Kadim Dostlar ™ Forum: Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi | Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi - Türk Ermeni Savaşı - Gümrü Antlaşması - Moskova Antlaşması - Kars Antlaşması - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM Çözümleri • (2 Sayfa) +
 • 1
 • 2
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi | Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi - Türk Ermeni Savaşı - Gümrü Antlaşması - Moskova Antlaşması - Kars Antlaşması Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş


Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş CephesiDoğu Cephesi, Kurtuluş Savaşı sırasında 1919 - 1921 yılları arasında Türk Ermeni Savaşı (24 Temmuz - 7 Kasım 1920) dahil olmak üzere, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da açılan savaş cephesidir.
forumTarih: 1919 - 1921, Ermenistan ile 25 Temmuz 1920-7 Kasım 1920 Bölge


Sonuç:


• Gümrü Antlaşması
• Moskova Antlaşması
• Kars Antlaşması


Taraflar:

Karşı taraf• Ermenistan DC
• Gürcistan DC
• Rusya SFC
• ESSC
• GSSC


Türk tarafı• TBMM


Kumandanlar


• Kanayan
• KarabekirGeçmişi


I. Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesi'nin açılması üzerine Ermenilerle Ruslar işbirliğine yönelmişler ve Rusların kışkırtmalarıyla Türkleri katletmeye başlamışlardır. Rusya’da ihtilal gerçekleşince Ruslar, Doğu Anadolu’da işgal ettikleri yerleri Türklere bırakarak geri çekildiler. Bu arada merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kuruldu (28 Mayıs 1918). Ruslar çekilirken daha Türk ordusu bölgeye ulaşmadan Ermeniler, Rusların yerini aldı ve doğu Anadolu’nun kendilerine ait olduğunu ileri sürüp, Gümrü, Iğdır, Arpaçay ve Aras’a kadar ilerlediler.

I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve bölgede bulunan Türk 3'ncü Ordusu'nun 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi gereğince Kafkasya'yı boşaltması sonucu Kafkaslar'da, Ermenistan başta olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan ve Nahçıvan Cumhuriyetleri kuruldu. Bu boşaltma sırasında muhtemel Ermeni saldırı ve tecavüzlerine karşı da Türk halkını korumak maksadıyla Ardahan, Batum bölgesinde Acara Şura Hükûmeti, Kars-Oltu-Sarıkamış-Kağızman bölgelerinde ise Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti kuruldu. Ancak bu iki hükümet 3 ay sonra İngilizler tarafından dağıtıldı. Bu olaydan sonra bölgenin Ermeni saldırılarına karşı savunulması, karargahı Erzurum'da bulunan 15'nci Kolordu tarafından sağlandı.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması hükümlerine dayanarak Büyük Ermenistan'ı kurmak isteyen Ermeni tedhiş hareketleri sonunda bölgedeki durum giderek gerginleşti. İtilaf Devletleri, Akdeniz ve Karadeniz’e çıkış kapıları olacak ve sınırları Wilson tarafından çizilecek Büyük Ermenistan düşünü gerçekleştirmek için Sevr Antlaşması’na bir madde koydular.


Savaş Düzeni


Bu cephede bulunan Türk 15'nci Kolordusu dört tümen ile süvari ve topçu alaylarından oluşmaktaydı. Muharip personel sayısı, 13.000 kişi idi. Ermeniler ise toplam 12 alaydan oluşan dört tümene sahiptiler. Muharip personel mevcutları; 15.000 idi. Ancak doğudaki kuvvetlerimize karşı kullanabilecekleri mevcut 10.000 kişi kadardı.

Cephe hattı Osmanlı-Rus Savaşı (1878-78) sonrasındaki Osmanlı-Rus sınırını olan Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit olarak belirlenmişti.


TBMM Hükûmeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasındaki Savaş


Kurtuluş Savaşı başlamadan önce Doğu Anadolu'nun Ermenilerin eline geçmesine mani olmak için Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bir örgüt kurulmuştu. Bu kuvvetler Ermenilerle Oltu’da çatışma aline girmişlerdi.

TBMM Hükümeti artan Ermeni sorunlarına ve yayılmacılığına son vermek amacıyla 20 Eylül 1920'de bölgede bir askeri harekat yapılmasına karar verdi. 15. Kolordu Komutanı Musa Kâzım Karabekir'i tam yetkiyle Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

29 Eylül 1920'de saldırıya geçen Kâzım Karabekir kuvvetleri, birkaç gün içerisinde Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezit hattını aşarak Drastamat Kanayan komutasında Ermeni kuvvetleriyle çatışmaya girdi. İlk cephe Oltu Muharebesi oldu. Daha sonra Simon Vratsian ve Artashes Babalian komutasinda olan Ermeni Güçleriyle Sarıkamış Muharebesi (1920) ve Kars Muharebesi yapıldı. Kars'ın doğusuna çekilen Ermeniler Bolşevik Rusya’dan ve ABD'den yardım istedi. Bolşevik Rusya bu Kafkasya’yı kendi nüfus alanı olarak gördüğünden dolayı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı desteklediği için yardım etmeyi reddetti. ABD'den de olumlu yanıt alamayan Ermeniler, işgal ettikleri Erzurum, Kars, ve çevresini Kazım Karabekir kuvvetlerine bıraktı ve bugünkü Ermenistan'ın batısına çekildi. Barış antlaşması imzalanmamıştı.

Kazım Karabekir’in kuvvetleri Ermeni birliklerini daha ileri giderek Gümrü'ye kadar takip etti. Burada Gümrü Muharebesi yapıldı. Yenilen Ermeniler barış istedi.


Sonuçlar


Gümrü Antlaşması


Barış isteğini kabul eden TBMM Hükümeti 2 Aralık 1920'de Ermenistan'la Gümrü Antlaşmasını imzaladı. Antlaşmaya göre Batum, Sarıkamış, Kars, Ağrı, Erzurum, Artvin, Oltu ve çevresi TBMM Hükümetine bırakılırken savaş esnasında Kazım Karabekir kuvvetlerinin eline geçen Gümrü kenti ise Ermenistan'a bırakıldı. Ayrıca, Mondros sonrasında Ermenistan'a bırakılan Kulp(Tuzluca)kazası da TBMM hükümetinin kontrolüne kaldı.


Gümrü Antlaşması'na Göre:


• Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu Ermenilerce de benimsenmiştir.
• Ermeniler Doğu Anadolu'daki her türlü isteklerinden vazgeçmişlerdir. Büyük Ermenistan kurma girişimleri sona ermiştir.
• 1878'de elden çıkan Kars ve çevresi Türk topraklarına katıldı.
• Gümrü Antlaşması TBMM'nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır.
• Misak-ı Milli'nin doğu sınırları kısmen de olsa belirlendi.
• Halk üzerinde ordu ve meclisin güveni artmıştır.Moskova Antlaşması


Moskova Antlaşması, Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan antlaşma.

Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bekir Sami Bey Başkanlığında Moskova'ya bir heyet göndermişti. Bu heyet, Sovyetler ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920'lerde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı. Ancak, Sovyet Dışişleri Komiseri Chicherin'in Kafkasya'da Türkiye'ye ait bazı bölgelerin Ermenistan'a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın imzalanmasından vazgeçilmişti.

Daha sonra Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa'yı Moskova elçiliğine tayin etmişti. Ali Fuat Paşa heyeti 14 Aralık 1921'de Ankara'dan ayrılmıştı. Keza, Chicherin'de Ekim ayında Gürcistan'ın Ankara elçisinin kardeşi olan M. Budu Medivani'yi Ankara'ya elçi olarak görevlendirmişti. 19 Şubat 1921'de Ankara'ya gelen Medivani, Mustafa Kemal Paşa'ya itimatnamesini sunmuştu.

Bundan sonra Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesi iki tehlike ile karşılaştı.

Bunlardan Birincisi: Türk-Sovyet görüşmelerinin yapıldığı sırada Enver Paşa'nın Moskova'da bulunması idi. İkincisi ise; Komintern'in teşebbüsü ile Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi ve Doğu Milletleri Kongresinin toplanması idi. Ancak, her iki sorun da Türk-Sovyet görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasına engel olamadı. Bunda, Türk ordularının Doğu'da Eylül-1920'de Ermeniler'i; Batı'da da, Ocak-1921'de Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlıları yenilgiye uğratmalarının ve dolayısıyla Ankara temsilcilerinin Moskova'daki pazarlık gücünü artırmış olmasının sağladığı etkinin varlığı idi.

Neticede taraflar, Batum'un Sovyetler Birliğine verilmesi karşılığında Rusya'nın Türkiye'ye belirli miktarda altın ve silah göndermesi hususunda anlaştılar. Bu malzemelerin Ankara'ya taşınması işi de o sırada Moskova'da yaşamakta olan Halil Kut Paşa tarafından organize edildi.


Kars Antlaşması


Kars Antlaşması, Rusya, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekildi. Bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti başta olmak üzere üç devlet kurulmuştur. Fakat Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iki yıl sonra Kafkasya’yı yeniden işgal etmiştir. Bölgedeki üç devlet Sovyetler Birliği ismini alan yeni Sovyet rejiminin idaresine girdi. Sakarya zaferinden sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir'in temsil ettiği TBMM Hükümeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı. Buna göre, her üç Cumhuriyet, Moskova Antlaşması'nı kendileri için de geçerli sayıyordu. Böylece Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşti ve Ermeni Sorunu da sona erdi.


Konferans ve İmza


Kars Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsilen, baş delege olarak Doğu Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa, delege olarak Burdur milletvekili Veli Bey, Ankara hükümetinin Azerbaycan temsilcisi Memduh Şevket Bey, Doğu Anadolu Demiryolları inşaat başmühendisi Muhtar Bey, müşavir (danışman) olarak Batum milletvekili Edip Bey, Reji Umûmî Müfettişi Muvaffak Bey, Doğu Cephesi Kurmay Başkanı Kadri Bey, Kurmay Binbaşı Veysel Bey, Kurmay Binbaşı Talât Bey ve kâtip olarak dışişleri memurlarından Zühtü Bey, Osman Bey ve Cephe yaverleri Nazmi Bey ve Selahattin Bey katılmışlardır.

Antlaşma, Türkiye'yi temsil eden Kazım Karabekir Paşa, Veli Bey, Muhtar Bey, Memduh Şevket Bey, Sovyetler'i temsil eden Rusya büyükelçisi Yakov Ganetsky, Ermenistan dışişleri bakanı Askanaz Mravian ve iç işleri bakanı Poghos Makintsian ile Azerbaycan Devlet Bakanı, Behboud Shahtahtinsky ve Gürcistan savunma bakanı Shalva Eliava ve dış işleri bakanı Alexander Svanidze'nin katıldığı bir toplantıyla imzalandı.


Resmin orijinal hali için;Eklenen Dosya  kurtulussavasidogucephesi.jpg (560,81K)
İndirme sayısı: 1

Bu mesaj Hale tarafından düzenlendi: 04 Temmuz 2015 Cumartesi - 21:36
Düzenleme sebebi: Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 2 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi


• 14 Temmuz 1920 - Doğu cephesinde Ermenilerin Dehne Boğazı'nı ele geçirmeleri.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 14 Temmuz - July
0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi
• 11 Kasım 1920 - Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü'ye taşındı.


Doğu Cephesi Komutanlığının Ermenilerin mütareke koşullarını kabul etmemesi nedeniyle, birliklerine harekata devam emri vermesi.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 11 Kasım - November 11 Kasım 1938 Atatürk'ün katafalkı Dolmabahçe Sarayı'nda
0

#4
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi


• 17 Şubat 1916 - Doğu cephesinde, Rusların Muş'u işgali.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 17 Şubat - February
0

#5
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi• 11 Kasım 1920 - Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü'ye taşındı.Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 11 Kasım - November
0

#6
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi• 30 Aralık 1919 - Mustafa Kemal Misak-ı Milli metni üzerinde çalışmaya başladı.


Atatürk'ün, Epoka gazetesi İstanbul muhabirinin yazılı sorularına cevapları:
"Milletin arzuları Sivas Kongresi'nin resmî bildirgesinde açıkça gösterilmiştir. Örgüt, milletin bu arzusu yerine gelinceye kadar vazifesini yapmada, hatta genişlemede devam edecektir."

Atatürk'ün Sivas Valisi Reşit Paşa'ya telgrafı: "...Asayişin tam korunması ve her fırsattan yararlanarak Kuva-yi Milliye'nin büyüklük ve kuvvetinin dost ve düşmana gösterilmesi önemle tavsiye olunur."


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 30 Aralık - December 1919 - Mustafa Kemal Misak-ı Milli metni üzerinde çalışmaya başladı
0

#7
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu CephesiDoğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi


• 17 Şubat 1916 - Doğu cephesinde, Rusların Muş'u işgali.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 17 Şubat - February
0

#8
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi


Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi• 02 Nisan 1918 - Van'ın kurtuluşu.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 2 Nisan - Aprıl - 1918 - Van'ın kurtuluşu.

Van Kalesi | Van Kalesi'nden Görüntüler
0

#9
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi


Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi


• 5 Nisan 1918 - Van'ın geri alınması.

Batum'un alınması.

Kars'ın geri alınması.Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 5 Nisan - Aprıl - 1918 - Van'ın geri alınması.
0

#10
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.740
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi


Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi


• 12 Kasım 1920 - Doğu cephesi kuvvetlerinin Arpaçay'ın doğusuna geçmeleri.


Ermenilerin Iğdır'ı boşaltarak Aras'ın kuzeyine çekilmeleri ve Iğdır'ın kurtuluşu. Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.


Bakınız,
Atatürk Günlüğü - Today | 12 Kasım - November

Kurtuluş Savaşı Tarih Sıralaması - 1920 | 10 Ocak 1920 - 31 Aralık 1920
0


 • (2 Sayfa) +
 • 1
 • 2
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi | Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya'da Açılan Savaş Cephesi - Türk Ermeni Savaşı - Gümrü Antlaşması - Moskova Antlaşması - Kars Antlaşması" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

(1) kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikayeler drama - Web Search Results (28), kurtuluş savaşında doğu cephesinde gelişen olaylar - Google'da Ara (14), kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikayeler - Google'da Ara (12), güney cephesinde yaşanan bir hikaye - Google'da Ara (12), kurtuluş savaşında güney cephesinden yaşanmış hikayeler - Google'da Ara (7), atatürkün doğuanadolu savaşları - Google'da Ara (6), kurtuluş savaşı doğu cephesi - Google'da Ara (5), kurtuluş savaşında cephelerin birinde yaşanmış hikaye - Google'da Ara (5), kurtuluş savaşı doğu cephesi - Google'da Ara (5), güney cephesinde yaşanan bir hikayeler - Google'da Ara (5), kurtuluş savası güney cephesi hikaye - Google\'da Ara (5), kurtuluş savaşında doğu cephesinde gelısmeler - Google'da Ara (4), dogu cepheleri - Google'da Ara (4), Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi | Doğu Anadolu Ve Güney Kafkasya’da Açılan Savaş Cephesi – Türk Ermeni Savaşı – Gümrü Antlaşması – Mosko.. | Eğitim Kütüphanesi ™ Yakın Dönem Türkiye Tarihi (4), kazım karabekir gazete haberi dogu batı kafkasya - Google'da Ara (4), kurtuluş savaşı güney cephesindeki anılar - Google'da Ara (4), dogu cephesi savaşların resımlerı ve açıklaması - Google'da Ara (4), doüu cepesi - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşında dogu cephesi muharebeleri - Google'da Ara (3), türkiye haritası doğu cephesi - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşı sırasında açılmış cepheler - Google'da Ara (3), kurtulus savası cephe savasları vıdeo - Google'da Ara (3), kurtulu? sava??ndaki cephe resimleri - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşı cepheleri - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikaye - Bing (3), Bing : google atatürk kurtuluş savaşı güney ve dogu cephesi savaşı (3), Doğu cephesiyle ilğili kısa hikayler - Bing (3), ardeşen kurtuluş savaşı şiiri indir - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşı esnasında yapılan savaşların isimleri - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşının dogu cephesi açılma nedenleri - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşında doğu cephesi - Google'da Ara (3), anadolu ile ilgili hikayeler - Google'da Ara (3), doğu anadolu bölgesinin kurtuluş savaşındaki yeri - Google'da Ara (3), DOĞU cephesi haritası - Google'da Ara (3), doğu cephesiyle ilgili şiirler - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşındaki cepheler haritada gösterim - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşından dogu ve batı çepesini sebep ve sonuçları - Google'da Ara (3), güney cephesinin açılma nedeni - Google'da Ara (3), kurtuluş savaşında doğu cephesi - Google'da Ara (3), doğu kafkas cephesi - Google'da Ara (3), doğu cephesinde yapılan savaşlar - Google'da Ara (3), doğu cepesinin komutanları kim - Google'da Ara (3), şema şeklinde güney cephesi - Google'da Ara (3), doğu çephesi savaşları ve ermeni sorunu - Bing (2), Google Custom Search (2), doğu cephesi savaşları yazıları - Bing (2), (1) kurtuluş savaşındaki batı cepe savaşları - Web Search Results (2), kafkasya çephesi ileilgili makaleler - Bing (1), Funmoods - web search results - kurtuluş savaşı dogu ve güney cephesi savaşlar (1), Funmoods - web search results - kurtuluş savaşı dogu ve güney cephesi savaşlar geniş (1), Arama V9 (1), dogu cephesi - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), KURTULUŞ SAVAŞINDA DOĞU CEPHESİ RESİM - Bing (1), Arama V9 (1), kurtuluş savaşı doğu cephesi anıları - Google\'da Ara (1), kurtuluş savaşı doğu cephesi anıları - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), doğu cephesianıları - Bing (1), http://www.kadimdostlar.com/uploads/monthly_02_2012/post-3-060583300%25201329462264_thumb.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), http://www.kadimdostlar.com/uploads/monthly_02_2012/post-3-060583300%25201329462264_thumb.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), http://www.kadimdostlar.com/uploads/monthly_02_2012/post-3-060583300%25201329462264_thumb.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), kurtuluş savaşı doğu cephesinin sonuçları - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), kurtuluş savaşı doğu cephesinin sonuçları - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), doğu cephesi açılma nedenleri - Google\'da Ara (1), Arama V9 (1), Funmoods - web search results - kurtuluş savaşı dogu ve güney cephesi (1), dogu cephesi - Bing (1), Arama V9 (1), doğu ve güney cepheleri nin açılma nedenleri - Bing (1), kurtuluş savaşı dogu cepesi resimleri - Google'da Ara (1), kurtuluş savaşında dogu cephasinde yasanmis hikaya - Google\'da Ara (1), kurtuluş savaşı cephesi - Bing (1), doğu cepesiyle bilgi - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), kurtuluş savaşındaki doğu ve güney cephelerinin sebepleri - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), Güney cepesinin harita gösterimi - Bing (1), batı güney ve doğu cephelerinin savaşları - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), (1) doğu,batı,güney cephe haritası - Web Search Results (1), Arama V9 (1), (1) güney cephesinde yaşanmış hikayeler - Web Search Results (1), kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikaye drama - Google\'da Ara (1), (1) kurtuluş savaşı doğu cephesi - Web Search Results (1), +kafkasya doğu cepesi - Bing (1), Funmoods - web search results - doğu cephesindeki savaşların listesi (1), kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikaye drama - Google\'da Ara (1), (1) kurtuluş şavaşına ait film kafkasya cephesi - Web Search Results (1), dogu cephesi - Bing (1), kafkas cephesinde yenilen yemekler - Bing (1), güney ve dogu cepheleriyle ilgili çıkmış sorular 2006 - Bing (1), güney ve dogu cepheleriyle ilgili çıkmış sorular 2006 - Bing (1), kurtuluş savaşı ve güney cephesi dramaları - Google\'da Ara (1), kurtus savasinda bati cepesi harita modeli - Google\'da Ara (1), kurtuluş savaşı güney cephesi yaşanmış hikayeler - Bing (1), kurtuluş savaşı güney cephesinde yaşanmış hikaye drama - Google\'da Ara (1), http://img607.imageshack.us/img607/843/kurtulussavasidogucephe.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), kurtuluş savaşı güney cephesi yaşanmış drama - Google\'da Ara (1), kurtuluş savaşında doğu ve güney cepheleri ilgili drama ve oyunlar - Google\'da Ara (1), http://img607.imageshack.us/img607/843/kurtulussavasidogucephe.jpg için Google Görsel Sonuçları (1), turk milli mucudelesınde doğu cephesı - Bing (1), Óâåäîìëåíèå î ïåğåàäğåñàöèè (1), 1.dünya savaşında kafkas cephesi öyküleri - Bing (1),