İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Atatürk Günlüğü - Today | 26 Aralık - December

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 8 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen

1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.

Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk"Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.

Bakınız, Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925

Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.


1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]

1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı: "Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."

1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
İnönü'nün 1. Olağanüstü Kurultay Konuşması


26/ XII/1938 tarihinde Üsnomal Büyük Kurultayda Genel
Başkan İnönü tarafından söylenen nutukBüyük Kurultayın Sayın Üyeleri;

Büyük Partimizin esas bünyesinde bugün aldığınız kalbi ve nizami kararla, beni değişmez Genel Başkan seçtiniz. Yüksek teveccühünüzün ve samimi itimadanızın ifadesi olarak aldığım bu karardan dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu anda, omuzlarımda bulunan Genel Başkanlık vazifesini; Partinin, büyük milletimizin hayrından ve hizmetinden başka gayesi olmayan, maksadıma uygun bir surette ifa etmek için, bütün varlığımı sarfedeceğim (Alkışlar). Sizlerden ve Partinin bütün azasından birlik, beraberlik, yardım beklerim.

Aziz arkadaşlarım;

Büyük Kurultay; kurtuluş mücadelesinin en evvel işlemeye başlayan, içerden ve dışardan her türlü insafsız hücumlara milletimizin maruz kaldığı günlerde onun iradesini ilan etmek üzere meydana atılan, en eski teşkilatımızdır. Bence ebedi Şefimiz Atatürk’ün, kendisine kadar ve kendisinden sonra, burada ve diğer memleketlerde yapılan milli mücadelelerden en kıymetli farikasını, bu kurultay ve onun manası teşkil etmektedir (Bravo sesleri). Atatürk; kurtuluş mücadelesini, siyasi ve askeri sahnelerde, evvela Kurultayda, sonra Büyük Millet Meclisi içinde idare etti. Sulh ve harbin siyasetini inkıtasız bir Millet Meclisi ile idare edebilmek zihniyetini ve kudretini, bugün dahi çok memleketlerde göremiyoruz (Bravo sesleri). Atatürk, Kurultayları yalnız millet hayatının lüzumlu bir makanizması olarak takdir etmekle kalmazdı, onu samimi ve derin bir sevgi ile de severdi. Büyük Kurultayın duygusunu söylediğime emin olarak, bütün gelecek Kurultaylar adına da Atatürk’e karsı hiç bir zaman solmayacak olan sevgi ve tazim hislerimizi ifade etmekle şeref duyarım (Alkışlar).

Arkadaşlar;

Kurultayımızın bu üsnomal toplantısı, senelik Parti toplantılarından sonra vuku bulduğuna dikkati celp etmek isterim. Her biriniz köylerden başlayarak vilayetlere kadar milletimizin şikayetlerini ve dileklerini dinlemiş bulunuyorsunuz. Büyük Meclisin ve Cümhuriyet hükümetinin faaliyetlerine başlıca temel, halkımızın şikayetlerine ve dileklerine vefa etmek olduğu düşünülürse (Bravo sesleri) Parti teşkilatımızın senelik çalışmalarının, milletin idaresinde ne kadar verimli bir kolaylık olduğu göze çarpar. Şikayet ve dileğin, bir defada ve bir lahzada tatmin edilmesi, şimdiye kadar hiç bir millete nasip olmadı ve nasip olmayacaktır. Ancak şikayet ve dilekle hülasa olunan milletin ameli arzusu, hiç bir teşkilatta, bizim Partimizin sinesinde olduğu kadar, esas tutulmamıştır. Hepimizin en kıymetli alakamız, milletin en ehemmiyetsiz zannolunacak şikayetine kadar vukuf sahibi olmak ve milletin en pahalı ve en güç sayılacak dileklerine kadar tedbir bulmaya çalışmaktır. Kanunlarla ve Büyük Millet Meclisinin emanetlerile vazife almış olan memurlar, vekiller, hepimiz, millet hizmetinde şeref bulan vatandaşlar olarak, onun ihtiyaçlarına yetişmek hislerile meşbuuz (Alkışlar, bravo sesleri). Büyük, küçük bütün vazifelerin, iyi ve temiz ifa olunması, emellerimizin başındadır. Parti toplantılarının temiz ve pürüzsüz çalışmasının sonunda, bu sözlerimde arzu ettiğiniz manayı bularak, muhitlerinize döneceğinizi, ümit ediyorum.

Aziz arkadaşlar;

Partimizin, karşısında bulunduğu vazifeler vardır. Vazifelerin, bundan sonra, ehemmiyetleri azalmış değil, daha ziyade artmıştır. Sağlam bünyeli, yüksek istdiatlı, asil bir milletin siyasi hayatına, istikamet vermek iddiasındayız. Geçmiş tarihin fırtınaları içinde geç ve eksik kalmış taraflarımızı, sür’atle tamamlamak ve ilerletmek vazifesindeyiz (Alkışlar). Milletlerin geçimsiz ve birbirine emniyetsiz bulundukları bir zamandayız. Milletlerin bir aile efradı gibi, birbirinin dertlerini anlayarak, bu küçük kürenin kucağında kardeşçe yaşayabilmeleri aziz emelimizdir. Fakat arkadaşlar, milletlerin birbiri ile iyi geçinebilmelerini, yalnız bizim arzumuz temin edemez. Hatta bizim, milletler arasında kopacak muhtemel bir fırtınadan uzakta bulunmamız bile, yalnız bizim tedbirimiz ve kat’i arzumuzla temin edilmeyebilir. Demekki, kaybedilmiş zamanları telafi etmeyi ve milletimizi sür’atle ilerletip yükseltmeyi, türlü sekteler ve manialara maruz kalmak ihtimalleri içinde, başarmaya mecburuz (Alkışlar). Partinin bütün azası, çalışkan bir vatanperver olduğu kadar milletin beraberliğini candan seven ve millet kuvvetlerinin hiç bir sebeple dağılmamasına dikkat eden bir vatanperver gibi davranmaya mecburdur. Cümhuriyet Halk Partisinin, bütün vatandaşları kendisinin muhabbet ve hizmet muhitinde toplamaya çalışan zihniyetini, ifade etmiş oluyorum. Şimdi, size bu zihniyetin, milletin bünyesinde kök salmış olduğunu da göstereceğim. Atatürk gibi her tarihin ve her devrin büyük bir kudreti, siyaset sahnesinden maddeten çekildikten sonra da, bütün dünyanın hayret ve takdiri karşısında sabit oldu ki, bu aziz memleketin hiç bir köşesinde ve bu büyük milletin hiç bir ocağında, Cumhuriyet aşkından başka bir hava esmemiştir. (Sürekli alkışlar). 15 senelik türlü müşkülat içinde bir hayattan sonra, Cümhuriyet rejiminin verdiği bu imtihan; onun, zannedildiğinden çok daha sağlam ve derin kökte, sarsılmaz .bünyede olduğunu, bütün dünyaya isbat etmiştir (Alkışlar). Siz ve hepimiz, büyük acı içinde, bu bahtiyar müşahedeyi yapabildiğimizden dolayı, yürekler dolusu iftihar edebiliriz.

Sayın arkadaşlar:

Partimiz; millet menfaatinde, küçük hislerin üstüne çıkabilen bütün vatandaşları tatmin edecek en sağlam prensipleri, en az teferruatla tesbit edebilmiştir. Türkiyenin yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç olmazsa, iki yüz senedenberi devam eden mücadele, bizim rejimimizde ve prensiplerimizde, en sade ve ameli ifadesini bulmuştur. Mutlak olarak zikredilen hiç bir siyasi prensip; ifratı ve tefriti, ve türlü. şekilde yanlış tatbikı öne sürülerek, tenkit edilmekten kurtulamaz. Partimizin hüviyetini tarif eden altı prensibimiz de, fena ellerde ve yanlış tatbikat ile eksik gösterilebilir. Fakat bu gayretler yersiz ve beyhudedir. Tam ölçüsü verilmediği halde faydasını muhafaza edebilecek, hiç bir ilaç yoktur. Şimdiye kadar isbat ettik ki prensiplerimizi esas olarak daima iyi ellerde .bulundurmaya ve tedbirleri, zamanı geldiği vakit cesaretle, fakat daima tedbir ‘ve basiretle tatbik etmeye çalıştık (Alkışlar). Geçmiş zamanın muhasebesi, son zamanlarda, hiç bir milletin siyasi partisine nasip olmamış kadar müsbet ve verimlidir. Gelecekte de, cesaretle basiretin, bize, ayni müsbet neticeleri vadetmekte olduğuna, kat’i olarak kaniiz. Anlayışımızda ve icraatımızdaki ana hatlarda zaaf göstermek şöyle dursun, milletin daima ilerleyen ve yükselen taze ve canlı anlayışı ile, vatanımıza, daha geniş feyizler temin edeceğimize katiyyen güveniyoruz (Alkışlar).

Aziz arkadaşlarım!

Milletimizin en dar muhitlerine ve en küçük ihtiyaçlarına kadar sorulup çare bulmaya çalışmak, önümüzdeki senelerin çalışmalarında yeni bir farika olacaktır. Halk çocuğu vatandaşlar tarafından, halk içinde geçirilen bu çalışma hayatının, devlet otoritesini en sağlam bir surette koruyarak, halk idaresinin feyizlerini, en geniş bir surette temin edeceğine inanıyoruz (Alkışlar). Hiç bir koruyucu tedbir, insan vücudunu hasta olmaktan kurtaramadığı gibi, hiç bir milletin bünyesi de, en iyi tedbirler içinde, marazi arızalar göstermekten kurtarılamaz. Fakat, vatandaşlarım emin olsunlar ki, uyanık, dikkatli ve vazife hissini beşeri her duygunun üstünde tutan vazife sahipleri olarak, millet idaresinde lüzumlu görülecek tedbirleri, zamanında ve kararında almakta asla tereddüt etmeyeceğiz (Sürekli alkışlar). Vatandaşlarımızın, Büyük Millet Meclisi etrafında ve sade bir vatandaş olmakla hayatının bütün gururunu dolduran Reisicümhur etrafında tesanüdü o derecededir ki, icap ederse, bütün Türk Milletini, varı ile ve canı ile bir hudut üzerinde, şimdiye kadar bu millet tarihinde görülmemiş sür’at ve hevesle, toplayabileceğimizden asla şüphe etmiyorum (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).

Aziz arkadaşlarım!

Vatandaşlarda ve teşkilatı esasiyenin tarif ettiği vatandaşlarda, bu vatanın daimi sahip ve sakinleri sıfatile, emniyet içinde yaşamak huzuru kalbi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Cümhuriyet hükümetinin samimihedefidir. Hiç bir milletin kendisine uygun gördüğü bir tedbir, bizim memleketimizde taklit olunamaz. Hiç bir vatandaş, kanunların kendisine temin ettiği nimetlerden mahrum edilemez (Alkışlar). huzur içinde, müşterek vatanın yükselmesine çalışmak sahası, bütün vatandaşlar için açıktır. Bu memlekette, bütün kuvvetleri özünde toplamış olan tek kudretli varlık, Türkiye Büyük Millet Meclisidir (Bravo sesleri, alkışlar). Onun tedbirlerile, teşkilatı esasiyesi ve kanunlarile, hepimiz üzerine teveccüh eden mükellefiyetler ve vazifeler, diğer bütün vazife ve mükellefiyetlerimizin üstünü ve nazımıdır.

Aziz arkadaşlarım;

Sizi muhabbetle selamlarım. Sizi gönderen teşkilat arkadaşlarımıza ve içinde yaşadığınız millet ve memleket yuvalarına Genel Başkanınızın sevgi ve saygılarını beraber götürmenizi isterim. (Başımız üstüne sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar).

Konu Hale tarafından 26 Temmuz 2015 Pazar - 22:20 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen

1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.


Bakınız, Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925

Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.

1925 - International calendar and international system of time are adopted.
Atatürk introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.

On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History
Resmi ekleyen

1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.

Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk'ü "Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.

Bakınız, Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925

Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.

1925 - International calendar and international system of time are adopted.
Atatürk introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.

On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]

1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı: "Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History
Resmi ekleyen

1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.

Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk"Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.

Bakınız, Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925

Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.

1925 - International calendar and international system of time are adopted.

Atatürk introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.
On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]

1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı: "Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History
Resmi ekleyen

1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.

Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk"Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Olculer_Ve_Takvim_Reformu_1_Nisan_1931_26_Aralik_t28316.html']Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925 - Ölçülerde Ve Takvimlerde Yapılan Değişiklikler' target='_blank'>Ölçüler' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Olculer_Ve_Takvim_Reformu_1_Nisan_1931_26_Aralik_t28316.html']Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925 - Ölçülerde Ve Takvimlerde Yapılan Değişiklikler


Saat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.

1925 - International calendar and international system of time are adopted.

Atatürk
introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.

On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]

1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı: "Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen


1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.

Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk"Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.


1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.


Resmi ekleyenŞehit Kubilay AnıtıHeykeltraş Ratip Aşir Acudoğu tarafından 1932 yılında yapılan anıt Kubilay Kışlası (57. Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı) içerisindeki etrafı çam ağaçlarıyla çevrili en yüksek rakımlı tepenin üzerindedir. Elinde mızrağıyla ufka doğru bakan genç heykeli Türk gençliğini temsil eder. Onun altında ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bir bölümü yer alır. Arka alanda yan yana yükselmekte olan üç sütundan soldaki Bekçi Şevki, ortadaki Asteğmen Kubilay ve sağdaki ise Bekçi Hasan'ı temsil eder. Anıtın arka tarafında ise “İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.” yazılıdır.

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Menemen_Kubilay_Olayi_23_Aralik_1930_Kronolojik_t22982.html'] Menemen - Kubilay Olayı -23 Aralık 1930 | Kronolojik Olarak Menemen Olayı - Görgü Tanıkları Kubilay - Menemen Olayı'nı Anlatıyor ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Menemen_Kubilay_Olayi_23_Aralik_1930_Kronolojik_t22982.html'] Menemen - Kubilay Olayı -23 Aralık 1930 | Kronolojik Olarak Menemen Olayı - Görgü Tanıkları Kubilay - Menemen Olayı'nı Anlatıyor

http://www.kadimdostlar.com/Vatan_Sevgisi_Sehitlerimize_Ozel_Bolum_f106/Kubilay_inandilar_Dovustuler_Olduler_Biraktikla_t22907.html'] Kubilay | İnandılar,Dövüştüler,Öldüler. Bıraktıkları Emanetin Bekçisiyiz' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Vatan_Sevgisi_Sehitlerimize_Ozel_Bolum_f106/Kubilay_inandilar_Dovustuler_Olduler_Biraktikla_t22907.html'] Kubilay | İnandılar,Dövüştüler,Öldüler. Bıraktıkları Emanetin Bekçisiyiz

http://www.kadimdostlar.com/Vatan_Sevgisi_Sehitlerimize_Ozel_Bolum_f106/Sehit_Ogretmen_Kubilay_Aniti_ve_8211_Menemen_1_t80101.html'] Şehit Öğretmen Kubilay Anıtı – Menemen | 1932’de Kubilay Kışlası İçerisinde Menemen – Kubilay Olayı Anısına Yapılan Anıt – İnandılar, Dövüştüler, Öldüler. Bıraktıkları Emanetin Bekçisiyiz - Kubilay Anıtı Resimleri ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Vatan_Sevgisi_Sehitlerimize_Ozel_Bolum_f106/Sehit_Ogretmen_Kubilay_Aniti_ve_8211_Menemen_1_t80101.html'] Şehit Öğretmen Kubilay Anıtı – Menemen | 1932’de Kubilay Kışlası İçerisinde Menemen – Kubilay Olayı Anısına Yapılan Anıt – İnandılar, Dövüştüler, Öldüler. Bıraktıkları Emanetin Bekçisiyiz - Kubilay Anıtı Resimleri

1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/TCDD_Turkiye_Cumhuriyeti_Devlet_Demiryollari_1856_t66035.html'] TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - 1856 | Kuruluşu - Tarihi - Organizasyon - Bölgeler - Limanlar - Görevleri - Verdiği Hizmetler - Yolcu Taşımacılığı ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/TCDD_Turkiye_Cumhuriyeti_Devlet_Demiryollari_1856_t66035.html'] TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları - 1856 | Kuruluşu - Tarihi - Organizasyon - Bölgeler - Limanlar - Görevleri - Verdiği Hizmetler - Yolcu Taşımacılığı

1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.

Saat, takvim ve zaman ölçüleri
konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim,
Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.

1925 - International calendar and international system of time are adopted.

Atatürk i
ntroduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.
On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Olculer_Ve_Takvim_Reformu_1_Nisan_1931_26_Aralik_t28316.html'] Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925 - Ölçülerde Ve Takvimlerde Yapılan Değişiklikler' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Olculer_Ve_Takvim_Reformu_1_Nisan_1931_26_Aralik_t28316.html'] Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 - 26 Aralık 1925 - Ölçülerde Ve Takvimlerde Yapılan Değişiklikler

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/icatlar_ve_Kesifler_Takvim_Gecen_zamani_olcmek_t5892.html'] [İcatlar ve Keşifler] Takvim: Geçen zamanı ölçmek için, hareketleri düzenli ... Jülyen Takvimi - Gregoryen Takvim - Miladi Takvim ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/icatlar_ve_Kesifler_Takvim_Gecen_zamani_olcmek_t5892.html'] [İcatlar ve Keşifler] Takvim: Geçen zamanı ölçmek için, hareketleri düzenli ... Jülyen Takvimi - Gregoryen Takvim - Miladi Takvim

1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]

1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları: "...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı:
"Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."

1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)

1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]

Konu Hale tarafından 26 Temmuz 2015 Pazar - 22:21 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

26 ARALIK - DECEMBER 26
Tarihte Bugün - Today in History
Resmi ekleyen
1938 - CHP 1. Olağanüstü Kurultay


Resmi ekleyenCumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultay İsmet İnönü'yü değişmez genel başkan seçti.


Resmi ekleyenAtatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "değişmez genel başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk "Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.


1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.


Resmi ekleyenŞehit Kubilay Anıtı
Resmi ekleyen1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Orduevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.


Resmi ekleyenUyuyan milletler ya ölür, ya da köle olarak uyanır..!


Mustafa Kemal Atatürk1931 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.


1925 - Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi.

Milletlerarası saat ve milletlerarası takvim hakkındaki kanunların kabulü.Resmi ekleyenSaat, takvim ve zaman ölçüleri konusunda uluslar arası standartları getiren kanunlar kabul edildi.

Hicri takvim yerine miladi takvim alınmıştır:

Miladi takvim, Türkiye'de 1927 yılında kullanıma giren Gregoryen takvimine verilen isim.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce Hicri takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali (Rumi-Jülyen) takvim kullanılmıştı (Tanzimata kadar Hicri takvim kullanılırken, Tanzimatta yılbaşı Mart ayına alınarak Rumi takvime geçildi).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Mali 26 Kânunıevvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün Yirmidört Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvimi benimsendi. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik gün kabul edildi.


1925 - International calendar and international system of time are adopted.

Atatürk
introduced reforms which were of vital importance to the newly independent Turkish Republic.
On December 26, 1925 the Western (Gregorian-Julian) solar calendar was adopted (this calendar replaced the lunar calendar used during the Ottoman Empire).


1923 - "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1922 - Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 19.12.1922 tarihli mektubuna cevabı:


Resmi ekleyen"...Aynı özlem derecesiyle seni ne kadar göreceğim geldiğini bilmem tahmin edebilir misin? Parlak bir başarı sonucuyla şerefli dönüşünüzü düşünerek avunmaktayım. Orada kazandığın saygın yeri ve cihana gösterdiğin kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir şekilde seyrediyorum." [Kocatürk]1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç olduğu araç ve gereçlerin tamamlanması hakkında soru ve gensorular sebebiyle açıklamaları:

"...Amacımız mutlaka, karşımızda bulunan Yunan ordusunu mağlup edecek derecede kuvvetli ve donanmış ordu meydana getirmektir." [Kocatürk]Resmi ekleyenAtatürk'ün, Refik (Saydam) Bey'in yerine Sıhhiye Vekilliği'ne seçilen Rıza Nur'a, Sinop'a telgrafı:

"Hastalığınızdan pek müteessirim. Vekiller Heyeti'nde göreceğiniz vazifeyi önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yardımınızı gerekli gördüğümden, Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatinize, kabinece yardım edilmek üzere, hareketinizin makine başında bildirilmesi."1920 - İstanbul'da İngilizlerin denetimi altındaki Büyük postane altında Ankara ve Anadolu ile bağlantıyı sağlamak üzere gizli telgraf merkezi kurulması.

Ankara'dan Kütahya'ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkeş Ethem ve kardeşi Tevfik'le görüşmesi ve 26/27 Aralık'ta görüşme sonucunu telgrafla Atatürk'e bildirmeleri (Çerkeş Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı şartlar ileri sürmüşler, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele) Beylerin cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir(!) [Kocatürk]

Mebus heyetinin Kütahya'da Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik ile görüşmesi. (Çerkez Ethem ve kardeşleri bu görüşmede bazı koşullar ileri sürmüşler, özellikle de Albay Fahrettin Bey ve Refet Paşa'nın cepheden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir.)


1919 - Atatürk'ün, Kaman'dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kapalı oluşu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam'da geçirmesi.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in General Milne'e söyledikleri: "Mustafa Kemal hareketinin bastırılması, şüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerekmektedir. İğneleme politikası büsbütün akılsızlık olur." [Kocatürk]


#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı