Kadim Dostlar ™ Forum: 15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri ve Sanatçıları.. - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız

15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri ve Sanatçıları.. Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

  • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
  • Grup: Yönetici
  • Mesaj sayısı: 5.470
  • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
  • Gender:Female
  • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

15. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ VE SANATÇILARI

15. yüzyıl, Tük edebiyatının çeşitli alanlarda çok önemli gelişmeler gösterdiği bir dönemdir. Divan edebiyatı, bu dönemde Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati gibi büyük şairlerle Anadolu'da kuruluşu-nu tamamlamıştır. Orta Asya'da gelişen Klâsik Çağatay edebiyatı ise eşsiz şair Ali Şir Nevâî ile en yüksek aşamasına varmıştır. Bir başka gelişme ise, bu yüzyılın ortalarında "Dede Korkut Hikâyeleri"nin yazıya geçirilmesidir. 13. ve 14. yüzyıllarda başlayan İran edebi-yatının ünlü şairlerinin ( Nizâmi, Selman, Sadi, Hafız, F. Attar, Senâi ) Türk şairleri üzerindeki etkisi bu yüzyılda da devam etmiştir.

ŞEYHİ (1375-1431):

15.yılın ünlü şairlerindendir. Kütahya'da yetiş-miştir. İran'da tahsil gördüğü bilinir. İran şiirin-den pek fazla etkilenmiştir. Bir divanı vardır.

"Harname" adlı 126 beyitlik satirik-mizahi mesnevisi meşhurdur. Büyükçe bir fabldır. Şair, bir taraftan bütün yaratılmışlar özellikle insanlar arsındaki eşitsizlikleri ve haksızlık gibi görünen sosyal farklılıkları tenkit eder. Öbür taraftan da yeteneğinin sınırlarını unutarak aşırı isteklerle ortaya atılıp nizamı bozan, haklı isteklerini başkalarına haksızlık haline getiren tiplerin durumunu hicveder.

Hüsrev ü Şîrin : İran şairi Nizami'nin Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini Türkçeye çevirmiştir. Bu çeviri Türkçedeki en iyi Hüsrev ü Şirin hikayesi olarak bilinir.


AHMET PAŞA (15. yüzyıl):

Divan şiirinin kuruluş döneminin en büyük şairi sayılır. 16. yüzyıl şairlerini etkilemiştir. Ünü İran'a, Türkistan'a kadar yayılmıştır. Önemli eseri "Divan"ıdır.NECATİ BEY (15. yüzyıl):


Kuruluş döneminin Ahmet Paşa kadar ünlü şairidir. Divan şiirine milli zevkleri ve yerli söyleyişleri katmıştır. Önemli eseri "Divan"ıdır.

ALİ ŞİR NEVÂÎ (15. yüzyıl):

Anadolu dışında, Çağatay sahasında eser vermiş din dışı Divan şairidir. Platonik ve romantik bir aşk anlayışı vardır. Lirik ve canlı bir anlatıma sahiptir. Şiirlerinde dini-tasavvufi temaları da olgun bir samimiyetle kullanır.

Muhakemetü'l-Lügateyn'in yazarı Ali Şir Nevai, aynı zamanda Türkçenin en büyük şairlerinden kabul edilir. Orta Asya'da (Herat'ta) yetişmiş olmasına rağmen Osmanlı topraklarında ve bütün Türk yurtlarında da tanınmış ve sevilmiştir. Çağatay Türkçesiyle yazdığı şiirlerini dört divanda toplamıştır.

Hamse (beş mesnevi) :Hayretü'l- Ebrâr, Leylâ vü Mecnûn, Sedd-i İskenderî, Ferhad ü Şîrin, Seb'â-yı Seyyâre.

Mecalisü'n-Nefais Türk Edebiyatı'nda ilk şuara tezkiresi olarak önemlidir.

Mizanü'l-Evzan :Aruz ölçüsü ile ilgili inceleme eseri olan bu eser, yüzyıllarca medreselerde okunmuştur.

Muhakemetü'l-Lügateyn:
Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmış bir eserdir.SÜLEYMAN ÇELEBİ (?-1422)

Aslında bir din adamıdır. 1409'da Bursa'da yazdığı Vesiletü'n-Necat adlı mesnevisi ile tanınmıştır.

Vesiletü'n-Necat : Halk arasında "Mevlid" olarak tanınan bu eser, Hz. Muhammed'in hayatını destanımsı biçimde anlatarak Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır. Süleyman Çelebi'nin bilinen başka eseri yoktur.

HACI BAYRAM VELİ (1352-1430)

Ankara'da tarikat kurmuş bir bilgin ve şairdir. İlahi ve şathiye tarzı birkaç şiiri günümüze kadar ulaşmıştır. Sade ve coşkun bir dili vardır. Hece ölçüsü yanında aruzu da kullanmıştır.

EŞREFOĞLU (1353-1469)

Bursa, Ankara, Suriye gibi yerleri dolaştıktan sonra İznik'te bir tekke ve tarikat kurmuş, Hacı Bayram Veli'nin etkisinde bir tasavvufçudur. Bir divan oluşturan şiirlerinden bir bölümü aruzla bir bölümü ise sade halk diliyle ve dörtlükler halin-de yazılmıştır. Müzekki'n-Nüfus adlı düzyazılı, tasavvufla ilgili bir eseri vardır.

KAYGUSUZ ABDAL (15. Yüzyıl )

Asıl adı Alaaddin Gaybi'dir. " Sarayi" adını da kullanmıştır. Efsaneye göre Alanya Beyi'nin oğlu iken tasavvufu tercih etmiştir. Şiirlerinde Yunus Emre etkisi sezilir. Hece ölçüsüyle ve sade bir dille ilahiler, nefesler ve şathiyeler ilginçtir. Aruzla da yazdığı şiirleri vardır. Manzum ve mensur eserleri vardır.

Manzum olanlar: Gülistan, Minbernâme, Gevhernâme

Mensur Olanlar:
Budalanâme, Kitâb-ı Miglate, Vücûdnâme

PADİŞAH ŞAİRLER :

FATİH SULTAN MEHMED ( AVNÎ )
II. BAYEZID ( ADLÎ )
II.MURAD ( MURADÎ )
CEM SULTAN ( KENDİ ADIYLA )
SİNAN PAŞA ( 15. Yüzyıl )


Edebiyatımızda süslü nesrin ilk temsilcisidir. Dini, ahlaki ve felsefi konuları ele almıştır.
Tazarrunâme : Süslü nesrin ilk örneği olarak bilinir. Ayrıca Maarifnâme ve Tezkiretü'l-Evliya adlı eserleri de vardır.

ÂŞIKPAŞAZADE ( 15. Yüzyıl )


Şair Ahmed Paşa'nın torunudur. Tarih türünde eser vermiştir. Sade bir dili vardır.Tevârih-i Âl-i Osmânî ( Osmanlı Tarihi ): Sade nesrin bir örneğidir. Âşıkpaşazade Tarihi adıyla da bilinir.

MERCİMEK AHMED ( 15. Yüzyıl )

Kâbusnâme Tercümesi :
Sade nesrin bir örneğidir. Farsçadan çevrilmiştir.


DEDE KORKUT HİKÂYELERİ


Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiş eseri olan Dede Korkut Hikâyeleri, bir önsöz ve on iki hikâyeden meydana gelir. On iki hikâyelik tam nüsha Dresten Kütüphanesi'n-de, altı hikâyelik eksik bir nüsha ise Vatikan Kütüphanesi'nde ulunmaktadır. Eserler üzerinde ilk defa ayrıntılı olarak Kilisli Muallim Rıfat, sonra da Orhan Şaik Gökyay ve Muhar-rem Ergin çalışmıştır.Hikâyelerde Oğuzların komşularıyla ilişkileri, aile ve toplum yapısı ve iç çekişmeler işlenmiştir. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Bu yönüyle destanlara benzer. Hikâyeler nazım ve nesir karışımı yazılmıştır. Hikâyelerin dili sade ve akıcıdır. 15. yy Türkçesinin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Karşılıklı konuşmalar nazımla, betimleme ve öyküleme nesirle verilmektedir. Nesir kısmında seci, nazımda ise aliterasyonlar çokça yer alır. Bazı kelimelerin söyleyişleri bugüne göre farklılık göstermektedir.Hikâyeler, Türk'ün öz benliğini yansıtmaktadır. İdealizm vardır. Bu idealler ferdi değil, millidir. Hikayelerdeki en önemli özelliklerden biri kahramanlıktır. İslâmiyet'in etkisi vardır; ancak bağnaz bir inanış yoktur. Hikayelerde toplumda kadının önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz. On iki hikâyede üslup ve yapılan benzetmelerin aynı olması bize bu hikâyelerin aynı ağızdan çıktığını göstermektedir.Eserde geçen "Dede Korkut"meçhul bir halk ozanıdır.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 0 kullanıcı bu konuyu okudu.

0


Tek sayfa
  • Yeni bir konu açamazsınız
  • Bu konuya cevap yazamazsınız


"15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri ve Sanatçıları.." İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (90), 15 ve 16. yüzyıllardaki türk kaşifler - Google'da Ara (9), 15.yüzyıldan 19,yüzyıl ortalarına kadar osmanlı edebiyatı - Google'da Ara (8), Google (8), hacı bayram velinin edebi kişiliği - Google'da Ara (7), hacı bayram veli edebi kişiliği - Google'da Ara (6), süleyman çelebi edebi kişiliği - Google'da Ara (6), 15 yy ve 19 yy osmanlı edebiyatı genel özellıklerı - Google'da Ara (5), 15.yy türk edebiyatı - Google'da Ara (5), şeyhinin edebi kişiliği - Google'da Ara (5), 14. ve 15 yy da türk edebiyatı - Google'da Ara (4), 15.yy ve16.yy türk edebiyatının şairleri - Google'da Ara (4), 15. ve 19. yüzyıllar arası türk edebiyatı - Google'da Ara (4), 16 yy türk edebiyatı şairler ve edebi kişiligi - Google'da Ara (4), 15 yy klasik türk edebiyatı - Google'da Ara (4), 13.,14.,15.yy türk edebiyatı nesir özellikleri - Google'da Ara (4), 14-15.yy dönemi özellikleri - Google'da Ara (4), hacı bayram veli edebi kişiliği - Google'da Ara (4), 15.yy diıvan edebiyatı - Bing (4), 15. yüzyılın genel özellikleri - Google'da Ara (4), 14. ve 15. yy. sosyal ve siyasal olaylar - Google'da Ara (4), 14-15.yüzyıllarda siyasi anadolunun durumu - Google'da Ara (4), 15.16.YÜZYILDAKİ KAŞİFLER KİMDİR - Google'da Ara (3), 15.yüzyıldaki kaşifler - Google'da Ara (3), 15.yyda turk edebıyatı - Bing (3), Google (3), 13.14y.y olan mesnevilerin isimleri - Google'da Ara (3), 15.ve 19.oamanlı edebiyatı - Google'da Ara (3), 15 ve 19 yüzyıl türk edebiyatı - Google'da Ara (3), hacı bayram veli edebi kişiliği - Google'da Ara (3), (1) 15. 16. yüzyıllardaki kaşifler nedir - Web Search Results (3), hacı bayram veli edebi kişiliği - Google'da Ara (3), 15 yy genel özellikleri - Google'da Ara (3), hacı bayram veli edebi kişiliği - Google'da Ara (3), 15. yy divan edebiyatının genel özellikleri - Google'da Ara (3), 15-16. yy ın sosyal özellikleri - Google'da Ara (3), 15. 19. yy arası osmanlı divan edebiyatı özellikleri - Google'da Ara (3), 15. ve 19. yüzyıllarda osmanlı edebiyatı - Google'da Ara (3), 15. yüzyıldan 21. yüzyıl ortalarına kadar osmanlı edebiyatı - Google'da Ara (3), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği - Google'da Ara (3), orhan şaik gökyay edebi kişiliği - Google'da Ara (3), 15, yy anadolu sosyal hayatı - Google'da Ara (3), orhan saik gökyay edebi kişiligi - Google'da Ara (3), 15.yüzyılın özellikleri - Google'da Ara (3), 15 yy sosyal özellik - Google'da Ara (3), 15.yüzyıldan 19. yüzyıla Osmanlı Edebiyatı özellikleri - Google'da Ara (3), 15.yy türk edebiyatı - Google'da Ara (3), 15.yy turk sosyal hayatı - Google'da Ara (3), 15.yy genel özellikleri - Google'da Ara (3), hacı bayram velinin edebi kişiliği - Google'da Ara (3), 15.yy özellikleri - Google'da Ara (3), 13.14 ve 15.yüzyıl şairleri - Google'da Ara (3), 15 yuzyıldan 19 ortalarına kadar osmanlı edebiyatı şairlerinin edebi kişilikleri - Google'da Ara (3), 302 Moved (3), 15. ve 19. yüzyıl osmanlı edebiyatı genel yapısı ve eserlerinin özeti - Google'da Ara (3), 15.yy dan 19.yy ortalarına kadar osmanlı divan edebiyatı şairleri - Google\'da Ara (2), hacı bayramı velinin edebi şahşiyeti - Google'da Ara (2), 15. yüzyıl edebiyatının özellikleri - Bing (2), Web Search Results (2), Funmoods - web search results - süleyman çelebi edebi kişiligi (2), Arama V9 (2), (1) xv yy şeyhi harname özeti - Web Search Results (2), hacı bayramı veli edebi kişiliği - Google\'da Ara (2), 15. yüzyıl türk edebiyatı - Bing (2), Arama V9 (2), 15. yüzyıl divan edebiyatı şairleri eserleri özellikleri - Google'da Ara (2), 15.yüzyıl divan edebiyatının genel özellikleri - Bing (2), (1) 15. 16. yüzyıllardaki kaşifler - Web Search Results (2), 14.ve 15. yüzyıldaki kaşifler - Bing (2), süleyman çelebinin kişiligi | blekko (1), süleyman çelebinin edebi kişiliği - Bing (1), (1) süleyman çelebinin edebi kişiliği - Web Search Results (1), 15. ve 16. yüzyıllardaki edebiyat alanı - Search (1), 15. ve 16. yüzyılları türk dili - Bing (1), Facemoods - web search results - Süleyman Çelebinin edebi kişiliği (1), türk edebi şairleri - Bing (1), 15-19.yy osmanlı donemı edebıyatı - Google\'da Ara (1), 15. ve 16. yüzyıllardaki edebiyat alanı - Search (1), (1) 15.yy divan edebiyatının özellikleri - Web Search Results (1), Arama V9 (1), 15-19.yy osmanlı donemı edebıyatı - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), (1) 15.yy. edebiyatı - Web Search Results (1), 14.yy abdal musa - Google\'da Ara (1), 15. yüzyıl dönemin edebi özellikleri - Bing (1), süleyman çelebinin kişiliği - Google\'da Ara (1), (1) süleyman çelebinin edebi kişiliği - Web Search Results (1), 15.yy-19.yy kadar divan edebiyatının özelikleri - Bing (1), 15 yy türk edebİyati - Bing (1), 15.yy klasik türk edebiyatı özellikleri - Bing (1), 15.yüzyıl divan edebiyatının genel özellikleri - Bing (1), Bing : 15. ve 16. yüzyılın özellikleri (1), 15.yy diıvan edebiyatı - Bing (1), Bing : Onbirinci yüzyıl şairleri (1), 15.yyda turk edebıyatı - Bing (1), 15.yy dönemi sosyal özellikleri - Bing (1), 15 yy divan edebiyatı genel özellikleri - Bing (1), Arama V9 (1), 15.16 YÜZYILDAKİ KAŞİFLER - Bing (1), myplaycity - web search results (1),