Kadim Dostlar ™ Forum: Kutsal Geometri Nedir? | Daire - Üçgen Ve Kare - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriEndüstri Mühendisliği Nedir ?

Endüstri mühendisliği,  insan, bilgi, malzeme, ekipman ve süreçlerin kullanılması,  geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili mühendislik dalı. Endüstri  mühendisleri; zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli  kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik  çalışmalarda bulunur.
  
Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya  ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin  parçayı değil bütünü gözönüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle  ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan  faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa  bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir.
  
Kaynak: Endüstri Mühendisi Erkan Okur | Endüstri Mühendisliği Makaleleri
  
Etiketler: Endüstri Mühendisi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Nedir ?, Erkan Okur, erkanokur.com        
Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Kutsal Geometri Nedir? | Daire - Üçgen Ve Kare Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı bağlı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 45.846
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Kutsal Geometri"Kutsal Geometri" kavramı, sanatta ve mimaride olduğu kadar doğada da bulunduğu düşüncesiyle bizi yanıltabilir. Neden bazı öğeler kutsalken diğerleri değildir? Bu sorunun kolay bir cevabı yoktur. Ne var ki, belli geometrik ilişkilerin ve orantıların genellikle dini amaçlı yapılarda kullanıldığı şeklinde bir anlayış ortaya çıkmıştır. Genel gözlemciler için bu orantılar sadece güzeldir.

Sanatsal açıdan, bu müzikle özdeştir. Farklı nota grupları kullanılarak uyumlu ya da uyumsuz melodiler yaratılabilir. Gregoryan ilahileri gibi bazı müzikler bizi ruhsal dünyaya yaklaştırabilir. Diğer müzikler ise bizi doğruca duygularımıza seslenebilir. Gerçekten de, büyük düşünürlerden biri olan Pisagor, müzik, ses, sayı ve biçim arasındaki bağlantıyı göstermiştir.
forumDini gelenekte üç temel geometrik şekil temeldir; daire, üçgen ve kare. Bunlar, varoluşumuzun üç seviyesini simgelemektedir; ruh, zihin ve beden. Sayı sistemleri gibi, pergeli de ilk kez kimin kullandığı bilinmez. Muhtemelen bir ip ve iki sopaydı ama bu gelişim fikirler ve biçimler dünyasına sembolik bir araştırmayı başlattı. Bir pergel kullanılarak bütün geometrik şekiller çizilebilir. Bazen "Büyük Geometrici" diye anılan Tanrı, sık sık pergel kullanırken betimlenmiştir.

Geometri, sayı çalışmalarıyla da yakından ilgilidir. Tam sayılar ideal kabul edilir. Doğalarında bir tamlık, bütünlük vardır; oysa kesirli sayılar o sayıların henüz gelişim aşamasında olduklarını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, bazen yaratım sürecindeki ilah gibi algılanır. Tam sayılar bilinebilir ama pi gibi oranlar sadece tahmin edilebilir ve bu yüzden de bilinmezdir. Bu, her şeye nüfuz eden Tanrı'nın kavranamaz elidir.

Ama sayılar gerek rasyonel (tam sayılar) gerekse irrasyonel (kesirli sayılar) olabilirken, geometri bu ayrımı birleştirir. Bir daire yarıçapında rasyonel tam sayı prensibine uyarken, çevresinde uymayabilir ve irrasyonel kesirli sayı verebilir. Bir kare ve köşegeni de benzer bir durum gösterebilir. Örneğin; kenarları bir birim olan karenin köşegen uzunluğu 2'nin karekökü olabilir. Kök kelimesi (karekök gibi) antik bir kavramdır ve doğadan gelmektedir. Bir bitkinin kökü toprak altında gizlidir ama toprağın üzerinde yetişen şeyi ortaya çıkarır ve hisseder.

Aynı şekilde, sayıların karekökleri gizlidir ama içlerinde gizlidir. Örneğin; 16'nın karekökü 4'dür (4x4= 16). Ama 15'in karekökü irrasyonel bir sayıdır ve kolayca hesaplanamaz. Sayıların kareköklerini bulmak, antik matematikçiler için önemli bir konuydu. Ama bir sayının karekökü sayısal olarak hesaplanamıyorsa, geometrik olarak ortaya çıkarılabilirdi. Böylece geometrinin gücü antik zihinlerde yerleşmeye başladı.

Geometri, insan bilincinin üst düzeylerine bir giriş kapısıydı ve kutsal sanat ve mimaride önemli hale gelmesinin de nedeni budur. Kutsal sanat ve mimaride orantıların kökenine indiğimizde, dini binalarda ve kutsal biçimlerde bulunan gizli geometriyi tanımlayacak en iyi yol olarak kutsal geometri kavramıyla karşılaşırız.
forum
Daire - Üçgen Ve KareYaratılması en kolay geometrik şekil dairedir. Bütün ihtiyacınız olan bir pergel veya sicim, sırık ve işaretleyicidir. İçice geçmiş iki daire çizmek için pergeli ilk dairenin çevre çizgisi üzerine yerleştirip aynı boyda bir daire daha çizmeniz yeterlidir. Bu vesica tasarımından, en önemli üç "kök" (22, 32, 52) çıkarılabilir.

Dairelerin çevrelerini l olarak alırsak, elimize köşegeni karekök işareti 2 olan bir kare ve köşegeni karekök işareti 5 olan bir dikdörtgen geçer. Çevre çizgilerinin kesiştiği en üst noktadan en alt noktaya kadar olan uzaklık bize bir üçgenin yüksekliğini karekök işareti 3 olarak verir. Dikdörtgen, "altın anlam" orantısını bulmak için de kullanılabilir. Daha sonra da göreceğimiz gibi, vesica ve 2'ye l dikdörtgen, antik ölçülerin temelidir.

Üçgen, daire ve kare arasındaki geçiş formu olarak görülmektedir. Zamanla tanrılar ve tanrıçalar arasında bir üçleme, baba, anne ve oğul sembolü haline gelmiştir; Mısır'da olduğu gibi. Bu kavram, birçok dini inanç sisteminde temel olmuş ve Hıristiyanlık'da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ortaya çıkmıştır. Üçgenin en mükemmel şekli kenar uzunluklarının ve açıların eşit olduğu eşkenar üçgen kabul edilmektedir.

Yaygın biçimde kullanılan diğer bir üçgen de, kendisinden çok daha uzun zaman önce ortaya çıkmasına karşın Pisagor'a ithaf edilmiştir. Kenar uzunlukları tam sayı oranıyla gösterilmektedir; 3:4:5. Bu üçgen, dik üçgenin kenar uzunlukları tam sayı olarak ifade edilebilecek en basit şeklini sunmaktadır. Basit sayısal oranlar alındığından, sanat ve heykelde olduğu kadar gözlemcilikte de çok kullanılmıştır. Kefren Piramidi, buna dayanmaktadır.

Daire, üçgen, kare ve dikdörtgen, kutsal mimarinin temeli olmuştur. Geleneksel olarak, belli oranlarla birbirlerine bağlıdırlar. Bu oranlar kozmosun özgün uyumunu göstermeye çalışmaktadır. Böyle bir oranın adı Aristo tarafından "gnomon" olarak belirlenmiştir: "Orijinal şekile eklendiğinde ortaya çıkan şekili orijinaline benzeten şekil." Diğer bir deyişle, her ek adımda orijinal oran korunmaktadır. Bunun bir örneği "altın anlam" oranının sayısal olarak ifadesi olabilir; l, l, 2, 3, 5, 8, 13, 21... gibi. Bu sistemde son sayı, kendisinden önceki iki sayının toplamı olmaktadır. Fibonacci serisi de buna güzel bir örnektir ama başkaları da vardır.

Robert Lawlor, Sacred Geometry (Kutsal Geometri) adlı kitabında, 1:2 oranından çıkan Fibonacci serisine dayanan "gnomon" spiraller örneğini vermektedir. Bu genişleyen şekillere bazen "dönen kareler" de denir; bu, doğal dünyada sık raslanan spirallere benzemektedir.

Farklı oranlardaki gnomonları incelerken, önemli bir şeyi keşfettim. 1:3 oranlı gnomonlardan biri, tam olarak Giza piramitlerine bağlıydı. Bu orandan aynı zamanda Keops'un, Kefren'in ve Menkar'ın da temel oranları çıkabiliyordu. Gelişim, bir çizgi üzerinde üç bitişik karenin çizilmesiyle başlıyordu ve bunlarla 1x3 oranında bir dikdörtgen yaratılıyordu. Sonra gelişimin her aşamasında uzun kenar üzerine dizilmiş her kare çiziliyordu.

İlk kare, 3:4 oranında bir dikdörtgen yaratıyordu. Bunu ikiye katlamak Kefren'in oranını veriyordu; 6:4. 3:4 dikdörtgene iki kare daha ekleyince, Keops Piramidi'nin 7:11 oranı ortaya çıkıyordu. Bir kare daha eklenince Menkar Piramidi'nin 11:18 oranı oluşuyordu. 3'e l'lik bir dikdörtgenle başlayan bu yöntem, piramitlerin taban ve yükseklik oranlarının belli bir matematiksel sistemle yürüdüğünü açığa çıkarmaktadır. Tesadüfi ya da bilinçli olsun, uyumlu bir geometrik seri izlemektedirler.

3:1 oranında bu kadar önemli olan nedir? Belki bu da Mısırlılar'ın Osiris, İsis ve Horus üçlemesini yansıtıyor olabilir. Bundan asla emin olamayız ama bu kalıp, Mısır modeli hakkında değerli bir görüş sunmaktadır.forumBu keşif, aynı zamanda Mısırlılar'ın kare ızgara kalıplarından yola çıkarak tasarımlarını yaptığını gösteren mimari yöntemlerine uymaktadır. Mısır sanatında, ressamların ve heykeltraşların eserlerinde orantıları korumak için öncelikle ızgaralar oluşturduklarını gösteren birçok örnek vardır. Bu ızgaraların basit sayısal oranları, Mısırlılar'ın bütün büyük sanatsal başarılarının temelinde yatmaktadır.

Bu yöntem ayrıca Leonardo da Vinci gibi birçok Rönesans sanatçısı tarafından da kullanılmıştır. Antik Mısır'da, bu yöntem Büyük Piramit'de karşımıza çıkmakta ve piramitleri bir yönden daha Marlborough Downs'daki şekillere bağlamaktadır.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 11 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Kutsal Geometri Nedir? | Daire - Üçgen Ve Kare" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (297), Google (221), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (123), trafik işaretlerinde üçgen kare ve dairenin anlamı - Google'da Ara (75), trafik işaretlerinin neden yuvarlak, kare, üçgen ve dikdörtgen - Google'da Ara (58), trafik işaretleri neden geometrik şekillerdir - Google'da Ara (52), trafik levhaları neden farklı geometrik şeklindedirler - Google'da Ara (37), trafik işaretlerinde üçgen kare ve dairenin anlamı - Google'da Ara (34), trafik levhalerı neden üçgendir? - Google'da Ara (33), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (31), Google (28), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (26), trafik işaretleri neden üçgen,kare,yuvarlak şeklindedirler - Google'da Ara (22), trafik işaretlerinin neden yuvarlak, kare, üçgen ve dikdörtgen - Google'da Ara (21), trafik levhaları neden yuvarlak,kare ve üçgen dir - Google'da Ara (18), üçgen levhalarının anlamları 5 - Google'da Ara (17), trafik levhaları neden kare yuvarlak üçgendir - Google'da Ara (17), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (17), trafik işaretleri neden üçgen yuvarlak ve karedir - Google'da Ara (16), trafik işaretlerinin bazıları neden yuvarlak ve üçgendir - Google'da Ara (14), trafikdeki üçgenin anlamı - Google'da Ara (14), trafik levhaları neden üçgen - Google'da Ara (13), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (12), kare daire ve üçgen levhalar ne alama gelir - Google'da Ara (11), yuvarlak levhanın anlamı nedir - Google'da Ara (11), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (11), dikdörtgen levhasının anlamı - Google'da Ara (11), trafik levhaları neden kare dikdörtgen ye yuvarlaktır - Google'da Ara (10), trafik işaretlerinde üçgen kare ve dairenin anlamı - Google'da Ara (10), Google (9), trafik işaretleri neden kare şeklindedir - Google'da Ara (9), trafik işaretleri neden karedir - Google'da Ara (9), trafik levhalarının şekilleri neden farklıdır - Google'da Ara (9), trafiği işaretlerinin şekillerinin anlamları - Google'da Ara (8), trafik işaretlerin niye kare niye üçgen ve daire - Google'da Ara (8), üçgen daire kare,trafikte anlamları nedir - Google'da Ara (8), üçgen ve yuvarlak dikdörgen ilgili örnek - Google'da Ara (7), trafik işaretleri neden üçgen kare dairedir - Google'da Ara (7), üçgen levhaların anlamı - Google'da Ara (7), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (7), üçgen levha yuvarlak levha dört köşe levhanın anlamı - Google'da Ara (7), Google (7), trafikteki kare üçgen dairenin anlamları - Google'da Ara (7), trafikte karenin anlamı - Google'da Ara (7), kareli trafik levhaları - Google'da Ara (7), trafik üçgen levhanın anlamı - Google'da Ara (6), trafik işaretleri neden üçgen kare ve dairedir - Google'da Ara (6), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (6), kare ,üçgen, daire geometrik şekilleri - Google'da Ara (6), tirafikte üçgen , kare , daire anlamları - Google'da Ara (6), kare daire üçgen trafikte neanlama gelir - Google'da Ara (6), trafik levhalarının şekillerinin anlamı - Google'da Ara (6), trafikte üçgen levhaların anlamı nedır - Google'da Ara (6), trafik işaretleri neden üçgen yuvarlak ve karedir - Google'da Ara (6), trafik levhaları neden kare den düzenlenmiştir - Google'da Ara (6), Trafik işaretleri neden üçgendir - Google'da Ara (6), kare şeklindeki trafik işaretleri ve levhaları - Google'da Ara (6), trafik işaretleri neden farklı levhalarda gösterilmektedir - Google'da Ara (6), üçgen trafik işareti nelerdir - Google'da Ara (6), trafik neden kare üçgen yuvarlaktır - Google'da Ara (5), trafik levhalarının şekillerinin anlamı - Google'da Ara (5), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (5), mimaride üçgen - Google'da Ara (5), trafik işaretleri neden kare olur - Google'da Ara (5), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (5), trafik işaretlerinde üçgen kare ve dairenin anlamı - Google'da Ara (5), üçgen nedir - Google'da Ara (5), türkiyede bulunan tüm kare levhaların resimleri - Google'da Ara (5), trafik işaretleri neden daire dir - Google'da Ara (5), \"trafik işaretleri neden üçgen kare dairedir\" - Google'da Ara (5), trafikteki daire içinde olan levhanın anlamı nedir? - Google'da Ara (5), trafik levhalarının şekilleri neden farklıdır - Google'da Ara (4), kare üçgen ve daire levhaları hangisi dikkat dur dur - Google'da Ara (4), kare trafik levhaları - Google'da Ara (4), kare trafik levhaları - Google'da Ara (4), üçgen trafik levhalarının anlamı - Google'da Ara (4), Google (4), trafik levhalarının şekillerinin anlamı - Google'da Ara (4), kare ücgen daire levha nedir - Google'da Ara (4), kare nedir özellikleri nelerdir - Google'da Ara (4), trafik işaretleri neden üçgen yuvarlak ve karedir - Google'da Ara (4), trafik levhalarında üçgen şekli ve anlamı nedir? - Google'da Ara (4), trafik levhaları neden üçgendir - Google'da Ara (4), kare üçgen dikdörtgen vb... - Google'da Ara (4), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (4), kare levha üçgen levha ve daire levhanın anlamları - Google'da Ara (4), trafik levhaları neden kare üçgen ve dairedir - Google'da Ara (4), trafik işaretleri neden üçgen yuvarlak ve karedir - Google'da Ara (4), trafik levhalarının geometik şeklinin anlamı nedir - Google'da Ara (4), TRAFIKTE UÇGENIN ANLAMI - Google'da Ara (4), trafikte üçgenin anlamı - Google'da Ara (4), trafik kuralları neden üçgen şeklindedir - Google'da Ara (4), trafik levhaları ve geometrik şekiller - Google'da Ara (4), kare daire çizgi ile ilgili yapılmış olan resimler - Google'da Ara (4), trafikte üçgen,kare ve yuvarlak anlam nedir - Google Search (4), trafik işaretindeki üçgenin anlamı - Google'da Ara (4), trafik levhaları hangi geometrik şekle benzer - Google\'da Ara (4), trafik levhaları neden üçgen - Google'da Ara (4), trafik levhalarının daire, üçgen ve karenin anlamı - Google'da Ara (4), geometrik dairenin özellikleri nedir - Google'da Ara (4),

"Kutsal Geometri Nedir? | Daire - Üçgen Ve Kare " ile Benzer Konular
Gazi'den Anlamlı Bir Kare!
4 Yanıt - 2.816 Görüntülenme | "Türkiye tarikatlar, şeyhler, müritler memleketi olamaz"
Oruç Nedir ? | Oruç Kimlere Farzdır - Oruç’u Bozan Haller - Kaza Ve Kefaret Gerektiren Durumlar - Oruç Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Ayetler - Hadisler
8 Yanıt - 17.803 Görüntülenme | Orucun Spiritüel Anlamı...
İnsan Psişesi Nedir? | Farkındalık Ve Özgürlük
1 Yanıt - 3.394 Görüntülenme
Rüya Nedir
0 Yanıt - 2.684 Görüntülenme
Fikir Nedir?
0 Yanıt - 2.305 Görüntülenme