Kadim Dostlar ™ Forum: Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

 • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.701
 • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri
Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri

Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda şöyle dörtlü bir dizi yapılmaktadır: Göktürk, Uygur, Arap, Latin.

Böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmadığı gibi adlandırmaların “Arap” ve “Latin Alfabesi” diye yapılması da bazı kavram ve değerlendirme kargaşasına yol açmaktadır. Tarih boyunca çok geniş ülkelere yayılan ve çok değişik kültürlerle ilişkiler kuran Türkler bu dört alfabenin dışında ,başka alfabeler de kullanmışlardır. Gününüzde de söz konusu dört alfabeden başka alfabeler kullanan Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun. vardır.

Öte yandan, İslamiyet’le birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe, salt Arapların kullandıkları harflerden ibaret olmayıp, ona bazı eklemeler de yapılmıştır. Bu nedenle eski yazı ya da Osmanlı alfabesi diye de nitelenen alfabe, Arap alfabesinin Türkçe`ye uygunluk sağlamasına çalışılan geliştirilmiş bir biçimi idi. Bu nedenle ona Arap alfabesi değil Arap kökenli alfabe demek daha doğru bir niteleme olur.

Bunun gibi, Türkiye Cumhuriyeti`nde kullanılan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir. Nitekim söz konusu alfabenin kabulünü öngören 1928 tarihli yasa “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” başlığını taşımaktadır.


Göktürk Alfabesi

Türklerin siyasal varlık olarak tarih sahnesine çıkmaları, Milattan önceki yüzyıllara, Hiung-nu`lar dönemine kadar geriye gitmektedir. Hunlar döneminde yazının kullanıldığına ilişkin bazı kayıtlar olmakla birlikte, bu yazının niteliği hakkında açık bilgilere sahip değiliz. Bu yüzden Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yaygınlık kazanan Göktürk alfabesidir. Son yıllarda Issık-Göl yakınındaki bir kurganda bulunan iki satırdan oluşan yazı, Göktürk alfabesi karaterinde olup, M.Ö. V.-IV. yüzyıllara tarihlenmektedir. Bu yüzden de Göktürklere bağlanan ilk Türk yazısının Göktürk Kağanlığı`nın kuruluşundan yüzyıllarca önce bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir.

İlk Türk alfabesinden günümüze kalan en büyük kalınıtılar Göktürkler döneminde dikilen yazıtlarda karşımıza çıkmaktadır. Çözülüp değerlendirilmeleri ancak XIX. yüzyıl sonunda mümkün olmuştur. Bunlardan ilk bulunanları Yenisey Irmağı boyundaki yazıtlar olmuştu. 1889′da da Orhon yazıtlar Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun. diye anılan iki büyük yazıt daha ortaya çıkarılmıştı. Öteki yazıtlardan farklı olarak bunların arka yüzlerinde Çince metinler de vardı. Yani Ankara`daki Augustus Tapınağı`nda olduğu gibi iki ayrı dilde yazılmışlardı. Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen, 1893`te bu yazıtları çözmüş, böylece bunların Kültigin ve Bilge Kağan tarafından diktirildikleri, yazının Türklere özgü bir alfabe, dilin de eski Türkçe olduğu meydana çıkarılmıştı.

Anıtların öneminden ötürü Orhon alfabesi diye de anılan Göktürk alfabesinin kökenine gelince, bu konuda çok farklı görüş ve iddialar bulunmaktadır. Bu alfabede kullanılan işaretler, Runik diye adlandırılan eski Iskandinav yazısındaki işaretlere benzediğı için Runik karakterli sayılmış ve o alfabeyle ilişkilli olabileceği öne sürülmüştür.Yazıyı çözen Thomsen, bu Türk alfabesinin Arani alfabesinden türemiş olabilece görüşünü savunmuştu. Buna karsın Aristov gibi Rus bilginleri, bu yazıdaki işaretlerin eski Türk damgalarından alınmış olabileceğine dikkatleri çekmiştir. A. Cevat Emre ise, Göktürk yazısının Sümer yazısı ile aynı kökten gediğini varsaymıştır. Bütün bu değişik, hatta çelişik savlar arasinda söylenebilecek şey, bilim çevrelerinde en çok Thomsen’ın görüşünün tutunduğudur.

Göktürkler çağında yaygınlaşan bu ilk Türk alfabesi, yazıtlar dışında yazma eserlerde de kullanılmıştır. Doğu Türkistan Yazmaları diye adlandırılan eserler bunu kanıtlamaktadır. Bu alfabenin Göktürkler`den sonra gelen Uygurlar döneminde de bir süre kullanıldığı görülmektedir. 759-760 yıllarında dikilen Şine-Usu yazıtı ile son yıllarda bulunan Taryat Yazıtı bunu göstermektedir. Bunun dışında Göktürk alfabesi, bazı değişikliklerle Bulgarlar,Hazarlar, Peçenekler ve Sekeller tarafından da kullanılmış ve böylece Orta Asya`dan Avrupa içlerine kadar yayılmıştır.

(Resmi büyütmek için, resimlerin üzerine dokunun.)
Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.

Bilgisayarınızda
Göktürk Alfabesi ile yazı yazarken kullanacağınız gerekli yazı tipini
indirmek için Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.

(Dosyayı indirdip, bilgisayarınızdaki “C:\Windows\fonts\” dizinine atınız.)
Uygur Alfabesi
Göktürk Kağanlığı`nın 744 tarihinde yıkılmasıyla onun yerine geçen Uygur egemenliği dönemi kültürel etkinlikler ve gelişmeler yönünden İslam öncesi Türk tarihinin en parlak ve dikkate değer dönemini oluşturur. Çin, Hint ve İran kültürlerinin de etkisiyle kültür hayatına öncelik, renk ve hareketlilik getiren Uygurlar, kağıdı ve matbaayı da alıp kullanmışlardır. Bu arada kullanılagelen Göktürk yazısını bırakarak kendilerine özgü yeni bir alfabe düzenlemişlerdir.Uygur alfabesi, Sogd kökenli olup, bazı değişikliklerle Türkçe`ye uygulanmıştı.

Bu alfabenin ne zaman kullanılmaya başlandığı kesin olarak saptanamamaktadır. Bugün için bilinen, bu yazı ile yazılmış en eski metinlerin IX. yüzyıl sonlarına ait olduklarıdır. Buna karşın, söz konusu alfabe Uygurların siyasal varlıklarını yitirmelerinden sonra da yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Türklerin İslamiyete geçişleri ve Arap kökenli yeni bir alfabenin kabulünden sonra da Türkistan ve Kırım`daki Türk devletlerinde bu alfabe varlığını koruyabilmiştir. Timur İmparntorluğu ve onun kollarında Uygur yazısının kullanıldığı bilinmektedir.

Ebu Said Mirza`nın 1468`de Uzun Hasan’a gönderdigil bitik -mektup- Uygur harfleriyle yazılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu`nda da sarayda Uygurca bilen kâtipler vardı ve Orta Asya`daki Türk hükümdarlarına gönderilen mektuplarla kimi yarlıkları bunlar yazıyorlardı. Örneğin, Fatih Mehmet`in Otlukbeli Savaşı`ndan sonra Özbek Hanına gönderdiği zafername Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Böylece Orta Asya Türkleri arasında olduğu kadar Osmanlı merkez yönetiminde de geçerliliğini koruduğu anlaşılan Uygur alfabesi, varlığını bir süre daha devam ettirmiş ve 18. yüzyılda tamamıyla unutulmuşdur.

(Resimleri büyütmek için, resimlerin üzerine dokunun.)
Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.
forum

Arap Alfabesi
Türklerin topluca İslamiyet’i kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe, bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçe’nin çeşitli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yazılmıştır. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, İslam alemi ve dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplıklarında İslam harfleriyle yazılmış milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyanın en büyük ve muazzam arşivi, Türk - İslam alfabesiyle yazılan Türkçe evraklarla doludur.

(Resimleri büyütmek için, resimlerin üzerine dokunun.)
Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.
Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.
Latin Alfabesi
Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır.

Yazı karakterleriyle:
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z - (Â Î Û) a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z - (â î û)
Tarayıcının yukardaki harfleri doğru gösterememe olasılığına karşı, resim dosyası olarak:
forum
Harflerin Sınıflandırılması
a, e, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri ünlü harfler, diğer harfler ise ünsüz harfler olarak adlandırılır.

Ünlülerin Sınıflandırılması

Ünlü harfler, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır:

 • Çıkış yeri ve dilin durumuna göre
   1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u
   2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü
Dudakların durumuna göre
  1.Düz ünlüler: a, e, ı, i
  2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
<li>Ağzın açıklığına göre
  1.Geniş ünlüler: a, e, o, ö
  2.Dar ünlüler: ı, i, u, ü
Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:

forum

Ünsüzlerin Sınıflandırılması
Ünsüz harfler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre ikiye ayrılır:
 • Tonlu (yumuşak) ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.
 • Tonsuz (sert) ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t.
Latin harflerini kullanan diğer alfabelerle farklar
Türk alfabesi, Latin harflerini kullanmasına rağmen, bu harfleri kullanan diğer batı dillerinin alfabelerindeki bir takım harfleri içermemekte, bunun yanısıra bu alfabelerde genel olarak kullanılmayan başka harfler içermektedir.

Türk alfabesinde bulunmayan harfler

Q/q, W/w ve X/x harfleri pek çok batı dilinde kullanılmasına rağmen Türk alfabesinde yer almamaktadır. Bu harflere karşılık gelen sesler sırasıyla k, v ve ks ile ifade edilir. Örneğin: Kemal, taksi. X harfi sözcüğün yapısına göre iks ya da ksi olarak da söylenirken, W harfi çift ve olarak okunur. Benzer biçimde İspanyol alfabesinde yeralan Ñ/ñ (Bu ses İtalyanca ve Fransızca’da gn, Portekizce’de nh harf bileşimleri ile elde edilir) harfine karşılık gelen ses ny ile ifade edilir. Örneğin, İspanyolca’da İspanya anlamına gelen España sözcüğü Türkçe harflerle Espanya olarak yazılır.

Batı dillerinde bulunmayan Türk harfleri

forum

Türkçe’deki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dahil değildir. Ancak bu harfler diğer batı dillerinde yaygın olarak kullanılmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yeralmaktadır. Küçük ı, büyük İ, Ğ/ğ, Ş/ş harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde yeralmaktadır.

Türkçe’de noktalı i harfi büyük harfle yazılıyorken de noktası koyulur: İ. Benzer biçimde noktasız büyük I harfi, küçük harfle yazılıyorken noktası koyulmaz: ı. Ancak yabancı dildeki sözcükler büyük harfle yazılıyorken I harfi noktasız yazılır. Türkçe’nin dışında Azerice ve Tatarca’da da ı ve i harflerinin kullanımı bu biçimdedir.

Ş/ş harfinin sesi, İtalyanca’da sc(i), Fransızca’da ch, İngilizce’de sh ve Galiçyaca’da x harfleriyle elde edilir. Bu harf kimi zaman Rumence’deki Ș/ș (virgüllü s) harfinin yerine kullanılmasına rağmen farklı bir harftir. Türkçe’nin dışında Azerice, Tatarca ve Türkmence dillerinde kullanılmaktadır.

Ğ/ğ (yumuşak ge) harfinin kendine ait bir sesi yoktur, yalnızca kendisinden önce gelen ünlü harfi uzatmakta kullanılır. Bu harf Türkçe sözcüklerin başında yeralmaz. Türkçe’nin dışında Azerice ve Tatarca dillerinde kullanılmaktadır.

ASCII standardında yeralmayan Türkçe harfler ve Evrensel kod (Unicode) değerleri yandaki çizelgede verilmiştir.

Kaynak: Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 04 Eylül 2015 Cuma - 07:12
Düzenleme sebebi: Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üye0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   muammerya 

 • KD ™ Arkadaş
 • Grup: Kadim Dost
 • Mesaj sayısı: 135
 • Kayıt tarihi: 09-Nisan 08
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Türklerin Kullandığı Alfabeler


Türkler in kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yaygınlık kazanan Göktürk Alfabesi dir. Issık Göl yakınında bir kurganda bulunan iki satırdan oluşan yazı, Göktürk alfabeleri karakterinde olup M.Ö. 5-4 yüzyıllara tarihlenmektedir. Bu yüzden de Göktürkler e bağlanan ilk Türk yazısının Göktürk Kağanlığı nın kuruluşundan yüzyıllarca önce bulunduğunu kabul etmemiz gerekir.

Bununla birlikte ilk Türk alfabesinden günümüze kalan en büyük kanıtlar Göktürkler döneminde dikilen yazıtlarda karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu yazıtların dikilmelerinden kısa bir süre sonra unutuldukları ve aradan yüzyıllar geçtikten sonra bilimsel araştırmalar sonunda yeniden keşfedildikleri, çözülüp değerlendirilmelerinin ise ancak 19.yy sonunda mümkün olduğu bilinmektedir.

İlk bulunanlar, Yenisey Irmağı boyundaki yazıtlar olmuştur.

GÖKTÜRK ALFABESİ

1889 da da Orhon yazıtları diye anılan iki büyük yazıt daha ortaya çıkarılmıştır. Öteki yazıtlardan farklı olarak bunların arka yüzlerinde Çince metinler vardır. Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen 1893 de bu yazıtları çözmüş, böylece bunların Kültigin ve Bilge Kağan tarafından diktirildikleri, yazının Türkler e özgü bir alfabe, dilin de eski Türkçe olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Göktürk alfabesinin nereden türediğine ilişkin çeşitli görüşler vardır.

Kullanılan işaretler Runik diye isimlendirilen eski İskandinavca daki işaretlere benzediği için Runik karakterli olduğu ileri sürülmüştür.
Thomsen ise Arami alfabesinden türediğini ileri sürmüştür.

Rus Türkoloğu Aristov işaretleri eski Türk damgalarına benzetmiştir. En çok taraftar toplayan görüş ise Thomsen inki olmuştur. Göktürk Alfabesi 38 harf ya da işaretten oluşmaktadır. Bunlardan 4 ü ünlü, 30 u ünsüz, 4 ü de hece işaretleri dir.

Ünsüzler de tek ünsüz ki 27 tanedir, çift ünsüz 3 tanedir, diye ikiye ayrılmaktadır. Harfler bitiştirilmeyip ayrı ayrı yazılır. Sözcükler aralarına üstüste iki nokta konularak birbirinden ayrılır. Sözcük başı ve içindeki ünlüler yazılmazken sondakiler yazılır.

Göktürkler çağında yaygınlaşan bu ilk Türk yazısı ya da alfabesi yazıtlar dışında yazma eserlerde de kullanılmıştır. Doğu Türkistan yazmaları diye adlandırılan eserler bunu kanıtlamaktadır. Bu alfabenin Göktürkler den sonra gelen Uygurlar döneminde de bir süre kullanıldığı görülmektedir. 759-760 yıllarında dikilen Şine-Usu yazıtı ile son yıllarda bulunan Taryat yazıtı bunu göstermektedir. Bunun dışında Göktürk alfabesi bazı değişikliklerle Bulgarlar, Peçenekler, Hazarlar ve Sekeller tarafından da kullanılmış ve böylece Orta Asya’dan Avrupa içlerine kadar yayılmıştır.

UYGUR ALFABESİ

Sogd kökenli olup bazı değişikliklerle Türkçe ye uygulanmıştır. Harf sayısı 18 dir. Bunlardan üçü ünlü, 15 i ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Z hariç tüm harfler bitiştirilir. Uygurlar Çin hint ve İran kültürlerinin etkisinde kalmış ve çok renkli bir kültür geliştirmişlerdir. Kağıdı ve matbaayı ilk kullanan Türk kavmidir. Bilinen en eski metinler 9. yy.’a aittir. Uygur Alfabesi kalıcı olmuş, Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra da kullanılmıştır. Türkler in müslüman olmalarından sonra Arap alfabesini almalarına rağmen Türkistan ve Kırım’daki Türk devletlerinde Uygur alfabesi kullanılmaya devam etmiştir.

Timur İmparatorluğu ve kollarında bu alfabe kullanılıyordu. Ebu Said Mirza’nın 1468 de Uzun Hasan a gönderdiği mektup Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Osmanlı sarayında da Uygurca bilen katipler vardı. Örneğin Fatih in Otlukbeli Savaşı ndan sonra Özbek Hanı’na gönderdiği zafername Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Uygur alfabesi 18. yy. a kadar kullanılmış sonra tamamen unutulmuştur.

ARAP ALFABESİ

Türkler Uygurca’dan sonra Arap alfabesini kullanmıştır. Türkler Arap alfabesini olduğu gibi almamış bazı harfler ekleyerek kendi dillerine uyarlamaya çalışmışlardır. Bilindiği gibi Arap alfabesi aslında 28 harfli olup birleşik olan lam-elif ile birlikte bu sayı 29 olmaktadır. Türkler İranlılar ın Arapça’ya birtakım harfler ekleyerek kullandıkları 33 harfli alfabeyi almışlardır. Çünkü bunu kendi ses düzenlerine daha uygun bulmuşlardır.

LATİN ALFABESİ

1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir yasa ile kabul edilmiş, bu kanunla öğrenilmesi son derece güç olan Arap abecesinin okuryazar sayısının artmasını engellediğini, ayrıca Türkçe sesleri dile getirmede güçsüz kaldığını anlayan Atatürk ün, 1926 dan başlayarak yaptırdığı araştırmalar sonucunda, Türkçe'nin yapısına en uygun abece olduğuna karar verilen Latin Alfabesi alınıp, yeniden düzenlenerek, 1 Kasım 1928 de çıkarılan Yeni Türk Harfleri Kanunu la yürürlüğe kondu ve Atatürk ün kendisinin de katıldığı yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda, kısa süre içinde benimsendi. Dil devrimi (12 Temmuz 1932) Osmanlılar döneminde aydınların büyük ölçüde Farsça ve Arapça sözcük ve dilbilgisi kuralı içeren Osmanlıca yı kullanmalarından ötürü, aydınlar ile halkın dil bakımından birbirlerinden kopmuş olmaları, cumhuriyet öncesindeki dönemde de bazı aydınları rahatsız etmiş, Selanik te çıkarılan (1911) Genç Kalemler dergisinde " Yeni Dil" hareketi başlatılmış, ama dilde yabancı sözlüklerden yeterli bir arınma sağlanamamıştı. Türkçe nin özleştirilerek yeni Türk Alfabesiyle dünyanın en zengin dillerinden biri haline getirilmesini amaç alan Atatürk, 12 Temmuz 1932 de, sonradan Türk Dil Kurumu adını alan Türk Dili Tetkik Cemiyeti ni kurdurarak, Türkçe nin gerçek bir bilim, edebiyat ve sanat diline dönüşmesi çalışmalarını hızlandırdı.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 04 Eylül 2015 Cuma - 07:12
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   cancan4241 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Üye
 • Mesaj sayısı: 2
 • Kayıt tarihi: 21-Mayıs 09
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
Teşekkürler

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 27 Kasım 2015 Cuma - 21:13

0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.713
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri


Göktürk - Orhun Yazısının Özellikleri Ve Kuralları


forum


Ünlü uyumuna dayanır. Orhun yazısı sağdan sola doğru yazılmaktadır.
Orhun yazısında büyük-küçük damga ayırımı yoktur ve toplam 39 damgadan oluşur. 39 damgaya ek olarak, sözcükleri birbirinden ayırmak için ":" imi kullanılır. Bu im satırların ilk sözcüklerinin önünde kullanılmazken, satırların son sözcüklerinin sonunda kullanılır. Damgaların beşi ünlü, sekizi bileşik ve 26'sı ünsüzdür (ñ bileşik ünlüden sayılmamalıdır).


Konunun Devamı İçin Bakınız,
Göktürk - Orhun Yazısının Özellikleri Ve Kuralları | Orhun - Göktürk Yazısı Nasıl Kullanılır? – Göktürk – Orhun Yazı Biçimleri – Göktürkçe Alfabe – Göktürkçe Yönler
0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.713
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Türk’lerin Kullandıkları Alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin Alfabeleri" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

soğd alfabesi - Google'da Ara (188), göktürk uygur latin alfabesi - Google'da Ara (78), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (61), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler özellikleri - Google'da Ara (60), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (53), soğd alfabesi - Google'da Ara (49), sogd alfabesi - Google'da Ara (46), sağd alfabesi - Google'da Ara (45), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (44), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (40), soğd alfabesi - Google'da Ara (38), geçmişte kullanılan alfabeler - Google'da Ara (35), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (32), türklerin kullandığı yazı çeşitleri - Google'da Ara (31), türklerin şimdiye kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (30), türklerin şimdiye kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (29), geçmişten günümüze türk alfabeleri - Google'da Ara (28), sağd alfabesi - Google'da Ara (28), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (27), soğd alfabesi - Google'da Ara (27), günümüzde kullanılan alfabeler - Google'da Ara (25), sağd alfabesi - Google'da Ara (25), günümüze kadar kullanılan alfabeler - Google'da Ara (23), kullandığın bir aracın günümüze gelişimini araştırınız - Google'da Ara (21), Türk alfabeleri - Google'da Ara (21), bugüne kadar kullanılan alfabeler - Google'da Ara (20), soğd alfabesi vikipedi - Google'da Ara (19), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (19), geçmişten günümüze kullanılan alfabeler - Google'da Ara (18), türklerin kullandığı alfabeler - Google'da Ara (18), tüm alfabeler - Google'da Ara (17), türklerin günümüze kadar kullandıkları alfabeleri - Google'da Ara (17), Türklerin kullandığı alfabeler bunların özellikleri ve kaç tane dir - Google'da Ara (17), geçmişten günümüze kadar kullanılan alfabeler - Google'da Ara (16), TÜRKLERİN ŞİMDİYE KADAR KULLANDIĞI ALFABELER - Google'da Ara (16), dünyada kullanılan alfabe çeşitleri - Google'da Ara (16), soğd alfabesi - Google'da Ara (15), uygur sayıları - Google'da Ara (15), türklerin şimdiye kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (15), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (15), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (15), SOĞD ALFABESİ - Google'da Ara (14), tarihteki alfabeler - Google'da Ara (14), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler nelerdir - Google'da Ara (14), eskiden günümüze türk alfabe çeşitleri - Google'da Ara (13), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler nelerdir - Google'da Ara (13), sağd alfabesi - Google'da Ara (13), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (13), türklerin kullandığı alfabeler - Google'da Ara (13), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (12), soğd alfabeleri - Google'da Ara (12), sogd alfabesi - Google'da Ara (12), uygurlar vikipedi - Google'da Ara (12), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (12), geçmişten günümüze kadar kullanılan alfabe ve özellikleri - Google'da Ara (12), sağd alfabesi - Google'da Ara (12), türklerin geçmişten günümüze kullandığı alfabeler - Google'da Ara (12), türklerin kullandığı alfabeler ve yazılışları - Google'da Ara (12), türklerin kullandığı alfabeler vikipedi - Google'da Ara (11), göktürk alfabesi vikipedi - Google'da Ara (11), eski uygurların kullandıkları sayı ve sistemleri - Google'da Ara (11), günümüzde ve geçmişte kullanılan alfabeler - Google'da Ara (11), türk alfabes - Google'da Ara (11), Yeni Türk Alfabesinin Yararları - Google'da Ara (11), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (11), türklerin kullandığı alfabeler - Google'da Ara (11), sağd alfabesi - Google'da Ara (11), türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabe - Google'da Ara (10), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler nelerdir - Google'da Ara (10), başka ülkelerin kulandıkları sayılar - Google'da Ara (10), geçmişten günümüze kullanılan alfabeler - Google'da Ara (10), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (10), sağd alfabesi - Google'da Ara (10), türklerin kullandığı yazı çeşitleri - Google'da Ara (9), kullanılan alfabeler - Google'da Ara (9), bugüne kadar kullanılan alfabeler - Google'da Ara (9), Türklerin bu güne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (9), uygurlar vikipedi - Google'da Ara (9), türklerin bugüne kadar kulandıkları alfabeler - Google'da Ara (9), geçmişten bugüne gelen alfabeler - Google'da Ara (9), eski uygarlıkların kulladıkları sayı ve sistemleri - Google'da Ara (9), türk alfabesinin yararları - Google'da Ara (9), türklerin şimdiye kadar kullandıgı alfabeler - Google'da Ara (9), türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır - Google'da Ara (9), türklerin kullandığı alfabeler nelerdir - Google'da Ara (9), günümüze kadar kullanılan alfabeler - Google'da Ara (9), sağd alfabesi - Google'da Ara (9), eski uygarlıkların kulandıkları sayı sistemleri - Bing (9), soğd alfabesi - Google'da Ara (8), soğd alfabesi - Google'da Ara (8), eski uygurların kullandıkları sayı ve sistemler - Google'da Ara (8), türklerin şimdiye kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (8), türklerin şimdiye kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (8), türklerin eskiden bugüne kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (8), türklerin geçmişten günümüze kadar kullandıkları alfabeler - Google'da Ara (8), latin alfabesi vikipedi - Google'da Ara (8), geçmişten günümüze kullanılan alfabeler - Google'da Ara (8), türklerin bu güne kadar kullandıklar alfabeleri - Google'da Ara (8), türklerin bugüne kadar kullandığı alfabeler - Google'da Ara (8), türk alfabeleri nelerdir - Google'da Ara (8),