Kadim Dostlar ™ Forum: [8. Sınıf Fen Bilgisi] Kimyasal Bağlar (İyonik - Kovalent) ve Bağ Çeşitleri - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

[8. Sınıf Fen Bilgisi] Kimyasal Bağlar (İyonik - Kovalent) ve Bağ Çeşitleri Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

 • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.701
 • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Kimyasal Bağlar
Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir.
Helyum, neon, argon gibi soy gazlar başka atomlarla bileşik yapmadan tek atom hâlinde bulunur.Soy gazların dışındaki diğer element atomları son yörüngelerindeki elektron sayısını soy gazlara benzetip kararlı hâle geçmek isterler.Helyum (He) atomunun tek yörüngesi vardır ve iki elektronu bulunur. Ne, Ar, Kr, Xe, Rn gibi diğer soy gazların son yörüngelerinde 8 elektron bulunur.Atomların son yörüngelerini 8 elektrona tamamlamalarına oktete ulaşma adı verilir. İki elektronlu helyuma benzemeye ise dublete ulaşma adı verilir.

forumÖrneğin; 11Na, 1 e– vererek 10 elektronlu neona benzer. 3Li, 1 e– vererek helyuma benzer. 9F, bir elektron alarak 10 elektronlu neona benzer.

1A, 2A ve 3A grubu elementleri elektron vererek soy gaz kararlılığına ulaşır. 5A, 6A, 7A grubu elementleri ise elektron alarak soy gazlara benzerler.Kimyasal bağlar iyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılır.

İyonik bağ:
(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na) atomu, atom numarası 17 olan klor (Cl) atomuna elektron vererek iyonik bağ oluşturur.

Sodyumun (Na) Na+ iyonuna dönüşmesi:
11 elektronlu sodyum atomu 1 elektron vererek 10 elektronlu neona benzer.
17 elektronlu klor atomu 1 e– alarak 18 elektronlu argona benzer ve kararlı yapıya geçer.

forumSodyum ve klor atomları, arasında iyonik bağ yaparak Sodyum klorür (NaCl) bileşiğini oluşturur.
Na + Cl Na+1 + Cl–1 NaCl

Atomlar arası bağ oluşurken en dıştaki elektronlar görev alır. İyonik bağ yaparak oluşan maddelere iyonik yapılı maddeler denir. Metallerle ametaller iyonik bileşik oluştururlar.

İyonik bileşikler oda şartlarında genellikle katı hâlde ve kristal yapıda bulunur.
Sert ve kırılgan bir özelliğe sahiptir. İyonik kristaller katı hâlde elektrik akımını
iletmez fakat sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışır ve elektrik akımını iletir.
Yemek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir ve kristal yapıdadır.forum


Kovalent Bağ
Bazı element atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı
elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.Atomlar arasında elektronların ortaklaşa
kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.
Kovalent bağlar ametal-ametal elementler arasında oluşur.Örneğin iki
hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent bağ
oluşturur. Böylece her bir hidrojen atomu helyumun kararlı yapısına ulaşır.


forum
Hidrojen gibi bir çok ametal başka ametallerle birleşerek ametal bileşik oluştururlar. CO, H2O, NO2, CO2 bunlardan bazılarıdır.


Molekül
Kovalent bağlı bileşiklerin en küçük birimi bir moleküldür.Moleküller maddenin tüm özelliklerini gösterir ve bağımsız olarak hareket edebilir. Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere element molekülleri denir.O2, H2, F2, N2 element molekülleridir. Bunlar bileşik
değildir.Farklı cins atomların molekülleri bileşik moleküllerini oluşturur. H2O, CO2, NH3 bileşik molekülleridir.
X2 2 adet X atomu kovalent bağ yaparak X2 molekülünü oluşturmuştur.
Y3 3 adet Y atomu kovalent bağ yaparak Y3 molekülünü oluşturmuştur.
Oksijen (O2) molekülünün bağ yapısı
Oksijenin son yörüngesinde 6 elektron vardır. Bir oksijen atomu son yörüngesindeki 2 elektronunu başka bir oksijen atomunun son
yörüngesindeki 2 elektron ile ortaklaşa kullanır. Böylece herbir oksijen
atomunun elektron dizilişi kararlı 10Ne atomuna benzer.
Oksijen atomlarının kovalent bağ yapması sonucunda her birinin çevresinde 10 e– dolanır.
forum
Su molekülünün bağ yapısı
Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomunun
kovalent bağ yapması sonucu oluşur.
Hidrojen atomlarından her biri kendi elektronunu
oksijen atomunun bir elektronu ile ortaklaşa kullanır.
Böylece hidrojen atomları kararlı helyuma benzerken,
oksijen atomu da kararlı neona benzer.
forum
Bir su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan
oluştuğu için, su molekülü H2O şeklinde yazılır.

Karbon dioksit molekülünün bağ yapısı
Karbonun elektron dizilişi 6 C ) ) şeklindedir.
2 4

Karbon kararlı hale gelmek için 4 elektrona ihtiyacı
vardır. Bu yüzden karbon oksijen atomlarıyla
kovalent bağ yapar. Her bir oksijen atomu 2 şer
elektronunu karbonun 2 elektronu ile ortak kullanarak
kararlı neon yapısına ulaşır.Dikkat edilirse CO2 molekülünün
kovalent bağlı yapısında her bir atomun çevresinde toplam 10
elektron vardır. Yani hepsi neonun kararlı yapısına
benzemiştir.
forum
Bileşik formülleri:
Bileşikler kimyasal formüllerle gösterilir.
Formüller, bileşik molekülündeki atomların cinsini
ve sayısını gösterir.
Bir bileşik molekülündeki atomların cinsi ve sayısının
gösterilmesine molekül formülü adı verilir.
Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüle
de yapı formülü denir.
forum

Bileşik formüllerinin yazılması
Bileşiklerin formülü yazılmadan önce, bileşiği
oluşturan elementlerin iyon yükü bulunur ve elementlerin
sağ üst köşelerine yazılır. Ardından çaprazlama
yapılarak, iyon yükleri sembollerin sağ altına
yazılır.
Burada dikkat edileceği gibi önce (+) yüklü sonra
(–) yüklü iyon yazılarak çaprazlama yapılır. Ve
yüklerin sadece rakamları yazılır. İşaretleri yazılmaz.
forum
Eğer a ve b birbirine eşitse sembollerin altına sayı yazılmaz. Mg+2 O–2 = MgO daki gibi.


Örnek:X+3 ile Z–2 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülünü yazınız.

Örnek: Mg+2, Cl–1 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülünü yazınız.

Kovalent Bağ Çeşitleri
İki atom arasında birer elektron ortak kullanılırsa buna tekli bağ denir. Bir çizgi (--) ile gösterilir. Eğer iki atom arasında ikişer elektron ortak kullanılırsa buna ikili kovalent bağ, üçer elektron kullanılırsa buna üçlü kovalent bağ denir. İkili bağ çift çizgi (==) ile üçlü bağ üç çizgi ( ) ile gösterilir.
Örneğin iki hidrojen ( 1H) atomu, tek elektronlarını ortaklaşa kullanarak tekli kovalent bağ yapar.H -- H H2
Oksijen ( 8O) atomunun kararlı yapıya ulaşması için 2 elektronunu bir başka oksijen atomuyla ortaklaşa kullanması gerekir. Bunun gösterimi şöyledir.
O == O O2
Nitrojen (azot) ( 7N ) ise kararlı yapıya ulaşmak için 3 elektrona ihtiyaç duyar. İki nitrojen (azot) arasında 3’er elektron ortaklaşa kullanılarak kovalent bağ oluşur.
N N N2Polar Kovalent Bağ
HCl, H2O, NH3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronlara uygulanacak çekim kuvveti de farklı olacaktır.
Örneğin; H’nin 1 protonu varken O’nun 8 protonu vardır. H ile O arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar sizce oksijen tarafına daha çok çekiliri. Bu durumda oksijen tarafında (–) yük miktarı artacak, hidrojen tarafında ise azalacaktır. Böylece çok çeken (oksijen) taraf daha negatif, az çeken (hidrojen) taraf daha pozitif yüklü olur. Yani molekülde bir kutuplaşma olur.
Elektronların farklı miktarda çekilmesi sonucu meydana gelen bağa polar (kutuplu) kovalent bağ adı verilir. HCl, H2O, NH3’te polar kovalent bağ vardır.

Apolar Kovalent Bağ
O2, N2, H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır. Bu şekilde atomlar arasında elektronların eşit oranda çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Apolar bağ kutupsuz bağ demektir.

Örnek
I. HCl
II. O2
III. NaCl
IV. N2
.

ü
İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı
İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar birbirini en kuvvetli şekilde çekecek bir düzen içinde dizilirler.
Böyle düzenli birleþen atomlardan kristal yapı adını verdiğimiz düzgün geometrik şekiller
oluşur. Yemek tuzunun kristal yapısı buna örnektir.Yemek tuzundaki (NaCl) kristal yapı,
şekildeki gibidir.
forum1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üye0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   tarkan46 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Üye
 • Mesaj sayısı: 1
 • Kayıt tarihi: 05-Ocak 10
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Iyi Aksamlar
Benim bir sorum Olacakti yardimci olursaniz Sevinirim
Benim arkadasim kibrista bende Almanyadayim
Atomla ilgili sorusu var 8inci sinifin
Soru:Bir birlesik molokülü olan (HO2) (1H) 8 O Atomlar arasi bag semasini cizimle gösteriniz?
Yarinde sinavi varmis Yardimci olursaniz sevinirim
Selamlar
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"[8. Sınıf Fen Bilgisi] Kimyasal Bağlar (İyonik - Kovalent) ve Bağ Çeşitleri" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (783), Google (208), kimyasal bağlar ve çeşitleri - Google'da Ara (44), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (28), kimyasal bağlar - Google'da Ara (26), elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren şema - Google'da Ara (26), iyonik ve kovelent bağlı bileşikler için örnek çizimler - Google'da Ara (24), KOVALENT BAĞ İLE İYONİK BAĞLARLAİLGİLİ ÖRNEK ÇİZİMLER - Google'da Ara (18), kimyasal bağlar ve çeşitleri - Google'da Ara (18), kimyasal bağ ve çeşitleri - Google'da Ara (17), iyonik bileşiklerin örgü yapısı - Google'da Ara (17), Google (16), kimyasal bağ çeşitleri - Google'da Ara (15), kovalent bağ ve çeşitleri - Google'da Ara (15), elementlerden iyonik bağlı bileşikler nasıl oluşur - Google'da Ara (14), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (14), fen bilgisi nh3 kimyasal bagları - Google'da Ara (14), kovalent ve iyonik bağ - Google'da Ara (13), kimyasal bağların gösterilmesi hakkında bilgi - Google'da Ara (13), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (12), iyonik ve kovalent bağ nedir - Google'da Ara (12), kimyasal bağlar ve çeşitleri - Google'da Ara (12), kimyasal bağlar ve çeşitleri - Google'da Ara (11), kimyasal bağ nedir çeşitleri ve örnekleri - Google'da Ara (11), 8. sınıf kimyasal bağlar - Google'da Ara (11), kovalent bağ örnekleri - Google'da Ara (11), hidrojen ve azotun kovalent bağının gösterimi - Google'da Ara (10), kimyasal bağlara örnekler - Google'da Ara (10), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (9), elementlerden iyonik bağlı bileşik nasıl oluşur - Google'da Ara (9), 8. sınıf kimyasal bağlar - Google'da Ara (9), kimyasal bağlar ve örnekleri - Google'da Ara (8), kimyasal bağlar konu anlatımı 8.sınıf - Google'da Ara (8), kimyasal bağlara örnekler - Google'da Ara (8), iyonik bağlara örnekler - Google'da Ara (8), kovalent bağ çizim örnekler - Google'da Ara (8), BÄ°LEŞİKLERÄ°N FORMÜLLERÄ° - Bing (8), kimyasal bağların çeşitleri - Google'da Ara (8), iyonik ve kovalent bileşikler - Google'da Ara (8), iyonik bağlar kimyasal bağlar - Google'da Ara (8), kimyasal bağ çeşitleri - Google'da Ara (8), nh3 bileşiğinin elektron dizilişi - Google'da Ara (7), kimyasal bağ ve çeşitleri - Google'da Ara (7), 8.sınıf kimyasal bağlar - Google'da Ara (7), kimyasal bağ nedir çeşitleri nedir örnekler - Google'da Ara (7), kimyasal bağ nedir çeşitleri nelerdir - Google'da Ara (7), iyonik bağlı bileşiklerin şeması - Google'da Ara (7), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (7), kovalent ve iyonik bağlı bileşikler - Google'da Ara (7), kimyasal bağlar dönem ödevi - Google'da Ara (7), kovalent ve iyonik bağ çesıtlerı - Google'da Ara (7), iyonik ve kovalent bileşiklerinin çizimi - Google'da Ara (7), elementlerden iyonik bağlı bileşiğin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema - Google'da Ara (7), kovalent bağ örnekleri - Google'da Ara (6), iyonik ve kovalent bağ nedir - Google'da Ara (6), fen ve teknoloji 8.sınıf iyonik bağlı bileşikler - Google'da Ara (6), iyonik ve kovalent bağ - Google'da Ara (6), elementlerin iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren şema - Google'da Ara (6), kovalent ve iyonik bağ - Google'da Ara (6), iyonik bağlı bileşikler nasıl oluştuğunu gösteren bir şema gösteriniz - Google'da Ara (6), kimyasal bağlarla ilgili sorular - Google'da Ara (6), kovalent ve iyonik bağ - Google'da Ara (6), kovalent bağlı bileşiklerin resimleri - Google'da Ara (6), kimyasal bağ ve çeşitleri - Google'da Ara (6), kimyasal bağlar yapısı ve çeşitleri - Google'da Ara (6), kimyasal bağlar ÇEŞİTLERİ - Google'da Ara (6), nh3 elektron dizilişi - Google'da Ara (6), iyonik bağ elementlerle gösterimi - Google'da Ara (6), [8. Sınıf Fen Bilgisi] Kimyasal Bağlar (İyonik – Kovalent) ve Bağ Çeşitleri | Eğitim Kütüphanesi ™ Fizik, Kimya ve Biyoloji (6), kovalent bağ örnekleri - Google'da Ara (6), kimyasal bağlara örnekler - Google'da Ara (6), elementlerden iyonik baglı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren sorunu - Google'da Ara (6), kovalent bağ örnekleri - Google'da Ara (5), kimyasal bağları örneklerlearaştırma - Google'da Ara (5), kımyasal bagları örneklerle arastırma - Google'da Ara (5), kimyasal bağlarla ilgili örnekler - Google'da Ara (5), kimyasal bağlar ve özellikleri ve resimler - Google'da Ara (5), elementlerden iyonik bağlı bileşikler nasıl oluşur - Google'da Ara (5), iyonik ve kovalent bağ nedir - Google'da Ara (5), iyonik bağdan örnekler - Google'da Ara (5), kimyasal bağ ve çeşitleri nelerdir? - Google'da Ara (5), kimyasal bağlar dönem ödevi - Google'da Ara (5), iyonik bağlı bileşiklerinin nasıl oluştuğunu gösteren şema - Google'da Ara (5), iyonik bileşiklerin örgü yapısı - Google'da Ara (5), kimyasal bağ çeşitleri nelerdir - Google'da Ara (5), elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren şema - Google'da Ara (5), iyonik bağ resimleri - Google'da Ara (5), iyonik bağlı bileşik örnekleri - Google'da Ara (5), fenbilgisi iyonik bağ ve bileşikler - Google'da Ara (5), iyonik bileşikler nasıl oluşur - Google'da Ara (5), kimyasal bağların oluşu ve çeşidi - Google'da Ara (5), kimyasal bağ çeşitleri - Google'da Ara (5), kovalent bağlı bileşiklere örnekler - Google'da Ara (5), iyonik kovalent bağ - Google'da Ara (5), NH3 bileşiğinin en küçük birimi - Google'da Ara (5), iyonik ve kimyasal bağlar nelere bağlıdır - Google'da Ara (5), iyonik kovalent bağ - Google'da Ara (5), iyonik kovalent - Google'da Ara (5), kimyasal bağlar dönem ödevi - Google'da Ara (5), NH3 Kimyasal bağı - Google'da Ara (5),

"[8. Sınıf Fen Bilgisi] Kimyasal Bağlar (İyonik - Kovalent) ve Bağ Çeşitleri " ile Benzer Konular
Turşular Serisi | Turşu Çeşitleri - Kolay Turşu Yapımı Tarifleri
3 Yanıt - 12.107 Görüntülenme
Olta Çeşitleri | Balık Avı İçin
1 Yanıt - 18.402 Görüntülenme
2007-KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) | Duyurular, Klavuzlar, Başvurular
3 Yanıt - 2.475 Görüntülenme
Dağcılıkta Yürüyüş Bilgisi ve Dağcılık Tekniği Hakkında Bilgiler
0 Yanıt - 4.897 Görüntülenme | Dağlarda yapılan yürüyüşler ve tırmanışlar ;
Mikroskop Nedir ? - Çeşitleri Nelerdir ?
3 Yanıt - 36.442 Görüntülenme | Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin ...