İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | S Harfi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


SAAT: Rüyada saat görülmesi; sıkıntıya maruz kalınacağına işar eder. Bir kimsenin rüyasında çalar saat görmesi; o kimsenin hiç beklemediği kötü bir haber alacağına yorumlanır.

SABAH: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hayır kapılarının açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sabah olduğunu ve ortalığın aydınlandığını görmesi; o kimsenin bütün sıkıntı ve kederlerinden kurtulacağına işaret eder. Rüyanızda sabah erkenden horoz sesi duyduğunuzu görmeniz; sizi sevinç ve mutluluğa erişeceğinize, rüyanızda sabah güneşini görmeniz; bütün dertlerinizin bittiğine, ferahlık ve mutluluğunuzun geldiği ne delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Çiftçi birisinin rüyasında sabah olduğunu görmesi; o çiftçinin bol mahsûl alacağına, ürününden feyiz bereket göreceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabah olup ortalığın ağardığını görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine kişinin rüyasında sabah vakti cemaatle namaz kıldığını görmesi; o kişinin bir yolculuk yapacağına ve bu yolculuğun da hac yolculuğu olabileceğine işaret eder. İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hasta için şifa bulup iyileşeceğine, borçlular için borçlarından kurtulacaklarına, hapishanede tutuklular için tahliye olacaklarına, yolcular için selâmetle yolculuk yapacaklarına, gurbette olanlar için sılaya döneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.

SABIRLI OLMAK: Bir kimsenin rüyasında sabırlı bir kimse ile karşılaştığını veya kendisinin herhangi bir musibet karşısında sabır gösterdiğini görmesi; o kimsenin herkesin iyiliğini isteyen ve onlara yardım elini uzatan bir kimse olarak tanındığına yorumlanır.

SABUN: Rüyada sabun görülmesi; mal elde etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sabun parçası görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalmış bir kimseyi teselli edeceğine işarettir. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda sabun görmeniz; işinizde size engel olmak isteyenlerin var olduğuna, sizi bulunduğunuz mevkiden atlatarak yerinize geçmek isteyenlerin mevcudiyetine ve aleyhinizde çeşitli entrikalar çevirenlerin bulunduğuna delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabunla elbise yıkayıp temizlediğini görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine, eğer günahkâr birisi ise bu günahlarından tövbe edeceğine, eğer üzüntülü birisi ise bu üzüntülerinden kurtulacağına ve eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı elde edeceğine yorumlanır.

SAÇ: Rüyada saç görülmesi; mala ve ömrün uzunluğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına, bir kadının rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kadının güzelliğinin arttığına işaretle tabir olunur. Zengin bir kimsenin rüyasında başında bulunan saçı bir başka saçla ördüğünü görmesi; o kimsenin mal varlığının artacağına ve bir başkasından ödünç olarak aldığı maddî destekle ticarî işler yapacağına, eğer fakir ise borca gireceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hac yaptığını ve saçlarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve günahlarının affedildiğine yorumlanır. Bir işçinin veya memurun rüyasında saçının tıraş edildiğini görmesi; o işçi veya memurun görevine son verileceğine. Bir kadının rüyasında sacının kesildiğini görmesi; o kadının kocasından boşanacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin anne-babası yüzünden bir acıya mübtelâ olacağına, bir kimsenin rüyasında saçının bir tarafından yolunduğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir nedenle evinden ayrılacağına işaret eder. Rüyanızda saçınızın düz ve kıvırcık olduğunu görmeniz; sizin şerefli ve bahtiyar bir kimse olduğunuza, rüyanızda saçınızın kıvırcık olmamasına rağmen, saçınızın kıvırcık olduğunu görmeniz; halen bulunduğunuz durumdan pişmanlık duyacağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada saç görülmesi; mal, uzun ömür, güzellik ve şeref ile tabir olunur. Kişinin rüyasında saçının dağınık ve uzun olduğunu görmesi; o kimsenin malının dağılacağına işaret eder. Genç bir kimsenin rüyasında saçının beyaz olduğunu görmesi; o gencin fakirleşeceğine yorumlanır. Rüyanızda saçınızın azaldığını görmeniz; sizin fakirleşeceğinize, çoğaldığını görmeniz ise; sizin zengin olacağınıza delalet eder. Rüyanızda hiç saçınızın olmadığını ve takma saç kullandığınızı görmeniz; sizin rızkınızın bollaşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu görmesi; o kişinin kedere ve hakarete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu ve yeniden başında saç bittiğini görmesi; o kimsenin hayra nail olacağına ve şerefinin artacağına, kişinin rüyasında saçlarını bir tarakla taradığını görmesi; o kimsenin nimete mazhar olacağına işaret eder. Rüyanızda saçlarınızın çoğaldığını ve sakalınızın uzadığını ve bütün saçlarınızı örüp başınızın üzerinde birtakım örgüler yaptığınızı görmeniz; üzerinizde borçlarınızın biriktiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bıyık ve koltuk altı kıllarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin borçlarını ödeme imkânı bulacağına, kederlerinden kurtulacağına ve Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetine bağlılığına işarettir. Bir kadının rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o kadının hayra nail olacağına, herhangi bir fakirin rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o fakirin işlerinin bitmeyeceğine, bir kişinin rüyasında saçının bitmemesi gereken yerlerde bittiğini görmesi; o kimseye keder ve üzüntünün isabet edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini çirkinleştirmeyecek şekilde saçla- kısalttığını veya yolduğunu görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerden kurtulacağına, eğer varsa borçlarını da ödemede zorlanacağına yorumlanır. Rüyada saçların gür görülmesi; kederli kimseler için kederlerinin artacağına, sevinçli kimseler için sevinçlerinin artacağına, bir kişinin rüyasında saçlarının ön tarafını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin zelil olacağına, arka tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin ihtiyarlık zamanında hor ve hakir olacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında koltuk altı kıllarının uzun olduğunu görmesi-o kimsenin istek ve arzularının yerine geleceğine, dini yönünün sağlam olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında koltuk altı kıllarının çok olduğunu görmesi; o kimsenin rütbesinin yüksek olacağına yorumlanır. Rüyanızda yüzünüzde veya kıl bitmeyecek bir yerinizde kıl bittiğini görmeniz; sizin çok borçlanacağınıza, rüyanızda elinizin içinde kıl bittiğini görmeniz; sizin bir menfaate erişeceğinize işaret eder. Kişinin rüyasında karnında olan kılların çok olduğunu görmesi; o kimsenin çok borçlanacağına, keder ve üzüntüye uğrayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının birbiri ardınca düştüğünü görmesi; o kimsenin çalışarak kazandığı ve zorlanarak elde ettiği şeylerin hepsinin elinden çıkacağına delalet eder. Bir erkeğin rüyasında vücudunda saç bittiğini görmesi; o erkeğin hanımının hamile olduğuna, kişinin rüyasında kendi saçını kestiğini görmesi; o kimsenin makamından düşeceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında saçlarının kömür gibi siyah olduğunu görmesi; o kadının kocasının malı ile zengin olacağına işaret eder.

SAÇ AĞARMASI: Bir kimsenin rüyasında saçının bir kısmının ağardığını görmesi; o kimsenin vakarlı birisi olduğuna, hanımı hamile olan bir kimsenin rüyasında saçlarının ağardığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalında bulunan beyaz tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin ihtiyarlara hürmet edeceğine işaret eder. Zengin bir kimsenin rüyasında vücudunun kıllarının ağardığını görmesi; o kimsenin malının elinden gideceğine, eğer fakir ise ödemede güçlük çekeceği bir borcun altına gireceğine yorumlanır. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalının beyazladığını görmesi; o kimsenin dininin veya malının gideceğine delaletle tabir olunur. Sakalı siyah olan bir kimsenin rüyasında sakalında üç adet beyaz sakal belirdiğini görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının beyaz ve berrak olduğunu görmesi; o kimsenin izzete, rütbeye ve şöhrete kavuşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarında ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu görmesi; o kimsenin muhalefette bulunacağına ve ihtiyarlara saygı göstermeyeceğine delaletle tabir olunur.

SAÇ DÖKÜLMESİ: Rüyanızda saçlarınızın döküldüğünü görmeniz; mal varlığınızın gideceğine ve halkın gözünden düşeceğinize yorumlanır.

SAÇ KESMEK: Bir kimsenin rüyasında saçlarını kestiğini görmesi; o kimsenin bir belediye cezası ödeyeceğine işaret eder. Rüyanızda kesilen saçların önünüze düştüğünü görmeniz; sizin bir suçtan dolayı mahkemelik olacağınıza delalet eder.

SAÇAK: Rüyanızda saçak görmeniz; bilginiz olmadan sizi arkanızdan destekleyen ve koruyan kimselerin varlığına işaret eder.

SAÇMA: Bir kimsenin rüyasında saçma görmesi; o kimsenin yerine getirilmesi için birisine bir görev verdiğine ve işi yapmadığı için ona bin türlü masal anlatan şarlatan bir kişiye yorumlanır.

SAD SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Sâd Suresini okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin suçlarından dolayı Allah'a tövbe ve istiğfar edeceğine, toplumun güvenini kazanacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: O kimsenin mal ve mülkünün artacağına ve bütün işlerinde başarılı olacağına delalet eder.

SADAKA VERMEK: Âlim bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o âlimin ilminden kazanacağına, bir devlet adamının rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin şan ve şerefinin artacağına, bir tüccarın rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o tüccarın ticaretinin çoğalacağına, bir sanatçının sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin sanatından halkın yararlanacağına ve fakir bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o fakirin zengin olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sadaka verdiğinizi görmeniz; sizin korku ve düşüncelerden kurtulacağınıza, belâ ve musibetlerden emin olacağınıza işaret eder. Câbirul-Mağribî'nin yorumuna göre: Hasta bir kimsenin rüyasında sadaka vererek bir fakiri sevindirdiğini görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve bir sıkıntısı varsa geçeceğine, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine, eğer günahları varsa Allah'ın o kimsenin tövbesini kabul buyuracağına delalet eder. Rüyanızda herkese sadaka dağıttığınızı görmeniz; malınızda bereket hâsıl olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada sadaka verildiğinin görülmesi; hastaların iyileşeceğine, rızık ve bereketin artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sadaka olarak verilmesi caiz olmayan bir şeyi sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin kendi malında ve başkasının malında kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işaret eder. Çünkü fenalığa fenalık ile kötülüğe kötülük ile karşılık verilir. Hayvan ticareti yapan bir kimsenin rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini görmesi; o kimsenin işinde bereket göreceğine, eğer çiftçi ise aldığı üründe feyiz ve bereket bulacağına, kişinin rüyasında tanınmış zenginlerden birisine sadaka verdiğini görmesi; o zenginin fakirleşerek sadaka alacak duruma düşeceğine, kişinin rüyasında fahişe bir kadına sadaka verdiğini görmesi; o fahişenin tövbe edeceğine, kişinin rüyasında bir hırsıza sadaka verdiğini görmesi; o hırsızın hırsızlık yapmaktan vazgeçeceğine işaretle tabir olunur. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Asi bir kimsenin rüyasında gizli olarak sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin günahlarının affedileceği¬ne, bir kimsenin rüyasında kendisinden sadaka istenildiğini ve onun da verdiğini görmesi; eğer âlim ise halkın o kimseden ilim öğreneceğine yorumlanır.

SAF SURESİ: İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Saf Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehid olarak öleceğine yorumlanır.

SAFFAT SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Saffât Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hidayete kavuşacağına, topluma hizmet etmekten zevk alacağına, günah işlemekten sakınacağına, Allah'tan korkacağına, kendisine itaat eden bir çocuğunun olacağına ve şeytanın şerrinden kaçınacağına işaret eder.

SAĞIRLIK: Rüyada sağırlık görülmesi dini yönden noksanlığa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sağır olduğunu görmesi; o kişinin etrafında kendisi hakkında yapılan konuşmalara önem vermemesi gerektiğine, her konuşulanı duyduğu halde duymazlıktan gelmesinin4 hakkında daha hayırlı olacağına yorumlanır.

SAHRA: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahra görmesi; sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü nispetinde o kimsenin ferah ve sevince mazhar olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin de o sahrada gezip dolaştığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaate kavuşacağına işaret eder. Rüyanızda dikenlerle ve ağaçlarla süslü bir sahra görmeniz; hareketlerinizde doğruluk bulunduğuna, rüyanızda çiçekler ve güllerle süslü geniş bir sahra görmeniz; kıymetli bir kişiye yakın olacağınıza ve onun aklından, fikrinden ve ilminden istifade edeceğinize delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içinde bulunduğu sahranın veya arazinin genişliğini görmesi; o kişinin evinin halkının maişetinin genişliğine, ömürlerinin uzunluğuna, aksini görmek ise bu rüyanın aksine yorumlanır.

SAHUR: Rüyanızda sahur yemeği yediğinizi görmeniz; sıhhatinizin yapacağınız perhizinize bağlı olduğuna, sağlığınıza biraz daha fazla önem vermeniz gerektiğine ve fazla yemek yemekten sakınmanız lazım geldiğine işaret eder.

SAKA(Su içiren): Bir kimsenin rüyasında halka su içirdiğini görmesi; o kimsenin halka iyilik ve ihsanda bulunacağına, bir kişinin rüyasında saka olup evine su taşıdığını görmesi; o kimsenin kendisi için mal ve para biriktireceğine, bir kimsenin rüyasında başkasının evine su taşıdığını görmesi; o kimsenin başkası için mal ve para biriktireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında saka olup halka "Su ister misiniz?" diye sorduğunu görmesi; o kimsenin topluma nasihatte bulunacağına işaret eder.

SAKA KUŞU: Rüyanızda saka kuşu görmeniz; giriştiğiniz bir macera yüzünden başınıza hiç beklemediğiniz çirkin bir hadisenin geleceğine delalet eder.

SAKAL: Rüyada sakal görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında sakalının çok uzadığını görmesi; o kimsenin keder, sıkıntı, borçlanma ve pişmanlık gibi üzüntü veren şeylerle karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Rüyanızda sakalınızdan aşağıya doğru çekildiğinizi görmeniz; ecelinizin yaklaştığına ve ömrünüzün bittiğine işaret eder. Rüyanızda sakalınızın bir kısmının koparılıp yerinin boş kaldığını görmeniz; öyle pek hayra alâmet değildir. Bir kimsenin rüyasında sakalının kesilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin dini yönden biraz ihmalkâr olduğuna, bir kimsenin rüyasında sakalının tıraş edildiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına ve eğer bir sıkıntısı varsa o sıkıntının geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını dişleriyle çiğnediğini görmesi; o kimsenin akılsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında sakalını ısırmadan ağzına soktuğunu görmesi; o kimsenin bir şeyden dolayı pişman olacağına ve bir nimete de şükür edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin ani bir şekilde öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalına güzel kokular sürdüğünü görmesi; o kimsenin işlerini düşünerek yapacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkası tarafından sakalınızın tarandığını görmeniz bir kimseden size bir hayır isabet edeceğine, kişinin rüyasında kendi sakalını tarayıp süslediğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğru ve dürüst hareket ettiğine, bir kadının rüyasında kendisini sakallı görmesi; yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Eğer hamile ise bir erkek çocuk doğuracağına, eğer hamile değilse hiç çocuğu olmayacağına, eğer çocuğu varsa bir yere başkan olacağına, eğer dul ise evleneceğine, eğer evli ise dul kalacağına, kendisine keder isabet edeceğine ve ahlâksızlık yapacağına işaret eder.

SAKALI SIVAZLAMAK: Rüyanızda parmaklarınızla sakalınızı sıvazlayıp düzelttiğinizi görmeniz; halk arasında şeref ve itibarınızın artacağına işaret eder. Rüyanızda sakalınızı parmaklarınız ile tarayıp düzelttiğinizi görmeniz; toplum içinde saygınlığınızın olduğuna ve iyi birisi olarak tanındığınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını parmaklan ile tarayıp dolaşık ve kırışıklarını düzelttiğini görmesi; o kimsenin zorlukları ortadan kaldıracağına işaret eder.

SAKATLIK: Rüyanızda vücudunuzun herhangi bir yerinde bir sakatlık olduğunu görmeniz; işlerinizin bir kısmını ihmâl ettiğinize veya noksan yaptığınıza, dolayısıyla daha dikkatli davranmanız gerektiğine delalet eder.

SAKIZ: Bir kimsenin rüyasında sakız çiğnediğini görmesi, o kimsenin bir konu etrafında çok konuştuğuna ve bundan dolayı da herkesi kendisinden usandırdığına yorumlanır.

SAKIZ AĞACI: Rüyada sakız ağacı görülmesi ömrün uzunluğuna işarettir. Bir kimsenin rüyasında sakız ağacı görmesi; o kimsenin uzun ömürlü birisi olduğuna, eğlenceye çok düşkün olması hasebiyle gam ve kederden de uzak yaşadığına ve kaygısız bir hayat sürdüğüne delalet eder.

SAKSAĞAN: Rüyanızda saksağan kuşu görmeniz; çene düşüklüğü yapıp çok konuştuğunuza, dolayısıyla herkesi kendinizden usandırdığınıza ve belki de kendinize güldürdüğünüze yorumlanır.

SAKSI: Rüyada saksı görülmesi evlenmeye yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında saksı görmesi; o kimsenin evleneceğine, eğer evi ise ev halkından birisinin evleneceğine işaret eder.

SAL: Bir kimsenin rüyasında bir salla bir nehri geçtiğini görmesi; kimsenin yapmayı düşündüğü bir deniz yolculuğundan şimdilik vazgeçtiğine işaret eder.

SALATA: Rüyada salata görülmesi, yapılması ve yenilmesinin görülmesi; işlerin karışıklığına yorumlanır.

SALÂVAT: Bir kimsenin rüyasında sala vat getirdiğini görmesi; kimsenin acele yapmak istediği bir şeyi şiddetle istemesine rağmen, işin yapılabilmesi için sabra ihtiyaç olduğuna işaret eder.

SALEP: Bir kimsenin rüyasında salep içtiğini görmesi; o kimseni] basit bir rahatsızlık geçireceğine ve eğer hasta ise şifa bulacağına delalet eder.

SALKIM: Rüyanızda salkım görmeniz; bugünlerde işlerinizi oldukça dağıttığınıza ve toparlanma cihetine gitmediğiniz takdirde çok zararınız olacağına yorumlanır.

SALLANMAK: Bir kimsenin rüyasında gökyüzünün sallandığını görmesi; o mıntıkada bir kötülüğün meydana geleceğine, kişinin güneş veya ayın sallandığını görmesi; o mıntıka büyüklerinden birisine bir kötülük yapılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzünde bulunan yıldızların sallanıp titrediğini görmesi; o ülkede bir isyan ve bir başkaldırma meydana geleceğine delalet eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada arşın sallandığının görülmesi; o mıntıkada bulunan ilim adamlarının bir zarar göreceklerine, hükümet binasının sallandığının görülmesi; o bölge halkının eziyete maruz kalacaklarına, caminin sallandığının görülmesi; o bölgede bulunan ilim adamlarının günah işleyeceklerine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin sallandığını görmesi; ev halkının başına bir musibetin geleceğine, kişinin rüyasında vücudunun sallandığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada uğrayacağına işaret eder.

SALON: Rüyanızda büyük bir salonda bulunduğunuzu görmeniz; sizin lüks yaşantıya çok önem verdiğinize işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir şatonda öteye beriye dolaştığını görmesi; o kimsenin müsrif bir kişi olduğuna, .etrafında bulunan insanlara çok yüksekten baktığına, gururlu dolaşması nedeniyle etrafında bulunan kimseleri incittiğine yorumlanır.

SAM YELİ: Bir kimsenin rüyasında sam yeli estiğini görmesi; o kimsenin gelip geçici bir keder ve sıkıntı ile karşılaşacağına işaret şeklinde tabir olunur.

SAMAN: Rüyada saman görülmesi; nasıl olursa olsun hayra, menfaate, arzu ve isteklerin hâsıl olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında birçok samanı olduğunu görmesi; o kimsenin malının ve nimetinin artacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkasına saman verdiğinizi görmeniz; o kimseye malınızdan bir miktar vereceğinize, rüyanızda saman aldığınızı görmeniz; mal varlığınızın artacağına ve muradınıza ereceğinize delaletle yorumlanır. Rüyanızda bir samanlığa girdiğinizi ve orasının kendi malınız olduğunu görmeniz; sizin zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize, rüyanızda samanlığa ateş düşüp yandığını görmeniz; malınız devlet tarafından elinizden alınacağına veya bir belâya maruz kalarak malınız elinizden çıkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saman yediğini görmesi; o kimsenin cahil de olsa zengin olacağına işaret eder

SAMANYOLU: Rüyanızda gökyüzünde bulunan ve adına Samanyolu denilen yıldız kümelerini görmeniz; sizin hayatı çok seven bir insan olduğunuza ve çok iyi bir kalbe sahip bulunduğunuza delaletle tabir olunur.

SANATKÂR: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir sanatkâr görmesi; o kimsenin her şeye karşı büyük bir özlem duyduğuna işaret eder.

SANCAK: Rüyada sancak görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde sancak olduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına, rüyasında büyük bir devlet adamının kendisine bir sancak teslim ettiğini görmesi; sancak yeşil veya beyaz ise; o kimsenin yüksek bir mevkiye geleceğine, şeref ve itibarının artacağına işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada sarı sancak görülmesi; hastalığa, kırmızı sancak görülmesi ise şan ve şerefe yorumlanır. Kişinin rüyasında sadece sancak görme si; o kişinin doğruluğuna delalet eder.

SANCI: Bir kimsenin rüyasında bir yerinin sancılandığını görmesi o kimsenin ailesi içinde zor bir karar vermenin eşiğinde bulunduğunu ve her ne olursa olsun bir an önce bir şeylere karar vermesinin menfaati icabı olduğuna yorumlanır.

SANDAL: Bir kimsenin rüyasında bir deniz kenarında sandalla gezinti yaptığını görmesi; o kimsenin kısa bir yolculuk yapacağına işaret eder.

SANDAL AĞACI: Rüyada sandal ağacı görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında birisine sandal ağacı verdiğini görmesi; o kimsenin sandal ağacı verdiği kimseye itaat edeceğine işaret eder. Rüyada sandal ağacı görülmesi; ağır başlı, düzgün konuşan, herkesin yanında adı saygı ile anılan, güzel işler yapan ve saygı kazanan bir kimseye yorumlanır.

SANDALYE: Rüyanızda bir sandalye üzerinde oturduğunuzu görmeniz; hayra, rüyanızda yeni bir sandalye satın aldığınızı görmeniz; sizin yeni bir hizmetçi alacağınıza işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin sandalyede oturduğunu görmesi; o kimsenin toplum içinde sevileceğine ve onlara iyi hizmetlerde bulunacağına, kişinin rüyasında süslü ve yüksek bir sandalyede oturduğunu görmesi; yüksek bir makama getirileceğine ve halk arasında sevileceğine delalet eder.

SANDIK: Rüyanızda büyük bir demir sandık aldığınızı veya size verildiğini görmeniz; sizin evleneceğinize, rüyanızda sandığınızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmeniz; eşinizin vefat edeceğine işarettir.

SANSAR: Bir kimsenin rüyasında bir sansar görmesi; sizin bir dostunuzun hilesi yüzünden büyük bir zarara uğrayacağınıza, işlerinizin ve planlarınızın alt üstü olacağına delalet eder.

SANTRAL: Bir kimsenin rüyasında bir telefon santralında bulunduğunu görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir haber alacağına ve eline bir kaç mektup geçeceğine işaret eder.

SAPAN: Bir kimsenin rüyasında bir adama sapanla taş attığını görmesi; o kimsenin sert ve katı olarak kalp kırıcı bir sözle taş attığı insanı, doğru bir işe davet edeceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre rüyanızda sapan görmeniz; devamlı bir şekilde içinizin sıkıldığına ve bundan dolayı da ne yapacağınızı şaşırdığınıza işaret eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında taş atılmayan sapan görmesi; o kimsenin tövbe edeceğine, günahtan kendisini tamamıyla çekeceğine delalet eder.

SARA: Rüyanızda saralı bir kimse ile karşılaştığınızı görmeniz; iş ve aile çevrenizde büyük bir sarsıntı geçireceğinize işaretle tabir olunmaktadır.

SARAÇ: Bir kimsenin rüyasında saraç veya saraç malzemesi aldığını görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir saraçla pazarlık yaptığını görmesi; o kimsenin evinden birtakım eşyaların çıkacağına ve daha önce ısmarladığı bir eşyanın da eline geçeceğine yorumlanır.

SARAY: Bir kimsenin rüyasında bir sarayda bulunduğunu ve etrafında birtakım insanların ona hizmet ettiklerini görmesi; o kimsenin eğer dikkat etmezse işlerinin kötüye gidip bozulacağına, rakiplerinin boş durmayıp durmadan o kimsenin kuyusunu kazdıklarına işaret eder

SARGI: Rüyanızda herhangi bir azanızda sargı görmeniz; etrafınızdaki dost sandığınız kimselerden bir kısmının size tuzak kurmaya hazırlandıklarına, dolayısıyla onlara karşı uyanık olmanız lazım geldiğine yorumlanır

SARHOŞ: Bir kimsenin rüyasında sarhoş olduğunu görmesi; o kim¬senin haram yollardan mal elde edeceğine işaret eder. Kîrmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında içki içmediği halde sarhoş olduğunu görmesi; o kimsenin şiddetli bir korkuya düşeceğine ve malının eksileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında içki içerek sarhoş olduğunu görmesi; o kimsenin işlerinde birtakım zorluklarla karşılaşacağına delalet eder.

SARI: Rüyanızda sarı renkli bir elbise giymeniz veya sarı bir rengi görmeniz; sizin çok hassas ve duygulu birisi olduğunuza ve her şeyi içinize attığınıza yorumlanır.

SARIK: Rüyada başta sarık görülmesi; şöhrete, kuvvete ve rütbeye yorumlanır. Rütbe sahibi bir kimsenin rüyasında başındaki sangımı dürülü olarak boynuna indiğini görmesi; o kimsenin görevinden alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin rütbeli olmaması halinde; o kimsenin hanımını boşayacağına veya şöhretinin elinden gideceğine, bir kimsenin rüyasında başına sarık sardığını görmesi; o kimsenin liderlik ve sanat yönüyle kadrinin yüceliğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ipekten başına bir sarık sardığını görmesi o kimsenin dini yönünün bozuk olmasıyla birlikte bir rütbeye ereceğine ve haram yollardan eline mal geçeceğine işaret eder. Rüyanızda sarığınızın üzerine bir sarık daha sardığınızı görmeniz şöhretinizin artacağına ve makamınızda kalacağınıza, rüyanızda başınıza sarık sardığınızı görmeniz; o sarığın uzunluğu nispetinde yolculuk yapacağınıza delaletle tabir olunur

SARILIK: Rüyanızda sanlık hastalığına yakalanmış bir kimseyi veya kendinizin sarılık hastalığına yakalandığınızı görmeniz; eviniz içinde bir kişinin sarılık hastalığına yakalanacağına veya iş yerinizde küçük bir kaza vukua geleceğine yorumlanır.

SARIŞIN: Bir kimsenin rüyasında sarışın bir gençle (kızla) tanışıp dost olduğunu görmesi; o kimsenin mutlu bir yaşamın özlemini çektiğine ve huzurlu bir aile yuvası içinde hayatını sürdürmek istediğine işaret eder.

SARMAŞIK: Rüyanızda sarmaşık görmeniz; akrabalarınızın arasında miras meselesinden dolayı birtakım anlaşmazlıkların çıkacağına ve dargınlıkların meydana geleceğine delalet eder.

SARIMSAK: Rüyada sarımsak görülmesi dedikoduya işaret eder. Bir kısım tabirciler de rüyada sarımsak görülmesini haram mala işaret saymışlardır. Bir kimsenin rüyasında pişmiş sarımsak yediğini görmesi; o kimsenin günahlarından dolayı tövbe etmesi lazım geldiğine yorumlanır. İbn-i Kesîrîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sarımsak görmesi; o kimsenin gıybet edeceğine işaret eder.

SARP YOKUŞ: Bir kimsenin rüyasında ihtiyacından dolayı sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi; o kimsenin azmi ve gayreti nispetinde dünya ve âhiretini kazanmaya önem vereceğine delaletle tabir olunur. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi; o kimsenin birtakım ilmi çalışmalar yapacağına ve güzel bir siyaset sergileyeceğine yorumlanır.

SARRAF: Rüyada sarraf görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: İyi bir kimsenin rüyasında sarraf görmesi; o kimsenin âlim birisi olacağına işaret eder. İçinde fitne ve fesatlık bulunan bir kimsenin rüyasında bir sarraf görmesi; o kişinin dünyayı âhirete üstün tutacağına delalet eder.

SATMAK: Bir kimsenin rüyasında evinden bir eşyayı sattığını görmesi; o kimsenin evine birtakım yeni eşyalar alacağına işaretle tabir olunur.

SATRANÇ: Rüyada satranç görülmesi batıl şeylere yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında satranç oynayıp rakibini yendiğini görmesi; o kimsenin batıl düşünceleri terk edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arasında dargınlık olan bir kimse ile satranç oynadığını ve kazandığını görmesi; o kimsenin adliyeye intikâl etmiş bir davasını kazanacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada satranç oynandığının gö rülmesi; iftira ve batıl sözlere yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında önünde taşları dizilmiş satranç görmesi; düşmanlığa delalet eder. Bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin birisiyle kavga yapacağına, bir yoruma göre de o kimsenin sonunda hayır ve menfaat olmayan bir işle uğraşacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada satranç oyunu görülmesi; her iki oyuncunun da itibar kazanacaklarına ve birer ünlü kişi olacaklarına delalet eder.

SAVAŞ: Rüyada savaş görülmesi üç şekilde tabir edilir. 1. Ülkeler arasında yapılan savaş 2. Ülke içinde devletle halk arasında yapılan savaş 3. Ülke içinde halkın birbirleriyle yaptıkları savaş. Bir kimsenin rüyasında ülkeler arasında savaş yapıldığını görmesi o ülkede fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın zuhur edeceğine yorumlanır. Rüyada bir devlet başkam ile tebaası arasında savaş yapıldığını görülmesi; o ülkede bereket ve ucuzluk olacağına delalet eder. Rüyada halkın birbirleriyle savaştıklarının görülmesi; o halkın kendi araları da güzel bir şekilde geçineceklerine işaret eder. Rüyada bir memlekete asker girdiğinin görülmesi; o beldeye yağmur yağacağına delalet eder. Rüyada iki bölük askerin savaştıklarının görülmesi; kazanan tarafın yenileceğine delalet eder. Rüyada her iki asker gurubunun birbirlerine karıştıklarının görülmesi; herkesin hayra ereceğine işaret şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda düşmanla savaştığınızı görmeniz; dininize hizmet edeceğinize, anne ve babanıza yardım edeceğinize ve hanımınızı da çok kıskanacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir savaşta dinsizler tarafında bulunduğunu görmesi; o kimsenin İslâm'dan uzaklaştığına veya dine karşı geldiğine ya da itaat etmesi gereken kimseye asi olduğuna veyahut da namazı terk ettiğine yorumlanır.

SAVAŞMAK: Rüyada savaşmak değişik şekillerde yorumlanmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için savaştığını görmesi; o kimsenin gerek kendi hali ve gerekse ev halkının hali doğruluk üzeredir. Rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine ve parasının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir savaştan kaçtığını görmesi; o kimsenin evinin sakinlerine, özellikle hanımına karşı şefkat ve merhametinin azlığına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda savaşa gidip kazandığınızı görmeniz; sizin fazilet ve şan kazanacağınıza işaret eder. Bir kim¬senin rüyasında bir memleket halkının savaşa katıldıklarını görmesi; o kimsenin arzularının yerine geleceğine ve düşmanlarına üstünlük sağlayacağına işaret eder. Câbiru'l-Mağribi’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yalnız başına düşmanla savaştığını görmesi; o kimsenin zengin olacağına, düşmanı yendiğini görmesi; o kimsenin helalinden rızık kazanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında savaştığını ve düşmanın üstün geldiğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmada zorlanacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda bir savaşta düşmanlar tarafından öldürüldüğünüzü görmeniz; ferah ve sevince kavuşacağınıza, helalinden rızık kazanacağınıza ve ömrünüzün uzun olacağına işaret eder. Rüyanızda gazilerle birlikte bir savaşa gittiğinizi görmeniz; hayra, rüyanızda savaştan sonra memleketinize döndüğünüzü görmeniz; sağlık ve selâmetinize, muradınıza ereceğinize, sevinç ve mutluluğa kavuşacağınıza, eğer hasta iseniz şifa bulup iyileşeceğinize yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında savaşa gittiğini görmesi; o kimsenin ganimet malından istifade edeceği ne ve âhirette yüksek bir dereceye ulaşacağına işaret eder. Kişinin rüyasında silahı ile savaşa gittiğini görmesi; o kimsenin dünyada her yönden dinine bağlı olduğuna ve bütün İslâm'ın emirlerini yerine getirdiğine delalet eder. Rüyada bütün insanların savaşa katıldıklarının görülmesi; zafer kazanılacağına, rüyada ellerindeki kılıçlarla düşmana saldırıldığını görülmesi; o memleket halkının refah ve mutluluk içinde yaşayacakla rina işaret eder.

SAVCI: Rüyanızda bir savcı görmeniz; devletle aranızdaki bir ani anlaşmazlığın çözüleceğine veya mahkemede görülmekte olan bir davanızın lehinize sonuçlanacağına yorumlanır.

SAVUNMAK: Bir kimsenin rüyasında kendisini savunmak amacı la elinde silah ve âlet olduğunu ve düşmanın elindeki savunma silahının kalite ve tesir itibariyle daha düşük olduğunu görmesi; o kimseni iyiliğine ve hayrına işaretle tabir olunur.

SAYMAK: Rüyada saymak, sayılan şeyin adediyle ve cinsiyle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında üzerinde Allah'ın adı yazılı olan bir parayı saydığını görmesi; o kimsenin ilimden istifade edeceğine, kişin rüyasında üzerinde resim bulunan para saydığını görmesi; o kimsen dünyada birtakım batıl şeylerle uğraşacağına, kişinin rüyasında inci saydığını görmesi; o kimsenin Kur’an okuyacağına, kişinin rüyasın taş ve benzeri şeyleri saydığını görmesi; o kimsenin gereksiz şeyle uğraştığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zayıf öküzleri saydığını görmesi; o kimsenin kıtlık yılları içinde olduğuna, semiz öküzleri saydığını görmesi kimsenin feyiz ve berekete nail olacağına, kişinin rüyasında develeri saydığını görmesi; o kimsenin ganimet malından alacağın, bereket ve kazanca erişeceğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sayı saydığınızı görmeniz; saydığınız adede göre yorumlanır. Şöyle ki: (1) sayısı Allah'ın birliğine ve imana, (2) sayısı ana ve babaya veya iki şahide, (3) sayısı sadakaya, (4) sayısı kabul edilecek duaya, (5) sayısı ikbal ve devlete, bir yoruma göre de beş vakit namaza delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında eliyle sayı saydığını görmesi; o kimsenin yedirip doyurduğu kişilere yapmış olduğu ikramdan dolayı pişmanlık duyacağına işaret eder.

SAZ ÇALMAK: Bir kimsenin rüyasında saz çaldığını veya çalanları dinlediğini görmesi; o kimsenin hakkında olmadık birtakım dedikoduların yapıldığına ve bundan dolayı da o kimsenin çok üzüldüğüne işaret eder.

SAZAN BALIĞI: Rüyanızda sazan balığı yediğinizi görmeniz; sizin zahmet ve sıkıntı çekmeden kazanç yolu bulma konusundaki düşüncenizin yanlış olduğuna, alın teri olmadan kazanılacak paranın helâl olmadığını bilmeniz gerektiğine delalet eder.

SEBE SURESİ: İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Sebe Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin elinden kaçırdığı bir nimetin hiç beklemediği bir anda gerisin geriye eline döneceğine, dünyada yalnız ibadetle meşgul olacağına ve daima tenha yerlerde dolaşıp gezeceğine yorumlanır.

SEBİL: Rüyada sebil görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanmaktadır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sebil yaptırmaya vasıta olmanız; sizin hayır ve iyilik yapacağınıza, rüyanızda bir sebili yıktığınızı veya bir tarafını bozduğunuzu görmeniz; sizin şer işlerle ve fesatçılıkla meşgul olduğunuza işaret eder. Rüyanızda bir sebili badana yaptığınızı görmeniz; sizin hayır işlemekle toplum içinde ün yaptığınıza, rüyanızda bir sebilin genişlediğini görmeniz; bir âlimin bilgisinin artacağına, mal varlığının ve halka yardımının çoğalacağına yorumlanır.


#2
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
SECCADE: Rüyanızda bir cami veya bir mescidde bir seccade üzerinde oturduğunuzu görmeniz; sizin Hicaz'a gideceğinize, rüyanızda bir mescid veya camide itikâfta olduğunuz halde bir seccade üzerin oturduğunuzu görmeniz; sizin hacca giderek sevap kazanacağınıza yorumlanır.

SECDE: Rüyanızda rükuya vardığınızı, secde ettiğinizi ve Allah rızası için namaz kıldığınızı görmeniz; Allah rızası için alçak gönüllü olduğunuza, kibir ve büyüklenme nedir bilmediğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah için secde ettiğini görmesi; o kişinin düşmanlarına üstün geleceğine, zafere erişeceğine ve günahlarının bağışlanacağına yorumlanır.

SECDE SURESİ: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Secde Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah nazarında değerli bir kul olduğuna, her zaman başını secdeden kaldırmadığına ve iki âlemde aziz olduğuna delalet eder.

SEDEF: Rüyada sedef görülmesi kadın hizmetçiye işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir sedefiniz olduğunu veya bir başkasının size bir sedef verdiğini görmeniz; sizin bir hanım hizmetçi alacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir sedefinizin olduğunu ve bunun kırıldığını görmeniz; hizmetçinin öleceğine delalet eder. Bir kişinin rüyasında sedefin zayi olduğunu görmesi; o kimsenin evine almış olduğu hizmetçinin evden kaçacağına işaret eder.

SEDİR: Rüyada bir sedir görülmesi; kadına yorumlanır. Bir kişinin rüyasında bir sedir üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin iki hanımla birden evleneceğine veya iki vazife birden alacağına işaretle tabir olunur.

SEDYE: Rüyanızda bir sedye içinde taşındığınızı görmeniz; evinizin içinde bir huzursuzluğun olduğuna ve birtakım eşyanızın evinizden taşınacağına yorumlanır.

SEHPA: Rüyada sehpa görülmesi; işlerin düzenli bir şekilde devam ettiğine işarettir. Rüyanızda bir idam sehpası görmeniz; sizin korkulu günler geçireceğinize, rüyanızda bir çiçek sehpası görmeniz; arzu ve isteklerinizin yerine geleceğine delalet eder.

SEKRETER: Bir kimsenin rüyasında kendisini bir iş yerinde sekreterlik yaparken görmesi; o kimsenin iş hususunda bir kimse ile ortak olacağına veya o kimse ile ayrı bir iş yapmak için bir anlaşma yapacağına işaret eder.

SEL: Rüyada sellerin her tarafı basıp sular altında bıraktığının görülmesi; o bölgede yaşayan halkın başına bir belânın geleceğine veya üzerlerine bir düşman saldıracağına ya da salgın bir hastalığa yakalanacaklarına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini sele kaptırdığını ve sonra da kurtulduğunu görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir zorluğa uğrayacağına ve sonra da feraha çıkacağına delalet eder. Rüyasında sel ile uğraştığını gören kimsenin düşmanı ile uğraşacağına, eğer selin önüne set çekerek yönünü değiştirebilirse o takdirde düşmanına üstün geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sel nedeni ile gitmek istediği yere gidemediğini görmesi; o kimsenin başına bir aksilik gelerek keder ve üzüntüye maruz kalacağına ve de isteklerine kavuşamayacağına işaretle ta¬bir olunur. Bir kişinin rüyasında selden kurtulup karaya çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder.

SELAM VERMEK: Rüyanızda bir dostunuzla selâmlaştığınızı görmeniz; uzak bir yerden hiç beklemediğiniz bir haber ve bir miktar para alacağınıza yorumlanır.

Rüyada selâm vermek, güzel söz işitmeye ve onun mislini söylemeye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında düşmanıyla selâmlaşıp sarıldığını görmesi; aralarındaki düşmanlığın dostluğa dönüşeceğine işaret eder.

SELVİ: Bir kimsenin rüyasında selvi ağacı görmesi; o kimsenin ailesi içinde birtakım sıkıntılar olduğuna, bu sıkıntıları lehine çözebilmek için çalıştığına delalet eder.

SEMAVER: Bir kimsenin rüyasında semaver görmesi; o kimsenin uzun zamandır askıda bulunan bir işinin bugün yarın lehine sonuçlanacağına yorumlanır.

SEMER: Rüyanızda semer görmeniz veya bir hayvanın sırtına semer vurmanız; iş yerinizde size biraz fazlaca yüklenildiğine, artık tahammülünüzün kalmadığına ve sabrınızın taştığına işaret şeklinde tabir olunur.

SENET: Bir kimsenin rüyasında bir iş dolayısıyla bir kimseye senet verdiğini veya aldığını görmesi; o kimsenin sıkıntı içinde olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasından almış olduğu senedi yırttığını görmesi; o kimsenin eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı elde edeceğine ve sıkıntılarının azalacağına delalet eder.

SEPET: Rüyada bir sepet görülmesi; bol miktarda mal ve para elde edileceği ile tabir olunur. Rüyanızda bir sepete meyve koyduğunuzu görmeniz; sizin para biriktirdiğinize yorumlanır. Rüyanızda bir sepete çiçek koyduğunuzu görmeniz; sizin bir evlenme hazırlığı içinde bulunduğunuza ve başka bir kimseden de yardım beklediğinize, rüyanızda bir sepet ördüğünüzü görmeniz; sizin birtakım projeleriniz olduğuna işaret eder.

SERÇE: Rüyada bir serçe kuşu görülmesi; asaletli bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe kuşu tuttuğunu görmesi; o kimsenin asil bir erkekle arkadaş olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya satın al¬dığım görmesi; o kimsenin asil bir aileye mensup bir hanımla evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe yavrusu bulduğu¬nu görmesi; o kimsenin çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan bir serçenin uçtuğunu ve bir daha geriye dönmediğim görmesi; o kimsenin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birçok serçelerinin olduğunu görmesi; o kimsenin bir toplumun başına reis olacağına yorumlanır.

SERGİ: Rüyanızda herhangi bir konuda açılmış bulunan bir sergiyi gezdiğinizi görmeniz; iş amaçlı bir yolculuk yapacağınıza ve neticede elinize az miktarda para geçeceğine işaret eder.

SERVET: Bir kimsenin rüyasında büyük bir servete kavuştuğunu görmesi; o kimsenin uzun zamandır beklemekte olduğu bir işinin olacağına, dolayısıyla ferah ve bolluğa kavuşacağına işaretle yorumlanır.

SES VE SÖZ İŞİTMEK: Bir kimsenin rüyasında boğazının tıkandığını ve sesinin çıkmadığını görmesi; o kimsenin hayatı boyunca rızık kazanma yönünden sıkıntı çekeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bilmediği bir dille konuştuğunu görmesi; aşağıda anlatıldığı şekillerde tabir olunur. Rüyanızda Arapça konuştuğunuzu görmeniz; sizin bir şerefe nail olacağınıza, rüyanızda Farsça konuştuğunuzu görmeniz; bir devlet büyüğü ile tanışıp konuşup onlardan menfaat elde edeceğinize işaret eder. Rüyanızda İbranice konuştuğunuzu görmeniz; bir mirasa konacağınıza, rüyanızda Hintçe konuştuğunuzu görmeniz; sizin sefil ve alçak birisi ile arkadaşlık kuracağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Türkçe konuştuğunu görmesi; o kişinin bir yerden iyi bir haber alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Rumca konuştuğunu görmesi; o kimsenin servet biriktirmeye çok haris birisi olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yukarıda sayılanların dışında diğer yabancı dilleri konuştuğunu görmesi; o kimsenin işlerinden hayır ve menfaat beklediğine, kişinin rüyasında Ermenice konuştuğunu görmesi; o kimsenin aslı bozuk birisiyle sohbet ettiğine işaret eder. Rüyanızda dünya üzerinde konuşulan bütün dilleri konuştuğunuzu görmeniz; sizin dünyada ve toplum içinde şerefli bir kişi olduğunuza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ses işittiğini ve bu sesin nereden geldiğini anlayamadığını görmesi; o kimsenin gaibden bir haber alacağına delalet eder.

SEVİNMEK: Bir kimsenin rüyasında sevindiğini görmesi; o kişinin ağlayacağına delalet eder. Bir yoruma göre de rüyada sevindiğini gören kimsenin yine sevineceğine ve kederlerinden kurtulacağına, rüyada sevinmek, genel anlamda rüya sahibinin mahzun olacağına işaret eder.

SEVMEK VE SEVİLMEK: Bir kimsenin rüyasında kendisini seven bir kimseyi görmesi; o kimsenin hayır ve iyiliğe kavuşacağına yorumlanır.

SEYAHAT: Bir kimsenin rüyasında ulaşım vasıtalarından herhangi birisi ile bir seyahate çıktığını görmesi; o kimsenin başladığı bir işi başarı ile bitireceğine ve neticede de rahat ve huzura kavuşacağına işaret eder.

SEYİS: Rüyada bir seyis (at bakıcısı) görülmesi; halk arasında fitne ve fesat tohumu ekmeye çalışan bir kimseye delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyada seyis görülmesi; mala ve tedbirli bir başkana yorumlanır.

SIÇAN: Bir kimsenin rüyasında bir sıçan (fare) görmesi; o kişinin büyük bir tehlike ile karşılaşacağına işaret eder.

SIÇRAMAK: Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir yerden bir yere sıçradığını (atladığını) görmesi; o kimsenin halen bulunduğu bir yerden başka bir yere gideceğine veya halinin değişeceğine, yani zengin ise fakir, fakir ise zengin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında uzun bir mesafeye sıçradığını görmesi; o kimsenin uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir yerden sıçrarken elinde baston ve benzeri bir şeyin bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir mevkiye yükselebilmesi için bir tanıdığının aracılığından istifade edeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir yerden bir yere sıçradığınızı görmeniz; sizin halinizi değişeceğine işaret eder. Şöyle ki: Bir kimsenin rüyasında iyi bir yel den kötü bir yere sıçradığını görmesi; o kimsenin iyi bir halden kötü bir hale geçeceğine, kişinin rüyasında kötü bir yerden iyi bir yere sıçradığını görmesi; o kimsenin kötü bir halden iyi bir hale geçeceğine delalet eder. Bir memurun rüyasında yüksek bir yerden aşağıya atladığını görmesi; o memurun görevine son verileceğine, eğer zengin ise parasını kaybedeceğine, eğer tüccar ise zarara uğrayacağına ve halktan birisi ise yine zarar edeceğine işaret eder. Rüyada küçük bir çocuğun sıçrayıp atladığının görülmesi; o çocuğun çok zeki ve çalışkan bir çocuk olacağına yorumlanır.

SIĞINAK: Bir kimsenin rüyasında sığınak görmesi; o kimsenin işlerinin bozulduğu veya bozulma aşamasına geldiği için bir kişiden veya herhangi bir bankadan borç almak zorunda kaldığına ve işlerini yoluna koyabilmesi için bir mülkünü veya malını satmak zorunda kalacağına işaret eder.

SIĞIR: Rüyada sığır görülmesi mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir sığın kesip etini dağıttığını görmesi; o kimsenin hayırlı bir işe girişeceğine ve kısmetinin açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sığırın sütünü sağdığını görmesi; o kimsenin başka birisinden helal mal alacağına yorumlanır.

SIĞIR ÇOBANI: Rüyada bir sığır çobanı görülmesi; hububat ve meyvelerden meydana gelen rızkın normal bir şekilde yolunda olduğuna, bazen de oyun ve dansa işaret eder.

SIĞIRCIK: Rüyada sığırcık denilen kuşun görülmesi; çok yolculuk yapan bir kimseye işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir sığırcık kuşu aldığını veya bulduğunu görmesi; böyle bir kişi ile dost olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında birçok sığırcık kuşlarının uçtuğunu görmesi; o kimsenin feyiz ve berekete nail olacağına yorumlanır.

SIĞIRTMAÇ: Rüyanızda hayvan güden bir sığırtmaç görmeniz; yaptığınız iş icabı sizden küçük bir kimsenin emrine gireceğinize, bunun belki de sizi biraz üzeceğine delalet eder.

SINIF: Bir kimsenin rüyasında bir okulun sınıfında bulunduğunu görmesi; o kimsenin çocukça birtakım hareketler ve davranışlar sergilediğinden dolayı etrafındaki insanlara güven veremediğine ve zararını ise bizzat kendisinin görmekte olduğuna yorumlanır.

SIPA: Bir kimsenin rüyasında bir eşeğin sıpasını görmesi; o kimsenin çok güzel bir oğlan çocuğunun veya kardeşinin dünyaya geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir sıpaya bindiğini görmesi; o kimsenin uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağına delaletle tabir olum

SIRAT KÖPRÜSÜ: Rüyanızda sırat köprüsü üzerinde ayakta durduğunuzu görmeniz; yanlış işlerinizin düzeleceğine işaret eder. Rüyanızda sırat köprüsünden geçtiğinizi görmeniz; sizin belâ ve kazalarda emin olacağınıza delalet eder.

SIRLARI GİZLEMEK: Rüyanızda birtakım sırları gizlediğinizi görmeniz; sizin ilmi ehil ve erbabından gizlediğinize yorulur.

SITMA: Rüyanızda sıtma hastalığına yakalandığınızı görmeniz; sizin keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza işaret eder. Kişinin rüyasında sıtma hastalığı sırasında ayağa kalktığını görmesi; o kişinin hayrete düşecek kadar keder ve acıya katlanacağına delaletle tabir olunur.

SIZLAMAK: Rüyanızda bir felâket veya bir musibetten dolayı sızlanarak acı çektiğinizi, saç ve sakalınızı yolduğunuzu görmeniz; istemediğiniz bir işe düşeceğinize, bazen de böyle bir rüya görülmesi; sizin belâ ve felâkete maruz kalacağınıza delalet eder.

SİHİR: Rüyada sihir yapıldığının görülmesi fitne ve gurura delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sihir yaptığını veya bir başkasına yaptırdığını görmesi; o kimsenin karı-koca arasını açacağına delalet eder. Rüyada görülen sihir, küfre ve hanımın kocasından ayrılmasına da yorumlanır.

SİHİRBAZ: Bir kimsenin rüyasında sihirbazlık yapan bir kimseyi görmesi; o kimsenin arkadaşları tarafından aldatılmakta olduğuna ve o kimsenin hakkında hiç de iyi düşünmediklerine, kişinin rüyasında kendisini sihirbazlık yaparken görmesi; o kimsenin sözlerinde hep çelişki olduğu için başkalarının onun sözlerine inanmadıklarına yorumlanır.

SİLAH: Bir kimsenin rüyasında her ne şekilde olursa olsun silah görmesi; kuvvet, şeref, memuriyet, emniyet ve başkanlıkla tabir olunur. Hasta bir kimsenin rüyasında üzerinde bütün silahları taşıdığını görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine, eğer bir şeyden çekinip korkuyorsa o korkusundan kurtulacağına, eğer yolcu ise selametle yoluna devam edip geri döneceğine işaret eder.

SİMİT: Bir kimsenin rüyasında elinde simit olduğunu fakat bunu yemediğini görmesi; o kimsenin para artıracağına, kişinin rüyasında simidi yediğini görmesi; o kimsenin kazandığını harcayacağına, kişinin rüyasında bir başkasına bir simit verdiğini görmesi; o kimsenin simit verdiği kimseye bir iyiliğinin dokunacağına, kişinin rüyasında birisinin kendisine bir simit verdiğini görmesi, o kimsenin simit aldığı kişiden faydalanacağına yorumlanır.

SİNEK: Rüyada sinek görülmesi insanı rahatsız eden zayıf bir düşmana işaret eder. Bir yoruma göre de rüyada sinek görülmesi inatçı bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında boğazına bir sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında boğazına, burnuna ve gözüne sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin ahlâk düşkünü birisinden biraz faydalanacağına, kişinin rüyasında kulağına sinek kaçtığını görmesi; o kişinin kötü bir kimsenin aleyhinde söylemiş olduğu bir sözü işiterek üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sineklerin kendisini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin evi ve eşinin birtakım alçak kimselerin basit bir saldırılarına uğrayacaklarına, kişinin rüyasında sinek yediğini görmesi; o kimsenin istemeyerek de olsa düşmanının malını alacağına işaretle yorumlanır.

SİNİ VE TEPSİ: Rüyada sini ve tepsi görülmesi hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir sini satın aldığını veya birisinin kendisine sini verdiğini görmesi; o kimsenin sininin yeniliği nispetinde güzelliği olan bir hanıma veya hizmetçiye sahip olacağına delaletle tabir olunur. Kişinin rüyasında siniyi kaybettiğini görmesi; onları da kaybedeceğine, kişinin rüyasında sininin kırıldığını görmesi; onların da Öleceğine delalet eder.

SİPER VE KALKAN: Rüyanızda silahlı olarak kendinizi bir siperin içinde ve elinizde bir kalkan olduğunu görmeniz; sizin bir başkası tarafından korunduğunuza yorumlanır. Rüyanızda bir kalkan veya siper ile kendinizi koruduğunuzu görmeniz; korktuğunuz ve çekindiğiniz şeylerden emin olacağınıza işaret eder.Bir kimsenin rüyasında elinde yalnız bir kalkan olduğunu ve ona dayandığını görmesi; o kimsenin sadık bir dostuna güveneceğine ve ona dayanacağına yorumlanır.

SİRKE: Bir kimsenin rüyasında sirke içtiğini veya salataya döktüğünü görmesi; o kimsenin kısmetinin açık olduğuna işaret şeklinde yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında çarşıdan sirke satın aldığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, eğer evli ise bir çocuğunun olacağına delalet eder.

SİS: Rüyada sis görülmesi hayırlı bir rüya değildir. Rüyanızda üzerinize sis hücum ettiğini görmeniz; sizin batıl yola gideceğinize, rüyanızda kendinizi sis içinde görmeniz; sizin keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında etrafında sis olduğunu ve bunun yavaş yavaş azaldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarının da yavaş yavaş geçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yeri sis kaplandığını ve tekrar dağıldığını görmesi; o kimsenin önceden anlayamadığı bir işi sonradan kavradığına delalet eder. Rüyada bir memleketin sis içinde olduğu görülmesi; ora halkının keder ve sıkıntı içine düşeceklerine yorumlanır. Güneş doğarak, sis dağıttığının görülmesi; devlet eliyle o sıkıntı ve kederin geçeceğine delalet eder.

SİTEM ETMEK: Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir başkasına sitem ettiğini görmesi; o kimsenin sitem ettiği kişiye söz geçiremeyeceğine işaret eder. Rüyada sitem edilen kimse sitem edenden üstün olur. Kendisine sitem eden kimseye karşılık olarak sitem ettiğini gören, fenalığa fenalık ile karşılık vermiş olur. Bir kimsenin rüyasında bir devlet büyüğünün kendisine sitem ettiğini görmesi; o kimse tarafından bir iyilik göreceğine yorumlanır.

SİVRİSİNEK: Rüyada sivrisinek görülmesi; insanlara zarar veren, alçak ve zayıf bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evine sivrisineklerin girdiğini görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya maruz kalacağına işaret eder. Rüyanızda burnunuza bir sivrisineğin girdiğini ve çıkmadığını görmeniz; sizin belâ ve eziyete maruz kalacağınıza, rüyanızda burnunuzdan sivrisineğin çıktığını görmeniz; sizin belâ ve eziyetten kurtulacağınıza delalet eder.

SİYAH: Bir kimsenin rüyasında siyah renkli bir elbise veya başka bir şey görmesi; o kimsenin karanlık işlere karışacağı için biraz dikkatli olması lazım geldiğine yorumlanır.

SİYAH MÜREKKEP: Bir kimsenin rüyasında siyah mürekkep görmesi; o kimsenin şöhret ve sevinçle beraber yücelik ve keramete delalet şeklinde tabir olunur.

SİYAH RENK: Bir kimsenin rüyasında yalnız yüzünün kararmış olduğunu görmesi; o kişinin yalancılığına ve dininden döndüğüne yorumlanır.

SOBA: Rüyanızda yaz mevsiminde soba yaktığınızı görmeniz; sizin keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza işaret eder. Rüyanızda kişi mevsiminde soba yaktığınızı görmeniz; sizin bolluk ve berekete kavuşacağınıza delalet eder.

SOFRA: Bir kimsenin rüyasında üzerinde hazırlanmış yemek ile birlikte bir sofra görmesi; o kimsenin hayra, menfaate ve nimete kavuşacağına işaret eder. Bir yoruma göre bir kimsenin rüyasında üzeride çeşitli yemekler bulunan bir sofra görmesi; o kimsenin kendisi ve ailesi için rızık ve kısmet geleceğine yorumlanır.

SOĞAN: Rüyada soğan görülmesi; haram mala ve bir rivayete göre de kötü söze işaret eder. Rüyanızda pişmiş bir soğan yediğinizi görmeniz; eninde ve sonunda sizin günahlarınıza tövbe edeceğinize işaret eder.

SOĞUK VE SICAK: Rüyada sıcak hava görülmesi gam ve kedere, soğuk hava görülmesi acı ve azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyasın da vücudunun parçalarından herhangi birinin soğuktan donduğunu görmesi; o kimsenin ya kendisinin veya akrabalarından birisinin öleceğine delalet eder. Rüyanızda güneşin hararetinden bunalıp gölgeye kaçtığınızı görmeniz; sizin keder ve üzüntüden kurtulacağınıza, rüyanızda gölgede üşüdüğünüzü ve güneş çıkıp ısındığınızı görmeniz; eğer fakir iseniz fakirlikten kurtulacağınıza yorumlanır.

SOHBET ETMEK: Bir kimsenin rüyasında ahlâklı ve faziletli birisi ile sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine ve dini yönden de kuvvetli olacağına yorumlanır. Bir kişinin rüyasında kötü bilinen bir kimse ile konuştuğunu görmesi; o kişinin zarar edeceğine ve dini yönden de fesada gideceğine delalet eder.

SOKAK: Bir kimsenin rüyasında bir sokağa girdiğini görmesi; o kimsenin doğru hareket etmediğine ve haktan ayrılarak bir şahitlikte bulunacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sokakta durup dinlendiğini görmesi; o kimsenin birisi ile gizli bir iş yapma konusunda anlaşmaya vardığına, kişinin bilmediği bir sokakta bulunduğunu görmesi; o kimsenin birisinin sırrını öğrenmeye çalıştığına yorumlanır.

SOLAK: Rüyanızda solak bir kimseyi görmeniz; işlerinizin çok karışık bir duruma gireceğine ve bunları yoluna koymak için de oldukça büyük bir gayret ve çalışma gerektiğine delalet eder.

SOLUCAN: Rüyanızda elbiseniz üzerinde bir solucan görmeniz; elinize bir mal geçeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir yerde irice bir solucan görmeniz; sizin büyük bir itibar ve şeref göreceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında yeşil bir solucan görmesi; o kimsenin dürüst ve temiz bir hanımla evleneceğine işaret eder. Rüyanızda ağzınızdan veya gerinizden solucan çıktığını görmenizi yaptığınız fena bir işten dolayı zarar göreceğinize, rüyanızda ilaç içerek solucan düşürdüğünüzü görmeniz; sizin ev halkından bir kaçını kaybedeceğinize yorumlanır.

SONBAHAR: Rüyanızda sonbahar olduğunu ve yaprakların döküldüklerini görmeniz; yakınlarınızdan birisinin ölüm derecesinde bil hastalığa yakalanacağına veya büyük bir kaza geçireceğine işaretle tabir olunur.

SOYUNMAK: Bir kimsenin rüyasında anadan doğma soyunduğunu görmesi; o kimsenin günahlarından kurtularak sevaba kavuşacağına delalet eder. İslâm'a tam anlamıyla bağlı bir kişinin rüyasında soyunduğu görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Asi ve günahkâr bir kimsenin soyunduğunu görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntıya kalmakla birlikte rezil ve rüsvâ olacağına delalet eder. Memur veya işçi olan bir kimsenin rüyasında soyunduğunu görmesi; o kimsenin görevine son verileceğine, kişinin rüyasında sırtındaki elbisenin zorla çıkartılarak çıplak kaldığını görmesi; o kimsenin işinden olacağına, eğer zengin bir kimse ise; o kimsenin malının elinden çıkacağına, eğer hasta birisi ise; hastalığının daha da ağırlaşacağına yorumlanır. Evli bir kadının rüyasında kendisini çıplak olarak görmesi; o kadının kocasından boşanacağına delalet eder. Eğer çarşıda halkın arasında çıplak kaldığını görürse; kendisine veya kocasına büyük bir musibetin isabet edeceğine yorumlanır.

SÖĞÜT AĞACI: Rüyanızda herhangi bir yerde bir söğüt ağacının altında oturduğunuzu görmeniz; sizin sevdiğiniz bir kimseden ayrılacağınıza işaret eder.

SÖNDÜRMEK: Bir kimsenin rüyasında bir ateşi söndürdüğünü görmesi; bir fitnenin çıkacağına delaletle tabir olunur

SÖVMEK: Rüyada sövmek, Sövülen kişi için zillete düşmeye, sövülen kişi için ise izzete erişmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birisinin kendisine sövdüğünü görmesi; o kimsenin söven kişinin eziyetine maruz kalacağına ve sonra sövülen kimsenin şovenden intikam alacağına yorumlanır. Rüyanızda kendinize yakışmayan bir sözle başkasına sövdüğünüzü görmeniz; sövdüğünüz kimsenin size üstün geleceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kendisine halktan birisinin sövdüğünü veya iftira yaptığını görmesi; mazlum bir kimsenin zalim birisine galip geleceğine delalet eder.

SÖZ VERMEK: Bir kimsenin rüyasında bir başka kimseye bir şeyi söz verdiğini görmesi; o kimsenin söz verdiği kimseye söz verilen şeyin nispetinde borçlu olacağına işaret eder. Eğer rüyada verdiği sözü yerine getirmiş ise, o kimsenin inanç ve iman sahibi birisi olduğuna yorumlanır.

SU VE SU İÇMEK: Bir kimsenin rüyasında bir kadının kendisine su verdiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde yalancı birisi olduğuna işaret eder. Rüyada durgun su görülmesi, akarsudan daha zayıftır. Bir kişinin rüyasında durgun bir suya düştüğünü görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında tuzlu su içtiğini görmesi; o kimsenin kedere maruz kalacağına delalet eder. Rüyanızda bulanık su görmeniz veya içmeniz; sizin geçim darlığım düşeceğinize, rüyanızda evinizde siyah su görmeniz; evinizin yıkılacağına, bu sudan içtiğinizi görmeniz; gözlerinizin kör olacağına yorumlanır. Rüyanızda kokmuş su görmeniz; sizin haram yollardan mal elde edeceğinize, rüyanızda sarı su görmeniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, rüyanızda suyun yerde kaybolduğunuzu görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz işinizden olacağınıza, devlet büyüklerinin rüyalarında çok sıcak su görmeleri; onların keder ve sıkıntıya maruz kalacaklarına delalet şeklinde tabir olunur. Rüyanızda bir şişeyi su ile doldurduğunuzu ve o sudan içtiğini: görmeniz; hanımınızın hamile olduğuna, rüyanızda şişenin kırıldığını görürseniz; doğum esnasında hanımınızın öleceğine ve çocuğun yaşayacağına işaret eder. Rüyanızda bir kimseye parasız su verdiğinizi görmeniz; sizin iyili yapacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yerde yapı yaptıracağınızı rüyanızda elinize bir madeni kap alarak su içtiğinizi görürseniz; sizi sıkıntı ve eziyete maruz kalacağınıza yorumlanır. Nerede olursa olsun rüyada bol su görülmesi hayra, suyun az olduğunun görülmesi ise insanların selâmetine yorumlanır. Bir kimseni rüyasında bir yere su döküldüğünü görmesi; o yerde feyiz ve bereketin hâsıl olacağına işaret eder. Rüyanızda evinize veya bahçenize su çevirdiğinizi görmeniz; sizi evleneceğinize, üzerinize su sıçradığını görmeniz; sizin hayır ve menfaate ereceğinize delalet eder.

SU DEĞİRMENİ: Rüyada buğday veya mısır öğütülen değirmen görülmesi; hakkın batıldan ayrıldığına, ilim merkezine ve mahkemeye yorumlanır. Rüyada değirmen görülmesi aynı zamanda karı kocaya, rızka ve kazanca da işaret eder.

SU İBRİĞİ: Rüyada görülen su ibriği zühd ve ibâdete, çocuğa, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya işaret eder. Tüccar için halktan helalinden kazandığı paraya yorumlanır.

SU KÖPÜĞÜ: Rüyada su köpüğü görülmesi; faydalı olan bir şey yorumlanır.

SU KUYUSU: Bir erkeğin, rüyasında su kuyusu görmesi; o erkeği güleç ve neşeli bir hanımla evleneceğine, bir kadının rüyasında bir su kuyusu görmesi; o kadının güzel ahlâklı bir koca ile evleneceğine delalet eder. Rüyanızda bir kuyu kazdığınızı ve su çıktığını görmeniz; sizin zengin bir hanımla evleneceğinize yorumlanır. Eğer kazdığınız kuyudan su çıkmazsa evlendiğiniz hanımın malının olmadığına işaret eder. Rüyanızda kendi kazdığınız bir kuyudan su içtiğinizi görmeniz kendi hilenizle bir mala sahip olacağınıza, rüyanızda kuyudan akan sudan daha fazla suyun evlere taştığını görmeniz; sizin üzerinize sorumluluk getiren bir mal elde edeceğinize, bir kimsenin rüyasında bir kuyunun üzerine oturduğunu görmesi; o kimsenin hileci birisi ile iş yapacağına ve sonra da onun hilesinden kurtulacağına delalet şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kuyuya düştüğünü görmesi; o kimsenin rütbe ve makamının elinden gideceğine delalet eder.

SU KÜPÜ: Rüyada su küpü görülmesi; karı ve kocaya delalet eder. Su küpü, evin idaresine, onun depo, dükkân ve hanımına işaret şeklinde tabir olunur.

SU TERAZİSİ: Rüyada su terazisi görülmesi; yağmur yağmasına, Allah'tan gelecek olan rahmete ve pahalılıktan sonra ucuzluğa yorumlanır.

SU TULUMU: Rüyada su tulumu görülmesi; yolculuğa işaret eder. Bazen de çocuk düşüren hanıma, bazen de fakirlik ve zenginliğe delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında su tulumu görmesi; o kimsenin hanımının hamile olduğuna işaret eder.

SUCUK: Bir kimsenin rüyasında sucuk yediğini görmesi; o kişinin kısmetinin ayağına geldiğine, küçük bir kişinin onu ona yaklaştıracağına, ancak gözünü açarak bu görünmez fırsatı yakalaması gerektiğine yorumlanır.

SULH OLMAK: Bir kimsenin rüyasında iki davacının aralarında sulh yaptığını görmesi; onlardan her birinin diğerini yola getireceğine işaret eder.

SUR: Rüyanızda bir kalenin surunun yıkıldığını görmeniz; o mıntıkanın devlet başkanının öleceğine, din ve şeriatın yolunda gitmeyeceğine, o mıntıkada emniyet ve asayişin azaldığına delaletle tabir olunur. Rüyanızda surdan bir parçanın kopmuş olduğunu görmeniz; o mıntıkanın devlet büyüklerinden birisinin öleceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yeni bir sur yapıldığını görmesi; o mıntıkada büyük bir devlet adamı olacağına, rüyanızda surun bir kısım yerlerinin restore edildiğini görmeniz; o mıntıkaya yeni bir âmir geleceğine yorumlanır.

SUSAM: Rüyada susam görülmesi; mal varlığının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kimseye susam verdiğini görmesi; o kimseye para vereceğine işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir başkasının kendisine susam verdiğini görmesi; o kimseden para alacağına delalet eder.

SUYA DALMAK: Rüyanızda denize daldığınızı ve denizin dibinde size çamur bulaştığını görmeniz; size devlet yönetimi tarafından bir zarar isabet edeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir ırmağa daldığınızı ve oradan çıkamadığınızı görmeniz; size isabet edecek bir zarara sabır gösteremeyeceğinize, rüyanızda inci veya başka bir şey için denize daldığınızı görmeniz; sizin ilim, mal ve benzeri şeyler istediğinize, inci ve başka şeylerden elinize geçen şey nispetinde ilme veya mala nail olacağınıza işaret şeklinde tabir olunur.

SUSUZLUK: Bir kimsenin rüyasında susuz olduğunu görmesi; o kimsenin yorgunluğuna, zorlandığına, din ve dünya işlerinin fesada gittiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında susamış olup bir nehirden su içmek istediği halde içemediğini görmesi; o kimsenin keder ve hüzne kapılacağına delalet eder.

SÜVARİ: Bir kimsenin rüyasında atlı bir süvari görmesi; o kişinin dostları ili arasında küçük bir dargınlık yüzünden bir müddet ayrılık olacağına, kişinin rüyasında kendisini bir at üzerinde görmesi; o kim senin eğer bekâr ise evleneceğine, eğer kendisi evli ise evinin halkından birisinin evleneceğine veya evine yeni bir eşya gireceğine yorumlanır.

SUYA DÜŞMEK: Rüyanızda derin bir suya düştüğünüzü ve tam dibine kavuşamadığınızı görmeniz; sizin çok zengin olacağınıza işaret eder. Çünkü dünya derin bir denize benzer.

SÜLEYMAN (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Süleyman (a.s.)'ı görmesi; özellikle, Süleyman (a.s.) tacıyla ona yönelmiş yahut yüzüğün ona takmış veya onu tahtına oturtmuş ise, o kimse eğer layık ise mülke kavuşacağına ve fetva vermeye ehil olan kimse için de o kimseni fetva makamına oturacağına yorumlanır. Vali olan bir kimsenin rüyasında Süleyman (a.s.)'ı görmesi; o ki senin valilikten azledileceğine ve sonradan yine aynı görevine iade edileceğine işaret eder. Bir yoruma göre de o kimsenin hile ile zengin o muş şerefli bir hanımla evleneceğine delalet eder.

SÜLÜK: Bir kimsenin rüyasında sülük görmesi; o kimsenin etrafındaki birtakım kimselerin onun adını kullanarak kendilerine haksız menfaat sağladıklarına ve onun adını lekelediklerine, eğer o kişi gözünü açmazsa çok kötü bir duruma düşeceğine yorumlanır.

SÜLÜN: Rüyada sülün görülmesi, ilim ve edebiyata meraklı sevimli ve güzel bir erkek çocuğuna işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir sülün tuttuğunu veya kendisine hediye edildiğini görmesi; o kişinin edebiyatçı bir kimse ile arkadaşlık kuracağına işaret eder.

SÜMÜKLÜ BÖCEK: Bir kimsenin rüyasında sümüklü böcek görmesi; o kimsenin bir yerden diğer bir başka yere göç edeceğine yorumlanır.

SÜNGÜ: Rüyada süngü görülmesi hayal kırıklığına ve ümitsizliğe yorumlanır. Bir kişinin rüyasında tüfeğinin ucuna süngü taktığını görmesi; o kimsenin, bozulan işini yeniden düzene koyabileceğine, kişinin rüyasında birisine süngü ile dürttüğünü veya yaraladığını görmesi; o kişinin süngü ile dürttüğü kişinin hayatında olumsuz bir rolü olacağına yorumlanır.

SÜNNET: Rüyanızda sünnet olmanız veya sünnetli çocuklar görmeniz; içinizi kemiren sıkıntı ve dertlerinizi halledeceğinize ve bu dert ve sıkıntılardan kurtularak feraha çıkacağınıza işaret eder.

SÜNNET ETMEK: Bir kimsenin rüyasında sünnet ettiğini görmesi; o kimsenin pisliklerden temizleneceğine, feraha ve sevince kavuşacağına delaletle tabir olunur.Bir kimsenin rüyasında sünnet olduğunu görmesi, o kimsenin işleyeceği bir amelden dolayı günahlarının Allah tarafından bağışlanan gına yorumlanır.

SÜPÜRMEK: Rüyada süpürmenin görülmesi; mal eksikliğine\geçim darlığına yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda evinizi süpürdüğünü görmeniz; malınızın bir kısmının elinizden çıkacağına işaretle ta olunur. Rüyanızda bir cami veya mescidi süpürdüğünüzü görmeniz; siz| kalbinizde Allah sevgisinin bulunduğuna yorumlanır.

SÜRAHİ: Rüyanızda bir sürahi görmeniz; gürültüsüz sakin bir yat için özlem duyduğunuza ve bu nedenle de uzak ve tenha bir yere çekilerek sakin ve sessiz bir hayat yaşamayı arzu ettiğinize yorumlanır.

SÜRGÜN: Bir kimsenin rüyasında sürgün edildiğini veya sürgün edilmiş birisini görmesi; o kimsenin kendisini çok üzecek bir hadise karşılaşacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında sürgün edildiğini görmesi; o kimsenin eşinden ayrılacağına veya çok sevdiği bir kimse arasının açılacağına (birbirlerine darılacaklarına) delaletle tabir olunur.

SÜRME: Rüyanızda gözlerinizin nurunu artırmak için sürme çektiğinizi görmeniz; dini yönden kuvvetleneceğinize işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada kadın olsun erkek olsun sürme çektiğini görmesi; o kişinin kıymetini artıracağına işaret eder.

SÜSLENMEK: Rüyanızda süslenmek için bir ayna karşısında bulunduğunuzu görmeniz; evinize birtakım yeni kimselerin geleceğine veya evinize yeni eşyalar satın alacağınıza delalet eder.

SÜT: Rüyada süt görülmesi ilimdir. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada taze süt görülmesi mal çokluğuna ve dindarlığa, ekşi ve bozuk süt görülmesi bu rüyanın aksine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sütün taze peynir olduğunu ve ondan yediğini görmesi; o kimsenin helalinden mala ve rızka nail olacağına yorumlanır. Bir kadının rüyasında bir erkek üzerine süt döktüğünü görmesi; o adamın tutuklanacağına, bir kişinin rüyasında bir hayvanı sağdığını ve memesinden süt yerine kan çıktığını görmesi; o kimsenin devletin emirlerine aykırı hareket edeceğine işaret eder. Rüyanızda yerden su yerine süt fışkırdığını ve etrafa yayıldığını görmeniz; o mıntıka halkına zulüm yapılacağına, kişinin rüyasında kendi memesinden süt içtiğini görmesi; o kimsenin kendi kazancına ihanet edeceğine delalet eder. Bir kadının rüyasında kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmesi; o kadının bol miktarda hayır ve nimete nail olacağına yorumlanır. Rüyanızda beygir sütü içtiğinizi görmeniz, sizin hayra nail olacağınıza ve büyüklere yaklaşacağınıza, rüyanızda katır sütü içtiğinizi gör¬meniz; işlerinizde birtakım zorlukların meydana geleceğine, rüyanızda deve sütü içtiğinizi görmeniz; sizin büyük kişilerden menfaat göreceğinize, rüyanızda ceylan sütü içtiğinizi görmeniz; sizin rızık bolluğuna erişeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında keçi sütü içtiğini görmesi; o kimsenin hanımından mal alacağına, kişinin rüyasında bir kaplan sütü içtiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında fil sütü içtiğini görmesi; haram yollardan mal elde edeceğine, kişinin rüyasında manda sütü içtiğini görmesi; o kimsenin rızkının ve malının çok olacağına işaret eder. Rüyanızda merkep sütü içtiğinizi görmeniz; bir hastalığı yakalanacağınıza ve sonra da şifa bulup iyileşeceğinize, rüyanızda ayı sütü içtiğinizi görmeniz; sizin bir zarara uğrayacağınıza, korkuya ve hüzne maruz kalacağınıza işaret eder. Rüyanızda tavşan sütü içtiğinizi görmeniz; ahlâkı düşük bir hanımdan biraz istifade edeceğinize, rüyanızda domuz sütü içtiğinizi görmeniz; sizin aklınızın noksanlığına ve ahmak birisi olduğunuza, rüyanızda tilki sütü içtiğinizi görmeniz; sizin hilekâr bir kimse olduğunuza delalet eder. Rüyanızda çakal sütü içtiğinizi görmeniz; akrabalarınız ile aranızda kavga ve düşmanlık meydana geleceğine, rüyanızda vahşi bir sığırın sütünü içtiğinizi görmeniz; sizin hastalanacağınıza ve hemen şifa bulacağınıza, rüyanızda kedi sütü içtiğinizi görmeniz; kavga ve düşmanlığa işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kurt sütü içtiğini görmesi; o kimsenin bir korkuya kapılacağına veya elinden büyük bir fırsatın kaçacağına, kişinin rüyasında koyun sütü içtiğini görmesi; o kimsenin helalinden eline mal geçeceğine ve dini yönden kuvvetli olacağına, bir kimsenin rüyasında kuş sütü içtiğini görmesi; o kimsenin bütün istek ve arzularının yerine geleceğine yorumlanır.

SÜT EMMEK: Bir kimsenin rüyasında birisinin memesinden süt emdiğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, bir erkeğin rüyasında çocuk emzirdiğini görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına yorumlanır, Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir kadının memesini emdiğinizi görmeniz; sizin hasta olacağınıza, bir kadının rüyasında kendi memesinden süt içtiğini görmesi; o kadının kızının mirasından yiyeceğine, bir kadının rüyasında başka bir kadının memesinden süt emdiğini, fakat süt çıkmadığını görmesinde bir hayır olmadığına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir hayvanın memesini emdiğini görmesi; o kimsenin bir nimete mazhar olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir insanın veya bir hayvanın emilmeye uygun olmayan bir yerini emdiğini görmesi; o kimsenin çok zor bir işin arkasına düşeceğine, eğer süt çıktığını görürse işi başaracağına fakat biraz zorlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir çocuktan süt emdiğini veya bir çocuğa süt verdiğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında kendi annesinin memesini emdiğini görmesi; o kimsenin şeref ve mertebeye ereceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında kendi evladını emzirdiğini görmesi; o kadının evladının büyük bir mertebeye ereceğine ve şanın çok yüceleceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda elinizden süt emdiğinizi görmeniz; sizin dünyada zafere nail olacağınıza ve zenginliğe kavuşacağınıza, rüyanızda kadınları tutup memelerini emdiğinizi, fakat süt çıkmadığını görmeniz; sizin birtakım mekruh işler yaptığınıza işaret eder. Bir erkeğin rüyasında bir kadının memesinden tutup emdiğini görülmesi; o adamın sütünü emdiği kadının malından alacağına delalet eder.

SÜTNİNE: Bir kimsenin rüyasında bir sütnine görmesi; o kişinin çok güzel bir çocuğunun olacağına, kişinin rüyasında kendisini sütnine olarak görmesi; o kimsenin birtakım hayırlar işleyerek sevap kazanacağına yorumlanır.

SÜT SAĞAN: Rüyada süt sağan bir kimsenin görülmesi, rızka, menfaate, yumuşak söze ve güzel bir siyasete tabir olunur.

SÜT VE BAL KABI: Bir kimsenin rüyasında süt veya bal konulan bir kabı görmesi; o kimsenin âlim veya çok zengin bir kişi olacağına işaret eder.

SÜTTEN KESME: Bir kadının rüyasında sütten kesme zamanı gelen çocuğunu sütten kestiğini görmesi; o kadının zahmetten kurtulacağına işaret eder. Eğer çocuğun sütten kesme zamanı gelmemiş ise; o kadının hoşlanılmayan bir iş yaptığına veya kocasına karşı bir hata işleyeceğine ya da çocuğuna şefkat ve merhametinin az olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında küçük bir çocuğun sütten kesildiğini görmesi; o kimsenin bir haksızlık karşısında susacağına, kişinin rüyasında kendisinin çocuk olup sütten kesildiğini görmesi; o kimsenin rızık ve geçim hususunda birtakım zorluklarla karşılaşacağına delalet şeklinde tabir olunur.

#3
melekem

melekem

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 1 İleti
eşimin silahla vurulması
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı