İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | U Harfi

- - - - -

  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
Erkan

Erkan

    Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

  • Yönetici
  • 5.702 İleti
  • Gender:Male


UCUZLUK: Bir kimsenin rüyasında ucuz şeyler satın aldığını veya sattığını görmesi; o kimsenin yaptığı işlerin doğru olmadığına ve pişmanlık duyacağına, bir yoruma göre de o kimsenin parasının kıymetini anlayarak çok tutumlu ve hesaplı olacağına yorumlanır.

UÇAK: Bir kimsenin rüyasında bir uçağa bindiğini görmesi; o kimsenin sevdiği kimselerden sevindirici haberler alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir uçak yaptığını veya satın aldığını görmesi; o kimsenin işlerinde başarıya doğru gittiğine delalet eder. Rüyanızda bir uçağı yaptığınızı görmeniz; kimsenin yardımı olmadan kendi çalışmanız ile bizzat büyük bir mevkiye geleceğinize ve herkesin takdirini kazanacağınıza işaret eder. Rüyanızda bir uçağı kullanıp idare ettiğinizi görmeniz; bugünlerde halledilmesi lazım gelen birtakım meselelerinizin sizi beklediğine, bazı tabircilere göre uçağa bindiğinizi görmeniz; kendinizi tehlikeye atmanız anlamına, rüyanızda uçaktan indiğinizi görmeniz; bu tehlikeden kurtulmanıza, rüyanızda uçakla havada gösteri yaptığınızı görmeniz; tehlikelere karşı cesur olduğunuza yorumlanır.

UÇMAK: Bir kimsenin rüyasında uçtuğunu görmesi; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına ve yüksek bir mevkiye erişeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzüne doğru uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir zarara maruz kalacağına, kişinin rüyasında gökyüzüne doğru uçup bir daha yere inmediğini görmesi; o kimsenin vefat edeceğine delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin kanadı olmadığı hal de uçtuğunu görmesi; o kimsenin bulunduğu halden başka bir durunu gireceğine, bir kimsenin rüyasında bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu görmesi; o kimsenin hanımından boşanarak baskı bir hanımla evleneceğine işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda uçtuğunuzu görmeni hacca gideceğinize, rüyanızda kendi evinizden tanımadığınız başka b eve uçtuğunuzu görmeniz; sizin öleceğinize, rüyanızda kuş kanadır benzeyen kanatlarınız olduğunu görmeniz; toplumun dikkatini çekecek bir halinizin olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında göğe doğru uçtuğunu ve tekrar yere indiğini görmesi; o kimsenin çok ağır bir hastalığa yakalanacağına ve son da şifa bulup iyileşeceğine delalet eder.

UÇURUM: Rüyanızda bir uçurumun kenarında bulunduğun görmeniz; sizin büyük bir tehlikenin içinde olduğunuza işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir uçurumdan yuvarlandığınızı görmeniz; tehlikenin ölümle neticeleneceğine yorumlanır.

UD: Rüyada ud görülmesi; eski hale dönmeye işaret eder. Fakir kimsenin rüyasında ud çaldığını veya başka çalan bir kimseyi görmesi; o kimsenin fakirlikten zenginliğe döneceğine, zengin bir kişinin fakirliğe döneceğine işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında görmesi; bekâr için evlenmeye, evli kişi için de çocuğunun olacağı bir kimsenin rüyasında büyük bir devlet adamının huzurunda ud çaldığını görmesi; o kimsenin o devlet büyüğünden hayır ve iyilik göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ud satıcısından bir ud satın aldığını görmesi; o kimsenin bekleyen bir kısmetinin eline geçeceğine yorumlanır.

UĞRAK: Rüyada uğrak görülmesi; durgunluk ile yorumlanır.

UĞUR BÖCEĞİ: Bir kimsenin rüyasında uğur böceği görmesi; o kimsenin çok yakında sevindirici bir haber alacağına, yakınlarından birisinin evleneceğine ve beklemediği bir yerden eline bir miktar para geçeceğine işaret eder.

ULEMA: Bir kimsenin rüyasında ulemâ ile tanışıp konuştuğunu görmesi; o kimsenin hile ve fesatlıktan kurtulacağına, bir yoruma göre de o kimsenin dini kuvvetli bir kimse olduğuna yorumlanır

ULUMAK: Rüyanızda köpek sesi gibi ses çıkaran bir kimseyi veya köpek ulumaları işittiğinizi görmeniz; bulunduğunuz mıntıkaya bir musibetin ineceğine, bir başka tabire göre de rüya köpek uluması görmeniz; sizin bir kara haber alacağınıza delalet eder.

UMRE YAPMAK: Rüyanızda umre yaptığınızı görmeniz; ömrünüzün sona erdiğine, bir başka yoruma göre rüyanızda umre yaptığınızı görmeniz; mal varlığınızın artacağına ve ömrünüzün uzun olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında hacca gittiğini veya umre yaptığını görmesi; o kimsenin Allah katında makbul bir kul olduğuna ve ömrünün de uzunluğuna yorumlanır.

UN: Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada un görülmesi zahmet çekmeden elde edilen mala yorumlanır. Rüyada görülen un cinsine göre tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında arpa unu görmesi; o kimsenin doğruluğuna, kişinin rüyasında kuş darısı unu görmesi; o kişinin zorla hasis bir kişiden mal alacağına, bir kişinin rüyasında un sattığını görmesi; o kimsenin dinini dünyasına değişeceğine delalet şeklinde yorumlanır.

USKUMRU BALIĞI: Bir kimsenin rüyasında uskumru balığı t tuğunu veya yediğini görmesi; o kimsenin maddi yönden çok darda olduğu bir anda eline para geçeceğine ve bu suretle de huzura kavuşarak sıkıntılardan kurtulacağına yorumlanır.

USTA: Bir kimsenin rüyasında bir ustayı çalışırken görmesi; o senin hayatta yaptığı işlerden istifade edeceğine, kişinin rüyasında bir ustanın çalışmayıp boş durduğunu görmesi; bu rüyanın aksi ile tabir edilir.

USTURA: Rüyada ustura görülmesi; bir erkek çocuğunun doğacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir başkasını bir ustura yaraladığını görmesi; o kimsenin bir haksızlığa maruz kalarak mal varlığının bir kısmının elinden gideceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ustura ile yaralandığını görmesi; o kişi parasının ve malının yakınları tarafından azar azar yok edildiğine delalet şeklinde tabir olunur.

UTANMAK: Rüyanızda utandığınızı görmeniz; imanınızın arttığına ve Allah katında makbul bir kimse olduğunuza, bir yoruma göre de rüyada utandığınızı görmeniz; arzu ve isteklerinizin uzun süre tahakkuk etmeyeceğine delalet eder. İmamı Nablusî'nin yorumuna göre: Günahkâr bir kimsenin rüyasında utandığını görmesi; o kimsenin günah işlemeyi terk edip doğru yolu bulacağına, kâfir bir kimsenin aynı rüyayı görmesi halinde o kâfirin müslüman olacağına yorumlanır.

UYANMAK: Rüyada uyanmak veya uyanıklık, Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında uykuda olduğunu ve uykudan uyandığını görmesi; o kimsenin deneyimli olmadığı bir işe girerek çalışacağına, kişinin rüyasında uyuyan bir kimseyi uyandırdığını görmesi; o kimsenin uyandırdığı kişiyi hak yola getirmeye çalışacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkası tarafından uykudan uyandırıldığını görmesi; o kimsenin kendisini uyandıran kişi tarafından doğru yola getirilmeye çalışıldığına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda derin bir uykudan uyandığınızı ve hemen kalktığınızı görmeniz; din ve dünya işlerine gayret sarf edeceğinize ve bunda da başarılı olacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında uzun zaman uyanık olduğunu görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına, kişinin rüyasında kendisinin uyanık olduğunu görmesi; o kimsenin uyanık halinde iken doğru yolda olduğuna, kişinin rüyasında uyuyan bir kimseyi dürterek uyandırdığını görmesi; o kimseyi doğru yola çağırdığına delalet eder.

UYGUNLUK: Rüyanızda size teklif edilen herhangi bir işin size uygun olduğunu görmeniz; sizin yumuşak huylu birisi olduğunuza ve herhangi bir konuda zorluk çıkarmadığınıza, her teklife olumlu yanıt verdiğinize ve etinizden geldiğince o işi yapmaya çalıştığınıza yorumlanır.

UYGUNSUZLUK: Bir kimsenin rüyasında uygun olmayan bir işin yapıldığını görmesi; yanında çalıştırdığı kişilerin onun istemediği ve beğenmediği birtakım hoş olmayan işler yaptıklarına veya evinin içinde istemediği bir işin yapıldığına, yaratılışı icabı buna da çok sinirlendiğine işaret eder.

UYKU: Bir insanın rüyasında kendisini uykuda görmesi; o kişinin işlerinde tembelliğine, işsizliğine, istirahatına veya aylaklığına delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir mezarlıkta veya yol üzerinde uyuduğunu görmesi; o kimsenin eğer hasta ise öleceğine, eğer hasta değilse kimsenin aylaklığına ve boş oturduğuna yorumlanır. Bir genç kızın rüyasında uyuduğunu görmesi; o kızın evleneceği kişinin rüyasında sırt üstü uyuduğunu görmesi; o kimsenin işleri dağınıklığına, kişinin rüyasında sağ tarafı üzerinde uyuduğunu görmesi; o kimsenin hayırlı bir işe girişeceğine, kişinin rüyasında büyük bir ağacın altında uyuduğunu görmesi; o kimsenin zürriyetinin çoğalacağına delalet eder.

UYUŞUKLUK: Rüyanızda vücudunuzun herhangi bir tarafın uyuştuğunu görmeniz; o azanın tabir edildiği biçimde yorumlanır. I başka tabire göre de size vaad edilen yardımın artık gelmeyeceği işaret eder.

UYUZ: Bir kimsenin rüyasında kendisinin uyuz olduğunu görme o kimsenin yakınlarından kendisini üzecek bir haber geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında başka bir kimsenin vücudunda uyuz görmesi; o kimsenin üzüleceğine, işleri hususunda darlığa düşeceğine, görevine son verileceğine ve âmirlerinden keder ve üzüntüye sebep olacak kötü sözler işiteceğine delalet eder.

UZAKLIK: Bir kimsenin rüyasında uzak bir yerden bir haber verdiğini görmesi; o kimsenin işinden dolayı istemediği bir haber alacağına işaret eder. Bir yoruma göre de rüyada uzaklık görülmesi; yakınlık ile tabir edilir. Çünkü rüyalar çoğu zaman aksi ile yorumlanır.

UZAMAK: Rüyanızda boyunuzun uzadığını görmeniz; mevki rütbenizin artacağına ilminizin çoğalacağına, devlet işinde çalışan kimsenin rüyasında boyunun uzadığını görmesi; o kimsenin işinde hayır göreceğine ve mevkisinin yükseleceğine işaret eder. Rüyanızda boyunuzun normal şeklinden daha çok fazla uzadığını görmeniz; sizin öleceğinize, rüyanızda boyunuzun gereğinden fazla saldığını görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna, rüyanızda aslında kısa olan boyunuzun normal bir hale geldiğini görmeniz; sizin cimri birisi olduğunuza yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında boyunun anormal bir şekilde uzadığını görmesi; o kimsenin herkesin takdir ve beğenisini kazanarak şöhrete ulaşacağına işaret eder.

UZUV: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir uzvunun yaralı ya da kesik olduğunu görmesi; o kimsenin yakın akrabalarından birisinin bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı