Kadim Dostlar ™ Forum: Verimli Ders Çalışma Programı | Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Verimli Ders Çalışma Programı | Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.613
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Verimli Ders Çalışma Programı


ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK


“Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler”

Amaç: Ders başında geçirmeyi planladığınız zamandan en iyi biçimde yararlanmayı sağlamak için çalışma odasının ve ma­sasının organize edilmesi, çalışmayı kolaylaştıracak çevre şartları ve çalışmaya başlayamama sebepleri anlatılacaktır.


SORULAR

Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebileceksiniz:1) Çalışma masası çalışma davranışını hangi yönlerden etkiler?

2) Çalışma odasının duvarlarında posterlerin bulunması dikkati dağıtır mı?

3) Çalışma odası olmayanların, çalışma köşeleri nasıl düzenlenmelidir?

4) Çalışma masasında “sadece çalışmak” nasıl bir sonuç verir?

5) Çalışmak için gerekli her türlü malzemenin el altında bulundurulması­nın yararı nedir?


Çalışmak için oturan bir insanın dikkatini dağıtan faktörler ya çevreden gelir veya kişinin kendi zihninden kaynaklanır. Bu sebep­le çalışma ortamının belirli özelliklere sahip olması öğrenmeyi ko­laylaştırır ve çalışmak için ayrılan zamandan en üst düzeyde yarar sağlanmasına imkan verir.

Her ne kadar herkese tam anlamıyla uyan bir çalışma ortamı mo­deli ortaya konamazsa da, çalışma odasının döşenme biçiminin ve içindeki eşyaların ilgi ve dikkati etkilediği bilinir: Aynı şekilde ses, başka insanların varlığı, radyo, televizyon ve el altında gazetelerin bulunmasının çalışmayı engellediği araştırmalarla ortaya konmuştur.


Çalışma Odası ve Masası

Eğer mümkünse çalışma odası özel olarak döşenmelidir. Çalışma masası camın hemen yanında olmamalı, böylece çalışan kişinin yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmesi önlenmelidir.

Gün ışığı tercihen karşıdan gelmeli, böylece çalışan kişinin göl­gesi çalışma malzemesinin üstüne düşmemelidir.

Çalışma odası iyi havalanmalıdır. Çünkü havadaki oksijenin azalması, gerginliğe yol açar ve bu durum da baş ağrısı gibi öğ­renmeyi güçleştiren birçok etkinin doğmasına sebep olur.


Sandalye

Bazı insanların çalışmaktan özellikle hoşlandıkları bir masaları ve sandalyeleri veya koltukları vardır. Sandalye veya koltuğun çok rahat olmaması daha yerindedir. Sandalye, çalışma odası için kol­tuktan daha uygun bir eşyadır. Çünkü koltuk fazla gevşemeye yol açarak öğrenmeyi güçleştirebilir. Sandalye seçiminde standart öl­çülerin dışına çıkılabilir ve uygun yükseklik öğrencinin boyuna göre ayarlanabilir. Bu özellikle ilkokul çocukları için önem taşır.


Sessizlik

Çalışma odası sessiz olmalıdır. Gençler arasında yaygın tutum, “ders çalışırken müzik dinlemek”tir. Kendilerine sorulduğunda müzik dinlemelerinin çalışmalarına engel olmadığını, tam tersine daha kolay öğrendiklerini söylemektedirler. (Bu konuya Zihnin Dağılmasını Önlemek bölümünde değinilmiştir.)


Posterler

Öğrenciye ait oda, onun egemenlik alanıdır. Oraya kimsenin ka­rışmaması, çocuğun veya gencin bu odada bağımsızlığını rahat rahat yaşaması yerindedir. Bunun için de genç odasını istediği gi­bi düzenler, duvarlara istediği resim, afiş ve posterleri yapıştırır. Bu onun en doğal hakkıdır. Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sakınca aynı ortamda ders çalışırken ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle duvarlara asılı olan poster, afiş, resim gibi gencin zevkini, özlemlerini ve iç dünyasını yansıtan ögeler öğrenci kafa­sını kaldırdığı anda onu alıp hayal dünyasına götürür, dersten kop­masına sebep olur ve değerli zamanının ziyan olmasına yol açar.

Bu sebeple ders çalışılan ortamın, insana mümkün olduğu ka­dar az çağrışım yaptıracak şekilde düzenlenmesinde yarar vardır.

Bunun için de, gencin egemenlik alanı içindeki düzenlenmeyi kendisinin gönüllü olarak yapması, yoğun çalışma dönemi geride kaldıktan sonra poster ve afişlerini dilediği gibi sergilemesi ya­rarlıdır.


Çalışma Köşesi

· · Herkes bağımsız bir çalışma odasına sahip olacak kadar şanslı ol­mayabilir. 0 zaman da bir çalışma köşesi düzenlemek çok yerin­dedir. Çalışma köşesinin sahip olması gereken sıcaklık, ses, ışık gibi özellikler daha önce belirtilmişti. Burada üzerinde durulacak olan bir çalışma köşesinin sahip olması gereken asgari nitelikler­dir.

· · Bir çalışma köşesi en az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa ve yanında çalışma sırasında el altında bulunması gerekli olan kitap­ların, notların, kağıtların, kalemlerin vb. malzemenin konabilece­ği bir ilave alandan oluşur.

· · Bu konuda en önemli nokta çalışma köşesinde — daha farklı işler­de de kullanılıyorsa —

çalışmaya başlarken mutlaka temel bir de­ğişiklik yapılması gereğidir. Örneğin yemek masası çalışma ma­sası olarak kullanılıyorsa, mutlaka örtüsü değiştirilmelidir. Müm­künse masanın yeri de değiştirilebilir ve üzerine bir çiçek koyula­bilir; masanın örtüsünün değişmesiyle beraber bir de lamba ek­lenmesi de masanın artık farklı bir amaçla kullanılacağı konusun­da “uyarıcı” rolü oynar.

Çalışma Masası Sadece Çalışmak İçindir


· · Çalışmayı, çalışma için ayrılmış alanın dışına kaydırmamak ya­rarlıdır. Bir başka odada çalışmak, koltuğa geçerek “tekrar yap­mak” yerine, bütün bu faaliyetleri çalışma masasında ve sandalye üzerinde yapmakta yarar vardır.

· · Eğer çalışma sırasında dikkatiniz dağılır, hayale dalarsanız yapı­lacak şey derhal çalışma masasını terk etmektir.

· · Çalışma ortamına ait düzenlemelerin can alıcı noktası, belirli bir çalışma alanı ile çalışma davranışı arasında şartlı refleks türün­den bir ilişki kurmaktır.

Genç bir insan hayal de kurar, çalışırken yorulur ve uykuya da dalar. Ancak bunları yatak, koltuk gibi ait oldukları yerlerde yap­mak, sonra da tekrar çalışma ortamına dönmek, daha sonraki uy­gulamalarda çalışmak için ayrılan zamandan en iyi biçimde yararlanmayı mümkün kılar. Çünkü böyle bir alışkanlık kazanıldığı takdirde çalışma ortamına dönmek kendiliğinden çalışma davra­nışını başlatır. Bu durumda çalışma masasına oturmak, çalışmaya başlamak için “uyarıcı” görevi görür ve çalışmayı başlatır.

· · Çalışma masasının her çalışmadan sonra düzenlenmesi, bir son­raki çalışmaya başlamayı kolaylaştırır. Dağınık bir masada çalış­maya başlamak zordur ve çalışma için ayrılmış değerli zamanın bir önceki çalışmadan kalan malzemeyle ilgili gereksiz ayrıntıla­ra harcanmasına yol açar.

· · Çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında gerekecek her türlü malzemenin el altında bulundurulması son derece yararlıdır. Böylece çalışma başladıktan sonra ders başından kalkmayı ge­rektirecek kopmalar önlenmiş olur. Çalışmayı bıraktıktan sonra aynı noktadan çalışmaya başlamak mümkün değildir. Mutlaka zihnin uyumu için bir süreye ihtiyaç vardır. Bu sebeple kopmala­rı önleyecek tedbirleri önceden almak verimi yükseltir


ÖZET


Çalışma odası mümkün olduğu kadar fazla sıcak veya soğuk olmamalı, iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.

Çalışma masası ve yüksekliği kişinin boyuna göre ayarlanmalıdır.

Ders çalışırken müzik dinlemek dikkati dağıtır.

Ders çalışma ortamındaki poster, afiş ve resimler de dikkatin dağılma­sına, öğrencinin hayal dünyasına kaymasına yardımcı olur.

Çalışma köşesi en az yazı yazılacak bir masa ve çalışma için el altında bulunması gerekenleri koyabilecek ilave bir üniteden oluşur.

Çalışma masasını, çalışma faaliyeti dışında işler için kullanmamak; ha­yal kurmak, mektup yazmak, yemek yemek gibi her türlü faaliyeti ait ol­dukları yerde yapmak gerekir.

Yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa, hiç olmazsa örtü­sünü değiştirerek, üzerine bir lamba ekleyerek yeni amacına hazır et­mek yerinde olur.

Belirli bir çalışma alanı ile çalışma davranışı arasında şartlı refleks tü­ründen ilişki kurabilmek büyük önem taşır. Böylece çalışma masasına oturmak, çalışmaya başlamak için “uyarıcı” rolü oynar ve çalışmayı başlatır.

Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında gerekli olacak bütün malzemenin el altında bulunması, dikkatte kopmalara yol açacak kesin­tileri Önlemek açısından yararlıdır.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 2 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Verimli Ders Çalışma Programı | Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

ders çalışma tablosu - Google'da Ara (20), eğlenceli ders çalışma - Google'da Ara (10), verimli ders çalışma tablosu - Google'da Ara (10), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (10), hazır çalışma programı - Google'da Ara (8), verimli ders çalışma programı - Google'da Ara (7), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (6), ilkokul ders çalışma programı - Google'da Ara (5), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (5), ortaokul ders çalışma programı - Google'da Ara (5), düzenli ders çalışma tablosu - Google'da Ara (4), öğrenci çalışma programı tablosu indir - Google'da Ara (4), ders çalışma programı indir gezginler - Google'da Ara (4), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (4), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (4), hazır ders çalışma programı - Google'da Ara (4), lise 1ler için ders çalışma programı - Google'da Ara (4), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (3), hazır çalışma programı - Google'da Ara (3), ders programı tablosu indir - Google'da Ara (3), DERS ÇALIŞMA PPT - Google'da Ara (3), ortaokul ders çalışma programı - Google'da Ara (3), lise yıllık ders çalışma programı indir - Google'da Ara (3), etkili ve verimli ders calisma ppt. - Google'da Ara (3), düzneli ders çalışmayla ilgili doç indir gezginler - Google'da Ara (3), ders çalışma planı tablosu - Google'da Ara (3), ders çalışma programı tablo halinde - Google'da Ara (3), çalışma ortamını düzenleme - Google'da Ara (3), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (3), hazır çalışma programı - Google'da Ara (3), ders çalışma tablosu - Google'da Ara (3), ders çalışma programı tablosu - Google'da Ara (3), hazır ders programı tablosu İNDİR - Google'da Ara (3), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (3), 2010 DERS CALISMA TABLOSU - Google'da Ara (3), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (3), HAZIR ÇALIŞMA PROGRAMI - Google'da Ara (3), ortaokul ders çalışma programı - Google'da Ara (3), ders çalışma programı ppt - Google'da Ara (2), ders çalışma programı ppt - Google\'da Ara (2), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (2), lise 3 ders çalışma programı - Bing (2), hazır çalışma programı - Google'da Ara (2), Arama V9 (1), düzenli ders çalışma tablosu - Google\'da Ara (1), Funmoods - web search results - lise fizik çalışmaya yardımcı program indir (1), ders çalışma programı indir gezginler - Google\'da Ara (1), Web Search Results (1), planlı ders çalışma tablosu - Google\'da Ara (1), lıse planlı calışma programı - Bing (1), ortaokul verimli çalışma programı - Bing (1), ortaokul çalışma programı - Google\'da Ara (1), planlı ders çalışma tablosu - Google\'da Ara (1), orta okul çalışma planı - Google\'da Ara (1), hazır çalışma programı - Google\'da Ara (1), hazır çalışma programı - Google\'da Ara (1), hazır çalışma programı - Google'da Ara (1), ortaokul ders çalışma programı - Google'da Ara (1), VERİMLİ ÇALIŞMA TABLOSU - Google\'da Ara (1), planli calisma tablosu - Bing (1), (1) lise 4 için çalışma planı - Web Search Results (1), planli calışma programı - Bing (1), çalışma planı tablosu - Bing (1), çalışma planı tablosu - Bing (1), hazır ders propramı tablosu - Bing (1), hazır ders propramı tablosu - Bing (1), planli calisma tablosu - Bing (1), hazır ders propramı tablosu - Bing (1), lise ders çalışma programı indir gezginler - Google\'da Ara (1), (1) cami ders programı indir - Web Search Results (1), Arama V9 (1), Arama Govome (1), kaliteli fizik dersçalışma programları - Bing (1), ders çalışma programı indir gezginler - Google\'da Ara (1), sık ders çalışma programı çizelgesi - Google\'da Ara (1), 1 aylık ders çalışma programı - Google\'da Ara (1), futbol sasının fotoğrafları - Bing (1), ders çalışma programı indir gezginler - Google\'da Ara (1), ortaokul çalışma programı - Google'da Ara (1), hazır ders çalışma proğramı tablosu - Google'da Ara (1), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (1), VERİMLİ ÇALIŞMA TABLO YAPARAK - Google'da Ara (1), BOŞ ÇALIŞMA PROGRAM TABLOSU - Google'da Ara (1), lise öğrencileri için ders çalışma masaları - Bing (1), lise ders çalışma programı indir - Google'da Ara (1), lise ders çalışma programı indir - Google'da Ara (1), düzenli ders çalışma tablosu - Google'da Ara (1), liseler için hazır çalışma programı - Google'da Ara (1), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (1), lise 1ler için ders çalışma programı - Google'da Ara (1), planlı ders çalışma tablosu - Google'da Ara (1), ortaokul ders çalışma programı - Google'da Ara (1), liseler düzenli ders çalışma programı indir - Google'da Ara (1), hazır çalışma programı - Google'da Ara (1), çince lise ders planı - Bing (1), ders çalışma programı tablo - Google'da Ara (1), lise ders çalışma programı indir - Google'da Ara (1), planlı ders çalışma tablosu - Google Arama (1), lise ders çalışma programı indir - Google'da Ara (1), örnek lise 3 hazır çalışma programı - Google'da Ara (1),

"Verimli Ders Çalışma Programı | Çalışma Ortamına İlişkin Düzenlemeler " ile Benzer Konular
Çince Ders Oluyor
0 Yanıt - 1.222 Görüntülenme | Gündemi yakalamak gerek...
Etkili Çalışma Yöntemleri Ve Öğrencilere Kazandırma Yolları
1 Yanıt - 9.198 Görüntülenme | Başarılı Olmak İçin
Sağlık Rehberi | Ofis Sağlığı - Çalışma Ortamı Ve Sağlık; Genel İpuçları - Doğru Tasarlanmış Bir Ofiste İş Verimliliği Ve İş Sağlığı
2 Yanıt - 976 Görüntülenme
Kişilik Eğitimi Programı | Genel Hedefleri
0 Yanıt - 940 Görüntülenme
Flashget v1.96 Türkçe - Program ve Anlatım | En Hızlı Dosya İndirme (Download) Programı
2 Yanıt - 8.152 Görüntülenme