Kadim Dostlar ™ Forum: Mensur Şiir | Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir - Mensur Şiir Temsilcileri - Mensur Şiir İle Şiir Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Mensur Şiir | Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir - Mensur Şiir Temsilcileri - Mensur Şiir İle Şiir Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Mensur Şiir


Şiir bizi bulunduğumuz bir ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen her türlü düz veya düzenli yazıdır. Ses uyumu, vezin, kafiye gibi gü­zellik öğelerile süslenmiş olup güzel hayâller taşıyan sanatlı sözlerdir. Bir ba­kıma şiiri tarif etmek güçtür. Çünkü şiir anlayışı herkese, her devre göre değişmektedir.

Kuvvetli heyecanlarla, sık duygularla örülü edebî eserlerin hepsine şiir dendiği için mensur şiir akımı bu inançtan doğmuştur. Bugünse şiiri nesre çevirmekle şiiri ortadan kaldırdığımız kanısı belirmiş, şiirle neşrin hiçbir ilgisi olmadığı düşüncesi uyanmıştır. Şiir dilin ve insanın Özüdür. Nazmın verdiği ritimden başka şiiri besleyen, zenginleştiren bir büyülü ses yanı vardır. Şiiri şiir yapan bu büyülü yan bir sözcüğün yer değiştirmesiyle bozulup dağılabilir.

Mensur şiir; bizde, XIX. yüzyılın sonlarında denenir. Servet-i fünûncuların nesir halinde yazdıkları şiir parçalan da bu adı alır. Halit Ziya Uşaklıgil, Meh­met Rauf Tevfik Fikret mensur şiirin yolunu açtılar; dünya edebiyatında Amerikan şairi Edgar Allan Poe'nun etkisiyle Baudelaire, Rimbaud bu tarzın en güzel örneklerini verdiler.


Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir


-"Mensur şiir" düz yazı ile şiirsel, şairane söyleyişin amaçlandığı bir düz yazı türüdür.

-Mensur şiirler başlıkları olan, bağımsız, kısa ve yoğun yazılardır.

-Mensur şiir, şiirdeki arayıştan doğmuştur; ama öncelikle düz yazıdır. Bu metinler bireysel duygulanmaların ortaya konduğu şairane ürünlerdir. Mensur şiirlerde iç ahenk vardır. Tasvir ve çözümlemelere önem verildiği için uzun cümleler tercih edilir. Ünlemlere ve seslenişlere yer verilir.

-Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir.

-Mensur şiir 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Fransız edebiyatı şairlerinden C. Baudlaire ve S. Mallerme'in mensur şiirleri vardır.

-Fransız edebiyatından yapılan mensur şiir çevirileri, bu türün Türk edebiyatında doğup gelişmesinde etkili olmuş­tur. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'in mensur şiir denemeleri olmuştur.

-Mensur şiirin isim babası ve türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanan Aşkımın Mezarı adlı yazısı mensur şiirdir. 1891'de "Mensur Şiirler" ve "Mezardan Sesler" başlığıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır.

-Servet-i Fünun döneminde mensur şiir türü yaygınlaşır. Halit Ziya' Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Celal Sahir, Faik Ali gibi isimler izler.

-"Siyah İnciler" adlı kitapta Mehmet Rauf'un mensur şiirleri vardır. Bu eser oldukça başarılıdır. Daha sonraki dönemde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, mensur şiir türünde Okun Ucundan ve Erenlerin Bağın'dan adlı eser­leri vardır.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 23 Kasım 2015 Pazartesi - 08:08
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 4 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Mensur Şiir


Tanzimat, Batı’ya açılan çok yönlü bir penceredir. Daha önceki gelişmelerden de hız ve cesaret alan bu adım, kısa zaman içinde toplum yaşamında, anlayışlarda ve kurumlarda yankısını bulur.

Yaşam felsefesi, estetik kuralları, hayal ve mazmunlar dünyası ile Divan edebiyatı ömrünü tamamlarken yerini başka bir edebi anlayışa bırakır. Bu dönemde dikkati çeken özelliklerden biri, düzyazı ile şiir arasındaki daha önceki durumun değişmiş olmasıdır. Hatta Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle, nesirci zihniyet, artık ikinci sırada kalan şiire de kendisini hâkim kılmıştır.

Türk edebiyatı, Tanzimat’ın ikinci kuşak sanatçılarının elinde sosyal yarar peşinde koşmaktan uzaklaşarak, bireysel ihtiras ve ıstırapların ifade aracına dönüşür. Şiirin biçimindeki asıl bilinçli yenilik de bu kuşağın eseridir. Özellikle; renkli, sorunlu, karmaşık iç dünyasını bir kalıba sokmakta zorlanan Abdülhak Hamit’in yaptıkları “bir biçim ihtilali” olarak değerlendirilir. Recaizade Mahmut Ekrem, Ta’lim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan, III. Zemzeme Mukaddimesi ve diğer teorik yapıtlarında yeni edebiyatın estetiğini hazırlar. Sanat yaşamının ilk yıllarından itibaren mensur parçalar kaleme alır, düzyazı-şiir çevirileri yapar. Bu dönemdeki sanatçıların yenilik arayışlarının, bunu destekleyen teorik söylemlerin ve edebi çabaların arkasında, kuşkusuz Fransız edebiyatı vardır.

Türk edebiyatında düzyazı-şiir sınırları içinde değerlendirilebilecek ilk denemeler, Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Mehmet Celal ve Mustafa Reşit tarafından kaleme alınmıştır. Bunları Halit Ziya izlemektedir. Onun ilk denemesi, oldukça genç yaşlarda Tercüman-ı Hakikat’e gönderdiği “Aşkımın Mezarı” başlıklı bir metindir. Bu metin gazetede, Muallim Naci’nin “Mezarda aşk aramak, meyyitte can aramaya benzer.” eleştirisiyle birlikte yayımlanır. Halit Ziya bu eleştiriye çok üzülür fakat çalışmalarına devam eder. Nevruz, Berk gibi dergilerde bu tür denemeler yayımlar. Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya’yı ve onunla birlikte hareket eden gençleri yüreklendirirken, düzyazı-şiirin karşısında duranlar Tarık ve Saadet gazetesi çevresinde toplanırlar. Uşaklıgil, çeşitli gazete ve dergilerde yayımladığı bu tür şiirlerini “Mensur Şiirler" ve “Mezardan Sesler” adlı kitaplarında bir araya getirir.

Düzyazı-şiirin yaygınlaşması ve moda haline gelmesi Edebiyat-ı Cedide döneminde gerçekleşir. Halit Ziya’yı Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Celal Sahir, Faik Ali gibi isimler izler. Sonraki yıllarda II. Meşrutiyet dönemi sanatçılarından Halide Edip, Yakup Kadri, Emin Bülend, Selahattin Enis, İlyas Macid, Hayriye Melek Honç, Tahsin Nahid gibi isimlerde bu alanda eser verir.

Bizde bu türde yapıt veren sanatçıların dışında kimi araştırmacı ve eleştirmenler de konuyla ilgili görüşler ileri sürmüşlerdir. Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Feyziye Abdullah Tansel bu alanda akla ilk gelen isimlerdendir. “Servet-i Fünun’da Mensur Şiir” başlığıyla bir tez hazırlayan İsmail Çetişli, mensur şiirin saf şiirin dışında değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ileri sürmektedir. Yazar, mensur şiiri her şeyden önce düzyazı olarak görme eğilimindedir. Mehmet Rauf’un “Siyah İnciler” adlı yapıtını baskıya hazırlayan Hülya Argunşah, türün özelliklerini maddeler halinde sıralar. Buna göre düzyazı-şiirler “kısa ve yoğun, bağımsız, başlıklı, başka bir türün içinde parça olmayan, kendi bütünlüğüne sahip metinler”dir. Şiirdeki arayıştan doğmuşlardır ama öncelikle düzyazıdırlar. Bireysel duygulanmaların ifade edildiği şairane ürünlerdir. Bir iç ahenge sahiptirler, betimleme ve çözümlemeyi önemsedikleri için uzun cümle yapısını tercih ederler. Ünlemlere, seslenişlere ağırlık bir yer verilir.

Türk edebiyatında sanatlı söyleyiş ile düzyazı-şiir arasındaki farklar sürekli gözden kaçırılmaktadır. Bunu, türler arası geçiş ve düzyazı-şiirin diğer türleri etkilemesinin ötesinde, kimi zaman sanatlı üslupla ortaya konmuş her düzyazı parçasına düzyazı-şiir deme kolaycılığıyla izah etmek mümkün görünmektedir.

Bu arada, Tanzimat sonrasından Cumhuriyete kadar olan dönemde, düzyazı-şiirin şiiri fazlasıyla etkilediği bir gerçektir. 1922 yılanda Dergâh dergisinde “Tevfik Fikret’ten beri Türk şiir dilimiz nesirleşti. Adeta aruzla nesir yazmak merakı türedi.” diye yazan Yahya Kemal 1935’te Yedigün’de çıkan, Hikmet Feridun Es’in kendisiyle yaptığı bir söyleşide, bu yargısını, “Gerek Rübab-ı Şikeste’de gerek Cenab Şehabeddin ve diğer arkadaşlarının nazmı nesirden pek çok zaman uzaklaşamıyordu.” sözleriyle yinelemektedir. Yahya Kemal, kendi şiirini açıklarken, “Meşrutiyetten önce ve sonra bir süre daha, ölçü ve kafiye ile ifade edilen, gerçekte nesir olan şiirimizden başka bir yol aramaya çıktım.” demektedir. Şair, 1920’lerden itibaren Fransız şairler Baudelaire ve Verlaine’in etkisiyle, aruzla yazmayı ısrarla sürdürdüğü yeni şiirleri, düzyazı-şiirin karşıtı sayılabilecek deruni bir şiirsel ahenk içermekte ve aşkların, çevre güzelliklerinin yarattığı coşku ve izlenimlerden kaynaklanmış bir duyarlılığa yaslanmaktadır. İlginçtir ki Fransız edebiyatında düzyazı-şiirin güçlü temsilcileri hep şair iken Türk edebiyatında, ilk dönemlerde bu temsilciler öykü ve roman yazarları arasından çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde bu isimlere Ruşen Eşref, Kenan Hulusi, Etem Ongun, Arif Nihat Asya, Ali Nihad Tarlan, M. Kaya Bilgegil gibi sanatçılar da eklenmiştir.

1950’lerin ortalarından itibaren İkinci Yeni şairlerinin şiire getirdiği yenilikle birlikte düzyazı-şiirde de bir değişiklik dikkati çeker. Oktay Rıfat, İlhan Berk, Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi isimler; şiirde kurmaya çalıştıkları estetik çerçevede düzyazı-şiirler kaleme alırlar. Onların bu ürünleri, aslında şiirlerinin düzyazı formunda karşımıza çıkmasıdır. Şiir dünyasını ören imgeler, anlamın kendini kolaylıkla ele vermeyişi, şiir estetiğinin hep düzyazıdaki sürekliliğidir. Kalıpların dışına çıkma, şiirin olanaklarını zorlama, dünya ve yaşamdaki karmaşıklığı şiirdeki yeniliklerle karşılamaya çalışma gibi tutumlarla şiir çeşitlendirilmiştir. Oktay Rifat; Perçemli Sokak (1956), Aşk Merdiveni (1958), Elleri Var Özgürlüğün (1966) adlı kitaplarında düzyazı-şiir örneklerine yer verir.

1980’lere gelene kadar, şiir alanında öne çıkan kimi şairlerin düzyazı-şiir kategorisine girebilecek şiirler yazdığı görülmektedir. Ancak, Bedreddin’in girişini saymazsak Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, Yahya Kemal, Mehmed Akif, Necip Fazıl hiç düzyazı-şiir yazmamışlardır.MENSUR ŞİİRLE ŞİİR ARASINDAKİ BENZERLİKLER


1. Ahenk her ikisinde de var.

2. Şairane konular işlenir.

3. Temalar benzerdir.

4. Dil ve anlatım yönünden benzerlik gösterir.


MENSUR ŞİİRLE ŞİİR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR


1. Mensur şiirde ölçü, kafiye, dize yoktur.

2. Şiirin kendine has bir dili vardır.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   siyasetin-kralı 

 • KD ™ Yeni Tanıdık
 • Grup: Dost
 • Mesaj sayısı: 29
 • Kayıt tarihi: 08-Temmuz 10
Forum İtibarı: 0
Henüz Tanınmıyor
TeşekkürlerPaylaşımlar için sağolun
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.566
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Mensur Şiir | Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir - Mensur Şiir Temsilcileri - Mensur Şiir İle Şiir Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Web Search Results (4), Mensur Şiir | Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir – Mensur Şiir Temsilcileri – Mensur Şiir İle Şiir Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıkla.. | Eğitim Kütüphanesi ™ Türk Edebiyatı ve Edebi Kişilikler (4), mensur şiir ve şiir arasındaki farklar - Google'da Ara (3), Redirecting (2), şiirle mensur şiirin farkları - Google\'da Ara (2), mensur siir sanatcilari - Google\'da Ara (2), mensur şiirin temsilcileri - Google\'da Ara (2), Mensur şiirin temsilcileri - Google Arama (2), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (2), serveti fünun edebiyatında şiir ve mensur şiir - Google ·j´M (1), farklılıklar ile ilgili şiirler — Yandex: 860 bin sonuç bulundu (1), servetifünun döneminde mensur şiir - Google Search (1), mensur şiirin en önemli temsilcisi - Google\'da Ara (1), Google Custom Search (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur siir sanatcıları ve eserlerı - Google\'da Ara (1), Mensur şiırler yazarları ve şiirleri - Google\'da Ara (1), mensur siir temsilcileri - Google\'da Ara (1), serveti fünun edebiyatında mensur şiir - Google\'da Ara (1), sereveti fünun dönemi mensur şiir - Google\'da Ara (1), mensur siirin isim babasi - Google Search (1), mensur şiirin en önemli temsilcisi - Google\'da Ara (1), serveti fünun dönemi şiir ve mensur şiir - Google Search (1), mensur şiir ve şiir - Bing (1), duz yazıyla mensur sıırın karsılastırılması - Google\'da Ara (1), mensur şiirin temsilcileri - Bing (1), mensur şiirin temsilcileri - Bing (1), serveti fünun mensur şiir - Bing (1), mensur siirinin temsilcileri ve eserleri - Google\'da Ara (1), Mensur şiirin yabancı temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur siiri ve temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiirin temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile duz yazı bir örnekle karşlaştırma - Bing (1), servet-i forum şiir - Bing (1), mensur şiirin türk edebiyatındaki temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiirinin temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), servetı funun şıırıyle mensur şıırının karşılaştırılması - Google Search (1), mensur şiir en önemli temsilcisi - Google\'da Ara (1), serveti fünun mensur şiir - Google\'da Ara (1), serveti fünun mensur özellikleri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir en önemli temsilcisi - Google\'da Ara (1), mensur şiirin dünyadaki temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur siirin temsilcileri - Bing (1), mensur siirin yabanci temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), serveti fünunda mensur şiir - Google\'da Ara (1), mensur şiirin temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiirin temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındakı farklılıklar maddeler halınde - Bing (1), dünyadaki mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur siirin dunya temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir sanatçıları - Google\'da Ara (1), mensur şiirin temsilcileri - Google\'da Ara (1), serveti funun döneminde mensur şiir - Bing (1), serveti fünun edebiyatında şiirin normal şiirden benzerlik ve farklılıkları - Google\'da Ara (1), Web Search Results (1), Mensur siir tarihçesi - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), mensur şiir nedir ve temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), serveti fünunda mensur şiir - Google\'da Ara (1), servet-i fünun şiir düz yazı karşılaştırma - Google\'da Ara (1), servet-i fünun şirve mensur şiir - Google\'da Ara (1), servet-i fünun düz yazı - şiir - Google\'da Ara (1), mensur şiirler kitap - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile mensur hikaye arasındaki farklar, - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), Desteklenmeyen Tarayıcı | Facebook (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), Web Search Results (1), mensur şiir dost - Google Arama (1), mensur şiir sanatçıları ve eserleri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), Web Search Results (1), ailemden kime benzerlik ve farklılık şiir - Google\'da Ara (1), mensur şiir şiir fark - Google\'da Ara (1), mensur şiir - Bing (1), mensur şiir ile şiir arasındaki farklar - Google\'da Ara (1), serveti fünunda mensur şiiri - Google\'da Ara (1), serveti fünun döneminde mensur şiiri - Google\'da Ara (1), Eyvah!! (1), milli edebiyat dönemi şiir ile saf şiir arasındaki farklar - Bing (1), mensur şiir sanatçıları - Google\'da Ara (1), Ой! (1), mensur şiir temsilcileri - Google\'da Ara (1), (1) servet-i fünun gazetesi çalışma tezleri - Web Search Results (1), (1) 11.sınıf servet i fünun dönemi şiirini inceleme - Web Search Results (1), Arama V9 (1), mensur şiir şiir - Bing (1), servet i fununda mensur şiir sunum - Google\'da Ara (1),

"Mensur Şiir | Servet-i Fünun Döneminde Mensur Şiir - Mensur Şiir Temsilcileri - Mensur Şiir İle Şiir Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar " ile Benzer Konular
Peyami Safa (1899, İstanbul - 15 Haziran 1961) | Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur
7 Yanıt - 9.623 Görüntülenme
Turgut Uyar Şiir Ödülü 2013 | Turgut Uyar Şiir Ödülü 2013'ün Başvuruları Başladı
1 Yanıt - 387 Görüntülenme
Senli Şiir l Funda Dane
0 Yanıt - 950 Görüntülenme
Attila İlhan Şiir Yarışması Sonuçlandı..
0 Yanıt - 6.090 Görüntülenme
Diyar-ı Şiir | Behçet Necatigil
0 Yanıt - 2.674 Görüntülenme