İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

2007-ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) | Duyurular, Klavuzlar, Başvurular

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


BASIN DUYURUSU

(06.02.2007)

Yükseköğretim Kurumlarında Belirli Akademik Kadrolara Atanmak veya Lisansüstü Eğitimi Yapmak İsteyen Adayların Dikkatine

“78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı kanunla eklenen Ek Madde 8” ile, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 2 Şubat 2007 günü yapılan toplantısında, yükseköğretim kurumlarında yukarıda sayılan öğretim elemanı kadrolarına atanmak için yapılması gereken sınav ile Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) birleştirilmesine ve yeni sınavın adının “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)” olmasına karar verilmiştir.

Belirli akademik kadrolara atanmak isteyenler ile lisansüstü eğitimi yapmak isteyenlerin gireceği ALES sınavı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. Sınavda 40’ar sorudan oluşan Sayısal-1ve Sayısal-2 Testleri ile, 80 sorudan oluşan Sözel Testi yer alacaktır. ALES testlerinde yer alacak soruların niteliği, daha önce yapılan LES sınavlarında yer alan testlerdeki sorulara benzer olacaktır. Testler açısından LES ve ALES arasındaki tek fark, LES’te yer alan 80 soruluk Sayısal Testi yerine ALES’te 40’ar soruluk Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testlerinin yer almasıdır.

ALES’e katılan adaylar için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı ALES puanları hesaplanacaktır. LES puanlarından farklı olarak, ALES puanları en büyüğü 100 olan puanlar olacaktır. 2005 ve 2006 yıllarında yapılan LES sınavlarına giren ve aldıkları puanlar halen geçerli olan adayların LES puanlarına karşılık gelen ALES puanlarının nasıl hesaplanacağı daha sonra açıklanacaktır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2007 yılı ilkbahar döneminde 22 Nisan 2007 Pazar günü 40 merkezde yapılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 26 Şubat – 5 Mart 2007 tarihleri arasında üniversite rektörlüklerine yapacaklardır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, hazırlanacak kılavuzda yer alacaktır.

İlgililere duyurulur.

ÖSYM Başkanlığı

#2
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
ALES ile İlgili BilgiResmi ekleyenResmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen
Daha önceki yıllarda Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) olarak yapılan sınav, 2007 yılından itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olarak değişmiştir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının kapsamı, başvuru koşulları, içeriği gibi bilgileri yakın zamanda sitemizde bulmanız mümkün olacaktır.

LES Puanlarının ALES Puanlarına DönüştürülmesiResmi ekleyenResmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen
LES Puanlarının ALES Puanlarına Dönüştürülmesi sonucu oluşan puanları öğrenmek için burayı tıklayınız...


2007 İlkbahar Dönemi ALES KılavuzuResmi ekleyenResmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen Aşağıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

2007 İLKBAHAR DÖNEMİ ALES KILAVUZU2007 NİSAN DÖNEMİ

AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 22.04.2007
SAYISAL BÖLÜM (A KİTAPÇIĞI)

Ön Kapak
Sayısal-1 Testi
Sayısal-2 Testi
Arka Kapak
Cevap Anahtarı
SÖZEL BÖLÜM (A KİTAPÇIĞI)
Ön Kapak
Sözel Bölüm Testi
Arka Kapak
Cevap Anahtarı

2007 İlkbahar Dönemi ALES SonuçlarıResmi ekleyenResmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen
2007 İlkbahar Dönemi ALES Sonuçları için burayı tıklayınız...

#3
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

BASIN DUYURUSU

2007 Sonbahar Dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa'da yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Bu sınavda, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, ALES sonuçlarını ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardır. Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafından duyurulacaktır. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan Yetenek Testleri yer alacaktır. Sınav Türkçe yapılacaktır. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle duyurulacaktır.

2007 Sonbahar Dönemi ALES'e başvuru süresi 24 Eylül-10 Ekim 2007 tarihleri arasındadır. ALES'e başvurmak isteyen adaylar üniversite rektörlüklerinde bulunan başvuru merkezlerinden, 2007-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, 2,00 YTL karşılığında 24 Eylül - 10 Ekim 2007 tarihleri arasında alacaklardır. 40,00 YTL olan sınav ücreti 24 Eylül - 8 Ekim 2007 tarihleri arasında ilgili bankaya yatırılmalıdır. Sınav ücretinin yatırıldığı gün ile başvuru işleminin gerçekleştirileceği gün arasında en az iki gün bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları önem taşımaktadır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir.

Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2006-LES veya 2007-ALES'e başvurmuş olan adaylar başvurularını, bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Bu dönemlerde LES'e veya ALES'e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda 3,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Prof.Dr. A. Ünal YARIMAĞAN

Başkan

#4
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
2007 Sonbahar Dönemi ALES Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol
Resmi ekleyenResmi ekleyen

Resmi ekleyen Aşağıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

2007 Sonbahar Dönemi ALES Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol2007 Sonbahar Dönemi ALES Kılavuzu ve Aday Bilgi FormuResmi ekleyenResmi ekleyen

Resmi ekleyen Resmi ekleyen
Resmi ekleyen Resmi ekleyen Aşağıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

2007 Sonbahar Dönemi ALES Kılavuzu

2007 Sonbahar Dönemi ALES Aday Bilgi Formu


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı