Kadim Dostlar ™ Forum: [Türk Edebiyatı Dönemleri] Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: Yedi Meşaleciler, Garipçiler ve Dönemin Sanatçıları - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

[Türk Edebiyatı Dönemleri] Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: Yedi Meşaleciler, Garipçiler ve Dönemin Sanatçıları Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Erkan 

 • Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.701
 • Kayıt tarihi: 10-Eylül 07
 • Gender:Male
Forum İtibarı: 8
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

[Türk Edebiyatı Dönemleri] Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: Yedi Meşaleciler, Garipçiler ve Dönemin Sanatçıları

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Divan edebiyatının terk edilmesinden sonra teşekkül eden Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat adlarıyla anılan edebiyat tarzları vasıtasıyla oluşturulan zemin üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet devri edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasî, sosyal ve kültürel çerçevenin etkilerini taşır. Dildeki sadeleşme hareketi artık yerleşmiştir. Aruz bırakılarak hece kullanılmıştır. Şiirde ve düz yazıda toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular oldukça genişletilmiştir. Buna bağlı olarak mekânlar da çeşitlilik kazanmıştır. Anadolu’ya daha çok yer verilmiştir. Roman ve hikâyelerde toplum sorunları, gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır. Kurtuluş Savaşı ve bu dönemdeki toplum hayatı da konu edilmiştir. Tiyatro eserlerinde de millî konular işlenmiştir.


a. 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı

1900′den sonra dogan, ilk gençlik ve olgunluk yılları Cumhuriyet’in ilk devresinde geçen ilk şairler nesli, şiire Yahya Kemal’in, Ahmet Haşim’in ve batı şairlerinin etkisiyle ve kendi yaratıcılıklarının katkısıyla yeni estetik şekiller kazandırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkçeye Paul Valery’nin şiir görüşünü uygulayarak, yoğun kapalı, derin şiirler yazdı. Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967), Tanpınar’ı hatırlatan özelliklerin yer aldığı folklor kaynaklı değişik eserler meydana getirdi. Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983) çok yönlü kişiliğinin etkisiyle ve Türkçeyi ustaca kullandığı şiir ve piyeslerinde Anadolu insanının mistik eğilimlerini orijinal ve modern bir üslûpla ifade etti.

Yedi Meşaleciler

Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi (hikâyeci), Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk. Bu edebî topluluk yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır. Beş Hececiler’e karşı çıkmışlardır. “Samimîlik, canlılık ve devamlı yenilik” ilkelerini benimsediler. Fransız edebiyatını örnek alacaklarını bildirdiler. Buna rağmen kendileri de Beşe Hececiler’in yolundan gitmişlerdir. Türk şiirine herhangi bir yenilik getirmemişlerdir.

Dönemin Sanatçilari


Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)

Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir. Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havasi vardır.
Şiir kitabı: Şiirler.
Tiyatroları: Koçyigit Köroglu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satilik Ev

Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini, madde ve ruh meselelerini, insanın iç dünyasina ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. Hissi ve fikri şiir oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Sağlam bir dil ve üslûp; kuvvetli bir lirizm, başarılı bir teknik sahibidir. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır.
Şiirleri: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervani, Çile Şiirlerim.
Roman ve tiyatro türünde de eserleri vardır: Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil, Ruh Burkuntularından Hikâyeler, Hikâyelerim.

Cahit Sitki Taranci (1910-1956)

Sade, yalın, ahenkli bir dille, konuşma diliyle şiirler yazmıştır. Şiirlerinde iç sıkıntılarını, karamsarlığı, özellikle sürekli korktuğu ölümü, ama bununla birlikte yaşama bağlılığı konu edinmiştir.
Şiirleri: Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût
Nesirleri: Ziya’ya Mektuplar

Memduh Şevket Esendal (1883-1952)

Romancı ve hikâyeci. Romanlarinda kendi deyimi ile “topluma ayna tutmuştur”. Hikâyelerinde gözlem gücü son derece güçlüdür. Toplum hayatındaki aksaklıklara değinmiştir. Dili temiz; anlatımı güçlüdür. Konuşma dilini kullanmıştır. Hikâyelerinde Çehov tarzının temsilcisidir.
Romanları: Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey.
Hikâyeleri: Hikâyeler, Otlakçı, Hava Parası, Mendil Altında, Temiz Sevgiler.

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)

Hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türlerinde eserler vermiştir. Ama en önemli özelliği şairliğidir. Şiirlerindeki temel unsurlar; his, hayal ve musikidir. En çok işlediği konu zamandır. Şuuraltı da önemlidir. Şiirlerinde sembolistlerin etkisi vardır. Sade bir dille yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Hikâye ve romanlarında dönemin toplum hayatını ve çelişkilerini ortaya koymuştur. Psikolojik yön de önemlidir. Dili başarıyla kullanmıştır.
Şiirleri: Şiirler.
Deneme: Beş Şehir.
Roman: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler.
Hikâye: Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları.
Edebiyat: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.

Abdülhak Şinasi Hisar (1888-1963)

Tenkitçi ve romancı. Nesirlerinde görgü, hatıra, tasvir ve kültür unsurları ağır basar. Sanatlı ve uzun cümleleri vardır.
Romanları: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz.
Diğer eserleri: Boğaziçi Mektupları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Yalılar.Bakınız, Linkleri görmek için lütfen Giriş Yapın yada Üye Olun.


b. Son Dönem Türk Edebiyatı

Garipçiler

Orhan Veli Kanık ve onunla aynı tarzı paylaşan Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat, şiirlerini 1941 yılında Garip adlı kitapta topladılar, Garipçiler adıyla anıldılar ve Türk şiirinde yeni bir akım meydana getirdiler. Bu adı almalarında Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiirinin garip tepkilere sebep olasının ve garip bulunmasının etkisi olmuştur. Bu akımın amacı şiiri, öteden beri vazgeçilmez unsurlar sayılan vezin, kafiye, nazım şekli, nazım birimi; şairanelik, mecazlı söyleyiş, söz sanatı ve süs gibi unsurlardan sıyırarak, duyuların yalın ifadesi hâline getirmekti. Bu akımda hiç bir kural ve kalıba bağlanmamak prensip edinilmiştir. Sade bir dil kullanmışlardır.

Günlük ve sıradan konuları işlemişlerdir. Sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci, hayattaki gariplikler şiirlerinin başlıca konularıdır. Şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır. Orhan Veli, bu tarzda yazdığı başarılı şiirlerle kendisinden sonrakileri büyük ölçüde etkiledi. Genç yaşında Rusya’ya giden ve oradan marksist ve materyalist bir inançla dönen Nazım Hikmet Ran (1902-1963) Türkçenin estetiğini Mayakovski tesirleri taşıyan yeni bir tarzda kullanarak ihtilâlci şiirler yazdı. 1960′lı yıllardan sonra Türk Edebiyatı içinde yaygınlaşan sosyalist akımının başlangıcı bu şiirler oldu.

Ahmet Muhip Dıranas, şiiri tamamen estetik olarak kabul eden şairlerdendir. Aynı nesilden olan Arif Nihat Asya (1904-1976) üslûp ve ruh yönünden zenginliğini şiirlerine aksettiren orijinal bir şairdir. Türk edebiyatında küçük klâsik hikâye yazma geleneğinin kurucusu ve en başarılı temsilcisi olan Ömer Seyfettin’in (1884-1920) hikâye kitapları 144 baskı yaparken kendisi en çok okunan yazar oldu. Sait Faik Abasıyanık (1906-1948) ve Sabahattin Ali’nin 1935 yılından sonra yayınladıkları hikâyeler, birbirinden farklı iki yeni çığır açtı.

Sait Faik, konuları İstanbul’da geçen ve şahsî izlenimlerine dayanan şiir duygusuyla dolu hikâyeler yazdı. Materyalist bir dünya görüşüne sahip olan Sabahattin Ali, dış tasvirlere ve sade olaylara fazla önem veren hikâyeler yazdı. Bu iki yazarla birlikte 1960′lı yıllardan sonra yoğunlaşan günlük olaylar, düşünce ve beklentiler edebiyata girmeye başladı.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 16 Kasım 2015 Pazartesi - 05:34
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 2 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.613
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"[Türk Edebiyatı Dönemleri] Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: Yedi Meşaleciler, Garipçiler ve Dönemin Sanatçıları" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

nazım hikmet ranın edebi kişiliği - Google'da Ara (18), cumhuriyet dönemine ait hikaye - Google'da Ara (15), türk edebiyatının dönemlerinin incelenmesi - Google'da Ara (14), ziya osman sabanın edebi kişiliği - Google'da Ara (13), cumhuriyet dönemine ait hikayeler - Google'da Ara (12), nazım hikmet ran ın edebi kişiliği - Google'da Ara (10), mendil altında özeti - Google'da Ara (9), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (7), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (6), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (6), cumhuriyet dönemi ozanları - Google'da Ara (6), mendil altında kitabının özeti - Google'da Ara (6), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (5), mendil altında hikayesinin özeti - Google'da Ara (5), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (5), yedi meşaleciler - Google'da Ara (5), yedi meşalecilerin özellikleri - Google'da Ara (5), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (5), cumhuriyet dönemi sunum - Google'da Ara (5), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (5), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (4), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (4), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (4), cumhuriyet dönemine ait hikayeler - Google'da Ara (4), NAZIM HİKMET RANIN EDEBİ KİŞİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ - Google'da Ara (4), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (4), türk edebiyatının dönemlerinin incelenmesi - Google'da Ara (4), yedi meşaleciler temsilcileri - Google'da Ara (4), ziya osman sabanın edebi kişiliği - Google'da Ara (4), nazım hikmet edebi kişiliği madde halinde - Bing (4), türk edebiyatında yedi meşale grubu olarak bilinen şair isimleri - Google'da Ara (4), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (4), necip fazıl kısakürek edebi kişiligi - Google'da Ara (4), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), 7 meşalecilerin edebiyata katkıları - Google'da Ara (3), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), türk edebiyatında yedi meşale olarak bilinen şairler - Google'da Ara (3), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), yedi meşalecilerin edebi kişilikleri - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), ahmet hamdi tanpınar ın fikri edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), peyami safa edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (3), türk edebiyatı nazım hikmetin fikri yönleri - Google'da Ara (3), orhan veli kanık edebi kişiliği vikipedi - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran ın fikri ve edebi özellikleri - Google'da Ara (3), yedi meşalecilerin hayatı - Google'da Ara (3), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), garipçiler hareketi - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (3), nazım hikmet hayatı ve edebi kişiliği vikipeti - Google'da Ara (3), peyami safa,nazım hikmet.necip fazıl kısakürek edebi kişiliği - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (3), ziya osman sabanın edebi kişiliği - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürekin edebi fikri kişiliği - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (3), cevdet kudret solok edebi kişiliği - Google'da Ara (3), YEDİ MEŞALECİLER VE GARİPCİLER - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi yönü - Google'da Ara (3), cumhuriyet dönemine ait hikaye - Google'da Ara (3), nazım hikmet ranın edebi kişiliği ve eserleri - Google'da Ara (3), muammer lütfi hayatı, edebi kişiliği,eserler - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran edebi kişiliği - Google'da Ara (3), nazım hikmet ran ın edebi kişiliği - Google'da Ara (3), necip fazıl kısakürek in edebiyatımıza katkıları - Google'da Ara (3), Improve Your Experience | Facebook (2), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (2), necip fazıl kısakürek edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (2), türk edebiyatının dönemleri vikipedi - Google'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (2), Bing : ziya osman sabanın ilginç özelliği (2), ahmet kutsi tecer edebi kişiligi - Bing (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google'da Ara (2), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), necip fazıl kısakürek in edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), peyami safa edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), Yedi meşaleciler temsilcileri edebi kişilik - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1), ahmet hamdi tanpınar edebi kişiliği maddeler halinde - Google\'da Ara (1),