Kadim Dostlar ™ Forum: Trafik Sigortası Nedir - Neden Yapılır | Trafik Sigortaları Nedir? Sigorta Şirketlerinde Hasar Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır? - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Trafik Sigortası Nedir - Neden Yapılır | Trafik Sigortaları Nedir? Sigorta Şirketlerinde Hasar Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır? Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   patriot34 

 • KD ™ Dost
 • Grup: Kadim Dost
 • Mesaj sayısı: 2.836
 • Kayıt tarihi: 05-Mayıs 08
 • Gender:Male
 • Location:iSTANBUL
Forum İtibarı: 3
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Trafik Sigortaları Neden Yaptırılmalıdır?

Trafik Sigortaları Nedir?
Trafik sigortaları, toplumdaki araç kullanan bireylerin trafik konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri için kendilerini bu yolla güvence altına alırken diğer taraftan zarar görenleri koruyan Sorumluluk Sigortaları teminatların türüdür.


Trafik Sigortaları’nın içerisinde yer alan Sorumluluk Sigortaları’nın amacı
nedir?

Sigortalının üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararlardan kaynaklanan araçların maddi ve kişilerin fiziksel hasar taleplerini poliçede belirlenen koşullar dahilinde karşılamaktır.


Sorumluluk Sigortaları neleri üstlenir?
Sigortalının zararını değil, sorumluluğunu üstlenir. Cezaya yönelik sorumluluk bu sigortaların konusu değildir.


Trafik poliçelerinde hangi oranda, kimlere tazminat ödenir?

Trafik poliçelerinde aracı kullananın kusuru oranında üçüncü şahıslara tazminat ödenir. Örneğin herhangi bir trafik tutanağında %70 hasar tespiti yer almış olduğu varsayılabilir. Bu durumda A şahsı %70 kusurla B şahsına zarar vermiş ise A şahsı için tespit edilen kusur oranında şahsın sigorta şirketi, B şahsına veya bağlı olduğu sigorta şirketine %70 oranında tazminat öder. Hiçbir zaman A şahsı veya ilgili sigorta şirketi %30 kusuru ödemez.


Hasar durumunda kaybın tespiti nasıl gerçekleştirilir?
Sorumluluk sigortalarında sorumluluğun kusur ile doğmasından dolayı kusurun tespiti önem taşımaktadır. Bu nedenle kusur, resmi bir kurum tarafından tescillenmelidir. Trafik raporu ve/veya gerekli görülen yerlerde jandarma tutanağı bulunması zorunludur.


Peki tazminat ödemesi nasıl gerçekleştirilir?
Her durumda araçlar için düzenlenen Sorumluluk Sigortalarında ilk önce Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi olan Trafik Poliçesi’nden tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Tazminatın yeterli olmadığı durumlarda eğer teminat alınmışsa İsteğe Bağlı Mali Sorumluluk poliçesinden artakalan tazminat talebi karşılanır. Türkiye’de araçlar için İsteğe Bağlı Mali Sorumluluk poliçesi tek başına satılmamakta olup Kasko Poliçesi’yle birlikte bu teminat verilmektedir.


Trafik poliçeleri hangi talepleri karşılamaktadır?
Trafik poliçeleri araçların yalnızca maddi hasar tazminat taleplerini değil aynı zamanda kişilerin fiziksel hasar taleplerini de karşılamaktadır.


Hasar durumunda sigortalıya ödenen miktar en fazla ne kadar olabilir?
Trafik poliçelerinde ve diğer poliçelerde tazminat kuralı, belirtilen teminat miktarından (sigorta bedelinden) fazla olamaz.


Kamu mallarının karşılaştığı hasar durumları trafik poliçeleri kapsamında mıdır?
Trafik poliçeleri kapsamına kamu malları verilecek zararlar da girmektedir. Örneğin karayolları ile ilgili olarak yollarda bulunan refüjlere verilecek zararlar kapsam dahilindedir.


Trafik sigortaları kapsam açısından hangi bölgesel sınırlarda yer alıyor?

Trafik sigortaları ulusal sınırlarda geçerli olup eğer istenirse aynı kapsamda uluslararası teminat için Yeşil Kart (Green Card) Poliçesi temin edilebilir.


Hasar durumunda bilgi derlemesi ne şekilde yürütülmelidir?

Bir hasar durumunda trafik raporunda ilgili tarafların trafik poliçeleriyle ilgili bilgiler yer almakla birlikte poliçenin hasara uğrayan tarafa verilmesi gerekmektedir.


Eğer bir hasar olayından sonra ilgili şahsa bir tazminat talebi başvurusu
yapılıyorsa ne yapılmalıdır?

Eğer bir hasar olayından sonra ilgili şahsa bir tazminat talebi başvurusu yapılıyorsa, ilgili talep geldiğinde hemen tazminat talep eden kuruluşa bir dilekçeyle birlikte trafik poliçesinin bir suretinin ispat edilecek şekilde (iadeli taahhütlü veya yurtiçi kargoyla) gönderilmesi ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Dilekçede hasar tazminat taleplerinin karşılanması istenmesi yeterlidir. Poliçe bedeli, tazminatı karşılamaya yetmiyorsa arta kalan kısmın nakit olarak talep eden sigorta şirketine ödenmesi gerekir.


Sigorta şirketlerinde hasar zaman aşımı süresi ne kadardır?
Sigorta şirketlerinde mürürü zaman süresi 2 senedir. Talep süresinin bu süre zarfında geçirilmemesi gerekir.


Poliçelerin vadesi bitiminde de saklanmalı mıdır?
Trafik poliçelerinin vadesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıllık dönem kapsamındayken meydana gelen bir olayda hasar tazminatının talebi, poliçenin süresinin bitimi sonrası da gerçekleşebilir. Talep, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemez. Bu nedenle iki yıl süresince poliçe sigortalı tarafından saklanmalıdır.


İhbar Mükellefiyeti ne kadar süre zarfı için geçerlidir?
Herhangi bir olayda, sigortalı tarafından hasar ilgili sigorta şirketine üç gün içerisinde bildirilmelidir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   patriot34 

 • KD ™ Dost
 • Grup: Kadim Dost
 • Mesaj sayısı: 2.836
 • Kayıt tarihi: 05-Mayıs 08
 • Gender:Male
 • Location:iSTANBUL
Forum İtibarı: 3
Henüz Tanınmıyor
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Trafik Hasarlarında Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?


Sigortalı genel şartlara göre aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.


Sigortalı, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.
Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma önlemlerini almak ve bu amaçla sigorta şirketinin verdiği talimata uymak.
Sigorta şirketinin talebi üzerine, olayın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek (olayın hangi gün ve saatte ve nerede gerçekleştiğini ve olay anında aracı kullanan isim ve adresi) ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigorta ettiren tarafından sağlanması mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek.
Zarardan dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya başka bir nedenle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigorta şirketini derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bütün ilgili belgeleri sigorta şirketine tevdi etmek.
Dava açılması halinde sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek.
Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigorta şirketine bildirmek.
Zararın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikata ve delillerin toplanmasında sigorta şirketine elinden gelen yardımda bulunmak.
Bir kaza durumunda karşı tarafa verdiğiniz hasarlar ile ilgili gerekli evrakları aşağıda bulabilirsiniz.

Vefat durumunda;

Poliçe fotokopisi
Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
Veraset ilamı
Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
Defin ruhsatı / Vefat muayene tutanağı
Gelir durumunu gösterir belge
Vefat eden kişi emekli ise, emeklilik dışı geliri mevcut olduğu taktirde bu geliri gösteren resmi belge


Tedavi Durumunda;

Poliçe fotokopisi
Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
Yapılan tedaviye ilişkin kati doktor raporu / hastane raporu
Yaralı adına düzenlenmiş, tedavi giderlerini belirten, fatura asılları (ilaç faturaları, reçete ve ilaç küpürleri )
İş görememezlik durumlarında süreci gösteren doktor raporu
Tazminat doğrudan tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşuna ödenecek ise kazazedenin yapılan tedavi ile ilgili masraflarının sigorta şirketince hastaneye ödenmesi konusunda yazılı izni

Sürekli Sakatlık Durumunda;

Poliçe fotokopisi
Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
Daimi sakatlık oranını gösterir kati hastane heyet/doktor raporu
Gelir Durumunu gösterir belge

Maddi Hasar Durumunda;

Poliçe fotokopisi
Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
Alkol raporları (Mağdur ve suçlu kişilerin)
İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı
Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi
Kazanın oluşunu görüntüleyen fotoğraflar
Zorunlu Trafik Sigortası Hakkınca Çok Sık Sorulan SorularKaza yaptığımda aracımda olan hasarı trafik poliçem karşılar mı?
Trafik poliçeniz aracınızda olan hasarları karşılamaz. Aracınızda olan hasarları ancak kasko poliçeniz karşılar. Trafik poliçeniz bir kaza nedeniyle diğer bir araç ve kişilere verdiğiniz bedeni ve maddi zararları poliçe genel şartları dahilinde karşılar.

Kaza nedeniyle diğer araca ve sürücüsüne verdiğim zararları trafik poliçem ne oranda karşılar?

Bir kaza halinde diğer bir araç ve sürücüsüne verdiğiniz zararlar aracınızın türüne, kullanım şekline göre ve limitlerinize göre poliçenizin genel şartları dahilinde karşılanır.
Aracımı sattım ve yeni bir araç satın aldım. Yeni satın aldığım aracım için yeni bir trafik poliçesi mi yaptırmalıyım, yoksa


sattığım aracımın poliçesini yeni aracım için kullanabilir miyim
?

Sattığınız aracın trafik poliçesi yeni aracınız için geçerli olmaz. Yeni aldığınız araç için ayrı bir poliçe yaptırmalısınız. Ayrıca eski aracınızı sattığınız tarihten itibaren on gün içinde trafik poliçenizin aslı ve noter satış senediyle ilgili sigorta şirketine başvurarak satışını yapmış olduğunuz aracınıza ait trafik poliçesinin prim iadesini alabilirsiniz.

Kısa Vadeli Trafik Sigortası Yaptırmak İstiyorum. Mümkün mü?
Kısa vadeli sigortalar sadece geçici plakalar ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için yapılabilmektedir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenememektedir.

Kaza neticesinde ortaya çıkan tedavi masraflarımı trafik poliçem karşılar mı?

Hayır, bir kaza neticesinde ortaya çıkan tedavi masraflarınızı trafik poliçeniz karşılamaz. Trafik poliçeniz ile sadece karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararlar karşılanır.

Trafik poliçelerinde ikamet ettiğimiz ilin plaka kodu neden soruluyor?

Çünkü yaşadığınız şehrin trafik yoğunluğunu belirleyebilmek için o ile ait plaka kodu sorulur ve ikamet ettiğiniz şehire göre belirli oranlarda trafik yoğunluğu indirimi yapılır.Alıntıdır..
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Trafik Sigortası Nedir - Neden Yapılır | Trafik Sigortaları Nedir? Sigorta Şirketlerinde Hasar Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

TRAFİK poliçe nedir - Google'da Ara (13), 2009 trafik sigorta bedelleri - Google'da Ara (9), trafik sigortası hesaplama - Google'da Ara (7), trafik sigortası ne zaman yapılır - Google'da Ara (6), trafik sigortası neleri kapsar - Google'da Ara (5), 400 Bad Request (5), 2009 yılı zorunlu trafik sigorta bedelleri - Google'da Ara (4), zorunlu trafik sigortasında kusur - Google'da Ara (4), trafik sigortası hesaplama - Google'da Ara (4), trafik sigortası hasar ödeme - Google'da Ara (4), trafik sigortası ne zaman yenilenir - Bing (3), araba sigortası ne kadar süre ile yapılır - Google'da Ara (3), 2010 yılı trafik sigortası ödemeleri - Google'da Ara (3), 2010 trafik sigortası hesaplama - Google'da Ara (3), zorunlu trafik sigortası nereye ödenir - Google'da Ara (3), trafik sigortası ödeme zamanı - Google'da Ara (3), zorunlu trafik sigortası nezaman yapılır - Bing (2), trafik sigortası video - Bing (2), trafik sigortası kaç gün içinde yap - Bing (2), zorunlu trafik sigortası ne zaman yapılır - Bing (1), Trafik sigortası ne zaman ödenir - Google\'da Ara (1), trafik sigortası nereye ödenir - Google\'da Ara (1), (1) trafik sigortası neyi kapsar - Web Search Results (1), trafik sigortası nereye yatırılır - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), trafik sigortası zamanaşımı - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), nereye trafik sigortası ödenir - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), zorunlu trafik sigortasi ne zaman ödenir - Google\'da Ara (1), trafik sigortası yap - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), Arama V9 (1), trafik sigortasını nerede yaptırabilirim - Google\'da Ara (1), trafık sıgortası hangı hasarları oder - Google\'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman yapılır - Bing (1), zorunlu trafik sigortasi nereye yatirilir - Google\'da Ara (1), sigorta zaman aşımı - Bing (1), Funmoods - web search results - trafik sigortası hasarın kaçını öder (1), bitimi tatil gününe gelen trafik poliçesi - Bing (1), bitimi tatil gününe gelen trafik poliçesi - Bing (1), trafik sigortası ne zaman ödeniyor - Bing (1), trafik sigortasi ne zaman yatirilir - Google Search (1), araç sigortası nereye ödenir - Google\'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman yapılır - Bing (1), motorsiklet sigortası nereye ödenir - Bing (1), trafil sigortası hasarın kaçta kaçını öder - Bing (1), zorunlu trafik sigortası nereye yatırılır - Google\'da Ara (1), SİGORTA POLİÇESİ SÜRESİ NE ZAMAN BİTER - Bing (1), zorunlu trafik sigortası satıştan kaç gün içinde yapılmalı - Bing (1), araba poliçesi ne zaman yapılır - Bing (1), araç poliçesinin aslı nerde durmalı - Bing (1), zorunlu trafik sigortası ödemeleri ne yi kapsar kusur - Bing (1), trafik sigortasi nerede odenir - Google\'da Ara (1), maddi hasarlı kaza raporları ne kadar süre geçerlidir - Bing (1), kasko nedir neleri öder - Bing (1), trafik sigortası nereye yatırılır - Google\'da Ara (1), YEŞİL KART HASARLARINDA ZAMANAŞIMI - Google\'da Ara (1), TRAFİK SİGORTASI NEDEN YAPILIR - Bing (1), trafik sigortası ödenir - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), zorunlu trafik sigortası ne zaman yapılır - Google'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman ödenir - Google'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman ödenir - Google'da Ara (1), trafik sigortası neleri öder - Google'da Ara (1), trafik sigortası nereye ödenir - Google'da Ara (1), trafik sigortası neleri öder - Google'da Ara (1), trafik sigortası neyi öder - Google'da Ara (1), zorunlu trafik sigorta ne zaman yapılmalı - Bing (1), plakalar neden değişti - Bing (1), TRAFİK SİGORTASI NEDEN ZORUNLUDUR - Bing (1), trafik sigortası ne zaman - Google'da Ara (1), Trafik poliçesi ne zaman ödenir - Google'da Ara (1), araç sigortası ne zaman yapılır - Bing (1), trafik sigortası nereye ödenir - Google'da Ara (1), trafik sigortası hangi araçlara yapılır - Google'da Ara (1), hdı trafik sgorta kilere tazminat öder - Google'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman ödenir - Google'da Ara (1), facebook - Google'da Ara (1), trafik sigortası ne zaman ödenir - Google'da Ara (1), trafik sigortası nedir ne zman nereye verilir - Google\'da Ara (1), trafik sigortası neyi karşılar - Bing (1), Trafik maddi hasarı kim öder - Bing (1), zorunlu araba poliçesi ne kadardır - Bing (1), (1) TRAFİK SİGORTASI NEYİ KAPSAR - Web Search Results (1), arac sigortasi nereye odenir - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), TRAFİK POLİÇESİ NELERİ ÖDER - Bing (1), zorunlu trafik sigortası ne zaman yapılır - Bing (1), zorunlu trafik sigortası ne zaman - Bing (1), trafik sigortası nereye ödenir - Google\'da Ara (1), zorunlu trafik sigortası ne zaman yapılır - Google\'da Ara (1), hasar durumunda trafik sigortası ne öder - Bing (1), TRAFİK SİGORTASI NE ZAMAN ÖDENİYOR - Google\'da Ara (1), (1) trafik sigortası neleri öder - Web Search Results (1), Facemoods - web search results - zorunlu trafik sgortasi nedir (1), trafik kaza raporu bölüm VI - Bing (1), trafik sigortası ne zaman ödenir - Google\'da Ara (1), trafik sigortası neleri öder - Bing (1), tarfik sigortası nereye ödenir - Bing (1),

"Trafik Sigortası Nedir - Neden Yapılır | Trafik Sigortaları Nedir? Sigorta Şirketlerinde Hasar Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır? " ile Benzer Konular
Atatürk Neden Büyük Atatürk | Seninle Yaşıyor Seni Özlüyoruz.. Hiç Görmesek Bile..
4 Yanıt - 4.376 Görüntülenme | Atatürk, bütün insanlık için gerçek bir onur simgesi.
Oruç Nedir ? | Oruç Kimlere Farzdır - Oruç’u Bozan Haller - Kaza Ve Kefaret Gerektiren Durumlar - Oruç Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Ayetler - Hadisler
8 Yanıt - 17.837 Görüntülenme | Orucun Spiritüel Anlamı...
İnsan Psişesi Nedir? | Farkındalık Ve Özgürlük
1 Yanıt - 3.415 Görüntülenme
Rüya Nedir
0 Yanıt - 2.708 Görüntülenme
Türkiye Cumhuriyeti | VI. Bölüm, 1933 yılının sonuna kadar zaman zaman görüş ayrılıkları..
1 Yanıt - 2.720 Görüntülenme