İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

[Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 4 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


[Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma [Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma [Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma [Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma [Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma
[Test Edin] Yüzünüzden Karakterinizi Okuyun | Fizyonomi = Yüz Okuma

Fizyonomi = Yüz Okuma
Yüz okuma, çok sayıda deneylerin yapılması sonucu elde edilen istatistiklere dayanarak insanın yüz yapısı ve karakter özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Gözlerimizin rengi, bakışlarımızın buğusu, saçlarımızın dalgalı ya da düz oluşu, dudaklarımızın inceliği, çenemizin uzunluğu ve yüzümüze ait diğer tüm organların biçimi, kişiliğimize dair önemli ipuçları veriyor. Yüz okuma sanatını bilenler, karşılarında duran insanın karakterine, hastalıklarına dair tüm bilgileri yüzünden alabiliyorlar.
Alnınız aşırı enliyse, siz kibirli ve övünmeyi seven biri olabilirsiniz, küçük ve yuvarlak bir alnınız varsa, durum daha da fena; çünkü siz yalancı, kibirli ve yüzeysel düşünen birisiniz. Gözlerinizin rengi koyu kahve veya koyu maviyse güvenilir, ciddi, koyu gri ise cimrisiniz. Göz kapaklarınız aşırı büyükse ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden birisiniz, alt göz kapaklarınız sarkıksa alkole meyliniz var demektir. Bu örnekler istenildiği kadar uzatılabilir, çünkü yüzdeki tüm organların değişik biçimlerine ait karakter tahlilleri mevcut.

“Bu belirleme ancak yüzü oluşturan tüm organların özelliklerinin tek tek incelenmesiyle mümkün olabilir. Hatta bununla da sınırlı kalmayıp karşınızdaki insanın doğup, büyüdüğü coğrafyayı, yaşadığı iklimi de göz önünde bulunduracak kadar geniş çaplı zihinsel bir donanım gerekir. Günümüzde önemli bir bilim dalı haline gelmeye başlayan fizyonomi, gizli servislerden büyük şirketlere kadar pek çok alanda kullanılmaya başlandı.”

Günümüzdeyse fizyonomi birçok ülkede; insan kaynakları, genel yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmede, satış tekniklerini ilerletmede, personel alımında ve mülakatlar gerçekleştirmede başarı oranını artırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, günümüzde en son gelişmelerden biri olarak hastalara teşhis koymada fizyonominin de uygulandığını görmekteyiz.

İŞTE SİZİN FİZYONOMİ TESTİNİZ. UYGULAYIN SONUCU OKUYUN…

Derleme : KişiselBaşarı


#2
Esesli

Esesli

  KD ™ Kadim Dost

 • Yetkili
 • 5.814 İleti
 • Gender:Male
 • Location:EsEsli
 • Interests:sinema bilgisayar seyahat
Fizyognomi Nedir?"Fizyognomi" terimi, Yunanca physis-doğa ve gnomon-yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Porta (1535-1615)´ya göre gnomon, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelmektedir; yani, Fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta´ya göre, doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz. Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.

F.J. Gall 1805 yılında yayınladığı "Yeni Anatomik ve Fizyolojik Sistem" adlı eserinde kafatası haritasını çizmiştir. 1. ve 2. şekillerde kafatasının önden ve yandan görünümü verilmiştir.

Gall´a göre 2,3,9,15-21 rakamlarıyla işaretlenmiş yetenekler sadece insana aittir. Diğer yetenekler insanların yanı sıra hayvanlara da aittir. 3. ve 4. şekillerde kafatası iki taraftan görüntülenmiştir: önden ve yandan...


Şekil 1. Alın kısmı

1. Fiziksel sevgi
2. İyilik, şefkat, ihsan
3. Çelişki hissi
4. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
5. Hilekarlık
6. Hırsızlığa yatkınlık
7. Onur
8. Şöhret tutkusu, ihtiras
9. Tedbirlilik, dikkatlilik
10. Eğitilme, ehlileştirilme
11. Mekan içgüdüsü.
12. Yüz hafızası
13. Sözel hafıza
14. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği.
15. aaaafizik akıl
16. Zeka
17. Şiirsel yetenek.
18. İyi kalplilik, açık yüreklilik
19. İmitasyon, taklit
20. Dinsel içgüdü
21. istikrarlılık, dengelilik
22. Tedbirlilik, dikkatlilik
23. Kişilik içgüdüsü.


Şekil 2. Yan kısım


1. Fiziksel sevgi
2. Çelişki hissi
3. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
4. Hilekarlık
5. Hırsızlığa yatkınlık
6. Onur
7. Şöhret tutkusu, ihtiras
8. Tedbirlilik, dikkatlilik
9. Eğitilme, ehlileştirilme
10. Mekan içgüdüsü
11. Yüz hafızası
12. Sözel hafıza
13. Benzerliği hızlı algılama yeteneği
14. aaaafizik akıl
15. Zeka
16. Şiirsel yetenek
17. iyi kalplilik, açık yüreklilik
18. İmitasyon, taklit
19. Dini içgüdü
20. istikrarlılık, dengelilik
21. Tedbirlilik, dikkatlilik
22. Kişilik içgüdüsü
23. Görünümü muhafaza etme içgüdüsü
24. Düşüncelerini kolayca ifade ederek konuşabilme yeteneği
25. Ses hissi
26. Mekanik içgüdü
27. Sayısal his
28. Dostluk, egemenlik altında olma.
29. Suçluluk, hırsızlık.Şekil 3. İnsan Kafatası


I. Eğitilme yeteneği

2. Yer ve yön hissi


Kişilik hisleri


3. Renk hissi
4. Ses hissi
5. Sayı
6. Konuşma
7. Dil yeteneği
8. Sanat hissi
9. Hırsızlık
10. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği
11. Felsefi zeka (l2 ile birleşiyor)
12. Muhakeme hissi
13. Organizatörlük yeteneği (9,10-12,14) iyi kalplilik
14. Dinî konulara ilgi
15. Taklit, imitasyon hissi (14 ile birleşiyor)


Şekil 4. İnsan kafatasının yandan görünümü


L Eğitilme yeteneği

2. Yer ve yön hissi
3. Renk hissi
4. Ses hissi
5. Sayı
6. Sanat hissi
7. Hırsızlık.
8. Benzerliği hızlı algılama yeteneği.
9. Felsefi muhakeme
10. Zeka
11. Organizatörlük yeteneği.
12. iyi kalplilik
13. Dini konulara ilgi
14. Taklit hissi.
15. Kararlılık.
16. Cinsel eğilim hissi.
17. Kişisellik hissi
18. Dostluk, asılılık.
19. Savaşkanlık, yırtıcılık
20. Adam öldürme
21. Hilekarlık
22. Kibirlilik
23. Şöhret tutkusu
24. Tedbirlilik, ölçülü davranma.

Gall´ın sistemi dışında başka sistemler de mevcuttu (örneğin, "Spurzheim sistemi"). Ayrıca ünlü frenoloji bilim adamı Casare Lombroso´yu örnek gösterebiliriz. Bir hekim olan Casare Lombroso mahkumların kişilikleri üzerinde incelemeler yapmış, bunların birçoklarını gözlem altında bulundurmuş, huy ve hareketlerini, düşüncelerini, yaşayış ve geçmişlerini araştırmış; cezaevlerinde ölen mahkumların cesetleri üzerinde otopsiler yapmıştır. Bütün bu deneylerden sonra Lombroso bazı İnsanların suçlu olarak doğdukları kanaatine varmıştır.

Lombroso´ya göre, doğuşta suçlu adı verilen bu suçlular, bedenlerinde bulunan bazı gayri tabiilikler, stigmat veya anomaliler ile ayrılırlar. Fizik,, biyolojik ve psikolojik olarak sınıflandırılan bu anomaliler onları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltir. Lombroso´ya göre, fizik anomalleri çeşitli suçlu kategorilerinde başka başkadır, örneğin, adam öldüren ve hırsızlar, bakışlarının ve fizyonomilerinin belirtileriyle birbirinden ayrılırlar. Adam öldürenlerin bakışları soğuk, donuk, sabittir; gözleri kanlıdır. Hırsızlarda ise bakışlar hileli, hareketli ve gözler eğridir.

Yüz yapısı, beden yapısı ve insan karakter arasında bağlantı kuran görüşler belli bir zaman sonra eleştirilere uğramış ve hesap olunmaya başlamıştır. Fakat, bu sistemler, çağdaş psikolojide birçok hususta temel dayanak oluşturmuştur. Yüz biçimi ve beden yapısı, iç salgı bezlerimizin oluşturduğu dengeleşmeyle, karakter ve şahsiyet özelliklerimiz arasındaki ilişkiler, frenolojiyi geliştirenler tarafından bilimsel olmayan yöntemlerle araştırılmıştır. Ancak değişen çalışmaların özü değil, yalnızca yöntemleri olmuştur.

Alıntıdır.

Konu Hale tarafından 12 Kasım 2012 Pazartesi - 13:04 tarih ve saatinde düzenlenmiştir


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Yüz Okuma – Fizyognomi : Gall´ın Kafatası HaritasıGall´ın Kafatası Haritası F.J. Gall 1805 yılında yayınladığı “Yeni Anatomik ve Fizyolojik Sistem” adlı eserinde kafatası haritasını çizmiştir.


Resmi ekleyen1. ve 2. şekillerde kafatasının önden ve yandan görünümü verilmiştir.

Gall´a göre 2,3,9,15-21 rakamlarıyla işaretlenmiş yetenekler sadece insana aittir. Diğer yetenekler insanların yanı sıra hayvanlara da aittir.

3. ve 4. şekillerde kafatası iki taraftan görüntülenmiştir: önden ve yandan…


Şekil 1. Alın kısmı


1. Fiziksel sevgi
2. İyilik, şefkat, ihsan
3. Çelişki hissi
4. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
5. Hilekarlık
6. Hırsızlığa yatkınlık
7. Onur
8. Şöhret tutkusu, ihtiras
9. Tedbirlilik, dikkatlilik
10. Eğitilme, ehlileştirilme
11. Mekan içgüdüsü.
12. Yüz hafızası
13. Sözel hafıza
14. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği.
15. Metafizik akıl
16. Zeka
17. Şiirsel yetenek.
18. İyi kalplilik, açık yüreklilik
19. İmitasyon, taklit
20. Dinsel içgüdü
21. istikrarlılık, dengelilik
22. Tedbirlilik, dikkatlilik
23. Kişilik içgüdüsü.


Şekil 2. Yan kısım


1. Fiziksel sevgi
2. Çelişki hissi
3. Kişilik, bireylik, ferdiyet hissi
4. Hilekarlık
5. Hırsızlığa yatkınlık
6. Onur
7. Şöhret tutkusu, ihtiras
8. Tedbirlilik, dikkatlilik
9. Eğitilme, ehlileştirilme
10. Mekan içgüdüsü
11. Yüz hafızası
12. Sözel hafıza
13. Benzerliği hızlı algılama yeteneği
14. Metafizik akıl
15. Zeka
16. Şiirsel yetenek
17. iyi kalplilik, açık yüreklilik
18. İmitasyon, taklit
19. Dini içgüdü
20. istikrarlılık, dengelilik
21. Tedbirlilik, dikkatlilik
22. Kişilik içgüdüsü
23. Görünümü muhafaza etme içgüdüsü
24. Düşüncelerini kolayca ifade ederek konuşabilme yeteneği
25. Ses hissi
26. Mekanik içgüdü
27. Sayısal his
28. Dostluk, egemenlik altında olma.
29. Suçluluk, hırsızlık.


Şekil 3. İnsan Kafatası


1. Eğitilme yeteneği
2. Yer ve yön hissi Kişilik hisleri
3. Renk hissi
4. Ses hissi
5. Sayı
6. Konuşma
7. Dil yeteneği
8. Sanat hissi
9. Hırsızlık
10. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği
11. Felsefi zeka (l2 ile birleşiyor)
12. Muhakeme hissi
13. Organizatörlük yeteneği (9,10-12,14) iyi kalplilik
14. Dinî konulara ilgi
15. Taklit, imitasyon hissi (14 ile birleşiyor)


Şekil 4. İnsan kafatasının yandan görünümü


1.
Eğitilme yeteneği
2. Yer ve yön hissi
3. Renk hissi
4. Ses hissi
5. Sayı
6. Sanat hissi
7. Hırsızlık.
8. Benzerliği hızlı algılama yeteneği.
9. Felsefi muhakeme
10. Zeka
11. Organizatörlük yeteneği.
12. iyi kalplilik
13. Dini konulara ilgi
14. Taklit hissi.
15. Kararlılık.
16. Cinsel eğilim hissi.
17. Kişisellik hissi
18. Dostluk, asılılık.
19. Savaşkanlık, yırtıcılık
20. Adam öldürme
21. Hilekarlık
22. Kibirlilik
23. Şöhret tutkusu
24. Tedbirlilik, ölçülü davranma.


Gall´ın sistemi dışında başka sistemler de mevcuttu (örneğin, “Spurzheim sistemi”). Ayrıca ünlü frenoloji bilim adamı Casare Lombroso´yu örnek gösterebiliriz.

Bir hekim olan Casare Lombroso mahkumların kişilikleri üzerinde incelemeler yapmış, bunların birçoklarını gözlem altında bulundurmuş, huy ve hareketlerini, düşüncelerini, yaşayış ve geçmişlerini araştırmış; cezaevlerinde ölen mahkumların cesetleri üzerinde otopsiler yapmıştır. Bütün bu deneylerden sonra Lombroso bazı İnsanların suçlu olarak doğdukları kanaatine varmıştır.

Lombroso´ya göre, doğuşta suçlu adı verilen bu suçlular, bedenlerinde bulunan bazı gayri tabiilikler, stigmat veya anomaliler ile ayrılırlar. Fizik, biyolojik ve psikolojik olarak sınıflandırılan bu anomaliler onları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltir.

Lombroso´ya göre, fizik anomalleri çeşitli suçlu kategorilerinde başka başkadır, örneğin, adam öldüren ve hırsızlar, bakışlarının ve fizyonomilerinin belirtileriyle birbirinden ayrılırlar. Adam öldürenlerin bakışları soğuk, donuk, sabittir; gözleri kanlıdır. Hırsızlarda ise bakışlar hileli, hareketli ve gözler eğridir.Yüz yapısı, beden yapısı ve insan karakter arasında bağlantı kuran görüşler belli bir zaman sonra eleştirilere uğramış ve hesap olunmaya başlamıştır. Fakat, bu sistemler, çağdaş psikolojide birçok hususta temel dayanak oluşturmuştur. Yüz biçimi ve beden yapısı, iç salgı bezlerimizin oluşturduğu dengeleşmeyle, karakter ve şahsiyet özelliklerimiz arasındaki ilişkiler, frenolojiyi geliştirenler tarafından bilimsel olmayan yöntemlerle araştırılmıştır. Ancak değişen çalışmaların özü değil, yalnızca yöntemleri olmuştur.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fizyognomi - Yüz Okuma Sanatı"Fizyognomi" – “yüz okuma” terimi, Yunanca physis-doğa ve gnomon-yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Porta (1535-1615)'ya göre gnomon, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelmektedir; yani, fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta'ya göre, doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz.

Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.

Yüz okuma, yüzlerce yıllık gözlem ve istatistiki araştırmalara dayanan, insanı tanımaya yönelik, kullanan kişiye karşısındaki ile ilgili gerçekleri kontrol edilebilecek bazı ipuçları sağlayan bir araçtır.

İnsanlık tarihinde yüz şeklinin karakter çözümlenmesinde kullanılmaya başlanması en eski çağlara kadar uzanmaktadır. Milattan önceki yıllarda Çinlilerin yüz okumayı bir sanat haline getirdikleri belgelenmiştir. Eski Yunan uygarlığında da konuya ilişkin belirli kurallar geliştirildiği görülmektedir. Doğu kültüründe de kendine yer bulan yüz okuma, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın, 1756 yılında yazdığı Marifetname'sinde de karşımıza çıkmaktadır.

Bugün, davranışlarımızın %85'inin genetik kodlamayla oluştuğu tahmin edilmektedir. Yüz üzerinde dikkati çeken yüz yirmi adet ayırt edici özellik olduğu bulunmuş, bunlar içerisinden altmış sekiz ana özellik ortaya çıkmıştır. Konunun en tanınmış uzmanları Robert L. Whiteside ve William F. Burtis bin iki yüz denek üzerinde yaptıkları araştırmada insan karakterinin çözümlenmesinde istatistiki olarak %93 başarıya ulaşmışlardır.

Yukarıda bahsedilen ana ayırt edici özellikler; Alın, Kaşlar, Gözler, Burun, Ağız, Kulaklar, Yanaklar, Çene, Yüz Çizgileri, Yüz Şekli ve bunların kombinasyonlarıdır.

İncelenen kişilerle ilgili; düşünce süreçlerini nasıl belirledikleri, problemleri nasıl çözdükleri, iletişim kurma yöntemleri, iş hayatındaki davranışları, paraya verdikleri önem, öğrenmeye olan açlıkları ve cinselliğe bakış açıları gibi konularda, hayrete düşürücü ipuçları vermektedir.


Bilmek Ne Kazandırır?


Yüz okuma fikri, konuyu incelememiş bir kişi için inanılması güç olsa da, General Electric, MCI ve American Airlines gibi birçok tanınmış şirket, bu yeni iletişim destek aracını, İnsan Kaynakları, Kariyer Planlama, Satış Teknikleri Geliştirme, Motivasyon, İletişim Teknikleri, ve Koçluk gibi birçok alanda kullanmaktadır.

Sadece iş dünyasında değil, insanın olduğu her yerde, insanla ilgili her konuda, uygulama alanları vardır.

Bir gün, 'Bütün yetenek ve becerilerinizin yanında, yay şeklindeki kaşlarınız insan ilişkilerinde iyi olduğunuzu gösteriyor' diyerek size iş teklifi yapan bir uzman, ya da burnunuzun şeklinin sizin yalnız çalışma eğiliminde olduğunuzu gösterdiğini, bu nedenle takım çalışmasına uyum sağlamakta zorlanabileceğinizi söyleyen bir kariyer danışmanı ile karşılaşmanız mümkün. Belki de buna benzer kişilik çözümlemelerini siz de yapıyor olacaksınız.


Yüz Okuma Ne Değildir?


• Irkçı
• Önyargılı
• İnsanlara Şans Vermeyen
• Karşısındakini Rahatsız Eden
• Burçlar Gibi Kesin Kuralları Olan
• Tam Anlamı İle BilimselDEĞİLDİR.Örnekler:


Alın:
Kişilerin düşünme şekillerini ve düşüncelerini geliştirme metodlarını

Kaşlar: Düşünme ve karar verme ile ilgili süreçlerin nasıl çalıştığını

Gözler: Hayata bakış açılarını, yeni fikir ve kişilere açık olup olmamayı ve stres düzeyini

Göz Kapakları: Samimiyet isteği veya isteksizliğini

Burun: İş hayatındaki tercihlerini, finansal konulara duyarlılığını, iş tatmini ve güven konularına bakış açısını

Kulaklar: Karşısındakini etkileme ve etkilenme düzeyini, bağımsız hareket etme isteğini, gerçekçilik dengesini, verileri algılama ve kabul etme seçimlerini

Ağız: İletişim kurma ve kendini ifade etme isteğini, kötümserlik/iyimserlik dengesini

Dudaklar: Düşüncelerini ortaya koyma biçimini, cinselliğe bakış açısını, duygularını gizleme duyarlılığını

Dişler: İnatçılık ve utangaçlık yönlerini

Yanaklar: Kişisel kudreti, enerji kullanımı ve insanlara yardım edebilme becerisini

Çene: Gerektiğinde ağırlığını koyabilme yeteneğini, saldırganlık içgüdüsünü, eleştiriye açıklık isteğini

Gamzeler: Eğlenme isteğini, mizah yaklaşımını ve yardımseverlik isteğini

Çizgiler: Doğuştan sahip olunan kabiliyetleri, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları

Yüz Şekli: Kendine güveni, sabırsızlığı, arabuluculuk isteğini

Yüz Tipleri: Kişilerin hangi ağırlıkta yaklaşıma; zihinsel, fiziksel, duygusal, daha yatkın olduğunu

Kafa Şekilleri: İhtiyatlı ya da baskıcı olup olmadıklarını


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fizyognomi - Yüz Okuma Sanatı


Alın


Resmi ekleyen


"Yuvarlak ve Dolgun Alın (Alın ileri doğru)"


Problemlerle karşılaştıklarında, yaratıcı ve orijinal çözümler arayışındaki kişilerdir. Çözüm yollarını kısıtlayıcı yöntem ve katı kurallara dayalı sistemlerden hoşlanmazlar. Herhangi bir probleme çözüm bulmaları istendiğinde, kendi inandıkları yollardan ve baskı altında kalmadan çözüme ulaşmayı tercih ederler.

Sizce, bu tip kişilerin rutin işlerde çalışmaları uygun mudur?
KaşlarResmi ekleyen"Yay Gibi Kaşlar"


Zihinsel odaklanma noktaları çoğunlukla insan ağırlıklıdır. Çevrelerini anlayabilmek için insan ilişkilerini doğru algılamaları gerektiğini düşünürler. Herhangi bir konu anlatırken kişisel deneyimlerle ilişkilendirilmesi, konunun anlaşılmasını hızlandıracaktır. Bir fikir ya da teorinin teknik detaylarından çok gerçek hayatta nasıl bir etki yaratacağının ve nasıl uygulanacağının anlatılması ilgilerini çeker.

Sizce bilim adamı olabilirler mi?GözlerResmi ekleyen"Gözler Arası mesafe"


Yakın Aralık (Bir göz büyüklüğünden az)Detayların önem kazandığı görevler için çok uygun bir kişiliktir. Sadece detayları çok sevmekle kalmaz, onlarla ilgilenirken işlerindeki başarılarının da arttığı gözlenebilir. Muhasebe, teknik destek, analiz ve kontrol tipi görevlerde başarılı olabilirler. Konulara daha geniş bir bakış açısı ile bakabilme ve kendilerinden farklı diğer kişilikleri anlamakta zorlanabilirler.

Üst düzey yöneticilikten zevk alırlar mı?


"Gözlerin Açısı"


Aşağıya DoğruDünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan hoşlanmayan ve her an bir problem çıkmasını bekleyen bir kişiliktir. Aslında bu bakış açısı problemlerin en çabuk şekilde tespiti konusunda avantaj sağlar. İnsanlar bu tip kişilere dertlerini anlatmaktan zevk duyarlar. Bunun nedeni de gözlerdeki açının içten bir şefkat göstermesidir. Hatalarını kabul etmekte ve düzeltmekte iyi niyetlidirler. Başkalarından da aynı yaklaşımı beklerler.

Her takımda olması gereken bir oyuncu..."Gözlerin Derinliği"


Patlak GözlerDoğal olarak katılmaya hazır ve hevesli bir kişiliktir. Baş rol oynamasına gerek yoktur, ama yine de her oyunda rol almayı istemektedir. Araya girildiği ve sözü kesildiği takdirde olayı kişiselleştirmekte ve tenkit olarak düşünmektedir. Bazen bu nedenle, kişilerle arasına duygusal duvarlar koyduğu görülebilmektedir.

Onların fikrini sormadan, gideceğiniz filmi belirlemeyiniz...BurunResmi ekleyen


"Büyüklük ve Şekil"


Büyük Burun (Yüze oranla)Yaptığı işin, bulunduğu ortamda önemli bir katkısı olması gerektiğine inanır. Bu nedenle, yönetici, iş adamlığı veya süpervizörlük gibi konumlarda verimli çalışabilmektedir. Destek pozisyonlarında çalışmak zorunda kalırsa, iş tatmini konusunda oldukça zorlanabilir.

Montaj hattında çalışırken ne kadar mutlu olabilirler?"Burun ucu açısı"


Yukarı Doğruİyi zaman geçirmekten hoşlanan ve anlık davranışlara yatkın bir kişiliktir. İnsanlara karşı genellikle açıktırlar ve dinlemekten hoşlanırlar. Çok sabırlı bir dinleyici olmalarının yanında dinlediklerini birilerine anlatmaktan da hoşlanırlar.

Bu kişilerle sır paylaşımından önce bir kez daha düşünmekte fayda vardır....


Burun Ucu Yuvarlak ve Şiş


Belki de çocukluk yıllarında finansal bazı zorluklar yaşadıkları için, özellikle düzenli bir para akışının olması konusunda oldukça hassastırlar. Tasarruf yapmak, ihtiyaç duydukları güven duygusunu arttırmaktadır. Para ile ilgili konulara sadece ilgi duymakla kalmayıp, bu konularda bir uzman gibi konuşmaktan da hoşlanırlar.

Borç istemeden önce biraz daha düşünmek gerekebilir..KulaklarResmi ekleyen"Başa Yapışık Kulaklar"


Toplum tarafından kabul görmüş değerleri benimseyen ve kurallar çerçevesinde hareket etmeyi seven bir kişiliktir. Başkalarından farklı olamaya çalışmak veya beklenilmeyen kararlar almaktan hoşlanmaz. Karşısındakinin ne düşündüğünü tahmin etmede başarılı olduğu için pazarlama faaliyetlerinde de iyi performans gösterebilir.


"Kulak - Kaş Birleşmeleri"


Kulaklar Aşağıda, Kaşlar YukarıdaUzun dönemli ve mantıklı planlar yapmayı seven iyi bir dinleyicidir. En doğruyu bulmak için ihtiyacı olan bütün bilgileri sabırla bekleyebilir. Bir konu hakkında çok acil fikir yürütmesinin istenmesinden hoşlanmazlar.YanaklarResmi ekleyen"Dar Yanaklar"


Kısa süreli enerji kullanımları çok yoğundur. Ancak, sık sık da yenilenmeye ihtiyaç duyarlar. Kısa ve orta süreli toplantıların en enerjik katılımcılarıdır. Uzun süren çalışmalar ve ağır hareket eden insanlardan hoşlanmazlar. Belirli sürelerde durup, dinlenebilecekleri işlerde çok daha başarılı olabilirler.Çizgiler


"Alındaki Yatay Çizgiler"


Alında oluşan üç ya da daha fazla çizgi, bu kişilerin kendilerini geliştirmek üzere çok fazla uğraştıklarını göstermektedir. Çizgilerin boyu ve derinliği ilgilendikleri konularda ilerleme oranlarını göstermektedir. Bu çizgilere 'deha çizgisi' de denir. Çizgilerin bütün anlı kaplaması kişinin gerçek bir uzman olduğunu gösterebilir. Kesik çizgiler ise birden fazla uzmanlığı belirtmektedir.

Einstein'ın fotoğraflarında, alın çizgilerine dikkat ettiniz mi?


İnsanın Ben Haritası:


• A-Yaşından olgun, düşünmeyi seven
• B-Özellikle 50 yaşından sonra sindirim problemleri olasılığı; dudak yakınlarında herhangi bir yerde olabilir
• C-Kararlı
• D-Saldırgan, gerektiğinde acımasız
• E-Dalgın, düşünceli; benler kaşların sonunda veya saç çizgisinde olabilir
• F-Otorite eksikliğini gösteren doğal güzellik noktası
• G-Yeteneklerinden fazlasını dahi isteyen aşırı hırslı
• H-Aşırı cinsel arzuya sahip; benler burun üzerinde herhangi bir yerde olabilir
• I-Maddiyattan çok entellektüel olaylarla ilgili
• J-Dürüst ve açık
• K-Tembel ve bencil; benler sol kaş içerisinde bulunur
• L-Aşırı kararlı ve hırslı; benler sağ kaş içerisinde bulunur
• M-Yetenekli ancak ispat etmekte zorlanan
• N-Genellikle az güvenilir, başkalarını kullanmaya hevesli

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı