Kadim Dostlar ™ Forum: Kapadokya | (Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir) - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Kapadokya | (Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir) Balonla Kapadokya - Balonların İlk Yolcuları Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

 • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.470
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Kapadokya

forum

Kapadokya, (Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir). Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hırıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya'nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu'nun da önemli kavşaklarından biridir.

MÖ XII. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle bölgede karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur ve Frigya etkileri taşıyan geç Hitit Kralları bölgeye egemen olur. Bu Krallıklar MÖ VI. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürer. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına geliyor. MÖ 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır, ama Kapadokya'da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. MÖ III. yy. sonlarına doğru Romalıların gücü bölgede hissedilmeye başlar. MÖ I. yy ortalarında Kapadokya Kralları, Romalı generallerin gücüyle atanmakta ve tahttan indirilmektedir. MS 17 yılında son Kapadokya kralı ölünce bölge Roma'nın bir eyaleti olur.

MS III. yy'da Kapadokya'ya Hıristiyanlar gelir ve bölge onlar için bir eğitim ve düşünce merkezi olur. 303-308 yılları arasında Hıristiyanlara uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadokya baskılardan korunmak ve Hıristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yerdir. Derin vadiler ve volkanik yumuşak kayalardan oydukları sığınaklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan oluşturur.

IV. yy, daha sonra "Kapadokya'nın Babaları" olarak adlandırılan insanların, dönemi olur. Fakat bölgenin önemi, III. Leon'un ikonları yasaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu durum karşısında, ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sığınmaya başlar. İkonoklasm hareketi yüz yıldan fazla sürer (726-843). Bu dönemde birkaç Kapadokya kilisesi İkonoklasm etkisinde kaldıysa da, ikondan yana olanlar burada rahatlıkla ibadetlerini sürdürdüler. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça gelişir.

Yine bu dönemlerde, Anadolu'nun Ermenistan'dan Kapadokya'ya kadar olan Hıristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye gelen insanlar bölgedeki kiliselerin tarzlarının değişmesine sebep olur. XI. ve XII. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline geçer. Bu ve bunu takip eden Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. Bölgedeki son Hıristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadeleyle, arkalarında güzel mimari örnekler bırakarak Kapadokya'yı terkettiler.

Kapadokya Peribacalarının Oluşumu

forum

KAPADOKYA'NIN KONUMU

Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönemyazarlarından Strabon Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.


VOLKANLARIN PATLAMASI VE JEOLOJİK OLUŞUM


Kaya yapısı:

Kapadokya Bölgesi'ndeki Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. Bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri Üst Miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (Günümüze) kadar sürmüştür. Neojen gölleri altındaki yanardağlardan çıkan lavlar, platoda, göller ve akarsular üzerinde 100-150m. kalınlığında farklı sertlikte tüf tabakasını oluşturmuştur. Bu tabakanın bünyesinde tüften başka tüffit, ignimbirit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn aglomera ve bazalt gibi jeolojik kayaçlar bulunmaktadır. Ana volkanlardan püsküren maddelerle şekillenen plato, şiddeti daha az küçük volkanların püskürmeleriyle sürekli değişime uğramıştır. Üst Pliosen'den başlayarak başta Kızılırmak olmak üzere akarsu ve göllerin bu tüf tabakasını aşındırmaları nedeniyle bölge bugünkü halini almıştır.

Peri bacaları nasıl oluştu:


forum

Vadi yamaçlarından inen sel suşarının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla "Peribacası" adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına neden olmuştur. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üsy kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır. Daha çok Paşabağı civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır. Bu peribacasının oluşumu için ilk koşuldur. Şapkadaki kayanın direncine bağlı olarak, peribacaları uzun veya kısa ömürlü olmaktadır. Kapadokya Bölgesi'nde erozyonun oluşturduğu peribacası tipleri; şapkalı, konili, mantar biçimli, sütunlu ve sivri kayalardır. Peribacaları en yoğun şekilde Avanos- Uçhisar-Ürgüp üçgeni arasında kalan vadilerde, Ürgüp Şahinefendi arasındaki bölgede Nevşehir Çat kasabası civarında, Kayseri Soğanlı vadisinde ve Aksaray Selime köyü civarında bulunmaktadır. Peribacalarının dışında vadi yamaçlarında yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir özellik katmaktadır. Bazı yamaçlarda görülen renk armonisi lav tabakalarının ısı farkından dolayıdır. Bu oluşumlar Uçhisar, Çavuşin, Güllüdere, Göreme, Meskendir, Ortahisar Kızılçukur ve Pancarlı vadilerinde gözlenir.

forum

GEZİ YERLERİ


Avanos
Göreme
Uçhisar
Ortahisar
Ürgüp
Yeraltı Şehirleri
Kervansaraylar
Soğanlı Vadisi
Ihlara Vadisi
Gülşehir
HacıbektaşEski Kapadokya Evleri


forum forum

Avanos Evi restorasyon çalışmalarında aşağıda belirtilen kapadokya bölgesine özgü eski evlerin karakteristik özelliklerine tamamen sadık kalınmıştır.

DIŞ ÇEVRE


Bazen bir çeşme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı çevreleyen sokaklarla oluşan mahalleler yerleşmenin özelliğini yansıtırlar. Sokaklar topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleşmelerde sokak üzerine taşan saçaklar kapalı, samimi ve değişken perspektifli mekân etkileri oluştururlar. Bu organik sokakları bölgesel özelliklere göre bazen ahşap payandalı ya da taş konsollu çıkmaları ile yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe ya da avlu duvarları sınırlar.
İÇ ÇEVRE

Bahçe, avlu ve avluyu çevreleyen mekânlardan oluşur. Her şey kullanıcının yaşama biçimi ve günlük eylemlerine göre tasarlanmıştır. Genel özellikler şöyle özetlenebilir:

* Pratiklik
* İşlevsellik
* Çevre koşullarına uyum
* Çözüme iç mekânla başlayıp dışa doğru geliştirmek ve bütünleştirmek
* Malzeme ve gereçleri en yakından seçmek
* Çözümde, strüktürde, görünüşte yalınlık
* İşlevsel çözümlerin planlamadaki önceliği

Evlerin plan şemaları ve kullanılan malzemeler Anadolu'nun değişik bölgelerinde değişik koşul ve bileşenlerde ortaya çıkmaktadır. Bunda iklim, çevresel koşullar, yöresel topografik durum gibi pek çok etken söz konusudur.

ESKİ KAPADOKYA EVLERİ PLAN TİPLERİ


Kapadokya evinde plan, odaların bir sofa çevresine dizilmesiyle oluşur. Oda, biçimi, büyüklüğü, nitelikleri pek az değişken bir yaşama birimidir. Odalar arası alan diyebileceğimiz sofa ise, her özelliğiyle değişkendir. Bu yüzden ev tipini sofa belirler. İç Sofalı Tipler: 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmiş, ancak 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Kentlerin kalabalıklaşması, arsanın küçülmesi ve değer kazanması daha içe dönük ve sıkışık planlamaları gerektirmiştir. Daha rahat yaşama biçiminin arzulanması, tozdan, soğuktan kaçılması, sofa alanını da her zaman kullanma ihtiyacı, bu tipin tercih edilmesinin sosyal nedenleri arasındadır. Bu derli toplu plan, daha çok sayıda odaya yer veriyor, yanyana gelen odalar sayesinde duvarlar azalıyor ve ekonomi sağlanıyordu. Bir başka görüşe göre ise orta sofalı plan tipi, Orta Asya'dan beri kullanılan bir tip olup Anadolu Türk mimarisinde daha çok medrese, cami, köşk gibi yapı türlerinde uygulanmışken 18. yüzyıldan itibaren önce büyük kentlerde yönetici evlerinde sonra da çevresinde tekrar uygulama alanı bulmuş bir ev tipidir. İç sofalı tipte bir yönde simetri görülür.

forum

KAPADOKYA RENKLERİ


Kapadokya'nın zengin tarihi ve doğa harikası peribacalarına
ilave olarak belkide en dikkat çekici özelliklerinden biride
olağanüstü renkleridir.


forum

forum

forum1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 8 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik KentlerBalonla KapadokyaÜzerinde balonların uçtuğu bir Kapadokya manzarası güzel olabilir ama o balonun içinde ve her şeyin üzerinde olmak daha fazlasını ifade ediyor.


Uçhisar'da saat dört buçuk suları, ortalık sessiz; henüz peribacalarının üzerine güneş düşmemiş… Ama bu sabah uyanmak hiç de zor olmuyor, çünkü yaklaşık yarım saat sonra uçan bir balonun içinde güneşin doğuşunu izleyip Kapadokya'ya bir de tepeden bakacağız. Kahvaltımızı ederken geniş alana yayılmış rengârenk kumaşlar şişirilmeye başlıyor.
forum


Güçlü bir vantilatör yardımıyla balonların içi havayla dolduruluyor ve dolan hava ısıtılıyor. Şeklini almaya başlayan balon henüz yerde ve sepeti bir araca bağlı. Pilotun işaretiyle yer ekibi sepeti kaldırıyor ve yolcuları yerlerini alana kadar balon uçmasın diye araçla bağlantı koparılmıyor. Balonların şişirilmesini izlerken buraya neden bu kadar erken geldiğimiz sorusunun cevabını da almış oluyorum. Çünkü bu da başka bir gösteri. Bu işlemlerin sağlıklı ve doğru zamanda yapılabilmesi için profesyonel bir ekip gerektiği ortada. On beş dakika gibi kısa bir sürede artık balonun sepetindeyiz.forum


Yavaş yavaş yükselirken bir yandan nasıl uçtuğumuzu anlamaya çalışıyor, bir yandan da manzaranın ve bu hafiflik duygusunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Sorularımı erteleyip önce gün doğumunu, uçsuz bucaksız arazileri, ayakta uyuyan atları, bende hep hayret duygusu uyandırabilen peribacalarını ve onlara neredeyse değecekmiş kadar yakınından geçen diğer balonları izliyorum. Bu huzur ve dinginliğin arasına giren tek şey balona sıcak hava doldurmaya devam etme zorunluluğu ve çıkan sesler oluyor…forumRÜZGÂRIN HIZINDA


Pilotumuz kontrollü hareketlerini sürdürürken uçuşun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor: “Balonun uçuş prensibi temel bir fizik kuralında yatıyor: 'Isınan hava yükselir ve hafifler'. İçi sıcak hava ile doldurulmuş balon, dışındaki daha serin havanın içinde yükselme yeteneği kazanır. Güçlü bir alevle balonun içindeki havayı ısıtıyoruz. Hava ısındıkça yükseliyor, soğudukça da alçalıyoruz”. Bu açıklama sabah serinliğinde buraya gelmemizin başka bir nedeni oluyor. Pilotumuz hava değişimlerini takip ederek yönümüzü belirliyor. Bir yükseliyor, bir alçalıyoruz… Aklıma peki ileri veya geri nasıl hareket edebiliyoruz, sorusu geldiğinde pilot da sözlerine devam ediyor: “Rüzgâr farklı yüksekliklerde farklı yönlere doğru eser. Alçalma ve yükselme anlarında farklı irtifalardaki rüzgârın hızını ve yönünü kullanarak ileri ya da geri gidebiliriz.” Pilotun yaptığı, her an kontrol ve rüzgârı iyi tanımayı gerektiren, dışarıdan biraz da doğaçlama isteyen bir iş gibi görünüyor…forumBALONLARIN İLK YOLCULARI


Yakıt sistemi, kubbe ve sepet olmak üzere üç bölümden oluşan balon, uçmak için bütün yolları denemiş insanoğlunun önemli buluşlarından biri. İlk başarılı deneyim 1783'te Montgolfier kardeşler tarafından Paris üzerinde yapılmış. Bu başarılı uçuşun ilk yolcuları bir ördek, bir koyun ve bir horoz olmuş. Zaman içinde farklı kişiler tarafından pek çok yöntem denense de kardeşlerin kâğıt ve kumaştan yaptıkları balon bugünkü sıcak hava balonlarının temelini oluşturuyor. Günümüzde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanıldığı balonlar savaş dönemlerinde taşımacılık ve iletişim amaçlı da kullanılmış.

Dünyayı dolaşmak için ilginç bir araç olabilirdi diye düşünüyorum. Hemen aklıma Jules Verne ve 'Balonla Beş Hafta'sı geliyor. Romanın kahramanı beş hafta içinde balonla Afrika'yı dolaşıyordu. Ama işin uzmanları balonların uzun yolculuklar için çok da pratik olmadığını düşünüyor. Kısa süreli keşif gezileri içinse oldukça uygun görünüyor. Zaten Verne bu romanı hiç balona binmeden yazmış…

Bu arada pilotumuz yer ekibiyle sürekli irtibat halinde. İzlediğimiz güzergâh yollara yakın veya tam üzerlerinden geçiyor. Acil durumlar için yer ekibi araçla bizi sürekli takip ediyor.forumİNİŞ VAKTİ


Bir saati aşkın süredir vadi içinde dolaştıktan sonra bu maceranın da sonu geliyor. İniş için engebeli olmayan uygun bir yer arıyor ve son turları yapıyoruz. Pilotumuz telsizle yer ekibini koordine ediyor. Gittikçe alçalıyoruz, balonumuz bir paraşütten farksız. Neredeyse bir kuş yuvasına çarpmak üzereyken ağacı geçtikten sonra ekibin yardımıyla sepet, aracın üzerinde sabit tutuluyor ve inişin güvenli olduğu anlaşılıncaya kadar yerimizde kalmaya devam ediyoruz. Biz indikten sonra ekip balonun içindeki havayı boşaltmaya başlıyor. Balon kumaşı özenle katlanırken, tüm dünyada uygulanan bir gelenek yerine getiriliyor ve şampanya patlatılıyor. Pilotumuz bu geleneğin ilk başarılı uçuştan beri uygulanmaya devam ettiğini söylüyor. Uçuşumuzu kutlarken herkesin yüzündeki mutluluk dikkatimi çekiyor. Sanırım herkes olmak istediği anda ve yerde…
forum
0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kapadokya Peribacaları'nın Oluşumu


Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönemyazarlarından Strabon Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.forumVOLKANLARIN PATLAMASI VE JEOLOJİK OLUŞUMforumKaya yapısı:


Kapadokya Bölgesi'ndeki Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. Bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri Üst Miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (Günümüze) kadar sürmüştür. Neojen gölleri altındaki yanardağlardan çıkan lavlar, platoda, göller ve akarsular üzerinde 100-150m. kalınlığında farklı sertlikte tüf tabakasını oluşturmuştur. Bu tabakanın bünyesinde tüften başka tüffit, ignimbirit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn aglomera ve bazalt gibi jeolojik kayaçlar bulunmaktadır. Ana volkanlardan püsküren maddelerle şekillenen plato, şiddeti daha az küçük volkanların püskürmeleriyle sürekli değişime uğramıştır. Üst Pliosen'den başlayarak başta Kızılırmak olmak üzere akarsu ve göllerin bu tüf tabakasını aşındırmaları nedeniyle bölge bugünkü halini almıştır.
forum
Peri bacaları nasıl oluştu:


Vadi yamaçlarından inen sel suşarının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla "Peribacası" adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına neden olmuştur. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üsy kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır. Daha çok Paşabağı civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır. Bu peribacasının oluşumu için ilk koşuldur. Şapkadaki kayanın direncine bağlı olarak, peribacaları uzun veya kısa ömürlü olmaktadır. Kapadokya Bölgesi'nde erozyonun oluşturduğu peribacası tipleri; şapkalı, konili, mantar biçimli, sütunlu ve sivri kayalardır. Peribacaları en yoğun şekilde Avanos- Uçhisar-Ürgüp üçgeni arasında kalan vadilerde, Ürgüp Şahinefendi arasındaki bölgede Nevşehir Çat kasabası civarında, Kayseri Soğanlı vadisinde ve Aksaray Selime köyü civarında bulunmaktadır. Peribacalarının dışında vadi yamaçlarında yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir özellik katmaktadır. Bazı yamaçlarda görülen renk armonisi lav tabakalarının ısı farkından dolayıdır. Bu oluşumlar Uçhisar, Çavuşin, Güllüdere, Göreme, Meskendir, Ortahisar Kızılçukur ve Pancarlı vadilerinde gözlenir.forum
forum
Yukarıdaki resim adeta peribacaları müzesi olarak nitelendirilen Avanos'un Paşabağı mevkiinden çekilmiştir. Peribacalarının oluşumu ndan olgunlaşıp bozulmasına kadar bütün evreler görülmektedir.
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
KapadokyaKapadokya, peribacaları, yeraltı kentleri ve tarihsel yapılarıyla canlı bir turizm merkezidir.
forumKapadokya adını taşıyan bölge ilkçağda, günümüzdeki Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Malatya, Yozgat, Sivas, Çorum illeri ile Amasya, Tokat, Konya, Adana, Kahra­manmaraş illerinin bir bölümünü kapsıyordu. Bugün Kapadokya denince daha çok Nevşe­hir, Kırşehir, Niğde ve Kayseri illerinin kapla­dığı alan anlaşılmaktadır. Peribacalarıyla dolu doğa harikası vadilerin yer aldığı "Kayalık Kapadokya" diye adlandırılan bölge ise Nevşehir-Niğde-Aksaray üçgeniyle sınırlanır. Ka­padokya sözcüğü Persler'in bölgeye "Güzel Atlar Ülkesi" anlamında verdikleri "Katpatuka" adından gelmektedir.Tarih


Kapadokya'da Tunç Çağı’nın başında Hatti adı verilen halk yaşamaktaydı. İÖ 19. ve 18. yüzyıllardaki Asur ticaret kolonileri dönemin­de bu bölgede merkezi bir otoriteye bağlı olmayan birçok küçük krallık bulunuyordu. Bu sırada Anadolu'ya gelen Hititler, Kapadokya'yı da içine alan bir alana yerleşerek Hitit İmparatorluğu'nu kurdular. Hititler'in en önemli kentlerinin bir bölümü Kapadokya' da bulunuyordu. Bunlardan Nyssa (Nevşe­hir) ile Kaniş (Kültepe) çok önemli ticaret merkezleriydi. Kaniş'te bulunan ve "Kapadok­ya Tabletleri" adı verilen Asur diliyle yazılmış çiviyazılı tabletler, Anadolu'da İÖ 2000'lerin başını yansıtan ilk yazılı belgelerdir (bak. Hititler). Hititler'den sonra Kapadok­ya, Frigler'in bir kolu olan Muşkiler'in egemenliğine girdi. Mazaka'yı (Kayseri) baş­kent yapan Muşkiler Aşağı Fırat havzasına kadar uzandılar. Kapadokya daha sonra 215 yıl egemenliğinde kalacağı Persler'in eline geçti. Bu dönemde Kapadokya Persler'in satraplık adını verdikleri eyaletlerinden biriy­di. Kapadokya adı bir coğrafi birlikten çok yönetsel bir bölümü tanımlamaktaydı. Satraplar Pers kültürünün ve dininin Yeşilırmak boylarında yayılmasına çalıştılar; bölgede Zerdüşt dini yayıldı.

İmparatorluk eski gücünü yitirince satrapların merkeze olan bağlılıkları gevşemeye ve Pers egemenliği altındaki birçok topluluk ayaklanmaya başladı.

Büyük İskender Anadolu içlerine egemen olunca Makedonya egemenliğini istemeyen
Kapadokya halkı ayaklanarak İÖ 332'de Pers soylularından Ariarathes'i kral yaparak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kısa sürede I. Ariarathes bölgede güçlü bir devlet oluştur­du. Güçlerini Yeşilırmak yöresinde toplaya­rak Zile yakınlarında Turhal Kalesi'ni baş­kent yaptı. Sinop'tan Trabzon'a kadar uzanan kıyı şeridinde egemen olan I. Ariarathes'in kurduğu krallık İskender'in ölümüne kadar varlığını sürdürebildi. İskender'in ölümünden sonra Kapadokya üzerine yürüyen Makedon­yalılar I. Ariarathes'i yenerek bölgeye ege­men oldular. Ama öldürülen Kapadokya kra­lının yeğeni askerleriyle dağa çıkarak 20 yıl süren bir mücadelenin sonunda İÖ 301'de Kapadokya Krallığı'nı yeniden ele geçirdi. Bu sırada bir başka Pers soylusu olan Mithridates Ktistes de Gökırmak ile Yeşilırmak arasında Pontos Krallığı'nın temelini atmaya çalışmak­taydı. Sonunda Kapadokya biri kuzeyde, öbürü güneyde olmak üzere iki krallığa bölündü.

Kapadokya ile Roma İmparatorluğu'nun ilişkileri İÖ 200'lerde başladı. Kapadokya kralları Romalılar ile iyi ilişkiler içine girdiler. V. Ariarathes'in İÖ 13'da ölümünden sonra Kapadokya Krallığı'nda karmaşa başladı. Bir­biri ardına çıkan iç savaşlarla gücünü yitiren Kapadokya Krallığı kendine yönelen baskı ve tehditleri Roma himayesine girerek önledi. Güney Kapadokya'yı da egemenliği altına almak isteyen Pontos Krallığı'nın girişimleri Romalılar'ca engellendi. Bir süre sonra Roma kendine bağlı krallarla yönettiği Kapadokya Krallığı'nı İÖ 17'de doğrudan kendine bağ­ladı.

Roma'ya bağlanan Kapadokya'da vergiler indirildi. Karmaşa dönemi sona erdiği için halk yaşamından memnundu. Ama bir süre sonra Roma'nın ekonomik çöküntü içine gir­mesiyle birlikte bölge halkına karşı baskılar da artmaya başladı. Bu durum karşısında Hı­ristiyan dinini kurtarıcı olarak gören bölge halkı arasında bu yeni din hızla yayılmaya başladı.

İS 180'lerde bölgenin en önemli kenti Kayseri'de bir Hıristiyan topluluğu oluşmuş­tu. 4. yüzyılda Kapadokya bir dinsel merkez durumuna geldi. 7. yüzyıl başlarında bölgeyi istila eden Sasaniler, 605'te ele geçirdikleri Kayseri'yi bir yıl ellerinde tuttular. 7. - 8. yüzyıl arasında zaman zaman Müslüman Araplar'ın saldırılarına uğrayan Kapadokya, 1071'deki Malazgirt Savaşı'nı izleyen yıllarda Türk egemenliğine girdi.


Güzel Sanatlar


Kapadokya'da işlenmeye son derece elverişli kayaçlara oyulu birbirinden ilginç kiliseler, manastırlar ve keşiş hücreleri bulunmaktadır. Bunlar Göreme, Güzelyurt, Ihlara, Soğanlı-dere, Mustafapaşa, Zelve, Konaklı, Kaymak­lı, Uluağaç bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Göreme, Ihlara, Soğanlıdere ve Zelve günü­müzde açık hava müzeleridir. 5. yüzyıldan 13. yüzyıl sonuna kadar uzanan bir zaman aralı­ğında yapılan kilise ve manastırlar, duvar resimlerinin ya da mimari özelliklerin yardı­mıyla tarihlendirilmektedir. Hıristiyanlık'ın çeşitli konularının işlendiği duvar resimleri bazen ustalıklı, bazen de basit bir üslupla yapılmıştır.

Kaya kiliseleri dışındaki Bizans dönemi yapıtlarından Niğde'ye 9 km uzaklıktaki Eski
Andaval'da bulunan Hagios Konstantin Kili­sesi oldukça yıkık durumdadır. Kırşehir'in, Gollü bucağına bağlı Taburoğlu köyü yakı­nındaki Üçayak Kilisesi, kubbe örgüsü ve anıtsallığı ile dikkat çeker. Ihlara vadisi içinde yer alan Karagedik Kilisesi, çok sayıda kaya kilisesinin bulunduğu bu vadide kesme taştan, büyük bir yapıdır.

Nevşehir yöresinde binlerce kişiyi alabile­cek büyüklükte yeraltı kentleri bulunmak­tadır. Kaymaklı, Özkonak, Derinkuyu ve Ovaören yeraltı kentleri bu yerleşmelerin en önemlileridir. Birbirine dehlizler ya da kuyu­larla bağlı katlardan oluşan yeraltı kentleri, yöre halkının can güvenliğinin olmadığı dö­nemlerde kullandıkları geçici yerleşmelerdi. Roma İmparatorluğu'nun baskısı karşısında bu yeraltı kentlerine sığınan Hıristiyan toplu­luklar, bu kentleri daha geniş alanlara yaymış ve derinleştirmişlerdir.

0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
forum


Kapadokya'dan bir manzara (Göreme, Türkiye)
Kapadokya, (Pers dilinde Katpatuk; “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir). Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi putperestlerin zulmünden kaçan Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.
forum


Kapadokya'daki taş formasyonlarının Türkçe'de niçin "Peri bacaları" diye adlandırılmış olduklarını gösteren bir manzara.
Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya'nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu'nun da önemli kavşaklarından biridir.

M.Ö. XII. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle bölgede karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur ve Frigya etkileri taşıyan geç Hitit Kralları bölgeye egemen olur. Bu Krallıklar M.Ö. VI. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürer. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına geliyor. M.Ö. 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır, ama Kapadokya'da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. M.Ö. III. yy. sonlarına doğru Romalıların gücü bölgede hissedilmeye başlar. M.Ö. I. yy ortalarında Kapadokya Kralları, Romalı generallerin gücüyle atanmakta ve tahttan indirilmektedir. M.S. 17 yılında son Kapadokya kralı ölünce bölge Roma'nın bir eyaleti olur.

forumKapadokya'dan bir görünüm
MS III. yy'da Kapadokya'ya Hıristiyanlar gelir ve bölge onlar için bir eğitim ve düşünce merkezi olur. 303-308 yılları arasında Hıristiyanlara uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadokya baskılardan korunmak ve Hıristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yerdir. Derin vadiler ve volkanik yumuşak kayalardan oydukları sığınaklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan oluşturur.

IV. yy, daha sonra "Kapadokya'nın Babaları" olarak adlandırılan insanların, dönemi olur. Fakat bölgenin önemi, III. Leon'un ikonları yasaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu durum karşısında, ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sığınmaya başlar. İkonoklasm hareketi yüz yıldan fazla sürer (726-843). Bu dönemde birkaç Kapadokya kilisesi İkonoklasm etkisinde kaldıysa da, ikondan yana olanlar burada rahatlıkla ibadetlerini sürdürdüler. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça gelişir.

Yine bu dönemlerde, Anadolu'nun Ermenistan'dan Kapadokya'ya kadar olan Hıristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye gelen insanlar bölgedeki kiliselerin tarzlarının değişmesine sebep olur. XI. ve XII. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline geçer. Bu ve bunu takip eden Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. Bölgedeki son Hıristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadeleyle, arkalarında güzel mimari örnekler bırakarak Kapadokya'yı terkettiler.Jeolojik Oluşumu

forum


Tatlarini, Nevşehir
60 milyon yıl önce 3. Jeolojik devirde Toroslar yükseldi. Kuzeydeki Anadolu Platosu'nun sıkışmasıyla yanardağlar faaliyete geçti. Erciyes, Hasandağı ve ikisinin arasında kalan Göllüdağ, bölgeye lavlar püskürttü. Platoda biriken küller yumuşak bir tüf tabakası oluşturdu. Tüf tabakasının üzeri yer yer sert bazalttan oluşan ince bir lav tabakasıyla örtüldü. Bazalt çatlayıp parçalara ayrıldı. Yağmurlar çatlaklardan sızıp yumuşak tüfü aşındırmaya başladı. Isınan ve soğuyan hava ile rüzgârlar da oluşuma katıldı. Böylece sert bazalt kayasından şapkaları bulunan koniler oluştu. Bu değişik ve ilginç biçimli kayalara halk bir ad yakıştırdı: "Peri bacası".
Bazalt örtüsü olmayan tüf tabakları ise erozyonla vadilere dönüştü. İlginç şekilli oluştu. Daha sonraları insan eli, emeği ve duygusu işe koyuldu. Dokuz-on bin öncesine ait yerleşimlerden ilk

Hıristiyanların kayalara oydukları kiliselere, büyük ve güvenli yer altı kentlerine kadar uzun bir dönemde büyük bir uygarlık yaratıldı.

Bölge günümüzde turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ- Zelve belli başlı görülmesi gereken yerlerdir. Kayalara oyulmuş geleneksek Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü dile getirirler. Bu evler ondokuzuncu yüzyılda yamaçlara ya kayaların ya da kesme taştan inşa edilmişlerdir.

Bölgenin tek mimarı malzemesi olan taş yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktıktan sonra yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanaklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yöreye has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek halini almıştır. Gerek avlu gerekse ev kapılarının malzemesi ahşaptır. Kemerli olarak yapılmış kapıların üst kısmı stilize sarmaşık veya rozet motifleriyle süslenmiştir. Yöredeki güvercinlikler 19. yüzyılın sonları, 18. yüzyılda yapılmış küçük yapılardır. İslam resim sanatını göstermek açısından önemli olan güvercinliklerin bir kısmı manastır veya kilise olarak inşa edilmişlerdir. Güvercinliklerin yüzeyi yöresel sanatçılar tarafından zengin bezemeler, kitabeler ile süslenmişlerdir. Bölge şarapçılık ve üzüm yetiştiriciliği ile de ünlüdür.
forum


Avcılar Vadisi; ileride görünen yerleşim birimi Göreme'dir.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Kapadokya | (Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir)" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (63), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (46), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (44), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (43), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (42), kapadokyanın pers dilinde anlamı - Google'da Ara (37), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (35), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (30), kayaçların aşınması ile oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (28), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (27), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (26), kapadokya pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (25), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (25), kayaçların aşınması - Google'da Ara (24), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (24), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (24), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (22), kayaçların oluşturduğu turistik yapılar - Google'da Ara (19), kapadokyanın pers dilindeki anlamı - Google'da Ara (19), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (18), ülkemizde bulunan kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (18), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (15), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (14), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (14), kapadokyanın pers dilindeki anlamı nedir - Google'da Ara (13), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (11), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (11), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (11), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (11), KAYAÇLARIN AŞINMASI - Google'da Ara (10), kapadokya pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (10), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (10), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (10), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (10), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (10), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (9), kapadokyanın pers dilindeki anlamı - Google'da Ara (9), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (9), kayaçlardan oluşan turistik yerler - Google'da Ara (8), kayaçların aşınması ile oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (8), kayaçların aşındırmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (8), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (8), Kapadokyanın Pers dilinde anlamı nedir? - Google'da Ara (8), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (8), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (8), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (8), ülkemizde bulunan ve kayaçları aşınması ile oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (8), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir? - Google'da Ara (7), kapadokyanın pers dili - Google'da Ara (7), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (7), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (7), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (7), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (7), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (7), kayaçların aşınması ile oluşan turistik yerler - Google'da Ara (7), ülkemizde bulunan kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (7), ülkemizde bulunan kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (7), türkiyedeki kayaçların aşınmasıyla oluşan bölgeler - Google'da Ara (7), kayaçların aşınması ile oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), kapadokya ppt - Google'da Ara (6), kayaçların aşınması - Google'da Ara (6), kayaçların oluşturduğu turistik yerler - Google'da Ara (6), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), KAYAÇLAR AŞINMASI OLUŞAN YAPILAR - Google'da Ara (6), Kayaların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), KAPADOKYA NIN PERS DİLİNDE ANLAMI NEDİR - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokya pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), pers dilinde kapadokya - Google'da Ara (6), kapadokya,nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), Kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapaddokya nın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (6), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), ülkemizde bulunan kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), ülkemizde bulunan kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (6), kayaçlardan oluşan turistik yerler - Google'da Ara (6), ülkemizde bulunan ve kayaçların aşınmasıyla oluşan turistlik yapılar - Google'da Ara (6), kapadokya\'nın pers dilinde anlami nedir - Google\'da Ara (6), kayaçların aşınması ile oluşan turistik yerler - Google'da Ara (5), kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yerler - Google'da Ara (5), türkiyede kayaçların aşınmasıyla oluşan turistik yapılar - Google'da Ara (5), kayaçlarla oluşan turistik yapılar ve yerler - Google'da Ara (5), TÜRKİYEDE BULUNAN VE KAYAÇLARIN AŞINMASIYLA OLUŞAN TURİSTİK YAPILAR - Google'da Ara (5), Türkiye.de kayaçların oluşturduğuönemli mekanlar - Google'da Ara (5), kapadokyanın pers dilindeki anlamı - Google'da Ara (5), Kapadokya'nın Pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (5), kapadokya nın pers dilindeki anlamı - Google'da Ara (5), kapadokya nın pers dilinde anlamı nedir ? - Google'da Ara (5), kapadokyanın pers dilinde anlamı nedir - Google'da Ara (5), kapadokyanın pers dilinde anlamı - Google'da Ara (5),

"Kapadokya | (Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir) Balonla Kapadokya - Balonların İlk Yolcuları" ile Benzer Konular
Güzel Bacaklar Ve Bakımı
1 Yanıt - 5.414 Görüntülenme
Barış Durak | Naylon Kalpler Ülkesi
3 Yanıt - 1.202 Görüntülenme | Kalbinizi iyi saklayın ve koruyun...
En Güzel Mezeler
1 Yanıt - 15.695 Görüntülenme | Rakının yanında beyaz peynirden sıkılanlar için bulunmayacak kay
Güzel İzmir l Yılmaz Özdil
6 Yanıt - 3.656 Görüntülenme
Genco Erkal’ın Sesinden Nâzım Hikmet Şiirleri | Nâzım Hikmet’in Seçme Şiirlerinden Oluşan Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni Kitabı, Kitap Ve Kitapla Birlikte Verilen 4 CD
0 Yanıt - 735 Görüntülenme