İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Detaylı Rüya Tabirleri, Yorumları, Rüyaların Anlamları | Z Harfi

- - - - -

  • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya henüz cevap yazılmadı

#1
Erkan

Erkan

    Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

  • Yönetici
  • 5.702 İleti
  • Gender:Male


ZABIT: Bir kimsenin rüyasında devlet memurları tarafından hakkında zabıt (tutanak) tutulduğunu görmesi; o kimsenin can sıkıcı bir hadise ile karşılaşarak çok üzüleceğine yorumlanır.

ZABITA: Bir kimsenin rüyasında bir zabıta memuru görmesi; o kimsenin bir yakını ile arasının açılarak kavga edeceklerine, bir kişinin rüyasında bir zabıta memurunun yerine gelerek onu cezalandırdığını (ceza yazdığını) görmesi; o kimsenin herkese inandığından ve dertlerini anlattığından dolayı başına büyük dertlerin açılacağına veya işlerinde önemli ölçüde zarar edeceğine delalet eder.

ZAFER: Rüyanızda bir ordunun düşmana karşı zafer kazandığını işitmeniz; işlerinizde başarı göstereceğinize işaret eder. Rüyanızda herhangi bir işte zafer kazandığınızı görmeniz; sizin sevindirici bir haber alacağınıza yorumlanır.

ZAFERAN: Bir kimsenin rüyasında zaferan otu görmesi; o kimsenin eline mal geçeceğine veya övgüye layık bir iş yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında zaferan ile yemek pişirdiğini görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, kişinin rüyasında elbisesine veya vücuduna zaferan bulaştığını görmesi; o kimsenin hasta olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zaferan öğüttüğünü görmesi; hayret edeceği bir işi yapacağına işaret eder.

ZAHİRE: Bir kimsenin rüyasında zahire görmesi; o kimsenin kısa tre sonra zengin olacağına delalet eder.

ZAHMET: Bir insanın rüyasında zahmet çektiğini görmesi; o kiminin mutluluk ve huzur içinde yaşadığına işaret eder. İmam-ı Nablusî'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında zahmet çektiğini görmesi; o kimsenin haksız kazanç elde edeceğine ve ıram yollardan eline mal geçeceğine, bir rivayete göre de o kişinin kaçınılması gereken işleri yaptığına yorumlanır.

ZAKKUM: Rüyanızda zakkum çiçeği görmeniz; size acı ve üzüntü irecek bir haber işiteceğinize veya bir rakibinizle ağız kavgası yapacağınıza delalet eder.

ZALİM: Bir kimsenin rüyasında zalim birisini görmesi; o kişinin hanımının kendisinden bazı şeyler istediği için kızdığına ve tartıştıklarına, kişinin rüyasında bir başkasının kendisine zalimce davrandığını görmesi; o kimse ile aralarında bir anlaşmazlık çıkacağına işaret eder.

ZAMBAK: Bir kimsenin rüyasında bir zambak çiçeği kokladığını görmesi; o kimsenin yaptırdığı veya yaptıracağı sigorta ile hayatının garanti altına alınacağına, işlerindeki durgunluğun geçeceğine ve zancının artacağına, dolayısıyla mutlu ve huzurlu bir yaşam geçireceğine delalet eder.

ZARF: Bir kimsenin rüyasında mektup zarfı görmesi; o kimsenin arının yakınları tarafından açığa çıkarılıp öğrenileceğine, rüyanızda bir mektubu zarfladığınızı görmeniz; sizi sevindiren birtakım haberler alacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir zarftan mektup çıkartarak okuduğunu görmesi; o kimsenin uzakta bulunan bir dostunun ondan mektup beklediğine delalet eder.

ZARİYAT SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Zâriyât Suresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından da doğru yola yönlendirildiğine delalet eder. O kimsenin zor olan işlerinin kolaylaşacağına, eğer bekâr ise evleneceğine, eğer çiftçi ise bol ürün alacağına işaret eder.

ZATÜRRE: Bir kimsenin rüyasında zatürre hastalığına yakalanmış birisini görmesi veya kendisinin yakalanması; o kimsenin bir yakınının hasta olduğu haberini alacağına veya bir dostunun ameliyat olduğunu duyarak onu hastanede ziyaret edeceğine yorumlanır.

ZAYIFLIK: Rüyanızda kendinizi zayıf ve kuvvetsiz olduğunuzu görmeniz; iş hayatınızda veya evinizin içinde bir şeyden korkup çekindiğinize işaret eder. Rüyanızda zayıflıktan korkup doktora gittiğinizi görmeniz; başarı gösteremediğinizden dolayı üzüntü içinde bulunduğunuza delalet eder.

ZEBANİ: Bir kimsenin rüyasında zebanî görmesi; o kimsenin endişeli ve sıkıntılı günlere girmek üzere bulunduğuna işaret eder. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında cehennemde olduğunu ve kendisine zebanilerin işkence ettiklerini görmesi; o kimsenin birtakım günahlar işlediğine ve bundan dolayı vakit kaybetmeden hemen tevbe ve istiğfar etmesi lazım geldiğine yorumlanır.

ZEBUR: Rüyada Zebur görülmesi veya okunması; İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Davud Peygamberin Zebur’unu görmesi; o kimsenin Allah'a yalvaracağına, günahlarına ağlayarak tevbe edeceğine, ibadetlerine önem vereceğine, eğlenceden zevk alacağına ve okuyup konuşmaktan hisse alacağına işaret eder. Sâlimî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Zebur'u görmesi; o kimsenin Allah'ın emirlerine her zaman boyun eğdiğine, insanın nazarında makbul bir kimse olarak tanındığına işaretle tabir olunur.

ZEKAT VERMEK: Bir kimsenin rüyasında zekat verdiğini görmesi; o kimsenin her türlü mal varlığının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında zekât aldığını görmesi; o kimsenin bir yerden menfaat göreceğine, bir yoruma göre de o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada zekât verildiğinin görülmesi; malın artmasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında linin zekâtını verdiğini görmesi; o kimsenin o sene malının alacağına ve bereketinin artacağına işaret eder. Rüya sahibi eğer zengin ise, parasının kat kat artacağına, eğer fakir ise refah ve huzura kavuşacağına yorumlanır.

ZEKERIYYA (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Zekeriyyâ Peygamberi görmesi; o kimsenin doğacak çocuğunun salih bir kimse olarak yetişeceğine veya yaşayacağına, bol rızık ve ilim sahibi olacağına, sıkıntı ve kederlerden selâmete çıkacağına, Hz. Peygamberin sünnetini yerine getireceğine, duâ ve niyazlarının Allah katında kabul cağına yorumlanır.

ZELZELE: Rüyanızda zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmeniz; sizin bir devlet büyüğünden bir felâkete maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yolculuk yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda herhangi bir dağın zelzele sonucu yer değiştirdiğini görmeniz; bulunduğunuz bölgeye birtakım felâketlerin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin bir zelzele sonucu evinin yıkıldığını ve ev halkı içinden sadece kendisinin kurtulduğunu görmesi; o kimsenin vefatının yakın olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir yerde zelzele olduğunu ve insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bir kısım insanların da yere gömüldüklerini görmesi; o kimsenin bulunduğu yerde iskân eden insanların başlarına zahmet ve sıkıntı verecek bir felâketin geleceğine yorumlanır. Rüyada zelzele olduğu, yerin sallandığı ve evlerin yıkıldığının görülmesi; devlet tarafından bir kısım mallara zam yapılacağına ve insanların bundan oldukça sıkıntıya düşeceklerine işaret eder.

ZEMBİL: Rüyada zembil görülmesi; bolluk ve berekete delalet eder. Bir yoruma göre de rüyada zembil görülmesi; hizmetçiye veya mal ve nimete işaret eder. Bir diğer tabire göre bir kimsenin rüyasında boş bir zembil görmesi; o kimsenin çoktandır ihmal ettiği ailesini yeniden mutlu etmek için var gücü ile çalışacağına ve böylece de manen huzura kavuşacağına, bir kimsenin rüyasında dolu bir zembil görmesi; o kimsenin iş hayatında çok kazançlı günlere erişerek para kazanacağına yorumlanır.

ZEMZEM: Rüyada zemzem içildiğinin görülmesi; dert ve hastalıklardan kurtulunacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir suyu zemzem niyyeti ile içtiğini görmesi; o kimsenin sonunda isteklerine nail olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zemzem içtiğini görmesi; o kimsenin duasının kabul edileceğine ve ölülerinin o kimseden fatiha beklediğine delalet eder.

ZENCİ: Bir kimsenin rüyasında bir zenci görmesi; o kimsenin çok yakında aydınlık günlere erişeceğine ve sıkıntılarından da kurtulacağına yorumlanır.

ZERDALİ: Rüyanızda mevsiminde zerdali görmeniz; sizin altın değerinde bir hediye alacağınıza, eğer mevsimi dışında görürseniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, rüyanızda yeşil bir zerdali görmeniz ise; elinize gümüş para geçeceğine delalet eder.

ZERDALİ AĞACI: Rüyada herhangi bir zerdali ağacı görülmesi; hasta olması nedeniyle kendisinden istifade edilemeyen bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir zerdali ağacından zerdali topladığını görmesi; o kimsenin zengin birisi ile evleneceğine işaret eder.

ZEYTİN: Yüce Allah Kuranı Kerimde zeytine yemin etmektedir. Allah’ın yemin ettiği şey sadece hayır getirir. Bir kimsenin rüyasında zeytin yediğini görmesi; o kimsenin bir mala kavuşacağına işaret şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyanızda ekmekle zeytin yediğinizi görmeniz; bir menfaate erişeceğinize işaret eder. Kişinin rüyasında sarı zeytin yediğini görmesi; o kimsenin eline bir yerlerden mal geçeceğine ve hemen de o malı harcayacağına, bir kişinin rüyasında siyah zeytin yediğini görmesi; o kimsenin keder ve hüzne maruz kalacağına yorumlanır.

ZEYTİN AĞACI: Rüyada zeytin ağacı görülmesi iyiye yorumlanır. İyi bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı görmesi; o kişinin elinde bulunan nimetlerin çoğalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı satın aldığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine, bolluk ve berekete nail olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zeytin ağacı diktiğini görmesi; o kimsenin rızkının bol olacağına, kişinin rüyasında bir zeytin ağacına çıktığını görmesi; o kimsenin nimete erişeceğine, kişinin rüyasında bir zeytin ağacından indiğini görmesi; o kimsenin elinde bulunan nimetlerin gideceğine yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir zeytin ağacının yapraklarını toplayıp evinize götürdüğünüzü görmeniz, mal ve mülkünüzün çoğalacağına, rüyanızda bir zeytin ağacını kestiğinizi görmeniz; kendi elinizle malınızı zayi edeceğinize, rüyanızda bir zeytin ağacının kuruduğunu görmeniz; rızık darlığına düşeceğinize işaret seklinde tabir olunur.

ZIRH: Rüyada bir zırh görülmesi; düşmandan korunmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında zırh yaptığını görmesi; o kimsenin dişi için emniyetli ve sağlam bir yer hazırlayacağına işaret eder kimsenin rüyasında kendi üzerinde bir zırh bulunduğunu gören kimsenin bizzat kendisinin emniyet ve koruma altında bulunduğuna yorumlanır.

ZİKİR: Bir kimsenin rüyasında Allah Teâlâ Hazretlerini bir topluluğu veya kendisinin bizzat Allah'ı zikrettiğini görmesi; senin işlerinde her zaman ve her konuda başarı göstereceğine dualarının kabul olunacağına ve herkesin yanında saygınlı olacağına işaret eder.

ZİL: İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada zil çalındığını görülmesi istenilmeyen bir habere, batıl ve yalan söze yorumlanır. Bir kişinin rüyasında zil çaldığını görmesi; o kimsenin fena bir söz söyleyeceğine ve hoşlanılmayan kötü bir iş yapacağına yorumlanır. Rüyada bir çalgı ile birlikte bir de zil çalındığının görülmesi; o bölgede oturan insanların üzerine gam ve musibet ineceğine, rüyasında bir zili kırdığını veya elinden attığını görmesi; o kimsenin yalan söyleyeceğine ve ardından da tevbe edeceğine işaret eder.

ZİNCİR: Rüyada zincir görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir zincirle bağlı olduğunu görmesi; o kimsenin Allah'ın nimetlerine küfredeceğine işaret eder. Bir kişinin rüyada zincirle bağlı olduğunun görülmesi; o kişinin küfrüne veya yoldan çıkacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Rüyanızda tutulup bir prangaya vurulduğunuzu görmeniz; sizin büyük bir sıkıntıya maruz kalacağınıza, bir kimsenin rüyasında boğazında zincir olduğunu görmesi; o kimsenin kötü huylu bir kadınla evleneceğine işaret eder. Rüyanızda ellerinizin bir zincirle boğazınıza bağlı olduğunu görmeniz; sizin hasis birisi olduğunuza, rüyanızda ellerinizin zincirlenmiş olduğunu görmeniz; Allah'a karşı kusurlu davrandığınıza, rüyanızda boynunuzdan zincirle çekilip götürüldüğünüzü görmeniz; ayrılığa düşeceğinize, bir kimsenin rüyasında her yerinden zincirle bağlı bulunduğunu görmesi; o kimsenin bu rüyasında asla hayır olmayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında zincire vurulmuş bir mahkûm görmesi; o kimsenin para bakımından sıkıntılı günlere girmekte olduğuna delaletle tabir olunur.

ZİNDAN: Bir kimsenin rüyasında bir zindan görmesi; o kimsenin yalnızlık ve yoksulluk içinde geçmekte olan yaşantısının bir süre daha devam edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir zinden bekçisi görmesi; o kimsenin çok önemli bir hastalığa yakalanmasının muhtemel olduğuna delalet eder.

ZİRAAT: Bir kimsenin rüyasında bir çiftlikte ziraat işleriyle meşgul olduğunu görmesi; o kimsenin yapmış olduğu yatırımlarının çok kısa zaman sonra meyvesini toplayacağına, kazancının bereketli ve bol olacağına, hayatının en renkli bir dönemini yaşayacağına ve maddî bakımdan hiç bir sıkıntısının olmayacağına işaret şeklinde tabir olunur.

ZİYAFET: Bir kimsenin rüyasında bir ziyafete davet edildiğini dostlarına bir ziyafet verdiğini görmesi; o kimsenin hayatta çok çalışarak çok para kazanacağına, ne var ki biriktirmiş olduğu servetinin hiç kimseye faydasının dokunmayacağına yorumlanır.

ZİYAN: Rüyanızda herhangi bir şekilde ve herhangi bir ziyan ettiğinizi görmeniz; çok yakında sevineceğiniz bir haber alacağınıza ve ticari işlerde de oldukça tecrübe sahibi olacağına işaret eder.

ZİYARET: Bir kimsenin rüyasında yabancı veya hiç sevmediği kimseyi ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin üzücü bir haber alacağına, kişinin rüyasında dostlarından birini ziyaret etmesi is kimsenin şanslı ve mutlu bir kimse olduğuna yorumlanır.

ZİYNET EŞYASI: Bir kimsenin rüyasında hangi cinsten olursa olsun ve nereye takılırsa takılsın ziynet eşyası görmesi; o kimsenin evinin halkının bütün ihtiyaçlarını temin ettiğine, onların mutlu huzurlu olması için elinden geldiği kadar fedakârlıkta bulunduğuna delalet eder.

ZUHRUF SURESİ: Bir kimsenin rüyasında bu sûreyi okuduğu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kısmeti kapalı ve rızkının da az olduğuna, doğru söz söylediğine, çok yararlı işer yaptığına, halka fenalık yapmaktan sakındığına, Allah'tan korktuğuna, ömrünün sonuna kadar ibâdet etmekten ve doğruluktan ayrılmayacağına yorumlanır.

ZÜHAL YILDIZI: Bekâr bir kimsenin rüyasında zühal yıldızını görmesi; o kimsenin nişanlanacağına veya evleneceğine işaret şeklinde tabir olunur. Bir başka yoruma göre de bir kimsenin rüyasında zühal yıldızını görmesi; o kimsenin sıkıntılı ve buhranlı günler geçireceğine delalet eder.

ZÜHRE YILDIZI: Rüyanızda açık bir havada zühre yıldızını görmeniz; çok güzel ve cazip bir kimse tarafından sevildiğinize, sayıldığınıza işaret eder

ZÜLFİKAR: Bir kimsenin rüyasında Hz. Ali (r.a.)'nin kullandığı rivayet edilen Zülfıkâr adındaki kılıcı görmesi; o kimsenin eğer mahkemede görülmekte olan bir davası varsa o davasını kazanacağına, eğer devlet dairelerinden birisinde bir işi varsa o işinin görüleceğine ve düşmanlarına da galip geleceğine yorumlanır.

ZÜLKARNEYN: Bir kimsenin rüyasında Zülkarneyn'i görmesi; o kimsenin büyük bir kimseye muhtaç olduğundan dolayı şefaat etmeye ve o kimsenin ihtiyacını gidermeye işaret eder.

ZÜLKİFL (a.s.): Bir kimsenin rüyasında Zülkifl peygamberi görmesi; o kimsenin üzerine bir emanet alacağına ve birisine kefil olacağına delalet eder.

ZÜMER SURESİ: Bir kimsenin rüyasında Zümer Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kitap meraklısı birisi olduğuna işaret eder. O kimsenin birçok kitap toplayacağına, o kitaplarda yazılı olan ilimleri okuyarak topluma faydalı olacağına ve kıyamet gününde iman edenlerin önünde bulunacağına yorumlanır.

ZÜMRÜT: Rüyada zümrüt görülmesi; evlada, arkadaşa ve mala yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada zümrüt görülmesinin, mezhep ve güzellik ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında iri taneli ve sağlam zümrüt taşlarına sahip olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi bulunduğuna yorumlanır.

ZURAFAA: Rüyanızda bir zürafa görmeniz; uzun süredir arzu ettiğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza ve yolculuğunuzda da çok bahtiyar günler geçireceğinize delalet eder

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı