İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Azosilin Tablet | Üriner Sistem - İdrar Yolları Antibiyotiği

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Recep

Recep

  KD ™ Arkadaş

 • Kadim Dost
 • 144 İleti
 • Gender:Male
 • Location:OKS
 • Interests:Kadim Dostlar
AZOSİLİN 30 Tablet Ampisilin / Piridyum


FORMÜLÜ :

Azosilin Tablet, her bir tablette 500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat ve 50 mg piridyuma (fenazopiridin) eşdeğer fenazopiridin hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Ampisilin mide asidine dayanıklıdır ve gastrointestinal kanaldan iyi bir şekilde absorbe edilir. Ampisilin vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Beyin ve beyin-omurilik sıvısına geçebilmesi ancak meninksler iltihaplı olduğunda mümkündür. Ampisilin büyük oranda değişmeden böbreklerle atıldığı için idrardaki konsantrasyonu yüksektir. Probenesid ampisilinin tubuler sekresyonunu inhibe ederek atılımını geciktirir. Ampisilin safraya geçer ve safrada serum konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Ampisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup, yaklaşık %20 kadardır. Piridyum idrarla atılır. Üriner sistem mukozası üzerine yüzeysel analjezik etki gösterir.

Mikrobiyolojisi İn vitro çalışmalarda aşağıdaki bakterilerin ampisiline duyarlı olduğu belirlenmiştir. Gram-pozitif mikroorganizmalar: Alfa ve beta hemolitik streptokoklar, Streptococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, Clostridium türleri, Bacillus anthracis, Lysteria monocytogenes, enterokok suşlarının çoğu. Gram-negatif mikroorganizmalar: H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella ve E.coli'nin birçok suşu. Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir. Bu nedenle penisilinaz üreten bakterilere, özellikle penicillin-G'ye rezistan stafilokoklara etkin değildir. Pseudomonas'ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu ampisiline dirençlidir.

ENDİKASYONLARI

Azosilin, ampisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu alt üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir. Piridyum, enfeksiyon nedeni ile alt üriner sistem mukozasının irritasyonuna bağlı sık idrara çıkma, ağrı ve yanma gibi belirtilerin semptomatik tedavisini sağlar.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve piridyuma alerjisi olanlarda, hepatitli ve böbrek yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Hekim önerisi olmadan 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Kullanımı sırasında idrarı turuncu-kırmızı renge boyayabilir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobacter, pseudomonas) ve mantarlarla (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Gebelikte kullanımı: Ampisilin ve piridyumun gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelerde kullanımı: Ampisilin süte geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır. Piridyumun süte geçip geçmediği ise bilinmemektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

İlaca bağlı olarak bulantı, kusma, diyare, ciltte kızarıklık, alerjik deri döküntüleri, abdominal şikayetler ve anjiyonörotik ödem görülebilir. Diğer penisilinlerde olduğu gibi aşırı duyarlılığa bağlı reaksiyonlar; penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya alerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtiker ve deri döküntüleri şeklindedir. Çok nadir olarak eksfoliyatif dermatit ve eritema multiforme de görülmüştür. Anafilaktik reaksiyonlarda antihistaminiklerin yanında gerekirse sistemik kortikosteroidler ve/veya pressör aminler uygulanabilir. Kan ve lenf sistemi: Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesiyle bu belirtiler düzelir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda ampisilin uygulanması ile yüksek oranda deri döküntüsü gelişebileceği bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Eş zamanlı uygulandıklarında ampisilin ile etkileşen ilaçlar; allopurinol, kloramfenikol-eritromisin-sulfonamid-tetrasiklin gibi bakteriyostatik ilaçlar, oral kontraseptifler, probenesid'dir. İdrarda glukozun, enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile araştırılması uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; mutad doz; yetişkinlerde ve okul çocuklarında günde 3 kez 2'şer tablet, takiben 3 kez 1'er tablettir. İnatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar uygulanabilir. Üriner sistem enfeksiyonlarında piridyum antibakteriyel bir ilaçla kombine uygulandığında tedavi süresi 2 günü geçmemelidir. Çünkü, AZOSİLİN ile 2 günü aşan tedavilerin daha sonra tek başına uygulanacak ampisilin tedavisine göre daha yararlı olduğuna dair yeterli kanıt yoktur.

DOZ AŞIMI

Piridyumun doz aşımında: methemoglobinemi, hemolitik anemi, deri pigmentasyonu, böbrek ve karaciğer bozukluğu meydana gelebilir, arasıra karaciğer yetmezliği veya geçici, non-oligürik akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar hemolize eğilimlidir. Piridyumun akut doz aşımında hastanın midesi gastrik lavaj veya kusturarak hızla boşaltılmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir. İntravenöz 1-2 mg/kg'a metilen mavisi veya oral 100-200 mg askorbik asit methemoglobinemide gerileme ve siyanozun kaybolmasını sağlayacaktır. İnfantlarda piridyum doz aşımında, kan transfüzyonları başarılı olmuştur. Pirimidin kaynaklı akut renal yetmezlikte sıvı ve elektrolik dengesinin korunması için peritoneal diyaliz yararlı olabilir.

İKAZLAR

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Azosilin Tablet, her bir tablette 500 mg ampisilin'e eşdeğer ampisilin trihidrat ve 50 mg piridyum'a eşdeğer fenazopiridin hidroklorür içeren 12 ve 30 tabletlik aluminyum tüplerdedir.

Reçete ile satılır.

Ruhsat Tarihi:
06.09.1972 Ruhsat No: 110/75

Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent - İstanbul

Kaynak:Atlas İlaç San

Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 08:14 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı