Kadim Dostlar ™ Forum: Trafik İşlemleri | Trafikten Çekme - Hurdaya Ayırma - Belge Yenileme - Trafik Belgesi Zayii - Devir İşlemleri - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız

Trafik İşlemleri | Trafikten Çekme - Hurdaya Ayırma - Belge Yenileme - Trafik Belgesi Zayii - Devir İşlemleri Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   patriot34 

  • KD ™ Dost
  • Grup: Kadim Dost
  • Mesaj sayısı: 2.836
  • Kayıt tarihi: 05-Mayıs 08
  • Gender:Male
  • Location:iSTANBUL
Forum İtibarı: 3
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER GENEL


Noter satış senedi
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı
Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi
Trafik Sigortası
Eski plakalar gelecek
Vergi numarası
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den)
İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden)
Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden

Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır
__________________________________
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
Ticaret Sicil Tasdiknamesi
İmza sirküleri
Şirket Yetkilisi veya vekili
__________________________________
FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
Fatura
Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge)
Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için)
Fatura kesme yetki belgesi
Taşıt alım vergi makbuzu
Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz
Trafik Sigortası
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği
Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak
Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak)
Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası

Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
_____________________________________
DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
Noter Satış senedi
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname)
Tescil belgesi
Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için)
Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1)
Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
Vergi Numarası (Alıcının)
Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek

Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar
______________________________________
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden)
Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
Sigorta (varsa zeyilname)
Tescil belgesi
Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için)
Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği
Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
__________________________________
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak)
İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden )
Dilekçe
Sigorta
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı
Karayollarından motor - şase tespiti (muayene)
Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
_____________________________________
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak)
İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak)
Dilekçe
Sigorta
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
_________________________________
TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAk

Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
Dilekçe
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Plakaları getirilecek

Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
__________________________________
ARACIN HURDAYA AYRILMASI
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
Eski Trafik ve Tescil belgeleri
Plakalar getirilecek

Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
_________________________________
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden)
Dilekçe
Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak)
Renk faturası ve örneği
Sigorta
Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
____________________________________
TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VE GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden)
İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
Dilekçe
Sigorta
Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği
Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği)
Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
______________________________________
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden)
Dilekçe
Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği
Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
Şirketler için Resmi Gazete ilanı,
Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre)
Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
______________________________________
ARAÇLARDA YURDU TERK İŞLEMİ
MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
Plakalar getirilecek
Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek
Dilekçe
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
Kimlik veya ikamet tezkeresi örneği

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
__________________________________
GEÇİCİ PLAKA (A)
İSTENEN BELGELER

Verildiği yıl için geçerlidir
Şirketlere verilir
İki adet geçici Trafik belgesi
Şirketin faaliyet yetki belgesi
İstenilen sayıda karton plaka
Harç makbuzu
Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder
Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır
Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulur
____________________________________
GEÇİCİ PLAKA ( B)
İSTENEN BELGELER

Bir ay süre için verilir
Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği
Sigorta
Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak
Dilekçe
Harç makbuzu
Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek
Plakalar madeni plaka olacak
Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek
Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek
____________________________________
GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ)
İSTENEN BELGELER

İki adet Geçici Trafik belgesi
İki adet Karton geçici plaka
Aracın satın alındığı belge örneği
Sigorta
Maliyeden Harç makbuzu
Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir
Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
___________________________________
YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA VERİLEN PLAKA İŞLEMLERİNDE
Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye den satın almış oldukları araçlarda, faturalı araç ise, faturalı araç tescilinde istenilen belgeler istenir.
Türkiye'de tescilli araçlarda ise, Noter satışlı araçların tescilinde istenilen belgeler istenir.
İkametgah teskeresi veya pasaport aslı
Türkiye de eğitim veya başka amaçla bulunan yabancı uyruklu kişiler çalıştıkları kurumlardan görevli olduklarına dair belge ibraz ederler.
Yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından getirdikleri kendi araçların tescili sırasında, adlarına kesilmiş gümrük şahadetname istenir., bu araçlar karayollarında fenni muayeneye tabi tutulur.
İlgili tescil kuruluşundan birer adet, Motorlu araç Trafik ve tescil belgesi,

Not: Alınan bu belgeler daktilo ile doldurulur.
__________________________________
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İHTİVA EDEN TESCİL PLAKA İŞLEMLERİ
Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
Araç başka İl'den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır
T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
__________________________________
LPG İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA ARANAN BELGELER

Fatura
Montaj tespit raporu
İmalat yeterlilik belgesi
Karayolları uygunluk belgesi
Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar
Dilekçe
2 adet Ek-1 formu
Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak
Trafik Sigortası
Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği
___________________________________
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte
Taşıt alım vergi makbuzu
Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
Harç makbuzu
Trafik Sigortası
Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için)
Tescil belgesi
Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1)
Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği
Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek
İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.
_________________________________
MOTOR VE ŞASE DEĞİŞİMİNDE İSTENİLEN BELGELER

Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler.
Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak
Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek
Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet)
Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan
__________________________________
ÇALIŞMA KARNESİ TASDİK İŞLEMLERİ
Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir.
Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri
__________________________________
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE
Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir
____________________________________
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır.
Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder
___________________________________
LOGO
Şirketlerin ve Ticarethanelerin ünvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlara şahıs adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile Noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir)
Logo daki marka, şirket ünvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacak.
Trafik ve Tescil belgesi alınacak
Trafik Sigortası
nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği
_________________________________
SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
Sürücü kursundan alınan belgelerin fotokopisi
Sertifikanın aslı.
nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
Diploma aslı.
Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
Kan grubu belgesi
Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre
İki adet fotoğraf
Sürücü belgesi ücreti 18.500.000.-TL
__________________________________
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
Şoförler derneğinden dosya
Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi.
İki adet fotoğraf
Sabıka kaydı.
Sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
Kan grubu belgesi.
Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) Sürücü belge ücreti 18.500.000.-TL
Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
Sürücü Belgesi ücreti 18.500.000 TL
__________________________________


KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
Bir adet fotoğraf
Şoförler derneğinden TR-SF-l formu ve Ek-30 kartı
Sürücü belgesi ücreti. 18.500.000.-TL
_________________________________
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
Şoförler Derneğinden TR-SF-1 formu ve Ek-30 kartı
Bir adet fotoğraf
Eski Sürücü belgesi.
Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
Sürücü belge ücreti 18.500.000.-TL

NOT: Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G.B.T tahkikatı yapılmaktadır.

NOT:
Sürücü belge ücretleri değiştiğinden
Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları, Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/01/2002 tarih ve 0020 sayılı genelge emirleri gereği, Ülke genelinde F.T.M. sayısı yeterli düzeye ulaştığından ikinci bir emre kadar F.T.M. müracaatları alınmamaktadır.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 6 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Trafik İşlemleri | Trafikten Çekme - Hurdaya Ayırma - Belge Yenileme - Trafik Belgesi Zayii - Devir İşlemleri" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

plaka ayırma - Google'da Ara (75), plaka ayırma - Google'da Ara (43), çekme belgesi - Google'da Ara (30), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (25), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (24), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (24), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (23), kayıp ruhsat yenileme - Google'da Ara (20), plaka ayırma - Google'da Ara (20), hurda plaka - Google'da Ara (19), hurdaya ayırma işlemi - Google'da Ara (16), PLAKA AYIRMA - Google'da Ara (16), araç ruhsat yenileme dilekçe örneği - Google'da Ara (15), çekme belgesi - Google'da Ara (15), plaka ayırma - Google'da Ara (14), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (14), PLAKA AYIRTMA - Google'da Ara (13), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (12), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (12), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (12), plaka ayırma - Google'da Ara (12), çekme belgesi - Google'da Ara (11), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (11), plaka yenileme - Google'da Ara (10), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (10), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (10), hurdaya araç nasıl verilir - Bing (10), hurda plaka alımı - Google'da Ara (9), hurda işlemleri dilekçe - Google'da Ara (9), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (9), çekme belgesi - Google'da Ara (9), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (8), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (8), ÇEKME BELGESİ - Google'da Ara (8), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (8), ruhsat yenileme ücreti - Google'da Ara (8), hurda belgesi 2009 - Google'da Ara (8), hurda belgesi - Google'da Ara (8), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (7), kayıp ruhsat yenileme - Google'da Ara (7), hurdaya ayırma işlemi - Google'da Ara (7), hurda belgesi nasıl alınır - Google'da Ara (7), araçları hurdaya ayırma - Google'da Ara (7), araç ruhsat yenileme ücreti - Google'da Ara (7), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (7), PLAKA AYIRMA - Google'da Ara (7), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (7), plaka ayırma - Google'da Ara (7), plaka ayırtma - Google'da Ara (7), hurda belgesi - Google'da Ara (7), araç ruhsat yenileme - Google'da Ara (6), hurda belgesi nasıl alınır - Google'da Ara (6), ruhsat yenileme ücreti - Google'da Ara (6), hurdaya ayırma kanunu - Google'da Ara (6), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (6), plaka ayırtma - Google'da Ara (6), plaka ayırma - Google'da Ara (6), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (6), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (6), araç muayene iÅŸlemleri - Google'da Ara (6), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (5), plaka ayırtma - Google'da Ara (5), araç uygunluk belgesi nedir - Bing (5), çekme plaka nedir - Google'da Ara (5), kayıp araçların hurdaya ayrılması - Google'da Ara (5), hurda belgesi nasıl alınır - Google\'da Ara (5), çekme belgeli ruhsat için belgeler - Google'da Ara (5), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (5), hurda belgesi 2009 - Google'da Ara (5), plaka ayırma - Google'da Ara (5), plaka ayırma - Google'da Ara (5), plaka ayırtma - Google'da Ara (5), hurdaarabaalımı - Bing (5), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (5), araç ruhsat kayıp yenileme - Google'da Ara (5), trafik çekme belgesi - Google'da Ara (5), hurda araçları kanunu - Google'da Ara (5), trafikten çekme belgesi nedir - Google'da Ara (5), çekme belgesi - Google'da Ara (5), hurda dilekçesi - Google'da Ara (5), hurdaya ayırma işlemi - Google'da Ara (5), plaka ayırma - Google'da Ara (5), çekme belgesi nedir - Google'da Ara (5), trafik tescil belgesi nasıl doldurulur - Google'da Ara (4), araç ruhsat yenileme işlemleri - Google'da Ara (4), araç ruhsat yenileme yazısı - Google'da Ara (4), hurda dilekçe - Google'da Ara (4), trafikten çekme belgesi nasıl alınır - Google'da Ara (4), kayıp ruhsat nasıl çıkarılır - Google'da Ara (4), araç hurdaya ayırma dilekçesi - Google'da Ara (4), arabayı hurdaya çıkarmak - Google'da Ara (4), kayıp nufus cuzdanı yenileme için kaçpara alınıyor - Google Search (4), araç ruhsatı kayıp - Google'da Ara (4), ruhsat kayıp işlemleri - Google'da Ara (4), hurda plaka alımı - Google'da Ara (4), oto ruhsat yenileme - Bing (4), trafikten çekme belgesi - Google'da Ara (4), aracı hurdaya ayırma - Google'da Ara (4), emniyet plaka ayırma - Google'da Ara (4), araba hurda dilekcesi örnegi - Google'da Ara (4),

"Trafik İşlemleri | Trafikten Çekme - Hurdaya Ayırma - Belge Yenileme - Trafik Belgesi Zayii - Devir İşlemleri " ile Benzer Konular
Trafik ışıkları...
0 Yanıt - 2.248 Görüntülenme
2007 Yılı Trafik Cezaları Tam Listesi
0 Yanıt - 4.348 Görüntülenme
Can Belge - Feldkamp'ın Zaferi
0 Yanıt - 689 Görüntülenme | Yedinci haftaya ev sahipleri damga vurdu, dokuz maçın ...
[NTVMSNBC] Adıyaman'da trafik kazası: 6 ölü
0 Yanıt - 592 Görüntülenme
[ NTVMSNBC ] Sayısal Loto'da devir heyecanı
0 Yanıt - 541 Görüntülenme