Kadim Dostlar ™ Forum: Sözcükte Anlam | Gerçek - Mecaz - Yan - Soyut - Somut - Terim - Eş - Karşıt Anlam - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Sözcükte Anlam | Gerçek - Mecaz - Yan - Soyut - Somut - Terim - Eş - Karşıt Anlam Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

 • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.701
 • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Sözcükte Anlam | Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt
Sözcükte Anlam Gerçek-Mecaz-Yan-Soyut-Somut-Terim-Eş-Karşıt Anlam

GENEL BİLGİLER

Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs.

ÖSS’de sözcük anlamına dayalı sorular değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar. Kimileri “Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?” gibi bilgiye dayalı olduğu halde, kimileri “Aşağıdakilerden hangisinde “gün” sözü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?” gibi sözcüğün cümle içindeki yorumuyla ilgilidir. Hatta yoruma dayalı sorular sözcük anlamıyla ilgili soruların çoğunu oluşturur.

GERÇEK, MECAZ VE YAN (YAKIŞTIRMA) ANLAM

Gerçek anlam, bir sözcüğün temel anlamıdır; buna sözcüğün ilk akla gelen anlamı ya da sözlükteki ilk anlamı da denir. Bir sözcüğün diğer anlamları gerçek anlamından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin “Burun” dendiğinde aklımıza ilk gelen, insanın bir organıdır. Öyleyse; “Burnundaki benler onu öyle tatlı gösteriyordu ki…” cümlesindeki “burun” sözü insanın bir organı anlamında olduğundan gerçek anlamında kullanılmıştır. Ancak aynı söz; “Bugünlerde burnu büyüdü kimseleri gözü görmüyor.” cümlesinde insanın bir organı anlamını vermekten çok uzaktır. Temelde bu, gerçek anlamdan doğmuş ancak tamamen farklı bir özellik kazanmıştır.

İşte sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı bu anlama mecaz anlam diyoruz.

Bir de sözün, çoğu kaynağın mecaz anlama dahil ettiği ancak mecaz anlamdan biraz farklı olması yönüyle yan anlam ya da yakıştırma diye de anılan bir anlamı vardır. Yukarıda verdiğimiz “burun” sözünü “Ayakkabımı biraz küçük almışım; burnu ayağımı sıkıyor.” cümlesinde ele alalım. Buradaki “burun” sözü gerçek anlamda değildir; çünkü “insanın bir organı” ifadesini taşımıyor. Tam olarak mecaz anlama da girmez; çünkü temelde gerçek anlamla yakın bir ilgisi vardır. Ayakkabının o kısmına burun denmesinin nedeni insanın burnuna konum itibariyle benzemesindendir. İşte sözcüğün, gerçek anlamında karşıladığı varlığa şekil benzerliğinden dolayı başka bir varlığa verilmesine yan anlam ya da yakıştırma denir.

SOMUT VE SOYUT ANLAM

Sözcükler varlıkları ve kavramları karşılar. Varlık, madde olarak bulunan yani duyu organlarıyla algılanabilen bir nitelik taşır. Örneğin; ağaç, yeşil, kalem gözle; soğuk, ıslak dokunmayla; ses, gürültü işitmeyle; koku koklamayla; acı, ekşi tatmayla algılanabilir. İşte duyu organlarımız yardımıyla algılayabildiğimiz bu sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

Oysa üzüntü, sevgi, özlem, hasret, rüya gibi sözcükleri herhangi bir duyumuzla algılayamayız; bunların sadece kavram olarak var olduğunu kabul ederiz. İşte bu tür sözcüklere de soyut anlamlı sözcükler denir.

Bir sözcük her zaman somut olamayacağı gibi her zaman soyut da değildir. Bir cümlede somut olan sözcük başka bir cümlede soyut anlam taşıyabilir. Örneğin; “Bu iki çizgi arasındaki açı kırk beş derece vardır.” cümlesindeki “açı” sözcüğü ölçülebilen bir değer taşıdığından somut anlamlıdır. Aynı sözcük “ Sen bu sorunu hangi açıdan ele aldın?” cümlesinde, ölçülebilen bir değer olmaktan çıkmış, mecaz anlam kazanarak soyut bir kavramı karşılar duruma gelmiştir.

TERİM ANLAM

Herhangi bir bilim, sanat ya da meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Yeni bulunan bir kavram, yeni bir terimle karşılanabileceği gibi, günlük hayatta kullanılan bir sözcüğe özel bir anlam verilerek de karşılanabilir. Örneğin “ağız” sözü “Adamın ağzında diş kalmamış, hala genç gibi davranıyor.” cümlesinde gerçek anlamında ve günlük kullanımıyladır. Aynı söz “İstanbul’da büyümüş; ama Karadeniz ağzıyla konuşuyor.” cümlesinde dilbilgisinde bir tanım olan “yöresel konuşmalara dilde verilen karşılık” anlamına gelerek bir terim oluşturmuş. Ya da “Irmağın ağzı toprakla dolmuştu.” cümlesinde olduğu gibi “ırmağın denize karıştığı yer” anlamında kullanılarak coğrafi bir terim olmuştur.

EŞ ANLAM
Aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler eş anlamlıdır. Örneğin “ayakkabı” sözü ile “kundura” sözü aynı nesneyi karşıladıkları için eş anlamlı sayılır. Ancak bir sözcük daima başka bir sözcükle eş anlamlı olmaz. Bazen aynı sözcük farklı cümlelerde eş ya da farklı anlamlar da taşıyabilir. Cümlenin gelişine göre eş anlamlılık durumu değişir. Örneğin; “Çocuğun kara gözleri, büyüleyiciydi.” cümlesindeki “kara” yerine “siyah” diyebiliriz. Ancak “Ah alnımın kara yazısı!” sözündeki “kara” yerine “siyah” getirilemez. Çünkü “kara” sözü cümlelerin ikisinde de farklı anlamlar veriyor. Dolayısıyla ikinci cümlede mecaz anlama geldiği için yerine “siyah” sözcüğünü getiremiyoruz.

KARŞIT (ZIT) ANLAM

Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtirler. Örneğin; “güzel” sözcüğünün karşıtı “itici” olamaz çünkü iticilikte sevimsizlik anlamı da vardır. Oysa “güzel” sözü sevgiyi beraberinde ifade etmez. Bunun karşıtı ancak “çirkin”dir. Aynı durum eylemlerde de görülür. Örneğin; “sevmek” eyleminin karşıtı “sevmemek” değildir. Çünkü “sevmek” iyi bir duygunun varlığını bildirir. Sevmemekte ise bu duygunun bulunmadığı anlamı vardır. Oysa karşıtlıkta, olan duygunun tam karşıtı olmalıdır; bu da “nefret etmek”tir. Bu nedenle karşıtlıkla olumsuzluğun farkını görmek önemlidir.

DEYİM

En az iki sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi mecaz anlamıyla kullanılan, cümlede eylem bildiren söz öbekleridir. Deyimi oluşturan sözcükler çoğu zaman kendi anlamlarından uzaklaşmış görülürler. Örneğin; “Haberi duyunca etekleri zil çaldı.” cümlesinde “etekleri zil çalmak” çok sevinmek anlamına gelen bir deyimdir. Ancak burada etek, zil, çalmak sözlerinin sevinmekle bir ilgisinin olmadığı açık.

Bazı deyimlerde ise sözcükler gerçek anlamlarını tamamen yitirmemiş olabilir. Örneğin; “Yükte hafif pahada ağır ne varsa getirin.” cümlesindeki altı çizili deyimde “yük” ve “paha” sözcüklerinin gerçek anlamlı olduğu açıktır.

Deyimler genellikle bir eylem bildirir. Bu nedenle bir eylem gibi çekimlenebilir. Bu yönüyle atasözlerinden farklılık gösterir. Atasözleri daima cümle halinde bulunup yargı bildirirlerken, deyimler mastar olarak da kullanılabilir. Örneğin “küplere binmek” deyimdir ve “sinirlenmek” anlamındadır. Mastar halinde de anlamlıdır. Ancak bu açıklamaya uymayan deyimler de vardır. Örneğin, “Dün az kalsın kaza yapıyordum.” cümlesinde altı çizili söz deyim olarak verilmiş. Biz bu deyimi “az kalmak” şeklinde mastar olarak kullanamayız. Aslında bir eylem de bildirmeyen bu tür sözler, deyimlerin genel niteliklerine pek uymaz.

ATASÖZÜ

Yıllar önce söylenmiş, dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, öğüt bildiren, genel kural niteliği taşıyan söz öbekleridir. Genellikle kesin bir yargı bildiren cümleler biçiminde görülür.

Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Sadece mecaz anlam veren atasözü olabileceği gibi, sadece gerçek ya da hem gerçek hem mecaz anlam taşıyanlar da vardır. Örneğin; “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü sadece mecaz; “Dost ile ye iç, alışveriş etme.” sadece gerçek”; “Taşıma su ile değirmen dönmez.” hem gerçek hem mecaz anlam verir.

SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER

Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayan sözcüklerdir. Örneğin;

Bir gül de içimiz aydınlansın.

Bu gül bahçesini çok severim.

cümlelerinde altı çizili sözlerin yazılışları aynıdır. Ancak birincisi eylem, diğeri çiçek ismi olan bu sözler arasında hiçbir anlam ilgisi yoktur. Öyleyse bunlar sesteş sözcüklerdir.

ÖZDEYİŞ (VECİZE)

Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir. Genellikle evrensel nitelikler gösterir.

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Descartes

YANSIMA SÖZCÜKLER

Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Bu sözcüklerde ses-anlam ilişkisi güçlüdür. Bu tür sözcükler sese dayalı olduğundan çoğu dilde benzerlik gösterir.

Çalılıktan çıtır çıtır sesler geliyordu.

Köpek acı acı havlıyordu.

Su şırıl şırıl akıyordu.

cümlelerinde altı çizili sözler yansımadır.

Yansıma sözcüklere benzeyen ancak ses ilgisi bulunmadığından yansıma denmeyen sözcükler de vardır.

Güneş pırıl pırıl parlıyordu.

Işıl ışıl bir güne merhaba dedik.

cümlelerinde altı çizili sözler sese dayalı olmadığından yansıma değildir.

İKİLEME

Sözün anlamını pekiştirmek, onu zenginleştirmek ya da değişik anlam ilgileri oluşturmak için iki sözün bir araya getirilmesiyle oluşan söz öbeğidir. İkilemeler yapıca ve anlamca farklılıklar gösterir.

a. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir.

Usul usul sınıfı terk etti.

Koşa koşa geldi.

b. Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

Yalan yanlış sözlerle ortalığı karıştırdı.

Artık kimsede ar namus kalmadı.

c. Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

Aşağı yukarı iki aydır kimse uğramadı buraya.

İşin aslını er geç öğreneceğim.

d. Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

Eğri büğrü yollardan denize ulaştık.

İçeriye ufak tefek bir adam girdi.

e. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

Ivır zıvır eşyaları tavan arasına kaldırdık.

Böyle eften püften sebeplerle oyalama beni.

f. Sözcüklerden biri ya da her ikisine ekler getirilerek yapılabilir.

Beni baştan aşağı şöyle bir süzdü.

Onunla başa baş mücadele etti.

Her ikileme cümleye değişik bir anlam katar.

Yüzüme acı acı gülümsedi. (kuvvetlendirme)

Gideli aşağı yukarı iki gün oldu. (ihtimal)

Ivır zıvır eşyaları atın. (değersiz)

Caddede sıra sıra ağaçlar vardı. (çokluk)

AD AKTARMASI

Benzetme ilgisi kurmadan bir sözün başka bir söz üzerine kullanılmasıdır. Bunda, parça söylenip bütün, genel söylenip özel çağrıştırılabilir.

Biz hilale şan arayan gemicileriz.” dizelerinde “hilal” sözü bayrak yerine kullanılmıştır.

“Bu derste Fikret’i okuyacağız.” sözünde “Fikret” sözü Fikret’in şiirleri anlamında kullanılmıştır.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 27 Kasım 2015 Cuma - 19:22
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.708
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Eş Anlamlı Sözcükler - Eş Anlamlı Kelimeler


Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.


Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.


Örneğin;

• ev-konut,
• imtihan-sınav,
• mektep-okul,
• hürriyet-özgürlük,
• bellek-hafıza,
• cevap-yanıt,
• kıla-vuz-rehber,
• amaç-gaye-hedef-maksat,
• kaybetmek-yitirmek

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.

Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur.

Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah"tır.

Ancak;

• “Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur.”

cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü”dür.

• “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar.”
• “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

• “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
• “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.

• “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
• “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.

Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir.

Örneğin “batmak” sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.


“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cümlede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.708
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Sözcükte Anlam | Gerçek - Mecaz - Yan - Soyut - Somut - Terim - Eş - Karşıt Anlam" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

karşıt anlam - Google'da Ara (42), mecaz anlamlılar - Google'da Ara (35), soyut cümleler - Google'da Ara (34), mecaz anlamlı cümlelere örnekler - Google'da Ara (32), duygunun eş anlamlısı - Google'da Ara (29), somut cümleler - Google'da Ara (28), somut resmin tanımı - Google'da Ara (27), soyut ve somut resim nedir - Google'da Ara (25), yeni eş anlamını bul - Google'da Ara (24), Sözcükte anlamla ilgili sorular - Google'da Ara (22), sınır [mecaz anlamı] - Google'da Ara (21), resimde soyut somut - Google'da Ara (18), uyum eş anlamlısı - Google'da Ara (16), mecaz anlamlılar - Google'da Ara (15), somut ve soyut anlamlı sözcüklere örnekler - Google'da Ara (15), sözcükte anlamla ilgili testler - Google'da Ara (14), öss de çıkmış sözcükte anlam soruları - Google'da Ara (14), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (14), 10 tane terim anlam - Google'da Ara (14), somut soyut anlam - Google'da Ara (14), soyut-somut anlam - Google'da Ara (13), mecaz anlamla ilgili cümleler - Google'da Ara (13), soyut cümleler - Google'da Ara (13), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (13), gerçek anlamla ilgili cümleler - Google'da Ara (12), soyut somut anlam - Google'da Ara (12), zıt anlamın tanımı - Google'da Ara (12), mecaz anlamlı cümleler - Google'da Ara (12), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (12), mecaz gerçek anlam - Google'da Ara (12), eş anlamlı ve zıt anlamlara örnekler - Google'da Ara (12), somut resmin tanımı - Google'da Ara (12), soyut-somut resim - Google'da Ara (11), somut ve soyut resim nedir - Google'da Ara (11), resimde somut kavramlar - Google'da Ara (11), soyut-somut anlam - Google'da Ara (11), gerçek mecaz anlam - Google'da Ara (11), somut resim nedir - Google'da Ara (11), soyut cümleler - Google'da Ara (11), somut resmin tanımı - Google'da Ara (11), somut resmin tanımı - Google'da Ara (11), kutlama eş anlamı - Google'da Ara (11), karşıt anlamlar - Google'da Ara (10), resimde soyut ve somut - Google'da Ara (10), sözcükte anlam ppt - Google'da Ara (10), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (10), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (10), gerçek ve mecaz anlamlı cümleler - Google'da Ara (10), terim i cümle içinde kullan 10 tane - Google'da Ara (10), mecaz anlamla ilgili sorular - Google'da Ara (9), resimde soyut ve somut kavramlar - Google'da Ara (9), soyut somut resim - Google'da Ara (9), mecaz cümleler - Google'da Ara (9), resimde somut - Google'da Ara (9), gerçek anlamın tanımı - Google'da Ara (9), TERİM İLE İLGİLİ CÜMLELER - Google'da Ara (9), somut anlam - Google'da Ara (9), eş anlamını bul - Google'da Ara (9), resimde soyut somut nedir - Google'da Ara (9), dayanışma eş anlamlısı - Google'da Ara (9), kutlama eş anlamı - Google'da Ara (9), sınır eş anlamlısı - Google'da Ara (9), mecaz anlam ve gerçek anlamlı 15 tane cümle - Bing (9), uyum eş anlamlısı - Google'da Ara (9), gerçek-mecaz anlam - Google'da Ara (8), soyut somut resimler - Google'da Ara (8), yan anlamla ilgili cümleler - Google'da Ara (8), karşıt anlamlar - Google'da Ara (8), sözcükte anlam çıkmış sorular - Google'da Ara (8), sesteş anlam - Google'da Ara (8), resimde somut kavramlar nedir - Google'da Ara (8), soyut un anlamı - Google'da Ara (8), gerçek ve mecaz anlam - Google'da Ara (8), dayanışma eş anlamı - Google'da Ara (8), soyut cümle - Google'da Ara (8), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (8), kelimeleri yaz eş anlamlarını bulma - Bing (8), somut resmin tanımı - Google'da Ara (8), uyum eş anlamlısı - Google'da Ara (8), sağlık kelimesinin zıt anlamı nedir - Bing (8), dayanışma ile ilgili cümleler - Google'da Ara (8), soyut somut cümleler - Google'da Ara (7), sözcükte anlamla ilgili sorular - Google'da Ara (7), öss de çıkmış sözcükte anlam soruları - Google'da Ara (7), sesteş cümleler - Google'da Ara (7), yan anlam test - Google'da Ara (7), uyum eş anlamı - Google'da Ara (7), dayanışmanın eş anlamı - Google'da Ara (7), mecaz ve gerçek anlam - Google'da Ara (7), 'dayanışma' sözcüğünün anlamı nedir? - Google'da Ara (7), dayanışma eş anlamlısı - Google'da Ara (7), kutlama kelimesinin eş anlamlısı - Google'da Ara (7), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (7), dayanışmanın eş anlamlısı - Google'da Ara (7), KUTLAMA eş anlamlısı - Google'da Ara (7), sınır eş anlamı - Google'da Ara (7), öğütün eş anlamlısı - Google'da Ara (7), 6.sınıf türkçe testi macaz anlam yan anlam - Bing (7), ana düşünce ana tema konunun anlamı mecaz gerçek anlam ata sözü - Google'da Ara (7), sözcükte anlamla ilgili çıkmış sorular - Google'da Ara (6),

"Sözcükte Anlam | Gerçek - Mecaz - Yan - Soyut - Somut - Terim - Eş - Karşıt Anlam " ile Benzer Konular
Gerçek Güzellik l Audrey Hepburn
2 Yanıt - 908 Görüntülenme
Terim'le Emre'nin Geyiği
1 Yanıt - 889 Görüntülenme | Bilmem Doğru mudur?
İşte gerçek Fair-Play - Videolu
2 Yanıt - 895 Görüntülenme
Gerçek Atatürkçülük
1 Yanıt - 723 Görüntülenme
Siren sesinin gerçek anlamini bilmeyenlere...
2 Yanıt - 2.385 Görüntülenme