İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 3 yanıt gönderildi

#1
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male


Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları

Uluslararası Resmi Satranç Kuralları | DUBOV - İsviçre (Ünvan ve Rating) Kuralları

FIDE Satranç Kuralları
Fide, 2004 Ekim kongresinde aldığı karar ile oyun kurallarında değişiklik yaptı. 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren tüm satranç yarışma ve turnuvalarında geçerli olacak yeni kurallar, uygulanmaya başladı.

FIDE'nin, kurallar manzumesinin yapısı, maddelendirme ve anlam itibari ile yeni yaptığı uyarlamanın ardından federasyonumuz da aynı biçimde yeni uyarlamaları hayata geçirmiştir.

Tüm hakem ve diğer kullanıcılar için sitede yayınlanan biçimi referans olarak kabul edilecektir. Yeni yapısı ile Fide Satranç Kuralları ikinci baskı kitapçık olarak da kullanıcılara sunulmuştur. Kitapçık, Federasyonumuz veya İl Temsilcilikleriden edinilebilir.

Detaylı Kurallar Dökümanını İndermek İçin:
Fide Satranç Kuralları

--- > Diğer Resmi Uluslararası Satranç Kuralları İçin Konunun Diğer Mesajlarına Bakın < ---
#2
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
İSVİÇRE SİSTEMİ YARIŞMALAR YÖNETMELİĞİ

Kısa başlık: FIDE İsviçre Kuralları (FIDE Swiss Rules)1987 Genel Kurulunca onaylanmış. 1988, 1989, 1997 ve 1998 Genel Kurulları ve 1999 Yönetim Kurulunca değişiklikler yapılmıştır.

Kapsam: Bu yönetmelik, FIDE İsviçre Kuralları ile yönetileceği açıklanan FIDE Yarışmalarında ve FIDE kayıtlarına geçecek turnuvalarda kullanılacaktır. Bu nedenle, bu yönetmelikten sadece küçük sapmalara izin verilir, bu sapmalar yarışma başlamadan önce açıklanmalı ve katılımcıların özellikle bu konulara dikkati çekilmelidir.

Eşlendirmeler ve sonuçların değerlendirilmesinde bilgisayar ve bir program kullanılacaksa, bu, hakeme bir yardım olarak kabul edilir. Hakem bilgisayar çıktısını kabul edebilir veya değiştirebilir; çünkü sorumluluk ve son söz hakemindir.

Not: 1987 Genel Kurulunca onaylanan FIDE İsviçre Kurallarında (C04. A) rakiplerin değiş-tokuşu (madde 12.7) için sınırlama öngörülmüştü. Örneğin renkleri eşitlemek için, değiş-tokuş yapılacak oyuncular arasındaki rating farkının en fazla 100 puan olması gibi. 1988 Genel Kurulu, bunun sadece Maksi Turnuvalar için geçerli olmasına karar verdi. Oyuncu sayısı 2n’den çok olan (n: tur sayısı) turnuvalar Maksi’dir.

1988 Genel Kurulunca onaylanan FIDE İsviçre Kurallarında madde 10. 2 ve 10. 8’de parantez içinde yer alan ifadelerle beraber, madde 12.7 sadece Maksi turnuvalara uygulanacaktır.

A. İsviçre Sistemi Turnuvaların Temel Esasları

1. Oynanacak tur sayısı önceden açıklanır.

2. İki oyuncu aralarında sadece bir defa oynayabilirler.

3. Oyuncular eşit puanlı veya en yakın puanlı rakiplerle eşlendirilir.

4. Olanaklı ise, oyuncular siyahla oynadıkları sayıda beyazla oynarlar.

5. Olanaklı ise, oyuncular bir önceki turdaki renklerinin tersini alırlar.

6. Son sıralama, alınan puanların toplanmasıyla belirlenir: Galibiyet için 1 (bir) puan, beraberlik için 0,5 (yarım) puan ve yenilgi için 0 (sıfır) puan. Rakibi gelmeyen bir oyuncu 1 (bir) puan alır.

B. Genel Eşlendirme Kuralları

7. Eşlendirme Numaraları

Birinci turun eşlendirmesi yapılmadan önce, katılımcıların listesi hazırlanır ve katılımcılara listedeki sıralarına göre Eşlendirme Numarası verilir. En üst sıradaki ve en yüksek ratingli (kuvvet puanı) oyuncu 1 numaradır. Bu kurallarda 1 numara en üst (yüksek) eşlendirme numarası olarak geçecektir. Aynı kuvvet puanına sahip veya kuvvet puansız oyuncular, sırasıyla, FIDE unvanına, belki yerel kuvvet puanına göre sıralanırlar, olmazsa kura çekilir. Oyuncuların bilgilerini kaydetmek için eşlendirme kartları (B02. Rating Kuralları) kullanılabilir.

8. Tur Atlama

8.1. Bir turda oyuncu sayısı çift değilse, en alt puan grubunun en altındaki oyuncu tur atlatılır.

8.2. Bir oyuncu sadece bir defa tur atlatılır. Rakibi gelmediği için puan kazanan bir oyuncu, tur atlatılamaz.

8.3. Tur atlatılan oyuncu o tur için bir puan alır. Rakibi ve rengi yoktur.

9. Bir Puan Grubunun Eşlendirilmesi

9.1. Aralarında oynamamış iki oyuncu, eşlendirilmeleri halinde eğer birisi aynı rengi üst üste üç defa almayacaksa veya renk farkı ikiden çok olmayacaksa “Uygun Rakip” sayılırlar.

9.2. Aynı puanlı oyuncular bir puan grubunu oluştururlar. Oynanmış olan tur sayısının yarısı kadar puan almış oyuncular, medyan (orta) puan grubunu oluştururlar. Eşlendirmeye en üst puan grubundan başlanır ve medyan grubunun hemen öncesine kadar aşağı doğru devam edilir, buradan en alt puan grubuna geçilir ve yukarı doğru devam edilir, medyan grup sona bırakılır. Medyan grup aşağı doğru eşlendirilir.

9.3. Gruptaki oyuncular, eşlendirme işleminden önce aşağıdaki nedenlerden dolayı, grubu içinde uygun bir rakip bulamayan oyuncular, komşu gruba geçerler.
 • Oyuncu, grubundaki tüm oyuncularla oynamışsa,
 • Oyuncu, bir rengi diğerinden iki fazla almış ve grup içinde rengine uygun rakip bulamıyorsa,
 • Oyuncu, son iki tur aynı renkle oynamış ve grup içinde rengine uygun rakip bulamıyorsa,
 • Grubun sayısını çift yapmak gerekiyorsa,
Bu şekilde grup dışına geçen oyuncuya Artık Oyuncu “ denir. Artık oyuncunun nasıl seçileceği, “Artık Oyuncu Seçim Kuralları” bölümünde verilmiştir.

9.4. Gerekli kaydırmalar yapıldıktan sonra, gruptaki oyuncular eşlendirme numaralarına göre sıralanır ve üst yarıdaki oyuncularla alt yarıdaki oyuncuların eşlendirilmesi denenir. Buna “ Öngörülen Eşlendirme “ denir, rakip ve renk, uyum açısından gözden geçirilecektir. Gruptaki oyuncular 1, 2, 3……….n şeklinde numaralandırılırsa, öngörülen eşlendirme (renkleri dikkate almadan) şöyle olur: 1- (n/2+1); 2- (n/2+2). . . , n/2-n

9.5. Öngörülen eşlendirmede daha önce oynamış iki oyuncunun eşlendirmesi çıkarsa, alttaki oyuncu grup içindeki bir başkasıyla değiş-tokuş yapılır. Renklerin eşitlenmesi ve sırasıyla değişebilmesi için, olanaklı olan diğer değiş-tokuşlar da yapılabilir. Değiş-tokuşun nasıl yapılacağı Değiş-Tokuş Kurallarında açıklanmıştır.

9.6. Kilitlenmiş Bir Medyan Grubunun Eşlendirmesi:

Medyan grubu eşlendirilemiyorsa, aşağıdakiler adım adım yapılarak açılmalıdır:

· Eğer, üst gruptan gelen artık oyuncu sayısı alttan gelenlerden çok ise, alt grubun ilk eşlendirmesi bozularak, bu eşlendirmenin iki oyuncusu artık oyuncu olarak orta gruba dahil edilir. Medyan grubu eşlendirmesine yeniden başlanır.

· Eğer, yukarıda anlatıldığı biçimde olmuyorsa, o zaman üst grubun en yakın eşlendirmesi bozularak, bu eşlendirmenin iki oyuncusu artık oyuncu olarak orta gruba dahil edilir. Medyan grubu eşlendirmesine yeniden başlanır.

10. Artık Oyuncu Seçim Kuralları

10.1. Artık oyuncu, Madde 3’e uygun olarak veya grubu içindeki değiş-tokuşlara rağmen, uygun rakip bulunamadığı için başka bir gruba kaydırılan oyuncudur.

10.2. Aşağı doğru eşlendirme yaparken, artık oyuncu alt puan grubuna kaydırılır. Yukarı doğru eşlendirme yaparken, artık oyuncu üst puan grubuna kaydırılır.

Bir puan grubunun oyuncu sayısını çift yaparken, oyuncuların hak ettikleri rengi almalarını sağlayan ve farklı renklerle oynamış (oynayacak) oyuncuların sayısını azaltacak, oyuncuyu, artık oyuncu olarak belirleyin. (Maksi turnuvalarda, aşağı doğru eşlendirme yaparken artık oyuncu ile grubun son sırasındaki oyuncu arasındaki kuvvet puanı farkı, en fazla 100 puan olmalıdır, aksi halde en alttaki oyuncu artık oyuncu olur. Yukarı doğru eşlendirme yaparken, artık oyuncu ile grubun ilk sırasındaki oyuncu arasındaki kuvvet puanı farkı en fazla 100 puan olmalıdır, aksi halde en üstteki oyuncu artık oyuncu olur).

Beyaz isteyen oyuncuların sayısı ile siyah isteyen oyuncuların sayısı aynı ise, aşağı doğru eşlendirirken grubun en altındaki, yukarı doğru eşlendirirken grubun en üstündeki oyuncusu kaydırılır.

10.3. Aşağı yönde artık oyuncu belirlenmesinde seçenek varsa, kaydırılan gruptaki daha öncelikli artık oyuncuların rakipleri belirlendikten sonra, kalanlar arasında uygun bir rakip bulunabilen en alt sıradaki oyuncu, artık oyuncu olur.

10.4. Yukarı yönde artık oyuncu belirlenmesinde seçenek varsa, kaydırılan gruptaki daha öncelikli artık oyuncuların rakipleri belirlendikten sonra, kalanlar arasında uygun bir rakip bulunabilen en üst sıradaki oyuncu, artık oyuncu olur.

10.5. Eğer, kaydırılan oyuncuya, yeni grubunda uygun bir rakip bulunamıyorsa, esas grubundan bir başka oyuncuyla değiştirilmelidir, yoksa bir sonraki gruba kaydırılacaktır.

10.6. Üst puan grubundan aşağıya kaymış artık oyuncuları içeren bir grup eşlendirilirken, ilk önce, en yüksek puanlı (puanlar eşitse en üst numaralı) artık oyuncu eşlendirilir.

10.6.1 Üst puan grubundan aşağıya kaydırılmış artık oyuncuları içeren bir grup eşlendirilirken, daha üst numaralı artık oyuncu önce eşlendirilir.

10.6.2 Farklı puanlarla aşağıya kaymış oyuncuları içeren bir puan grubu eşlendirirken, en üst puanlı gruptan gelenler önce eşlendirilir (Bu, her zaman en üst numaralı oyuncu değildir.)

10.6.3 Aynı grup içinde aşağıdan ve yukarıdan gelmiş oyuncular varsa, (bu tabii ki orta grupta olur) önce aşağıya kayanlar, sonra yukarıya kayanlar ve nihayet kalan oyuncular eşlendirilir.

10.7. Alt puan grubundan yukarıya kaydırılmış artık oyuncuları içeren bir puan grubu eşlendirilirken, ilk önce en düşük puanlı (puanlar eşitse en alt numaralı) artık oyuncu eşlendirilir.

10.7.1 Alt puan grubundan yukarıya kaydırılmış artık oyuncuları içeren bir grup eşlendirilirken (grubun ikinci yarısındaki), ilk önce en alt numaralı artık oyuncu eşlendirilir.

10.7.2 Farklı puanlarla yukarı kaymış oyuncuları içeren bir grubu eşlendirirken, en alt puanlı gruptan gelenler önce eşlendirilir. (Bu, her zaman en üst numaralı oyuncu değildir.)


10.7.3 Puan gruplarının ikinci yarısındaki bir grupta aşağıdan ve yukarıdan kaymış oyuncular varsa, önce yukarı kayanlar sonra aşağı kayanlar ve nihayet kalan oyuncular eşlendirilir.

10.8. Aşağı doğru eşlendirirken, artık oyuncu, rengi uygun olan en yüksek numaralı oyuncuyla eşlendirilir (maksi turnuvalarda 100 puan aşağıya kadar gidilebilir). Yukarı doğru eşlendirirken, artık oyuncu, rengi uygun olan en düşük numaralı oyuncuyla eşlendirilir (maksi turnuvalarda 100 puan aşağıya kadar gidilebilir).

10.9. Geçmişleri ve kayacakları grupta rakip bulabilme durumlarına göre dört tip artık oyuncu önem sırasına göre şöyle sıralanırlar

a. Şu an bulunduğu gruba kayarak gelmiş ve bir sonraki grupta uygun rakip bulunamayan artık oyuncu,

b. Şu an bulunduğu gruba kayarak gelmiş ve bir sonraki grupta uygun rakibi olan artık oyuncu,

c. Bir sonraki grupta uygun rakip bulunamayan artık oyuncu,

d. Bir sonraki grupta uygun bir rakibi olan artık oyuncu,

Artık oyuncu seçiminde olanak varsa, aşağıdaki öncelik sırasına dikkat edilmelidir:

a. a tipi artık oyunculardan kaçının,

b. b tipi artık oyunculardan kaçının,

c. c tipi artık oyunculardan kaçının ,

10.10. Bir önceki turda kaydırılmış olan oyuncu aşağıdaki durumlara yol açıyorsa, grubun sayısını çift yapmak için kaydırılamaz.

· Yapılan bu işlem, Madde 10.9. a, b ve c maddelerinde tanımlanan türden artık oyuncular çıkmasına yol açmamalı,

· Yapılan bu işlem, gruptaki eşlendirme sayısını düşürmemeli,

11. Değiş Tokuş Kuralları

11.1. Madde 9. 4’de tanımlanan, öngörülen eşlendirme, eşlendirilecek oyuncuların daha önceki turlarda oynamamasını koşul koyan Madde 2’ye göre gözden geçirilir. Ve

a. aşağı doğru eşlendirirken, gözden geçirme en üst numaralı oyuncuyla başlar; eşlendirme Madde 2’ye aykırı ise, alt sıradaki oyuncu, uygun rakip bulunana dek değiştirilir; ya da,

b. yukarı doğru eşlendirirken, gözden geçirme en alt numaralı oyuncuyla başlar; eşlendirme Madde 2’ye aykırı ise, üst sıradaki oyuncu, uygun rakip bulunana dek değiştirilir.

11.2. Aşağıdaki örnekte altı oyuncu vardır ve aşağı doğru eşlendirirken, gruptaki en üst numaralı oyuncu olan 1 numaralı oyuncuya uygun rakip bulunmaya çalışılır.

Altı oyunculu grubun öngörülen eşlendirmesi şöyledir:

1–4, 2–5, 3–6

Örneğin, daha önce oynadıkları için 1–4 uygun değilse, 4 ile 5 yer değiştirilir, o zaman:

1–5, 2–4, 3–6 olur

1–5 eşlendirmesi de uygun değilse bir değişiklik daha yapılır. Öngörülen eşlendirme (1. sütun) ve 1 numaraya uygun rakip bulmak için yapılan sonraki değişiklikler şöyledir:

11.3 1 numaraya uygun bir rakip bulduktan sonra, mesela 6 numara olabilir, 2 numaraya uygun rakip aranır.

11.4 2 numaraya uygun bir rakip aranırken 1 numaraya da uygun bir rakip bırakılmış olmalıdır. Eğer bu yapılmıyorsa, mesela 1 ve 2 aralarında ve 6 numara haricinde grubun tüm oyuncularıyla oynamışlarsa, 1–6 eşlendirmesi tutulur ve 2 numara grup dışına kaydırılır ve

a. puan grubunun orijinal sayısı tek ve grubun sayısını çift yapmak için en altta yer alan 7 numaralı oyuncu kaydırılmış ise, onun yerine 2 numara kaydırılır ve 7, gruba geri alınır,

b. puan grubunun orijinal sayısı çiftse, kalan oyunculardan 2 ile beraber grubun en düşük numaralı oyuncusu, grubun sayısını çift tutmak için kaydırılır,

Diğer değiş-tokuş örnekleri daha detaylı olarak “İsviçre Sistemi Eşlendirme Kuralları”nda (C04. B) bulunabilir.

12. Renk Atama Kuralları

12.1. Elden geldiğince, değiş-tokuş yoluyla her oyuncu sırayla renk değiştirecek; çift numaralı turlar sonunda eşit sayıda siyah ve beyazla oynamış olacaktır. Ayrıca,

a. hiçbir oyuncuya, bir renk üst üste üç defa verilmeyecek, ve,

b. hiçbir oyuncuya, bir renk üç fazla sayıda verilmeyecektir.

12.2 İlk gözden geçirme ve değiş-tokuşlardan sonra, eşlendirilen oyuncuların daha önce oynamamış olmaları sağlanabilir; ikinci gözden geçirmede gerekli yerlerde değiş-tokuş yapılarak olabildiğince her oyuncuya sırası gelen rengi verilir ve renk sayıları eşitlenir.

12.3. Eğer eşlendirilen oyunculardan birisi, son iki tur aynı renkte oynamışsa rengi değiştirilmelidir. Eğer her ikisi de son iki tur aynı rengi almış ve grup içinde de uygun rakip bulunamıyorsa, biri veya her ikisi de kaydırılır.

12.4. Eşlendirilen oyuncuların ikisi de son tur aynı renkle oynamışlarsa, sırayla geri giderek renk geçmişlerine bakılır ve kimin renk değiştireceği belirlenir. Medyan ya da medyan üzeri grupta yer alan oyuncuların, renk geçmişleri de aynı ise, üst sıradaki oyuncuya sırası gelen rengi, söz konusu olan çift sayılı bir tur ise eşitliği sağlayan rengi verilir. Medyan altı grupta yer alan oyuncuların, renk geçmişleri de aynı ise, alt sıradaki oyuncuya sırası gelen rengi, söz konusu olan çift sayılı bir tur ise, eşitliği sağlayan rengi verilir.

12.5. Tek turlarda, olanaklı olduğu ölçüde, her oyuncuya, bir renk diğerinden sadece bir fazla verilecektir.

12.6. Çift turlarda, olanaklı olduğu ölçüde, her oyuncuya aynı sayıda siyah ve beyaz renk verilecektir.

Eşlendirilen her iki oyuncu da renk eşitlemesine gereksinim duyuyor ve başka oyuncularla da değiş-tokuş edilemiyorlarsa, Madde 12.4 uyarınca, kimin renginin eşitleneceğine renk geçmişine bakılarak karar verilir. Oyunculardan biri, bir rengi diğerinden iki fazla alacaktır. Madde 12.1. a ve 12.1. b’nin ihlal edilmemesi ve ilk fırsatta oyuncuların renk eşitliğinin sağlanması koşuluyla buna izin verilir.

12.7. Maksi turnuvalarda değiş-tokuş için aday seçiminde, sözgelimi, oyunculara sırası gelen renklerinin verilmesi amacıyla yapılan değiş-tokuşlarda, rating farkının 100 puan ya da altında olması koşulu aranır.

13. Son Tur Uygulanabilecek İstisnalar

Son turda, daha önce oynamamışlarsa aynı puanda olan oyuncuların eşlendirilmesini öngören Madde 3, renk eşitlemesi ve renklerin sırayla değişmesini düzenleyen maddelerden daha öncelikli olur. Bu, oyunculardan birinin aynı rengi üst üste 3 kez alması veya bir renkle diğerinden 3 fazla oynaması gerekse bile, böyledir.

C. Kısa Eşlendirme Örnekleri

14. Birinci Turun Eşlendirilmesi

14.1. Eğer oyuncu sayısı tek ise, kuvvet puanı sıralamasında en altta olan tur atlar.

14.2. 1 numaralı oyuncunun rengi kura ile belirlenir; listenin üst yarısındaki diğer tek numaralı oyuncular da 1 numaranın rengini alırlar. 2 numara ve üst yarıdaki diğer çift numaralar diğer rengi alırlar.

Kura çekimine bağlı olarak, 40 oyunculu bir turnuvanın ilk tur eşlendirmesi ya 1–21, 22–2, 3–23, 24–4 ya da, 21–1, 2–22, 23–3, 4–24. . . 20–40 şeklinde olur, ilk yazılan oyuncu beyazdır. Renklerin kurayla belirlendiği tek durum budur.

14.3. Oyunlarını kazanan oyuncular birer (1) puan, beraberlik yapanlar yarımşar (1/2) puan, kaybedenler ise sıfır (0) puan alır.

15. İkinci Tur

15.1. Oyuncular puanlarına göre gruplanırlar.

15.2. Tur Atlama.

Oyuncuların sayısı tekse, Madde 8’de açıklandığı gibi bir oyuncu tur atlar.

15.3. Eşlendirme en üst puan grubuyla (1 puan) başlar, en düşük puan grubuyla (0 puan) devam eder ve medyan grubuyla (0, 5) son bulur. Sonraki turların ikinci tur eşlendirmesi hakkında detaylı açıklama C.04.A bölümünde verilmiştir.

D. Diğer Konular

16. Eşitlik Bozma Kuralları

FIDE turnuvalarının çoğunda eşitlik bozma kuralları turnuva yönergesinde belirtilir. Bu yönergenin yokluğunda, eşitlik bozma öncelikleri aşağıdaki gibi belirlenir.

a. Katılımcılarının tümünün kuvvet puanına sahip olduğu isviçre sistemi turnuvalarda, eşitlik bozarken, önce, en düşük kuvvet puanlı birer rakibi çıkardıktan sonra kalanların toplamını alın. En yüksek toplama sahip olan oyuncu kazanır. Eğer hala eşitse birer düşük kuvvet puanlı rakibi daha çıkarın, eşitlik bozulana kadar aşama aşama gidin,

b. Bu durumun olmadığı isviçre sistemi turnuvalarda kademeli puan toplamına bakın. En yüksek toplama sahip olan oyuncu kazanır. Eğer hala eşitse, ilk tur puanlarını çıkarın, gerekirse ikinci turları ve gerekirse çıkarmaya devam edin.

17. Geç Girişler

FIDE Turnuva kurallarına göre FIDE yarışmasında yer alacak olan bir katılımcı, önceden bildirilmiş olan kura çekimi öncesi, oyun yerine gelmezse, turnuvadan çıkarılır. Katılımcının geç kalması kaçınılmazsa, bunu yazılı olarak bildirmesi halinde istisnai bir uygulama yapılabilir. Başhakem, bu durumda “geç katılımcı” olarak aşağıdaki şekillerde kabul edebilir:

a. Eğer oyuncu ilk tura yetişebilecekse, eşlendirme numarası verilerek olağan biçimde eşlendirmeye alınır,

b. Eğer oyuncu ancak ikinci (veya üçüncü) tura yetişebilecekse, bulunamayacağı turlar için eşlendirmeye alınmaz. Oynamadığı turlar için puan almaz ve turnuvaya gelince eşlendirme numarası verilir ve eşlendirmeye dahil edilir. Bu durumlarda, oyunculara turnuva başında verilen eşlendirme numaraları geçicidir. Katılımcı listesi kapanınca numaralar kesinleşir ve çizelgelerde gerekli düzeltmeler yapılır. Ortada bulunmayan bir oyuncu tur atlatılamaz.

18. Oyuncuların Yararına Değişikler

FIDE İsviçre Kuralları oyuncuları tarafsız ve tutarlı bir biçimde eşlendirir ve farklı hakemler bu kuralları izlediğinde aynı eşlendirmeyi bulmalıdırlar. Unvan normu kazanabilmeleri için oyuncuların yararına olabilecek değişikliklerle ilgili bir teklif GRAZ Kongresinde red edilmiştir.

19. 1997 KIŞINEV Kongresinde belirtildiği gibi onaylanmış programlar aşağıda verilmiştir:

PETUNIA Hollanda Sistemi, GMB Lim Sistemi, SWISS CHESS Hollanda Sistemi, SVBOSS CHESS Hollanda Sistemi, DUBOV, BURSTEIN SİSTEMİ (GA 1998)

20. Turnuva Raporlarında Hakemin Bildirmesi Zorunlu Bilgiler:

20.1. FIDE’ye rapor hazırlanırken, hakem hangi resmi FIDE İsviçre Sisteminin kullanıldığını bildirecektir. (GA 1997)

20.2. Başka bir sistem kullanılacaksa, hakem bu sistemin kurallarını İsviçre Eşlendirme Komitesinin inceleyebilmesi için göndermek zorundadır. (GA 1997)

20.3. Bir oyuncunun norm alabilmesi için eşlendirmede değişiklik yapıldığı ispat edilebiliyorsa, Ölçüm-Terfi Komisyonuna bir rapor gönderilerek, Etik Komisyonun disiplin tedbirleri uygulaması sağlanabilir. (GA 1997)

21. Mevcut İsviçre Sistem Kurallarına Ekler
(Hollanda Sistemi)


B2, B5, ve B6’da verilen kurallar, son turda %50’den fazla puanlı gruplarda, var olandan daha fazla eşlendirmeye yol açıyorlarsa, kullanılmazlar. Bu kuralların uygulanmasıyla, eşlendirme sayısı değişmiyorsa, kullanılırlar.

22. Aynı Federasyondan Olanların Eşlendirilmesi

Yaş Grupları ve Gençler Dünya Şampiyonalarında aynı federasyona mensup ve %50’nin üzerinde puanı olan oyuncular son üç turda eşlendirilmeyecektir. (EB99)

#3
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
FIDE İSVİÇRE SİSTEMİ KURALLARI

Ratinge Dayanan İsviçre Sistemi

Fide’nin, 1992, 1997 ve 1998 Genel Kurulu’nda onaylanmıştır.

Burada, Fide’nin ortaya koyduğu kurallar, bir turnuva hazırlığı ve turnuvanın gerçekleştirilmesine yönelik bir anlatım ile sunulmuştur.

İsviçre Sistemi ile bir turnuva sürdürülecek ise yapılacak ilk işler o turnuva için başvuran oyuncuların listesini turlardan belli bir süre önce elde etmektir.

A. Başlangıç, Kavram ve Tanımları

A.1 Rating (Kuvvet Puanı)

Başvuru sırasında oyuncular tarafından bildirilen tüm kuvvet puanlarının, hakemler tarafından, geçerli kuvvet puanı listesine göre kontrol edilmesi gereklidir. Bir oyuncu için güvenilir bir kuvvet puanına ulaşılamıyorsa, hakemler, yarışma başlamadan, oyuncunun kuvvet puanı hakkında olabildiğince doğru bir tahminde bulunmalıdırlar. (Alman Ingo ya da İngiliz BCF’in dönüştürülmesi için; rating = 2840 - 8 x INGO = 600 + 8 x BCF)

A.2 Sıralama

Yalnızca eşlendirme amacıyla olmak üzere oyuncular, aşağıda yer alan ölçütlere göre sıralanırlar.

a. Puan (Skor)

b. Rating (Kuvvet Puanı)

c. FIDE unvanı (GM-WGM-IM-WIM-FM-WFM-unvansız)

d. Alfabetik (turnuva yönergesinde, önceden, bunun yerine başka bir ölçüt kullanılacağı açıklanmamışsa.)

Sıralama, (ilk sıra) eşlendirme numaralarının belirlenmesi amacıyla ilk turdan önce (tüm puanlar sıfırken) yapılır. En üstteki oyuncu 1 numaralı oyuncu olur, sonraki oyuncular da 2,3 gibi numaralar alarak sıralanır.

A.3 Puan Grupları

Eşit puana sahip oyuncular, bir homojen * puan grubunu oluştururlar. Bir puan grubunun eşlendirilmesinden sonra, rakip olmadığı için eşlendirilmemiş olarak kalan oyuncular, bir sonraki puan grubuna kaydırılırlar; böylece bu grup heterojen ** hale gelir. Heterojen bir puan grubu eşlendirilirken, bu grup içerisine sonradan gelen oyuncular, elden geldiğince öncelikli olarak eşlendirilir, kalan oyuncular homojen hale getirilerek eşlendirmeye devam edilir.

Oyuncularının en az yarısı, üst puan grubundan gelen heterojen bir puan grubu da, homojen olarak kabul edilir.

A.4 Kaydırmalar

Heterojen bir puan grubunun eşlendirilmesi sırasında, farklı puana sahip oyuncular birbirleri ile eşlendirilerek karşılaşacaklardır.

Aynı oyuncuların sonraki turda, aynı durumla karşılaşmamaları için, eşlendirme kartına işaret konulmalıdır. Üst sıradaki oyuncuya aşağı kaydırma işareti ( aşağı ok ), alttaki oyuncuya da yukarı kaydırma işareti ( yukarı ok ) konur.

A.5 Tur Atlamalar

Toplam oyuncu sayısı tek ise (ya da olacaksa), en alttaki oyuncu eşlendirilemeyecektir. Bu oyuncu tur atlamış olur. Rakibi ve rengi olmaksızın 1 puan alır. Tur atlayan oyuncu, her zaman, bir aşağıya kaydırma işlemi görmüş gibi değerlendirilir.

A.6 Alt Gruplar

Her puan grubu eşlendirilirken, S1 ve S2 olarak adlandırabileceğimiz iki alt gruba ayrılır. Heterojen bir puan grubunda, S1, bir üst puan grubundan aşağıya kaydırılmış oyuncuların tümünü içerir. Homojen bir puan grubunda, S1, puan grubundaki oyuncu sayısının (aşağıya yuvarlatılmış) üstte kalan yarısını içerir. S1’de yeralan oyuncu sayısı ”p” ile

(*) Homojen: Saf, arı, katışıksız

(**) Heterojen: Farklı özellikte varlıkların içinde bulunduğu, karışık,

gösterilir ve yapılacak eşlendirme sayısını belirtir. Her iki halde de, S2, puan gurubundaki kalan tüm oyuncuları içerir.

S1 ve S2’de yeralan oyuncular A.2 ye göre (sıralamada anlatıldığı biçimde) işlem görerek sıralanırlar.

A.7 Renk Farkları ve Renk Tercihleri

Bir oyuncunun renk farkı, beyazlarla oynadığı oyun sayısından, siyahlarla oynadığı oyun sayısının çıkarılması ile bulunur.

Bir turun ardından renk tercihi, her oyuncu için belirlenebilir.

a. Bir oyuncunun renk farkı, 1’den büyük ya da -1’den küçükse, ya da oyuncu son iki turda aynı renkle oynamışsa, bir “ Mutlak Renk Tercihi “ ortaya çıkar. Renk farkı<0 ise, yani negatif ise, ya da oyuncu son iki oyununu siyahla oynamışsa beyaz, aksi halde siyahtır. Bu durumda (zorunlu) renk, eşlendirme kartına öncelikle işlenmelidir. (Bu kural, %50’den fazla skor yapmış oyunculara son turda uygulanmaz).

b. Bir oyuncunun renk farkı, sıfırdan farklı ise “ Kuvvetli Renk Tercihi “ ortaya çıkar. Renk farkı<0 ise, renk tercihi beyaz, aksi halde siyahtır.

c. Bir oyuncunun renk farkı sıfır ise, renk tercihi bir önce oynanan oyuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu durumda renk farkı, +0 ya da -0 olarak yazılır (yukarıdaki sırayla beyaz ya da siyah).

İlk turdan önce, bir oyuncunun (çoğunlukla en üst sıradakinin) renk tercihi kurayla belirlenir.

A.8 “x” in Tanımı

Homojen ya da heterojen bir puan grubunda, tüm renk tercihlerinin karşılanamadığı eşlendirmelerin sayısı, “x” ile gösterilir.

x aşağıda belirtilen yolla hesaplanır:

w = renk tercihi beyaz olan oyuncuların sayısı.

b = renk tercihi siyah olan oyuncuların sayısı.

q = puan grubundaki oyuncu sayısının yarısı, yukarı yuvarlanmış olarak.

Eğer b>w ise x=b-q, değilse x=w-q dur.

A.9 Yer Değiştirmeler ve Değiş-Tokuşlar

a. Doğru bir eşlendirme yapabilmek için sıklıkla S2 içindeki sıralamayı değiştirmek gerekir (daha önce birbiri ile oynamış olmaları, renk uyumu gibi nedenlerle). Bu türden bir değişikliğe, “Yer Değiştirmeadı verilir.

b. Homojen bir puan grubunda S1 ve S2’de yer alan oyuncuları “ Değiş-Tokuş “ etmek gerekebilir. Her bir değiş-tokuştan sonra, S1 ve S2, A.2 de anlatıldığı gibi uygun olarak sıralanmalıdır.

B. Eşlendirme Ölçütleri

Mutlak Ölçütler

Bu ölçütlerin dışına çıkılamaz. Gerekirse oyuncular bir alt puan grubuna kaydırılırlar.

B.1 a. İki oyuncu birden fazla karşılaşamaz.

b. Oynamadan puan alan bir oyuncu; ister tur atlayarak, ister rakibinin gelmemesi sonucu bu puanı almış olsun, tur atlayamaz.

B.2 a. Hiçbir oyuncunun renk farkı >+2 ya da <-2 olamaz.

b. Hiçbir oyuncu arka arkaya üç kez aynı rengi alamaz.

B.2’de anlatılan durum, %50’den fazla puan almış oyuncuların son turdaki eşlendirilmelerinde kullanılmaz.

Göreceli Ölçütler

Burada sıralananlar aşağıya doğru azalan önceliğe sahiptirler. Elden geldiğince gerekleri yerine getirilmelidir. Bu ölçütlere uymak için, yer değiştirme ya da değiş-tokuş yapılabilir, fakat hiçbir oyuncu aşağı puan grubuna kaydırılmamalıdır.

B.3 Birbirleriyle eşlendirilen iki oyuncu arasındaki puan farkı olabildiğince az, ideal olarak sıfır olmalıdır.

B.4 Olabildiğince çok sayıda oyuncu renk tercihlerini almalıdır. ( Bir puan gurubunun x değeri sıfırdan farklıysa bu kural göz önüne alınmaz. Her karşılanamayan renk tercihi için, x’ ten bir eksiltilir.)

B.5 Hiç bir oyuncu ard arda gelen iki turda aynı yönde kaydırılamaz.

B.6 Hiç bir oyuncu iki tur öncekiyle aynı yönde kaydırılamaz.

B.5 ve B6 da anlatılan durum, %50’den fazla puan almış oyuncuların son turdaki eşlendirilmelerinde kullanılmaz.

C. Eşlendirme Yordamları (Prosedürleri)

En üstteki puan grubundan başlanılarak, aşağıdaki yordamlar, tüm puan gruplarına kabul edilebilir bir eşlendirme elde edilinceye kadar uygulanır. Ardından renk atama kuralları kullanılarak hangi oyuncuların beyazla oynayacağı belirlenir.

C.1 Eğer bir oyuncuya, yer aldığı puan grubu içinden B.1 ve B.2 kurallarını ihlal etmeksizin bir rakip bulunamıyorsa:

· eğer bu oyuncu bir üst puan grubundan kaydırılmışsa C.12 uygulanır,

· eğer bu puan grubu en alttaki puan grubuysa C.13 uygulanır,

· Bunun dışındaki tüm durumlarda oyuncu, sonraki puan gurubuna kaydırılır.

C.2 A.8 e göre, x belirlenir.

C.3 A.6 ya göre p belirlenir.

C.4 En üstteki oyuncular S1’e, kalan tüm oyuncular S2’ye yerleştirilir.

C.5 S1 ve S2’ deki oyuncular A.2 ye göre sıralanır.

C.6 S1’in en üstteki oyuncusu, S2’nin en üstteki oyuncusu ile eşlendirilir; S1’in üstten ikinci oyuncusu, S2’nin üsten ikinci oyuncusu ile eşlendirilir ve böyle devam eder. Böylelikle B.1 ve B.2 ye uygun olarak (Mutlak Ölçütlere) p sayıda eşlendirme elde ediliyorsa, bu puan grubunun eşlendirmesi tamamlanmış demektir.

· Homojen puan gruplarında: kalan oyuncular bir sonraki puan grubuna kaydırılır. Bu puan gurubuna C.1 den yeniden başlanır.

· Heterojen puan gruplarında: yalnızca aşağıya kaydırılmış oyuncular eşlendirilinceye kadar sürdürülür. Geriye kalan homojen grup için C.2 den başlanır.

C.7 S2 içinde, D.1 e uygun bir yer değiştirme yapılır ve C.6 dan yeniden başlanır.

C.8 Homojen (artık) bir puan grubunda: S1 ve S2 arasında D.2 ye uygun bir değiş-tokuş yapılır. C.5 ten yeniden başlanır.

C.9 Aşağı kaydırma için; B.5 ve B.6 ölçütlerinden vazgeçilir (bu sırayla) ve C.4 ten yeniden başlanır.

C.10 Artık Homojen gruplarda: aşağıya kayarak eşlendirilmiş oyunculardan en altta olanının, eşlendirmesi geri alınır; bu oyuncu için C.7 den başlanılarak yeni bir rakip bulunmaya çalışılır.

· Eğer bu oyuncu için başka bir eşlendirme bulunamıyorsa; önce B.6 sonra B.5 den (yukarıya kaydırma ölçütlerinden) vazgeçilir ve C.2 den yeniden başlanır.

C.11 x’in p’den küçük kalması koşuluyla: x bir arttırılır. Artık bir grup eşlendirilirken aşağıya kaydırılmış tüm oyuncuların eşlendirmeleri de geriye alınır. C.3 den yeniden başlanır.

C.12 Heterojen bir grupta: önceki puan grubunun eşlendirmesi geri alınır. Eğer, bu önceki puan grubunda, şu andakinden başka bir oyuncunun aşağıya kaydırılmasıyla bir eşlendirme yapılabiliyor ve bu şimdi, önceki puan grubunda p sayıda eşlendirme yapılmasına izin veriyorsa, geçerli kabul edilir.

C.13 En alt puan grubunda: sondan bir önceki puan grubunun eşlendirmesi yapılmaz. Sondan bir önceki puan grubunun eşlendirmesi yapılırken, en alt puan grubunun da eşlendirmesinin yapılabilmesini sağlayacak bir yol aranır. Eğer, sondan bir önceki puan grubunda p sıfır olursa (bu, en alt puan grubunda doğru bir eşlendirme yapılmasını sağlayacak bir eşlendirme bulunamadığı anlamına gelir) son alt iki puan grubu birleştirilererek yeni bir en alt puan grubu oluşturulur. Böylelikle şimdi bir başka puan grubu, sondan bir önceki puan grubu haline gelmiştir; geçerli bir eşlendirme elde edilinceye kadar bu yordam yinelenir.

C.14 p, bir azaltılır (ve eğer x’in orijinal değeri sıfırdan büyükse, x’de bir azaltılır). p’nin değeri sıfıra eşit olmadığı sürece C.4 den yeniden başlanır. Eğer p sıfırsa, tüm puan grubu, bir sonrakine kaydırılır. Bu puan grubunda C.1 den yeniden başlanır.

D. Yer Değiştirme ve Değiş-Tokuş Yordamları (Prosedürleri)

Örnek: S1, 1, 2, 3, 4 ve S2, 5, 6, 7, 8 (bu sırayla) numaralı oyuncuları içermektedir.

D.1 S2 içindeki yer değiştirmeler en alttaki oyuncuyla başlamalı ve öncelik aşağı doğru azalmalıdır:

İpucu: 5, 6, 7 ve 8 rakamlarıyla oluşturulabilen sayılar yukarıdan aşağıya olan öncelikle sıralanır.

D.2 S1 ve S2 arasında değiş-tokuş uygulanırken, değiş-tokuş yapılan numaralar arasındaki fark, elden geldiğince küçük olmalıdır. Çeşitli seçeneklerin farkları eşitse, S1’in en alttaki oyuncusu seçilir.

Yukarıdaki matris uygulanması gereken değiş-tokuşların sırasını gösterir.

Bir oyuncunun değiş-tokuşu: a) 4 ve 5; B) 4 ve 6; c) 3 ve 5; vb... 2 ve 7'ye kadar.

İki oyuncunun değiş-tokuşu: j) 3+4 ile 5+6; k) 3+4 ile 5+7; l) 2+4 ile 5+6 vb. Her değiş-tokuştan sonra S1 ve S2, A2’ye göre sıralanmalıdır.

Anımsatma: Eğer, puan grubundaki oyuncu sayısı tekse, S1’deki oyuncu sayısı, S2’den bir eksiktir. Böylelikle oyuncu sayısı 7 olurken; S1, 1, 2 ve 3; S2, 4, 5, 6 ve 7 numaralı oyuncuları içerir. Bu durumda gereken değiş-tokuşlar, yukarıdakinden S1 ve S2’deki tüm rakamlar bir eksiltilerek bulunur. İkinci matrisin son kolonu geçersiz hale gelir.

E. Renk Atama Kuralları

Her bir eşlendirme için aşağıya doğru azalan öncelikle uygulanır.

E.1 Her iki tarafın renk tercihleri verilir,

E.2 Kuvvetli renk tercihi verilir,

E.3 En yakın turda farklı (olması gerekenden-sırası gelenden) renkle oynamış olanların, izleyen rengi verilir

E.4 Üst sıradaki oyuncunun renk tercihi verilir,

E.5 İlk turda S1’de bulunan tüm çift numaralı oyuncular, S1’ deki tüm tek numaralı oyunculardan bir renk farkı alırlar.

F.Son Anımsatmalar

F.1 Tamamlanan eşlendirme açıklanmadan önce sıralanır:

Sıralama ölçütleri (aşağıya doğru azalan öncelikle):

· Eşlendirilen en yüksek puanlı oyuncu;

· Eşlendirilen her iki oyuncunun puanlarının toplamı;

· Eşlendirilen, A.2 ye göre daha üst sırada yer alan oyuncu.

F.2 Tur atlamalar, gerçekte oynanmamış oyunlar, bir oyuncunun geç kalması ya da hiç gelmemesi nedeniyle oluşan kayıplar, renk hesabına alınmaz, ileriki turlarda bu türden eşlendirme gerçekleşirse bu eşlendirme kuraldışı sayılmaz.

F.3 Beş turun ardından renk geçmişi SBB-S (yani, 4. turda geçerli bir oyun oynanmamıştır, nötr) olan bir oyuncu, 3’e uygun olarak, -SBBS ile oynamış gibi değerlendirilir. Benzer biçimde BS-BS ise –BSBS, ve SBB-S-B ise - -SBBSB olarak değerlendirilir.

F.4. Birinci tur başlamadan önce, tüm oyuncular aynı homojen puan grubunda olduklarından, A.2 ye göre sıralanan S1’in en üstteki oyuncusu, S2’nin en üstteki oyuncusu ile oynar ve eğer oyuncu sayısı tekse, en alt sıradaki oyuncu tur atlar.

F.5 Turnuvadan çekilen oyuncular bir daha eşlendirilmezler. Belirli bir turda oynamayacakları bilinen oyuncular, o turda eşlendirilmezler ve sıfır puan alırlar.

F.6 Resmi olarak duyurulmuş bir eşlendirme, mutlak eşlendirme ölçütlerine (B.1 ve B.2 ye) aykırı değilse, değiştirilmez.

F.7 Eğer,

· Sonuç yanlış yazılmış, ya da

· Bir oyun yanlış renklerle oynanmış, ya da

· Bir oyuncunun kuvvet puanının düzeltilmesi gerekiyor ise ve bu da yapılmış eşlendirmeyi etkiliyorsa,

Bunlardan biri ya da birkaçının, açıklanmış fakat oynanmamış eşlendirmenin değiştirilip değiştirmeyeceğine hakem karar verir.

Yarışma yönergesi aksini söylemedikçe:

F.8 Hakemin bilgisi olmaksızın bir tura katılmayan oyuncular, turnuvadan çekilmiş sayılırlar.


F.9 Ertelenmiş oyunlar eşlendirilirken berabere olmuş gibi değerlendirilirler.

F.10 Son sıralama yapılırken aşağıdaki ölçütler uygulanır (aşağıya doğru azalan öncelikle):

· En yüksek puana sahip olan; birden fazla katılımcının nakdi ödülleri paylaşmaları için aynı puanda olmaları gerekir,

· Birincilik söz konusu olduğunda, birbirlerine karşı oynadıkları oyunlarda en iyi sonuca sahip olan,

· Rakiplerinin kuvvet puanı ortalaması en yüksek olan,

· Kura sonucu,

#4
Erkan

Erkan

  Sanki Çok Önemli Kararlar Alacak Gibiyim Ama, Du Bakalım ?

 • Yönetici
 • 5.702 İleti
 • Gender:Male
FIDE İSVİÇRE SİSTEMİ KURALLARI

Ratinge Dayanan İsviçre Sistemi

Fide’nin, 1992, 1997 ve 1998 Genel Kurulu’nda onaylanmıştır.

Burada, Fide’nin ortaya koyduğu kurallar, bir turnuva hazırlığı ve turnuvanın gerçekleştirilmesine yönelik bir anlatım ile sunulmuştur.

İsviçre Sistemi ile bir turnuva sürdürülecek ise yapılacak ilk işler o turnuva için başvuran oyuncuların listesini turlardan belli bir süre önce elde etmektir.

A. Başlangıç, Kavram ve Tanımları

A.1 Rating (Kuvvet Puanı)

Başvuru sırasında oyuncular tarafından bildirilen tüm kuvvet puanlarının, hakemler tarafından, geçerli kuvvet puanı listesine göre kontrol edilmesi gereklidir. Bir oyuncu için güvenilir bir kuvvet puanına ulaşılamıyorsa, hakemler, yarışma başlamadan, oyuncunun kuvvet puanı hakkında olabildiğince doğru bir tahminde bulunmalıdırlar. (Alman Ingo ya da İngiliz BCF’in dönüştürülmesi için; rating = 2840 - 8 x INGO = 600 + 8 x BCF)

A.2 Sıralama

Yalnızca eşlendirme amacıyla olmak üzere oyuncular, aşağıda yer alan ölçütlere göre sıralanırlar.

a. Puan (Skor)

b. Rating (Kuvvet Puanı)

c. FIDE unvanı (GM-WGM-IM-WIM-FM-WFM-unvansız)

d. Alfabetik (turnuva yönergesinde, önceden, bunun yerine başka bir ölçüt kullanılacağı açıklanmamışsa.)

Sıralama, (ilk sıra) eşlendirme numaralarının belirlenmesi amacıyla ilk turdan önce (tüm puanlar sıfırken) yapılır. En üstteki oyuncu 1 numaralı oyuncu olur, sonraki oyuncular da 2,3 gibi numaralar alarak sıralanır.

A.3 Puan Grupları

Eşit puana sahip oyuncular, bir homojen * puan grubunu oluştururlar. Bir puan grubunun eşlendirilmesinden sonra, rakip olmadığı için eşlendirilmemiş olarak kalan oyuncular, bir sonraki puan grubuna kaydırılırlar; böylece bu grup heterojen ** hale gelir. Heterojen bir puan grubu eşlendirilirken, bu grup içerisine sonradan gelen oyuncular, elden geldiğince öncelikli olarak eşlendirilir, kalan oyuncular homojen hale getirilerek eşlendirmeye devam edilir.

Oyuncularının en az yarısı, üst puan grubundan gelen heterojen bir puan grubu da, homojen olarak kabul edilir.

A.4 Kaydırmalar

Heterojen bir puan grubunun eşlendirilmesi sırasında, farklı puana sahip oyuncular birbirleri ile eşlendirilerek karşılaşacaklardır.

Aynı oyuncuların sonraki turda, aynı durumla karşılaşmamaları için, eşlendirme kartına işaret konulmalıdır. Üst sıradaki oyuncuya aşağı kaydırma işareti ( aşağı ok ), alttaki oyuncuya da yukarı kaydırma işareti ( yukarı ok ) konur.

A.5 Tur Atlamalar

Toplam oyuncu sayısı tek ise (ya da olacaksa), en alttaki oyuncu eşlendirilemeyecektir. Bu oyuncu tur atlamış olur. Rakibi ve rengi olmaksızın 1 puan alır. Tur atlayan oyuncu, her zaman, bir aşağıya kaydırma işlemi görmüş gibi değerlendirilir.

A.6 Alt Gruplar

Her puan grubu eşlendirilirken, S1 ve S2 olarak adlandırabileceğimiz iki alt gruba ayrılır. Heterojen bir puan grubunda, S1, bir üst puan grubundan aşağıya kaydırılmış oyuncuların tümünü içerir. Homojen bir puan grubunda, S1, puan grubundaki oyuncu sayısının (aşağıya yuvarlatılmış) üstte kalan yarısını içerir. S1’de yeralan oyuncu sayısı ”p” ile

(*) Homojen: Saf, arı, katışıksız

(**) Heterojen: Farklı özellikte varlıkların içinde bulunduğu, karışık,

gösterilir ve yapılacak eşlendirme sayısını belirtir. Her iki halde de, S2, puan gurubundaki kalan tüm oyuncuları içerir.

S1 ve S2’de yeralan oyuncular A.2 ye göre (sıralamada anlatıldığı biçimde) işlem görerek sıralanırlar.

A.7 Renk Farkları ve Renk Tercihleri

Bir oyuncunun renk farkı, beyazlarla oynadığı oyun sayısından, siyahlarla oynadığı oyun sayısının çıkarılması ile bulunur.

Bir turun ardından renk tercihi, her oyuncu için belirlenebilir.

a. Bir oyuncunun renk farkı, 1’den büyük ya da -1’den küçükse, ya da oyuncu son iki turda aynı renkle oynamışsa, bir “ Mutlak Renk Tercihi “ ortaya çıkar. Renk farkı<0 ise, yani negatif ise, ya da oyuncu son iki oyununu siyahla oynamışsa beyaz, aksi halde siyahtır. Bu durumda (zorunlu) renk, eşlendirme kartına öncelikle işlenmelidir. (Bu kural, %50’den fazla skor yapmış oyunculara son turda uygulanmaz).

b. Bir oyuncunun renk farkı, sıfırdan farklı ise “ Kuvvetli Renk Tercihi “ ortaya çıkar. Renk farkı<0 ise, renk tercihi beyaz, aksi halde siyahtır.

c. Bir oyuncunun renk farkı sıfır ise, renk tercihi bir önce oynanan oyuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu durumda renk farkı, +0 ya da -0 olarak yazılır (yukarıdaki sırayla beyaz ya da siyah).

İlk turdan önce, bir oyuncunun (çoğunlukla en üst sıradakinin) renk tercihi kurayla belirlenir.

A.8 “x” in Tanımı

Homojen ya da heterojen bir puan grubunda, tüm renk tercihlerinin karşılanamadığı eşlendirmelerin sayısı, “x” ile gösterilir.

x aşağıda belirtilen yolla hesaplanır:

w = renk tercihi beyaz olan oyuncuların sayısı.

b = renk tercihi siyah olan oyuncuların sayısı.

q = puan grubundaki oyuncu sayısının yarısı, yukarı yuvarlanmış olarak.

Eğer b>w ise x=b-q, değilse x=w-q dur.

A.9 Yer Değiştirmeler ve Değiş-Tokuşlar

a. Doğru bir eşlendirme yapabilmek için sıklıkla S2 içindeki sıralamayı değiştirmek gerekir (daha önce birbiri ile oynamış olmaları, renk uyumu gibi nedenlerle). Bu türden bir değişikliğe, “Yer Değiştirmeadı verilir.

b. Homojen bir puan grubunda S1 ve S2’de yer alan oyuncuları “ Değiş-Tokuş “ etmek gerekebilir. Her bir değiş-tokuştan sonra, S1 ve S2, A.2 de anlatıldığı gibi uygun olarak sıralanmalıdır.

B. Eşlendirme Ölçütleri

Mutlak Ölçütler

Bu ölçütlerin dışına çıkılamaz. Gerekirse oyuncular bir alt puan grubuna kaydırılırlar.

B.1 a. İki oyuncu birden fazla karşılaşamaz.

b. Oynamadan puan alan bir oyuncu; ister tur atlayarak, ister rakibinin gelmemesi sonucu bu puanı almış olsun, tur atlayamaz.

B.2 a. Hiçbir oyuncunun renk farkı >+2 ya da <-2 olamaz.

b. Hiçbir oyuncu arka arkaya üç kez aynı rengi alamaz.

B.2’de anlatılan durum, %50’den fazla puan almış oyuncuların son turdaki eşlendirilmelerinde kullanılmaz.

Göreceli Ölçütler

Burada sıralananlar aşağıya doğru azalan önceliğe sahiptirler. Elden geldiğince gerekleri yerine getirilmelidir. Bu ölçütlere uymak için, yer değiştirme ya da değiş-tokuş yapılabilir, fakat hiçbir oyuncu aşağı puan grubuna kaydırılmamalıdır.

B.3 Birbirleriyle eşlendirilen iki oyuncu arasındaki puan farkı olabildiğince az, ideal olarak sıfır olmalıdır.

B.4 Olabildiğince çok sayıda oyuncu renk tercihlerini almalıdır. ( Bir puan gurubunun x değeri sıfırdan farklıysa bu kural göz önüne alınmaz. Her karşılanamayan renk tercihi için, x’ ten bir eksiltilir.)

B.5 Hiç bir oyuncu ard arda gelen iki turda aynı yönde kaydırılamaz.

B.6 Hiç bir oyuncu iki tur öncekiyle aynı yönde kaydırılamaz.

B.5 ve B6 da anlatılan durum, %50’den fazla puan almış oyuncuların son turdaki eşlendirilmelerinde kullanılmaz.

C. Eşlendirme Yordamları (Prosedürleri)

En üstteki puan grubundan başlanılarak, aşağıdaki yordamlar, tüm puan gruplarına kabul edilebilir bir eşlendirme elde edilinceye kadar uygulanır. Ardından renk atama kuralları kullanılarak hangi oyuncuların beyazla oynayacağı belirlenir.

C.1 Eğer bir oyuncuya, yer aldığı puan grubu içinden B.1 ve B.2 kurallarını ihlal etmeksizin bir rakip bulunamıyorsa:

· eğer bu oyuncu bir üst puan grubundan kaydırılmışsa C.12 uygulanır,

· eğer bu puan grubu en alttaki puan grubuysa C.13 uygulanır,

· Bunun dışındaki tüm durumlarda oyuncu, sonraki puan gurubuna kaydırılır.

C.2 A.8 e göre, x belirlenir.

C.3 A.6 ya göre p belirlenir.

C.4 En üstteki oyuncular S1’e, kalan tüm oyuncular S2’ye yerleştirilir.

C.5 S1 ve S2’ deki oyuncular A.2 ye göre sıralanır.

C.6 S1’in en üstteki oyuncusu, S2’nin en üstteki oyuncusu ile eşlendirilir; S1’in üstten ikinci oyuncusu, S2’nin üsten ikinci oyuncusu ile eşlendirilir ve böyle devam eder. Böylelikle B.1 ve B.2 ye uygun olarak (Mutlak Ölçütlere) p sayıda eşlendirme elde ediliyorsa, bu puan grubunun eşlendirmesi tamamlanmış demektir.

· Homojen puan gruplarında: kalan oyuncular bir sonraki puan grubuna kaydırılır. Bu puan gurubuna C.1 den yeniden başlanır.

· Heterojen puan gruplarında: yalnızca aşağıya kaydırılmış oyuncular eşlendirilinceye kadar sürdürülür. Geriye kalan homojen grup için C.2 den başlanır.

C.7 S2 içinde, D.1 e uygun bir yer değiştirme yapılır ve C.6 dan yeniden başlanır.

C.8 Homojen (artık) bir puan grubunda: S1 ve S2 arasında D.2 ye uygun bir değiş-tokuş yapılır. C.5 ten yeniden başlanır.

C.9 Aşağı kaydırma için; B.5 ve B.6 ölçütlerinden vazgeçilir (bu sırayla) ve C.4 ten yeniden başlanır.

C.10 Artık Homojen gruplarda: aşağıya kayarak eşlendirilmiş oyunculardan en altta olanının, eşlendirmesi geri alınır; bu oyuncu için C.7 den başlanılarak yeni bir rakip bulunmaya çalışılır.

· Eğer bu oyuncu için başka bir eşlendirme bulunamıyorsa; önce B.6 sonra B.5 den (yukarıya kaydırma ölçütlerinden) vazgeçilir ve C.2 den yeniden başlanır.

C.11 x’in p’den küçük kalması koşuluyla: x bir arttırılır. Artık bir grup eşlendirilirken aşağıya kaydırılmış tüm oyuncuların eşlendirmeleri de geriye alınır. C.3 den yeniden başlanır.

C.12 Heterojen bir grupta: önceki puan grubunun eşlendirmesi geri alınır. Eğer, bu önceki puan grubunda, şu andakinden başka bir oyuncunun aşağıya kaydırılmasıyla bir eşlendirme yapılabiliyor ve bu şimdi, önceki puan grubunda p sayıda eşlendirme yapılmasına izin veriyorsa, geçerli kabul edilir.

C.13 En alt puan grubunda: sondan bir önceki puan grubunun eşlendirmesi yapılmaz. Sondan bir önceki puan grubunun eşlendirmesi yapılırken, en alt puan grubunun da eşlendirmesinin yapılabilmesini sağlayacak bir yol aranır. Eğer, sondan bir önceki puan grubunda p sıfır olursa (bu, en alt puan grubunda doğru bir eşlendirme yapılmasını sağlayacak bir eşlendirme bulunamadığı anlamına gelir) son alt iki puan grubu birleştirilererek yeni bir en alt puan grubu oluşturulur. Böylelikle şimdi bir başka puan grubu, sondan bir önceki puan grubu haline gelmiştir; geçerli bir eşlendirme elde edilinceye kadar bu yordam yinelenir.

C.14 p, bir azaltılır (ve eğer x’in orijinal değeri sıfırdan büyükse, x’de bir azaltılır). p’nin değeri sıfıra eşit olmadığı sürece C.4 den yeniden başlanır. Eğer p sıfırsa, tüm puan grubu, bir sonrakine kaydırılır. Bu puan grubunda C.1 den yeniden başlanır.

[/color]

D. Yer Değiştirme ve Değiş-Tokuş Yordamları (Prosedürleri)

Örnek: S1, 1, 2, 3, 4 ve S2, 5, 6, 7, 8 (bu sırayla) numaralı oyuncuları içermektedir.

D.1 S2 içindeki yer değiştirmeler en alttaki oyuncuyla başlamalı ve öncelik aşağı doğru azalmalıdır:

İpucu: 5, 6, 7 ve 8 rakamlarıyla oluşturulabilen sayılar yukarıdan aşağıya olan öncelikle sıralanır.

D.2 S1 ve S2 arasında değiş-tokuş uygulanırken, değiş-tokuş yapılan numaralar arasındaki fark, elden geldiğince küçük olmalıdır. Çeşitli seçeneklerin farkları eşitse, S1’in en alttaki oyuncusu seçilir.

Bir oyuncunun değiş-tokuşu: a) 4 ve 5; B) 4 ve 6; c) 3 ve 5; vb... 2 ve 7'ye kadar.

İki oyuncunun değiş-tokuşu: j) 3+4 ile 5+6; k) 3+4 ile 5+7; l) 2+4 ile 5+6 vb. Her değiş-tokuştan sonra S1 ve S2, A2’ye göre sıralanmalıdır.

Anımsatma: Eğer, puan grubundaki oyuncu sayısı tekse, S1’deki oyuncu sayısı, S2’den bir eksiktir. Böylelikle oyuncu sayısı 7 olurken; S1, 1, 2 ve 3; S2, 4, 5, 6 ve 7 numaralı oyuncuları içerir. Bu durumda gereken değiş-tokuşlar, yukarıdakinden S1 ve S2’deki tüm rakamlar bir eksiltilerek bulunur. İkinci matrisin son kolonu geçersiz hale gelir.

E. Renk Atama Kuralları

Her bir eşlendirme için aşağıya doğru azalan öncelikle uygulanır.

E.1 Her iki tarafın renk tercihleri verilir,

E.2 Kuvvetli renk tercihi verilir,

E.3 En yakın turda farklı (olması gerekenden-sırası gelenden) renkle oynamış olanların, izleyen rengi verilir

E.4 Üst sıradaki oyuncunun renk tercihi verilir,

E.5 İlk turda S1’de bulunan tüm çift numaralı oyuncular, S1’ deki tüm tek numaralı oyunculardan bir renk farkı alırlar.

F.Son Anımsatmalar

F.1 Tamamlanan eşlendirme açıklanmadan önce sıralanır.

Sıralama ölçütleri (aşağıya doğru azalan öncelikle):

· Eşlendirilen en yüksek puanlı oyuncu;

· Eşlendirilen her iki oyuncunun puanlarının toplamı;

· Eşlendirilen, A.2 ye göre daha üst sırada yer alan oyuncu.

F.2 Tur atlamalar, gerçekte oynanmamış oyunlar, bir oyuncunun geç kalması ya da hiç gelmemesi nedeniyle oluşan kayıplar, renk hesabına alınmaz, ileriki turlarda bu türden eşlendirme gerçekleşirse bu eşlendirme kuraldışı sayılmaz.

F.3 Beş turun ardından renk geçmişi SBB-S (yani, 4. turda geçerli bir oyun oynanmamıştır, nötr) olan bir oyuncu, 3’e uygun olarak, -SBBS ile oynamış gibi değerlendirilir. Benzer biçimde BS-BS ise –BSBS, ve SBB-S-B ise - -SBBSB olarak değerlendirilir.

F.4. Birinci tur başlamadan önce, tüm oyuncular aynı homojen puan grubunda olduklarından, A.2 ye göre sıralanan S1’in en üstteki oyuncusu, S2’nin en üstteki oyuncusu ile oynar ve eğer oyuncu sayısı tekse, en alt sıradaki oyuncu tur atlar.

F.5 Turnuvadan çekilen oyuncular bir daha eşlendirilmezler. Belirli bir turda oynamayacakları bilinen oyuncular, o turda eşlendirilmezler ve sıfır puan alırlar.

F.6 Resmi olarak duyurulmuş bir eşlendirme, mutlak eşlendirme ölçütlerine (B.1 ve B.2 ye) aykırı değilse, değiştirilmez.

F.7 Eğer,

· Sonuç yanlış yazılmış, ya da

· Bir oyun yanlış renklerle oynanmış, ya da

· Bir oyuncunun kuvvet puanının düzeltilmesi gerekiyor ise ve bu da yapılmış eşlendirmeyi etkiliyorsa,

Bunlardan biri ya da birkaçının, açıklanmış fakat oynanmamış eşlendirmenin değiştirilip değiştirmeyeceğine hakem karar verir.

Yarışma yönergesi aksini söylemedikçe:

F.8 Hakemin bilgisi olmaksızın bir tura katılmayan oyuncular, turnuvadan çekilmiş sayılırlar.

F.9 Ertelenmiş oyunlar eşlendirilirken berabere olmuş gibi değerlendirilirler.

F.10 Son sıralama yapılırken aşağıdaki ölçütler uygulanır (aşağıya doğru azalan öncelikle):

· En yüksek puana sahip olan; birden fazla katılımcının nakdi ödülleri paylaşmaları için aynı puanda olmaları gerekir,

· Birincilik söz konusu olduğunda, birbirlerine karşı oynadıkları oyunlarda en iyi sonuca sahip olan,

· Rakiplerinin kuvvet puanı ortalaması en yüksek olan,

· Kura sonucu,
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı