Kadim Dostlar ™ Forum: [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

[7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

 • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.701
 • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

[7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması [7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması
[7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması

Madde, atom adı verilen taneciklerden oluşur.Atom maddenin yapı taşıdır.
Atomun yapısında proton, nötron ve elektron bulunur.
Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır. Elektron ise çekirdek etrafında dolanır.
forum

Atomu oluşturan tanecikler belli başlı özellikleri vardır.
Proton: Atomun çekirdeğinde bulunur. (+) yüklü bir parçacıktır. Kütlesi 1 akb’dir.

Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunur. Kütlesi hemen hemen protona eşittir. Elektrik yükü taşımaz.Yani yüksüz bir parçacıktır.

Elektron: Atomun çevresinde çok büyük hızla dönen hareketli bir parçacıktır. Elektronlar çekirdek etrafında farklı enerji seviyelerinde dolanır.
Atom çekirdeğinin çapı, atom çapının 100 binde biri kadardır. Atom çekirdeğinde yüklü olarak sadece protonlar bulunduğu için, atomun çekirdek yükü daima (+) artıdır.
1 Karbon atomunun kütlesinin 1/12’sine, 1 atomik kütle birimi adı verilmiştir. Atomik kütle birimi akb ile gösterilir.
1 Karbon atomu = 12 akb’dir.
Kimyasal hesaplamalarda atomların kütleleri gram cinsinden değil, akb cinsinden alınır.

Atom numarası: Bir element atomunun çekirdeğinde bulunan proton sayılarının toplamına, atom numarası adı verilir. Atom numarası Z ile gösterilir.
Z = p

Kütle numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamı, o atomun kütle numarasını verir. Kütle numarası A ile gösterilir.
Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı
A = p + n
forum
Nötr ve Yüklü Atom: Bir atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşitse
bu atoma nötr atom denir. Nötr atomda (+) ve (–) yükler birbirine eşittir.
Örneğin nötr karbon atomunda 6 proton 6 elektron vardır. Nötr atomda,
p = e’dir.

Atomlar elektron alıp verebilirler. Ancak çekirdekte bulunan proton ve nötronu alıp veremezler.

ÖRNEK: Nötr bir magnezyum atomunda proton sayısı 12, nötron sayısı 13’tür.
Bu atomun;
a. Elektron sayısı nedir?
b. Kütle numarası nedir?

Çözüm
a. Nötr atomda elektron ve proton sayısı birbirine eşittir. O hâlde, p = e = 12 dir.
b. Kütle no = A = p + n
p = 12, n = 13 olduğuna göre, A = 12 + 13 = 25

(–) yüklü atom
Eğer bir atom dışarıdan elektron alırsa, (–) yük sayısı (+) yük sayısından
fazla olur. Bu durumda atom (–) yüklü olur.
Örneğin nötr flüor atomunun 9 elektronu, 9 protonu vardır.
Flüor atomu 1e– alınca 10 elektronlu ve (–) yüklü olur.

forum

forumforum

(+) yüklü atom
Eğer bir atom bir elektronunu kaybederse, (+)
yük sayısı (–) yük sayısından fazla olur. Bu durumda
atom (+) yüklü olur.
Örneğin nötr lityum atomunun 3 protonu 3 elektronu
vardır. Lityum 1e– verirse 2 elektronlu ve (+)
yüklü olur.

forum

forumforum

Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi
Kimyasal hesaplamalarda maddelerin Lâtince isimleriyle işlem yapmak zordur. Bunun yerine elementlerin Lâtince isimlerinin kısaltmalarından oluşan semboller kullanılır.
Element sembollerinde ilk harf her zaman büyük, varsa diğerleri daima küçük yazılır.
Örneğin;
Hidrojen H, Helyum He, Karbon C
Kalsiyum Ca, Bor B, Berilyum Be
Element sembolünün sol üst köşesine atomun kütle numarası, sol alt köşesine ise atom numarası yazılır.

forum
Elektron Dağılımı
Elektronlar çekirdek çevresinde belli enerji seviyelerinde ve belli sayılarda dolanır. Enerji seviyeleri çekirdekten dışa doğru, 1. seviye, 2. seviye, 3. seviye şeklinde sıralanır. Bazen enerji seviyeleri, K, L,M, N... harfleriyle de gösterilir.
1. seviyede en fazla 2 elektron bulunur.
2. seviyede en fazla 8 elektron bulunur.
Bir enerji seviyesinde bulunabilecek en fazla elektron sayısı, 2 n2 bağıntısı ile hesaplanır. (n, enerji seviyesini gösterir.)
Atomun en dış enerji seviyesinde en fazla 8 elektron bulunabilir. En dış enerji seviyesinde 8 elektron bulunduran elementlere soy gazlar ya da asal gazlar adı verilir. Bunun tek istisnası helyumdur. Helyum elementi soy gaz olduğu hâlde 2 elektronu vardır.

forum

Örnek:
İlk iki enerji seviyesi dolu olan bir atomun toplam elektron sayısı nedir?

Örnek:
Atom numarası 13 olan nötr bir atomun elektron dağılımı nasıl olur?

Örnek:
18X atomunun elektron dağılımı nasıldır?

Örnek:
Üçüncü enerji seviyesinde 2 elektron bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?
A)6 B)10 C) 12 D) 26

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

Atomun çapı yaklaşık 1 angstromdur.1 angström 1 milimetrenin 10 000 000 da birine eşittir. Yani 1 milimetrelik çizgi üzerinde yaklaşık 10 milyon atom yan yana dizilmiş demektir.

Periyodik Cetvel
Elementler benzer özelliklerine göre sınıflandırılırlar.Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde, elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş ve benzer özellikteki elementler alt alta gelmiştir. Periyodik cetvele periyodik tablo ya da periyodik çizelge de denir. Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot adı verilir.
Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça, elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Periyodik cetveldeki düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir.Periyodik cetvelde 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere 16 tane grup vardır. Periyodik cetvel 18 sütundan oluşur. B gruplarından üç tanesi birden 8B olarak isimlendirilir.

Periyodik cetveldeki ilk sütuna 1A grubu denir.Son sütunu ise 8A grubu oluşturur.1 A grubu elementlerine alkali metaller adı verilir.
Hidrojen 1 A grubunda olduğu hâlde alkali metaller grubuna girmez. 7 A grubu elementlerine halojenler, 8A grubu elementlerine soy gazlar adı verilir.

Grup ve Periyodun Bulunması
Bir elementin atom numarası biliniyorsa, bu elementin grup ve
periyodu bulunabilir.

forum
Örneğin 7N elementinin elektronlarının dağılımı şöyledir:
7N ) )
2 5
Burada en son enerji seviyesindeki elektron sayısı, grup numarasını;
enerji seviyelerinin sayısı ise periyot numarasını verir.
Bu sonuçlara göre, 7N elementi 2. periyotta 5 A grubundadır.

Örnek
17Cl elementinin periyot ve grup numarasını bulunuz.

Değerlik Elektron Sayısı
Nötr bir atomun son enerji düzeyindeki elektron sayısına, değerlik elektron sayısı denir.
Gruplara göre elementlerin değerlik elektron sayıları şöyledir:

forum

Elementlerin Sınıflandırılması
Elementler, metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere sınıflara ayrılır.

Metallerin Genel Özellikleri
Periyodik çizelgenin sol tarafında bulunurlar.
Parlak ve serttirler.
Şekil verilebilirler, tel veya levha hâline gelebilirler.
Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar. Civa (Hg) hariç.
Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
Bileşik oluştururken elektron verirler. Elektron verince (+) pozitif yüklü olurlar.
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

Ametallerin Genel Özellikleri
Periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunurlar.
Mat görünüşlüdürler.
Vurulunca kırılabilirler, şekil verilemezler.
Grafit hariç elektrik ve ısıyı iyi iletmezler.
Oda sıcaklığında brom sıvı, karbon, kükürt ve bor katı, diğerleri gaz hâldedir.
Metallerle yaptıkları bileşiklerde (–) negatif yüklüdürler.
Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

Yarı Metaller
Periyodik çizelgede metallerle ametalleri ayıran zig-zag çizginin sağ ve solunda bulunurlar.
Bazen metal, bazen ametal özellik gösterirler.
Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin yarı metallerdir.

Soy Gazlar
Kararlı yapıya sahiptirler. Elektron alma ve verme eğilimleri yoktur.
Başka maddelerle reaksiyona girmezler.
Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunurlar.
Periyodik çizelgenin en sağında bulunurlar.
forum


Periyodik tablonun ortasında yer alan B Grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Bunların içinde ağır metaller bulunur.
Element kütlelerinin akb cinsinden gösterilmesi:
Periyodik tabloda elementlerin kütleleri yazılırken izotopları da göz önünde bulundurulur. Bir elementin kütlesi, izotop kütleleri göz önüne alınarak hesaplanır.

Klor elementi tabiatta % 75 oranında 35Cl şeklinde, % 25 oranında da 37Cl izotopları şeklinde bulunur. Cl elementinin ortalama kütlesi şöyle hesaplanır:
Klor elementinin atom kütlesi
Klor elementinin ortalama kütlesi 35,5 akb dir. Bu yüzden Klor elementi periyodik tabloda 35,5Cl şeklinde gösterilir.

75/100 x 35 + 25/100 x 37 = 35,5 akb

forum


1. Ametalik özellik hangi elementte en fazladır?

A)X B) Y C) Z D) T

2. Metalik özellik hangi elementte en fazladır?
A)X B) Y C) Z D) T

3. Hangi element kararlı yapıdadır?
A)X B) Y C) Z D) T

4. Değerlik elektron sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Element Değerlik e– sayısı
A) X 1B) Y 5 C) Z 2 D) T 0

5. Atom numarası en küçük olan element hangisidir?
A)X B) Y C) Z D) T

forum1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üye0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   CyberWarrior 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Üye
 • Mesaj sayısı: 1
 • Kayıt tarihi: 26-Şubat 09
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


:zeynep2:

saolasin :umnik2:
0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   werom22 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Üye
 • Mesaj sayısı: 1
 • Kayıt tarihi: 13-Şubat 10
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Çok teşekkürler öyle bir güzel site yapmışsınız ki ödevlerimde yardımcı oldu Allah razı olsun. :sema2: :3)

Süpermen gibi yetiştiniz. :erkan:

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 22 Mart 2010 Pazartesi - 20:00
Düzenleme sebebi: Büyük harf kullanımı düzenlenmiştir.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"[7. Sınıf Fen Bilgisi] Maddenin Yapısı ve Atom - Periyodik Cetvel ve Açıklaması" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

7. sınıf fen bilgisi konu anlatımı maddenin tanecikli yapı - ekle ara (264), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (111), 7. sınıf fen bilgisi konu anlatımı - ekle ara (101), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (90), 7.sınıf maddenin tanecikli yapısı - Google'da Ara (85), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (78), maddenin tanecikli yapısı 7.sınıf - Google'da Ara (75), 7. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (70), 7. sınıf maddenin tanecikli yapısı - Google'da Ara (67), www.fen okulu.com - Google'da Ara (66), 7.sınıf atomun yapısı - Google'da Ara (64), 7. sınıf maddenin yapısı slayt - ekle ara (62), peribiyotik cetvel - Google'da Ara (58), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (55), 7.sınıf maddenin yapısı - Google'da Ara (54), ilk 20 atom - Google'da Ara (50), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (48), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (44), maddenin yapısı ve özellikleri 7. sınıf - Google'da Ara (42), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı - Google'da Ara (37), maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (36), periyodik cetvel yapımı - Google'da Ara (35), 7. sınıf maddenin yapısı - Google'da Ara (34), 7.sınıf sesli konu anlatımı fen ve teknoloji maddenin yapısı ve özellikleri - ekle ara (34), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (32), maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (30), ilk 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (30), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (30), maddenin yapısı ve atom - Google'da Ara (29), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (29), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı - Google'da Ara (28), 7. sınıf periyodik cetvel - Google'da Ara (27), Peribiyotik tablo - Google'da Ara (27), 7. sınıf atom - Google'da Ara (26), 7.sınıf periyodik cetvel - Google'da Ara (26), 7.sınıf atom - Google'da Ara (26), maddenin yapısı 7.sınıf - Google'da Ara (25), 7.sınıf atom konusu - Google'da Ara (25), 7. sınıf atomun yapısı - Google'da Ara (24), periyodik cetvel şekli - Google'da Ara (23), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (23), elementler ve semboler - Google'da Ara (22), www.fen okulu.com - Live Search (22), periyodik cetvelin ilk 20 elementi - Google'da Ara (21), 7.sınıf elementler - Google'da Ara (21), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (21), ilk 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (21), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (21), 7. sınıf için ilk 20 elementin elektronik dağılımı - Google'da Ara (20), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (20), 7.sınıf fen bilgisi maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (19), 7. sınıf atom konusu - Google'da Ara (19), fen bilgisi maddenin tanecikli yapısı - Google'da Ara (19), maddenin tanecikli yapısı 7.sınıf - Google'da Ara (19), 7. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (19), maddenin yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (18), fen atom - Google'da Ara (18), periyodik cetvelin şekli - Google'da Ara (17), 7. sınıf fen ilk 20 elementin dünyadaki oranları - Google'da Ara (17), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (17), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı - Google'da Ara (17), fen bilgisi maddenin yapısı - Google'da Ara (16), 7.sınıf atom ve yapısı - Google'da Ara (16), periyodik cetveldeki ilk 20 element - Google'da Ara (16), maddenin yapısı - Google'da Ara (16), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (16), maddenin tanecikli yapısı - Google'da Ara (16), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (16), maddenin yapısı ve özellikleri 7 - Google'da Ara (15), madenin yapısı - Google'da Ara (15), elementlerin açıklaması - Google'da Ara (15), cetvel yapımı - Google'da Ara (15), periyodik cetvel şekilleri - Google'da Ara (15), atomun yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (15), WWW.FEN OKULU.COM.TR - Google'da Ara (15), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (15), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (15), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (15), 20 element - Google'da Ara (14), atom 7.sınıf - Google'da Ara (14), periyodik cetvel ve açıklaması - Google'da Ara (14), 7.sınıf maddenin tanecikli yapısı - Google'da Ara (14), 7.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (14), 7.SINIF maddenin tanecikli yapısı - ekle ara (14), ilk 20 element - Google'da Ara (13), atom 7. sınıf - Google'da Ara (13), atomun yapısının model ile açıklanması - Google'da Ara (13), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (13), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (13), fen bilgisi 7. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (12), 7. sınıf fen ve teknoloji maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (12), elementin açıklaması - Google'da Ara (12), maddenin yapısı ve özellikleri 7 - Google'da Ara (12), 7.sınıf fen bilgisi - Google'da Ara (12), maddenin yapısı ve özellikleri 7.sınıf - Google'da Ara (12), 7. sınıf fen bilgisi konu anlatımı - ekle ara (12), maddenin tanecikli yapısı 7.sınıf - Google'da Ara (12), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (12), maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf - Google'da Ara (12), Desteklenmeyen Tarayıcı | Facebook (12),