İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | Ş Harfi

- - - - -

  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
Erkan

Erkan

    Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

  • Yönetici
  • 5.702 İleti
  • Gender:Male


ŞADIRVAN: Rüyada şadırvan görülmesi muhtelif şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında güzel bir şadırvan görmesi, fakat kimin yaptırdığını veya kime ait olduğunu bilmemesi; o kimsenin yüksek bir rütbeye ereceğine, bol bir geçime kavuşacağına ve uzun bir ömür süreceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında görmüş olduğu bu şadırvanın kendisine ait olduğunu anlarsa bu takdirde yukarıda yapılan yorumların fazlasıyla çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çok küçük bir şadırvan görmesi; o kişinin rızkının kıt olacağına, bir yoruma göre eğer şadırvan susuz ise, o kimsenin ömrünün kısa olacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında suyu bol büyük bir şadırvan görmesi; o kimsenin rızkının geniş ve ömrünün de uzun olacağına delalet eder. Rüyanızda bir şadırvanın etrafında dolaştığınızı görmeniz; sizin ömrünüzün kalan kısmının yaşadığınızdan daha az olduğuna, bir kişinin rüyasında bir şadırvan resmini veya resmin kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin kendisiyle alay edilerek övüleceğine, bir kimsenin rüyasında bir şadırvanı sattığını veya birisine hediye ettiğini görmesi; o kimsenin bir tehlikeye maruz kalacağına işaret eder, dolayısıyla rüya sahibinin sakınması lazım gelir. Danyal'ın (a.s.) yorumuna göre: Rüyada şadırvan görülmesi; bol geçime ve uzun ömre delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir şadırvanı arkasına yüklenip taşıdığını görmesi; o kimsenin halkın emanetlerini yükleneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında başka birisi için şadırvan aradığını görmesi; o kimsenin ömrünün bittiğine yorumlanır. Rüyanızda bir şadırvanın siyaha boyanmış olduğunu görmeniz; kedere maruz kalacağınıza, sarıya boyanmış olduğunu görmeniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, beyaza boyanmış olduğunu görmeniz; nimete ve helalinden mal kazanacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir şadırvanın etrafında döşek bulunduğunu ve bu döşek üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuktan hayır ve fayda göreceğine yorumlanır.

ŞAFAK: Bir kimsenin rüyasında şafak attığını görmesi, o kişinin istediği ve beklediği bir işin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında şafağın kaybolduğunu görmesi; o kimsenin beklediği işinin olmayacağına yorumlanır.

ŞAFAK VAKTİ: Rüyada şafak vaktinin görülmesi; hidayet ve sevinmeye delalet eder.

ŞAHİN KUŞU: Rüyanızda beyaz bir şahin kuşu tuttuğunuzu görmeniz; sizin kadrinizin yüksekliğine ve izzete ereceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında elinde bir şahin kuşu olduğunu görmesi o kimsenin itibarının artacağına işaret eder. Rüyanızda bir şahinin elinizden uçup gittiğini görmeniz; sizin şeref ve mevkinizin tükeneceğine, rüyanızda bir şahinin elinizden düşüp öldüğünü görmeniz; sizin mevkinizden düşeceğinize ve fakirleşeceğinize yorumlanır. Rüyanızda av avlamak için bir şahin satın aldığınızı görmeniz; sizin bir işe gireceğinize, muradınızın hâsıl olacağına ve itibarınızın artacağına delalet eder. Bir kadının rüyasında eteğinin altına bir şahinin saklandığını görmesi; o kadının bir erkek çocuk doğuracağına, eğer şahinin ayağında çıngırak varsa o kadının bir kız çocuğu doğuracağına delalet şeklinde yorumlanır.

ŞAHİTLİK: Rüyanızda bir kısım şahitler görmeniz; Allah'ın rahmetine, adalete, davanız varsa kazanıp üstün geleceğinize, rüyanızda kendiniz için iki şahit lazım olduğu halde ancak bir şahit bulduğunuzu görmeniz; bir işe başlayıp ancak o işin yarısını bitirebileceğinize, rüyanızda kendinizin şahit olarak bir mahkemede bulunduğunuzu görmeniz; sizin Allah'ın yoluna girdiğinize işaret eder. Rüyanızda birisinin yalancı şahitlik yaptığını veya kendinizin yalancı şahitlik yaptığınızı görmeniz; hem kendinize ve hem de başkasına zarar vereceğinize, rüyanızda şahitlik yaparak bir suçsuzu kurtardığınızı görmeniz; ona yardım edeceğinize, rüyanızda şahitlik yaparak bir davanın kazanıldığını görmeniz; insanlara haklarını almaları için yardım ettiğinize, rüyanızda Allah rızası için şahitlik yaptığınızı görmeniz; maksadınızın yerine geleceğine, rüyanızda aleyhinizde şahitlik yapıldığını görmeniz, işlerinizde birtakım zorluklara maruz kalacağınıza yorumlanır.

ŞAİR: Bir kimsenin rüyasında şair görmesi; o kimsenin yaptığı işleri sözlerine uymayan, dış görünüşü ile iyi olmasına rağmen içi fesat ve fitne dolu bir kimse olduğuna delalet eder.

ŞALGAM: İbn-i Sîrin'in yorumuna göre: Rüyanızda şalgam görmeniz; sizin keder ve üzüntüye maruz kalacağınıza, rüyanızda şalgamı yediğinizi görmeniz; daha büyük sıkıntılara uğrayacağınıza, rüyanızda elinizde bir şalgam olduğunu ve onu yediğinizi görmeniz; darlığa düşeceğinize yorumlanır.

ŞALVAR: Bir kimsenin rüyasında şalvar görmesi; o kimsenin güzel bir kimse ile evlenerek zengin olacağına işaret eder. Memur bir kimsenin rüyasında şalvar görmesi; o memurun mevkisinin yükseleceğine, işçi bir kimsenin rüyasında bir şalvar görmesi; o işçinin ücretine zar yapılacağına delalet eder.

ŞAM FISTIĞI: Rüyanızda şam fıstığı görmeniz; bütün işlerinizi yüzüstü bıraktığınıza ve bu nedenle de çok zarara uğrayacağınızı işaret eder.

ŞAMARLAMAK: Bir kimsenin rüyasında bir başkasına bir şamarı attığını görmesi, o kimsenin şamar attığı kimseye bir yardımda bulunacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasından şamar yediğini görmesi; o kimsenin şamar yediği şahıstan yardım göreceğine yorumlanır.

ŞAMDAN: Rüyada şamdan görülmesi; erkek hizmetçiye işaret eder. Rüyada görülen şamdanın iyi veya kötü olması; o hizmetçinin haline nispet edilir.

ŞAPKA: Rüyada şapka görülmesi; şapkanın cinsine göre tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kenarları geniş ve güneşten kendini korumak için bir şapka giydiğini görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder.

ŞARAP: Rüyada şarap içmek; dünyada kuvvete, kudrete ve âhiret işlerini ihmale, bir yoruma göre de Allah'a karşı isyan etmeye yorumlanır.

ŞARKI SÖYLEMEK: Bir kimsenin rüyasında güzel bir sesle şarkı söylediğini görmesi; o kimsenin ticaretinin kazançlı olacağına, kişinin rüyasında ağlamaklı bir sesle şarkı söylediğini görmesi; o kişinin ticarî işlerinde zarar edeceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Zengin bir kimsenin rüyasında çarşı içinde şarkı söylediğini görmesi; o kişinin rezil olacağına işaret eder. Fakir bir kimsenin rüyasında çarşıda şarkı söylediğini görmesi; o kimsenin aklını kaybedeceğine delalet eder. Rüyanızda herhangi bir hamamda şarkı söylediğinizi görmeniz; sizin gelişi güzel birtakım sözler sarf edeceğinize, rüyanızda bir yerde şarkı söylediğinizi görmeniz; o yerde bulunan dostlarınız ve arkadaşlarınız arasında ayrılığı gerektirecek yalan ve hile yapılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sevgilisine şarkı söyleyerek ilânı aşk eylediğini görmesi; önce büyük bir sevince, sonra da keder ve üzüntüye maruz kalacağına yorumlanır.

ŞAŞI OLMAK: Bir kimsenin rüyasında şaşı olduğunu görmesi; o kimsenin verdiği sözünden cayacağına işaret eder.

ŞAŞMAK: Rüyanızda beklemediğiniz bir olay karşısında şaştığınızı yani hayrete düştüğünüzü görmeniz; sizin beklenmedik bir hadise ile karşı karşıya kalacağınıza yorumlanır.

ŞEFAAT: Rüyanızda şefaat edildiğinizi görmeniz; isteklerinizin yerine gelmesinin, günahlarınızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeniz şartına bağlı bulunduğuna delalet eder.

ŞEFTALİ: Bir kimsenin rüyasında sarı bir şeftali görmesi; o kişinin bir hastalığa yakalanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında, vaktinde şeftali yediğini görmesi; o kimsenin bir tüccardan istifade edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ağaçtan şeftali kopardığını görmesi; o kimsenin bir yerlerden menfaat göreceğine, bir kişinin rüyasında bir şeftali ağacı görmesi; o kimsenin herhangi bir kişi ile tartışmayı sevmediğine, kendi halinde herkesle iyi geçinmeyi arzu ettiğine ve her şeyden de çabuk usandığına işaret eder.

ŞEHİD: Bir kimsenin rüyasında bir şehidin hayatta olduğunu, yani yaşadığını görmesi; o şehidin hayatta iken takip ettiği yol ve tutumunun toplum içinde, yani insanlar arasında devam edeceğine delaletle tabir olunur.

ŞEHİR: Rüyanızda tanımadığınız ve bilmediğiniz bir şehirde bulunduğunuzu ve orada yabancı olmanız nedeniyle her şeyi yadırgadığınızı görmeniz; sizin çok kötü sürprizlerle karşı karşıya kalacağınız işaret şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında girmiş olduğu bir şehrin yıkık ve ıssız görmesi; o şehirde ilim namına hiç bir şeyin kalmadığına, kişinin rüyasında girdiği şehrin çok kapılı, güzel yeşillikler içinde, suyu bol ve her şeyin çok ucuz olduğunu görmesi; o mıntıkada iskân eden halkın gayet mutlu olduklarına yorumlanır. Kirmâni’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Mekke şehrinde olduğunu görmesi; o kimsenin ferah ve sevince kavuşacağına, dine hizmet edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini Medine şehrinde görmesi; o kimsenin bir tüccarla arkadaşlık kuracağına, ondan din ve dünya adına hayır ve menfaat elde edeceğine delalet eder. El-Eşmunî şöyle diyor: "Büyük tabircilerden îbn-i Şîrîn, Kirmanı ve diğerlerinin söylediklerine binaen, şehir ve kasaba rüyası tabirini denedim. Denemelerimin sonunda bir şehir veya kasabanın adında hayra işaret eden bir mânâ varsa o rüyayı hayra, bir şehir veya kasabanın adında şerre delalet eden bir anlam varsa o rüyayı şerre işaret eder olduğunu anladım." Bir kimsenin rüyasında Medine şehrinde dostları ile buluşup konuştuğunu görmesi; o kimsenin emeline nail olacağına ve Hz. Muhammed (a.s.)'in şefaatine mazhar olacağına, kişinin rüyasında Kudüs şehrini görmesi; o kimsenin günahlarından tövbe etmek suretiyle temizleneceğine, bir kimsenin rüyasında Mısır'ı görmesi; o kimsenin izzet ve berekete erişeceğine ve güzel bir geçime kavuşacağına, bir kimsenin rüyasında İstanbul şehrini görmesi; o kimsenin dini yönden zaafa uğrayacağına ve haram yollardan rızık elde edeceğine, kişinin rüyasında Bursa şehrini görmesi; o kimsenin selâmete kavuşacağına yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada büyük şehir ve kasaba görülmesi nasıl olursa olsun her zaman iyiye yorumlanır. Bir kişinin rüyasında kendisini bilmediği bir şehirde görmesi; o kişinin dindar bir kişiden isteklerini elde edeceğine, eğer bulunduğu şehri biliyor ve oraya daha önce gitmiş ise; o kimsenin ikinci defa o şehre gideceğine yorumlanır.

ŞEHVET: Rüyanızda şehvetle birisini izlediğinizi görmeniz; sizin uyanık halinizde iken işlemiş olduğunuz bir suçtan dolayı suçlanacağınıza delalet eder.

ŞEKER: Bir kimsenin rüyasında şeker görmesi; o kimsenin feraha ve sevince kavuşacağına işaret eder.

ŞEKER HASTASI: Bir kimsenin rüyasında şeker hastası olan birisi ile karşılaştığını görmesi; o kimsenin ev halkından birisinin basit bir rahatsızlık geçireceğine işaret eder. Bir kimsenin böyle bir rüya görmesi aynı zamanda o kimsenin çok yorgun ve hasta görünümlü bir kimse olduğuna, sağlığı ile biraz daha yakından ilgilenmesi gerektiğine yorumlanır

ŞEKER KAMIŞI: Rüyanızda bir tarlaya şeker kamışı ektiğinizi görmeniz; sizin helalinden rızık istediğinize, rüyanızda şeker kamışı ektiğinizi ve gayet güzel bir şekilde de bitip yetiştiğini görmeniz; sizin başladığınız bir işten helal kazanç elde edeceğinize işaret eder.

ŞEKERCİ: Rüyada bir şekerci görülmesi; ahlâkı güzel ve tatlı sözlü bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir şekerciden şeker aldığını görmesi; o kimsenin çocukları sevindireceğine, böyle bir rüyanın görülmesi aynı zamanda mutluluğa ve sağlığa delalettir.

ŞEKİL DEĞİŞTİRMEK: Bir kimsenin rüyasında kendisini bulunduğu şeklin dışında başka bir şekle girmiş görmesi; o kimsenin bir hastalık geçirmesi neticesi huyunda ve ahlâkında bir değişiklik olacağına, bu değişikliğin bir kısmının normal ve bir kısmının da tuhaf karşılanacağına yorumlanır. Eğer hırçın ve asabi iseniz; sakin ve ağırbaşlı birisi olacağınıza, eğer ağır başlı birisi iseniz; kahrınız çekilmez bir hale bürüneceğinize yorumlanır.

ŞELALE: Rüyanızda kendinizi bir şelale karşısında durarak onu izliyor görmeniz; sizi yakından ilgilendirecek birisi ile karşılaşacağınıza delalet eder.

ŞEMS SURESİ: İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Şems Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin işlediği birtakım şeylere sonradan pişman olacağına ve bir daha işlememek için tövbe edeceğine ilim adamlarına sevgi ve saygısının büyük olacağına, kendisinin bilgili ve zeki bir kişi olduğuna, neye teşebbüs ederse başarı sağlayacağına ve ahlâkı güzel bir evladının dünyaya geleceğine işaret eder.

ŞEMSİYE: Rüyanızda yağmur yağarken semsiye açarak yürüdüğünüze görmeniz; keder ve üzüntüye maruz kaldığınız bir anda sizin yardımınıza koşacak bir ahbabınızın var olduğuna işaret eder. Rüyanızda güneşten korunmak için şemsiye kullandığınızı görmeniz; başınıza gelebilecek herhangi bir tehlikeden korunmak için çare aradığınıza, bir başka tabire göre de rüyada şemsiye görülmesi; rüya sahibinin şansının açıklığına yorumlanır. ŞERBETÇİ: Rüyada şerbet içildiğinin görülmesi muhtelif şekiller yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kokusu sel, tatlı bir şerbet içtiğini görmesi; altı şekilde tabir olunur. Bunlar da: Menfaat, faydalı ilim, güzellik, güzellik, rızık, Allah'ı anmak ve dinde doğruluk. Bir kimsenin rüyasında tadında ekşilik bulunan bir şerbet içtiğini görmesi; o kimsenin keder ve hüzne müptela olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kokusu güzel ve lezzeti orta derecede in bir şerbetten içtiğini görmesi; o kimsenin hayra, menfaate nail olacağına ve ibadetlerine de aralıksız devam edeceğine delaletle lir olunur.

ŞERBETÇİ: Rüyada bir şerbetçi görülmesi; halka faydası dokunan [kimseye işaret eder.

Bir yoruma göre de rüyada şerbet yapan bir şerbetçi görülmesi; bahtiyarlığa, sevinmeye, mala kavuşmaya, yüksek makam ve rütbeye erişmeye yorumlanır.

ŞEYTAN: Rüyanızda şeytanı görmeniz ve onunla konuşmanız; düşmanlarınızın aleyhinizde birtakım faaliyetler yaptıklarına, rüyanızda şeytana buğz ettiğinizi veya onu taşladığınızı görmeniz; sizin Allah rızası için güzel ameller işlediğinize, düşmanlarınıza galip geleceğinize, namaz, oruç ve benzeri ibadetlerinizi yerine getirdiğinizi ve dininize sadık kaldığınıza delalet eder.

ŞEYTANA ATILAN TAŞLAR: Bir kimsenin rüyasında şeytana yedi taş attığını görmesi; o kimsenin yedi dirhem veya yedi altın karşılığında borcunu ödeme imkânı elde edeceğine, düşmanlarına üstün geleceğine ve güzel ameller işleyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bu küçük taşlardan birisini yediğini görmesi; o kişinin yetim malı yiyeceğine, bir kimsenin rüyasında bu taşları şeytana attığını görmesi; o kimsenin borcundan kurtulacağına, namaz ve orucunu yerine getireceğine yorumlanır.

ŞIRA: Rüyanızda kendinizi herhangi bir yerde üzümleri sıkarak şıra yaptığınızı görmeniz; elinizin çok açık olmasına rağmen etrafınızdaki insanların bu cömertliğinizden istifade edemediklerine işaret eder.

ŞIRINGA: Rüyada bir şırınga görülmesi; hayra yorumlanmaz. Bir kimsenin rüyasında bir hastalığından dolayı kendisine şırınga yapıldığını görmesi; o kimsenin küçük bir kaza veya basit bir hastalık geçireceğine, ya da bir taraftan kötü bir haber alacağına delaletle tabir olunur.

ŞİDDET VE DARLIK: Bir kimsenin rüyasında kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi; o kimsenin fakirleşerek muhtaç duruma düşeceğine veya bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.

ŞİİR: Bir kimsenin rüyasında kazanç maksadıyla şiir söylediğini görmesi; o kimsenin yalan yere şahitlik yapacağına, kişinin rüyasında bir mecliste kaside okuduğunu görmesi; o kimsenin nifaka meyilli birisi olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında şiir söylediğini veya ezberlediğini görmesi; o kimsenin rütbesinin elinden gideceğine ve dini yönden noksan olduğuna yorumlanır.

ŞİMŞEK: Rüyada şimşek çaktığının görülmesi her zaman için korkuya işaret eder. Bir kişinin rüyasında şimşek çaktığını görmesi; o kimsenin bir şeyden korkacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında akan şimşeğin ışıklarından elini uzatarak avuçlarına bir miktar aldığını görmesi; o kimsenin kendisine hayır ve menfaati dokunan bir iş işleyeceğine delalet eder. Rüyanızda arka arkaya şimşek çaktığını görmeniz; içinde bulunduğunuz yıl feyiz ve bereketin bol olacağına, rüyanızda evinizin içinde şimşek çaktığını görmeniz; sizin zengin olacağınıza, rüyanızda karanlıkta şimşek çaktığını ve dolayısıyla etrafın aydınlandığını görmeniz; izin sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza yorumlanır.

ŞİMŞİR: Bir kimsenin rüyasında bir şimşir ağacı veya şimşir ağacından yapılmış bir eşya görmesi; bütün zorluklarına rağmen o kimsenin halen yapmakta olduğu işinde başarılı olacağına delalet şeklinde tabir olunur.

ŞİŞE: Bir kimsenin rüyasında içinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmesi; o kimsenin iyi bir hizmet verdiğine, kişinin rüyasında içinde şarap ve benzeri bir şeyin bulunduğu bir şişe görmesi; o kişinin itimatsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında elinde bulunan şişeden su içtiğini görmesi; o kimsenin evinde bulunan hizmetçisinden hayır ve menfaat göreceğine işaret eder.

ŞİŞECİ: Bir kimsenin rüyasında bir şişeci görmesi; o kimsenin nefsiyle ve malıyla gururlandığına, ahmak kimselerle arkadaşlık kurduğuna işaret eder. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında şişeci görmesi; o kimsenin geçiminin temiz olduğuna ve cahillere iyi muamele yaptığına ve sırlarının da açığa çıkacağına, bazen de kişinin rüyasında bir şişeci görmesi; o kimsenin işlemiş olduğu bir cinayetten dolayı bir tazminat ödeme zorunda kalacağına yorumlanır.

ŞİŞMANLIK: Rüyanızda kendinizi olduğunuzdan daha şişman görmeniz; isterinizin yoğunluğundan dolayı çok fazla yorulduğunuza ve sıhhatiniz için bir müddet istirahat etmeniz gerektiğine delalet eder. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında kendisini normal halinden daha fazla şişman olduğunu görmesi; o kimsenin malının artacağına, izzet sahibi olacağına ve dini inancının kuvvetli olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında şişman olduğunu görmesiyle birlikte üzerinde bir sarı elbisesinin bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına ancak daha sonra şifa bularak bu hastalıktan kurtulacağına yorumlanır.

ŞİT (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Şit'i (a.s.) görmesi; o kişinin Allah'ın izniyle nimete kavuşacağına, sevince ereceğine ve güzel bir geçiminin olacağına, ya da şerefli bir kimseye vâsî tayin edileceğine işaret eder.

ŞUARA SURESİ: Ebu Bekir (r.a.)'in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Şuarâ Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmakta zorlanacağına ve her şeyi zahmet ve meşakkatle elde edeceğine delalet eder. Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin kendisini kötü söz söylemekten sakınacağına, Allah'ın o kimseyi bu gibi kötülüklerden daima koruyacağına ve az da olsa helalinden rızık kazanacağına yorumlanır.

ŞUAYB (a.s.): Rüyanızda Şuayb (a.s.)'ı görmeniz; gerek memuriyet hayatınızda ve gerekse iş hayatınızda birtakım engellerle karşılaşarak herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğinize, fakat gelecekte bir kız çocuğunun sayesinde rahat bir hayata kavuşma imkânını elde edeceğinize işaret eder.

ŞURA SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Şûra Suresi’ni, okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına, her zaman sıhhatinin yerinde olup hastalık yüzü görmeyeceğine. Allah'ın makbul kullarından birisi olacağına ve kıyamet gününde hesabının kolay görüleceğine delalet eder.

ŞÜKÜR: Bir kimsenin rüyasında secdeye kapanarak Allah'a şükür ettiğini görmesi; o kimsenin dünya ve âhiret işlerinin yerinde olduğuna, dualarının kabul olunduğuna ve Allah'ın o kimseye bahşettiği nimetlerin çoğaldığına yorumlanır.

ŞÜPHE: Rüyanızda bir kimseden herhangi bir nedenle şüphelendiğinizi görmeniz; sizin hilekâr birisi olduğunuza işaret eder. Rüyanızda Allah'ın kelâmı olan Kur'an-ı Kerim’den şüphelendiğinizi görmeniz; sizin hak olan şeyleri inkâr ettiğinize ve hakla batıl arasında bocaladığınıza delalet eder.

ŞÜPHELİ RÜYALAR: Bir kimsenin rüyasında bir rüya gördüğünü ve gördüğü rüyanın yorumunda tereddüt ettiğini görmesi; o kişinin, görmüş olduğu bu rüyasını o andaki olaylar çerçevesi dâhilinde yorumlaması gerektiğine işaret eder.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı