Kadim Dostlar ™ Forum: [8. Sınıf Fen Bilgisi] Madde ve Enerji | Atom Yapısı, Elektron Dağılımı - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız

[8. Sınıf Fen Bilgisi] Madde ve Enerji | Atom Yapısı, Elektron Dağılımı Konuyu Oyla: *---- 1 Oylar

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

  • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
  • Grup: Yönetici
  • Mesaj sayısı: 5.701
  • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
  • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Madde,
Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.Madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
Saf maddeler
Her yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere
saf madde denir.
Saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.
Saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır.
Saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.

Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.
Elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.
Genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.

Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir.
Bileşikler;
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.

Saf Olmayan Maddeler (Karışımlar) :Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen veya heterojen olabilir.
Karışım kendini oluşturan maddenin özelliklerini taşır.
Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir birleşme oranı yoktur.
Erime, çözünme, süzme gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Saf değildirler.
Erime ve kaynama noktası, öz ısıları, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri yoktur.

Homojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görülen karışımlardır.Tuzlu su, şekerli su,hava, alaşım homojen karışımlardır.

Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır.Kum - su, yağ - su, ayran karışımları heterojen karışımlardır.

ÖRNEK:
I. Belirli bir hacme sahip olma
II. Saf hâlde bulunma
III. Tek cins atomlardan oluşma
IV. Belirli bir öz kütleye sahip olma
V. Belirli bir kütleye sahip olma
Yukarıdakilerden hangileri, hem element hem bileşikler için ortaktır?
A) Yalnız I B) II, IV C) II, III, V D) I, III, IV, V


ÖRNEK:
I. Hava
II. Ayran
III. Tuzlu su
IV. Kum - su karışımı
V. Şekerli su
Yukarıdakilerden hangileri homojen karışımlara örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I B) II, III C) I, III, V D) II, IV


Maddenin Yapısı ve Atom
Madde, atom adı verilen taneciklerden oluşur.Atom maddenin yapı taşıdır.
Atomun yapısında proton, nötron ve elektron bulunur.
Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır. Elektron ise çekirdek etrafında dolanır.
forumAtomu oluşturan tanecikler belli başlı özellikleri vardır.
Proton: Atomun çekirdeğinde bulunur. (+) yüklü bir parçacıktır. Kütlesi 1 akb’dir.

Nötron: Atomun çekirdeğinde bulunur. Kütlesi hemen hemen protona eşittir. Elektrik yükü taşımaz.Yani yüksüz bir parçacıktır.

Elektron: Atomun çevresinde çok büyük hızla dönen hareketli bir parçacıktır. Elektronlar çekirdek etrafında farklı enerji seviyelerinde dolanır.
Atom çekirdeğinin çapı, atom çapının 100 binde biri kadardır. Atom çekirdeğinde yüklü olarak sadece protonlar bulunduğu için, atomun çekirdek yükü daima (+) artıdır.
1 Karbon atomunun kütlesinin 1/12’sine, 1 atomik kütle birimi adı verilmiştir. Atomik kütle birimi akb ile gösterilir.
1 Karbon atomu = 12 akb’dir.
Kimyasal hesaplamalarda atomların kütleleri gram cinsinden değil, akb cinsinden alınır.

Atom numarası: Bir element atomunun çekirdeğinde bulunan proton sayılarının toplamına, atom numarası adı verilir. Atom numarası Z ile gösterilir.
Z = p

Kütle numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamı, o atomun kütle numarasını verir. Kütle numarası A ile gösterilir.
Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı
A = p + n

Nötr ve Yüklü Atom: Bir atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşitse
bu atoma nötr atom denir. Nötr atomda (+) ve (–) yükler birbirine eşittir.
Örneğin nötr karbon atomunda 6 proton 6 elektron vardır. Nötr atomda,
p = e’dir.
forum
Atomlar elektron alıp verebilirler. Ancak çekirdekte bulunan proton ve nötronu alıp veremezler.

ÖRNEK: Nötr bir magnezyum atomunda proton sayısı 12, nötron sayısı 13’tür.
Bu atomun;
a. Elektron sayısı nedir?
b. Kütle numarası nedir?

(–) yüklü atom
Eğer bir atom dışarıdan elektron alırsa, (–) yük sayısı (+) yük sayısından
fazla olur. Bu durumda atom (–) yüklü olur.
Örneğin nötr flüor atomunun 9 elektronu, 9 protonu vardır.
Flor atomu 1e– alınca 10 elektronlu ve (–) yüklü olur.
forum


forumforum
+) yüklü atom
Eğer bir atom bir elektronunu kaybederse, (+)
yük sayısı (–) yük sayısından fazla olur. Bu durumda
atom (+) yüklü olur.
Örneğin nötr lityum atomunun 3 protunu 3 elektronu
vardır. Lityum 1e– verirse 2 elektronlu ve (+)
yüklü olur.

forum


forumforumElementlerin Sembollerle Gösterilmesi
Kimyasal hesaplamalarda maddelerin Lâtince isimleriyle işlem yapmak zordur. Bunun yerine elementlerin Lâtince isimlerinin kısaltmalarından oluşan semboller kullanılır.
Element sembollerinde ilk harf her zaman büyük, varsa diğerleri daima küçük yazılır.
Örneğin;
Hidrojen H, Helyum He, Karbon C
Kalsiyum Ca, Bor B, Berilyum Be
Element sembolünün sol üst köşesine atomun kütle numarası, sol alt köşesine ise atom numarası yazılır.

forumİyon atom
(+) ya da (–) elektrik yüklü atoma iyon atom denir. İyon yükü element sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Eğer atom yüklü değilse herhangi bir ibare konmaz.

Örneğin, nötr X atomu 1e–verdiğinde X atomu +1 yüklü iyon hâline gelir.


forum

 (+) yüklü iyona katyon denir.
 (–) yüklü iyona anyon denir.
Bir atomun yük miktarı;
İyon yükü = p – e bağıntısından hesaplanabilir.

Örnek:
Bir atomun proton sayısı 15, elektron sayısı 18’dir. Bu atomun yük miktarı nedir?
İyon yükü = p – e İyon yükü = 15 – 18 = –3
Burada (–) işareti atomun dışarıdan elektron aldığını gösterir. Atomun iyon yükü ile birlikte gösterimi 15X–3 şeklinde olur.

İyon hâlindeki bir atom elektron alarak ya da vererek nötr hâle geçebilir.
Örneğin X–1 iyonunun elektron sayısı proton sayısından 1 fazladır. X–1 iyonu daha önce aldığı 1 elektronu geri vererek nötr hâle geçebilir.

X+1 iyonuda daha önce verdiği 1 elektronu alarak nötr hâle geçebilir.

forum
Tabloda verilenlere göre, I. X bir katyondur. II. Y’nin nötron sayısı 12 dir. III. Z bir anyondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, III D) I, II, IIIÖrnek:
(+) yüklü bir atom, nötr hâle geçerken
I. nötron sayısı
II. elektron sayısı
III. proton sayısı
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) I, II B) II, III C) I, III D) I, II, III

Çözümlü Soru 9
Örnek:
Aşağıda atom numarası ve elektron sayısı verilen atomlardan hangisi, anyon halindedir?
Atom No. Elektron sayısı
A) 18 18
B) 16 18
C) 11 10
D) 3 2

forum

Dikkat edilirse hidrojenin her üç hâlinde de proton sayısı 1, fakat nötron sayısı farklıdır. Hidrojenin 1 nötronlu izotopuna döteryum, 2 nötronlu izotopuna trityum isimleri verilmiştir.
Bir başka örnek karbon atomundan verilebilir.
126 C, 136 C ve 146 C atomlarý karbonun izotop atomlarıdır.

 İzotop atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.
Elektron Dağılımı
Elektronlar çekirdek çevresinde belli enerji seviyelerinde ve belli sayılarda dolanır. Enerji seviyeleri çekirdekten dışa doğru, 1. seviye, 2. seviye, 3. seviye şeklinde sıralanır. Bazen enerji seviyeleri, K, L,M, N... harfleriyle de gösterilir.
1. seviyede en fazla 2 elektron bulunur.
2. seviyede en fazla 8 elektron bulunur.
Bir enerji seviyesinde bulunabilecek en fazla elektron sayısı, 2 n2 bağıntısı ile hesaplanır. (n, enerji seviyesini gösterir.)
Atomun en dış enerji seviyesinde en fazla 8 elektron bulunabilir. En dış enerji seviyesinde 8 elektron bulunduran elementlere soy gazlar ya da asal gazlar adı verilir. Bunun tek istisnası helyumdur. Helyum elementi soy gaz olduğu hâlde 2 elektronu vardır.

Bazı atomlar ve enerji seviyelerine göre elektronların dağılımı;
forum


Örnek:
İlk iki enerji seviyesi dolu olan bir atomun toplam elektron sayısı nedir?


Örnek:
Atom numarası 13 olan nötr bir atomun elektron dağılımı nasıl olur?


Örnek:
18X atomunun elektron dağılımı nasıldır?


Örnek:
Üçüncü enerji seviyesinde 2 elektron bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?
A)6 B)10 C) 12 D) 26


Atomun çapı yaklaşık 1 angstromdur.1 angstrom 1 milimetrenin 10 000 000 da birine eşittir. Yani 1 milimetrelik çizgi üzerinde
yaklaşık 10 milyon atom yan yana dizilmiş demektir.

ALIŞTIRMALAR
1. Element, bileşik, homojen ve heterojen karışım ne demektir? Açıklayınız.
2. İyon ne demektir? Şekil çizerek açıklayınız.
3. İzotop atom ne demektir? Açıklayınız.
4. PM X –1, RN Y –2, ST Z izotop atomlardır. M = 17, P = 2M , P = R + 1, R = S + 1 olduğuna göre,P, R, S, N ve T kaçtır?
5. 3 X +1, 13 Y +3, 16 Z –2 iyonlarının elektron dağılımını çizerek gösteriniz.

19
Periyodik Cetvel
Elementler benzer özelliklerine göre sınıflandırılırlar.Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelde, elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş ve benzer özellikteki elementler alt alta gelmiştir. Periyodik cetvele periyodik tablo ya da periyodik çizelge de denir. Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot adı verilir.
Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça, elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Periyodik cetveldeki düşey sütunlara grup
denir.
Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir.Periyodik cetvelde 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere 16 tane grup vardır. Periyodik cetvel 18 sütundan oluşur. B gruplarından üç tanesi birden 8B olarak isimlendirilir.

Periyodik cetveldeki ilk sütuna 1A grubu denir.Son sütunu ise 8A grubu oluşturur.1 A grubu elementlerine alkali metaller adı verilir.
Hidrojen 1 A grubunda olduğu hâlde alkali metaller grubuna girmez. 7 A grubu elementlerine halojenler, 8A grubu elementlerine soy gazlar adı verilir.

Grup ve Periyodun Bulunması
Bir elementin atom numarası biliniyorsa, bu elementin grup ve
periyodu bulunabilir.
Örneğin 7N elementinin elektronlarının dağılımı şöyledir:
7N ) )
2 5


forum


Burada en son enerji seviyesindeki elektron sayısı, grup numarasını;
enerji seviyelerinin sayısı ise periyot numarasını verir.
Bu sonuçlara göre, 7N elementi 2. periyotta 5 A grubundadır.

Örnek
17Cl elementinin periyot ve grup numarasını bulunuz.

Değerlik Elektron Sayısı
Nötr bir atomun son enerji düzeyindeki elektron sayısına, değerlik elektron sayısı denir.
Gruplara göre elementlerin değerlik elektron sayıları şöyledir:


forum

Elementlerin Sınıflandırılması

Elementler, metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere sınıflara ayrılır.

Metallerin Genel Özellikleri
Periyodik çizelgenin sol tarafında bulunurlar.
Parlak ve serttirler.
Şekil verilebilirler, tel veya levha hâline gelebilirler.
Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar. Civa (Hg) hariç.
Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
Bileşik oluştururken elektron verirler. Elektron verince (+) pozitif yüklü olurlar.
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.


Ametallerin Genel Özellikleri

Periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunurlar.
Mat görünüşlüdürler.
Vurulunca kırılabilirler, şekil verilemezler.
Grafit hariç elektrik ve ısıyı iyi iletmezler.
Oda sıcaklığında brom sıvı, karbon, kükürt ve bor katı, diğerleri gaz hâldedir.
Metallerle yaptıkları bileşiklerde (–) negatif yüklüdürler.
Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.


Yarı Metaller
Periyodik çizelgede metallerle ametalleri ayıran zig-zag çizginin sağ ve solunda bulunurlar.
Bazen metal, bazen ametal özellik gösterirler.
Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin yarı metallerdir.

Soy Gazlar
Kararlı yapıya sahiptirler. Elektron alma ve verme eğilimleri yoktur.
Başka maddelerle reaksiyona girmezler.
Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunurlar.
Periyodik çizelgenin en sağında bulunurlar.


forumforum

3. Hangi element kararlı yapıdadır?
A)X B) Y C) Z D) T

4. Değerlik elektron sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Element Değerlik e– sayısı
A) X 1
B) Y 5
C) Z 2
D) T 0

5. Atom numarası en küçük olan element hangisidir?
A)X B) Y C) Z D) T

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X, elektriği iyi iletir.
B) Y, metaldir.
C) Z’nin atom numarası Y’den büyüktür.
D) T, soy gazdır.

7. Elementlerin elektron düzeni ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) X ) ) B) Y ) ) C) Z ) ) D) T ) ) )
2 1 2 5 2 2 2 8 8

8. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?
A) X+1 ve Y+3 B) Z+2 ve T C) Y–5 ve T D) Y–
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 7 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız


"[8. Sınıf Fen Bilgisi] Madde ve Enerji | Atom Yapısı, Elektron Dağılımı" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (71), atom yapısı - Google'da Ara (44), maddenin yapısı ve özellikleri 8. sınıf - Google'da Ara (32), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (32), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (32), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (31), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (27), ilk 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (27), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (27), 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (25), 7. sınıf fen bilgisi konu anlatımı maddenin tanecikli yapı - ekle ara (23), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (19), lityum flor - Google'da Ara (19), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (19), lityum flor - Google'da Ara (18), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (17), lityum florür - Google'da Ara (17), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (17), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (16), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (16), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (15), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (15), 8.sınıf fen atom - Google'da Ara (14), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (13), atom yapısı - Google'da Ara (12), FEN ATOM - Google'da Ara (12), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (11), 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (11), SINIFLAR google. - Google'da Ara (11), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (11), ilk 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (11), maddenin yapısı ve özellikleri testi 8.sınıf - Google'da Ara (10), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (10), fen bilgisinden atom ilgili yazı - Google'da Ara (10), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (10), 7. sınıf için ilk 20 elementin elektronik dağılımı - Google'da Ara (10), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (10), 8.sınıf fen bilgisi ısı testleri - Google'da Ara (10), 7. sınıf fen bilimleri elementler ve element fotoğrafları - Google'da Ara (10), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (9), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (9), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (9), ilk 20 element - Google'da Ara (9), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (9), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (9), 10. sınıf kimya konu anlatımı video atomun yapısı izle - ekle ara (8), 9.sınıf elementler ve bileşikler soru ve çözümleri - Google'da Ara (8), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (8), Fen bilgisi maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (8), ilk 20 element atomlarının elektron dağılımı - Google'da Ara (8), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (8), fen ile ilgili sorular 8 sınıf - Bing (8), atom yapıları - Google'da Ara (8), elektron dağılışı - Google'da Ara (8), fen bilgisi konusu atomik yapılar. - Google'da Ara (7), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (7), 8a sınıf video - Bing (7), 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (7), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (7), Google (7), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (7), elementlerin sınıflandırılması 8.sınıf - Google'da Ara (7), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı - Google'da Ara (7), hidrojenin elektron dağılımı - Google'da Ara (7), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (7), elektronların dağılımı - Google'da Ara (6), 20 ELEMENT VE ELEKTRON DAĞILMI - Google'da Ara (6), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (6), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (6), ilk 20 elementin elektron dağılımı - Google'da Ara (6), elementlerin sınıflandırılması 8.sınıf - Google'da Ara (6), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (6), 8.sınıf fen maddenın yapısı ve ozellıklerı örnek soru - Google'da Ara (6), maddenin tanecikli yapısı 8.sınıf - Google'da Ara (6), lityumun elektron dağılımı - Google'da Ara (6), 8.SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLER - Google'da Ara (6), 8. sınıf elementlerin sınıflandırılması - Google'da Ara (6), elementlerin fotoğrafları - Google'da Ara (6), element atomlarının elektron dağılımı - Google'da Ara (6), atom yapısı - Google'da Ara (6), madde çeşitleri - Google'da Ara (6), elementlerin fotoğrafları - Google'da Ara (6), 8.SINIF FEN ATOM - Google'da Ara (6), 8.sınıf maddenin yapısı - Google'da Ara (6), periyodik cedvel - Google'da Ara (6), fen atom - Google'da Ara (6), 8.sınıf fen atom - Google'da Ara (6), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (5), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (5), 8.sınıf fen maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (5), ilk 20 elementin latince adlar - Google'da Ara (5), Atom ve yapısı - Google'da Ara (5), 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri slayt - Google'da Ara (5), 8.SINIF FEN ATOM - Google'da Ara (5), maddenin yapısı ve özellikleri 8. sınıf video - Google'da Ara (5), elektronların dağılışı - Google'da Ara (5), maddenin yapısı ve özellikleri 8.sınıf - Google'da Ara (5), Atomik Yapı nedir - Google'da Ara (5), 7.sınıfın fen sembolü ve element oyunları - Google'da Ara (5), 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri - Google'da Ara (5),

"[8. Sınıf Fen Bilgisi] Madde ve Enerji | Atom Yapısı, Elektron Dağılımı " ile Benzer Konular
Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi - Hidrojen Enerjisi
3 Yanıt - 35.366 Görüntülenme
Hacivat - Karagöz l Diyalogları - Karagöz Metinleri - Karagöz Metinlerinin Yapısı
4 Yanıt - 27.228 Görüntülenme | Yar bana bir eğlence medet!
Sana Enerji Vermeyecek Hiç Kimse İle Olma | Can Dündar
1 Yanıt - 1.160 Görüntülenme
2007-KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) | Duyurular, Klavuzlar, Başvurular
3 Yanıt - 2.482 Görüntülenme
Dağcılıkta Yürüyüş Bilgisi ve Dağcılık Tekniği Hakkında Bilgiler
0 Yanıt - 4.908 Görüntülenme | Dağlarda yapılan yürüyüşler ve tırmanışlar ;