktan sonra, kuşku duymam ki milletim, kendi kendine durumu öğrenecek, değerlendirebilmek için gerekli belgelere sahip olacaktır.

Dediklerimi, olaylar eylemlerle kanıtlamamış olsaydı, bu sözlerimin kapsadığı gerçeği -güç anlaşılabilir düşüncesiyle-, bir zaman daha yayımlamakta ağır davranmaya belki gerek görürdüm."


Hakkında Yazılanlar


:z07: Atatürk'ten Anılar
Kemal Arıburnu
İnkılap Kitabevi / Atatürk İle İlgili Kitaplar


Atatürk'ün düşüncelerini ve kişiliğini ortaya koymak ve değişik yönleriyle anlatmak çabasını güderken, çok dar bir çerçeve içinde de olsa, O'nu anlatanların da bu ortam içindeki yerlerine ve kişiliklerine de değinmiş bulunuyorum. Her anı ve izlenimin büyük bir değeri vardır. Uzun ve görkemli bir dönemin güçlü komutanları, tarihçileri, şairleri, yazarları, romancıları, müzisyenleri ve halk ozanları hep O'nu anlatmaya, ressamları O'nu çizmeye, heykeltıraşları O'nu yontmaya çalışmışlardır. Bu anlatılanlar, hep gönüldeki Atatürk'tür. O'nu
gönüllerinde duymayanlar, davasına baş koymayanlar, başlarını omuzlarının üzerinde bir yük gibi taşıyanlar O'nu anlatamazlardı ki...

:z07: Anılarla Mustafa Kemal Atatürk
İsmet Kür
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi


İsmet Kür, "Yazın bir bütündür... Diyelim ki, bir ulu ağaçtır. Bu ağacın her dalında ürün vermiş olmaktan mutluyum." diyor. Yayınlanmış 17 kitabı ve bunların arasında 9 baskı yapmış olanları var. Yazarımızın kitapları, -hatta günlük gazetelerde yayınlanmış kimi makaleleri, köşe yazıları bile- daima ses getirmiştir. Yazılanların tümünde vurgulanan, İsmet Kür'ün kendine özgü sürükleyici, rahat yazış biçimi; alışılagelmişten biraz farklı, hatasız, ustaca kullandığı dil olmuştur. Psikolojik irdelemelerindeki etkileme gücü de, yazılarının, üstünde durulan başka bir özelliğidir.

:z07: Atatürk'ten Anılar
Kazım Özalp, Teoman Özalp
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi ...


1930'lu yıllarda çocuk yaşlarında olan, bugünün belirli yaş düzeyinin üzerindeki akranlarımdan bir kısmı, Atatürk'ü, bir kez uzaktan dahi görmüş olmayı, haklı olarak büyük bir mutluluk saymaktadırlar. Ben bu yönden gerçekten çok şanslı bir insanım. Babamın ona yakınlığı nedeniyle çok kereler Atatürk'le beraber olabilmek şansına eriştim. Bu ülkede yaşayan herkes, eğer Atatürk ile ilgili bir anısı varsa, bunu milletine mal etmeyi bir görev saymalıdır. Bu nedenle, her ne kadar çocuk yaşlarımdaki anılar da olsa, bazıları, büyük dersler alınacak değerdedir. Anılarımı bu kitap içerisinde ikinci bölüm olarak yayınlamayı mutlu bir fırsat sayıyorum. Ailemizin elinde bulunan ve bazıları bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan fotoğrafların, bu yayına bir katkı sağladığı inancındayım. Kitabın birinci bölümünü oluşturan babamın anılarında, kendi yazdıklarına aynen sadık kalınmış, ancak o devirde kullanılmakta olan Arapça kelimelerin bazıları, gençlerin daha iyi anlayabilmeleri için, bugün kullanmakta olduğumuz şekilde Türkçeleştirilmiştir. Belirli bir tarihten sonraki anılarda, soyadları ve kullanılmaya başlanmış bulunan yeni kelimeler kullanılmıştır...

:z07: Atatürk'ün Avrasya Devleti
İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi


Atatürk'ün gözünde Milli Misak'ın anlamı nedir? Milli Mücadele'de, Sovyetlerden, ne zaman ve ne kadar yardım aldık? İran'a 1923 yılında Uçak armağan ettik mi? Neden?...
Enflasyonun yüzde 250'lerde olduğu 1924 yılında 100.000 altın harcayarak: "Türkiyat Enstitüsü" kurduk, Etnografya Müzesi’nin temellerini attık mı?..
Niçin?.. Dil Kurumu, Tarih Kurumu'nun kurulmasında gözetilen hedef nedir? Bu Hedef'den Kim ve niçin saptı?.. Atatürk ve İnönü hangi fikirde çatıştılar?.. Kim haklı idi?..
Atatürk, İnönü'nün çocuklarına okumalarını sağlamak için mirasından pay ayırdı mı?.. Niçin?.. Atatürk'ün "Siyasi Vasiyeti" var mı?.. Neydi ve uygulanmasını kim önledi?..
Atatürk, kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu? Kim oldu?.. Bütün bu soruların cevapları, bu kitapta!

:z07: Atatürk'ün Fikir Sofrası
İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi


Atatürk'ün akşam sofralarına çok ilişildi; "Yaran sofrası" denildi; "Malum Zevat Sofrası" denildi; hatta "Sarhoş Sofrası" diyenler bile oldu. Bu kitap, Atatürk'ün akşam sofralarının gerçeğini, en sağlam kaynaklardan soruşturarak, onların verdiği bilgilerle yazılmıştır. Atatürk'ün en yakınlarından alınan her bilgi, aynı olayın görgü tanıkları ile pekiştirilmiş, hafıza yanlışları düzeltilmiş ve gerçeğe en yakın biçime dönüştürülmüştür.

Alıntı

Atatürk sofralarını en iyi anlatan söz, yine Atatürk'ün sözüdür: "Hükümet Uyandı; Hadi Biz Artık Yatalım!":z07: Hayat ve Hatıratım
Rıza Nur Kendini Anlatıyor
Rıza Nur, Abdurrahman Dilipak
İşaret Yayınları / Belgelerle Yakın Tarih Dizisi


:z07: Hayat ve Hatıratım
Cilt: 3
Rıza Nur-Atatürk Kavgası
Rıza Nur - Abdurrahman Dilipak
İşaret Yayınları / Belgelerle Yakın Tarih Dizisi


:z07: Atatürk ve Pietro Canonica
Semavi Eyice
Eren Yayıncılık


:z07: Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü
Bir Dostluğun Öyküsü
Melda Özverim
Milliyet Yayınları


"Çarşamba akşamı, sizinle geçirdiğim günün tatlı hatırasıyla İstanbul'dan ayrıldım. Beni sizden uzaklaştıran tren tahmin ettiğim gibi 18.30'da değil 17.20'de hareket etti."
"Şu anda Hotel Bulgarie'deyim fakat bu otelden memnun değilim, yarın değiştirmeyi düşünüyorum."

"Ertesi gün şehirde kısa bir tur yaptım. Ekseriya sefarethanede, büromdayım ve çalışıyorum. Fethi Bey'de başka bir şey yapmıyor."

"İşte Arıburnu'nda İngilizlerle savaştayım. Düşmanın esaslı kuvvetini ezdim. Geri kalanı cesur kıtalarım tarafından sahile, donanmanın himaye ettiği bir noktaya sürüldü."

:z07: Sınıf Arkadaşım Atatürk
Okul ve Genç Subaylık Anıları
Ali Fuat Cebesoy
İnlilap Kitabevi / Atatürk İle İlgili Kitaplar


Mustafa Kemal'i altmış yıl önce bir cuma akşamı tanımıştım. Harp Okulu'nda ve Harp Akademesi'nde sınıf arkadaşımdı. 1905 yılı başlarında birer Kurmay Yüzbaşı olarak şanlı Türk Ordu'suna katıldık. Önce Suriye'de Beşinci, sonra da Makedonya'da Üçüncü Ordu'larda kurmay stajlarımızı birlikte yaptık. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde aynı safta bulunduk. Mücadelelerimiz ortaktı. Hürriyet hareketlerinde de birlikte çalıştık. Bu kitap, okul ve genç subaylık hayatımızın anılarını içine almaktadır. -Ali Fuat Cebesoy-

:z07: Gazi ve Latife
İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi


Atatürk, "Gazi Mustafa Kemal" günlerinde, İzmir'de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar. 25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım: "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir'den; sadece "Latife" olarak yine İzmir'e dönüyordu.

Nasıl tanıştılar, nasıl yaşadılar, niçin ayrıldılar?

Bu konuyu çok insan yazmaya heveslendi. Başaramadılar. Çünkü Latife Hanım: "Özel hayatımdır, yayınlayamazsınız" diye girişimleri, mahkeme kararı ile durduruyordu. Biz, bütün kaynakları kullanarak bu kitabı yazdık ve Hürriyet Gazetesinde yayınladık. Latife Uşaklıgil yayını durdurma girişiminde bulundu: "Biz, sizin hayatınızı değil, Atatürk'ün evlilik hikayesini yazdık ve yayınladık" savunusu ile yayını sürdürdük ve bu yayın -kitap olarak- bugün elinizdedir. Bu kitabın bir başka özelliği daha var.

Kitap, Atatürk'ün bütün özelliklerini: Tutalım, sigara içerken, ne zaman halka yaptığını, ne zaman yapmadığını; yatağına pijama ile mi, gecelikle mi girdiğine varıncaya kadar titiz bir gerçekçilikle saptanmış ve işlenmiştir. Bu kitapta: İnsan Mustafa Kemal var.

:z07: Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
Salih Bozok
Doğan Kitapcılık İstanbul 2001


"Atatürk'le birlikte yaptığım seyahatlere dair bazı defterde notlarım olduğu gibi, Atatürk'ün bana gönderdiği çok kıymetli mektupları vardır. Bunları neşretmek için benden satın almak isteyenler olmuştur, fakat Atatürk buna müsaade etmedi ve 'Bunları biz öldükten sonra neşretmek üzere çocuklarına miras bırak' dedi. Ben de onun için hepsini muhafaza ederek size miras bıraktım".

İşte Salih Bozok'un bu mirası, ölümünün 60. yıldönümünde oğlu Muzaffer Bozok tarafından yayımlıyor.
Esir aldığı Trikopis'e Napolyon'u örnek gösteren...
İzmir’de kendisine diklenen İngiliz konsolosu odasından kovan...
Annesinin mezarının başında ulusal egemenlik yemini eden bir Mustafa Kemal bulacaksınız.
Tabiî Latife Hanım'la evlenmelerinin ve boşanmalarının öyküsü,
İnönü ile küslüklerinin içyüzünü, sofrada kopan kimi kavgaların ilginç ayrıntılarını ve Atatürk'ün hastalığının perde arkasını da...

:z07: Cumhurbaşkanı Gazi M. Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri
Nuri Onat
Çağdaş Yayınları / Tarih-Anı-Gezi-Olay DizisiDevrim tarihimizdeki yeri çok önemli bir kitap bu. O yılların ünlü deyimi ile "Gazi" Mustafa Kemal Paşa'nın 1924 güzünde, uzun süren bir yurt gezisindeki söyleşileri, demeçleri ve söylevleri yanında, geziden izlenimler, içten coşkulu, sevgi dolu karşılama ve uğurlamalar, vurucu bir dille anlatılmış...

:z07: Hümanist Atatürk
Hamdi Ülkümen
Çağdaş Yayınları


İster günümüzde yaşasın ister tarihte yaşamış olsun, insanın sevdiği, saygı duyduğu, onu her anımsayışta heyecanlanıp mutlu olduğu insanlar vardır.

Hamdi Ülkümen için Atatürk işte o büyük insandı. ... Yunus Nadi'nin de yakın dostuydu. Birlikte çalışmışlardır. Hamdi Ülkümen'in bir devrim lisesi açması üzerine, onun eğitimciliği ve okulculuğu üzerine Yunus Nadi'nin Cumhuriyet'e yazdığı bir başyazıyı da bu kitapçığın sonunda bulacaksınız.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 10 Haziran 2015 Çarşamba - 17:02
Düzenleme sebebi: Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 5 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.645
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk | Mareşal Ve Geleneksel Gazi Ünvanı Verildi" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

atatürk`ü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (170), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - ekle ara (42), atatürkün mareşallik ünvanı aldığı savaş - Google'da Ara (27), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal anısı - Google'da Ara (26), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (23), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (21), gazi ünvanı ne zaman verildi - Google'da Ara (21), mareşal nedir - Google'da Ara (19), Atatürkü Altınla Satın Almak Isteyen Mareşal (18), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - ekle ara (17), atatürk ne zaman mareşal oldu - Google'da Ara (17), atatürkün mareşallik ünvanı aldığı savaş - Google'da Ara (16), atatürkü satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (16), mareşal ve gazi ünvanlarını savaştan sonra ne zaman aldı - Google'da Ara (16), atatürk hangi savaşta gazi oldu - Google'da Ara (14), atatürke gazilik ünvanı hangi savaşta verildi - Google'da Ara (14), atatürk hangi savaşta gazi olmuştur - Google'da Ara (14), atatürk maraşal - Google'da Ara (13), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal adlı hikaye - ekle ara (13), atatürk mareşal oldumu - Google'da Ara (13), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (13), mustafa kemal atatürk e atatürk soyadını ne zaman ve nerede verilmiştir - Google'da Ara (12), ATATÜRKÜN YAPTI YENÄ°LÄ°KLER - Bing (12), mare allik nedir - Google'da Ara (12), maraşal atatürk - Google'da Ara (12), atatürk ne zaman mareşal oldu - Google'da Ara (12), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (11), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (10), başöğretmenlik ünvanını verildiği yri ve tarihi - Google'da Ara (10), atatürkün mareşallik ünvanı aldığı savaş - Google'da Ara (10), atatürkün mareşallik ünvanı aldığı savaş - Google'da Ara (10), mareşal atatürk'e niçin verilmiştir - Google'da Ara (10), atatürke gazi ünvanı hangi savaşta verildi - Google'da Ara (10), ATATÜRKE mareşal ünvanını hangi olaydan sonra hangi tarihte verildi - Google'da Ara (10), atatürk ne zaman gazi oldu - Google'da Ara (9), mareşallik ünvanı nasıl alınır - Google'da Ara (9), mareşal nedir - Google'da Ara (9), atatürk nezaman maraşal oldu - Google'da Ara (9), mareşal ünvanı taşıyanların isimleri - Google'da Ara (9), mareşal ünvanı nasıl alınır - Google'da Ara (9), atatürk mareşal oldumu - Google'da Ara (9), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (9), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (8), başkomutanlık ünvanı - Google'da Ara (8), gazi ünvanı ne zaman verildi - Google'da Ara (8), atatürke başkomutanlık ne zaman verildi - Google'da Ara (8), atatürkü satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (8), atatürk gazilik ünvanını nasıl almıştır - Google'da Ara (8), mareşallik nedir - Google'da Ara (8), hangi savaşta atatürk gazi ünvanını almıştır - Google'da Ara (7), mareşallik nedir - Google'da Ara (7), atatürk ilk madalyasını ne zaman almıştır - Bing (7), atatürk ü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (7), Atatürk gazilik mareşallık ünvanı Ne zaman verildi? - Google'da Ara (7), Atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (7), Atatürk'ü satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (7), mustafa kemale mareşallik ve gazilik unvanlarının verilmesi - Google'da Ara (7), ata türke neden gazilik verildi - Bing (7), atatürke gazilik ve mareşallik - Google'da Ara (7), mareşallık nedir - Google'da Ara (7), atatürk gazilik unvanını hangi savaşta aldı - Google'da Ara (7), atatürk'ü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (7), atatürk mareşal mi - Google'da Ara (7), m. kemal atatürkun hayatı - Bing (6), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (6), atatürkü satın almak isteyen mareşal anısı - Google'da Ara (6), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - ekle ara (6), ataturk maresal rutbesını hangı savasta aldı - Google'da Ara (6), atatürk neden başöğretmenlik ünvanı almıştır - Google'da Ara (6), atatürke maraşellik ne zaman verildi - Google'da Ara (6), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal - Google'da Ara (6), mustafa kemal gazi ve mereşallik ne zman başlattı - Google'da Ara (6), mustafa kemal gazi ünvanını ne zaman aldı - Google'da Ara (6), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal oku - Google'da Ara (6), atatürke başkomutanlık ünvanı hangi savaşta verildi - Google'da Ara (6), atatürk mareşalmidir - Google'da Ara (6), atatürk başkomutanlık nerede ve ne zaman kazanmıştır - Google'da Ara (6), mustafa kemal gazi ve mareşallik rütbesini ne zaman aldı - Google'da Ara (5), ataturke gazi unvani hangi savas - Google'da Ara (5), atatürk hangi savaşlardan sonra gazilik ünvanı almıştır - Google'da Ara (5), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal konusu - Google'da Ara (5), mareşal ünvanı taşıyanlar - Google'da Ara (5), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal öyküsü - Google'da Ara (5), mustafa kemale gazi ve marasallik hangi savaşta verilmiş - Google'da Ara (5), atatürk gazi ünvanını ne zaman aldı - Google'da Ara (5), Google Custom Search (5), hangi savaştan sonra Mustafa Kemal` [gazi] ünvanı ve [mareşe rütleevi] verildi - Google'da Ara (5), hangi savaşın sonunda mustafa kemale başkomutanlık ünvanı verilmiştir? - Google'da Ara (5), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal metni - Google'da Ara (5), atatürke gazi ünvanı ve mareşallık rütbesi hangi savaşta verildi - Google'da Ara (5), M.Kemal gazilik ve mareşallık ünvanı hangi savaşta aldı - Google'da Ara (5), atatürkü altınla satın almak isteyen mareşal adlı kitap - Google'da Ara (5), atatürke hangi savaşta başkomutanlık görevi verilmiştir - Google'da Ara (5), atatürk e neden baş öğretmen ünvanı verilmiştir - Google'da Ara (5), atatürk e mareşallik ne zaman verilmiştir - Google'da Ara (5), atatürk neden başöğretmenlik ünvanı verilmiştir ile ilgili yazı - Google'da Ara (5), m kemale gazi ünvanı verildi - Google'da Ara (5), atatürk mareşal ünvanını hangi olaydan sonra tarihi - Google'da Ara (5), ilk maraşal - Google'da Ara (5), Mareşallik ünvanını tarihimizde Atatürk`ten sonra kim almıştır? - Google'da Ara (5),

"I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk | Mareşal Ve Geleneksel Gazi Ünvanı Verildi " ile Benzer Konular
Atatürk Günlüğü - Today | 12 Eylül - September
9 Yanıt - 6.283 Görüntülenme | 1921 - Sakarya Zaferi
Atatürk'ün Biyografisi | Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) - Atatürk’ün Kronolojik Sırayla Hayatı
34 Yanıt - 15.046 Görüntülenme
Atatürk Günlüğü - Today | 13 Eylül - September
7 Yanıt - 3.479 Görüntülenme | Sakarya Meydan Savaşı'nın Kazanılması
Gazi'den Anlamlı Bir Kare!
4 Yanıt - 2.850 Görüntülenme | "Türkiye tarikatlar, şeyhler, müritler memleketi olamaz"
Atatürk'ün Ölüm İlanı..| 10 Kasım 1938 - Atatürk'ün Ölümünü Bildiren Resmi Telgraf
7 Yanıt - 10.940 Görüntülenme | Türk Milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti.