Kadim Dostlar ™ Forum: İstiklal Marşı | İstiklal Marşımız'ın Nasıl Bestelendi? - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

İstiklal Marşı | İstiklal Marşımız'ın Nasıl Bestelendi? Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Esesli 

 • KD ™ Kadim Dost
 • Grup: Yetkili
 • Mesaj sayısı: 5.814
 • Kayıt tarihi: 01-Nisan 08
 • Gender:Male
 • Location:EsEsli
 • Interests:sinema bilgisayar seyahat
Forum İtibarı: 64
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

İstiklal Marşı


Milli marşlarımız ve ilgili hatıralar

Cumhuriyet devrine kadar bir "Milli Marş" yaptırılması düşünülmemiştir. Bunun yerine padişahların şahıslarına yaptırdıkları özel marşlar kullanılmıştır. Bu marşlar halk kitlesine mâl edilmediği için bilhassa dış memleketlerde çok defa güç durumlarda kalınmış, sıra bize geldiği zaman topluluğumuz şaşkına uğramış, bazen "Bizim milli marşımız yok." diyebilenlerimiz de olmuştur. Hatta bir futbol ekibimiz yine böyle sıkışık bir durumda kalarak "Milli marş" yerine "Hamsi koydum tavaya" türküsünü bile okumuştur.

Reşadiye harp gemimizin kızaktan indirilişi töreninde bulunmak üzere İngiltere’ye davet edilen Türk heyeti, törenin son dakikalarında birden bire güç bir durumla karşılaşmıştı. Nutuklardan sonra geminin burnunda şampanya şişesi patlatılmadan İngiliz denizcileri kendi milli marşlarını okuyunca bizimkiler de mukabele etmeye mecbur kalmışlardı. Söylenecek bir milli marş olmadığı için önce birbirlerine bakıştılar, sonra müstakbel çarkçıbaşı durumun önemini hissederek:

- Arkadaşlar, "Entarisi ala benziyor"u biliyor musunuz?

- Biliyoruz.

- O halde hep beraber:

- "Entarisi ala benziyor

Sultan Reşat bana benziyor"

Birinci dünya savaşının son yıllarında, merhum Abdulkadir Karamürsel, bir askerî temsilcimizin yaveri olarak Brest-Litowsk’ta bulunduğu sırada gar kumandanlığından aranarak kendisine şu haber bildirilir:

"37 kişilik bir Türk Subay kafilesi Rusya’dan esaretten kurtularak memleketlerine dönmek üzere buradan geçiyorlar. Burada bir gece kalacaklar, sizden bahsettik, pek sevindiler. Hemen geliniz. İaşe ve ibate (barınma) işlerini beraberce tanzim edelim."

O gece misafir Türk kafilesinin bütün ihtiyaçları temin edildikten sonra gecede bir ziyafet tertip edilir. Yenilir, içilir. Karşılıklı nutuklar söylenir. Bu sırada orada bulunan Almanlar hep bir ağızdan Alman milli marşı (Deutschlan uber alles)’nı iki sesli okuyunca bizimkiler soğuk terler dökmeye başlarlar. Bir ara merhum A. Karamürsel yavaşça subaylarımıza eğilerek:

- Ne biliyorsunuz? Ordumuz etti yemin?

- Unuttuk.

- Kalkın ey ehli vatan.

- ??????

Arkadaşlar, Tekbir’i hepiniz bilirsiniz. Benim sesime uydurarak söyleyeceğiz. Benim işaretime dikkat ediniz.

Biraz sonra 38 Türk’ün Tekbir nidaları salonu çınlatıyordu:

"Allahü Ekber!.. Allahü Ekber!.."İstiklâl Marşı’mızın besteleniş hikayesi

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir milli marşı olmalıydı. Daha Cumhuriyet kurulmadan İstiklâl Savaşı sırasında, Garp Cephesi Komutanlığı’ndan bu arzu doğmuştu. Durum, sonradan Maârif Vekili olan Hamdullah Suphi’ye havale edildi. Böylece Türk milli marşı olarak "İstiklâl Marşı" adı ile yaptırılacak marşın hazırlıklarına girildi. Beste ve güfte için beşer yüz lira armağan kararlaştırılarak genelge ve mektuplarla bütün yurda duyuruldu.

Önce şiir seçilip sonra beste yarışması açılacaktı. Şiir yarışmasına yurdun dört bir yanından tam 724 şiir gönderildi. Komisyon bunlardan yedisini seçerek bastırdı ve meclis üyelerine dağıttı.

Atatürk’ün başkanlığında TBMM’nin 12.03.1921 günkü celsesinde Mehmet Akif Ersoy’un şiiri defalarca okutturularak alkışlar arasında milli marş olarak bestelenmek üzere seçildi.

Beste yarışması ise güfte kadar ilgi görmedi. Bu da memleketin o zamanki musiki durumunu yansıtmaktadır. Beste yarışmasına ancak 24 besteci katılmıştı. Bunlardan bazıları şunlardır:

Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Ahmet Yekta Madran, Ali Rifat Çağatay, Asım Bey, Bedri Zabaç, Hasan Basri Çantay, H. Saadettin Arel, İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühdü, Kazım Uz, Lemi Atlı, Mehmet Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf Yekta, Saadettin Kaynak, Zati Arca, Zeki Üngör.

Güfte yarışması sonuçlandırıldıktan sonra Anadolu’daki savaş iyice kızıştığı sıralarda beste yarışması ilgisini tabii olarak kaybetmiştir. Buna rağmen muhiti olan bestekârlar faaliyetten geri durmamışlar ve kendi bestelerini yaymaya uğraşmışlardır.

O sıralarda Edirne’de müzik öğretmeni bulunan Ahmet Yekta Madran, kendi marşını Edirne ve havalisinde yaymaya ve söyletmeye başlamıştır. İzmir’de müzik öğretmeni bulunan İsmail Zühdü de kendi marşını İzmir ve havalisi ile Eskişehir’de yaymakta idi. Ankara’da da Zeki Üngör’ün marşı söylenmekte olup İstanbul’da ise iki marş söylenip yayınlanmaktaydı. Bunlar da İstanbul tarafında bir çok mekteplerde öğretmenlik yapan Zati Arca’nın, Kadıköy tarafında ise Ali Rifat Çağatay’ın bestesi söylenmekteydi.

Bu durum birkaç yıl böylece devam etmiş ve 1924’te Ankara’da maârif vekaletinde toplanan bir kurul, Ali Rifat Çağatay’ın marşını resmi marş olarak kabul ederek ilgili kurullar ile bütün okullara bildirmiştir. Bu marş, 1924’ten 1930 yıllarına kadar söylenip çalındıktan sonra 1930 sıralarında yeni bir emirle Riyaseti Cumhur Orkestrası şefi Zeki Üngör’ün bestesi milli marş bestesi olarak kabul edilmiştir. Zeki Üngör, İstiklâl Marşı’nın besteleniş hikayesini şöyle anlatmıştır:

"İstiklâl savaşının devam ettiği sıralarda ben, Muzika-i Humayun muallimi idim. Yani doğrudan doğruya Saray’a ve Vahdettin’e bağlıydık. Bando, Fasıl Takımı ve Orkestra benim emrimde idi.

Şişli’de Uğurlu Han’ın 4 numarasında oturuyordum. Kurtuluş ordusu süvarilerinin İzmir’e girdiklerinden iki veya üç gün sonra evimde, Talim-Terbiye Heyeti azası ve terbiye mütehassısı dostum Haydar merhumla oturuyorduk. Kapı çalındı. İlkokul öğretmeni İhsan merhum geldi. Büyük bir heyecan içinde, süvarilerin İzmir’e girişlerini anlatmaya başladı. Hepimiz coşmuştuk. Hemen kalkıp piyano başına geçtim. Ve derhal içimde doğan parçayı çalmaya koyuldum.

İlk etapta marşın giriş kısmındaki akoru oluşturdum. Bu şekilde iki, üç mezür yaptım. Arkadaşlarım: "Aman dediler, bu çok güzel bir şey olacak." Bunun üzerine İhsan’a İzmir’in kurtuluşunu ve büyük zaferi bütün teferruatı ile anlatmasını rica ettim. O anlattı, ben çaldım. Böylece kısa zamanda eserin taslağı ortaya çıktı. Ertesi gün de çalıştım. İki gün sonra beste bitti. Götürüp arkadaşlara gösterdim. Çok beğendiler. Bunun üzerine bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim. Kıymeti hakkında daha kat’i bir fikir edinmek maksadıyla da besteyi Viyana Konservatuarı direktörüne gönderdim. On gün sonra direktörden gelen mektupta, eserin çok orijinal bulunduğu ve melodisinin Türk milletinin ihtişamına yakışacak şekilde olduğu belirtilerek tebrik ediliyordum.

Bu mektup geldikten on beş gün sonra beni Ankara’dan çağırdılar, gittim. Bana Muzika-i Humayun’u bütün kadrosu ile Ankara’ya nakletmek vazifesi verildi. Bunun üzerine tekrar İstanbul’a döndüm. Ve Ankara’ya ilk olarak başlarında piyanist Sabri’nin bulunduğu beş kişilik bir heyet yolladım. Vahdettin henüz padişah olduğu için bu işleri gizli yapıyorduk. Bir ay sonra da kimseye bir şey söylemeden Ankara’ya gittim. Ve hemen İstanbul’daki arkadaşları bir telgrafla çağırdım. Üç gün sonra geldiler. Böylece milli marşı bu heyete ilk defa Ankara’da verilen o baloda Atatürk’ün huzurunda çaldık. İşte milli marş böyle bestelendi.”

Bestekarın bu anlatışından, eseri önce sözsüz olarak bestelediği ve daha sonra Mehmet Akif’in şiirini besteye giydirdiği anlaşılmaktadır. Bu sebepten meydana gelen prozodi hataları, eser hakkında sonradan yapılan tenkitlerin başlıcası olmuştur. Bestekar yukarıdaki beyanatının bir yerinde her ne kadar, "Bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim" diyorsa da, eserdeki ses sahasını halk tabakasını nazara almadan kullanması bestenin milli marş olarak bestelenmediğini meydana çıkarmaktadır. Marştaki bu teknik hatalardan başka ses ritminden ağır çalınıp söylenmesinde bestekarın kusuru başta gelmektedir. Besteci bu durumu şöyle anlatmıştır:

“Ben İstiklal Marşı’nı bestelerken kulaklarımda İzmir’e koşan atlıların dörtnal sesleri vardı. Eserin başında metronomu (1 dörtlük=80) olan bir eser hiçbir vakit cenaze marşına benzemez.

Plaklardaki ağır tempolu çalınışı ise; "Sahibi’nin Sesi" stüdyosunda orkestra ile plağa çaldığımız zaman teknisyenler, bunun çok süratli bir marş olduğunu ve dolayısıyla plağın ancak yarısını doldurduğunu söylediler. Bu sebeple plağın aynı yüzüne bir marş daha çalmamızı rica ettiler. Ben böyle bir teklifi kabul edemezdim. O anda aklıma bir şey geldi: "Marşı biraz ağır çalalım, böylece plak dolar. Sonra çalınırken gramofon biraz hızlıya ayarlanır, olur biter" dedim. Bu fikir pek münasip görüldü ve dediğim gibi yapıldı. Fakat bilahare böyle bir fikir vermekle hata ettiğimizi anladım. Çünkü marş çalınırken gramofonun hızlıya ayarlanması icap ettiğini kim bilebilirdi?”

Görüldüğü gibi tam bir alaturka davranışla İstiklal Marşımızın en can alacak noktası; ritmi, ölü doğrulmuştu.

Plak yayıldıktan sonra ağır ritim de hafızalara yerleşti ve besteci ölümüne kadar bu ağır ritmi yürüğe götürmeye uğraştı durdu.

Ayrıca, marşın Türk temlerini ifade etmediği ve hatta “Karmen Silva” isimli bir operetten alındığı da iddia edilmiştir.

Daha sonra marşın değiştirilmesi aaai ortaya atılarak yetkili yetkisiz türlü şahıslar tarafından türlü fikirler ileri sürülmüşse de değiştirilmesi fikri tutmamıştır.

Bu konudaki makul olan umumi kanaat; her ne kadar yeniden daha iyisini yapmak imkansız değilse de eskisinin artık tarih olmuşluğu hakikati nazara alınarak, bunun üzerinde gerekli rötuşlarla mevcudu onarmaktır.

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 20 Temmuz 2015 Pazartesi - 07:33
Düzenleme sebebi: Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 2 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.726
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


İstiklal Marşı


"İstiklal Marşı Günü"

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü• 12 Mart 1921 - İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü.Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edilen on kıtalık şiir Türk milletinin düşman işgaline uğradığı yıllarda, vatan sevgisi ve inancını ayakta tutmak için kaleme alınmıştır.

Ülkemizin en zor günlerini geçirdiği işgal yıllarında kaleme alınan ve milli birliğin sembolü olan İstiklâl Marşımızın kabulü yıldönümünde yurdun dört bir yanında etkinlikler yapılmaktadır.

1921 - The Turkish national anthem was adopted on this day in 1921 in Parliament. Today is also the day of commemoration of Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), the national poet who wrote the anthem.

• 1921 - Ankara'da TBMM'de güftesini Mehmet Akif'in yazdığı ve daha sonra bestelenecek olan İstiklal Marşı kürsüden Hamdullah Suphi tarafından ayakta dinlendi ve alkışlar arasında kabul edildi.

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.726
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
İstiklal Marşı• 12 Temmuz 1923 - İstiklal Marşı için Ali Rifat Bey'in (Çağatay) bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki Bey'in (Üngör) bestesiyle değiştirildi.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 12 Temmuz - July
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.726
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"İstiklal Marşı | İstiklal Marşımız'ın Nasıl Bestelendi?" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (80), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (51), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (34), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (22), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (17), istiklal marşı nasıl ortaya çıktı - Google'da Ara (16), istiklal marşını kim bestelemiştir - Google'da Ara (14), istiklal marşının bestelenişi - Google'da Ara (14), istiklal marşı nasıl ortaya çıkmıştır - Google'da Ara (13), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (12), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (11), istiklal marşı ne zaman bestelendi - Google'da Ara (9), istiklal marşı kaç kez bestelendi - Google'da Ara (9), istiklal marşını kim bestelemiştir - Google'da Ara (8), istiklal marşının müziği nasıl yapılmış - Google'da Ara (8), istiklal marşının bestelenişi - Bing (8), istiklal marşı nasıl ortaya çıktı - Google'da Ara (8), istiklal marşı nasıl ortaya çıkmıştır - Google'da Ara (8), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (7), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (7), istiklal marşı kaç kere bestelendi - Google'da Ara (7), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (7), istiklal marşı kim tarafından bestelenmiştir - Google'da Ara (7), milli marşimizın adi nedir - Google'da Ara (7), mehmet akif ersoy istiklal marşını nasıl bestelemiştir - Google'da Ara (7), istiklal marşı kaç defa bestelendi - Google'da Ara (6), istiklal marşı kaç defa bestelendi - Google'da Ara (6), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (6), İstiklal marşı ne zaman bestelendi? - Google'da Ara (6), marş nasıl söylenir - Google'da Ara (6), milli marşımız nasıl dogmustur - Google'da Ara (6), istiklar maşımız nasıl yazılmış - Bing (6), istiklal marşını kim bestelemiştir - Google'da Ara (5), istiklal marşının nasıl bestelendiği - Google'da Ara (5), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (5), istiklal marşını kim bestelemiştir - Google'da Ara (5), istiklal marşını nasıl yazılı - Google'da Ara (5), istiklal marşı nasıl bestelenmiş - Google'da Ara (5), İSTİKLAL MARŞI NASIL BESTELENDİ - Google'da Ara (5), istiklal marşı neden bestelenmiştir - Google'da Ara (5), istiklal marşımızı tbmm de ilk olarak kim olmuştur - Google'da Ara (5), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (5), istiklal marşını kim bestelemiştir - Google'da Ara (5), istiklal marşı kaç kere bestelenmiştir - Google'da Ara (5), İSTİKLAL MARŞI NASIL BESTELENMİŞTİR - Google'da Ara (5), istiklal marşının bestesi nasıl olmuştur - Google'da Ara (5), istiklal marşı nasıl bestelenmiştir - Google'da Ara (4), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (4), istiklal marşımız ilk kim okumustur - Google'da Ara (4), istiklal marşının bestelenme süreci özeti - Google'da Ara (4), istiklal marşı'mızı kim bestelemiştir - Google'da Ara (4), istiklal marşımızın yazılış hikayesi - Bing (4), istiklal marşımızı kim bestelemiştir - Bing (4), istiklal marşı nasıl ortaya çıkmıştır - Google'da Ara (4), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (4), isliklal marşı - Bing (4), lstl kızı marşının yazılış ve besteleniş süresi - Google'da Ara (4), istiklal marşı nasıl ortaya çıktı - Google'da Ara (4), İstiklal Marşının yazılışı ve özetle hikayesi - Google'da Ara (4), istiklal marşı nasıl ortaya çıkmıştır - Google'da Ara (4), istiklal marşı neden bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal nasıl çıktı - Google'da Ara (4), istiklal maşımız kim tarafından bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşı kaç kez bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşı kaç kere bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşı nasıl oluştu - Google'da Ara (4), istiklal marşı müziği nasıl bestelenmiştir - Google Search (4), istiklal marşı nasıl ortaya çıktı - Google'da Ara (4), istiklal marşı hangi tarihte bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşını kim ne zaman nerede yapılmıştır - Google'da Ara (4), istiklal marşının ilk ad nedir - Google'da Ara (4), istiklal marşı hangi dönemde bestelenmiştir - Google'da Ara (4), istiklal marşı niçin bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşının bestelenmesi nasıl oldu - Google'da Ara (4), istiklal marşı kim tarafından bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşının yazılma ve betelenme süreci - Google'da Ara (4), istiklal marşı kaç yılnda kim tarafından bestelendi - Google'da Ara (4), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (3), zeki üngör istiklal marşını nasıl bestelemiştir - Google'da Ara (3), istiklal marşının bestelenme süresi ile ilgili bilgi - Bing (3), (1) istiklal marşı kim besteledi nasıl - Web Search Results (3), istiklal marşının kim tarafından besteleyenin hayatı - Google'da Ara (3), istiklal marşı niçin bestelenmiştir - Google'da Ara (3), istiklal marşımızın yazılma ve bestelenme süreci özet - Bing (3), istiklal marsı nasıl seçildi - Google'da Ara (3), kısaca istiklal marşı nerelerde ne zaman söylenir - Google'da Ara (3), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (3), istiklal marşımızın yönetimi - Google'da Ara (3), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (3), istiklal marşının öyküsünün özeti - Google'da Ara (3), istiklal marşını kim bestelemiştir? - Google'da Ara (3), istiklal marşının yaılış ve besteleniş süreci - Google'da Ara (3), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (3), istiklal marşı nasıl bestelendi - Google'da Ara (3), İSTİKLAL MARSINI BESTELEYENIN HAYATI - Google'da Ara (3), istiklal marşımızı kim bestelemiştir - Google'da Ara (3), Bing: istiklar marş (3), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (3), istiklal marşının yönetimi - Google'da Ara (3), istiklala marşı ne zaman bestelendi - Bing (2),