Kadim Dostlar ™ Forum: Deyimler Sözlüğü [ D ] | Dişinin kovuğuna bile gitmemek - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız

Deyimler Sözlüğü [ D ] | Dişinin kovuğuna bile gitmemek Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

  • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
  • Grup: Yönetici
  • Mesaj sayısı: 5.470
  • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
  • Gender:Female
  • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

AÇIKLAMALI DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
forum

forum Dağa çıkmak: Hükümete, kanunlara karşı gelerek dağlara çekilmek, buralarda eşkıyalık etmek.

forum Dağa kaldırmak: Herhangi bir sebepten ötürü birini zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada alıkoymak

forum Dağarcığına atmak: Yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine yerleştirmek.

forum Dağdan gelip bağdakini kovmak: Daha sonradan geldiği bir yere ya da karıştığı bir işte eskiden beri bulunan bir kişinin yerini almaya çalışmak.

forum Dalavere çevirmek: Yalan, dolan ve hile ile kötü bir iş yapmak; düzen kurarak gizlice başkasını aldatmak.

forum Dal budak salmak: 1. Karmaşık biçimde yayılıp genişlemek. 2. Soy ya da dostluk yönünden genişleyip yayılmak

forum Daldan dala konmak: Çok sık, düşünce ya da konu değiştirmek

forum Dallanıp budaklanmak: Genişleyip yayılmak, gittikçe büyüyerek karışık bir durum almak

forum Dalına basmak: Hiç hoşlanmadığı şeyleri yaparak birisini öfkelendirmek

forum Damdan düşer gibi: Aniden, yersiz olarak (söz söylemek).

forum Dananın kuyruğu kopmak: Olay patlak vermek, beklenen ve korkulan sonucun gerçekleşmesi.

forum Danışıklı dövüş: Şike; önceden aralarında bir anlaşma olduğu hâlde, sanki böyle bir anlaşma yokmuş gibi davranarak başkalarını aldatmak

forum Dara düşmek: 1. Paraca sıkıntıya uğramak. 2. Sıkıntılı, tehlikeli bir durumla karşılaşmak.

forum Dar boğaz: Sıkıntılar ve güçlükler içinde geçirilen, geçici kabul edilip sonunda ferahlık umulan durum.

forum Darda kalmak: 1. Zor duruma düşmek. 2. Paraca sıkıntı çekmek.

forum Dar gelirli: Geçim sıkıntısı çeken, kazancı normal olarak geçimini sağlamaya yetmeyen.

forum Darısı (dostlar) başına: "Kavuştuğum başarı ve mutluluğa tüm dostlarımın da kavuşmasını isterim"

forum Dar kafalı: Anlayışı, kavrayışı az; yeniliklere açık olmayan.

forum Defteri kapamak: İlgiyi kesmek, uğraşmaz olmak, söz konusu işi yapmaz olmak.

forum Deli divane olmak: Bir şeyi, bir kimseyi aşırı derecede sevmek, ona tutkun olmak.

forum Deli fişek: Atak, delişmen, delice işler yapan, şımarık

forum Deliksiz uyku: Hiç uyanmadan, çok rahat, uzun süre uyunulan uyku.

forum Denizden çıkmış balığa dönmek: Yeni bir işe, ortama, duruma alışmakta zorluk çekmek.

forum Dert ortağı: 1. Aynı derdin, sıkıntının içinde bulunanlardan her biri. 2. Bir kimsenin derdini paylaştığı, anlattığı yakın dostu

forumDeve kini: Bitmeyen, geçmeyen, unutulmayan büyük kin.

forum Deveye hendek atlatmak: Birisine yapılması çok zor, hemen hemen yapamayacağı bir işi yaptırmaya çalışmak.

forum Dışı (seni) yakar, içi beni: "Dıştan görünüşü, herkesi imrendirecek kadar güzel ama içyüzü elverişsiz, kötü, sahibini üzücü" anlamında kullanılır.

forum Diken üstünde oturmak: Bir yerde tedirginlik duymak, her an kalkmak durumunu belirtir olmak, huzursuz olmak.

forum Dikiş tutturamamak: Bir yerde, bir işte bir sebepten ötürü başarı sağlayamayıp uzun süre kalmamak.

forum Dil dökmek: Kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek

forum Dile kolay: Söylenmesi kolay ama yapılması ortaya konması ya da katlanılması çok güç.

forum Dili dolaşmak: Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.

forum Dili dönmemek: 1. Bir sözü doğru ve düzgün söylemeyi becerememek, yanlışsız konuşamamak. 2. Amacını iyi anlatamamak.

forum Dilinden kurtulamamak: Yaptığı bir kabahatten ötürü sürekli olarak, bir kimsenin sitem, eleştiri ve sataşmalarına uğramak.

forum Diline dolamak: 1. Bir kimsenin dedikodusunu yapmak, kötü tarafını her yerde söylemek. 2. Bir şeyi her fırsatta söyler olmak.

forum Dilinin altında bir şey olmak: Bir kimsenin sözlerinden açıkça söylemediği bir şeyler olduğu anlaşılmak.

forum Dilinin ucuna gelmek: 1. Tam söyleyecekken vazgeçip söylememek. 2. Hatırladığı şeyi söyleyecekken yine unutuvermek.

forum Dilin kemiği yok ya!: 1. Önceden söylediği sözü başka biçimlere sokarak inkâr etmek. 2. İnsan konuşurken bazı hatalar yapabilir, doğru ve yanlış herşeyi söyleyebilir.

forum Dillere destan olmak: Bir olay veya nitelik halk arasında yayılmak

forum Diline pelesenk etmek: Bir sözü her zaman, yerli yersiz tekrarlamak.

forum Dil yarası: Acı, ağır ve kötü sözün gönülde bıraktığı kırgınlık

forum Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak: Daha iyisini elde etmek uğruna çalışırken elindekilerini de yitirmek.

forum Dinden imandan çıkmak: Çok sinirlenmek, öfkelenmek, kızgınlık duymak

forum Dipsiz kile boş ambar: Para, mal tutamayanın durumunu ya da verimsiz, sonuçsuz bir işi anlatmak için kullanılır.

forum Dirsek çevirmek: Daha önce birlikte iş yaptığı, anlaştığı kimseden, artık ihtiyaç duymadığı için yüz çevirmek; bir kimseyi kendinden uzaklaştıracak davranışlarda bulunmak

forum Dirsek çürütmek: Okumak, öğrenim görmek için uzun yıllar çalışmak

forum Diş bilemek: Öç almak, kötülük yapmak için fırsat kollamak; öfkesini gösterir durum almak."

forum Diş gıcırdatmak: Kızgınlığını, öfkesini kimi davranışlarıyla belli etmek

forum Dişinden tırnağından artırmak: Yiyeceğinden, içeceğinden vb. ihtiyaçlarından keserek zorla biriktirmek

forum Dişini tırnağına takmak: Çok büyük zorluklara, sıkıntılara, darlıklara katlanarak bütün gücünü kullanıp çalışmak.

forum Dişinin kovuğuna bile gitmemek: Çok az gelmek (yiyecekler için)

forum Dize gelmek: Teslim olmak, boyun eğmek, yenilmek, güçlünün buyruğunu kabullenmek.

forum Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hâle gelmek.

forum Dobra dobra söylemek: Hiçbir şeyden çekinmeden, sözü eğip bükmeden, dosdoğru, açık açık konuşmak.

forum Dokuz doğurmak: 1. Bir işi güçlükle ve sıkıntı içinde sonuca ulaştırmak. 2. Merakla, heyecanla, sabırsızlıkla, sıkıntı çekerek beklemek

forum Dokuz köyden kovulmuş: Geçimsizliği, hatalı davranışları yüzünden birçok yerden atılmış kimse

forum Dolu dizgin: 1. Son hızla (süvari ve at arabası için). 2. Önüne geçilemeyecek biçimde, çok fazla olarak.

forum Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı: İçinden çıkılamayan güç bir durum karşısında söylenir.

forum Domuzdan kıl çekmek: Sevilmeyen, eli sıkı olan, cimri bir kimseden bir şey alabilmek.

forum Dostlar alışverişte görsün: Gösteriş olsun; amaç iş yapıyor görünmek, iş yapmak değil.

forum Dört ayak üstüne düşmek: Tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak

forum Dört başı mamur: Her yanı bakımlı, elverişli, güzel, tam istenildiği gibi.

forum Dört dönmek: Bir işi yapmak için korku, heyecan, telâş, şaşkınlık içinde sağa sola koşmak, çare aramak.

forum Dört gözle beklemek: Özleyerek, çok isteyerek, büyük bir sabırsızlıkla beklemek.

forum Dut yemiş bülbüle dönmek: Susmak; konuşkanlığını, sevincini, neşesini yitirmek; sesi çıkmaz olmak.

forum Düğün bayram etmek: Çok sevinç duymak, topluca neşeli bir duruma kavuşmak.

forum Dünya başına yıkılmak: Dara düşmek, felâkete uğramak, umutlarını yitirmek, çok üzülüp acı çekmek.

forumDünyadan elini eteğini çekmek: Bir kenara çekilip toplum ile ilişkisini kesmek, toplumun yaşayışına karışmaz olmak, daha çok ibadetle meşgul olmak ve dünya işleriyle ilgilenmez olmak.

forum Dünyadan haberi olmamak: Çevresinden, çağından ve çağının getirdiklerinden, zamanında yaşanan hayattan haberli olmamak.

forum Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak: Dünyada insanın başına neler gelebileceğini öğrenmek, zorluklarla karşılaşmak, tecrübe kazanmak.

forum Dünya yıkılsa umurunda değil: Hiçbir şeyle ilgilenmemek, umursuz olmak, sorumluluk duymamak.

forumDünyayı toz pembe görmek: İyimser olmak, üzücü durumlara bile iyi gözle bakmak

forum Düşünüp taşınmak: Bir meseleyi enine boyuna tartmak, konuyu bütün yönleriyle incelemek, iyice düşünüp ona göre davranmak.

forum Düşman çatlatmak: Nisbet yapmak, iyi durum ve başarılarıyla düşmanı kızdırmak ve kıskandırmak.1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 0 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Deyimler Sözlüğü [ D ] | Dişinin kovuğuna bile gitmemek" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (89), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (81), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (66), doğa deyimleri - Google'da Ara (35), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (33), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (27), doğa deyimleri - Google'da Ara (27), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (24), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (24), DOGAYLA İLGİLİ DEYİMLER - Google'da Ara (23), doğa ile ilgili deyim - Google'da Ara (22), doğa deyimler - Google'da Ara (22), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (18), deyim karikatürleri - Google'da Ara (17), deyimli karikatürler - Google'da Ara (17), doğayla ilgili deyim - Google'da Ara (16), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (15), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (14), deyimli karikatür - Google'da Ara (14), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (13), karikatürlerle deyimler - Google'da Ara (12), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (12), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (12), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (12), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (11), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (10), doğayla ilgili deyim - Google'da Ara (10), d ile ilgili deyimler - Google'da Ara (10), doğa ile ilgili deyim - Google'da Ara (9), karikatür ile ilgili deyimler - Google'da Ara (9), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (9), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (9), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (9), deyimlerin karikatürleri - Google'da Ara (9), deyimlerle ilgili karikatürler - Google'da Ara (9), deyimler ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (8), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (8), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (8), doğa ilgili deyimler - Google'da Ara (8), alışmakla ilgili sözler - Google'da Ara (8), deyimli karikatürler - Google'da Ara (8), doğa deyimler - Google'da Ara (8), karışık deyimler - Google'da Ara (7), deyimlerle ilgili karikatürler - Google'da Ara (7), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (6), deyimler ve karikatürleri - Google'da Ara (6), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (6), doğa ile deyimler - Google'da Ara (6), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (6), deyimlerle ilgili karikatür - Google'da Ara (6), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (6), deyimli karikatürler - Google'da Ara (6), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (6), doga ile ilgili deyimler - Google'da Ara (6), doğa ile ilgili deyim - Google'da Ara (6), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (6), karikatürlerlerle deyimler - Google'da Ara (5), deyimler ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (5), yaşanan deyim hikayeleri - Google'da Ara (5), d ile deyimli karikatürler - Google'da Ara (5), değimler sözlüğü - Google'da Ara (5), deyimli karikatürler - Google'da Ara (5), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (5), dizlerinin bağı çözülmek deyiminin hikayesi - Google'da Ara (5), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (5), doğa deyimleri - Google'da Ara (5), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (5), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (5), deyimler sözlüğü d harfi - Google'da Ara (5), doğa ile ilgili deyim - Google'da Ara (5), deyimli karikatür - Google'da Ara (5), doğa deyim - Google'da Ara (5), deyimli karikatürler - Google'da Ara (5), deyimler ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (5), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (5), doğayla deyimler - Google'da Ara (5), deyimler ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (5), karikatür ile ilgili deyimler - Google'da Ara (5), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (5), dogayla ilgili deyim - Google'da Ara (5), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (5), doğa deyimleri - Google'da Ara (5), doğayla ilgili deyimler - Google'da Ara (5), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4), çalışma ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4), deyimler ve karikatürü - Google'da Ara (4), Ой! (4), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (4), ÇALIŞMAKLA İLGİLİ DEYİMLER - Google'da Ara (4), çalışmak ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4), çalışmakla ilgili deyimler - Google'da Ara (4), deyimlerle ilgili karikatürler - Google'da Ara (4), deyimler doğa ile - Google'da Ara (4), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4), deyimler ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (4), deyim karikatürleri - Google'da Ara (4), calışmayla ilgili deyimler - Google'da Ara (4), doğa ile ilgili deyim - Google'da Ara (4), doğa ile ilgili deyimler - Google'da Ara (4),

"Deyimler Sözlüğü [ D ] | Dişinin kovuğuna bile gitmemek " ile Benzer Konular
Atatürk Neden Büyük Atatürk | Seninle Yaşıyor Seni Özlüyoruz.. Hiç Görmesek Bile..
4 Yanıt - 4.375 Görüntülenme | Atatürk, bütün insanlık için gerçek bir onur simgesi.
İsim Sözlüğü..
2 Yanıt - 1.802 Görüntülenme | Hepsi Gerçek
Böylesi Google'da Bile Yok | Eli Yüzü Düzgün Helal Süt Emmiş Kız
7 Yanıt - 892 Görüntülenme | Google Bile Bulamıyor
Mutfak Sözlüğü
0 Yanıt - 859 Görüntülenme
A'dan Z'Ye Bilişim ve İnternet Sözlüğü 1. Bölüm [A - D Harfi]
4 Yanıt - 3.577 Görüntülenme