Kadim Dostlar ™ Forum: Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi | Dil Gelişiminde Çevre Etkisi - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi | Dil Gelişiminde Çevre Etkisi Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.645
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

:z08: Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi
Dil, insana özgü ve güçlü bir iletişim aracı olup toplumsallaşmış semboller kümesidir. Dil gelişimi ise, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasının gelişimidir.

Dilin kendine özgü kuralları ve bu kurallar çerçevesinde gelişen bir sistemi vardır. Chomsky, dili, ses, sıra ve anlam öğelerinden oluşan organize edilmiş bir sistem olarak görmektedir. Dil gibi karmaşık bir sistemin gelişiminde çeşitli görüşler öne sürülmektedir. Bunlardan bir kısmı dil gelişiminde kalıtımın, diğerleri de çevresel etkenlerin daha etkili olduğunu savunmaktadır. Chomsky, çocuğun kendine göre gramer yapısı geliştirmesini kazanılmış, yani kalıtımsal olarak getirdiği mekanizma ile açıklamaktadır. Lenneberg de Chomsky'nin dil öğrenmedeki çalışmalarını destekleyici incelemeler yapmış, organizmanın, dil öğrenmek için biyolojik olarak daha önceden programlandığını söylemiştir. Piaget ise çocuğun duyu-hareket yoluyla düşüncelerinin geliştiği ve gelişen bu düşüncelerin konuşmalarında yansıdığı kanısındadır. Piaget'ye göre, bu durumda dil gelişiminde en önemli faktör düşüncenin gelişimidir.

Dil gelişiminde çevre etkisinin önemli olduğunu savunan Skinner, çocuğun dili, operant şartlanma, ile öğrenmekte olduğunu belirtmektedir. Skinner dili öğrenmede pekiştireçlerin önemli rolü olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin, çocuğun çıkardığı sesleri ya da kelimeleri seçici olarak pekiştirme yoluyla istenilen seslerin ya da kelimelerin öğretilebileceğini savunmaktadır.

Skinner'den başka çevresele! görüşü destekleyenler, pekiştirmenin yanı sıra dilin kazanılmasında model alma ya da taklidin etkili olduğunu belirtmektedirler. Osser'e göre çocuk ve yetişkin ilişkisinde, yetişkin çocuğun söylediklerini düzgün olarak tekrarlamalıdır. Böylece yetişkin hem doğruyu pekiştirmiş olacak, hem de yapacağı tekrarlamalarla, çocuğun daha düzgün cümleler kurmasını sağlayacaktır.

Bu yaklaşıma göre, çocuğun di! gelişimi daha çok onun çevresine bağlıdır. Aile üyelerinin ve diğer yetişkinlerin tavırları, çocuğun duygusal, sosyal ilişkilerindeki olaylar, dil gelişimini şekillendirir.

Annenin ve diğer aile üyelerinin çocukla konuşurken aksanları, kelimeleri sıralayışı, taklit etmeye hazır olan çocuğu etkiler. Çünkü çocuk duyduğu sesi duyduğu sıraya göre seslendirme eğilimindedir. Ayrıca konuşmalardaki tekrarlar, annenin yüz ifadesi ya da cümleyi açarak yapacağı tekrarlar dili öğrenmeyi sağlar. Yetişkinlerin çocukça konuşmaları ise dil öğrenmede engelleyici bir tutumdur.

Çocuğun dil gelişiminde hem insan beyninin biyolojik yapısı, düşünme sisteminin gelişimi, hem de çocuğun içinde bulunduğu çevre ve kültür etkilidir. Aynı zamanda, dil gelişimi de çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsallaşmada dilin önemli bir yeri olduğu gibi, kavram gelişimi, düşünme, ilişki kurma, problem çözme gibi bilişsel gelişim alanlarında da etkilidir. Dil gelişimi diğer gelişim alanlarıyla karşılıklı etkileşim içindedir ve birlikte ilerleme sağlamaktadır.

Bugün dilin kazanılması ve gelişimi konusunda çalışan otoriteler, dil gelişiminde ilk 10 yaşın, özellikle de okulöncesi yıllarının kritik dönem olduğu konusunda birleşmektedirler. Ayrıca dil çocuğun öğrenmesinde çok önemli bir etkendir. Bu nedenlerle okulöncesi yıllarda çocuğun dil gelişimine önem verilmesi, dil gelişimini destekleyici öğretme-öğrenme ortamlarının hazırlanması gereklidir. Çocuğun bu yaşlarda kazanacağı yaşantıların niteliği daha sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Bloom'un insan davranışlarında değişme ve kararlılık konusunda yaptığı analizler, ilk çocukluk çağlarında gelişme için gerekli ortam ve yaşantı eksikliklerinin daha sonraki yıllar içindeki gelişmeyi büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Çocukların 1 8 yaşına kadar gösterdikleri başarının %33'ü okulöncesindeki, %42'si ilkokul devresindeki, %25'i ise ortaokul ve lisedeki başarıları ile açıklanabilmektedir. Bu durum, öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki başarı farklarının büyük bir kısmının okulöncesi ve ilkokuldaki öğretmenlerle açıklanabileceğini göstermektedir.

Okul öğrenmelerinin temelini oluşturan ana dilini kullanma yeterliği büyük ölçüde 2-10 yaşları arasında kazanılmaktadır. Yine Bloom'un irdelediği araştırma sonuçlarına göre, okulda öğrenme ile ilgili olarak özellikle anlatım gücü (dil yeteneği) için doğru olmak üzere, gelişmiş ülke çocuklarının okul başarılarında görülen değişkenliğin önemli bir kısmı, bu nitelikleri geliştirme bakımından aile ortamındaki farklara bağlanabilmektedir. Ailede kullanılan dil, çocuğun zihin gelişmesine ve dolayısı ile okul ; başarısına etki etmektedir. Öğretimin büyük ölçüde anlatıma dayalı olması, sınırlı konuşma ortamın-; da yetişen bir çocukla, dili kullanma yönünden zengin yaşantı sağlayan bir ortamda yetişen çocuk arasında önemli başarı farklarına neden olmaktadır. Dili kullanmadaki sınırlılık düşünmeyi kısırlaştırmaklardır. Yeterli sözcük hazinesine sahip olamayan ve sözcükleri doğru olarak kullanamayan çocuğun doğal olarak okuldaki başarısı düşecektir, Dili etkili kullanmanın bilişsel gelişime ve gelecekteki okul öğrenmelerine katkısı yanında çocuğun sağlıklı duygusal ve sosyal gelişimine katkısı da göz ardı edilemez. Çocuğun kendini ifade etmesinde, başkalarıyla olumlu ve etkili ilişkiler kurmasında, kendini gerçekleştirmesinde, yaratıcılığın gelişiminde, dili etkili kullanma yeteneğinin geliştirilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Tüm gelişim alanları ile etkileşim içinde olan dil gelişiminin okulöncesi dönemde kontrol altına alınması ve çocuğun dil gelişimine yardım edecek etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler; çocuğun kelime hazinesinin zenginleştirilmesi-ni sağlayacak etkinlikler (kelime oyunları, resimler hakkında konuşma, parmak oyunları, tekerlemeler, dramatizasyon, plak dinleme, kitap okunması), çocuğun kendini uygun cümlelerle ifade etme yeteneğinin gelişimi için etkinlikler, yeni kelimelerin anlamının kazanılmasına yardımcı olmak için yapılacak etkinlikler olmak üzere üç grupta toplanabilir.

Çocuğun ilerdeki yaşamında başarılı ya da başarısız olmasını hazırlayabilecek dili etkili olarak kullanma yeteneğinin, dil gelişiminin kritik olduğu okulöncesi yıllarda uygun öğretme-öğrenme ortamları düzenlenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Okulöncesi dönemde alınacak önlemlerle, biyo-sosyal ve kültürel bakımdan dezavantajlı olan çocukların dil gelişimine yardım edilerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunulabilir.Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
YARARLANILAN KAYNAKLAR


ASCD. Early Childhood Education Today. Washington, D.C.: 1968 s.12-13
Bloom, Benjamin S. Humarı Characteristics and School Learning. New York: Mc Graw-HİII Book Company, 1976, s. 1 -10.
Bloom, Benjamun S. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çeviren: Durmuş Ali Özçelik, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1979, s.1-16.
Fidan, Nurettin. Okulda Öğrenme ve Öğretme "Kavramlar İlkeler ve Yöntemler".Ankara: Gül Yayınevi, 1986, s. 107-116.
Hudgins, Bryce B., Gary D. Phye, Candace Garrett Schau, Gary L. Theisen, Carole Ames ve Russell Ames. Educational Psychology. Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc., 1983, s.47-48.
Landreth, Catherine. Preschool Teaching and Learning. New York: Happer and Row Publishers, 1972. s.48-55. Sprinthall, Richard c. ve Norman A.
Sprinthall. Educational Psychology "Developmental Approach". London: Addison-Wesley Publishing Co., 1977, s.149-175. Ülgen, Gülten ve Emel Fidan. Çocuk Gelişimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1984, s.141-156.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 0 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi | Dil Gelişiminde Çevre Etkisi" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

cocuğun yetişmesinde çevrenin önemi - Google'da Ara (7), çoçugun gelişimde toplumsal çevre daha etkilidir deyımler - Google'da Ara (5), okul öncesi eğitiminin dil gelişimine etkileri - Google'da Ara (4), okul öncesi dönemde dil gelişiminin etkileri - Google'da Ara (4), oyunun dil gelişimine etkisi - Google'da Ara (4), çevre etkinliklerinin kalıtımdaki etkileri - Google'da Ara (3), deyımlerle karıkatur - Google Arama (3), çocukta dılın gelişimi ile ilgili şiirler - Google\'da Ara (3), okul öncesinde dil gelişimine katkısı ile ilgili makale - Google'da Ara (3), bir çocuğun kelime öğrenmesinde çevre ve okulun etkisi - Google'da Ara (3), gelişimde çevre etkisi makale - Google'da Ara (3), okul öncesinde cocuga cevrenin etkisi - Google\'da Ara (3), dilin gelişiminde çevre etkisi - Google'da Ara (3), eğitime çevrenin etkisi - Google'da Ara (3), çocuğun gelişiminde çevrenin etkisi - AIM Search Results (3), zekanın gelişiminde cevremi daha önemli yoksa kalıtım mı - Google'da Ara (3), okul öncesinde uzayla ilgili etkinlik - Google'da Ara (3), bireyin eğitiminde okulun etkileri - Google'da Ara (3), uzyla ilgili slogan - Google'da Ara (3), okul öncesi UZAY İLE TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ - Google'da Ara (3), çocuğun eğitiminde çevrenin önemi - Google'da Ara (3), dil gelişiminde çevrenin etkisi - Bing (2), gelişimde çevrenin etkisi - Bing (2), Google Custom Search (2), dilin etkileri | blekko (2), toplumsallaşmada okulun önemi - Bing (1), Arama V9 (1), gelişimde çevrenin etkisi - Bing (1), toplumsallaşmada okulun önemi - Bing (1), Funmoods - web search results - çocuğun dil gelişimi ile ilgili videolar (1), Funmoods - web search results - okul öncesi eğitimde yazılmış tezler (1), Facemoods - web search results - okulöncesinde yabancı dil önemi (1), (1) okul öncesi dil gelişimi - Web Search Results (1), okul öncesinde türkçe dil etkkinliği ile ilgili tezler - Google\'da Ara (1), ailenin çocuğun dil gelişimine etkileri - Bing (1), atatürkün türk dilinin geliştirmesini araştır - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), dil gelişiminde kritik dönemler nelerdir - Bing (1), dil gelişiminde kritik dönemler nelerdir - Bing (1), oyunun çocuÄŸun dil geliÅŸimine olan etkisi - Google\'da Ara (1), okul öncesi eğitimde türkçe dil etkinliklerinde kullanılan yöntemler ve etkinlikler - Bing (1), okul öncesi eğitimin önemi profesörlerin konuşma videoları uzman tv - Bing (1), okul öncesi dönemde reklamların çocuğun gelişimine etkisi - Bing (1), okul öncesi eğitimde yabancı dil - Bing (1), dil gelişiminde cevrenin etkisi - Bing (1), dil gelişiminde cevrenin etkisi - Bing (1), Google Custom Search (1), (1) okul öncesi eğitimde çevrenin önemi - Web Search Results (1), çocuk gelişinde çevrenin önemi - Bing (1), dilin önemi ve gelişimi - Google'da Ara (1), gelişimin çevreye etkileri - Google'da Ara (1), 2010 yılı çocuk ve kişilik ile ilgili araştırma makalesi - Bing (1), Google Custom Search (1), aile ve aile çevremle ilgili okul öncesi tiyatro gösterisi - Google'da Ara (1), okul öncesinde dil gelişimi sunu - Google'da Ara (1), okulöncesi dönemde dil etkinlikleri - Google'da Ara (1), okul öncesinde türkçe dil etkinliklerinin önemi - Google'da Ara (1), \"durmuş ali özçelik\"ppt - Google'da Ara (1), ÇOCUĞUN YETİŞMESİNDE OKULUN ONEMİ - Bing (1), okul öncesinin dile katkısı konulu makale - Google'da Ara (1), dil gelişiminde annenin rolü - Bing (1), çevre ve çocuk okul öncesi - Google\'da Ara (1), OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİL GELİŞİMİNDE ETKİSİ - Bing (1), OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİL GELİŞİMİNDE ETKİSİ - Bing (1), OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİL GELİŞİMİNDE ETKİSİ - Bing (1), okul öncesinin önemi ile ilgili sözler - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), kalıtım mı çevremi - Bing (1), okul öncesi eğitimle ilgili makaleler - Google\'da Ara (1), blekko | okul öncesi dönemde dil gelişimi ile ilgili tez (1), çevrenin önemi ile ilgili şiir - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), okul öncesinde dil gelişimi - Google'da Ara (1),

"Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi | Dil Gelişiminde Çevre Etkisi " ile Benzer Konular
Eğitimde Askerlik Tecili İle İlgili Sorunlarınız
42 Yanıt - 34.657 Görüntülenme | Sorun Cevaplayalım
Eğitimde Sürpriz Karar
0 Yanıt - 765 Görüntülenme
Silaha Ateş Etme Etkisi
0 Yanıt - 1.333 Görüntülenme
Resimlere Sansür Etkisi
0 Yanıt - 1.154 Görüntülenme
Resimlere Güneş Etkisi
0 Yanıt - 1.145 Görüntülenme