İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Kocaeli - İzmit Şehir Rehberi | Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 12 yanıt gönderildi

#1
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti


Kocaeli ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nin Anadolu yakasında yer alan bir ildir. İlin merkezi İzmit'tir. Adını, 1320 senesinde İzmit ve havalisini fetheden Akça Koca'dan alır. 1,600,016 Olan Nüfusuyla İstanbul ve Bursa'dan sonra Marmara Bölgesi'nin 3.Büyük Kentidir.


TARİHÇE

Asya ile Avrupa´yı birbirine bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Kocaeli, ilkçağdan itibaren insanların yerleşmek için uygun bulduğu önemli alanlardan biri olmuştur. Buna karşın Kocaeli içinde ve yakın çevresinde günümüze kadar tarihöncesine ait yalnızca birkaç yerleşim yeri saptanabilmiştir. Yerleşmeye böylesine elverişli bir alanda yalnızca birkaç yerleşim yerinin belirlenmiş olmasının en önemli nedenlerindenbiri yeterli arkeolojik araştırma olmaması diğeri de geçmişe ait izlerin buralarda oturanlar tarafından sürekli olarak tahrip edilmesidir.


Resmi ekleyenKocaeli ve çevresinde sınırlı olarak yapılan araştırmalarda insanoğluna ait en erken izler, Kefken´in doğusundaki Kovanağzı ve batısındaki Sarısu ağzı ile Pembe Kayalar ve Cebeci sırtlarında görülmektedir. Kovanağzı ile Cebeci sırtlarından elde edilen buluntular Alt Paleolitik Çağ´a, Sarısu ağzından elde edilen buluntular ise Orta Paleolitik Çağ´a tarihlenmektedir.

Ayrıca yine Kefken burnunda, çeşitli dönemlerde kullanıldığı anlaşılan ve geniş bir alana yayılan çakmaktaşı işlik yerleri bulunmaktadır. Yörede Kalkolitik Çağ´a tarihlenen yerleşim yerlerinden ilki Karamürsel ilçesinin Yalakdere beldesine bağlı Valideköprü Höyüğü´dür. Diğer bir yerleşim yerine ait olabilecek izler Derince ilçesindeki Çene Dağı´nda tespit edilmiştir. Ancak her iki yerleşim yerinde de kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bunların dışında MÖ 1200´lere kadar geçen süre içinde başka bir yerleşim yeri tespit edilmemiştir.

KOCAELİ´NİN TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

MÖ 1200 Bebrikler´in yerleşmesi
MÖ 712 Megaralılar´ın Astakos´u kurması
MÖ 546 Persler´in Bebrikya´yı istila etmesi
MÖ 328 Zipoites´in Bitinya Kırallığı´nı kurması
MÖ 301 Lysimakhos´un Astakos´u yakması..
MÖ 264 I.Nikomedes´in Nikomedeia´yı kurması.
İÖ 74 Bitinya´nın Roma eyaleti olması.
İS 258 Got istilası.
284 Sasani saldırısı.
301 Nikomedeia´nın Doğu Roma İmparatorluğu´nun başkenti olması.
674-715 Arap saldırısı.
781 Arap istilası.
1078 Anadolu Selçukluları´nın Nikomedeia´yı ele geçirmesi.
1097 Haçlılar´ın Nikomedeia´yı Bizans´a geri vermesi.
1204 Latinler´in Nikomedeia´yı işgali.
1327 Karamürsel Bey´in İzmit Körfezi´nin güneyi ile Kandıra´yı ele geçirmesi.
1337 Osmanlılar´ın İzmit´i fethi.
1509 Depremde İzmit´in yıkılması.
1621 İzmit Körfezi´nin gemilerin denize açılmayacağı ölçüde donması.
1766 İki ay süren depremlerde İzmit´in harap olması.
1844 Mesir-i Bahri gemisiyle İzmit-İstanbul seferlerinin başlaması.
1855 Tatar göçmenlerin Köseköy´e yerleştirilmesi.
1864 Çerkezler´in Vezirçiftliği´ne yerleştirilmesi.
1873 Haydarpaşa - İzmit demiryolunun açılması.
1891 İzmit ? Adapazarı demiryolunun açılması.
1918 İngiliz işgali(20 Kasım)
1920 Yunan işgali (27 Ekim)
1921 İşgalin sona ermesi(28 Ekim)
1922 Gazeteci Ali Kemal tutuklu olarak Ankara´ya götürülürken İzmit´te linç edilerek öldürülmesi (6 Kasım)
1923 Mustafa Kemal Paşa´nın İzmit´te basın toplantısı yapması(16 Ocak)
1924 Gölcük Tersanesi´nin temelinin atılması; İzmit sancağının Kocaeli adıyla vilayet olması ( 20 Nisan )
1936 Gölcük ?ün ilçe olması( 9 Haziran)
1954 Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Karasu ilçelerinin Kocaeli´nden ayrılarak yeni kurulan Sakarya iline bağlanması.
1966 Kaynarca ilçesinin Kocaeli´nden ayrılarak Sakarya iline bağlanması.
1966 Kocaelispor´un kurulması.
1992 Kocaeli Üniversitesi´nin kurulması.
1995 Karamürsel ilçesinin bir bölümünün yeni kurulan Yalova iline bağlanması.
1999 Kocaeli depremi ( 17 Ağustos)ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİ

Roma döneminde Avrupa´yı Asya´ya bağlayan kara ve deniz yolları üzerinde bulunan nikomedeia özellikle askeri ulaşım açısından büyük önem taşıyordu. Doğuya, Perslere karşı sefere giden Roma lejyonları Nikomedeia´dan geçmekteydi. Bu dönemde basılan sikkeler üzerinde savaş ve ticaret gemilerine ait kabartmalar görülür.Roma yönetiminde Nikomedeia´nın en parlak yılları, diğer Roma kentlerinde olduğu gibi Traianus, ve Hadrianus´un imparatorluk dönemine rastlar. MS 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu´nun çökmeye başlaması sonucu Nikomedeia da zarar gördü. MS 284´te imparator olan Diocletianus zamanında Nikomedeia yeniden başkent oldu.
Doğu Roma İmparatorluğu´nun merkezi konumunda otuz yıla yakın bir süre başkent olarak kaldı. Bu dönemde İmparator Diocletianus özellikle bayındırlığa büyük önem vererek Nikomedeia´da kendine saraylar inşa ettirdi. Burada bir silah atölyesi, bir darphane yaptıran Diocletianus, o dönemin Nikomedeia´yasını Roma, Antakya ve İskenderiye´den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline getirdi. Tüm bu başarılarına karşın Diocletianus MS 305´te kendi isteğiyle iktidarı bıraktı.

Roma İmparatorluğu´nun ikiye ayrılmasıyla kent, Doğu Roma yönetimine geçti. Büyük Constantinus 330´da Byzantion´u (İstanbul ) Konstantinopolis adıyla imparatorluk merkezi yapınca Nikomedeia´nın yıldızı sönmeye başladı. Ayrıca MS 358 ve 362 yıllarındaki depremlerde büyük zarar gören kent, yarım yüzyıl boyunca harap bir durumda kaldı. Doğu Roma imparatoru II. Theodosius´un kenti yeniden imar ettirmesi kısa süreli bir canlanma yarattı. Ama Bizans İmparatoru İustinianos´un (527-565) askeri nedenlerle Kadıköy-İzmit yolunu tahrip ettirip kapatması sonucu İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı, Gemlik Körfezi- Nikaia(İznik) hattına kaydı. Bunun sonucunda da Nikomedeia´nın dünya tarihindeki rolü sona erdi. Daha sonraları Part ve Arap ordularının Bizans´a saldırıları sırasında kent yağma edildi ve halk büyük zarar gördü.


ANADOLU SELÇUKLULARI VE OSMANLI DÖNEMİ

11. YÜZYILDA Anadolu´yu egemenliği altına alan Selçuklular Nikomedeia´yı da ele geçirdi. Nikaia´yı alarak kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti´nin merkezi yapan Kutalmış oğlu Süleymanşah´ın egemenliği altına girdi.Kent I. Haçlı Seferi sırasında İmparator I. Aleksios Komnenos tarafından geri alındı. İstanbul´da Latin


İmparatorluğu kurulunca İzmit de 1204-1207 arasında Latinlerin işgalinde kaldı; daha sonra Nikaia imparatorluğu tarafından geri alındı. Orhan Gazi döneminde, 1326´da ilk kaptanıderya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel kıyısında ilk Türk donanması kuruldu. Ardından 1327´de Orhan Gazi´nin komutanlarından Akçakoca Bey Kandıra, Karamürsel ve İzmit Körfezi´nin güneyi ile 1337´de İzmit´in tamamını ele geçirdi.

Orhan Gazi dönemine kadar kentin Nikomedeia olan adı, bu dönemde İznikomid olarak geçen kentin adı zamanla İzmit´e dönüştü. Kocaeli ise 14.yüzyıl başlarında Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde yöreye akınlar düzenleyerek ele geçiren Akçakoca Bey´in adından kaynaklanmaktadır. 1924´te onun anısına yöreye Koca ili anlamında Kocaeli adı verildi.

1337´de şehzade Süleyman Paşa, sancak haline gelen Kocaeli´nin ilk sancakbeyi oldu. Kocaeli I. Mehmed (Çelebi) döneminde Anadolu Beylerbeyliği´ne bağlandı. Kent 1509´da geçirdiği deprem sonucunda yerle bir oldu. I. Süleyman´ın (Kanuni) 1534´te İzmit´i ziyareti olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi ve kent, en parlak dönemini bu padişah zamanında yaşadı. Bu dönemde İstanbul´un yiyecek, yakacak odun ve kereste ihtiyacıİzmit´ten sağlandı. Anadolu´dan gelen kervanların yükü İstanbul´a en yakın liman olan İzmit´te boşaltılıp,gemilerle İstanbul´a taşındı. Bu nedenle kentte imar faaliyetleri arttı kervansaraylar, han ve hamamlar yapıldı.Osmanlı döneminde İzmit´te ilk tersane I.Selim´in (Yavuz) hüküm sürdüğü yıllarda (1512-1520) kuruldu. Daha sonra III. Selim ve II. Mahmud savaş ve ticaret gemilerinin yapıldığı bu tersanenin modernleşmesi yolunda çalışmalar yaptı.

IV. Murad´ın (1623-1640) tahtta bulunduğu yıllar İzmit´te imar faaliyetlerinin arttığı bir dönem oldu. Bizans´tan bu yana İzmit´te ilk saray bu dönemde yapıldı. Abdlümecid´in başlattığı Abdülaziz zamanında tamamlanan İzmit Kasrı İstanbul dışında ayakta kalabilen ender Osmanlı saraylarındandır. Kent IV. Murat´ın ölümü ve 1766´da geçirdiği büyük depremin etkisiyle 19.yüzyıla kadar bir durgunluk dönemi yaşadı ve ancak 19. yüzyıldan itibaren tekrar gelişmeye başladı. 1844´te, Abdülmecid´in padişahlığı döneminde İzmit ile İstanbul aasında vapur seferleri düzenlendi. 1873´te de Haydarpaşa- İzmit demiryolu açıldı.

1867´de “Kocaili livası” merkezi Bursa olan Hüdavendigar vilayetine bağlı bir sancak oldu. Daha sonra kısa bir süre İstanbul vilayetine bağlandı ve II.Abdülhamid döneminde, bağımsız bir sancak (mutasarrıflık) durumuna getirildi (1888). Bu dönemin ilk mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa İzmit´te önemli bayındırlık etkinlikleri gerçekleştirdi. Örneğin bugün İzmit´in sembolü olarak kabul edilen ve Anıtlar Kurulu´nca da (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tescil edilmiş olan eski demiryolu kenarlarındaki çınarlar Sırrı Paşa zamanında dikilmiş ağaçlardır.

İzmit´te dokuma üretimi ilkel bir şekilde ilk kez II.Mahmud(1808-1839) döneminde başladı. Ancak bir süre sonra üretim yetersiz hale gelince Avrupa´dan makineler getirildi ve ordunun gereksiniminin yanında halk için de yünlü ve pamuklu kumaşlar dokunmaya başladı.
19. yüzyılda Kocaeli yöresi ipek üretiminde Bursa ve Bilecik´ten sonra üçüncü sıradaydı. 1890 başlarında tüm sancaktaki ipek üreten atölye sayısı otuzu bulmaktaydı. Dokumacılıkta öncü konumda bulunan İzmit´teki Çuhahane Abdülmecit(1839-1861) döneminde kuruldu. Dolmabahçe Sarayı´nın perde ve döşemelik kumaş talebinin yanı sıra sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843´te Hereke´de bir dokuma fabrikası kuruldu.

19.yüzyılda Kocaeli büyük göçlere sahne oldu.Kırım Savaşı(1853-1856) sonrası Tatarlar, 1855-1864 arasında Çerkezler kara ve deniz yoluyla gelerek İzmit´e yerleştirildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli ve Kafkasya´dan göç eden toplulukların bir bölümü Kocaeli´nin çeşitli yerlerine dağıldı. Batum´dan gelenler daha çok Gölcük ve Sapanca´ya, Rumeli göçmenleri ise ilin çeşitli kasaba ve köylerine yerleşti.

Kaynak: Kocaeli BelediyesiKonu Hale tarafından 18 Temmuz 2015 Cumartesi - 07:21 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti


ÇOĞRAFYA

Kendi adini tasiyan körfezin dogu yaninda yer alan Izmit, Asya ve Avrupa kara ve demiryollari üzerinde kurulmustur. Ankara´ya 345 km., Istanbul´a ise 115 km. uzakliktadir. Kocaeli ilinin merkez ilçesi olan Izmit, bir kiyi kentidir. Büyük sanayi kuruluslarinin bulundugu endüstri ve ticaret merkezi konumunda olan Izmit´in nüfusu, merkez 202.003 kisi, belde ve köylerde 441.763 kisi olmak üzere toplam 643.766 kisidir.Resmi ekleyen
17 Agustos 1999´da meydana gelen deprem nedeniyle önemli nüfus hareketleri yasanmistir.
Kocaeli´nin yüzölçümü 3626 km2´dir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sınırları ilin tamamını kapsar ve 1 milyon 226 bin nüfusa sahiptir. Kent 40°-41° kuzey paralelleri ile 29°-31° dogu meridyenleri arasinda bulunmaktadir.

Jeolojik ve cografi yapi açisindan güneyde Izmit Körfezi, kuzeyde ise dik yamaçlarla sinirlanmis olan il, dogu ve bati yönlerine yayilan dar bir yerlesim alanina sahip olmakla birlikte 1955-1960´lardan sonra artan sanayilesme sonucu hizli bir nüfus artisina sahne olmustur. Bunun sonucu olarak 1990 yili sayimina göre km2´ye 258 kisinin düsmesiyle, nüfus yogunlugu yüksek kentlerimizden biridir.

Iliman bir iklime sahip olan Izmit´te, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi arasinda bir geçis oldugu söylenebilir. Yazlar; sicak, az yagisli, kislar; yagisli ve ilik geçer. Izmit´te yillik sicaklik ortalamasi 14.5 °C´dir, ölçülen en yüksek sicaklik 42.9 °C, en düsük sicaklik ise -18.0 °C´dir. En çok güneydogudan kesisleme rüzgari eser.

Yilin ortalama 9 günü kar yagislidir. Yillik ortalama yagis miktari 771.7 mm.´dir. En çok yagis alan ay 106 mm. ile Aralik, en az yagis alan ay ise 26.1 mm. ile Agustos´dur.

Nemli bir iklime sahip olan Izmit´te ortalama bagil nem yaz aylarinda; %66, kis aylarinda ise; %74.6´dir.

Arazi yapisinin dik yamaçlara sahip olmasi nedeniyle, %5 egime sahip olan düzlükler az yer tutmaktadir. Kentin yerlesmis oldugu alan ise genis düzlüklerden mahrum, dar ve kiyiya para-lel uzanan bir banttir. Topografya kosullari kenti birbirine benzemeyen iki büyük kisma ayirmaktadir.

Birinci kisim, meyilli yamaçlar üzerinde dar ve yokuslu sokaklarin bulundugu ve genellikle eski mahallelerin yer aldigi kesimdir.
Ikinci kisim ise, düzlük alana yayilmis büyük binalarin bulundugu, kara ve demiryolunun içinden geçtigi, aktif is merkezlerinin yer aldigi alanlardir.
Izmit genelinde Dünya Bankasi ve Bakanlikça yapilmasi planlanan 7804 kalici konuttan 4732´si tamamlanmis, digerlerinin de insaati bitmistir.

Diger bir önemli konu ise, kentin 1. derece deprem bölgesi olmasidir. Tüm bu jeolojik ve topografik özellikler, yagislarla birlikte heyelan riskini arttirma özelligine sahiptir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ:
Kocaeli ilinin doğal bitki örtüsünde Karadeniz ve Akdeniz bitki topluluklarının iç içe geçtiği görülür. İzmit Körfezi kıyılarında kışın yapraklarını dökmeyen makiler, zeytin ağacı ve kızıl çam gibi Akdeniz´e özgü bitliler görülürken, Kocaeli Yarım adasının kuzey kesimlerinde ve samanlı dağlarının yüksek kesimlerinde Karadeniz kıyılarında rastlanan bitki toplulukları (kayın ağacı,köknar gibi ) yer alır.

İKLİM:
Kocaeli´nin Karadeniz´e açık kesimlerinde kışlar daha soğuk geçer. Ama İzmit Körfezi kıyılarını kuzeyden sınırlayan dağların koruduğu kıyı kesiminde, daha yumuşak bir iklim görülür.

Bu kesimde yer alan İzmit meteoroloji istasyonunun verilerine güre, en soğuk ay _selflaması 5,7C en sıcak ay _selflaması 23,5C´dir bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık -18C(9 Şubat 1929), en yüksek sıcaklık ise 42.9C´dir (21 Ağustos 1945) yıllık _selflama yağış tutarı 768 mm´dir.

YÜZEY ŞEKİLLERİ :
Kocaeli topraklarının İzmit Körfezi kuzeyindeki büyük bölümü, güneyden kuzeye doğru eğimli ve az engebeli bir yayladır. Bu yayla, Karadeniz´e doğru akan suların vadileriyle yarılmış, yer yer tepelerle kabaran bir görünüm almıştır. Bu yaylanın yüksek kesimi güneyde İzmit Körfezi dolaylarındır.

Burada Çenedağı 645 metreye ulaşır. İzmit´in kuzeyinde hiçbir tepenin denizden yüksekliği, 350 metreyi aşmaz. İzmit Ovası ve Sapanca Gölü çukur alanlardır. Kocaeli ilinin İzmit Körfezi güneyinde kalan kesimi dağlıktır. Burada Samanlı Dağları, Sapanca Gölü İzmit Körfezi üzerinde yer yer dar yalı şeritleri bırakarak birden yükselir. Bu kesimde Samanlı Dağlarının en yüksek noktası Kartepe´dir. (1602 m)#3
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti


MİMARİ YAPILAR

SAATÇİ ALİ EFENDİ KONAĞI: İzmit, Veli Ahmet mahallesindedir. 1776 tarihli yapı, İzmit´te günümüze kadar gelebilen en erken tarihli konak özelliği gösterir. Üç katlıdır. Vitraylı çifte camlı, kemerli pencereleri, içte ve dışta kalemişi bezemeleri ile konak geçirdiği restorasyon sonrasında 1987´de Etnografya Müzesi olarak hizmete açıldı.


SIRRI PAŞA KONAĞI: İzmit, Hacı Hasan mahallesindedir. İzmit´in ilk mutasarrıfı olan Sırrı Paşa tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptırıldı. İki katlı konağın yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Konağın iç mekan duvar bezemeleri Dolmabahçe Sarayı´nın restorasyonu için gelen ressamlar tarafından tezyin edildiği ileri sürülür.


PORTAKAL HAFIZ KONAĞI: İzmit, Hacı Hasan mahallesindedir. 19. yüzyıl sonuna tarihlenen iki katlı kagir konak orta sofalı plan özelliğine sahiptir.

FRANSIZ RUHBAN MEKTEBİ: 19.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu eski okul - günümüzde Maliye Bakanlığı´nın sosyal tesisidir.

İZMİT KASRI: Kasr-ı Hümayun, Küçük Saray, Av Köşkü ve Hünkar Kasrı adlarıyla da bilinir. Sultan Abdülaziz tarafından hassa mimarı Garabet Amira Balyan´a yaptırıldı. Atatürk´ün ilk bası toplantısını yaptığı bina olması açısından önemlidir. İki katlı, cephesi kesme taşlı kaplı kasır, ince uzun yuvarlak kemerli pencereleri, sütünceleri ile yeni-klasik özellikler gösterir. Kasır iç mekan bezemeleriyle ilgi çeker. Sıva üstüne yağlıboya bezemeli tavanı Fransız ressam Sasson´un yapıtıdır. Giriş mekanının tavanı büyük bir madalyon ile geometrik geçmeler, kıvrık dallarla, yan odadakiler ise bitkisel bezemelerle kaplıdır. Üst katta divanhanenin duvarlarında deniz ve gemilerin betimlendiği tablolar vardır. Tavanda bayrak, mızrak, balta, kılıç gibi motiflerden oluşan kompozisyonlar yer almaktadır. Uzun yıllar vilayet binası olan saray, 1967 – 1993 yılları arasında İzmit Müzesi olarak kullanıldı. Kocaeli Valiliği´nce restore edildiyse de 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gördü. Onarım sırasında sarayın bahçesinde bulunan ve Kocaeli bölgesinde ortaya çıkmış olan büyük boyutlardaki arkeolojik buluntular fuar alanına taşındı.

SAAT KULESİ: II. Abdülhamid´in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle 1901´de inşa edildi. Yeni-klasik üslupta yapılan dört katlı kule dörtgen planlı, üç cephesi çeşmeli, üst kısmı egzotik külahlıdır. İzmit´in sembolü olan kulede yapıtaşı Hereke ve Tavşancıl´dan getirilen traverterler kullanıldı.

KAPANCA SOKAĞI: 19.yüzyıl geleneksel Türk evlerinin bulunduğu bu sokak ve yakın çevresinde 32 adet korunması gereken yapı bulunmaktadır. Kapanca Sokağı´nda bulunan 18 ev yapıldığı dönemde kullanılan malzemelere sadık kalınarak ve İzmit evi özelliği yaşatılarak dış cephe ve çatıları İZEYAP (İzmit Evleri Yaşatma Projesi) tarafından yapılmıştır.

REDİF DAİRESİ: İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından 1863´te yaptırıldı. İkinci ampir üslubunda, yarı kagir kışla tipi bir yapıdır. İzmit´in Osmanlı döneminde redif (ihtiyat,yedek) subayları için yapılmış askeri yapılarından olan Redif Dairesi´nin iç mekan tavan bezemeleri önemlidir.

ATATÜRK ANITI: İzmit Kasrı ile eski istasyon arasındaki tepe üstündedir. Nejat Sirel´in yapıtı olan anıt 1933´te dikildi. Atatürk anıtta asker giysisi içinde tasvir edilmektedir. Kaidesinde Atatürk´ün Lozan Konferansı sırasında İzmit´te yaptığı konuşmadan bölümler yer almaktadır.

GAYRET GEMİ MÜZESİ: 10 Mayıs 1946´da ABD´da yapıla USA Everson gemisi Kore ve Vietnam savaşlarına katıldı. 11 Temmuz 1973´te Türk Donanma Komutanlığı´na geçişi yapılarak TCG Gayret adı verildi. 1975 – 1995 arasında birçok tatbikata katıldıktan sonra 1995´te hizmet dışı kaldı. 1997´de Donanma Komutanlığı, Kocaeli Valiliği ve İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzel Sanatlar Galerisi ve Yüzer Müze haline getirildi. Müze restorasyon çalışmalarından sonra 13 Ağustos 1997´de İzmit Garı önüne getirilerek ziyarete açıldı.

PEMBE KÖŞK: 20. yüzyıl başında yapılan köşk Yukarı Pazar´dadır. Valilik tarafından onartılan yapı üç katlı, kagir, giyotin pencereli bir konaktır. Onarım, içinde ve dışındaki ahşap bölümler bozulmadan olduğu gibi orijinali muhafaza edilecek şekilde yapıldı. Kafeteryası ve kuaför salonu bulunan Pembe Köşk bugün Vilayet Evi olarak halka hizmet vermektedir.

İZMİT AÇIK HAVA MÜZESİ: Av Köşkü´nün müze işlerinin sona ermesiyle yörede bulunan Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserler Kocaeli Fuarı alanına taşınarak oluşturulan 2.000 m2´ lik açık hava müzesinde sergilenmektedir.


#4
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İZMİT´TE DİNSEL YAPILAR

ORHAN GAZİ CAMİSİ: Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1332 – 1333 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. İzmit´in en yüksek kesimindeki iç kalenin ortasında yer alan cami dikdörtgen planlıdır. Onarım geçiren cami içindeki küçük kubbenin bezemeleri, taşıyıcıları ile silmeler Abdülmecid dönemi ampir özellikleri göstermektedir.Caminin güneyinde bir hazire (mezarlık) bulunmaktadır.


İMARET CAMİSİ: I. Süleyman ( Kanuni) döneminde, 16. yüzyılda Defterdar Abdüsselam tarafından Mimar Sinan´a yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Günümüze yalnızca minaresi ulaşmış, diğer bölümleri onarımlarla özelliğini kaybetmiş durumdadır.

PERTEV PAŞA CAMİSİ (YENİ CUMA CAMİSİ) : Rumeli Beylerbeyi Pertev Paşa vakfı olarak Mimar Sinan´a yaptırıldığı ve 1579/80´de tamamlandığı bilinmektedir. Cmi, hamam, aşevi, kervansaray, sıbyan mektebinden oluşan külliyeden bugün yalnızca cami ayaktadır. Cami klare mekanlı, tek kubbeli olup kubbeye geçişleri sağlayan tromplar dışarıdan görülebilmektedir.

FEVZİYE CAMİSİ: İlk kez İznikmidli Mehmed Bey tarafından Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan´a yaptırıldığı ileri sürülür. Bu yapının yıkılmasıyla II. Mahmud döneminde Fevzi Ahmet Paşa tarafından yeniden yaptırıldı. 1894 depreminde zarar gören yapı, 1896´da II. Abdülhamid döneminde bugünkü özelliğini kazandı.


#5
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
ANITSAL YAPILAR

SÜLEYMA PAŞA HAMAMI (Yukarı Pazar Hamamı): İzmit´in eski ticaret merkezi olan Yukarı Pazar´dadır. 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarında olan ve günümüze kadar gelebilen yapı, çifte hamam özelliği göstermektedir. İzmit´in ayakta kalan en erken tarihli Osmanlı dönemi yapısıdır ve halen harap haldedir.


MEHMED BEY HAMAMI (ORTA HAMAM): İzmit kent merkezinde Fethiye Caddesi´ndedir. Fevziye Camisi´yle birlikte Mehmed Bey tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı bilinir.

PERTEV PAŞA ÇEŞMESİ: Pertev Paşa Camisi avlusunun güney köşesindedir. Büyük sivri kemerin içinde çeşme aynası ve kitabesi mevcuttur. Kitabede H.987 M.1571 tarihi ile “Çeşme-i Latif-i Pertev Mehmed Paşa” yazısı vardır.

TÜYSÜZ ÇEŞMESİ: İzmit, Tüysüz Sokak´ ta bulunmaktadır. Çeşme çift yüzlüdür. Aynalık kısımlarında 18. yüzyıla ait bitkisel banzemeler kazılıdır. H.1198, M.1782´de I. Abdülhamid dönemine aittir.

KAPANCA SOKAĞI ÇEŞMESİ: İzmit, Kapanca Sokağı´ndaki çeşme 19. yüzyıl yapısıdır.

CANFEDA KETHUDA KADIN ÇEŞMESİ: İzmit, Orhan Gazi Camisi´nin karşısındadır. Onarım gören ve hazne bölümü betonarme sıvalı olan çeşmenin dikdörtgen kitabesinde sülüs yazıyla yazılmış H.1243 M.1827 tarihi mevcuttur.


#6
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti
İZMİT´İN EFSANELERİ

Resmi ekleyen

Nikomedeia´yı Doğu Roma İmparatorluğu´nun başkenti yapan Diocletianus ve selefi Galerius´un adı uyguladıkları baskı ve katliamlar nedeniyle Hıristiyanlık dünyasında on binlerce şehit ve bir çok önemli aziz ile birlikte anılır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

Azize Barbara

Barbara Hıristiyanlığı kabul eden ilk dört azizeden biridir. Yaşamının büyük bölümünün MS 2. ve 3. yüzyılda Bitinya´nın merkezi Nikomedeia´da geçtiği sanılır. Putperest babası Hırıstiyanlığı seçmesi üzerine cezalandırmak için onu üç pencereli bir kuleye kapattı. Ancak kızının hapsedilmesine rağmen dininden vazgeçmediğini gören baba Dioskoros, mahkeme kararıyla Barbara´yı kendi elleriyle öldürdü. Kızını öldürdükten sonra yolda giderken Dioskoros´u yıldırım çarpar ve yanarak can verir. 4 Aralık 235´te gerçekleştiği rivayet edilen bu olayın anısına çeşitli törenler yapılır. Madenciler, duvarcılar ile topçu birlikleri gibi bazı meslek grupları Azize Barbara´yı koruyucu olarak kabul eder. Barutun maden ocaklarında kullanımıyla patlamanın çıkardığı sesin gök gürültüsü hatırlatması nedeniyle, 4 aralık Avrupa´da madenciler günü olarak kutlanmaktadır.

Roma döneminde Nikomedeia dünyanın dört büyük kentinden biridir. Ancak geçirdiği depremlerle kent büyük ölçüde tahrip olduğundan bazı kaynaklara göre Azize Barbara´nın hapsedildiği söylenen kulenin yıkılmış olduğu düşünülmektedir. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı kuşkulu olduğundan Azize Barbara 1969´da kilise takviminden çıkarıldı.

Aziz Adrian ve Azize Natalia

Adrian 4. yüzyılda Nikomedeia´da (Geç Roma döneminde Nikomedeia´nın adı Nicomedia ya da Nikomedia olarak yazılırdı) yaşadı ve tahminen 4 Mart 304´te öldü. Pagan bir imparatorluk askeri olmasına rağmen Hıristiyan mahkümlarla arkadaştı, Diocletianus´un Hıristiyanlara uyguladığı sert zulümden etkilenerek Hıristiyan oldu ve bunu halk içinde ilan etti. Romalı askerlerce hapse atıldı. Hırıstiyan olan karısı Natalia erkek çocuk kılığına girerek onu hapishanede ziyaret ederek ilişkisini kesmedi. Ancak Adrian ölüme mahküm edilince kimsenin ziyaretine izin verilmedi. Natalia rüşvet vererek içeri girdi ve Adrian´dan cennete gittiğinde onun için dua etmesini istedi. Vücudu parçalanarak diğer bazı Hıristiyanlarla birlikte ateşe atıldıktan sonra çıkan bir fırtınada yağmur ateşi söndürdü ve vücudundan kalan parçalar Hıristiyanlarca toplanarak daha önce Natalia´yla evlenmek isteyen bir imparatorluk subayının yardımı ile kaçtığı İstanbul Boğazı yakınındaki Argyropolis (muhtemelen Üsküdar) kentine gömüldü ( Daha sonra Roma´ya götürüldü). Natalia daha sonra kocasının bir eli ile bu kente gitti. Natalia Argyropolis´te 1 Aralık günü ( tahminen 311 yılında ) huzur içinde öldü. Sanat eserlerinde Natalia kocasının elini taşırken gösterilir. Adrian askerlerin ve kasapların koruyucu azizidir.

Aziz George

Hıristiyanlık tarihindeki en ünlü azizlerden biridir. Aziz George askerlerin, dünyadaki birçok kentin, kilisenin ve İngiltere´nin koruyucu azizidir. Yaşamı hakkındaki kaynaklar kısıtlıdır. Hakkındaki en yaygın hikayelerden birine göre Diocletianus´un Hıristiyanlara uyguladığı zulüm sırasında Nikomedeia´da işkence görmüş ve şehit edilmiş bir askerdir. Hakkında anlatılanlar Doğuda o kadar çok popüler olmuştur ki, özellikle Kapadokya´daki kilise duvarları onu konu alan efsanenin resimleriyle doludur. Efsaneye göre Libya´daki Silene´de insanları yiyen bir ejderha vardır. George oraya gider ve ejderhayı öldürerek kralın kızını kurtarır.

Aziz Pantaleon

Adı “merhametli” anlamına gelem Pantaleon 3. yüzyılda yaşadı. Öğretisi hem Doğu´da hem Batı´da yaygındı ve bugüne kadar ulaştı. Nikomedeia´da başarılı bir hekimdi; hem imparatorlara, hem de yoksullara hizmet verirdi. Hıristiyanlığın yerleşmesiyle birlikte tüm tehlikelere rağmen annesinin etkisi altında Hıristiyan oldu.

Sonuç olarak imparator Maximianus´u kızdıraraktutuklandı, inancını yıkmak için işkence edildi. İmparator sonunda genç hekimi vahşi hayvanların önünü atılmaya mahkum etti. Tiyatro dolmuştu ve Pantaleon´un bir çok hayranı vardı. İmparator hayvanların salınması emrini verdiğinde sonucunu düşünen herkes ürperdi. Pantaleon´un yüzünde korkudan eser yoktu.

Vücudunun duruşu kesin bir inancı ifade ediyordu. Hayvanlar hızla yaklaştı ancak onun önüne gelince donup kaldılar. Pantaleon´u bir süre kokladıktan sonra her biri onun tarafından kutsanıncaya kadar sakince ayaklarının dibinde durdu. Tiyatrodakilerin önlenemez çığlıkları imparatorun kızgınlığını bir kat daha artırdı.

Böylece imparator ile genç hekim arasında bir güç düellosu başladı. Efsaneye göre Pantaleon´u katletmek üzere beş çeşit deneme yapıldı: Yakmak, eritilmiş kurşun dökmek, boğmak, tekerleğe bağlamak ve kılıçla öldürmek. Bu denemeler sonuçsuz kaldı. Sonunda kafasının kesilmesini kabul etti. Damarlarından kan yerine süt aktı, bağlandığı zeytin ağacı meyve verdi.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Bu kadar güzel anlatılan bir konudan
sonra son mesajda bir saklı içerik var. :dntknw:

Merak ettim şimdi Woodpecker. :hale:

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Saklı içerik yapmakta haklıymışsın,
muhteşemler, sen bir harikasın arkadaşım. :hale:

Ellerine sağlık Woodpecker. :yasin2:

#9
Sema

Sema

  Ne Mutlu Türküm Diyene!!

 • Yönetici
 • 5.470 İleti
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Ellerine sağlık Woodpecker, gerçekten harika anlatmışsın ve şimdide gizli içerigi göreceğim, ama Hale'nin yazdığından yola çıkıyorum mutlaka harika resimler vardır diye düşünüyorum :sema: Ve paylaşım için çok sagol.. :hale:

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Kocaeli - İzmit Eski FotoğraflarıResmi ekleyenResmi ekleyenResmi ekleyenResmi ekleyenResmi ekleyen


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı