Kadim Dostlar ™ Forum: Halk Oyunları | Kırşehir Yöresi - Geleneksel Oyunlar - Halk Müziği Araçları - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Halk Oyunları | Kırşehir Yöresi - Geleneksel Oyunlar - Halk Müziği Araçları Seyirlik Oyunlar, Orta Oyunları, Koca Oyunu... Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.683
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Halk Oyunları | Kırşehir Yöresi


OYUNLAR

Folklor: Kırşehir Türk'ün genel karekterini tipik olarak ve hiç bozmadan sürdüren insanların yaşadığı ildir.

Kırşehir yöresi ve insanları sevinç ve kederlerinde hep ölçülüdürler. Bahar ve yaz aylarında özellikle düğünlerde ağır başlı ve içten bir söyleşi havası vardır. Yemekleri ölçülü ve doyurucudur.

Halk yaşantısının halk diliyle tipik anlatımını veren türküler Kırşehir'de muhabbet adı altında ağaç altlarındaki sohbetlerde ve düğünlerde bol bol çalınıp söylenir. Bunlar genellikle ya bir bozlaktır, ya da bir uzun havadır. İnsanı yakar kavurur içten içe, Bazen bir oyun havasıdır, kaşıkla oynatır, parmakları şaklatır. Bazen de bir halaydır, dizer kol kola omuz omuza.

Halk Müziği Araçları: İlde, tezeneli sazların üç telinden dokuz telliye dek tüm çeşitleri çalınır. Divan, bağlama, tambura ve cura yaygındır. Yaylı sazlardan en yaygını diz üstünde çalınan kemanedir.

Üflemeli sazların başında orta kaba zurna gelir. Yörede çalışlarıyla ünlü sanatçılar vardır. Zurnayla halay havaları, cirit ve güreş havaları yanında bozlaklar da çalınır. Dilli ve dilsiz kavallar daha çok köylerde yaygındır.

Vurmalı sazlar arasında davul, tef, kaşık, zil, zilli maşa yaygındır. Oyunlarda fincan ve bardak da çalınır. Bardak oyunu bitince, bardaklar atılıp kırılır.

GELENEKSEL OYUNLAR:

Halk Oyunları: Yörede kaşıklı oyunlar Konya oyunlarıyla, halaylarsa doğu illerimizdeki oyunlarla benzerlik gösterir.

Halay: halaylar davul-zurna eşliğinde ve erkeklerce oynanmaktaydı. Günümüz KIRŞEHİR’deki çeşitli folklor derneklerinin gösterimlerinde kızlar da oyunlara katılmaktadır. “Halay”denilen halaylarda bireysel oyunları etkisi belirgindir. Oyun topluca başlar, “başçeken”(halay başı) tek başına gösteri yapar. Daha sonra da halayın sonuna geçer. Bu kez yeni başçeken gösterisin yapar. Oyun böylece sürer.

Halaylar genellikle belli bir sıra izleyerek birbirine ekli oynanır. Oyunların düzeni şöyledir:

Ağırlama
Kıvrak halay
Türkü halayı
Üç ayak
Yanlama
Sekmen(seymen)halayı

Başka bir halay düzeninde de şu sıra izlenmektedir:

Üç ayak halayı
Hasandağı sekmesi
Sivrik halayı
Cirit halayı
Avşar ağırlaması
Keçeli

Ayrıca Anşa halayı, narinli halayı, yıldız, kuşlar, sepetçioğlu ve sinsin gibi halaylar da yaygındır. Aynı ezgilerle oynanan Cirit halayı ile Sinsin figürleri değişiktir. Halaylarda “Başçeken”in elinde mendil vardır. El ele tutuşan oyuncular, birbirine yaklaşıp ayrılırlar.

Kaşıklı oyunlar(Karşılama): Geçmişte “muhabbet”lerde ince saz denilen bağlama, keman ve darbuka eşliğinde erkeklerce oynanırdı. Kadınlar arasında da oynanan oyunlara ud ve tef eşlik etmekteydi. Günümüzde kimi köylerde sürdürülen bu geleneği, kurulan dernekler yaşatmaya çalışmaktadır. Bu oyunlar düğün, karşılama ve uğurlama törenlerinde davul-zurna eşliğinde oynanmaktadır.

Kaşıklı oyunların en yaygınları şunlardır:

Bad-i zabah(Bad-i Saba), Üç oğlan(kırşehir zeybeği), Biter Kırşehir’in gülleri, Yürü güzel, Çiçekdağı

Bunlardan kimileri şöyle oynanmaktadır:

Üç oğlan: İki ya da daha çok erkek oyuncunun oynadığı bu oyun ağırlamayla başlar, gitgide hızlanır. Oyuncuların ellerinde tahta kaşıklar vardır, ezgiye göre kaşık vuruşları değişir; zeybek özellikleri görüldüğü için Kırşehir Zeybeği de denmektedir. Oyun çökmeler ve beceri isteyen devinimlerle sürer.

Çiçekdağı: Erkeklerin oynadığı kaşıklı oyunlardandır. Geçmişte kaşık yerine bardakla oynanan oyun, ağırdan başlar ara nağmeyle hızlanır.

Biter Kırşehir’in Gülleri: Erkeklerce oynanan türkülü oyunlardandır. Türkünün başlangıcında “heyyyt”diye nara atılır, dizler çapraz biçimde yere vurulur. Ellerdeki kaşıklar bir-iki vurularak ayağa kalkınır. En önemli figür, sol topuğun sağ ayak arkasında sertçe yere vurulmasıdır.

Oyunun türküsü şöyledir:

Biter Kırşehir’in gülleri biter
Şakıyıp dalında bülbüller öter
Aman amman gülüm amman
Amman amman efendim amman

Atladım Dinekdağa
Alnım değdi yaprağa
Kız koynunda ölürsem
Koyma beni toprağa
Çoktur güzelleri hep yeni yeter
Kaşının üstünde keman görünür

Aman amman sebep amman
Amman amman efendim ammanAynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere


Yürü Güzel: Üç, dört kişiyle karşılama biçiminde oynanır. Öbür oyunlardan daha canlıdır. Hafif bükülerek oynanır. Oyunun en belirgin figürleri son bölümdeki çaprazlamalardır.

Özellikle Abdallar arasında muhabbet toplantılarında görülen köçek oyunları geçmişte oldukça yaygındı. Düğünlerde, erkek toplantılarında köçekler oynatılırdı. Günümüzde bu gelenek ortadan kalkmıştır.

Seyirlik Oyunlar, Orta oyunları: Geçmişte yöre köylerinde, düğünlerde, özel toplantılarda yaygın olarak oynanan oyunlar, günümüzde de kimi düğünlerde oynanmaktadır. Kalaycı, Kaz ve Koca oyunları bunlardandır.

Koca Oyunu: 1942’de Mucur’dan Mehmet Ali Çamlıca’nın derlediği bu oyunda kişiler, koca, kahya, Arap,menevşeler(Arap zenneler) sazcılar ve köylülerdir. Koca uzun bir koyun postu giyer, ğöğsüne ve sırtına yastıklar yerleştirmiştir. Sakallı,bıyığı, yüzü una bulanmıştır, elinde uzun sopası vardır.

Arap, yalınayaktır. Yüzünü, dirseklerine dek kollarını ve diz kapağından aşağısını karaya boyamıştır. Başında poşu, kemerinde fişeklik, tabanca, kama vardır. Menevşeler, kadın kılığında erkeklerdir. Alana önce koca girer, kahyanın adının cafer olduğunu, ancak birçok kez yinelettikten sonra anlar. Bu seyircileri güldürür. Koca, değirmen ustası olduğunu, köye değirmen yapmak istediğini söylerse de kahyayı inandıramaz. Bir iskemle isteyince, seyircilerden biri iskemle olur, koca tam oturacağı sırada adam çekilir, koca yere düşer, bu da gülüşmelere neden olur. Koca, manilerle kahyaya Söz atar:

Dam başında bıtırak
Akşam gelin oturak
Kahya senin dinin imanın kıtırak
Hay benim Cafer Ağam, Cafer Ağam

Bir gölüğüm (eşek) var da sürerim gitmez
Üstündeki yükü de haneme yetmez
Kahyalar it olmuş da bizim kapıdan gitmez

Daha sonra iki kızından birini iki gölük karşılığı kahyaya verebileceğini söyler. Bunun üzerine köylülerden ikisi eşek olur, binmeye çalışanlar eşekler binemez, düşerler. Koca, saz çalınırken alandan ayrılır, menevşelerle döner, çeşitli türkülerle oyun oynarlar.Bu arada Arap hızla alana gelir. Kızlar kaçışır, koca bir masanın altına saklanır. Arap kızlarını ister.

Yaşlı bir adamın kızlarını kaçırdığını, eğer onları bulmazlarsa her yeri yakıp yıkacağını söyler. Masanın yanundan geçerken kocayı tekmeler ve yüksek sesle Arapça yarı Türkçe söylenir. Kahya önce kızlarının yerlerini söylemez, Arap kor halinde kömür dolu sepetle gelince korkar, kurtulmak için kızları vermeye razı olur. Kızlar gelir, Arap onları oynatır, alır gider.

Bu kez koca, kızları bulun diye tutturur. Kahyanın verdiği iki eşekle kızları aramaya çıkar. Bir süre sonra kızları bulur, birlikte oynamaya başlar. Bir ara durup Arap kızlara bir şey yapmış mı? diye bakınca kızlar gücenir, oynamazlar. Ancak “tilki gibiçenlerse”, oynayacaklarını söylerler. Koca da zorunlu olarak dediklerini yapar, kızlar hoşlanıp oynarlar. Kahya ve koca da onlara katılır. Bu sırada Arap gelir, kocayı öldürerek kızları sürükleye sürükleye götürür. Oyun böylece sona erer.

OYUN ADLARI

a) Kaşık Oyunları:

1-Kırşehir’in Gülleri,
2-Gel Yanıma,
3-Çiçekdağı,
4-Üç Oğlan (Alilerin Alisi-Kekillerin neşte neşte),
5-Yürü Güzel,
6-Çubuk Uzun,
7-Al Elmayı Ver Narı,
8-Al Yanak Allanıyor,
9-N’olur Hey Gelin N’olur,
10- Oy Nari,
11- Süpürgesi Yoncadan,
12- Suda Balık Oynuyor.
13- Badı Sabah,
14-Çek Deveci,
15-Sallan Boyuna Bakayım,
16-Al Elma Boyanır mı,
17-İnce Çayır Biçilir mi,

Kaşık oyunlarımız: Genellikle karma olarak oynanmasına rağmen, bazı bölgelerimizde yalnız kız yada yalnız erkek oyunları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Çubuk Uzun-Erkek, Süpürgesi Yoncadan-kız oyunları olarak oynanmaktadır. Oyunlar daire, yarım daire ve düz çizgi formunda oynanmaktadır.
Oyunlar hangi formda oynanırsa aynansın, karşılıklı giriş çıkışlar, yanlara gidişler, öne arkaya gidiş gelişler şeklinde sunulmaktadır.

b) Halaylar:

1-Ağırlamalar,
2-Hayrani
3-Avşar,
4-Üç Ayak,
5-Hoplama,
6-Hasan Dağı Sekmesi,
7-Kargın Halayı,
8-Esir Almaca,
9-Sepetçioğlu,
10-İbramo,
11-Anşa,
12-Cemo,
13-Kıvrak halayı,
14-Hopdirilim.
15-Sin Sin,
16-Tura,
17-Başımda Altın Tacım,
18-Mavilim,

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 10 Ağustos 2015 Pazartesi - 09:44
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 3 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.683
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Halk Oyunları | Kırşehir Yöresi - Geleneksel Oyunlar - Halk Müziği Araçları" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

halk oyunu hangi yöreye aittir - Google'da Ara (66), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanır - Google'da Ara (43), hangi yörede hangi oyunlar oynanır - Google'da Ara (38), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (23), kırşehirin halk oyunları - Google'da Ara (23), bölgelerimize ait halk oyunları - Google'da Ara (22), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (19), Hangi yörelerde hangi oyunlar oynanmaktadır? - Google'da Ara (17), bölgemize ait halk oyunları - Google'da Ara (15), halk oyunu hangi yöreye ait - Google'da Ara (15), kırşehir oyunları - Google'da Ara (14), bölgelerimizin halk oyunları - Google'da Ara (14), çevredeki halk oyunlarımız - Google'da Ara (13), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (13), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanıyor - Google'da Ara (13), halk oyunu hangi yöreye ait - Google'da Ara (11), Halk oyunu hangi yöreye aittir? - Google'da Ara (11), çiftetelli hangi ilimizde oynanır - Google'da Ara (11), çiftetelli hangi yöreye aittir - Google'da Ara (11), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanmaktadır - Google'da Ara (10), yorelerimis-turkiler.purogrami,trt,kirsehir - Google-Suche (10), kırşehir köçekleri - Google'da Ara (10), halkoyunları hangi ilde oynanıyor - Google'da Ara (10), kırşehir oyun havaları - Google'da Ara (10), kırşehir düğünleri - Google'da Ara (10), halk oyunu hangi yöreye aittir - Google'da Ara (9), bölgemizin halk oyunları - Google'da Ara (9), halk oyunları hangi yöreye ait - Google'da Ara (9), halk oyunları hangi ilde oynanıyor - Google'da Ara (9), kırşehir yöresinin özellikleri - Google'da Ara (8), sinsin oynu - Bing (8), halk oyunu hangi yöreye aittir - Google'da Ara (8), halk oyunları hangi yöreye aittir - Google'da Ara (8), zeybek hangi yöreye aittir - Google'da Ara (8), kırşehir yöresi halk oyunları - Google'da Ara (8), karşılama oyunu hangi yöreye aittir - Google'da Ara (8), kırşehirin oyunları - Google'da Ara (7), kırşehir halayları - Google'da Ara (7), çiftetelli hangi yörenin oyunu - Google'da Ara (7), kırşehir oyunları - Google'da Ara (7), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanmaktadır - Google'da Ara (7), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (7), çiftetelli hangi yöreye ait - Google'da Ara (7), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanmaktadır ve hikayeleri - Google'da Ara (6), keman.oyun.havaları - Google'da Ara (6), kırşehir düğünleri - Bing (6), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (6), oyunlar ouyu l - Google'da Ara (6), yakın çevremizdeki halk oyunları - Google'da Ara (6), yakın çevremizde oynanan halk oyunları - Google'da Ara (6), şemmammi - Bing (6), kırşehirin halk oyunları - Google'da Ara (6), hangi yörede hangi oyun oynanır - Google'da Ara (6), kırşehir halk oyunları nelerdir - Google'da Ara (6), zeybek hangi ilimizde ünlü - Google'da Ara (6), fidayda hangi yörenin oyunudur - Google'da Ara (6), kaşıklar hangi yöreye ait - Google'da Ara (6), bölgemizdeki halk oyunları - Google'da Ara (6), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanmaktadır - Google'da Ara (6), foklör oyunları - Google'da Ara (6), bölgelerimize ait halk oyunları - Google'da Ara (6), yöreler ve oyunları - Google'da Ara (6), bölgelerimizin yöreleri - Google'da Ara (6), bölgelerimize ait halk oyunları - Google'da Ara (6), çiftetelli hangi yöreye ait - Google'da Ara (5), halay hangi yöreye ait - Google'da Ara (5), zeybek oyunu hanği yöreye aittir - Google'da Ara (5), kırşehir abdalları dinle - Google'da Ara (5), halk oyunları ve yöreleri türküler hangi yöreye ait resim - Google'da Ara (5), her yöreye ait halk oyunları - Google'da Ara (5), kırşehir halk oyunu yarışmaları - Bing (5), kırşehir yöresi müzikleri - Google'da Ara (5), kırşehirden yöresinden türküler - Google'da Ara (5), yöreler ve oyunlarımız - Google'da Ara (5), harmandalı hangi bölgemize aittir - Google Search (5), halay hangi yöreye aittir - Google'da Ara (5), halk oyunu çifte telli müziğini dinle - Google'da Ara (5), konya dugunlerı - Bing (5), kırşehir yöresi şarkıları - Google'da Ara (5), kırşehir yöresine ait türküler - Google'da Ara (5), çiftetelli hangi ilde oynanır - Google'da Ara (5), zeybek hangi ilde oynanır - Google'da Ara (5), kırşehir yöresine ait müzikler - Google'da Ara (5), çevremizde oynanan halk oyunları - Google'da Ara (5), bölgelerimize ait oyunlar - Google'da Ara (5), çevremizde oynanan halk oyunları - Google'da Ara (5), hangi yörelerde hangi oyunlar oynanır - Google'da Ara (5), kırşehir halay oyunları - Bing (5), yörelerimizin türküleri ve halk oyunları hangi bölgede - Google'da Ara (5), halay hangi yoreye aittir - Google'da Ara (5), halk oyunları hangi yörelere aittir - Google'da Ara (5), kırşehir yöresi türküleri - Google'da Ara (5), hangi yörede hangi oyunlar oynanır - Google'da Ara (5), halk oyunları hangi yöreye aittir - Google'da Ara (5), şemmammi dinle - Google'da Ara (5), halay hangi yörenindir - Google'da Ara (4), kırşehir yöresi halk oyunları - Google'da Ara (4), kaşık oyunu hangi yöreye ait - Google'da Ara (4), çevremizde oynanan halk oyunları - Google'da Ara (4), çevremizdeki halk oyunu - Google'da Ara (4),

"Halk Oyunları | Kırşehir Yöresi - Geleneksel Oyunlar - Halk Müziği Araçları Seyirlik Oyunlar, Orta Oyunları, Koca Oyunu..." ile Benzer Konular
Sevgilicilik Oyunu-1. Bölüm
0 Yanıt - 6.354 Görüntülenme
Sevgilicilik Oyunu-2. Bölüm
6 Yanıt - 6.866 Görüntülenme
Makyaj Araçları
0 Yanıt - 10.694 Görüntülenme
I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk | Mareşal Ve Geleneksel Gazi Ünvanı Verildi
1 Yanıt - 32.550 Görüntülenme
Kadim Dostlar ™ Şans Oyunları Piyangosu | Her Pazartesi
11 Yanıt - 2.740 Görüntülenme