İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | Y Harfi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


YABA: Bir kimsenin rüyasında yaba görmesi; o kimsenin hayatını zahmetli işler altında ezilerek kazanacağına ve hiç bir zaman huzur yüzü göremeyeceğine yorumlanır. Bir başka yoruma kimsenin büyük bir sıkıntı içine düşeceğine delalet eder.

YABAN ADAMI: Rüyanızda dağ başında yaşayan yabani bir adamla karşılaştığınızı görmeniz; size iş teklif edecek birtakım dalaverecilerin bulunduklarına, onlarla işbirliği yaptığınız takdirde büyük zararlara maruz kalacağınıza ve böylece de şeref ve itibarınızı kaybedeceğinize yorumlanır.

YABAN DOMUZU: Rüyada bir yaban domuzu görülmesi; düşmanlığa işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yaban domuzunun saldırdığını görmesi; o kimseyi mahvetmek isteyen insanların olduklarına delalet eder.

YABAN GÜLÜ: Rüyanızda kırlarda bulunan yaban gülü görmeniz veya koklamanız; gelecek günlerinizin huzur ve mutluluk içinde geçeceğine, yeni birtakım dostlar kazanacağınıza, rızkınızın bol ve bereketli olacağına işaret eder.

YABAN KEÇİSİ: Rüyada yaban keçisi görülmesi hayra işaret değildir. Bir kimsenin rüyasında bir dağ keçisi görmesi; o kimsenin ahlâksız bir kadınla karşılaşacağına, onun fitnesine maruz kalacağına, toplum nazarında kötü ve ahlâksız birisi olarak tanınacağına yorumlanır. Bir kadının rüyasında dişi bir dağ keçisi görmesi veya evine böyle bir keçinin girdiğini görmesi; o kadının kısmet bakımından bolluk ve berekete nail olacağına işaret eder.

YABAN ÖRDEĞİ: Rüyada bir yaban ördeği görülmesi; bilgisiz ve israfçı bir kadına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yaban ördeğini yakalayıp evine götürdüğünü görmesi; o kimsenin yukarıda tarifi anlatılan kadın gibi bir kadınla evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında elinde tutmuş olduğu yaban ördeğinin kaçtığını veya bir başkasına verdiğini görmesi; o kimsenin eşini boşayacağına ve böylece de aralarında ayrılık meydana geleceğine delalet eder.

YABANİ GÜVERCİN: Rüyada yabani bir güvercin görülmesi; yalancı bir çocuğa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yabani bir güvercin görmesi; o kimsenin ülfet etmeyen, sâliha olmayan, yalancı, gönül kırıcı, kötü sözler sarf eden ve dini yönü noksan olan bir bayan ile evleneceğine işaret eder.

YABANCI MEMLEKET: Bir kimsenin rüyasında bir yabancı memlekette bulunduğunu, nereye gideceğini bilmediğini ve şaşkın şaşkın dolaştığını görmesi; o kimsenin girdiği bir işte nasıl hareket edeceğini bilmeyen bir tüccara benzediğine, rüya sahibinin işi hakkında bilenlere sorarak istişare etmesi lazım geldiğine yorumlanır.

YAĞMA: Bir kimsenin rüyasında bir yerin yağma edildiğini veya kendisinin bizzat bir yeri yağmaladığını görmesi; o kimsenin haram yollardan mal elde edeceğine, aldığı paraların kaynağını inceleyerek haramı helâlden ayırması lazım geldiğine işaret eder.

YAĞMUR: Rüyada herkesin istediği bir zamanda yağmur yağdığının görülmesi; feyiz ve berekete insanların ihtiyaçlarının olmadığı bir zamanda vakitsiz olarak yağmur yağdığının görülmesi; zarara, ziyana ve felâkete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir mahalle veya evin üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmesi; o mahalle üzerine bir hastalık ve belânın ineceğine, eğer yağmur yavaş yavaş yağıyor ise; bu takdirde hayır ve menfaate yorumlanır. Yılbaşında veya aybaşında yağmur yağdığının görülmesi; o yıl veya o ay içinde bolluk ve bereket olacağına, rüyada tufan şeklinde şiddetli yağmur yağdığının görülmesi; o yer halkına büyük bir keder ve sıkıntının isabet edeceğine yorumlanır. İbn-i Sîrin'in yorumuna göre: Rüyanızda yağmur suyu ile yıkandığınızı görmeniz; sizin korkulardan emin olacağınıza, rüyanızda yağmurun sessiz bir şekilde yağdığını görmeniz; yüksek bir mevkiye geleceğinize ve ünlü bir kimse olacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında şiddetli bir şekilde yağmur yağdığını, her taraftan seller aktığını ve kendisinin de bu yağan yağmurdan akan sellerden zarar görmediğini görmesi; o mıntıkada bir hastalığı zuhur edeceğine, fakat kendisinin bu hastalıktan etkilenmeyeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettiğini görmesi; o kimsenin dünyada çok rahat edeceğine delaletle tabir olunur. Rüyanızda yolda giderken bir yağmura tutulduğunuzu ve sırılsıklam ıslandığınızı görmeniz; sizin anî olarak huzur ve saadete kavuşarak şaşkınlığa uğrayacağınıza, rüyanızda bulunduğunuz şehre halinde yağmur yağdığını görmeniz; rızkınızın bollaşacağına ve borçlarınızı da kolay bir şekilde ödeyeceğinize, rüyanızda yalnız kendi evinize bolca yağmur yağdığını görmeniz; sizin evinize hayırlı bir misafir geleceğine ve hanımınızın da hamile kalarak size çok hayırlı bir evlat dünyaya getireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gökten taş yağdığını görmesi; o kimsenin aile ferdlerinden birisinin başına büyük dertler açılacağına veya her hangi bir hadise sebebiyle bütün neşesinin söneceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında gökten kan yağdığını görmesi; o kimsenin bir hata işleyerek vicdan azabı çekeceğine, kişinin rüyasında sıcak halinde yağmur yağdığını görmesi; o kimsenin kanlı bir hadise ile karşılaşarak moralinin ve sinirlerinin oldukça bozulacağına delalet eder.

YAĞMURLUK: Bir kimsenin rüyasında bir yağmurluk görmesi kimsenin iş hayatında bir başkasından destek göreceğine işaret şeklinde tabir olunur.

YAHNİ: Rüyanızda et yahnisi yediğinizi görmeniz; son derece huzurlu ve neşeli günlerin arifesinde bulunduğunuza yorumlanır.

YAHYA (a.s.): Rüyanızda Yahya peygamberi görmeniz; sizin hayatınız boyunca maddi sıkıntı nedir bilmeyeceğinize ve her çeşit kaza ve belâdan uzak olarak çok mesut günler geçireceğinize delaletle tabir olunur.

YAKUP (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Yakup peygamberi görmesi; o kimsenin evlendiği takdirde birçok erkek evladının olacağına, bir tanesi hariç diğerlerinden çok hayır göreceğine yorumlanır.

YAKUT: Rüyada yakut görülmesi değişik şekillerde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yakut görmesi; o kimsenin gelecekte büyük bir kişi olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında parmağında bir yakut yüzük bulunduğunu görmesi; o kimsenin gayet sadık ve vefakâr bir eşle evleneceğine delalet eder. Bekâr bir kimsenin rüyasında bir yakut yüzük satın aldığını görmesi; o kimsenin mesut bir evlilik yapacağına, eğer evli ise ailesinin huzur ve saadetinin artacağına, bir kimsenin rüyasında bir hanıma bir yakut yüzük hediye ettiğini görmesi; o kimsenin yeni bir aşk macerasına kapılacağına işaret eder.

YALAN: Rüyada yalan söylenildiğinin görülmesi; dini yönden fesada yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yalan söylediğini görmesi; o kimsenin aklının noksan olduğuna delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yapmadığını yaptım veya yaptığını yapmadım şeklinde kendi nefsine yalan söylediğini görmesi; o kişinin sonunun kötü olacağına, âhirette kabir azabına maruz kalacağına ve dünyada ise toplum içinde itibarının kaybolacağına yorumlanır. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Allah ve peygamberi adına yalan söylediğini görmesi; o kimsenin büyük bir musibete maruz kalacağına ve küfre gireceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyanızda yalan söylediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde gönlünüzü derin bir ıstırabın kaplayacağına, bir kimsenin rüyasında kendisine yalan bir haber verildiğini görmesi; o kimsenin farkında olmadan söyleyeceği bir yalan yüzünden dost ve ahbapları arasında alay konusu olacağına delaletle tabir olunur.

YAMAÇ: Rüyada herhangi bir yamacın görülmesi; yağcılık yapmaya ve gönül almaya veya devam eden fakirliğe yorumlanır.

YANARDAĞ: Bir kimsenin rüyasında bir yanardağın lav fışkırttığını görmesi; o kimsenin âmirleri tarafından sevilmediğine, işlerinin beğenilmediğine ve daha temkinli olması lazım geldiğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir yanardağın lavlarının kendi yakımı kadar geldiğini ve nerede ise kendisini yakacağını görmesi; o kişini görevine son verilecek kadar kötü bir durumda bulunduğuna delalet eder.

YANGIN: Rüyanızda yangın çıktığın, evinizin veya mahallede herhangi bir binanın yandığını görmeniz; uzaktan sizi heyecanlandıran bir haber alacağımıza, bir kimsenin rüyasında çıkan yangının kendi evini yakıp kül ettiğini görmesi; o kimsenin kötü bir hastalığa yakalanarak hastanede yatacağına yorumlanır.

YANKESİCİ: Rüyanızda bir yankesici olduğunuzu ve başkalarını çarparak paralarını çaldığınızı görmeniz; çok acıklı bir hadiseye şahit olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir başka yankesicinin sizi çarparak paranızı çaldığını görmeniz ise; istemediğiniz ve beklemediği] bir durumla karşı karşıya kalacağınıza işaret eder.

YARA: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir yerinden yaralandığını ve yaralanma sebebini de bilmediğini görmesi, o kimsenin eğer yarasının üzerinde kan bulunuyorsa, yakın arkadaşları tarafından kendisini zararlı bir iş yapmaktan koruyacaklarına delaletle tabir olunur.

YARALANMAK: Rüyanızda herhangi bir hayvanın saldırısına uğrayarak yaralandığınızı görmeniz; düşmanlarınızın yeni bir kötülüğüne maruz kalarak birtakım maddî ve manevî zararlara uğrayacağınıza işaret eder. Rüyanızda bir boğanın saldırısına uğrayarak yaralandığınızı görmeniz; bir rakibinizin size çok korkunç bir kıskançlık beslemekte olduğuna delalet eder. Rüyanızda bir arkadaşınız tarafından bıçaklanarak yaralandığınızı görmeniz; hayatınızın sonuna kadar aklınızdan çıkmayacak büyük bir acıya maruz kalacağınıza yorumlanır.

YARALAMA DİYETİ: Bir kimsenin rüyasında yaralamaktan dolayı diyet ödediğini görmesi; o kimsenin düşmanının sevineceğine ve şöhrete ulaşacağına işaret eder.

YARAMAZ SÖZ: Bir kimsenin rüyasında yaramaz bir söz işitmesi; o kimsenin günah işleyeceğine ve nasihat kabul etmeyeceğine delalet eder

YARASA: Rüyada yarasa denilen kuşun görülmesi; sapıklığa ve körlüğe delalet eder. Bir kimsenin rüyasında yarasa görmesi; o kimsenin aile hayatında bir geçimsizlik ortaya çıkacağına ve bundan da büyük bir huzursuzluk duyacağına veya bir yakın akrabasından ihanet göreceğine yorumlanır.

YARDIM: Rüyada yardım yapıldığının görülmesi; mertliğe işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir kimseye yardım ettiğini görmesi; o kimsenin mert birisi olduğuna ve hayır işlediğine işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir başkasının kendisi hakkında iyilikte bulunduğunu görmesi; o kimsenin günahsız birisi olduğuna delalet eder. Rüyanızda herhangi bir kimseden yardım istediğinizi görmeniz; sizin herkes tarafından beğenilen ve takdir edilen birisi olduğunuza, rüyanızda bir kimsenin sizden yardım istediğini görmeniz; sizin gelecekte dostlarınıza yardım etme imkânını elde edeceğinize, rüyanızda bir kimsenin yardımına koştuğunuzu görmeniz; bu zamana kadar yaptığınız iyiliklerin mükâfatını görmeye başlayacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ihtiyara yardım ettiğini görmesi; o kişinin şu sıralarda teşebbüs edeceği işlerinden olumlu sonuç alacağına, bir kimsenin rüyasında kendisinden yardım bekleyen kimselere sırt çevirdiğini görmesi; o kimsenin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağına yorumlanır.

YARIŞ: Rüyanızda herhangi bir yarışa katıldığınızı görmeniz; yarışı kazandığınız takdirde teşebbüs edeceğiniz işlerinizden olumlu sonuçlar alacağınıza, yansı kaybetmeniz durumunda ise; her sahada basit bir gerileme kaydedeceğinize işaret eder.

YARIŞ ATI: Bir kimsenin rüyasında bir yarış atının olduğunu görmesi; o kimsenin lüzumsuz işler peşinde koşarak değerli vakitlerini hiç yere israf edeceğine veya bol para harcayarak cebinin boş kalacağına delalet eder.

YARIŞ MEYDANI: Rüyada yarış alanı görülmesi; sevinmeye ve düşmanlara üstün gelmeye işaret eder. Çocukların rüyalarında yarış meydanı görmeleri ise; onların Kur'an-ı Kerim’i hatmedeceklerine, atı olan kimsenin rüyasında kendisini yarış meydanın görmesi; o kimsenin sanatkâr birisi olduğuna ve o sanattaki hünerine yorumlanır.

YARIŞMAK: Bir kimsenin rüyasında koşu yaptığını yani birisi ile yarıştığını görmesi; o kimsenin oyun oynadığına, batıl işlere süratlice ilgi gösterdiğine ve faydası olmayan bir yolculuk yapacağına, eğer hasta ise öleceğine, fakir ise zengin olacağına ve eğer yolcu ise bu yolculuğundan döneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında atılı olarak yarıştığını görmesi; o kimsenin sakıncalı bir iş yapacağına ve gururlandığına delalet eder.

YAS: Bir kimsenin rüyasında bir başkasının arkasından yas tutma sı veya yas tutan kimseleri görmesi; o kimsenin bu rüyası genel olarak hayra, sevinç ve mutluluğa yorumlanır.

YASAK: Rüyanızda yasak olan bir bölgeye girdiğinizi veya girilme si yasak olan bir bölgede bulunduğunuzu görmeniz; size yapılan iki tekliften hangisini tercih etmeniz gerektiğini bilmediğinize ve kesin olarak birisini seçmek zorunda kalacağınıza ve bunun için de düşün meniz lazım geldiğine işaret eder.

YASEMİN: Rüyanızda bir yasemin görmeniz; sizin bir yoruma göre sevinç ve feraha kavuşacağınıza, bir yoruma göre de hüzün ve kedere maruz kalacağınıza yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında mevsiminde ağacı üzerinde yasemin görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına, kişinin rüyasında ağacından toplanmış yasemin görme si ise; o kişinin bir sıkıntıya maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasına bir demet yasemin verdiğin görmesi; o kimsenin yasemin verdiği kişi ile aralarında bir tartışma çıkarak ayrılacaklarına delalet eder.

YASİN SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Yasin Sûresi'ni okuduğu nu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin sonunu] hayır olacağına, iman ile dünyadan âhirete gideceğine işaretle yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bu sureyi okuduğunu görmesi; o kişinin rızkının bol ve ömrünün de uzun olacağına, dünya ve âhirete âit bütün arzu ve isteklerinin yerine geleceğine ve bu kişi için bütün duâ kapılarının açık bulunduğuna işaret eder.

YASTIK: Rüyada bir yastık görülmesi hizmetçiye işaret eder Bir kimsenin rüyasında bir yastık üzerinde oturduğunu görmesi; o kişinin bir hizmetçi alacağına veya kendisine çok değerli bir hediye verileceğine delalet eder. Rüyanızda bir yastığı kucakladığınızı görmeniz; kısmetinizin bol olduğuna, rüyanızda bir yastığa yün veya pamuk doldurduğunuzu görmeniz; evinize bir hizmetçi alacağınıza, rüyanızda yatağınızın üzerine yastıklar sıraladığınızı görmeniz; itibarınızın artacağına delaletle yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda birisinin evine girerek yastığını çaldığınızı görmeniz; kandırmak ve yoldan çıkarmak için birisinin hanımının arkasında dolaştığınıza, bir yoruma göre de o evde bulunanlardan birisinin vefat edeceğine işaret eder. Rüyanızda şöyle güzel ve yumuşak bir yastığa yaslanarak istirahat ettiğinizi görmeniz; çok yakında elinize geçecek büyük bir fırsatla zengin olacağınıza, bolluk ve selâmete kavuşacağınıza delaletle tabir olunur.

YAŞ (Gözyaşı): Rüyada gözyaşı dökmek, sevince işarettir.

YAŞLI KADIN: Bir kimsenin rüyasında yaşlı bir kadınla buluşup konuştuğunu görmesi; o kimsenin başından istenmeyen bir badire (skandal) geçeceğine ve bundan dolayı da dostlarına karşı çok utanıp üzüleceğine yorumlanır.

YATAK: Rüyada yatak görülmesi, yeni bir gönül macerası geçirileceğine işaretle tabir olunur. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bilinmeyen bir yerde bir yatakta olduğunu görmesi; o kimsenin bir göreve gireceğine veya bir tarla satın alacağına ya da eline bir yerden bir mülk geçeceğine, kişinin rüyasında bir sedir üzerine serilmiş bulunan bir yatak üzerinde oturduğunu görmesi; o kişinin şerefe nail olacağına delalet eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda yatağınızı evinizden çıkardığınızı ve tekrar geri içeriye aldığınızı görmeniz; sizin eşinizden boşanacağınıza ve tekrar evlenerek geriye alacağınıza, rüyanızda birbiri üzerine serilmiş yataklar görmeniz; sizin o yatakların sayısı kadar evleneceğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yatağının havada dolaştığını görmesi; o kimsenin eşinden ayrılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yatağının yerde serili olduğunu görmesi, o kimsenin itibarlı birisi olduğuna delalet eder. Danyal(a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyanızda eski bir yatağın yenileştiğini görmeniz; eşinizin bozuk olan ahlâkının düzeleceğine, rüyanızda yeni olan yatağın eskidiğini görmeniz; bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Rüyanızda yeşil olan yatağınızın renginin kırmızı renge döndüğünü görmeniz; eşinizin iyi olan ahlâkının kötüye doğru gittiğine, kırmızı olan rengin yeşile döndüğünü görmeniz, eşinizin kötü olan huyunun iyiye doğru gittiğine işaret eder.

YATALAK: Bir kimsenin rüyasında yatalak olan bir hastayı ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin durgun olan işlerinin artık açılacağına, kazancının yine eski haline geleceğine ve borçlarını da kolay bir şekilde ödeyeceğine delalet eder.

YATSI VAKTİ: Rüyada yatsı vakti olduğunun görülmesi; hile yapmaya, yalan söylemeye ve fitne çıkarmaya işaret eder. Bazen de yatsı vakti olduğunun görülmesi; teşbih, tehlîl ve zikir gibi şeylere devam etmeye yorumlanır.

YAY: Bir kimsenin rüyasında bir hedefe yayla ok fırlattığını veya bir yayla keman çaldığını ya da herhangi bir makinenin yay kısmını görmesi; o kimsenin hedefine ulaşmak için fazla gayret harcayacağına ve neticede mutlaka başarı göstereceğine işaret eder.

YAYA YÜRÜMEK: Rüyanızda yaya veya atlı olarak yürüdüğünüzü görmeniz; sizin şerefe nail olacağınıza, rüyanızda toprak üzerinde yaya yürüdüğünüzü görmeniz; çok kısa süre sonra elinize mal geçeceğine, rüyanızda kum üzerinde yaya yürüdüğünüzü görmeniz; zor bir işe girişeceğinize delalet eder. Rüyanızda diken üzerinde yürüdüğünüzü ve bundan yorgunluk duyduğunuzu görmeniz; ailenizden veya akrabanızdan birisini kaybedeceğinize, ya da bir musibete maruz kalacağınıza, rüyanızda bir cadde üzerinde yolunuza devam ettiğinizi görmeniz; İslâm yolunda doğru olarak devam ettiğinize yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yolunu kaybettiğini veya yolunu değiştirerek başka yöne gittiğini görmesi; o kimsenin din ve dünya işlerinde sevap yolundan çıkacağına, yolunu tekrar bulduğunu görmesi; o kişinin tekrar doğru yolu bulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yol izi bile olmayan bir yerde yürüdüğünü örmesi; o kimsenin dini yönden sapıklığa ve işlerinde zorluğa maruz kalacağına, kişinin rüyasında karanlık bir yolda yürüdüğünü görmesi; kimsenin doğru yoldan çıkacağına, kişinin rüyasında karanlık bir olda yürürken birden aydınlığa çıktığını görmesi; o kimsenin hidayete ulaşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasını yolundan çevirdiğini görmesi; kimsenin yolundan çevirdiği kişiyi dini yönden aldatacağına, bir kimsenin rüyasında yolunu kaybettiğini ve birisi tarafından kendisine yol gösterildiğini görmesi; o kimsenin herhangi bir zorluk zamanında irdim göreceğine yorumlanır.

YAYIK: Bir kimsenin rüyasında yayık görmesi; o kimsenin kısmetinin açılarak hem paraya ve hem de saadete kavuşacağına, kişinin rüyasında yayık dövdüğünü görmesi; o kişinin çok kazançlı bir işe atılacağına ve her ne muradı varsa teker teker gerçekleşeceğine, bir kimsenin rüyasında kullandığı yayığın kırıldığını görmesi; o kimsenin bir kalp rahatsızlığına yakalanacağına veya eğer bekâr ise evlenme işi biraz erteleneceğine yorumlanır.

YAZ MEVSİMİ: Rüyanızda bir yaz mevsimi olduğunu görmeniz; arzu ve isteklerinizin tahakkuk edeceğine, eğer bu rüyayı mevsiminde görmüş iseniz; sizin mutluluğa ve sevince kavuşacağınıza, eğer bu rüyayı kış mevsiminde görmüş iseniz; bu durumda keder ve üzüntüye aruz kalacağınıza işaret eder.

YAZI KALEMİ: Rüyanızda elinizde bir kalem olduğunu görmeniz; sizin bir çocuk sahibi olacağınıza veya bir göreve tayin edileceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kalemle yazı yazdığını görmesi; o kimsenin bir arzusunun yerine geleceğine, geçiminin ve halinin düzecek öylece devam edeceğine, bir kimsenin rüyasında yazı yazmış olduğu kaleminin kaybolduğunu veya çalındığı görmesi; o kişinin bu rüyasının hayra alâmet olmadığına delalet eder.

YAZI YAZMAK: Rüyada yazı yazıldığının görülmesi; hileye, yazı zan bir kimsenin görülmesi; hile yapan bir kişiye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendi yazmış olduğu yazıyı beğenmediğini görmesi; o kimsenin günahlarına tevbe etmesi lazım geldiğine ve başlarına hile yapmaktan vazgeçmesi gerektiğine delaletle tabir olunur.

YEDİ YILDIZ: Rüyada yedi yıldızı görmek; âlim ve şerefli bir erkeğe yorumlanır. Rüyada bu yıldızların hepsinin yere düştüğünün görülmesi; o yerde bulunan âlimlerin hepsinin öleceklerine işaretle tabir olunur.

YELEK: Bir kimsenin rüyasında bir yelek görmesi; o kimsenin sıkıntı içine düşeceğine işaret eder.


#2
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
YELKEN: Rüyanızda yelkenli bir kotrayı kullandığınızı veya bir yelkenli geminin içinde bulunduğunuzu görmeniz; devlet dairelerinin birinde bir iş bulacağınıza, rüyanızda yelkenlinin yelkenlerinin şiştiğini görmeniz; o işin iyi bir şekilde sonuca kavuşacağına, yelkenin pörsük bir halde olması; o işin kötü bir şekilde sonuçlanacağına, bir kimsenin rüyasında bir yelkenli gemi kullandığını görmesi; o kişinin tüccar ise kazancının artacağına yorumlanır.

YEMEK DOLABI: Bir kimsenin rüyasında boş bir yemek dolabı görmesi; hayra yorumlanmaz. Bir yoruma göre de o kimsenin geçim darlığı çekeceğine işaret eder. Rüyada görülen dolapta eğer yiyecek cinsinden bir şeyler var ise; o kimsenin bir yolculuk yapacağına ya da hayır ve menfaat göreceğine delalet eder.

YEMEK PİŞİRMEK: Bir kimsenin rüyasında bir yemeği istediği gibi pişirdiğini görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, bir kimsenin rüyasında pişirdiği şeyin kaynadığını fakat pişmediğini görmesi; ne kadar çalışırsa çalışsın isteğinin yerine gelmeyeceğine işaret şeklinde yorumlanır. Rüyanızda kendiniz zahmet çekmeden yemeğin piştiğini görmeniz; sizin rahat bir rızka kavuşacağınıza, rüyanızda yenmesi helal olan bir şeyi pişirdiğinizi görmeniz; sizin hayır ve menfaat göreceğinize, rüyanızda yenmesi haram olan bir şeyi pişirdiğinizi görmeniz; zarar edeceğinize işaret eder. Rüyanızda bir hasta için perhiz yemeği pişirdiğinizi görmeniz; o hastanın şifa bulacağına ve sizin de sağlığınızın güzel bir şekilde devam edeceğine delalet eder.

YEMEK YEMEK: Ünlü tabir çilerin ortak yorumuna göre, güzel pişmiş ve yenmesi kolay tatlı ve lezzetli bir yemeği yemek; hayır ve menfaate, rızık ve mal bolluğuna ve mutluluğa yorumlanır. Aksi yemeklerden yenildiğinin görülmesi ise; bu rüyanın aksine tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkasının yemek verdiğini görmesi; o kimsenin eline çok mal geçeceğine, kişinin rüyasında ağzına çok sıcak bir lokma koyup yuttuğunu görmesi; o kimsenin bir belâya maruz kalacağına, kişinin rüyasında lokmanın boğazına kaldığını görmesi; o kimsenin bir musibet ve kedere maruz kalacağına ve işlerinin de bozulacağına yorumlanır. Rüyanızda ağzınıza birçok yemekleri doldurduğunuzu görmeniz, işlerinizin karışacağına, rüyanızda yağsız ve tatsız bir yemek yediğinizi görmeniz; ölümü temenni edecek derecede darlığa düşeceğinize, rüyanızda bir sahan veya bir tepside yemek yerken yemeğin bittiğini görmeniz; ömrünüzün bittiğine işaret eder.

YEMEKHANE: Rüyanızda umumi bir yemekhane görmeniz; tanınmış bir şahsiyetin yardımları sayesinde bir işinizi halledeceğinize, dolayısıyla maddi yönden büyük bir ferahlığa kavuşacağınıza işaret eder.

YEMİN ETMEK: Rüyanızda sadık ve doğru olan bir şeye yemin ettiğinizi görmeniz; zafere, haklı söze ve Allah'ın sevgisine işaret eder. Rüyanızda yalan yere yemin ettiğinizi görmeniz; hakarete, alçaklığa, günaha ve fakirliğe yorumlanır.

YEMİŞ: Bir kimsenin rüyasında kuru yemiş aldığını veya yediğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra hayırlı bir haber alarak sevineceğine yorumlanır.

YENGEÇ: Bir kimsenin rüyasında bir yengeç görmesi; o kimsenin gerek iş ve gerek ev hayatında işlerinin düzgün bir şekilde yürümediğine ve bu aksaklıkların o kimseyi oldukça zarara soktuğuna işaret eder.

YENİ DOĞMUŞ ÇOCUK: Rüyada yeni doğmuş çocuk görülmesi; keder ve üzüntüye, cahil halka ve oyun oynayan kimselerle idare etmeye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında yere bırakılmış bir kız çocuğunu yerden kaldırdığını görmesi; o kimsenin her türlü keder ve sıkıntısının geçeceğine delalet eder.

YENİLMEK: Rüyanızda herhangi bir yarışmada yenildiğinizi görmeniz; düşmanlarınızın baskısı altında kalarak çok sıkıntılı ve bunalımlı günler geçireceğinize veya işlediğiniz bir suç dolayısıyla yakınlarınızın yüzüne bakamaz hale geldiğinizden ötürü yalnız kalacağınıza yorumlanır.

YERELMASI: Rüyada yerelması görülmesi, patates gibi tabir olunur.

YER YARILMASI: Rüyanızda bir yerde toprağın yarılıp çöktüğünü görmeniz; o yere bir zalim insan tarafından belâ geleceğine veya o yerin yokluk ve çekirge istilasına maruz kalacağına, düşmanlardan korku gibi büyük bir musibet geleceğine delalet eder. Rüyanızda bir yerde toprağın yarılıp çöktüğünü ve sizin de içine düştüğünüzü görmeniz; başınıza bir belâ geleceğine veya geriye dönemeyeceğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda yerin yarılıp üzerindeki binaları yuttuğunu ve tekrar birleştiğini görmeniz; o yerde büyük bir felâket olacağına yorumlanır.

YEŞİL: Rüyada yeşil renkli bir şey görülmesi veya yeşil renkli bir elbise giyilmesi; murada erileceğine ve isteklerin yerine geleceğine işarettir.

YEŞİL EKİN BAŞAĞI: Rüyada sapı üzerinde yeşil ekin başağı görülmesi; rızka, ucuzluğa ve bolluğa yorumlanır. Rüyada bir kuru ekin başağı görülmesi; kıtlığa ve bazen de fazla mülke delalet eder.

YIKANMAK: Bir kimsenin rüyasında ellerini yıkadığını görmesi; o kimsenin gayet mutlu ve huzurlu günler geçireceğine, kişinin rüyasında bütün vücudunu yıkadığını görmesi; o kimsenin çok bahtiyar bir hadise ile karşılaşacağına, kişinin rüyasında sadece başını yıkadığını görmesi; o kimsenin baskısı altında bulunduğu kimselerin baskılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında yıkanmakta olan bir kimseyi görmesi; o kimsenin çevresinde prestijinin ve itibarının gün geçtikçe azaldığına yorumlanır.

YILAN: Rüyada bir yılan görülmesi, hilekâr bir kimseye delalet eder. Rüyanızda evinizde yılan olduğunu görmeniz; düşmanınızın evinizin içinde olduğuna, evinizin dışında yılan görmeniz; düşmanın evin dışında bulunduğuna, rüyanızda bir yılan öldürdüğünüzü görmeniz; düşmanlarınıza üstün geleceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yılanın kendisine söz söylediğini görmesi; o kimsenin düşmanı ile barışacağına, bir yoruma göre de o kimsenin hayır ve menfaat elde edeceğine, bir kişinin rüyasında bir yılandan korktuğunu görmesi; o kimsenin düşman şerrinden emin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında etrafında birçok yılanların olduklarını görmesi; akrabalarının o kimseye düşman olduklarına, bunların kendisini soktuklarını görmesi; onlardan zarar göreceğine, sokmaması; onlardan zarar görmeyeceğine, bir kimsenin rüyasında bir yılandan korkmadığı halde ondan kaçtığını görmesi; o kimsenin kedere maruz kalacağına işaret eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında burnundan, memesinden ve cinsel organından bir yılan çıktığını görmesi; o kimsenin evladının kendisine düşman olacağına, kişinin rüyasında koynundan yılan çıktığını görmesi; o kimsenin oğlunun kendisine düşman olacağına, bir kimsenin yastığı veya yatağı üzerinde bir yılan öldürdüğünü görmesi; o kimsenin eşinin vefat edeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir yılanı kesip parçaladığınızı görmeniz; düşmanınızdan intikamınızı alacağınıza, rüyanızda bir yılan beslediğinizi ve ondan korkmadığınızı görmeniz; sizin büyük bir mevkiye ulaşacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında iki yılanın kavga ettiklerini görmesi; o kişinin bir kadının (bir erkeğin) tuzağına düşerek çok ıstıraplı ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet eder.

YILAN BALIĞI: Bir insanın rüyasında canlı bir yılan balığı görmesi; o kimsenin çok kıskanç bir kadın (erkek) tarafından sevileceğine ve sonunda anlaşamayarak ayrılacaklarına, bir kimsenin rüyasında bir yılan balığını eliyle yakalayıp sonra de elinden kaçırdığını görmesi; o kimsenin sevgilisi tarafından hiç beklemediği bir anda terk edileceğine, kişinin rüyasında ölmüş bir yılan balığı görmesi; o kimsenin kötü bir hadise ile karşı karşıya gelerek çok üzüleceğine yorumlanır.

YILDIRIM: Rüyanızda bir yere yıldırım düştüğünü görmeniz; o mıntıka insanlarına ıstırap verecek bir olayın meydana geleceğine işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Gökten yıldırım düştüğünün görülmesi; hayra yorumlanmaz. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gökten yıldırım düşerek kendisini yaktığını görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir cezaya çarptırılacağına delalet eder. Rüyanızda evinizin civarına bir yıldırım düştüğünü görmeniz; çevrenizde yaşayan insanların birbiri ardına gelecek olan felâketler nedeniyle büyük bir ümitsizliğe kapılacaklarına yorumlanır. Rüyanızda kendinize bir yıldırım isabet ettiğini görmeniz; ya bir tehlikeye maruz kalacağınıza veya keder ve üzüntülerinizin artacağına işaret eder. Rüyanızda evinizin tam üzerine bir yıldırım isabet ettiğini görmeniz aile ferdlerinizden birisinin tehlikeli bir hastalığa yakalanacağına veya maddî bir zarara uğrayacağınıza, rüyanızda evinizin bahçesinde bulunan ağaçlardan birisine bir yıldırım düştüğünü görmeniz; bir ölüm haberi işiteceğinize veya işlerinizin aniden bozulacağına yorumlanır.

YILDIZ: Rüyanızda yıldız görmeniz; sizin bilgili bir kimse olduğunuza ve her işinizde ihtiyatlı davrandığınıza yorumlanır. İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Rüyada gökyüzünde yıldız görül-i genel olarak şans açıklığına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çok yıldızın kendi malı olduğunu görmesi; o kimsenin yakınlarının indisine sevgi ve saygı gösterdiklerine ve ona bağlı bulunduklarına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzüne yükselerek bir yıldızı avucu ile tuttuğunu görmesi; o kimsenin eğer çocukları varsa, çocuklarının kendi sözünden çıkmayacaklarına ve her birerlerinin hayırlı birer evlat yetişeceklerine, eğer çocukları yoksa, doğacak evladından büyük hayır ve menfaat göreceğine işaret eder.

YIRTICI KUŞLAR: Bir kimsenin rüyasında yırtıcı kuşların saldırısına uğradığını görmesi; o kimsenin düşmanlarının onu yenmek için pusuda beklediklerine ve her fırsatta onu alt etmeye çalıştıklarına deflet eder.

YOKSULLUK: Rüyanızda yoksulluk çektiğinizi ve beş parasız kaldığınızı görmeniz; son zamanlarda para yönünden çokça açıldığınıza, istikbalde sıkıntı çekmemeniz için biraz tasarrufa yönelmeniz gerektiğine ve her zaman geleceğinizi düşünmeniz lazım geldiğine yorumlanır. Rüyanızda bir yoksula paraca yardımda bulunduğunuzu görmeniz; bugünlerde önünüze çıkacak olan fırsattan faydalanmasını bilerek hayatınızı kurtarmaya muvaffak olacağınıza işaret eder

YOL KESEN (Eşkıya): Bir kimsenin rüyasında yol kesen bir eşkıyayı görmesi; o kimsenin insanlarla kavga eden şerli bir kimse olduğuna, bir kimsenin rüyasında yol kesen bir eşkıya tarafından malının elinden alındığını görmesi; o kimsenin şerli ve kötü bir kişi ile arkadaş olacağına ve ondan yardım göreceğine, bir kimsenin rüyasında yol kesen eşkıyalar tarafından etrafının kuşatıldığını fakat kendisinden bir şey alamadıklarını görmesi; o kimsenin ölüm derecesinde hasta olacağına ve sonunda şifa bulup iyileşeceğine işaretle yorumlanır

YOLCULUK: Rüyanızda bir yerden başka bir yere yolculuk yapmak üzere yola çıktığınızı görmeniz; muradınıza ereceğinize, rüyanızda bulunduğunuz yerden daha kötü bir yere gittiğinizi görmeniz; işlerinizin bozulacağına işaret eder.

YONCA: Bir kimsenin rüyasında yonca görmesi; o kimsenin hayal peşinde koşarak para kazanma sevdasında bulunduğuna delalet eder.

YORGAN: Rüyada yorgan görülmesi mal sahibi olunacağına işaret eder. İmam-i Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada yorgan görülmesi; eşle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir yorgan satın aldığını görmesi; o kimsenin evleneceğine delalet eder. Bir insanın rüyasında yorganının çalındığını veya yandığını görmesi; o kimsenin eşi ile kavga edeceğine veya boşanacağına yorumlanır. Rüyanızda yorganınızın yırtık veya kirli olduğunu görmeniz; eşinizin ahlâksız olduğuna, kendisine vefası ve sevgisi olmadığına, rüyanızda yorganınızın siyah olduğunu görmeniz; sizin bilgi sahibi olacağınıza veya sevineceğinize işaret eder. Rüyada yorgan çarşafı görülmesi kadın veya eşle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kırmızı yorgan çarşafı görmesi; o kimsenin kadınlar yüzünden düşmanlığa ve kavgaya maruz kalacağına, kişinin rüyasında beyaz ve temiz bir yorgan çarşafı aldığını görmesi; o kimsenin güzel bir hanımla evleneceğine delalet eder. Kişinin rüyasında görmüş olduğu çarşafın güzel ve temizliği; o kişinin hanımının güzelliğine ve temizliğine, kişinin rüyasında gördüğü çarşafın çirkin ve kirliliği; o kişinin hanımının çirkinliğine ve pisliğine yorumlanır.

YORGUNLUK: Bir kimsenin rüyasında artık çalışamayacak kadar yorgun olduğunu görmesi; gerek aile içinde ve gerekse iş hayatında o kişiyi yoran birtakım hadiselerin ortaya çıktığına ve bu nedenle o kişinin sabrının son noktasına geldiğine, ona manen yardım yapılmazsa hayal kırıklığına uğrayacağına ve işlerini tam anlamıyla ihmal edeceğine işaret eder.

YUFKA: Rüyanızda hamurdan yufka açtığınızı görmeniz; eski bereketli günlere tekrar kavuşacağınıza işaret eder. Rüyanızda çarşı yufkası görmeniz; tembelliği ve avareliği bir tarafa bırakarak kendinizi çalışmaya vereceğinize ve kısa zaman içinde de bozuk olan durumunuzu düzeltmeye muvaffak olacağınıza delalet eder.

YULAF: Bir kimsenin rüyasında yulaf görmesi; o kişinin kendisine hiç bir zaman refah sağlamayan işini terk ederek daha kârlı işlere atılacağına, bir kimsenin rüyasında kemale ermiş olan yulafları tırpanla biçtiğini görmesi, o kimsenin artık gözünü açarak dost ve düşmanını ayırması lazım geldiğine ve tutumunu da ona göre ayarlaması gerektiğine, kişinin rüyasında yulaf ekmeği yediğini görmesi; o kimsenin kısa sürecek bir hastalığa yakalanacağına delalet şeklinde yorumlanır.

YULAR: Rüyada yular görülmesi; edeb, hal ve mala yorumlanır. Rüyanızda başınıza bir yular takıldığını görmeniz; sizin ilim ve edeb öğreneceğinize, zengin olacağınıza, kişinin rüyasında yularının koptuğunu veya zayi olduğunu görmesi; iyiye yorumlanmaz.

YUMAK: Rüyanızda arap saçma dönmüş bir iplik yumağı görmeniz; işleriniz karışarak içinden çıkılmaz bir hal alacağına ve bu durumdan da kurtulmak için oldukça terleyeceğinize işaret eder.

YUMRUK: Bir kimsenin rüyasında bir başkasına yumruk attığını veya bir başkasından yumruk yediğini görmesi; o kimsenin iş hayatında yapmak istediği bazı atılımlara engel olmak isteyenlerin bulunduğuna, buna rağmen onun önemle karşı koyarak girişimlerini ciddileştirmeye çalıştığına ve hiç bir engel tanımadığına yorumlanır.

YUMURTA: Bir kimsenin rüyasında tavuktan yeni çıkmış bir yumurta görmesi; o kimsenin hanımına (kocasına) hiç beklemediği bir anda bir hediye vererek onu sevindireceğine, kişinin rüyasında sade bir yumurta yediğini görmesi; o kimsenin keder ve endişelerinin gün geçtikçe artacağına ve bir türlü de bu çekilmez durumdan kendisini kurtaramayacağına işaret eder. Rüyanızda yağda pişirilmiş bir yumurta yediğinizi görmeniz; küçümsenemeyecek derecede bir mirasa konmanızın muhtemel olduğuna, bekâr bir kimsenin rüyasında kırılmış bir yumurta görmesi; o kişinin kısa zamanda evleneceğine, kişinin rüyasında sucuklu veya pastırmalı bir yumurta yediğini görmesi; o kimsenin iç organlarından birisinin rahatsızlanacağına delalet eder

YUNUS (a.s.): Bir kimsenin rüyasında bu peygamberi görmesi; o kimsenin her işinde acele karar vererek uygulamaya koyması yüzünden isabetsizliklere uğradığına ve işlerinden yeterince randıman alamadığına işaret eder.

YUNUS SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Yunus Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; Allah'ın o kişiye bol rızık ihsan edeceğine, malından hayır göreceğine, düşman şerrinden ve sihirden korunacağına, sözünün isabetli olacağına ve düşmanlarını helak edeceğine yorumlanır.

YUSUF (a.s.): Rüyanızda Yusuf Peygamberi görmeniz; sizin yüksek bir mevkiye ve büyük bir şöhrete nail olacağınıza, bazen de bir hileye kurban gideceğinize ve babanızı kaybedeceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda Yusuf Peygamberle konuştuğunuzu görmeniz; güzelliğinizin ve iyi ahlâkınızın herkes tarafından takdir edildiğine, rüyanızda Yusuf Peygamberin çocukluk halini görmeniz; düşmanlarınızı ve size kötülük edenleri affederek bundan böyle onlarla dost olacağınıza yorumlanır.

YUSUF SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Yusuf Suresi’ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin ilk Bönce bir kötülüğe maruz kalsa da sonunda hayır ve nimete mazhar olacağına işaret eder.

YUVA: Rüyanızda bir kuş yuvası görmeniz; yakında bir ev inşa ettireceğinize veya satın alarak yeni bir yuva kuracağınıza, eğer bekâr liseniz; evleneceğinize, eğer evli iseniz; çocuklarınızdan birisini evlendireceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir leylek yuvası görmesi; o kimsenin pek rakında çok mutlu bir hayata kavuşacağına, bir kişinin rüyasında bozulmuş bir kuş yuvası görmesi; o kimsenin işini elinden almak için bazı kötü ruhlu insanların fırsat kolladıklarına, kişinin rüyasında herhangi bir kuşun yuvasını bozarak yumurtalarını aldığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu şu günlerde kötü bir haber alacağına isabet eder.

YUVARLANMAK: Rüyanızda herhangi bir yerden yuvarlandığınızı görmeniz; başınızda büyük bir tehlikenin dolaşmakta olduğuna yorumlanır.

YÜKSEK YER: Bir kimsenin rüyasında çok yüksek bir yerde örneğin bir dağın tepesinde bulunduğunu görmesi; o kimsenin mevki ve rütbesinin artacağına, eğer memur veya işçi ise ücretine zam yapılacağına, eğer tüccar ise kazancının artacağına, eğer ev hanımı ise eşinin |gelirinin artması ile refah seviyesinin yükseleceğine delalet eder.

YÜN: Rüyada yapağı halinde yün görülmesi; helâl mal ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yün yıkadığını görmesi; o kimsenin malını elinden çıkaracağına, bir kişinin rüyasında vücudunda yün bittiğini görmesi; o kimsenin malının artacağına, kişinin rüyasında yünden yapılmış bir eşya görmesi; o kimsenin iyi kalpli bir eşe kavuşacağına, kişinin rüyasında iplik haline gelmiş yün görmesi; o kimsenin hayırlı mala ve paraya nail olacağına, bir kimsenin rüyasında bir yastık veya yatağa yün doldurduğunu görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine işaret eder.

YÜZ (Surat): Rüyada insan yüzü görülmesi; sevince işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında yüzünde bir azasının eksik olduğunu görmesi; o kimsenin bir ayıbı olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yüzünün renginin kırmızı olduğunu görmesi; o kimsenin feraha ve sevince mazhar olacağına delalet eder. Rüyanızda yüzünüzün renginin sarı olduğunu görmeniz; sizin bir hastalığa yakalanacağınıza, rüyanızda yüzünüzün renginin siyah olduğunu görmeniz; kedere maruz kalacağınıza işaret eder. Bir kişinin rüyasında asık bir yüz görmesi; o kimsenin tiksinilecek bir şey göreceğine veya bir kız evladının doğacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında buruşmuş bir yüz görmesi; o kimsenin keder ve hüzne, güzel bir yüz görmesi; o kimsenin saygın bir kişi olduğuna, çirkin yüz ise bu rüyanın aksine tabir edilir.

YÜZLEŞMEK: Rüyanızda bir meseleden ötürü bir başkası ile herhangi bir yerde veya bir mahkemede yüzleştiğinizi görmeniz; yapacağınız herhangi bir işi gerek evinizin halkına ve gerek başkasına karşı hiç bir noksanını gizlemeden açıkça yapacağınıza, bu maksatla da her zaman açık fikirli ve doğru hareket eden kimselerle ahbaplık kuracağınıza delalet eder.

YÜZÜK: Rüyada yüzük görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir yüzük verilerek "Bununla mühürle" denildiğini görmesi; o kimsenin en yüksek makama erişeceğine; eğer zengin ise malının artacağına, eğer savaşta ise zafere kavuşacağına, eğer tüccar ise kazancının çoğalacağına ve eğer fakir ise geçiminin düzeleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yakınına bir yüzük hediye ettiğini görmesi; o kimsenin gün geçtikçe sinirli ve geçimsiz bir kişi olacağına, kişinin rüyasında bir kuyumcuya taşlı bir yüzük sipariş verdiğini görmesi; o kimsenin (hanımın) ya kocasından veya bir yakınından değerli bir hediye alacağına işaret eder. Rüyanızda nişan yüzüğünüzü kaybettiğinizi görmeniz; yalnızlık ve mutsuzluk içinde çok sıkıcı günler geçireceğinize veya kocanızdan dul kalacağınıza, rüyanızda başkasından hediye olarak aldığınız bir yüzüğü sattığınızı görmeniz; kıymetli bir mücevherinizi kaybedeceğinize veya evinize hırsız gireceğine yorumlanır.

YÜZÜSTÜ DÖNMEK: Bir kimsenin rüyasında yüzüstü döndüğünü görmesi; o kimsenin Allah'a şirk koşacağına, dünya ve âhirette hüsrana uğrayacağına işaret eder.

YÜZÜSTÜ DÜŞMEK: Bir kimsenin rüyasında yüzüstü düştüğünü görmesi; o kimsenin doğru yolu terk ederek sapıklığa düşeceğine yorumlanır.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı