İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Dünya Cüzzam - Lepra Günü Ve Cüzzam Haftası | 25 - 31 Ocak - Prof.Dr.Türkan Saylan'ın Söyledikleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 6 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Cüzzam Haftası | 25 - 31 Ocak
Resmi ekleyenProf. Dr. Türkan Saylan
Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Genel BaşkanıCüzzam, tanısı kolay, tedavisi kesin, erken tanı konduğunda önlenebilir, çağdışı bir hastalıktır.

Dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, aşırı üreme, iç savaşlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazınamamaktadır.

Bu nedenle, her yıl Ocak ayının son haftası Cüzzam haftası ve her son pazarı Dünya Cüzzam Günü olarak değerlendirilir.

Ülkemizde, Cumhuriyetle birlikte tutulan kayıtlara göre onbin civarında hastamız olmuş, 1960'larda Ankara Üniversitesi'den Doç. Dr. Etem Utku'nun önderliğinde ülke çapında tarama çalışmaları başlatılmıştır. Etem Utku, Van'da bir tarama sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirmiş, ardılları bu çabayı sürdürmüşlerdir.

Bugün, yapılan çalışmalar ve taramalar sonucu, yaşayan kayıtlı hastaların sayısı 2500'e inmiş olup, bunların tümüne yakınının özgün cüzzam (lepra) tedavisi tamamlanmıştır. Her yıl 10 - 15 kadar yeni hasta saptanmakta, bunlar da derhal tedavi edilmektedir. Tüm hastalarımız tedavilerini bitirmiş olmakla birlikte, yaşlılık hastalıkları, geç tanı nedeniyle oluşmuş geri dönmeyen sakatlıkları ve kötü sosyal durumları nedeniyle, Cüzzamla Savaş Derneklerinin katkılarıyla, devletin Cüzzam hastanelerinde (Ankara, Elazığ, İstanbul) tedavi ve yardım görmektedirler.

Cüzzam, günümüzde, ne yazık ki, hakkındaki bilgisizliğin sürmesi nedeniyle, hala korkulan ve insanları korkutmak - ürkütmek için kullanılan bir simge olmaya devam etmektedir. Bilinen eski ve sakat hastalar, hiç kimseye bir zararları olmadığı halde, damgalanmaktan (stigma) kurtulamamakta, çoğu kez anlayışsızlıkla karşılanıp dışlanabilmektedirler.

200.. yılı Cüzzam Haftası ve Cüzzam Gününde toplumumuza çağrımız, evrensel insan hakları doğrultusunda düşünme ve davranma yetisi kazanarak, her türlü özürlüyü olduğu gibi, cüzzam hastalarımızı da, kendilerinden biri olarak görmeleri, onları damgalamamaları, dışlamamaları, dostça, kardeşçe yaklaşmaları ve destek vermeleridir.

Çağdaş bir dünyada, biz insanlar, gönüllü kuruluşlar ve devlet olarak elele verip öncelikle, ÖNLENEBİLİR HASTALIKLARIN yok edilerek insanların daha sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için çaba göstermeliyiz.

200.. Dünya Cüzzam Gününde, artık hiç kimsenin önlenebilir olan bu çağdışı hastalığa yakalanmaması, eski hastalarımızın da ömürlerini huzur içinde ve dışlanmadan sürdürmesi en önemli dileğimizdir.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Yerli_ve_Yabanci_Bilim_insanlari_Biyografileri_f107/Prof_Dr_Turkan_Saylan_d_13_Aralik_1935_istanbu_t69880.html']Prof. Dr. Türkan Saylan (d. 13 Aralık 1935 İstanbul - 18 Mayıs 2009, İstanbul) | Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) Kurucu Üyesi Ve Başkan Yardımcısı - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Kurucularından - Türkan Saylan'a Mektuplar Yarışmasında Dereceye Girenler ...' target='_blank'>Prof.' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yerli_ve_Yabanci_Bilim_insanlari_Biyografileri_f107/Prof_Dr_Turkan_Saylan_d_13_Aralik_1935_istanbu_t69880.html']Prof. Dr. Türkan Saylan (d. 13 Aralık 1935 İstanbul - 18 Mayıs 2009, İstanbul) | Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) Kurucu Üyesi Ve Başkan Yardımcısı - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Kurucularından - Türkan Saylan'a Mektuplar Yarışmasında Dereceye Girenler ...

Konu Hale tarafından 19 Mayıs 2015 Salı - 07:21 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ülkemizde Lepra İle İlgili Merkezler Ve Kurumlarİstanbul(60 yataklı), Ankara(35 yataklì) ve Elazığ(260 yataklı) illerinde üç adet özel dal hastanesi lepraya yönelik olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Ayrıca İstanbul'da kurulmuş olan Cüzzamla Savaş Derneği (İzmir`de bir Şubesi vardır) ve Cüzzamla Savaş Vakfı ile Ankara`da Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği olarak gönüllü örgütlenmeler bulunmaktadır. Ankara`daki dernek Lepra Mecmuası adıyla bilimsel bir yayın organı çıkarmaktadır. İstanbul`daki dernek ve vakıf ise çeşitli sosyal etkinlikler yaparak ve yardımseverlerle ilişkiye geçerek hastaların sosyal sorunlarını çözümlemek, ekonomik açıdan yardımcı olmak, hasta çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla burs vermek, hastalara iş bulmak ve özellikle kendi yaşadıkları çevrede üretken hale getirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Tüm merkezler ve gönüllü kuruluşlar Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak her yıl Ocak ayının son haftasında Cüzzamla Savaş Haftası düzenlemektedirler. Tüm dünyada her yıl ocak ayının son pazar günü DSÖ`nün önerisiyle "Dünya Cüzzam Günü" olarak anılmaktadır.


ADRESLER VE TELEFON NUMARALARI:


İstanbul Tıp Fak. Lepra Araş.Uyg.Merkezi Çapa 0212-525 58 56

İstanbul Lepra Hastanesi Bakırköy 0212-572 61 22-570 10 26

Ankara Lepra Eğitim ve Araştırma Merkezi Dikimevi 0312-319 22 79

Elazığ Lepra Hastanesi Elazığ 0424-212 46 16-212 16 54

Cüzamla Savaş Derneği İstanbul 0212-572 71 89

Cüzamla Savaş Vakfı İstanbul 0212-572 71 89

Ankara Cüzam Savaş ve Araştırma Derneği Dikimevi 0212-319 22 79


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Cüzzam Haftası - 25–31 Ocak


1876’da Norveçli bilim adamı Armauer Hansen tarafından keşfedilen Cüzzam mikrobu öncelikle, deri ve siniri tutarak belirtilerini gösteren kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Ülkemizde Cüzzam hastalığı sosyal hastalıklar arasında sayılmaktadır. Her yeni bulunan hasta yaşamlarının sonuna kadar değişik gereksinimlerinin çözümlenmesi ve çevrelerinin kontrolü açısından kayıt altında tutulmaktadır. Yaklaşık 20 yıl içinde yapılan çalışmalarla birlikte ön çalışmaların başladığı 1983 yılından 2002 sonuna kadar ülkemizde toplam 561 yeni hasta kayda alınmıştır. Halen 2002 yılı sonu verilerine göre ülkemizde 2605 hasta bulunmakta ve bunlar kontrol altında tutulmaktadır. Bu hastaların yaş ortalaması 60.50’dir. Hastaların % 60.96’ini oluşturan 1588 hasta, lepranın sakatlık sınıflamasına göre 2. derece (%60) ve daha üzerinde olmak üzere sakattır. Yine aynı verilere göre 2002 yılı sonunda lepra tedavisi süren hasta sayısı 42’dir.

LEPRA hastaları daha çok kırsal kesimdeki yoksul hastalardır. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış bir kesimde yoğunlaşmaktadırlar. Genellikle çok çocuklu ailelerde yaygındır. Tek odada yaşayan, aynı kaptan yiyen, yetersiz ve tek tip beslenen, direnci düşük ailelerde enfeksiyon daha çabuk yayılır. Aile içinde uzun süre yakın temasta bulunulduğunda, hastalık, direnci düşük doğmuş küçük çocuklara geçiyor. Lepralı, tedavisini sürdürmüyorsa, sürekli öksürüp hapşırıyorsa başkasına bulaştırma olasılığı var; verem gibi. BCG verem aşısı, yüzde 60 düzeyinde lepra mikrobundan da kişiyi koruyor. Genetik yatkınlık da lepra hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir faktör.


Cüzzam Hastalığı Nasıl Yayılır?


Verem hastalığını yapan basille hemen hemen aynı türde olan bu mikroba karşı doğal bağışıklığın bulunmaması (İnsanların tümüne yakınında bu doğal bağışıklık vardır. Doğal bağışıklığın olmaması hali, insanlara kendinden önceki soylarından geçen bir özelliktir. Bu bağışıklık halini bir testle anlamak olasıdır.) ve Cüzzam mikrobu taşıyan bir hastayla uzun süreli ve yakın temas halinde olmak sonucunda hastalığa yakalanmak mümkündür. Erken teşhis ve tedavi edildiğinde kesinlikle iyileşen ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Hastalığın tek taşıyıcısı insandır.


Cüzzamın Belirtileri Nelerdir?


Aşağıda sıralanan belirtilerden bir veya bir kaçı Cüzzam hastalığını düşündürmelidir:


• Vücudun herhangi bir yerinde deriden açık renkte, oval veya yuvarlak, kabarık olmayan, hiçbir şikâyet yaratmayan kepeksiz, bazen hafif duyu kusuru gösteren leke.
• Çocuklarda ve gençlerde burunda sürekli tıkanma ve sık sık tekrarlayan burun kanamaları
• Deri üzerinde bir veya daha fazla kabarık plak şeklinde, kılsız, terlemeyen, kepekli, mutlaka duyu kusuru olan lezyonlar
• Belirli yerlerde özelikle ön kol iç yüzeyde duyu eksilmesi
• 4. ve 5. parmakların elde içe kıvrılması, avuç içi kaslarda erime başlaması, kol ve bacak sinirlerinde kalınlaşma ve ağrılı olmaları
• Kaşların uçlardan dökülmesi
• Vücutta pek çok yerlerde basilli nodüller
• Yüzde ödem, alın derisi ve kulakların morumsu kabarık ve sert nodüllerle dolması
• Diz ve dirseklerde yara izleri
• Alt göz kapaklarının kapanmaması.Hastalığın Tedavisi


Teşhisi gecikmiş ve hiç veya düzenli tedavi görmemiş durumlarda 10–15 yıl sonra sakatlıklar gelişir. Hastalıkların ilk teşhis ve tedavileri deri hastalıkları uzmanı bulunan devlet hastanelerinde yapılır.

Aynı verem tedavisinde olduğu gibi en az üç ilaçtan oluşan bir kombine tedavi ile en çok 2 yıl içinde hastalar tamamıyla tedavi edilmektedir.

Tedavide etkin ilaçların varlığı ve bulaşıcılık baskı altına alınabildiğinden hastalar sadece ön tedavi için hastaneye yatırılır ve şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi yoluna gidilebilir.


Türkiye’de Cüzzam


Ülkemizde cüzzam ile mücadeleyle, ilk kez Prof. Dr. Mazhar Osman’ın 1919 yılında 40 kadar lepra hastası için Bakırköy Akıl Hastanesi’nde özel bir bölüm açmasıyla başlandı. Bu girişim, ülkemizdeki ilk Cüzzam hastanesinin de temelini atan bir adım niteliğini taşıyor. Ancak Cüzzamın ülkemizde kontrol altına alınması konusundaki en kapsamlı girişim, 1976 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Türkan Saylan ve arkadaşlarınca kurulan Cüzzamla Savaş Derneği olarak kabul ediliyor. Ayrıca Ankara’da da Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği adında gönüllü örgütler bulunmaktadır. Ankara’daki dernek Lepra Mecmuası adıyla bilimsel bir yayın organı çıkarmaktadır. İstanbul’daki dernek ve vakıf ise çeşitli sosyal etkinlikler yaparak ve yardımseverlerle ilişkiye geçerek hastaların sosyal sorunlarını çözümlemek, ekonomik açıdan yardımcı olmak, hasta çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla burs vermek, hastalara iş bulmak ve özellikle kendi yaşadıkları çevrede üretken hale getirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Tüm merkezler ve gönüllü kuruluşlar Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak her yıl Ocak ayının son haftasında Cüzzamla Savaş Haftası düzenlemektedirler. Tüm dünyada her yıl ocak ayının son pazar günü Devlet Sağlık Örgütü’nün önerisiyle "Dünya Cüzzam Günü" olarak anılmaktadır.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Cüzzam Haftası | 25 - 31 Ocak• 30 Ocak - Cüzzam Hastalığıyla Savaş Haftası


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cuzam_Cuzzam_Lepra_Hansen_Hastaligi_Nedir_Belir_t17845.html#top']Cüzam -Cüzzam - Lepra - Hansen Hastalığı Nedir? | Belirtileri - Çeşitleri Nelerdir? Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır? Cüzzam'lı hastaların yakınlarının kontrolü nasıl olmalı? ' target='_blank'>Cüzam' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cuzam_Cuzzam_Lepra_Hansen_Hastaligi_Nedir_Belir_t17845.html#top']Cüzam -Cüzzam - Lepra - Hansen Hastalığı Nedir? | Belirtileri - Çeşitleri Nelerdir? Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır? Cüzzam'lı hastaların yakınlarının kontrolü nasıl olmalı?

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Cüzzam Haftası | 25 - 31 Ocak• 30 Ocak - Cüzzam Hastalığıyla Savaş Haftası


Resmi ekleyen24 yaşındaki cüzzamlı bir hasta#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Cüzzam Haftası | 25 - 31 Ocak


Prof. Dr. Türkan Saylan


Türkan Saylan, cüzzam hastalığına kendisini adamış bir kadındı.


Resmi ekleyenİnsanların yanından geçerken bile önceleri ürktüğümüz o cüzzamlı insanlarla el ele, kol kola, yanak yanağa birlikte ve hatta tamamiyle cüzzamlılardan oluşmuş bazı köylerde onlarla birlikte yaşadı Türkan Saylan.


Resmi ekleyenÖlüm yıl dönümünde bu büyük kadını Saygı Ve Sevgiyle anıyoruz. Sen hep yaşayacaksın.


Resmi ekleyenKadim Dostlar ™ Yönetimi

Konu Hale tarafından 01 Ağustos 2015 Cumartesi - 12:25 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı