Kadim Dostlar ™ Forum: [Sosyoloji] Toplumsal Değişme Nedir? | Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar - Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar - Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler - Toplumsal Değişme Tipleri - Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

[Sosyoloji] Toplumsal Değişme Nedir? | Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar - Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar - Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler - Toplumsal Değişme Tipleri - Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar Toplumsal Gelişmeyi Kolaylaştıran Faktörler... Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Toplumsal DeğişmeGenel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre "toplumsal değişme"


Toplumsal yapıdaki değişim: Doğa, kurumlar, toplumsal davranış veya toplum içerisindeki sosyal ilişkiler, insanların biraradalığı ve bundan daha fazlası için kullanılabilir.
Karakteristik olarak ya da paylaşılan değerler anlamında bireylerin bir grubu etkileyen herhangi bir davranışı veya olayı,
Kuralcı bir biçimde toplumun değişimine sebebiyet verecek şeye karşı taraflı bir tutum içine girmeyi (daha çok öznel bir anlam) ifade eder.forum
Terim, tarih çalışmalarında, ekonomide ve politik bilimlerde ekonomik büyüme ve gelişme, demokratikleşme, küreselleşme, politik sistemlerin farklılığı veya başarısızlığı gibi konuları içerecek biçimde kullanılır. Terim, devrim ve paradigma kadar geniş kavramları kapsayabilir ya da küçük kasaba yönetimindeki toplumlara ilişkin değişimlere kadar daraltılabilir. Toplumsal değişme kavramı, bireylerden oluşan grubun bazı karakteristik özelliklerinin ölçüsünü de ima edebilir. Terim çoğunlukla toplumun yararına, pozitif olduğu düşünülen değişimleri anlatıyor iken, yaşam tarzlarının varlığını engelleyen veya zarar veren sonuçları veya yan etkileri de anlatabilir.

Toplumsal değişme, toplumsal çalışma ve toplum biliminde bir konudur fakat ayrıca politik bilimleri, ekonomi bilimini, tarihi, antropolojiyi ve diğer sosyal bilimler alanlarını da içerebilir.

Yaratılan pek çok toplumsal değişim biçimleri arasında, toplumsal değişim için tiyatro, doğrudan eylem, karşı duruş, taraf tutma, toplumsal organizasyon, devrim ve politik aktivizm vardır.

Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe "toplumsal değişme" denir. Toplumsal değişme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği gibi, savaşlar veya doğal felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir.

Her toplumsal değişme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel bir çerçevede birtakım insanlar arasında geçer. Değişme bir süreçtir. Değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir.

Değişme bir durumdan daha iyi bir duruma geçiş biçiminde ise "ilerleme", birden fazla yönde olursa "gelişme" olur.
1- Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar


a. Evrim


Toplum yapısında meydana gelen yavaş, sürekli ve ileri dönük değişmelerdir. Evrim, toplumdaki kurum ve ilişkilerde boşluğa yol açmaz. Bir kurum ya da ilişki değişirken alternatifi de oluşur. Evrimde aşamalı bir değişim modeli vardır. Böylelikle toplumsal değişiklik büyük boyutlu krizlere neden olmaz. Örneğin: Türkiye’de modern toplumun gelişimi sanki hiç yokmuş gibi görünse de geride bıraktığımız 20 yıla baktığımızda değişim daha iyi anlaşılır.

Ancak evrimsel değişimin eski toplum yapısındaki öğeleri tam anlamıyla değiştiremediği yolunda eleştiriler de vardır.

b. Devrim (İnkılâp)

Bir toplumda birikmiş olan değişim isteğinin bir anda ortaya çıkarak varolan tüm toplumsal kurumları ve ilişki biçimlerini kökünden değişmesine neden olan toplumsal değişim biçimidir. Devrimde sıçramalı bir değişim modeli vardır. Bu şekilde eleştirilen eski yapı tümüyle değişmiş olur. Örneğin: Cumhuriyet Devrimi, Bolşevik Devrimi…

Ancak plansız bir devrim sürecinin toplumu felakete sürükleyebileceği yolunda eleştiriler de vardır.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üye0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


2- Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar


Toplumların geçirmiş oldukları değişimi açıklamak için, geçmiş tarih süreci incelenir. Ancak bu inceleme üç faklı tarih sürecinde yapılır.


Bunlar:


a. Büyük Boy Kuramlar: Çok uzun tarih dönemlerini inceleyerek toplumsal değişimi açıklamaya çalışırlar. Örneğin: Ortaçağ, İlkçağ gibi çağların ya da uygarlıkların incelenmesini kapsayan araştırmalar.

b. Orta Boy Kuramlar: Yaklaşık olarak 30 – 50 yıllık bir tarih dönemini ele alarak toplumsal değişimi açıklamaya çalışırlar. Örneğin: Türkiye’de planlı ekonominin 30 yılı, Cumhuriyetin son 50 yılı gibi araştırmalar.

c. Küçük Boy Kuramlar: Çok kısa vadede meydana gelmiş toplumsal değişimleri incelerler. Örneğin: Türkiye’ye renkli televizyonun girişi, 8 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi araştırmalar.3- Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler


a. Fiziksel Çevre


Toplumun yaşadığı bölgedeki tüm yer üstü ve yer altı kaynakları ve bölgenin iklime dayalı özellikleri toplumun yaşam biçimini etkiler. Özellikle doğada meydana gelen deprem, sel, salgın hastalıklar çevre ile nüfus arasındaki dengeyi bozar, toplumsal yaşam biçimini belirler. Örneğin: 17 Ağustos Depreminin ardından Türkiye’de yerleşim birimlerine yaklaşımın değişmesi.


b. Bilim ve Teknoloji


Makineleşme, iletişim araçlarındaki gelişmeler, ulaşım olanaklarının artması, gibi faktörler insan ve toplum yaşamını büyük ölçüde değiştirebilir. Teknolojinin en önemli görevi insanın doğayı denetlemesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla insan yaşamını kolaylaştırıcı araçlar sağlarken bu araçların kullanımı, kendisine özgü biçim ve kuralları beraberinde getirir. Örneğin: Sanayi Devrimi, matbaanın icadı…


c. Kültür


Toplumdaki bireylerin tutum ve davranışları, düşüncelerinde meydana gelen farklılaşmalar toplumsal değişmeye yol açar. Örneğin: toplumsal hoşgörünün artmasıyla birlikte Türkler ve Yunanlılar arasındaki birbirlerine düşmanca yaklaşımlarının azalması.


d. Demografi (Nüfus Hareketleri)


Nüfusun çokluğu, azlığı, yapısının nitelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim), iç ve dış göçler, kentleşme gibi faktörler toplumsal değişmeyi etkiler. Örneğin: Türkiye’nin doğusundaki şehirlerden batısındaki şehirlere doğru olan göçler sonucunda, batıdaki şehirlerde ucuz işgücünün artması ve buradaki ticaretin gelişmesi, doğudaki şehirlerde işgücü yetersizliği nedeniyle ekonomik durgunluğun başlaması.


e. Ekonomi


İnsanlar arasındaki ilişki biçimlerini belirleyen önemli faktörlerden birisi de ekonomidir. Gerek ülke içerisinde, gerekse de ülke dışında gelişen ekonomik değişimler, bu değişimlerin etki ettiği toplumlardaki yapı ve kurumları da değiştirir. Örneğin: II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan kıtlık sırasında Türkiye’de gıda maddelerinin ancak karne ile temin edilmesi.


4- Toplumsal Değişme Tipleri


a. Serbest Toplumsal DeğişmelerKültürler arası etkileşimde, kültürlerin herhangi bir baskı olmaksızın birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, kültürel vb. alanlarda toplumlar arasında yapılan anlaşmalar, alışverişler buna iyi bir örnektir.


b. Müdahale Yoluyla Toplumsal Değişmeler


Topluma belirli bir etki mekanizması tarafından yön vermek suretiyle yapılan değişimlerdir. Planlanmış bir çerçeve içerisinde olur. İki biçimde yapılmaktadır. Bunlar:

• Demokratik Planlı Değişme: Toplumsal değişme sürecine akılcı yoldan yön verilir. Eğitim araç olarak kullanılır. Kitle iletişim araçlarından yararlanılır. Bireylerde istenilen yönde bilgi, davranış değişikliğine yol açabilir.

• Baskı Yoluyla Değiştirme: Davranış ve bilgi değişikliği zorla oluşturulur. Özgürlükler kısıtlanır. Sonrasında, toplumda içe dönük insan sayısı artar. Kişilikli, kendine güvenen insan sayısı azalır.Toplumsal Gelişmeyi Kolaylaştıran Faktörler:


• Toplumun kanı ve inançlarıyla çatışmayan, onlarla uyumlu yeni öğeler toplumda hızlı benimsenir.
• Ekonomik yönden kalkınmış, yapısal sorunlarını çözümlemiş toplumlarda değişme daha çabuk olur.
• Başka toplumlarla kurulacak sıkı ve sürekli ilişkiler topluma farklı düşüncelerin girmesini sağlayacağı için değişimi hızlandırır.
• Bir toplumda çocuklar gençlere, gençler de yaşlılara oranla değişmeyi daha çabuk benimserler.
• Savaş, güç, işgal gibi dış etmenlerin yoğun olması.Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar:


Toplumlar canlı birer organizma gibi sürekli değişirler. Ancak yaşadıkları değişme hızı toplumdan topluma değişiklik gösterir. Geleneksel toplumlar daha yavaş, endüstriyel toplumlar daha hızlı bir değişebilir. Değişmeyen hiçbir toplum yoktur. Değişme bazı toplumsal sorunlara çözüm getirirken, bazen de birtakım sorunları beraberinde getirir. Hızlı değişmelerde ancak toplumun tüm öğelerinde bir uyum varsa sorunsuz bir değişim söz konusudur.

Toplumsal kurumlar, gelenekler, örfler ve hatta bireyler değişen bir toplumda, değişmelere direnç gösterebilirler. Sonuçta kurumların işleyememesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılamaması, bireylerden beklenen rollerin yerine getirilmemesi, kurallara uymama gibi sorunlar ortaya çıkar. Böylece toplumsal değişme süreci, hem toplumun varlığını koruma, hem de bu varlığı tehlikeye düşürme yönünde etkiler yapabilmektedir. Ancak değişmenin kaçınılmaz, sürekli ve gerekli bir süreç olduğu da bilinmelidir.


Sanayi Öncesi Toplumlarda Sanayileşme İle Meydana Gelen Önemli Bazı Değişmeler:


• Tüketim için üretimin yerini, pazar için üretim alır.
• Ticaretle, küçük işletmelerin yerini büyük işletmeler alır.
• El zanaatları giderek yok olurken yerini büyük çapta üretim yapan makinelere dayalı üretim alır.
• Ulaşım ve iletişim olanakları gelişir.
• Kırsal kesimden kentlere hızlı göç yaşanır.
• Dinsel eğitimin yerini laik eğitim alır.
• Baskıcı siyasal yapılar, demokratik yapıya dönüşür.
• Aile yapısı ataerkil aileden, yoğun olarak çekirdek aileye dönüşür.
• Yüz yüze birincil ilişkilerin yerini ikincil ilişkiler alır.
• Uluslararası ekonomik ve kültürel ilişkiler artar.Toplumsal Gelişmenin Unsurları


1- Ekonomik BüyümeBir ülkedeki bir yıl boyunca yapılan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktarının ülkede yaşayan tüm insanların sayısına bölünmesi, kişi başına düşen milli geliri gösterir. Milli gelirin artması o toplumdaki ekonomik refahın göstergesidir. Ekonomik refah, beraberinde toplumsal refahı getirir. Toplum yaşamında refah seviyesinin artması sayesinde girişimciler ellerindeki birikimi yatırıma dönüştürür. Böylelikle daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulur. İşgücüne ihtiyacın artması ücretleri iyileştirir. Bununla birlikte üretim artar ve dış ticaret gelişir. Böylesi bir tablo ekonominin büyümesi demektir.


2- Orta Tabaka GenişlemesiSanayileşmiş ülkelerde orta tabakada bulunan insanların sayısı oldukça fazladır. Bunun temel nedeni, sanayileşmiş ülkelerin vergi politikasının kişilerin kazançları ölçüsünde değişmesidir. Bu şekilde ülke bir yandan zenginleşirken bir yandan da orta tabakadaki insanların sayısını arttırmış olur.


3- Toplumsal Bütünleşme


Bir toplumu oluşturan tüm unsurların (gruplar, kurumlar ve sınıflar) arasındaki bütünleşme oranı, o toplumun gelişmişliğini gösteren önemli bir unsurdur. Sınıflar arasında ancak uçurum yoksa bir bütünleşme sağlanabilir. Bu nedenle gelişmemiş toplumlarda, gelişmiş toplumlarda yaşanan bütünleşmeye rastlanmaz.


Toplumsal Çözülme:


Bir toplumda maddi ve manevi kültür elemanlarının birbirleri arasında dengesizlik oluşmasına toplumsal çözülme denir. Toplum yaşamını düzenleyen normlar (kurallar), insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve sağlıklı bir toplum yapısının korunmasını sağlar. Ancak insanların toplum normlarından sapmalar göstermeye başlaması toplumsal çözülmenin göstergesidir.

Toplumsal çözülmenin en önemli nedenleri; iş bölümü yetersizliği, insanların örgütlenmesi önünde engeller olması, toplumun demokratik kurumlarının zayıflaması ve milli birlik bilincinin zayıflaması olarak gösterilebilir.C. Nüfus Ve Kentleşme


1- Nüfus


Bir ülkede yaşayan bireylerin tümünün oluşturduğu kitleye kısaca nüfus denir. Nüfus hareketlerini, yapısını, hacmini ve niteliklerini inceleyen bilime "demografya" denir. Bir ülkede nüfus yapısı ile kalkınma arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.


2- Nüfus ile İlgili Temel Kavramlar


• Nüfus Hacmi:
Bir ülkedeki nüfusun sayısal ifadesidir. Nüfusu sayısal olarak büyük olan ülkelerde, nüfus hacmi de yüksek olur.

• Nüfus Yoğunluğu: Bir ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısıdır. Toprağa oranla nüfusu az olan ülkelerde nüfus yoğunluğu az olur.

• Nüfus Hareketleri: Nüfus hacmindeki değişikliklere denir. Modern toplumlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de göçtür. Modernleşme sürecine giren toplumlarda ekonomik ve kültürel yaşamın dinamikleri şehirlerde yoğunlaştığı için köyden kentlere büyük göçler yaşanmıştır ve hala yaşanmaktadır.

Az gelişmiş ülkelerdeki kentleşme, nüfus hareketlerine bağlı olarak gelişirken, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmeye bağlı olarak gerçekleşir.


Köyden Kente Göçün Nedenleri


• Tarıma teknolojinin girmesi.
• Sağlık hizmetlerindeki iyileşme ve nüfus artışı.
• İşsizlik.
• Kentlerin ekonomik ve kültürel olarak çekiciliği.


Köyden Kente Göçün Sonuçları

• Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme söz konusudur.
• Çekirdek aile sayısı artmıştır.
• Sağlık, eğitim, alt yapı sorunları ortaya çıkmıştır.
• Ekonomi ve sanayi canlanmış, ulusal gelirler artmıştır.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   scicek35 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Üye
 • Mesaj sayısı: 1
 • Kayıt tarihi: 12-Aralık 10
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Kaynağiniz İşime Yaradi Tesekkurlerımı Sunarım..
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"[Sosyoloji] Toplumsal Değişme Nedir? | Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar - Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar - Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler - Toplumsal Değişme Tipleri - Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

[Sosyoloji] Toplumsal Değişme Nedir? | Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar – Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar – Toplumsal .. | Eğitim Kütüphanesi ™ Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk (31), TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDİR İLGİLİ KAVRAMLAR NEDİR - Google'da Ara (25), toplumsal değişme ve türleri - Google'da Ara (13), sosyolojide toplumsal değişme ile ilğili temel kavramlar - Google'da Ara (11), türkiyedekı toplumsal değişmeler - Google'da Ara (7), sosyoloji toplumsal değişme - Google'da Ara (6), toplumsal değişme ile ilgili makaleler - Google'da Ara (6), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (5), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (5), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (4), toplumsal değişim ile ilgili makaleler - Google'da Ara (4), toplumsal değişme değişme türleri - Google'da Ara (4), toplumsal değişme ile ilgili makaleler - Google'da Ara (4), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (4), türkiyedeki toplumsal değişmeler - Google'da Ara (4), türkiyede toplumsal değişme - Google'da Ara (4), toplum degişme nedır - Google'da Ara (3), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (3), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (3), sosyoloji toplumsal değişme - Google'da Ara (3), toplumsal değişme ile ilgili resimler ve sunumlar - Google'da Ara (3), toplumsal değişme ile ilgili makaleler - Google Search (3), toplumsal değişme sosyoloji - Google'da Ara (3), türkiyedeki toplumsal değişimler - Google'da Ara (3), toplumsal değişim nedir? - Google'da Ara (3), toplumsal değişmeyle ilgili yazılar - Google'da Ara (3), TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Bing (3), toplumsal değişme nedir ilgili kavramlar nedir - Google'da Ara (3), sosyal değişme ile ilgili makaleler - Google'da Ara (3), sosyolojide değişme - Google'da Ara (3), sosyal değişim nedir - Google'da Ara (3), sosyoloji toplumsal değişme - Google'da Ara (3), toplumsal değişim nedir - Google'da Ara (3), sosyolojide toplumsal değişim kuralları - Google'da Ara (3), türkiyede toplumsal değişim hakkındaki - Google'da Ara (3), toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler - Google'da Ara (3), toplumsal değişmeyle ilgili video - Google'da Ara (3), SOSYOLOJİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Google'da Ara (3), toplumsal değişme nedir - Google'da Ara (3), sosyolojide toplumsal değişme nedir - Google\'da Ara (2), (1) toplumsal değişme - Web Search Results (2), toplumsal değişme ve gelişme türleri - Bing (2), sosyal değişme faktörleri - Google\'da Ara (2), toplumsal degişme - Bing (2), toplumsal değişimin kökenleri sosyoloji - Bing (2), toplumsal değişme ile ilgili kompozisyon - Google\'da Ara (2), sosyolojide toplumsal değişme nedir - Google\'da Ara (1), toplumsal degismeyle ilgili makaleler - Google\'da Ara (1), değişim ile ilgili görseller sosyoloji - Google\'da Ara (1), toplumsal değişme olgusu sosyoloji - Google\'da Ara (1), toplumsal değişme ile ilgili proje - Bing (1), toplumsal değişme ve eğitim ile ilgili makaleler - Google\'da Ara (1), sosyolojik değişme türleri - Google\'da Ara (1), toplumsal değişme alanları - Bing (1), Google Custom Search (1), sosyal değişim ve tipleri - Bing (1), Sısyolojı degısme - Google\'da Ara (1), sosyal degısme kavramları - Bing (1), sosyal degısme kavramları - Bing (1), sosyolojide toplumsal değişme nedir - Google\'da Ara (1), toplumsal değişim sosyoloji ile ilgili sorular ve çözümler - Bing (1), sosyolojide toplumsal değişme nedir - Google\'da Ara (1), toplumsal değişme nedir - Bing (1), Sosyolojide toplumsal değişmeler nelerdir - Google\'da Ara (1), sosyolojide toplumsal değişme - Bing (1), Toplumsal değişim ile ilgili tezler - Google\'da Ara (1), sosyolojide toplumsal değişme nedir - Google\'da Ara (1), ataerkil aileden çekirdek aileye geçiş sosyoloji - Bing (1), sosyolojıde toplumsal degısme nedır - Google\'da Ara (1), toplumsal degişme ve gelişme - Bing (1), toplumsal değişme nedir - Bing (1), toplumsal değişimin kökenleri sosyoloji - Bing (1), toplumsal değişme ve gelişme sosyoloji sunum slayt - Bing (1), toplumsal değişmenedir - Google\'da Ara (1), tarih ve toplum kavram makale yazı - Google\'da Ara (1), Toplumsal değişme kavramları - Bing (1), Toplumsal değişim ilgili makaleler - Google\'da Ara (1), türkiyenin toplumsal yapisindaki değişimlerle ilgili makale - Google\'da Ara (1), türkiyenin toplumsal yapisindaki değişimlerle ilgili makale - Google\'da Ara (1), Google Custom Search (1), Google Custom Search (1), toplumsal degişmede temel yaklaşımlar - Bing (1), toplumsal değişme slayt - Bing (1), türkiyede toplumsal değişme nedir - Bing (1), sosyoloji toplumsal değişme - Bing (1), toplumsal yaşamvehukuk ödevi - Bing (1), toplumsal yaşamvehukuk ödevi - Bing (1), toplumsal değişme nedir - Bing (1), toplumsal değişim nedir - Bing (1), toplumsal değişmenin toplumsal gelişmeye etkisiyle ilğili makaleler - Bing (1), toplumsal değişmeyle ilgili makalelelr - Bing (1), sosyoloji cumhuriyet dnemi toplumsal degişme - Bing (1), sosyolojı 11sınıf toplumsal degısme - Bing (1), sosyolojide toplumsal değişme - Bing (1), toplumsal değişme ile ilgili projeler - Bing (1), sosyoloji toplumsal degisme performans odevi - Google\'da Ara (1), sosyolojide toplum ve hukuk ile ilgili makale yazıları - Google\'da Ara (1), Not Available (1), degisme ile ilgili kavramlar - Google\'da Ara (1), toplumsal değişme sosyoloji - Google'da Ara (1),

"[Sosyoloji] Toplumsal Değişme Nedir? | Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar - Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar - Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler - Toplumsal Değişme Tipleri - Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar Toplumsal Gelişmeyi Kolaylaştıran Faktörler..." ile Benzer Konular
Annesinin Ölümü İle İlgili Gördüğü Rüya | Açıklanamayan Garip Olaylar
1 Yanıt - 9.893 Görüntülenme | “Annem öldü mü?”
Eğitimde Askerlik Tecili İle İlgili Sorunlarınız
42 Yanıt - 34.666 Görüntülenme | Sorun Cevaplayalım
Sporu Seven Atatürk | Atatürk'ün Spor İle İlgili Resimleri
3 Yanıt - 50.225 Görüntülenme
Oruç Nedir ? | Oruç Kimlere Farzdır - Oruç’u Bozan Haller - Kaza Ve Kefaret Gerektiren Durumlar - Oruç Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Ayetler - Hadisler
8 Yanıt - 17.838 Görüntülenme | Orucun Spiritüel Anlamı...
İnsan Psişesi Nedir? | Farkındalık Ve Özgürlük
1 Yanıt - 3.416 Görüntülenme