İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | V Harfi

- - - - -

  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
Erkan

Erkan

    Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

  • Yönetici
  • 5.702 İleti
  • Gender:Male


VAAD ETMEK: Bir kimsenin rüyasında bir başkasına bir şey vaad ettiğini görmesi; o kimsenin bir işle ilgili bazı kimselere borçlanacağına işaretle tabir olunur.

VAAZ: Bir kimsenin rüyasında halka vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin büyük bir işe girerek orada çalışan kimselere emir verme yetkisine sahip olacağına yorumlanır. Bir devlet büyüğünün rüyasında halka vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin sözü geçen bir kişi olacağına, eğer ilim adamı ise, sözlerinden ve öğütlerinden toplumun yararlanacağına, eğer tüccar ise, helâlinden mal kazanacağına, eğer halktan birisi ise, hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Rüyanızda yaptığınız vaazı tamamlayamadığınızı görmeniz; sizin zorluğa maruz kalacağınıza ve isteklerinizin yerine gelmeyeceğine, rüyanızda bir kürsüden halka vaaz ettiğinizi görmeniz; sizin o insanların sevgisini kazanacağınıza, rüyanızda vaaz etmek için kürsüye çıktığınızı fakat vaaz etmeden indiğinizi görmeniz; sizin toplum içindeki şeref ve itibarınızı kaybedeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sahrada veya kimsenin bulunmadığı bir yerde vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin sözlerinin hiç kimse tarafından nazarı dikkate alınarak dinlenmeyeceğine, kişinin rüyasında bir hamamda vaaz ettiğini görmesi; o kimsenin kötü kimselerle karşılaşacağına yorumlanır.

VADİ: Rüyanızda yeşil bir vadide bulunduğunuzu görmeniz; mutlu ve huzurlu bir yaşantınız olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasın da vadinin yeşillikleri arasında koştuğunu görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu mutluluğun hayatının sonuna kadar devam edeceğine delalet eder

VAFTİZ: Bir kimsenin vaftiz edildiğini görmesi; o kişinin başında bir tehlikenin dolaşmakta olduğuna ve bu tehlikeden di zorla kurtulacağına işaret eder. Bir yoruma göre de kişinin rüyasında vaftiz edildiğini görmesi; o kişinin beklemediği bir felâkete maruz kalacağına işaret şeklinde tabir olunur.

VAHİY: Bir kimsenin rüyasında kendisine vahiy geldiğini görmesi o kimsenin ömrünün uzun olduğuna, büyük ümitlerle hayata olan bağlılığı ile başarılarının artacağına ve bu başarıların da uzun süre deva edeceğine yorumlanır.

VAHŞİ HAYVAN: Rüyada arslan, kaplan ve kurt gibi vahşi hayvanların görülmesi; rüya sahibinin etrafının düşmanlarla kuşatılmış olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir vahşi hayvana binerek onu istediği gibi yönettiğini görmesi; o kimsenin günahlardan kurtulacağına, eğer hayvanın itaat etmediği görülürse, o kimsenin gün ha gireceğine delalet eder. Rüyanızda vahşi hayvanlardan birinin evinize girdiğini görmeni sizin İslâm'a uymayan birisi ile arkadaşlık kuracağınıza, eğer giren hayvanın avlanarak öldürüldüğünü görürseniz; bu takdirde sizin mal ganimete nail olacağınıza işaret eder. Rüyanızda size avlanmış bir hayvan gönderildiğini görmeniz; sizin zahmet ve sıkıntı çekmeden para kazanacağınıza, rüyanızda vahşi hayvanı kestiğinizi görmeniz; sizin yabancı birisiyle meşru olmayan bir ilişkiye gireceğinize, rüyanızda vahşi bir hayvanınız olduğunu görmeniz; hayırsız kimselerle arkadaşlık kuracağınıza delaletle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında vahşi bir hayvanı olduğunu görmesi; o kimsenin eline mal ve ganimet geçeceğine, kişinin rüyasında avını elinden kaçırdığını görmesi; o kimsenin bir şey elde edemeyeceğine, kişinin yanında vahşi bir hayvana yem ve su verdiğini görmesi; o kimsenin cahil insanlara hizmet edeceğine, bir kimsenin rüyasında vahşi hayvanlardan birisinin kendisine alıştığını görmesi; o kimsenin hayır ve mükâfat elde edeceğine yorumlanır.

VAHŞİ SIĞIR: Rüyanızda vahşi bir sığır görmeniz veya birisinin size vahşi bir sığır hediye etmesi; sizin elinize ganimetten mal geçeceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir dişi vahşi sığırın etinden yediğinizi görmeniz; sizin güzel bir kadının malını alacağınıza, rüyanızda avlanmak kastıyla olmaksızın vahşi bir sığıra ok veya kurşun attığınızı görmeniz; sizin bir hanıma iftirada bulunacağınıza, eğer avlanmak kastıyla atıp vurdunuz ise; elinize ganimetten mal geçeceğine, rüyanızda vahşi bir sığıra kurşun attığınızı, fakat isabet etmediğini görmeniz; istediğiniz ve beklediğiniz işin olmayacağına delalet eder.

VAİZ: Bir kimsenin rüyasında bir vaiz görmesi; o kimsenin her konuda ona nasihatte bulunup doğru yolu gösteren bir büyüğünün bulunduğuna ve onun sayesinde başarılarının devam edeceğine yorumlanır.

VAKFETMEK: Bir kimsenin rüyasında malını vakfettiğini görmesi; o kimsenin kendisiyle Allah'a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarı nispetinde dünya ve âhiretçe itibarının artmasına sebep olacak salih ameller işlediğine delalet eder. Günahkâr bir kimsenin rüyasında bir kitabı, bir evi veya herhangi bir malı vakfettiğini görmesi; o kimsenin günahlarından tevbe edeceğine, eğer sapıklıkta ise doğru yolu bulacağına işaret eder.

VAKIA SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Vakıa Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin dünyada fakirlik yüzü görmeyeceğine işaret eder. Çünkü Hz. Peygamber (as.) bu konuda "Kim her gece Vakıa Sûresini okursa o kimseye fakirlik isabet etmez, "buyurmuştur

VAPUR: Bir kimsenin rüyasında vapura bindiğini görmesi; o kişinin büyük bir işe girişeceğine ve meslek değiştireceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında vapur görmesi; o kimsenin beklediği bir yolcusunun selâmetle geleceğine yorumlanır. Bir başka tabire göre de bir kimsenin rüyasında vapurla bir gezinti yaptığını görmesi; o kimsenin kısa bir deniz yolculuğu yaptıktan sonra oldukça kazançlı bir işe girişeceğine işaret eder.

VARİL: Bir kimsenin rüyasında varıl görmesi veya bir varil yapım atölyesinde varil yaptığını görmesi; o kimsenin birtakım yeni girişimlerde bulunarak hayırlı kazançlar elde edeceğine yorumlanır.

VARİS: Rüyanızda ayaklarınızda varis olduğunu ve bu yüzden bir hayli rahatsızlık hissettiğinizi görmeniz; işlerinizi yürütebilmek için daha çok ayakta kalmanız gerektiğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının ayaklarında varis olduğunu görmesi; o kimsenin yoğun çalışması sonucu oldukça hırpalanıp kendisini hasta edeceğine ve bunun da kazancına darbe vuracağına deh eder.

VASİYETNAME: Bir kimsenin rüyasında vasiyetnamesini yazdığı veya bir yakınına vasiyette bulunduğunu görmesi; o kimsenin daha nice yıllar sağlık ve mutluluk içinde ömür süreceğine yorumlanır.

VATAN: Rüyanızda kendi vatanınızda bulunduğunuzu ve bayrağınızın kale burcunda dalgalandığını görmeniz, sizin görmüş olduğuz bu rüya genel anlamda mutluluk, ferahlık ve sevince işaretle tabir olunur.

VATİKAN: Bir kimsenin rüyasında Papa'nın oturduğu Vatikan’da olduğunu görmesi; o kimsenin batıl şeylerle uğraşıp dini inançla kaybettiğine, bundan dolayı tevbe istiğfar ederek, ibadetlerine sıkı şekilde sarılması lazım geldiğine, eğer kötü yolda devam ederse çevresinin önemli ölçüde eleştirilerine maruz kalacağına bu durumun iş hayatına yansıyarak maddi ve manevî zarara uğrayacağına ve bu davranışından hemen vazgeçip doğru yola girmesi gerektiğine işaret eder.

VATOZ BALIĞI: Bir kimsenin rüyasında vatoz balığı görmesi ve yemesi; o kimsenin çalışma saatlerinin sınırlı olmasına rağmen oldukça kazançlı bir işinin olduğuna ve eline küçümsenmeyecek kadar para geçtiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında vatoz balığı görmesi; aynı zamanda bolluk ve berekete işaret eder.

VAZO: Rüyanızda vazo görmeniz; bir yakınınızdan güzel bir hediye alacağınıza yorumlanır.

VEBA: Rüyada salgın halinde veba hastalığı görülmesi; maddî sıkıntıya, yokluğa, pahalılığa, kıtlığa ve felâkete işaret eder.

VEDA ETMEK: Bir kimsenin rüyasında bir yere gitmek için yakınlarına veda ettiğini görmesi; o kimsenin görevine son verileceğine, eğer hastası varsa ağırlaşacağına ve benzeri birtakım felâketlere maruz kalacağına yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında eşiyle vedalaştığını görmesi; o kimsenin eşini boşayacağına, bir kimse­nin rüyasında arkadaşlarından birisine veda ettiğini görmesi; o kişi­nin ya öleceğine veya o arkadaşından ayrılacağına işaret eder.

VEKÂLET: Rüyanızda bir kimseye vekil olduğunuzu veya bir baş­kasına vekâlet verdiğinizi görmeniz; çevrenizin artık size itimat etme­diğine, bundan dolayı kendi işlerinizi başkalarına havale etmeden biz­zat kendiniz yapmanız lazım geldiğine delalet eder.

VEKİL: Bir kimsenin rüyasında bir iş için bir başkasını vekil tayin ettiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerinin gayet güzel bir şekilde yolunda gittiğine yorumlanır.

VERGİ: Rüyanızda vergi ödediğinizi veya vergi ihbarnamesi aldığınızı görmeniz; sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza ve feraha çıkacağınıza, bir yoruma göre de sıkıntılı bir haber alacağınıza delildir.

VERGİ MEMURU: Bir kimsenin rüyasında bir vergi memuru görmeniz; sizin borçlarınızı ödeyeceğinize yorumlanır.

VESİKA: Rüyanızda herhangi bir vesika (belge) görmeniz; size gelecek olan bir borç ihbarnamesi ile rahatınızın bozulacağına, fakat sonra yeniden tekrar huzura kavuşacağınıza yorumlanır.

VEZNE: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir vezneye para yatırdığını veya vezneden para çektiğini görmesi; o kimsenin ömrünün bolluk içinde geçeceğine ve işlerinin düzenli bir şekilde devam edeceğine delalet eder.

VİCDAN: Rüyanızda bir mesele hakkında vicdanınızla baş başa kalarak, onun emrettiği şekilde karar verdiğinizi görmeniz; size oldukça zor anlar yaşatan ve birçok zarara sokan bir kişi hakkında vicdanınızın sesini dinleyerek ona hak ettiği cezayı vermekten çekine kadar iyi bir kimse olduğunuza ve bu ahlâkınızın da Allah katında makbul olduğuna yorumlanır.

VİLLA: Rüyanızda bir villa görmeniz; uzun zamandır tasarladığınız uzak bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.

VİRANE: Bir kimsenin rüyasında virane bir yer görmesi; o kişi gurbetten bir haber alacağına, uzakta bulunan bir yakınına kavuşacağına ve nasihate muhtaç olduğuna yorumlanır.

VİŞNE: Bir kimsenin rüyasında tatlı vişne görmesi; o kimsenin helalinden mal elde edeceğine, ekşi vişne görmesi; o kişinin haramlardan mal elde edeceğine işaret şeklinde tabir olunur.

VİTRİN: Rüyanızda bir vitrin seyrettiğinizi görmeniz; sizin faz gururlandığınıza ve süse düşkün olduğunuza ve bu yüzden de he sin dikkatini üzerinize çektiğinize yorumlanır.

VİZE: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir yolculuk esnasında pasaportunun veya biletinin vize edildiğini görmesi; o kimsenin birtakım dostlarının yardımı ile içinde bulunduğu sıkıntılı günlerden kurtulacağına işaret eder.

VOLEYBOL: Bir kimsenin rüyasında voleybol oynadığını voleybol oynayanları seyrettiğini görmesi; o kimsenin neşeli ve huzurlu günler geçireceğine delaletle tabir olunur.

VURGUN: Rüyanızda bir işten vurgun yaparak çok para kazanacağınızı görmeniz; paraya tamahınız yüzünden çok büyük zararlara maruz kalacağınıza yorumlanır.

VURMAK: Bir kimsenin rüyasında silahı ile bir başkasını vurduğunu ve onu öldürdüğünü görmesi; o kimsenin bir yerden acele bir haber alacağına veya bir düşmanının ölüm haberini işiteceğine delalet eder.

VÜCUD: Rüyanızda bir aynaya bakarak vücudunuzun şeklini beğendiğinizi görmeniz; sağlığınızın devamlı olarak düzgün bir şekilde devam edeceğine ve neşenizin de yerinde olacağına, bir kişinin rüyasında bir kadının veya erkeğin vücudunu gizlice seyrettiğini görmesi; o kimsenin şimdiye kadar işlediği günahlardan pişmanlık duyacağına yorumlanır.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı