Kadim Dostlar ™ Forum: Noktalama İşaretleri | [ Nokta ve Virgül ] - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Noktalama İşaretleri | [ Nokta ve Virgül ] Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

 • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.470
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Noktalama İşaretleri ( TDK )

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Nokta ( . )

1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:


I. 1. A. a.

II. 2. B. b.

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923.

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:

29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923.

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15′te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.

Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.

9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

4.5=20


Virgül ( , )


1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sı­cak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
(Halide Edip Adıvar)

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller
Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller
(Faruk Nafiz Çamlıbel)

Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.
(Hüseyin Rahmi Gürpınar)

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Bir varmış, bir yokmuş.
Umduk, bekledik, düşündük.
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.
(Falih Rıfkı Atay)

3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:

Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz.
(Mustafa Kemal Atatürk)

4. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

5. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:

Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.

(Mustafa Kemal Atatürk)

6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
(Ahmet Haşim)
Kopar sonbahar tellerinden
Derinden, derinden, derinden
Biten yazla başlar keder musikisi
(Yahya Kemal Beyatlı)

7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur:
Datça’ya yarın gideceğim, dedi.
Şehirde ilk önce hükûmet doktoruyla karşılaştım.
– Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi.
(Reşat Nuri Güntekin)


8. Konuşma çizgisinden önce konur:


Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
– Bu anahtar köşkü de açar, dedi.
(Ömer Seyfettin)

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil­diren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.

Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.
(Yahya Kemal Beyatlı)

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup­larıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır.
(Halit Ziya Uşaklıgil)

Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi.
(Reşat Nuri Güntekin)

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir.

(Mustafa Kemal Atatürk)

Sayın Başkan,

Sevgili Kardeşim,

Değerli Arkadaşım,

12. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur:

38,6 (otuz se­kiz tam, onda altı), 25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş).

13. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:
Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:


Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik’e bol teşek­kürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı.
(Peyami Safa)
Ben Atatürk’le üç veya iki defa karşılaştım.
(Burhan Felek)

Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül!
(Yahya Kemal Beyatlı)


UYARI:Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:


Hem gider hem ağlar.
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)
Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır.
Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam.
Ne kız verir ne dünürü küstürür.

UYARI:Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz:


İmlamız, lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzele­cek, çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil!
(Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kulla­nılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:


Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.
(Orhan Kemal )
Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.
(Attila İlhan)

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:


Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin)
Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete.
(Tarık Buğra)

UYARI: Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz:

Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. (Halide Edip Adıvar)
Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi.
(Yaşar Kemal)

Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. (Necati Cumalı)
Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. (Samim Kocagöz)

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 25 Kasım 2015 Çarşamba - 19:39
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı bağlı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.695
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Noktalama İşaretleri | [ Nokta ve Virgül ]" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (67), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (61), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (24), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (22), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (21), noktalama işaretlerinin kullanım alanları - Google'da Ara (18), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (16), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (15), noktalama işaretleri ile ilgili hikaye - Google'da Ara (14), noktalama işaretleri ile ilgili metin - Google'da Ara (13), virgülün kullanımı - Google'da Ara (11), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (11), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (11), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (10), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (9), noktalama işaretleri ve kullanım alanları - Google'da Ara (9), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (9), noktalama işaretleri ile ilgili metinler - Google'da Ara (8), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (8), noktalama işaretleri karikatürleri - Google'da Ara (8), Noktalama işaretlerinin öyküsü - Google'da Ara (8), noktalama işaretleri ile ilgili hikayeler - Google'da Ara (8), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (8), noktalama işaretleri öykü - Google'da Ara (7), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (7), virgülün kullanım alanları - Google\'da Ara (7), matematik işaretlerinin anlamları - Google'da Ara (7), noktalı virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (7), nokta ve virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (6), virgüle ilgili hikaye - Google'da Ara (6), NOKTALAMA HİKAYELERİ - Google'da Ara (6), noktalama işaretlerinin kullanım alanları - Google'da Ara (6), noktalama işaretleri ve kullanım alanları - Google'da Ara (6), noktalama işaretleri vikipedi - Google'da Ara (6), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (6), noktalam işaretleri - Google'da Ara (6), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (6), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (5), noktalama işareti ile ilgili hikaye - Google'da Ara (5), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (5), geometri işaretleri - Google'da Ara (5), virgülün kullanımı - Google'da Ara (5), Noktalama işaretleri şeması - Google'da Ara (5), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (5), noktalama işaretleri ve kullanım alanları - Google'da Ara (4), karikatürlerle noktalama işaretleri - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili hikayeler - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (4), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (4), karikatürlerle noktalama işareti - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili karikatür - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili hikaye - Google'da Ara (4), noktalama işaretlerinin hikayesi karikatür - Google'da Ara (4), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili hikayeler - Google'da Ara (4), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri karikatürleri - Google'da Ara (4), virgülün özellikleri - Google'da Ara (4), noktalama işareti ile ilgili hikaye - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ve anlamları - Google'da Ara (4), noktalama işaretlerinin kullanım alanları - Google'da Ara (4), matematik işaret ve anlamları - Google'da Ara (4), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (4), iki nokta,nokta,virgül,üç nokta,soru işareti,konuşma çizgisi ve kullanım alanları ve örnekler - Google'da Ara (4), noktalama işaretleri ile ilgili hikaye - Google'da Ara (4), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili metin - Google'da Ara (3), Web Search Results (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanı - Google Arama (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri karikatür - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili hikayeler - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili karikatürler - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), virgülün hikayesi - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili hikaye - Google'da Ara (3), içinde noktalama işaretleri olan kısa hikaye - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri nerelerde kullanılır - Search (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), çümlede noktalı virgül ile virgül nerelerde kullanılır - Bing (3), cümle içinde tüm takım ve grupları birbirinden ayırmak için kullanılır - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili kısa bir öykü - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ve kullanım alanları - Google'da Ara (3), noktanın anlamı matematikte - Google'da Ara (3), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri ile ilgili hikaye - Google'da Ara (3), noktalama işaretleri nerelerde kullanılır vikipedi - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), noktalama ile ilgili karikatur çizimleri - Google'da Ara (3), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (3), noktalama işaretlerinin hikayesi - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), virgülün kullanım alanları - Google'da Ara (3), iki noktanın virgülün kullanış amaçları - Google Search (3), virgülün kullanım alanı - Google'da Ara (3), virgulun kullanim alanlari - Google\'da Ara (2), Bing : virgüle ilgili ne yazılabilir (2),

"Noktalama İşaretleri | [ Nokta ve Virgül ] " ile Benzer Konular
CMAS Uluslararası Dalış İşaretleri Hakkında Detaylı Bilgiler
0 Yanıt - 1.353 Görüntülenme | Dalıcıların güvenliklerinin sağlanması ...
Trafik İşaretleri | Anlamları - Resimli Anlatım
7 Yanıt - 45.203 Görüntülenme
[Geometri] Geometrik Kavramlar - Nokta ve Doğru, Açılar, Ölçülmesi, Açı Çeşitleri
0 Yanıt - 61.363 Görüntülenme
[NTVMSNBC] Erdoğan: Halkın kararı soruna nokta koydu
0 Yanıt - 308 Görüntülenme
Dijital Fotoğraf Makinesi Alma Rehberi | İnce Detaylar ve 8 Önemli Nokta
0 Yanıt - 1.977 Görüntülenme