Kadim Dostlar ™ Forum: Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Atatürk DevrimleriSiyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
Sebepleri


Saltanatın kaldırılmasının en önemli sebebi, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrasında 20. yüzyıla ayak uyduramayan Osmanlı monarşisi yerine, 20. yüzyılda hedef gösterdiği muhasır medeniyetlerin, devlet sistemi olan ulus-devlet'ni kurmak istemesidir. Egemenliğin halka dayanması gerektiğini savunan ve saltanatın zorbalık olduğunu düşünen Atatürk, 1 Kasım 1922'de Meclis'de yaptığı konuşmada bu görüşünü şöyle dile getirmiştir:


"Efendiler... Osmanoğulları, zorla Türk ulusunun egemenliğine el koymuşlardı. Bu yolsuzluklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganlara, artık yeter diyerek ve bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini kendi ellerine almış bulunuyor."forumTarihçesi


Osmanlı Devleti saltanatla yönetiliyordu. Yavuz Sultan Selim zamanında halifeliğin Osmanlılara geçmesinden itibaren Osmanlı Padişahları aynı zamanda "halife" unvanını da taşımaya başladılar.

Osmanlı'da ki, Saltanat yönetiminde, son dönemleri hariç, egemenlik sadece bir kişinin elindeydi ve milletin, başındaki yöneticileri seçme hakkı yoktu.

Saltanat yönetiminin başarısızlığı ve kusurları Osmanlı Devletinin son zamanlarında oldukça artmış, yönetim Türk Milleti için zararlı olmaya başlamıştı. Atatürk'ün ülkeyi ve milleti kurtarmak için başlattığı Türk Kurtuluş Savaşını baltalamaya çalışmış ve Sevr antlaşmasını imzalayarak da Türk Milletini zor durumda bırakmıştı.

Diğer dünya devletleri de tek bir kişinin veya zümrenin yönetiminden kurtulma mücadelesi vermeye başlamışlardı. Milletin egemenliğine dayalı cumhuriyetler kurmaktaydılar. Yeni Türk Devleti de 23 Nisan 1920'de T.B.M.M.'nin açılmasıyla bu yolu seçti.

20 Ocak 1921'de kabul edilen anayasanın birinci maddesine; "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." hükmü kondu. Yani egemenlik, padişahlıktan alınıp doğrudan millete veriliyordu. Yasama (kanun çıkarma) yetkisi meclise aitti. Böylelikle Osmanlı Padişahının Türk Milleti üzerinde artık hiç bir yetkisi kalmamıştı.

Türk Milleti Kurtuluş Savaşından zaferle çıkınca itilaf devletleri tarafından Lozan'daki barış görüşmelerine çağrıldı.
Osmanlı Hükümeti de barış görüşmelerine çağrılmıştı. İtilaf Devletlerinin hem Ankara Hükümetini hem de Osmanlı Yönetimini çağırmaktaki amaçları, ikilik yaratıp, kendi çıkarlarını daha kolay gerçekleştirmekti. Oysa Türk Milletinin gerçek temsilcisi T.B.M.M. ve Ankara hükümetiydi. Bu nedenle T.B.M.M.'nde saltanatın resmen kaldırılması gündeme geldi. 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kanunla saltanat ve halifelik birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Osmanlı saltanatının kaldırılmasıyla millet egemenliği önündeki engel de kaldırılmış oldu.

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, saltanatın kaldırılmasından sonra sadece halifelik yetkilerine sahip olmuştu ama 17 Kasım 1922'de bir İngiliz gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı. Yerine Abdülmecid Efendi halifeliğe atandı.


Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları
forum


Padişah Vahdettin'in onayladığı Atatürk ve arkadaşlarını idama mahkum eden ferman


Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'e göre, savaşın galibi İngiltere yenilmezdi ve var olan koşullar altında İngiltere'nin güdümüne girip insafına sığınmak izlenencek en akılcı yoldu. Bu nedenle Vahdettin, Kurtuluş Savaşı'na karşı cephe almakta sakınca görmemiş ve başarıya ulaşmasını engellemek için İngiltere ile işbirliği yapmaktan kaçınmamıştı.


Vahdettin'in bu yöndeki çabalarından bazıları şunlardır:


* 10 Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade'nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamını isteyen fetvasını yayınladı.

* 24 Mayıs 1920'de , Mustafa Kemal, Halide Edip ve Ali Fuat Cebesoy için verilen idam kararlarını onayladı.

* 27 Mayıs'ta Fevzi Çakmak'ın, 15 Haziran'da ise İsmet İnönü, Fehmi Gerçeker, Refet Bele, Rıfat Börekçi, Bekir Sami, Celaleddin Arif, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Fahrettin Altay'ın idam kararlarını onayladı.

* 14 Temmuz 1920'de Kuvayi Milliye'ye katılan subayların idam cezasını onayladı.

* 28 Temmuz 1920'de Sadrazam Damat Ferit kanalıyla İngiliz Yüksek Komiseri Roberck'e Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı kullanma önerisini yaptı.

* 10 Ağustos 1920'de , Sevr Antlaşması'nı onayladı.

* 6 Mart 1922'de Londra Konferansı'na giderken İstanbul'a uğramış olan Yusuf Kemal Tengirşenk'in başkanlığındaki Ankara Heyeti'nin bavulundaki gizli belgeleri çaldırdı ve İngiltere'ye bu belgelerin fotoğraflarını iletti.

* 26 Mart 1922'de İngiltere'ye yaptığı öneride özel ve gizli bir antlaşma ile Boğazlar'ın denetimini kalıcı olarak İngiltere'ye devretmeyi önerdi.


Hızlandırıcı sebepler


Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran başlıca olay, İngiltere'nin Lozan Konferansı'na hem Ankara hem de İstanbul Hükümetleri'ni çağırmasıydı. Bu yolla İngiltere, Ankara ile İstanbul arasındaki sorunları kullanarak görüşmelerde avantaj sağlamayı umuyordu. İngiltere'ye koz vermemek ve barış görüşmelerinde Türkiye'nin haklarını birlik içinde temsil etmek için saltanatın kalkması gerekiyordu.


Millet Meclisi'nde görüşmelerin başlaması


TBMM'de saltanatın kalkması hakkındaki görüşmeler 30 Ekim 1922'de başladı. İçlerinde Atatürk'ün de olduğu 82 milletvekili imzalı bir önerge meclise sunuldu. Bu önerge ile Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmüş olduğunun ve meşruiyetini halka dayandıran yeni bir Türkiye'nin kurulmuş olduğunun ilan edilmesi isteniyordu. Ancak, çoğunluğun sağlanamaması yüzünden önerge o gün kabul edilemedi.

1 Kasım 1922'de tekrar toplanan Millet Meclisi'nde konuşan Atatürk, Vahdettin ve İstanbul Hükümeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak için yaptıklarından söz etti ve saltanat ile hilafetin birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılması gerektiğini belirtti. Fakat Meclis, önergeyi Anayasa, Adalet ve Dışişleri komisyonlarından oluşan bir karma komisyonda incelemeye karar verdi.

Bu komisyonda bazı milletvekillerinin "saltanatsız, iktidarsız hilafet olamayacağını" savunmasının ardından komisyon çalışmalarını izleyen Atatürk, ünlü konuşmasını yaptı:

"Bu bir oldu bittidir. Sözkonusu olan ulusa egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız sorusu değildir. Sorun, gerçekleşmiş bir olayı yasa ile saptamaktan başka bir şey değildir. Bu, ne olursa olsun yapılacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes sorunu doğal bulursa, sanırım ki uygun olur. Yoksa yine gerçek, yöntemine göre saptanacaktır ama, belki bir takım kafalar kesilecektir."

Bu tehditten sonra hızla yasa önerisini hazırlayan karma komisyon, teklifi meclise sundu. Teklif, aynı gün, Millet Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.


Saltanatın Kaldırılmasını Öneren Kanun'un içeriği


Bu kanun ile monarşik İstanbul Hükümeti yok sayılıyordu. Osmanlı Hanedanı'na ait kabul edilen Hilafet makamına ise Millet Meclisi'nin uygun göreceği birisi getiriliyordu.


SonuçlarıSaltanat kaldırılınca Padişah Vahdettin çok zor durumda kalmıştı. Kurtuluş Savaşı'nı baltalamaya çalıştığı için göreceği tepkiden korkuyordu. Bu nedenle 17 Kasım'da İngiliz Donanması'na bağlı Malaya zırhlısı ile Malta Adası'na kaçtı. Vahdettin'in kaçmasının ardından Millet Meclisi'nde yapılan toplantıda, bu davranışın halifeye uymayacağını öne sürülerek halifelik ondan alındı ve veliaht Abdülmecit Efendi'ye verildi.

Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı İmparatorluğu tasfiye ediliyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılıyordu. Türkiye'yi 20. yüzyıla taşıyacak olan Atatürk Devrimleri'nden ilki, muhafazakar kesimlerin direnmesine rağmen başarıyla gerçekleşmişti.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Atatürk DevrimleriSiyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
• 1 Kasım 1922 - Saltanatın (Padişahlığın) kaldırılması.


Gazi Mustafa Kemal'in teklif ve müdafaası üzerine T.B.M.M.'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.


Hilâfet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın kaldırılması kararı.

Bu karar Vahdettin'e, Yıldız Sarayı'nda Refet Paşa tarafından tebliğ edilmiştir.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması:
"...Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve egemenliğini bir şahısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i Âli'de temsil etti. İşte o Meclis, Meclis-i Âlinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin saltanat ve egemenlik makamı, yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir!"

Mustafa Kemal yapmış olduğu konuşmada, Vahdettin'i "alçak ve cellat" olarak nitelendirerek, "saltanat kuvvetle alınır, şimdi de Türk milleti hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almıştır" dedi. Saltanatın kaldırılmasını öngören kanun şiddetli alkışlar arasında kabul edildi.

Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.


Altıyüzyıllık saltanat kaldırıldı.


Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan (23 Nisan 1920) Türkiye Büyük Millet Meclisi, halktan kopuk Osmanlı yönetiminin yanında, halkın içinden seçilen temsilcileriyle "halk iradesi"nin gerçek temsilcisi olmuş, iyice eskimiş ve yıpranmış kişisel saltanatsa, TBMM'yi, yani ulusun egemenliğini tanımamasının yanı sıra, Sevr Antlaşması'nı imzalamış, düşmanla işbirliği yapıp, çıkarttığı ayaklanmalarla Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı engellemeye çalışmıştı. 23 Nisan 1920'den başlayarak ulusal egemenliğe dayalı devletin kurulmasıyla kişisel saltanata kalkmış gözüyle bakan Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri'nin Lozan Barış Konferansı'na Ankara Hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti temsilcileri de çağırmaları üstüne, 1 Kasım 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmada ulus akla aykıı olduğunu belirterek,saltanatın kaldırılmasını istedi. Milletvekillerinin ateşli konuşmalarla Atatürk'ü desteklemelerinden sonra, saltanatın İstanbul'un işgal tarihinden (16 Mart 1920) başlayarak kalkmış olduğu oybirliğiyle kabul edildi. Saltanatın kaldırılmasıyla son padişah VI. Mehmed Vahdettin de, 17 Kasım günü İngiliz Komutanlığına başvurarak, bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul'dan ayrıldı.

1922 - The Sultanate is abolished.

The Grand National Assembly accepts Gazi Mustafa Kemal's proposal to abolish the Sultanate (however the caliphate remains).


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 1 Kasım - November Harf Ve Dil Devrimi, Saltanatın (Padişahlığın) Kaldırılması
0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk DevrimleriSiyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
• 2 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması.Hilâfet ile Saltanatı birbirinden ayıran 1-2 Kasım 1922 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararı.

1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince, hilafet ile saltanat biribirinden ayrıldı. İki buçuk yılı aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet, açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı.

Atatürk'ün, "Petit Parisien" muhabirine -barış şartları, iç ve dış siyasî sorunlar hakkında- demeci: "...Biz ne bolşevikiz, ne de komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız."

1922 - Legislation on abolishing the Sultanate is passed.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 2 Kasım - November - 1922 - Saltanatın kaldırılması...
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk DevrimleriSiyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması• 1 Kasım 1922 - Saltanatın (Padişahlığın) kaldırılması.

Gazi Mustafa Kemal'in teklif ve müdafaası üzerine T.B.M.M.'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.

Hilâfet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın kaldırılması kararı.

Bu karar Vahdettin'e, Yıldız Sarayı'nda Refet Paşa tarafından tebliğ edilmiştir.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve egemenliğini bir şahısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i Âli'de temsil etti. İşte o Meclis, Meclis-i Âlinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin saltanat ve egemenlik makamı, yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir!"

Mustafa Kemal yapmış olduğu konuşmada, Vahdettin'i "alçak ve cellat" olarak nitelendirerek, "saltanat kuvvetle alınır, şimdi de Türk milleti hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almıştır" dedi. Saltanatın kaldırılmasını öngören kanun şiddetli alkışlar arasında kabul edildi.

Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.


Altıyüzyıllık saltanat kaldırıldı.


Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan (23 Nisan 1920) Türkiye Büyük Millet Meclisi, halktan kopuk Osmanlı yönetiminin yanında, halkın içinden seçilen temsilcileriyle "halk iradesi"nin gerçek temsilcisi olmuş, iyice eskimiş ve yıpranmış kişisel saltanatsa, TBMM'yi, yani ulusun egemenliğini tanımamasının yanı sıra, Sevr Antlaşması'nı imzalamış, düşmanla işbirliği yapıp, çıkarttığı ayaklanmalarla Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı engellemeye çalışmıştı.

23 Nisan 1920'den başlayarak ulusal egemenliğe dayalı devletin kurulmasıyla kişisel saltanata kalkmış gözüyle bakan Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri'nin Lozan Barış Konferansı'na Ankara Hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti temsilcileri de çağırmaları üstüne, 1 Kasım 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmada ulus akla aykıı olduğunu belirterek,saltanatın kaldırılmasını istedi.

Milletvekillerinin ateşli konuşmalarla Atatürk'ü desteklemelerinden sonra, saltanatın İstanbul'un işgal tarihinden (16 Mart 1920) başlayarak kalkmış olduğu oybirliğiyle kabul edildi. Saltanatın kaldırılmasıyla son padişah VI. Mehmed Vahdettin de, 17 Kasım günü İngiliz Komutanlığına başvurarak, bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul'dan ayrıldı.

1922 - The Sultanate is abolished.

The Grand National Assembly accepts Gazi Mustafa Kemal's proposal to abolish the Sultanate (however the caliphate remains).


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 1 Kasım - November Harf Ve Dil Devrimi, Saltanatın (Padişahlığın) Kaldırılması
0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk Devrimleri


Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması• 2 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması.

Hilâfet ile Saltanatı birbirinden ayıran 1-2 Kasım 1922 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararı.

1 Kasım 1922
tarihli kanun gereğince, hilafet ile saltanat biribirinden ayrıldı. İki buçuk yılı aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet, açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı.

Atatürk'ün, "Petit Parisien" muhabirine -barış şartları, iç ve dış siyasî sorunlar hakkında- demeci: "...Biz ne bolşevikiz, ne de komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız."

1922 - Legislation on abolishing the Sultanate is passed.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 2 Kasım - November 1922 - Saltanatın kaldırılması
0

#6
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk Devrimleri


Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması


• 15 Şubat 1924 - Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet Paşa bu konuda görüştüler.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 15 Şubat - February
0

#7
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk Devrimleri


Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması


• 1 Kasım 1922 - Saltanatın (Padişahlığın) kaldırılması. Hilâfet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın kaldırılması kararı.


forum


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 1 Kasım - November Harf Ve Dil Devrimi, Saltanatın (Padişahlığın) Kaldırılması
0

#8
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.583
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Atatürk Devrimleri


Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması


• 2 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması.


Alıntı

Atatürk'ün, "Petit Parisien" muhabirine -barış şartları, iç ve dış siyasî sorunlar hakkında- demeci:

"...Biz ne bolşevikiz, ne de komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız.Alıntı

Hilâfet ile Saltanatı birbirinden ayıran 1-2 Kasım 1922 tarih ve 308 sayılı Meclis Kararı.

1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince, hilafet ile saltanat biribirinden ayrıldı.
İki buçuk yılı aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet, açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı.


1922 - Legislation on abolishing the Sultanate is passed.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 2 Kasım - November 1922 - Saltanatın kaldırılması
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (372), Google (44), 1 kasım 1922 de saltanatın kaldırılması - Google'da Ara (14), Google (9), ATATÜRK ÜN SALTANATIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ - Google'da Ara (7), saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme - Google'da Ara (6), saltanatın kaldırılması 1 kasım 1922 - Google'da Ara (5), atatürkün saltanatla ilgili sözleri - Google'da Ara (5), saltanatın kaldırılmasını hazırlayan gelişmeler - Google'da Ara (4), halifeliğin kaldırılması ile ilgili sözler - Google'da Ara (4), Saltanatın kaldırılmasını hazırlayan gelişmeler - Google Search (4), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google Search (3), saltanat öncesi ve sonrası - Google'da Ara (3), saltanatla ilgili şiir - Google\'da Ara (3), saltanatın kaldırılmasının öncesi - Google'da Ara (3), SALTANATIN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ ATATÜRKÜN SÖZLERİ - Google'da Ara (3), saltanatın kaldırılması ile ilgili şiir - Google'da Ara (3), atatürkün saltanatın kaldırılması ile ilgili sözleri - Google'da Ara (3), saltanatın kaldırılması ile ilgili makaleler - Google'da Ara (3), saltanatın kaldırılmasını hızlandıran nedenler - Google'da Ara (3), 1 kasım 1922 saltanatın kaldırılmasından 1938 e kadar ne oldu - Google'da Ara (3), saltanatın kaldırılması öncesi ve sonrası - Google'da Ara (3), saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler - Google\'da Ara (2), atatürk`ün saltanatla ilgili sözleri - Google\'da Ara (2), Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları - Kadim Dostlar ™ Forum (2), Redirecting (2), saltanatın kaldırılması sözleri - Google\'da Ara (2), Saltanatin kaldirilmasi ozlu soz - Google\'da Ara (2), aykıı sorular muhabiri - Google\'da Ara (2), atatürk ün saltanatın kaldırılması ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (2), Not Available (1), Atatürkün saltanatla ilgili sözleri - Bing (1), saltanatlığı kaldırılması - Bing (1), saltanatın kaldırılmasıyla ilgili özlü sözler - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), saltanatla ilgili atatürkün sözleri - Google\'da Ara (1), saltanatın kaldırılması atatürk\'ün sözleri - Google\'da Ara (1), saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler - Google\'da Ara (1), saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler - Google\'da Ara (1), (1) saltanatın kaldırılmasıile ilgili bilgi - Web Search Results (1), saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler - Google\'da Ara (1), saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler - Google\'da Ara (1), Not Available (1), http://img213.imageshack.us/img213/2451/32082980xw8.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), http://img213.imageshack.us/img213/2451/32082980xw8.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Bing (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Bing (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürk\'ün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), Google (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürk\'ün saltanatın kaldırılması ile ilgili özlü sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanatın kaldırılmasıyla ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), mustafa kemal saltanatin kaldirilmasiyla ilgili sozleri - Google\'da Ara (1), Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları - Kadim Dostlar ™ Forum (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanatın kaldırılmasıyla ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google Search (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Bing (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Bing (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Bing (1), Not Available (1), ozetle saltanatın kaldırılması - Google\'da Ara (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), Not Available (1), atatürkün saltanatla ilgili sözleri - Bing (1), saltanatın kaldırılmasıyla ilgili atatürk sözleri - Bing (1), saltanatın kaldırılmasıyla ilgili atatürk sözleri - Bing (1), Yeniden Yönlendirme Bildirimi (1), http://img213.imageshack.us/img213/2451/32082980xw8.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), Not Available (1), Not Available (1), Google (1), atatürkün saltanat ile ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), atatürkün saltanatın kaldırılmasıyla ilgili sözleri - Google\'da Ara (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), Google (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), Not Available (1), saltanatın kaldırılması atatürkün ölümüne kadar 20 olay - Bing (1), saltanatın kaldırılması atatürkün ölümüne kadar 20 olay - Bing (1), Not Available (1),

"Atatürk Devrimleri | Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 - Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı Baltalama Çabaları "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."" ile Benzer Konular
Atatürk Günlüğü - Today | 12 Eylül - September
8 Yanıt - 6.042 Görüntülenme | 1921 - Sakarya Zaferi
Atatürk'ün Biyografisi | Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) - Atatürk’ün Kronolojik Sırayla Hayatı
31 Yanıt - 14.426 Görüntülenme
Faruk Nafiz Çamlıbel (d. 18 Mayıs 1898, İstanbul – ö. 8 Kasım 1973, İstanbul) | Türk Şiirinde Hecenin Beş Şairi'nden Biri
1 Yanıt - 4.286 Görüntülenme
Atatürk Günlüğü - Today | 13 Eylül - September
6 Yanıt - 3.315 Görüntülenme | Sakarya Meydan Savaşı'nın Kazanılması
Atatürk'ün Ölüm İlanı..| 10 Kasım 1938 - Atatürk'ün Ölümünü Bildiren Resmi Telgraf
6 Yanıt - 10.560 Görüntülenme