Kadim Dostlar ™ Forum: Biyogaz | Organik Atıklardan Kullanılabilir Gaz Üretilmesi - Biyogazın Oluşumu - Biyogaz Üretiminde Kullanılan Mataryaller - Türkiye Ve Dünyada Biyogaz - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Biyogaz | Organik Atıklardan Kullanılabilir Gaz Üretilmesi - Biyogazın Oluşumu - Biyogaz Üretiminde Kullanılan Mataryaller - Türkiye Ve Dünyada Biyogaz Biyogazın Kullanım Alanları... Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Biyogaz
Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder.

Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.

Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzlulağa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.
forum


Biyogazı oluşturan metan molekülü

Biyogazın OluşumuBiyogaz üç evrede oluşur.


1- Hidroliz
2- Asit oluşturma
3- Metan oluşumu dur.


Birinci aşama atığın mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler peptidlere ve aminoasitlere dönüşür. Bundan sonraki aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asetik asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim esnasında pH'nın düşmesine neden olabilir bu durum metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Son aşamada ise bu madeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler. Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmener ile gerçekleşmekte ve doğal olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz üretimini de etkilemektedir.
forum


Kompleks organik maddenin basit maddeye dönüşümü
Hidroliz aşaması: İlk aşamada mikroorganizmaların salgıladıkları selular enzimler ile çözünür halde bulunmayan maddeler çamur içerisinde çözünür hale dönüşürler. Uzun zincirli kompleks karbonhidratları, proteinleri yağları ve lipidleri kısa zincirli yapılara dönüştürürler. Bu basit organiklere dönüşüm sonucunda birinci aşama olan hidroliz tamamlanmış olur.

Asit oluşturma aşaması: Çözünür hale dönüşmüş organik maddeleri asetik asit, uçucu yağ asitleri, hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüşür. Bu aşama anaerobik bakteriler ile gerçekleştirilir. Bu bakteriler metan oluşturucu bakterilere uygun ortam oluştururlar.

Metan oluşumu: Bakterilerin asetik asiti parçalayarak veya hidrojen ile karbondioksit sentezi sonucunda biyogaza dönüştürülmesi işlemdir. Metan üretimi diğer süreçlere göre daha yavaş bir süreçtir. Metan oluşumundaki etkili bakteriler çevre koşullarından oldukça fazla etkilenirler.
Biyogaz Üretiminde Kullanılan Mataryaller


Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir.

Bu bağlamda kullanılan materyaller,


1- Hayvansal atıklar

* Hayvancılık ile elde edilen atıklar,
* Hayvan gübreleri,

2- Bitkisel atıklar

* Bahçe atıkları,
* Yemek atıkları,

3- Endüstriyel atıklar

* Zirai atıklar,
* Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
* Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
* Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,
* Gıda endüstrisi atıkları,
* Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar,
* Şeker endüstrisi atıkları,
* Evsel katı atıklar,
* Atıksu arıtma tesisi atıkları.


Biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarakta yapılabilmektedir. Kentsel atıkların ayrı ayrı toplanılması ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretim imkânı vardır. Bu çerçevede Türkiye'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Kanal Projesi çerçevesinde yaptığı bazı çalışmalar bulunmaktadır.
forum


Biyogaz üretiminde organik atık
Biyogaz Üretimini Etkileyen FaktörlerGenel olarak biyogaz oluşumuna etki eden mikrobiyolojik bakterilerin etkileneceği her faktör biyogaz üretimini de etkiler. Bir bakterinin yaşamsal falliyetlerini devam ettirebilmesi için belirli sıcaklık ve pH değerlerine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda toksisite de bakterilerin falliyetlerini direk olarak etkiler. C/N oranı (Karbon / Azot) bir bakterinin ayrıştırma hızına etkisi bulunduğu için önemlidir. C/N oranın dar olması bakterilerin o atığı daha hızlı ayrıştırması anlamına gelir. Son olarakta biyogaz üretiminin yapıldığı reaktörde organik yükleme hızı ve hidrolik bekleme süreside biyogaz üretimine direk olarak etkiler.


Sıcaklığın biyogaz üretimine etkileri:

Metanojenik bakteriler çok yüksek ve çok düşük sıcaklık değerlerinde aktif olmamaktadır. Bu yüzden biyogaz üretiminin gerçekleşeceği reaktör sıcaklığı biyogazın üretimine veya hızına direk olarak etki etmektedir. Bu bakteriler sıcaklık değişimlerine karşıda oldukça hassastırlar. Reaktörün içerisindeki sıcaklık bekleme süresini ve reaktör hacmini de belirler. Sıcaklığın düzeyine göre sınıflandırılması üç şekilde yapılabilir.


* Psikofilik sıcaklık aralığı = 12-20 Derece
* Mesofilik sıcaklık aralığı = 20-40 Derece
* Termofilik sıcaklık aralığı = 40-65 Derece


pH'nın biyogaz üretimine etkileri:

Metan oluşturucu bakteriler için en uygun pH değerleri nötr veya hafif alkali değerlerdir. Anaerobik şartlarda fermantasyon işlemi devam ederken 7-7.5 arasında değişir. pH değerinin 6.7 düzeylerine düşmesi durumunda bakteriler üzerinde toksit etki yapar. Asit oluşturucu bakterilerin ise sayısı artarak pHnın düşmesine ve metan oluşumunun durmasına sebep olabilirler. Bu gibi durumlarda reaktöre organik madde yüklenmesi kesilerek asit oranının düşmesi sağlanır. pH'nın kararlı bir hale gelebilmesi için kimyasal da kullanılabilmektedir. Bu kimyasallardan bir tanesi sönmüş kireç olarak bilinen kalsiyum hidrooksittir.

Toksisite'nin biyogaz üretimine etkileri:

Mineral iyonları, ağır metaller ile deterjan gibi maddeler bakterilerin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluştururlar. Bu maddelerin biyoreaktörlere sızması ile üretimin yavaşlaması veya durması söz konusu olabilmektedir. Tavuk yetiştiriciliğinde yemlere antibiyotik katılması, gaz üretiminde tavuk gübrelerinin kullanıldığı sistemlerde toksisite etkisi yapmaktadır. Bu şekildeki yemlerle beslenen tavukların gübrelerinde de antibiyotikler bulunmakta ve bu antibiyotikler metan oluşturcu bakteriler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

C/N oranı'nin biyogaz üretimine etkileri:

Anaerobik bakteriler karbonu enerji elde edebilmek için kullanmaktadırlar. Azot ise bakterilerin büyümesi ve çoğalması için gerekli olan diğer maddedir. C/N orano biyogaz elde edilecek olan atık için uygun değerlerde olmalıdır. Oran 23/1 düzeyinden fazla ve 10/1 oranından az olmamalıdır. Azot oranının fazla olması amonyak oluşumu sebebiyle biyogaz üretimini olumsuz etkilemektedir.

Organik yükleme hızı'nın biyogaz üretimine etkileri:

Organik yükleme hızı, birim hacim(m3) bioreaktörlere günlük olarak beslenen organik madde miktarıdır. Organik yükleme hızının mümkün oldukça optimumda tutulması gereklidir Aksi halde pH seviyesi düşerek gaz oluşumunu tamamen durabilmektedir.

forum


Biyogaz boruları

Mesofilik şartlarda çalışan reaktörler için optimum organik yükleme hızı.


Atık Materyali : Yükleme miktarı/Gün


Sığır gübresi : 2.5-3.5 kgUM/m3.gün
İlave besin maddeli sığır gübresi : 5.0-7.0 kgUM/m3.gün
Domuz Gübresi : 3.0-3.5 kgUM/m3.gün


Biyoreaktörler


Biyogazın üretimi için tasarlanmış yapıların genel ismidir. Küçük hacimli ve büyük hacimli olarak ikiye ayrılabilir. Küçük hacimli reaktörler hacim olarak 3 ton a kadar olabilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda 10 tonun altında istenilen verimlilikte olmamaktadır. Biyoreaktörün tasarımında üretimin kesik kesik mi yoksa sürekli mi olacağı da belirleyici bir unsurdur. Dünyada biyoreaktörü ve biyogazı en çok kullanan ülke Çin dir. Bu ülkenin kendine has küçük kapasiteli reaktörleride vardır. Son dönemlerde ucuz maliyeti nedeniyle torba tipi ya da balon tipi reaktör modelleride yaygınlaşmaktadır. Ancak bu model reaktörlerin verimli hizmet süreleri takriben 2 - 3 yıl kadardır.

Biyogaz üretiminde ise kullanılan en yaygın üç reaktör aşağıdaki gibidir,

1- Sabit kubbeli (Çin tipi) reaktörler,
2- Hareketli kubbeli (Hint tipi) reaktörler
3- Torba tipi (Tayvan tipi) reaktörler
forum


Biyogaz deposu
Türkiye'de Biyogaz1980 - 86 yılları arasında ülkemizde Toprak-Su araştırma enstütüleri tarafından yoğun olarak araştırılmıştır. Daha sonra ise bu konudaki araştırmalar üniversiteler bünyesinde bireysel olarak devam etmiştir. Biyogaz üretimi herkesin kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Bu üretim için eğitimli ve gerekli donanımı olan kişiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye'de bu konuda yeterli bilgiye sahip kişilerin bulunması hususunda sorunlar bulunmaktadır.


Dünya'da BiyogazDünyada biyogaz üretim ve kullanımı giderek gelişmektedir. Hayvan gübresinden elde edilen biyogazın tesis oranları dikkate alınırsa dünyadaki tesislerin %80'i Çin'de %10'u Hindistanda, Nepal ve Tayland'ta bulunmaktadır.

Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir. Almanya'da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2,200 tesise kadar artmıştır.Biyogazın Kullanım Alanları


Biyogaz doğalgazın kullanım alanlarıyla parelel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır.


Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir,

1- Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma,
2- Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım,
3- Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi,
4- Yakıt pillerinde kullanımı,
5- Mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi,
6- Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı.


Tüm bu kullanım alanlarının yanısıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biygaz üretimi için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için, tarımsal işletmelerde gerek seraların ve iskan yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerin yakıtı olarak kullanılmasında önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Bu şekilde kullanılan biyogaz işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.
forum


Biyogaz ile çalışan otobüs / Bern, İsviçre
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 0 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Biyogaz | Organik Atıklardan Kullanılabilir Gaz Üretilmesi - Biyogazın Oluşumu - Biyogaz Üretiminde Kullanılan Mataryaller - Türkiye Ve Dünyada Biyogaz" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (26), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (16), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (11), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (10), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (9), biyogaz - Google'da Ara (8), biyogaz yapımı - Google'da Ara (7), gaz atıkların sınıflandırılması - Google'da Ara (7), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (7), gaz atıkların sınıflandırılması - Google'da Ara (6), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (5), bio gaz nasıl üretilir - Google'da Ara (5), İNEK GÜBRESİNİN ; SUDA ÇÖZÜNEBİLİR MADDELERE VE BİYOGAZA DÖNÜŞÜM - Google'da Ara (5), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (5), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (5), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (4), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (4), inek gübresinden doğalgaz - Google'da Ara (4), inek küresin de gaz nasıl üretebilris - Google\'da Ara (4), hayvan gübresinden gaz üretimi - Google'da Ara (4), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (4), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (4), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (4), Biyo gazın oluşumu ve nerelerde kullanıldığı - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl oluşur - Google Search (3), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (3), metangazının nasıl elde edildiği ve hangi amaçla kullanıldığı - Google'da Ara (3), metan gazı hangi alanlarda kullanılır - Google'da Ara (3), organik çöplerden elektrik üretimi - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (3), organik olan metan gazı türkiyede çok kullanılır mı - Google'da Ara (3), hayvan gübresinden dogal gaz - Google'da Ara (3), metan gazı nasıl üretilir - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (3), biyogazın üretildiği maddeler - Google'da Ara (3), hayvan gübresinden gaz nasıl oluyo - Google'da Ara (3), hayvan güpresinden gaz nasıl yapılır - Google'da Ara (3), bio gaz nasıl oluşur - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (3), hayvan gübresinden biyogaz üretimi nasıl yapılır - Google'da Ara (3), bio gazı nasıl üretebilirim - Google'da Ara (3), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (2), biogaz videoları - Ask.com Search (2), inek küresin de gaz nasıl üretebilris - Google\'da Ara (2), (1) tarımsal tv biyo gaz - Web Search Results (2), youtube tayvan bio gaz - Google\'da Ara (2), bıo gaz nasıl üretilir - Bing (2), hayvan.güpresiyle.gaz.yapımı - Google\'da Ara (2), (1) en gelişmiş biyo gaz tesisi - Web Search Results (2), gaznasılüretilir - Google\'da Ara (2), mutfak atıklarından biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), www.mataryaller.com - Bing (1), YOU TOBE SEYYAR BİO REAKTÖRLERİ - Google\'da Ara (1), (1) bio gaz nasıl yapılır - Web Search Results (1), (1) tarım tv biyo gaz yapımı - Web Search Results (1), Google Custom Search (1), Asetik Asit molekülü - Bing Images (1), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), bitki atıklarından biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), Web Search Results (1), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), Desteklenmeyen Tarayıcı | Facebook (1), hayvan gübresinden doğal gaz üretimi - Bing (1), Web Search Results (1), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google\'da Ara (1), metan gaz videoları - Bing (1), hayvan gübresinden elde edilen dogal gaz - Bing (1), facebook metan gazının oluşumu - Bing (1), güpreden doğal gaz üretimi - Google\'da Ara (1), Tarım Türk uzmana sor biyogazın anlatımı - Google\'da Ara (1), bıo gaz nasıl üretilir - Bing (1), hayvan gübresınden yakıt üretme metodları - Bing (1), biogaznasılyapılır - Bing (1), gaznasılüretilir - Google\'da Ara (1), http://img91.imageshack.us/img91/6043/95728845sp8.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), hidroliz nedir - Google\'da Ara (1), Redirect Notice (1), bıo gaz nasıl üretilir - Bing (1), bıo gaz nasıl üretilir - Bing (1), Funmoods - web search results - www.biyogaz (1), biyogazın kullanım alanları - Bing (1), (1) biyogaz yapım videoları - Web Search Results (1), hayvan gübresinden dogal gaz üretimi - Bing (1), Arama V9 (1), Arama Govome (1), Arama Govome (1), Arama V9 (1), türkiyede hayvancılık ile elde edilen atıklar - Bing (1), biyogazın dünyadaki kullanımı - Bing (1), biyo gaz nasıl üretilir - Bing (1), biyo gaz resimli gösterisi - Google'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (1), hayvan gübresinden gaz üretimi video - Google'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (1), biyogaz nasıl üretilir - Google'da Ara (1),

"Biyogaz | Organik Atıklardan Kullanılabilir Gaz Üretilmesi - Biyogazın Oluşumu - Biyogaz Üretiminde Kullanılan Mataryaller - Türkiye Ve Dünyada Biyogaz Biyogazın Kullanım Alanları..." ile Benzer Konular
Atlas Dergisi | Türkiye Resimleri - Atlas Dergisi'nin Türkiye'nin En Güzel Fotoğrafı Yarışmasında İlk 10
7 Yanıt - 4.850 Görüntülenme | Keban Barajı,Kekova,Ulubat Gölü,Hattuşaş,Meke Gölü..
21 Eylül 2007 | Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye De
0 Yanıt - 1.783 Görüntülenme
Pontus Rum Devleti Hayali | Patrikhane Fitnesi Ve "Pontus Rum Devleti Hayali" - Ateş Çemberinde Türkiye Ve Pontus Fitnesi
3 Yanıt - 3.103 Görüntülenme
Türkiye'de Yeni Ruhçuluk
0 Yanıt - 3.231 Görüntülenme
Türkiye Cumhuriyeti | I. Bölüm, Damat Ferid'in Aydın ilini Yunanistan'a teslim ettiğini..
3 Yanıt - 1.509 Görüntülenme