İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

İstanbul Şehir Rehberi | Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri - Önemli Telefonlar Rehberi

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 46 yanıt gönderildi

#1
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti


İstanbul Şehir Rehberi | Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri - Önemli Telefonlar Rehberi
Eğlence ve Kültür Sanat Etkinlikleri


Resmi ekleyen

İstanbul, tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kalabalık şehri.
Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyadaki en kalabalık 6. şehirdir. 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. İstanbul'un Avrupa'daki bölümüne Rumeli yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu yakası denir. Dünyada iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür. 32 ilçesi vardır.

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır.

46 Mesajdan oluşan İstanbul Şehir Rehberi arşivi için diğer mesajları inceleyin ...
#2
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
Etimoloji


M.Ö. 667 yılında; İstanbul'a yerleşim kuran kolonist Megaralılar şehri o dönemdeki kralı Byzas için "Bizantium" ismini koymuştur. M.S. 196 yılında da Roma İmparatoru Septimius Severus şehri bir saldırı sonrasında ele geçirmiş, ancak bu sırada şehir bir harabe haline gelmiştir. Şehri yeniden onarınca, bir çok Romalı da İstanbul'a göç etmiştir. Her ne kadar Severus şehre oğlunun ismi Augusta Antonina (İmparator olunca ismi Antoninus Caracalla olmuştur) vermek istese de rivayete göre, Konstantin şehre Konstantinopolis ismini vermesinden öncesine kadar halk arasında bu şehre Nova Roma (Yeni Roma) deniliyordu.

Konstantin de en başında şehrin resmi ismini Nova Roma koymak istedi; ancak dini anlaşmazlıklar çıkınca bundan vazgeçti. İstanbul adının kökeninin Antik Yunancaya da dayandığı rivayet edilir. Türkler İstanbul'u ele geçirmesi sırasında ve öncesinde; Selçuklularda olduğu gibi şehre Stamboul-Stambul demekteydiler. Türklerin yanı sıra; 10'uncu yüzyılda Arapların 12'inci yüzyılda da Ermenilerin şehre bu isimle çağırdıklarını öngörürler. Ancak; devlet işlerinde Osmanlı İmparatorluğu Konstantiniyye ismini kullanır.

Şehrin İstanbul-İstambol ismini sık kullanması ise 17'inci yüzyılda; Evliya Çelebi'nin şehirden bu isimle bahsetmesiyle başlar. İstanbul kelimesi Yunanca "εις την Πόλιν" ya da "στην Πόλη" (eis tén pólin ya da sten pole =şehire doğru ya da şehirde ) tümcesinden gelir. 18'inci yüzyılda III. Mustafa döneminde ise; paraların üzerinden Konstantiniyye kaldırılarak, İstambol'u koyunca resmiyete dönüşür. (1770)

İstanbul'a farklı isimler veren pek çok dil vardır:

* Rumca: Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis, Vizantion
* Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
* Slavca: Çargrad, Konstantingrad
* İbranice: איסטנבול (İs-tan-bul), Ortaçağ'da קושטא (Kuş-ta)
* Vikingce: Miklagard
* Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli
* Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma
* Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul
* Eski Rusça: Çargrad, Vizantiy, Konstantinopol, Stambul
* Osmanlıcada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Darü's-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü'l-Hilafetü 'l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet, Kostantiniyye ( قسطنطينيه )
* İspanyolca : Estambul
* Macarca : Isztambul
* Litvanca : Stambulas
* Letonyaca : Stambula
* Arnavutça : Stambolli
* Galce : Iostanbúl
* Loglanca: Konstantinupol
* Lazca: Poli
* Ladino: Estanbol
* Farsça: Estanbol
* Rumence:İstambul

#3
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
Tarihçe


Her ne kadar 300.000 yıldan bu yana Dünya 3 kez Buzul Çağı geçirip, toprak kütlesi yer değiştirse de; Küçükçekmece'deki Yarımburgaz mağarasında Neolitik ve Kaltolitik insanlara değin izler bulunmuştur. Dudullu'da Alt Paleolitik Çağ, Ağaçlı'da Orta Paleolitik Çağ ve Üst Paleolitik Çağ'da kullanılan aletlere rastlanılmıştır. Ancak, Dünya'nın herhangi bir yerinde bu çağlara değin izlere rastlanabilir. Yaşadığımız son buzul çağı sonrasındaki izler M.Ö. 5000 yıllarına aittir.M.Ö. 5500 yıllarına ait fikirtepe yazıtlarının bulunması ile kalkolitik çağda da başkent olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul'un kent tarihini 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İstanbul'un isminin Byzantium olduğu ikinci yerleşim dönemleri, Konstantin tarafından kurulan Bizans İmparatorluğu'ndaki Konstantinopolis dönemi, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet sonrası dönemi.

İstanbul, Roma İmparatorluğu (330-395)'nun, daha sonra Bizans İmparatorluğu (395-1204, 1261-1453) ve Latin İmparatorluğu (1204-1261)'nun, son olarak da Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922)'nun başkenti olmuştur. Romalılar ve Bizanslılarca başkentleri Konstantinopolis, Osmanlılarca başkentleri Stambul, İslambol, Konstantiniyye, Dersaadet v.b. anılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nce şehir 1930 yılından beri resmi olarak İstanbul diye adlandırılmaktadır.

Bizans Dönemi


Bu dönem M.Ö. 660 ile M.S. 324 yılları arasını kapsar. M.Ö. 667'de Megara halkı; şehre yerleştikten sonra; kralı Byzas için, Byzas'ın yeri veya şehri anlamındaki Bizantium (Byzantium ya da Bizantion - ?????????) ismini koyar.

Bilinen efsaneye göre Megaralılar Ege Denizi'nde kuzeye doğru yol alır, bu sırada Kral Byzas'a da Delfi kahininden "körün zıttı"'nda yeni bir şehir kuracağını söyler. Mageralılar da Boğaziçi'ye ulaştıktan sonra, koyları gezer ve dönemin Kalkedon'u (????????) günümüzde Kadıköy olan yere şehrin ilk temellerini kurar.
Megaralılar daha sonra Sarayburnu'na da yerleşmiş; ancak bir çok kez şehir istilaya uğramıştır. M.Ö. 269'da Bitinyalılar tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö. 202'de Bitinyalılar Makedonların istilasından korkarak; Roma'dan yardım talebinde bulunmuş ve Roma kültürü yavaşça şehri etkilemeye başlamıştır. M.Ö. 146'dan itibaren de Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Şehir o dönemden itibaren; Bitinya-Pontus eyaletinin içinde olmuştur.

Roma İmparatoru "Septimus Severus" şehri, halk Partlıları tuttuğu için M.S. 196'de şehri istila eder ve şehir neredeyse tamamen yokolur. (Başka bir görüşe göre de Severus şehirdeki tüm yerleşim yerlerini yakmıştır) Severus şehri oldukça beğendiği için; şehri tamamen yeniden kurar. Bu dönemde Roma'da yaşanan sorunlardan dolayı; Roma halkının büyük bir çoğunluğu İstanbul'a göç eder. Bu dönem içerisinde; Roma'dan İstanbul'a gelenler şehre "Nova Roma" (Yeni Roma) diyecektir; ancak bu isim hiç bir zaman resmiyet kazanmaz.

269 yılında Gotların egemenliğine geçen şehir; 313'de de Nikomedyalıların eline geçer. Konstantin da Nikomedyalılardan şehri alır ve Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur.


Bizans İmparatorluğu Dönemi

Bu dönem 324 - 1453 yılları arasını kapsar. I. Konstantinus şehri ele geçirip Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptıktan sonra, şehir ayrıca Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olur. Romalı nüfusu bu dönemde, Romalı soyluların göçü de dahil olmak üzere önemli boyutta arttı. Bu dönemde; yeni bir mimari yapıyla şehir oldukça genişledi. 100 kişilik bir hipodromun (Sultanahmet Meydanı) yanı sıra, limanlar ve tu tesisleri yapıldı.

Konstantinus'un döneminde şehre Nova Roma dese de; 11 Mayıs 330 da şehrin ismi Konstantinopolis oldu. Döneminde Dünya'nın en büyük katedrali olan Ayasofya'yı 360'da kuran Konstantin; böylece Roma İmparatorluğu'nun dinini de Hristiyanlık olarak değiştirdi. Pagan Roma dinine inanan batı ile ilk kopuş da bu dönemde başladı. Her ne kadar; Bizans İmparatorluğu I. Theodosius'un ölümü ile başlasa da; Bizans İmparatorluğu Konstantinus Hristiyanlığı getirmesine duyduğu saygıdan kendisini hep bir Bizans İmparatoru olarak görmüş; 1453'deki çöküşüne kadar da 10 İmparatorunun daha ismi Konstantinus olmuştur. Bu dönemde İstanbul'un rolü oldukça stratejiktir; Avrupa ve Asya arasında bir kapı olmuştur. Bu vesile ile, ticaret, kültür ve diplomasinin yapıldığı bir merkezdir. Bu dönemde şehrin ismi "Poli" (şehir) de olmuştur.

476'da Batı Roma'nın yıkılması sonrasında da; Batı Roma İmparatorluğu'ndaki Romalıların büyük bir çoğunluğu buraya göç etmiş, ve Bizans İmparatorluğu'nun da başkenti İstanbul olmuştur. 543'de nüfusun yarısının ölümüne sebebiyet veren veba salgınından sonra; şehir İmparator I. Jüstinyen döneminde yeniden inşa edilmişdir.

700lü yıllarda Sasaniler ve Avarlar'ın saldırısına uğrayan şehir; 800lü yıllarda Bulgarlar ve Arapların, 900lü yıllarda ise Ruslar ve Bulgarların saldırısına uğramıştır.

Ancak; saldırılar arasında en yıkıcı olanı 1204 yılında olmuştur. Haçlılar tarafından; 4. Haçlı Seferi'nde 1204 yılında ele geçirilen şehir yağmalanmış; halkın büyük bir çoğunluğu şehirden kaçmış; yoksul ve enkaz içinde bir kente dönüşmüştür. Bunun sebebi Batı Roma'da büyüyen Latinlerin; Katolik Hristiyanlık anlayışı ile Bizans'daki Ortodoks Hristiyanlık inanışı arasındaki farklılıklar ve uyumsuzluklardır. Bu dönem sonrasında, 1261 yılında Palailogos Hanedanından; Michael VIII Palaeologus şehri tekrar ele geçirmiş ve Latin'lerin dönemini sona erdirmiştir.

Bu dönemden sonra giderek küçülen Bizans; Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1391'den sonra kuşatılmaya başlamış; en sonunda 29 Mayıs 1453'de Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın sonunu simgelemektedir.


Osmanlı Dönemi

Bu dönem 1453 - 1923 yılları arasını kapsar. 29 Mayıs 1453'de; Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 53 gün süren kuşatması sonrasında; İstanbul Osmanlı'nın 3'üncü ve son başkenti olur.

Osmanlının ele geçirmesinden sonra; Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'nın da kurulması ardından bir çok okul ve hamam açılır. Dünya'nın ve İmparatorluğun dört bir yanından insanlar İstanbul'a taşınır. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların beraber yaşadığı kozmopolit bir toplum olur. Bizans döneminden kalan, eski binalar ve surlar onarılır. Fetihten 50 yıl sonra; İstanbul Dünya'nın en büyük şehirlerinden biri olur. "Küçük Kıyamet" olarak da adlandırılan; 14 Eylül 1509 İstanbul Depremi sonrasında (8 şiddetinde olduğu ileri sürülmektedir); 45 gün süren artçı sarsıntılarla binlerce bina yıkılır ve bir çok insan yaşamını kaybeder.

1510 yılında; Sultan II. Beyazıd; 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden kurar. Günümüzde de varolan eserlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemden kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde; mimari ve sanat konularına önem verilir. Mimar Sinan camiler ve diğer binalar kurar. Lale Devri döneminde; Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 1718 yılından itibaren; itfaiye'yi kurmuş, ilk matbaayı açmış ve fabrikalar kurmuştur. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında da batılaşma süreci hızlanmış; ve bir çok alanda yenilikler yaşanmıştır.

Haliç'in üzerine köprü; Karaköy'e tünel, demiryolları, kentin içindeki deniz taşımacılığı, belediye örgütlerinin, hastanelerin kurulmasıyla modern bir şehir halini almıştır. 1894 yılında; Üçyüzon Depremi'ni yaşayan İstanbul, tekrar büyük bir zarar görmüş, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanmasınca da işgal edilmiştir.

29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla da İstanbul'un 2500 yıldır süren başkentlik dönemi de sona ermiştir.


Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet sonrası 1923-1950 yılları arasında fiziksel atılımlar olmuştur. 1900'lerin başında 1 milyon olan nüfus, 1927'de 690.000'e düşmüştür, 1935'de 740.000 ve 1945'de tekrar 900.000'e ulaşmıştır. 1950'lerde Balkanlar'dan göç almıştır. Bu dönemde şehirleşmede gecekondular önplana çıkmaktadır. 1960'larda ise gecekonduların yanında, apartmanlaşma başlamıştır. 1970'lerde hızlı nüfus artışı ile konut ve ulaşım sorunları önem kazanmıştır. Bu dönemde otomobil sayısının artması ve sonucunda trafiğin artması Boğaziçi Köprüsü'nün yapılmasında etkili olmuştur ve ulaşımda önemli bir yere gelmiştir. İstanbul metropoliten alanı 1970-1975 yılları arasında merkezde 50 kilometre yarıçaplı bir alan iken 1980'de 60 kilometre yarıçapa ulaşmıştır. 1990'ların nüfus artışı, nüfusun dış taraflara yayılması ile sonuçlanmıştır ve sonucunda İETT'nin yetersiz gelmesi ile dolmuş ve minibüsler bu açığı kapatmaya çalışmışlardır.

#4
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
Nüfus


İstanbul'un nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile bir çok insan İstanbul'a göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur.
İstanbul'un nüfusu tarih boyunca tahmini olarak (1927-2000 araştırmaların, 1927 öncesi tahmini rakamlardır) şöyledir :Yıl Nüfus

330 40,000
400 400,000
530 550,000
545 350,000
715 300,000
950 400,000
1200 150,000
1453 36,000
1477 14.803
1566 600,000
1817 500,000
1860 715,000
1885 873,570
1890 874,000
1897 1,059,000
1901 942,900
1914 909,978
1927 680,857
1935 741,148
1940 793,949
1945 860,558
1950 983,041
1955 1,268,771
1960 1,466,535
1965 1,742,978
1970 2,132,407
1975 2,547,364
1980 2,772,708
1985 5,475,982
1990 7,620,241
1997 9,260,438
2000 11,803,468
2005 14,797,536
2006 15,034,830

İSTANBUL NÜFUSU 2007
Sıra No İlçe Nüfus
1 Adalar 10.460 2 Avcılar 323.596 3 Bağcılar 719.267 4 Bahçelievler 571.711 5 Bakırköy 214.821 6 Bayrampaşa 272.196 7 Beşiktaş 191.513 8 Beykoz 241.833 9 Beyoğlu 247.256 10 Büyükçekmece 688.774 11 Çatalca 89.158 12 Eminönü 32.557 13 Esenler 517.235 14 Eyüp 325.532 15 Fatih 422.941 16 Gaziosmanpaşa 1.013.048 17 Güngören 318.545 18 Kadıköy 744.670 19 Kağıthane 418.229 20 Kartal 541.209 21 Küçükçekmece 785.392 22 Maltepe 415.117 23 Pendik 520.486 24 Sarıyer 276.407 25 Silivri 125.364 26 Sultanbeyli 272.758 27 Şile 25.169 28 Şişli 314.684 29 Tuzla 165.239 30 Ümraniye 897.260 31 Üsküdar 582.666 32 Zeytinburnu 288.743 İstanbul Toplam 12.573.836

#5
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
Üniversiteler

Devlet Üniversiteleri

* Boğaziçi Üniversitesi
* Galatasaray Üniversitesi
* İstanbul Teknik Üniversitesi
* İstanbul Üniversitesi
* Marmara Üniversitesi
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
* Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul'daki Vakıf Üniversiteleri

* Bahçeşehir Üniversitesi
* Beykent Üniversitesi
* Bilgi Üniversitesi
* Doğuş Üniversitesi
* Fatih Üniversitesi
* Haliç Üniversitesi
* Işık Üniversitesi
* Kadir Has Üniversitesi
* Koç Üniversitesi
* Kültür Üniversitesi
* Maltepe Üniversitesi
* Okan Üniversitesi
* Sabancı Üniversitesi
* Ticaret Üniversitesi
* Yeditepe Üniversitesi

#6
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İstanbul’un kilise ve sinagogları

Üç büyük imparatorluğa 1600 küsur yıl başkentlik yapmış bir şehir olan İstanbul‘un geniş kültür coğrafyasında kilise ve sinagogların ayrı bir yeri olduğu kuşkusuz.

İstanbul, birbirinden güzel ve görülmeye değer kilise ve sinagogları sınırları içinde barındırıyor...

Hıristiyanlıkla milattan sonra dördüncü yüzyılda tanışmış İstanbul. Fatih’in şehri ele geçireceği 1453 yılına kadar da her türlü mezhepten kiliseyi içinde barındırmış. O tarihten sonra kiliseler kullanılmadıkları için ya harap olup yıkılmış ya da satın alınıp camiilere çevrilmişler. Buna karşın şehirde kilise yapımı 16’ıncı yüzyıldan itibaren Beyoğlu, Galata ve Boğaziçi kıyılarında sürmüş.

İstanbul’daki sinagoglar da kiliseler kadar tarihi ve eski. 1492 yılında II. Beyazıt’ın kabulüyle İspanya’dan gelen Yahudiler’den çok önce M.S. 318 yılında yapılan bir sinagog, resmi kayıtlarda yer edinmiş kendisine. 1492 yılına kadar da Romaniot denilen Yahudilerin şehir sınırları içerisinde aktif sinagogları olduğu biliniyor. O tarihten sonra da, önce İspanya’dan daha sonra da Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen Yahudilerle birlikte bu sinagogların sayıları hızla artmış. Yapılarında dikkat çekici gösterişten kaçınılan bu sinagogların bazıları hala aktif olarak ibadete açık.SAİNT ANTOİNE KİLİSESİ

İstanbul’daki en geniş cemaati olan kilisedir. Beyoğlu’nda gezerken mutlaka gözünüze çarpmış olması gereken bu kilise, önceleri kiliseye para temin etmek amacıyla yapılmış. Şu anda rahiplerin yaşadığı iki tane apartmanın arasından girilen bir avlunun içerisinde bulunuyor. Yapımı 1906 yılında başlayıp altı yıl süren kilisenin mimarı, İstanbul doğumlu olan Guilio Mongeri. Kilise betonarme olarak ve İtalyan neogotik üslubunda inşa edilmiş.


STEPHAN BULGAR KİLİSESİ

Önceleri Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olan Bulgarlar 19’uncu yüzyıldaki milliyetçilik akımlarının da etkisiyle kendi kiliselerine sahip olmak için izin aldılar. Bu kilisenin en önemli özelliği içerisindeki sütun ve asma katlar ile döşemeleri de dahil olmak üzere demir döküm olması olarak gösteriliyor. Kilisenin yapımı için açılan yarışmayı Avusturyalı bir şirket kazandı. Viyana’da 1871 yılında dökülen demirler Tuna Nehri ve Karadeniz yoluyla Haliç’e getirildi. Kilise mimari açıdan neogotik ve neobarok özellikler taşıyor. İstanbul’da yaşayan Bulgar azınlık tarafından kullanılan ve hala kullanılmakta olan bu kilisede ilk Bulgar patriklerin mezarları özenle çiçeklerle süslenerek korunuyor. Haliç kıyısı boyunca uzanan ağaçların arasında küçük şirin bir bahçenin içinde bulunan bu kilise, eminiz sizde de bir merak uyandıracaktır.AYA YORGİ FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ KİLİSESİ

16’ıncı yüzyılda manastır olarak kullanılan Aya Yorgi’ye 1602 yılında taşınan patrikhane, defalarca çeşitli sebeplerden dolayı hasar görüp tamir edilmiş. Diğerlerine nazaran daha az gösterişli olan kilisenin içinde ise Hz. İsa’nın kırbaçlandığı sütundan, azizelere ait tabutlara kadar birçok değerli eser bulunuyor. Ortodoks dünyasının merkezi olan kilise, dünya sosyetesinin buluştuğu düğünlere sahne olmasıyla da hafızalarda.


SURP KRİOR LUSAROVİÇ ERMENİ ORTODOKS KİLİSESİ

1360 yılından kalma bir yazmada, 1431 yılında inşa edilen kilisenin yerinde, Surp Sarkis adında başka bir kilise olduğundan söz ediliyor. 1958’deki Karaköy-Tophane arası yol yapım çalışmaları sırasında tamamen yıkılan kilise, 1965 yılında Cumhuriyet tarihinde inşa edilen birkaç kiliseden birisi olarak tarihteki yerini aldı. Kilisenin çok az bulunan başka bir özelliği ise külah biçimindeki kubbesi. Girişe bitişik olarak inşa edilmiş olan çan kubbesi ise klasik Ermeni mimarisi özelliğini yansıtıyor. İçi çinilerle döşenmiş olan kilisenin aydınlatması ise Ermeni stiline uygun olarak az sayıda ve dar pencereler vasıtasıyla sağlanmış.


NEVE ŞALOM SİNAGOGU

Barış Vahası anlamına gelen Neve Şalom Sinagogu, ilk olarak 1938 yılında orada bulunan Musevi İlkokulu’nun jimnastik salonun yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuş. 1949’da sinagog olarak kullanılması için izin alınabilen sinagog, o yıl İTÜ’den mezun olmuş iki Musevi Elio Ventura ve Bernard Motola tarafından tekrar düzenlenip 1951 yılında ibadete açıldı. 1986 yılında bir düğün esnasında 40 kişinin öldürüldüğü bir terörist saldırıya uğrayan sinagog sonraki sene mayıs ayında tekrar ibadete açıldı. Sekiz ton ağırlığında bir avizeyi taşıyan kubbesi ile vitray ve mermerleri çok dikkat çekici olduğunu unutmamak gerekiyor.

AHRİDA SİNAGOGU

Dünya çapında bir öneme sahip bu sinagog İstanbul’da fetih öncesinden kalan tek sinagog olmasıyla dikkat çekicidir. Kesin olarak tarihi bilinmemekle birlikte 17’inci yüzyılda çıktığı tahmin edilen bir yangında büyük zarar gören sinagog, 1694 yılında çıkartılan bir fermanla Lale Devri’nin Barok tarzında yeniden inşa edildi. Sinagogun özelliği din adamlarının duayı okuduğu yerin gemi güvertesi şeklinde olmasıdır. Bu özelliğin Nuh’un gemisini ve İspanya’dan Yahudileri getiren Osmanlı gemilerini sembolize ettiği söylenir.

#7
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İstanbul Devlet Ve SSK Hastahaneleri

Bakırköy Devlet Hastanesi.............(212)5439371

Bakırköy Hastanesi.............(212)5436565

Baltalimanı Kemik Hastanesi.............(212)2774904

Bayrampaşa Göz Hastanesi.............(212)5764707/6127900

Beykoz Devlet Hastanesi.............(216)4136300

Beyoğlu Hastanesi.............(212)2515900

Cerrahpaşa Hastanesi.............(212)5884800

Çapa Tıp Fakültesi.............(212)5340000

Doğan Hastanesi.............(212)6243434

Dünya Göz Hastanesi.............(212)2811111

Gata.............(216)3462600

Göztepe SSK Hastanesi.............(216)3024146

Gümüşsuyu Askeri Hastanesi.............(212)2518500

Haseki Hastanesi.............(212)5294400

Haydarpaşa Numune Hastanesi.............(216)3454680

Heybeliada Senatoryum.............(216)3518850

Intermed Medical Centre.............(212)2250660

İstinye Devlet.............(212)2774912

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi.............(216)4453900

Kentucky Fried Chicken.............(216)3109898

Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi.............(216)3266969

Kuduz Hastanesi.............(212)5229032/5229000

Marmara Üniversitesi.............(216)3369648

Okmeydanı SSK Hastanesi.............(212)2217777

Pendik Devlet Hastanesi.............(216)3548750

Prof Dr Siyami Ersek Kalp Hastanesi.............(216)3499120

PTT Senatoryumu.............(216)3621010

Sağlık Hizmetleri.............(212)2460653

Sarıyer Devlet Hastanesi.............(212)2420665

Silivri Devlet Hastanesi.............(216)7271509

Süleymaniye Doğumevi.............(212)5209735

Şişli Etfal Hastanesi.............(212)2312209

Taksim Hastanesi.............(212)2524300

Türk Kalp Vakfı.............(212)2120707

Yakacık Hastanesi.............(216)3772330

Zeynep Kamil Hastanesi.............(216)3910680

#8
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İstanbul Çiçekçiler

Açelya.............(212)2451807

Botanic Garden.............(212)2794776

Boutique Fleur.............(212)6634881

Bozok Çiçekçilik.............(216)3459844

Cem Botanik Garden.............(216)3613924

Çikaş.............(212)2320776

Doğa Çiçek Peyzaj.............(212)5737592

Ercan Çiçekçilik.............(212)2610651

İmamoğlu Seracılık.............(212)6631682

Lalezar Çiçekçilik.............(216)3568364

Lilyum Çiçekçilik.............(212)2964466

Naline Çiçekevi.............(212)2725515

Nature.............(212)2574937

Nayla De Caster.............(212)2628162/2311700

Necmi Rıza.............(212)2471653

Nis Çiçekevi.............(212)2401406

S Çiçekçilik.............(212)2587942

Sabuncakis.............(216)3585852/2939500

Yargı Çiçek.............(216)3587006

Yüksel Çiçekçilik.............(212)2311154

Zebrina Çiçekçilik.............(216)3605710

#9
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İstanbul Dekorasyon Hizmetleri

A Day Of Design.............(212)2473206

Ahmet Kaleli Mobilya.............(212)2315871

Artepe.............(212)2761242

Atelye Derin.............(212)2252044

Aycan Ateş Saran.............(212)2320714/2488400

Aykut Hamzagil.............(212)2323262/2404000

Beymen Home.............(212)2820380

Bio Desıgn.............(212)2616909

Casebella Dekarasyon.............(216)3566889

Cumba.............(212)2527212

Damask.............(212)2342435

Decorüm.............(212)2304147

Dimora Interior Decoration.............(216)3582296

Divani.............(216)4113061/4113000

Dorya Home.............(212)2785441

Eflatun Dekarasyon.............(216)3497460/4183700

Elit Grange Dekarasyon.............(216)4113112

Granit Center.............(212)2577900

Homestore.............(212)2820253

Indoors.............(212)2304954/2250000

Kanape.............(212)2614619

Koleksiyon.............(212)2231320/2231800

Maçka Dekarsyon.............(212)2270215

Mood.............(212)2307053/2307300

Nuray Boğuç.............(212)2241238

Oğurcular Dekarasyon.............(212)4736735

Perla.............(212)2473022

Persan.............(212)2474949

Pitterosco.............(216)3377085

T&G Home Collectıon.............(216)3572383

Vakko.............(212)5751220

Vakkorama.............(212)2244030/2326100

Varol Öncel.............(216)3581936/3587400

Wood Collectıon.............(216)3026022

Zig Zag.............(212)2961674

#10
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İstanbul Demir Yolları

Demiryolları-Bakırköy.............(212)5711574/5711500

Demiryolları-Çatalca.............(212)7891150

Demiryolları-Halkalı.............(212)6976916

Demiryolları-Haydarpaşa.............(216)3488020

Demiryolları-Kartal.............(216)3534877

Demiryolları-Kartal.............(216)3534877

Demiryolları-Sirkeci.............(212)5270050
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı