Kadim Dostlar ™ Forum: Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı | Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı | Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları Türkiye Bayrağı'ndaki Hilal ve Yıldız'ın sembolik anlamı... Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Esesli 

 • KD ™ Kadim Dost
 • Grup: Yetkili
 • Mesaj sayısı: 5.814
 • Kayıt tarihi: 01-Nisan 08
 • Gender:Male
 • Location:EsEsli
 • Interests:sinema bilgisayar seyahat
Forum İtibarı: 64
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Al Rengin Anlam ve Önemi


Türk mitolojisinde, Türklerin renklerle ilgisi önemli bir yer tutar; mavi (gök mazisi, Türkuaz), beyaz/ak ve al/kızıl renkleri başta gelir. Al renk kırmızıdan farklıdır, kutsal, Tanrısal renktir. Kırmızı renk adı Türkçe'de 12. asırdan önce pek görülmemektedir. Kırmızı, Türkçe'ye sonradan, Sogdca'dan veya Farsça'dan geçmiştir.

Oğuz/Türkmen boylarının çok eskiden beri al renkli börkler giydiği bilinmektedir. Börklerin bütününde al ya da bir diğer deyişle kızıl renk görülmekle beraber, başka renklere de tesadüf ediliyor ki, esas olan gelenek, bütün börklerde, tepe kısmının yani Tanrıya yüz tutan kısmın, Tanrısal renk saydıkları al renkten olmasıdır. Bu tarz bugün efelerin, zeybeklerin, seymenlerin v.s. folklorik başlıklarında da muhafaza edilmektedir.

Al renk adı kutsallık içerdiği içindir ki, Türkler, "kırmızı bayrak" değil "al bayrak," "kırmızı kan" değil "al kan," demişlerdir. Yermek, aşağılamak anlamında "karalamak" derken, yüceltmek, övmek, kutsamak karşılığı da, "allamak" sözünü kullanırlar. Bugün dilimizde kullandığımız "allamak pullamak" sözü de aynı maksatla kullanılır.


Türkler, al yahut kızıl rengi, Tanrısal renk, kutsal renk kabul ettikleri için, eski Türk inancına göre, Tek Tanrı veya Gök Tanrı'nın gökte olduğunun tasavvuru ile başlarına giydikleri börkün, Tanrıya karşı olan, yani tepe kısmında genellikle kızıl yahut al renk kullanmışlardır. Bir başka söyleyişle, başlıklarında, Tanrısal kutsallık verdikleri Kızıl rengi kullanarak Tanrıya tazimlerini bildirmiş oluyorlardı.


Kızıl yahut al renk, güneşin doğmak üzere iken (şafak vakti) ve yine battıktan hemen sonra gökyüzüne yansıttığı kırmızımsı renktir. Türkler eskiden, genellikle, şafak sökerken, ve akşam vakitlerinde, gökteki, "göyün kızıllığı" dedikleri bu görüntü anında dua ederlerdi. Türkler bu şekilde dua ile, sabah vakti onu karşılıyor, akşam vakti de onu yine dua ile uğurluyorlardı.

Kırmızı (al/Kızıl), mitolojik Türk kosmik anlayışında da, göğün zirvesini ve ateşi ifade eder. "Al", Türk lehçelerinde "yüksek", "yüce" ve "kudret" anlamlarına da gelir. Altay dağının adı aynı maksatla söylenmiş olup, Al=yüce-yüksek, tay=tağ/dağ demek olup Al-tay=yüce-ulu dağ, yüksek dağ anlamındadır. "Al" terkibindeki ilahi anlamlarla kutsiyet kazandırılmış olan Altay dağı, Şamanlarda, bir ruh ve tanrısal bir kutsiyetle yadedilir. Ayin ve dualarında da kutsal Altay dağına hitap edilir.


Halûk Tarcan, eski Türk dili ve mitolojisini incelediği kitabında konu ile ilgili ilginç görüşler ileri sürüyor: "... güneş, gökteki ateş gibi, korkunç bir kudret ve enerjidir. Değdiği, kendisine verilen, yani al/dığı her şeyi yakar, kendi gibi alev, ateş haline getirir. Rengi al/dır, kutsal olduğu için, rengini ifade eden al kelimesi de kutsal anlamına gelir. (Prof. Dr. A. İnan) (Al/ip gökyüzüne, Tanrı'ya götürdüğü için kutsal demektir. Al-Apa, al/an=ilah, alıp Tanrı'ya eriştiren "ilah" demektir ki, alap, sonunda Alp şekline girmiştir.(125) Alp dağlarına bu adı verenler, Kamunlar adını taşıyan, İtalyan Alplerine yerleşmiş olan Ön-Türklerdir."


Eski şamani inançlara göre ateş, kötü ruhları kovar, insanın kötü ruhlardan temizler. Abdulkadir İnan'ın nakline göre, VI. Yüzyılda Göktürk Kağanına, elçi olarak gelen Bizans elçileri iki ateş arasından geçirilerek, onlarla beraber gelmesi muhtemel olan kötü ruhların kovulması sağlanıyordu. Bu adet Moğol saraylarında da var. Başkurt ve Kazak Türkleri, yağlı bir paçavrayı ateşleyip hastanın etrafında, "alaslama" dedikleri, "alas, alas" diye dolaştırarak, hastaya musallat olmuş kötü ruhları kovmuş oluyorlardı. Buna Anadolu'da "Alazlama" denilmektedir.


Kızıl sözü, renk anlamının yanında, aynı mitolojik anlayıştan kaynaklanarak, bildiğimiz altın anlamında da kullanılır. Azerbaycan ve Türkistan lehçelerinde, altına "kızıl" derler, sözü kullanılır. Çok eski devirlerde para yerine değer olarak kürk kullanırlardı. Türkler kürke "ten/tın/tın" derlerdi. En değerli kürkler de güneş kızıllığının (al) renginde olanlardı. Güneş kızıllığı renginde olan en değerli kürkler için de yine güneşin rengi olan "al" sözü ilaveli "al-tın" al kürk, kızıl kürk diyorlardı ki kıymetin değer birimi idi. Bugün, kıymet değeri olarak kullandığımız madene verilen altın (al-tın) adının anlamını kaynağı, anılan eski Türk anlayış ve kavrayışına dayanır. Türkistan Türklerinde, küçük bir gümüş sikke olup, genellikle sikkeye denilen, asrımızın ilk çeyreğine kadar Türkistan'da para birimi olarak kullanılan "tenge" sözü de aynı (al-kürk) "ten/tın" kökenlidir. Bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti'nin resmi para biriminin adı da, anılan kürk adından türemiş "tenge"dir. Rusça'da para karşılığı olarak kullanılan "dengi" sözü de, Türkçe'den Rusça'ya geçmiş olan "tenge"nin Rusça söylenişidir.

Türkler için tarihsel ve mitolojik büyük önem taşıyan al rengin, Türk Bayrağının da temel rengi olması hiç de şaşırtıcı değildir.


Hilal Ay ve Yıldız


Batı kaynaklarının bir kısmı hilalin ilk olarak Bizans kentinin bayrağında görüldüğünü, yıldızın ise Hristiyan dininin kabulünün ardından Meryem Ana'ya ithafen Konstantin tarafından şehrin bayrağına eklendiğini belitmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından 1000 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan bu bayrağı benimsediği; aynı motifin bu tarihten itibaren de İslam dininin bir sembolü haline geldiği belirtilmektedir.

Araştırmamızın ölçeğini biraz genişlettiğimizde, Türkiye'deki dağlık arazilerden Nil Vadisine kadar pek çok yerde "Ay tanrısı" tapınaklarının bulunduğu ve "Ay tanrısına" tapınmanın bir zamanlar bugün Orta Doğu olarak tanımlanan bu yörede en yaygın din olduğunun kaynaklarda ifade edildiğini görüyoruz. Ay tanrısı hilal formunda bir sembol ile temsil edilmekteydi. Bugün İslam'ın baz aldığı ay ve yıl hesaplaması da bildiğimiz gibi Ay'ın evrelerine dayanmaktadır.

Bu bölgede yaşamış en önemli uygarlık Sümerlerdir. Ural-Altay dillerinin Sümer dili ile ilgisi bilimsel olarak saptanmış olup, Türkçe ve Macarca'nın sözcüklerinin benzeşmesinde %50'nin üzerinde bir orana rastlanmaktadır. Örneğin Sümer dilinde "dingir", Türkçe'de "tengri" yani "tanrı"dır. Kültürel benzeşmelerin de çokluğu Sümerlerin orjininin de Orta Asya olup, Mezopotamya'ya sonradan göçler vasıtasıyla geldiklerini işaret etmektedir.

Bu bakış açısı altında, hilal, yıldız motiflerini yoğun olarak kullanmış olan Sümerlerin, bu sembolleri Orta Asya'daki köklerinden taşımış olması ihtimali kuvvetlidir. Zira, Sümerlerin dini inanışlarında, Altay Şamanizminin önemli etkisi göze çarpmaktadır.

Ege adaları, Batı Anadolu ve Trakya'da arkeolojik kazılarda ele geçen sikkelerde hilal ve yıldız motifinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu durum bölgede yaşayan halkların inanışlarında bu motiflerin yer ettiğini işaret etmektedir. Milattan önce 1200 ve 100 yılları arasında Orta Asya Türk dilini konuşan Saka adı verilen halkın Avrasya'da yaşadığı da saptanmıştır.

Birlikte kullanıldığı durumlarda hilal, ayı simgelerken, yıldızın güneş veya venüs'ü ifade ettiği belirtilmektedir. Tarihi ve arkeolojik çalışmalar, hilal ve yıldız sembolünün kullanımını bir tarafta Sümerlerin inanışları vasıtasıyla Orta Asya Şamanizmine ve Türklerin atalarına, diğer tarafta ise Amerika yerlilerinin şamanizmine dayandırmaktadır.

Bugün Türk Bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin Türk'lerinde ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz. Sonuç olarak, tüm dünyanın bugün İslam dininin sembolleri olarak kabul ettiği hilal ve yıldızı; aslında biz Türklerin İslama bir sembol olarak kazandırdığını görüyoruz. Bayrağımızın al renginin tanrısal kutsal bir renk; üzerindeki hilal ve yıldızın da binlerce yılın gizeminden gelen astrolojik objeler olduğu kesin. Binlerce yıl bayrağında bu sembolleri taşımış böyle bir millete de elbette özgün bir görev verilmiş olmalıdır diye de düşünmemiz gerekir.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 03 Ağustos 2015 Pazartesi - 19:53
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.724
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları


Türkiye Bayrağı'ndaki Hilal ve Yıldız'ın sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür:


forum


• Bir görüşe göre, Türk Bayrağı'ndaki hilal "İslamiyeti"; yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan "kan"ı temsil etmektedir.

• Başka bir görüşe göre, Ay-Yıldız Orta Asya'dan gelen "Türklüğü", kırmızı zemin ise "vatanı" temsil etmektedir.

• Başka bir görüşe göre; Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

• Başka bir görüşe göre; yarım ay "yenilenme"yi, yıldız "Türklüğü" temsil etmektedir.

• Başka bir görüşe göre; yarım ay "Allah"ı, yıldız "Peygamber"i temsil etmektedir.

• Başka bir görüşe göre; savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.

• Başka bir görüşe göre yıldız "demokrasi" eşitlik ve özgürlüğü, hilal "İslam"ı simgeler.


Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk Bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu'da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, M.Ö. 1. bin yılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (M.Ö. 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 03 Ağustos 2015 Pazartesi - 19:50
Düzenleme sebebi: Resim Linkleri Düzenlenmiştir.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.724
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı


Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları


• 29 Mayıs 1936 - Türk Bayrağı kanununun TBMM'de kabul edilmesi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olan bayrak için "Türk Bayrağı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi. Bu kanunla Türk bayrağı kesin biçim ve oranlarıyla belirlendi.

Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 29 Mayıs - May 1936 - Türk Bayrağı kanununun TBMM'de kabul edilmesi.

Türk Bayrağı Tüzüğü | Tam Metin

Türk Bayrağı | Türk Bayrağı'nın Oluşum Şekli - Tarihçesi

Sancak Nedir? | Ölçü Ve Renkleri Sancak, Silahlı Kuvvetlerin şeref timsalidir.
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.724
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin AnlamıTürk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları• 29 Mayıs 1936 - Türk Bayrağı kanununun TBMM'de kabul edilmesi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olan bayrak için "Türk Bayrağı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi. Bu kanunla Türk bayrağı kesin biçim ve oranlarıyla belirlendi.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 29 Mayıs - May 1936 - Türk Bayrağı kanununun TBMM'de kabul edilmesi.
0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.724
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı | Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

bayragımızdaki beyaz ve kırmızı neyi ifade eder - Google'da Ara (20), TÜRK Bayrağının rengi hangı anlama geltigı - Google'da Ara (14), türk bayrağındaki sembol ve renklerin anlamları - MyStart (13), türk bayrağı anlamı - Google'da Ara (10), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (10), bayrak şiirini oluşturan birimler - Google'da Ara (8), bayrak şiirini oluşturan birimler - Google'da Ara (7), bayrağımızda yer alan renklerin anlamları - Google\'da Ara (7), bayrağımızın özellikleri anlamı rengi sembolleri - Google\'da Ara (7), bayrak şiirinin birimleri - Google\'da Ara (7), bayrağımızın boyutlarını ve bayrağımızda yer alan renklerin anlamları - Google'da Ara (6), milli kültürümüzü oluşturan öğeler nelerdir - Google'da Ara (6), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (6), türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı - Google'da Ara (6), bayrağımızın boyutları ve bayrağımızda yer alan renkler - Google'da Ara (6), anything - Google Search (5), türk adının hangi anlamlara geldiğini araştırınız - Google'da Ara (5), bayrağımızda yer alan renklerin anlamı - Bing (5), türk bayrağı önemi - Google'da Ara (5), Türk bayrağının üstündeki semboller ne anlamına gelir - Google'da Ara (5), bayrağımızın ne anlama geldiğini araştırınız - Google'da Ara (5), milli kültürümüzü oluşturan öğeler - Google'da Ara (5), milli kültürü oluşturan öğeler nelerdir - Google'da Ara (5), turk bayrag ndak ay y ld z onem - Google\'da Ara (5), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (4), türk bayrağının sembollerinin anlamı - Google'da Ara (4), türk bayrağı neyi temsil eder - Bing (4), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (4), bayrak şiirini oluşturan birimler - Google'da Ara (4), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (4), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (4), türk bayrağı önemi - Google'da Ara (4), cumhuriyetin forsundaki güneşin ve yıldızların ne anlama geldiği - Google'da Ara (4), cumurbaşkanı forsunda temsil edilen türk devletlerin adlarını - Google'da Ara (4), Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı | Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları - Kadim Dostlar ™ Forum (4), türkiye şiirleri ve anlamları - Google'da Ara (4), cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar hangi devletleri temsil eder ve bayrakları nelerdir - Google'da Ara (4), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (4), TÜRK DEVLETLERİNDEKİ BAYRAKLARI İNCELEYEN YAZI - Google'da Ara (4), türkiye şiirleri ve anlamları - Google'da Ara (4), türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı - Google'da Ara (4), türk bayrağımızın sembollerinin anlamları nelerdir? - Google'da Ara (3), türk bayrağındaki sembol ve renklerin anlamı nedir - Google'da Ara (3), bayrağımızdaki beyaz rengin anlamı, - Google'da Ara (3), bayragmızda neden ay ve yıldız vardır - Google\'da Ara (3), Bing : Osmanlı bayraklarındaki simgelerin anlamları (3), türk bayrağını oluşturan renklerin anlamı - Google\'da Ara (3), türk adının hangi anlamlara geldiğini araştırınız - Google'da Ara (3), bayrağımızdaki beyaz ve kırmızı rengin anlamı - Google'da Ara (3), Arama Govome (3), bayragimizdaki ay ve yildiz neyi ifade eder - Google'da Ara (3), türk bayrağındaki sembollerin anlamı - Google'da Ara (3), türk adının hangi anlamlara geldiği - Google'da Ara (3), türk bayrağı anlamı - Google'da Ara (3), bayrak şiirini oluşturan birimler - Google'da Ara (3), bayrak şiirinin anlamı - Google'da Ara (3), bayrağım şiirinin anlamı - Google'da Ara (3), bayrak şiirini oluşturan birimler - Google'da Ara (3), bayrağımızdaki ay ve yıldız sembollerinin anlamı - Google'da Ara (3), türkiye şiirleri ve ne anlama geldikleri - Google'da Ara (3), türkiyenin bayrağının anlamı - Google'da Ara (3), bayrağmızı oluşturan klipler - Google'da Ara (3), türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı - Google'da Ara (3), türk bayrağındaki beyaz rengin anlamı - Google'da Ara (3), türk bayrağının anlamı - Google'da Ara (3), türk bayragının sembollerının anlamları - Google'da Ara (3), t rk bayra ndaki ay y ld z neyi simgeler - Google\'da Ara (3), VATANI OLUŞTURAN ÖĞELER - Google'da Ara (3), eski türklerde mavi renk ne anlama gelir - Google\'da Ara (2), ay ve yıldızın anlamı - Google\'da Ara (2), Bing : Bayragımızdakı renk ve sembollerın anlamları (2), bayrağımızdaki ay ve yıldızın anlamı - Google\'da Ara (2), bayrağımızda yer alan renklerin anlamları - Bing (2), kktc bayrağındakibeyaz çizginin - Google\'da Ara (2), Türk Bayrağını Oluşturan Öğelerin Anlamı | Türk Bayrağı’ndaki Ay-Yıldız Ve Anlamları | Eğitim Kütüphanesi ™ Şehitlerimiz ve Vatan Sevgisi (2), bayrak şiirini oluşturan birimler nelerdir - Google\'da Ara (2), bayrağımızda yer alan renklerin anlamı - Bing (2), bayrak şiirini oluşturan birimler nelerdir - Google\'da Ara (2), BAYRAĞIMIZIN BOYUTLARINI VE BAYRAĞIMIZDA YER ALAN RENKLERIN ANLAMLARI - Google Search (2), türk devletlerinin sembollerinin anlamı - Bing (2), web search (2), bayrak şiirlerini oluşturan birimler - Google\'da Ara (2), türk bayrağındaki ay yıldızın anlamı - Google Search (2), türk bayrağındaki renklerin anlamı - Bing (2), bayragımızın al beyaz renginin anlamı - Bing (2), Bayrak şiirini oluşturan birimler nelerdir - Google\'da Ara (2), TÜRK BAYRAGINI ARA - Bing (1), bayragmızla ilgili tarih - Google\'da Ara (1), bayrağımızın üzerindeki ay ve yıldız neyi simgeler - Google\'da Ara (1), turk bayragindaki ay yildizin anlami - Google Search (1), eyfel tablo - Google\'da Ara (1), Turk bayraginin sembollerinin anlamlari vikipedi - Google\'da Ara (1), (1) türk bayrağı üzerindeki ay ve yıldızın anlamı - Web Search Results (1), türk bayrağındaki renklerin anlamları - Bing (1), bayrağımızın renklerinin sembolleri ne demektir - Bing (1), türk bayrağındaki renklerin anlamı - Bing (1), ay yildiz bayragimizin anlami - Google\'da Ara (1), spor karşılaştırmalarında bayrağın önemi - Google\'da Ara (1), spor karşılaştırmalarında bayrağın önemi - Google\'da Ara (1), türk bayrağındaki ay ve yıldız neyi temsil eder - Google\'da Ara (1),