İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Azerbaycan | Genel Bilgiler - Gezilebilecek Yerler - Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 5 yanıt gönderildi

#1
Woodpecker

Woodpecker

  Ağaçkakan Woody

 • Yetkili
 • 5.957 İleti


Başkent : Bakü
Coğrafi Konum: Hazar Denizi'nin batı kıyısında, Güney Kafkasya'nın doğu bölümünde yer almaktadır. Rusya, Gürcistan, İran, Nahçivan, Türkiye ve Ermenistan ile sınırı bulunur.
İklim Yarı kurak bozkır iklimi hakimdir. Mevsimler normal seyrinde yaşanır. Ne çok soğuk ne de çok sıcak günler görülür. Kışın sıcaklıklar nadiren 0°C'nin altına düşer. Yazın sıcaklıklar 25°C ile 35°C arasında değişir.
Dil: Azerice
Para Birimi: Azerbaycan Manatı
Telefon (Şebeke ve GSM): Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıdan): 00994, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu
Mobil Telefon: GSM 900/100
Acil Telefonlar : Ambulans 103, Polis 102, İtfaiye 101
İnternet: .az
Mesai Saatleri: Bankalar; 10:00 – 16:00 (Pztsi- Cum) Mağazalar; 09:00 – 19:00 (Ptsi-Ctsi)
Resmi Tatiller: Yeni Yıl (1 Ocak), Kadınlar Günü (8 Mart), Nevruz Bayramı (20-21 Mart), Zafer Bayramı (9 Mayıs), Cumhuriyet Bayramı (28 Mayıs), Milli Kurtuluş Bayramı (15 Haziran), Silahlı Kuvvetler Bayramı (26 Haziran), Bağımsızlık Bayramı (18 Ekim), Anayasa Bayramı (12 Kasım), Milli Diriliş Bayramı (17 Kasım), Dayanışma Bayramı (31 Aralık), başlıca tatil sezonu (Ağustos)


Resmi ekleyenBakü - Azerbaycan
Tarihi İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Azerbaycan, coğrafik konumuyla Batı ve Doğu dünyası arasında bir köprü olagelmiştir. Tarih öncesine ait taş resimler, Ramana tepelerindeki volkanlar ve doğal gazın yarattığı ekonomik refahın en çok etkisini hissettirdiği kent olan Bakü'nün tarihi eserleri, ülkenin turizm potansiyeline çok büyük katkıda bulunur.

Absheron Yarımadası'ndaki Bakü Körfezi'nde yer alan başkent, sahip olduğu tarihi abidelerle dikkatleri çeker. Bakü'nün en önemli tarihi bölümü İçeri Şehir (Old Town)'dir. Kız Kalesi (Maiden's Tower), Şirvan Şah Sarayı, Dzhuma ve Shamakha Camileri, kentteki değerli tarihi eserlerden birkaç örnektir.

Taş üzerine çizilmiş resimler, insanoğlunun yeryüzündeki değişim ve dönüşümünü çok iyi yansıtan kültürel ve tarihi değerlerdir. Azerbaycan'da bu tür eserlerin bulunduğu birkaç açıkhava alanı bulunur. Gobustan, bunlardan en önemlisidir.


Kaynak: Türk Hava Yolları


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Azerbaycan


Azerbaycan, Asya'nın güneybatı kesiminde ülke.


Güneyde İran, doğuda Hazar Denizi, batıda Ermenistan, kuzeybatıda Gürcistan ve kuzeyde Rusya ile çevrilidir. Ermenistan'ın ötesinde Türkiye sınırında yer alan Nahçıvan'ı ve Ermenistan'la anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ'ı da kapsar. Yüzölçümü 86.600 km2, nüfusu 7.650.00'dir.


Resmi ekleyenBakü - AzerbaycanBaşkenti Hazar Denizi kıyısındaki en önemli liman kenti olan Bakû'dur. Topraklarının yüzde 40'ından fazlası düzlüklerden oluşur. Yüksekliği 1.500 metreyi aşan alanlar toplam yüzölçümün yüzde 10'unu biraz geçer. Kuzey sınırı boyunca uzanan Büyük Kafkaslar'da başta Bazardüzü (4.466 m), Şahdağ ve Tufan olmak üzere ülkenin en yüksek dorukları yer alır. Güneybatıdaki Küçük Kafkaslar, 3.900 metreye kadar ulaşan doruklarıyla ülkedeki birinci önemli dağ sistemini oluşturur.

Ülkenin güneydoğu kesimini Talış Dağları ile Hazar kıyısı boyunca uzanan Lenkeran Düzlüğü kaplar. Adını ülkedeki en önemli akarsu ile onun kolundan alan Kura-Aras Düzlüğü, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru ülkenin iç kesimi boyunca uzanarak Şirvan, Mil ve Mugan ovalarını kapsar. Azerbaycan'ın orta ve doğu kesiminde kurak bir astropik iklim görülür; kışlar ılık ve uzun (4-5 ay), yazlar ise sıcak geçer. Nemli bir astropik iklimin hüküm sürdüğü güneydoğu kesimi ise en çok yağış alan bölgedir. Nahçıvan'da yüksekliği 700-1.000 metre arasında değişen kesimlerde kurak bir kara iklimi hüküm sürer. Dağların yamaçları kayın, meşe ve çam ormanlarıyla kaplıdır. Hayvan türleri arasında geyik, karaca, yaban domuzu, ayı, vaşak, Avrasya bizonu, elik ve pars sayılabilir.

Azerbaycan'ın büyük bölümü gri ve tuzlu topraklarla kaplıdır; yüksek kesimlerde ise kestane rengi topraklar ağırlıktadır. Kura ve Aras ırmakları arasındaki kanal ağı, düzlüklerin sulanmasını sağlar. Azerbaycan nüfusunun onda dokuzunu oluşturan Azerîler, köken olarak 11. yüzyıldaki Oğuz-Selçuk göçleri sırasında bölgeye gelen Türklerle eskiden beri bölgede yaşayan İranlıların ve öteki halkların etnik karışımına dayanır.

Büyük çoğunlukla Şiî olan Azerîlerin konuştuğu Azerîce, Türk dillerinin güneybatı koluna girer. Rusça da yaygın olarak konuşulur. Başta İran olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan Azerîlerin sayısı 13 milyonu bulur. Nahçıvan'da yaşayanların hemen hepsi Azerîdir. Buna karşılık Dağlık Karabağ'da nüfusun büyük bölümünü Ermeniler oluşturur. Ülkedeki öteki büyük azınlık grupları Lezgiler ve Ruslardır. Toplam nüfusun ancak yüzde 53'ü kentlerde yaşar. Hazar Denizi'nin batı kıyısındaki Apşeron, en yoğun nüfuslu bölgedir. İç kesimdeki düzlükler, dağ etekleri ve kırsal Lenkeran bölgesi de yoğun yerleşim alanlarıdır.

Azerbaycan, gelişmiş bir sanayi ve tarım ülkesidir. Son yıllarda ağır sanayiye daha çok önem verilmesiyle geleneksel petrol ve doğal gaz sanayileri büyük ölçüde gelişmiştir. Bu arada makine sanayii, hafif sanayi ve gıda işleme de önem kazanmaktadır. 20. yüzyıla dünyanın başlıca petrol üreticisi olarak giren Azerbaycan, petrol arıtma sanayiinin başlangıç yeri olarak kabul edilir. Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz dışındaki doğal kaynakları iyot bromürlü sular, kurşun, çinko, demir, bakır cevheri, nefelin siyenit, tuz, kireç ve mermerdir.

Elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 90'ı termik santrallardan karşılanır. Sanayinin temelini enerji, imalat ve kimya gibi ağır sanayi dalları oluşturur. Yapay gübre, tarım ilâçları, kauçuk, makine yağı, plastik ve metalurji sanayileri de gelişmiştir. Ülkede ayrıca elektrikli makineler ile petrol ve doğal gaz sanayilerinde kullanılan makine ve donanımlar üretilir. Başlıca hafif sanayi ürünleri pamuklu ve yünlü dokuma, ayakkabı ve ev eşyalarıdır. Bir başka ekonomik etkinlik de balıkçılıktır.

Hazar Denizinde avlanan mersinbalığı yumurtasından dünyaca ünlü havyar elde edilir. En önemli tarımsal ürün tahıldır; pamuk ikinci sırada yer alır. Yetiştirilen üzümün büyük bölümü şarap üretiminde kullanılır. Hayvancılık fazla gelişmemiştir. Azerbaycan'ın ekonomik bakımdan en gelişmiş ve en kalabalık bölgesi Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron'dur. Azerbaycan'ın ticaret yaptığı ülkelerin başında Türkiye, İran, Rusya, Türkmenistan ve İngiltere gelir. İhraç ettiği mallar arasında petrol, doğal gaz, petrol ürünleri, pamuk, makine ve donanım, meyve ve sebze ile metaller sayılabilir. En önemli ithalât kalemlerini ise başta et ve süt olmak üzere gıda ürünleri, makine ve donanım, kimyasal maddeler ve metaller oluşturur.

Yük taşımacılığı daha çok demiryoluyla yapılır. Ayrıca çeşitli bölgeleri birbirine bağlayan gelişmiş bir karayolu ağı vardır. Azerbaycan, SSCB'nin 1991 sonunda dağılmasına değin birliği oluşturan cumhuriyetlerden biriydi. Azerbaycan'ın 1995'te kabul edilen yeni anayasası, başkanlık sistemine dayalı bir yönetim biçimini öngörür. Yasama yetkisini 125 üyeli Millî Meclis kullanır. En büyük siyasal partiler Yeni Azerbaycan Partisi, Azerbaycan Halk Partisi ve Millî İstiklal Partisi'dir. Eğitim, bütün kademelerde parasızdır ve sekiz yıllık ilköğrenim zorunludur.

Okur-yazar oranı yüzde 95 düzeyindedir (1995). Her ikisi Bakû'da olan Azerbaycan Devlet Üniversitesi (1919) ve Azerbaycan Politeknik Enstitüsü (1950) en önemli yükseköğrenim kurumlarıdır. Azerbaycan'ın köklü bir kültür birikimi vardır. Orta Çağ Azerî bilginlerinin en ünlülerinden matematik ve felsefe üzerine sayısız yapıtlar yazan Ebu'l-Hasan Bahmanyar (11. yy) ve astronomiyle ilgili bir kitabı bulunan Ebu'l-Hasan Şirvani'dir (11-12. yy) Orta Çağ şairlerinden Genceli Nizami, "Mahzen-i Esrâr", "Hüsrevü Şirin" ve "Leylavü Mecnun" gibi mesnevilerini kapsayan "Hamse"siyle tanınır. Hükümetin 1992'de aldığı kararla Kiril alfabesi yerine Lâtin alfabesi benimsenmiştir. Bakû'da çeşitli radyo istasyonları ile bir televizyon ve bir film stüdyosu vardır.

Yüzyıllar boyu büyük göçlerin kavşak noktasını oluşturan Azerbaycan, Araplarla Hazar Türklerinin çekişme alanı oldu. 11. yüzyıldan sonra Türk egemenliğine girdi. 19. yüzyılın başlarında Azerîler, komşuları Ruslar, Gürcüler ve Ermenilerle uzun ve kanlı savaşlar yapmak zorunda kaldılar. İran, bugünkü ülke topraklarını Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı (1828).

1917 Devrimi'nde Azerbaycan; Ermenistan ve Gürcistan ile birlikte karşı tavır aldı ve bağımsızlığını duyurduysa da (28Mayıs 1918) Kızıl Ordu tarafından SSCB topraklarına katıldı (1920), federe cumhuriyete dönüştürüldü (1936). SSCB'de izlenen glastnost ve perestroyka politikalarının ardından Azerîlerle Ermeniler arasındaki çekişme doruk noktasına tırmanınca Kızıl Ordu olayları yatıştırmak amacıyla Azerbaycan'a girdi (Ocak 1990) ve kanlı bir biçimde duruma el koydu. Ancak SSCB'de yaşanan parçalanmanın ardından bağımsızlık duyuruldu (1 Eylül 1991), karar, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkece kabul edildi. Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 11 eski SSCB cumhuriyeti, Almatı'da toplanarak SSCB yerine Bağımsız Devletler Topluluğu'nu oluşturdular (21 Aralık 1991).

Bağımsızlık sonrasında Ermenilerin Dağlık karabağ'ı ele geçirmek için giriştikleri saldırılar Azerbaycan Millî Ordusu'nun direnişiyle karşılaştı. Çarpışmalar 1992 ve 1993 boyunca sürüp gitti. Savaş sırasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Halk Cephesi lideri Ebulfeyz Elçibey kazandı (7 Haziran 1992). Gence'de patlak veren ayaklanmada Elçibey geri plâna çekilince Meclis başkanlığına getirilen Haydar Aliyev, cumhurbaşkanının da yetkilerini üstlendi, ayaklanmacı önder Suret Hüseyinov da başbakan ve başkomutanlığa getirildi (Haziran 1993). Halkoylamasıyla Elçibey görevinden uzaklaştırıldı (Ağustos 1993). Meclis'in kararıyla ülkenin BDT'ye üye olması kabul edildi (Eylül 1993). Dağlık Karabağ'daki savaş devam ederken askerî harekât başarısızlığa uğradı ve çarpışmalarda 10 bin kadar Azerî öldürüldü. BDT'nin bölgeye bir barış gücü göndermesinden sonra, Ağustos 1994'te ateşkes kararı alındı. Fakat, çatışmaların durmasına karşın, soruna kesin bir siyasal çözüm bulunamadı. Aliyev'in yönetimindeki Yeni Azerbaycan Partisi, Kasım 1995'teki ilk genel seçimlerde Millî Meclis'te çoğunluğu elde etti. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye'yle kurulan yakın ilişkiler, Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden taşınması projesiyle daha da güçlendi.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Azerbaycan Cumhuriyeti30 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilân eden Azerbaycan Cumhuriyeti; Güney Kafkasya'nın doğusunda, Hazar Denizi'nin batısında 86.600 km2lik bir sahada yer almaktadır. Kuzeyde Dağıstan, Kuzeybatıda Gürcistan, güneybatıda Ermenistan, güneyde İran ile çevrilidir. Bölgenin en önemli özelliği kuzey-güney, doğu-batı istikametinde uzanan tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır.
Dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9'una sahip olan Azerbaycan iklimi kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, güneyden gelen sıcak hava akımları ve hazar Denizi'nin etkisi altındadır. Genel olarak iklim kuru ve subtropikal karakterdedir. Kuzey bölgesinde kuru karasal iklim hakimdir.


Resmi ekleyenAzerbaycan - Kız Kalesi
Azerbaycan'ın önemli nehirleri Kura (Kür), Aras, Alazani, Samur, Terter, Kanık, Genceçay ve Beylegan nehirleridir. Hacı Kabul gölü en büyük göl olup, onu Sarısu ve Candahar izlemektedir. Tuzlu su gölleri ise Acınor ve Büyükşor gölleridir.

Azerbaycan'da Mingeçevir, Veriveri, Sarsank, Ceyranbatar, Akstafa ve Arpaçay barajları bulunmaktadır.

Başkenti Bakü olan Azerbaycan'da toplam 60 kaza ve 45 şehir bulunmaktadır. Başlıca şehirleri Sumgayıt, Guba, Ali Bayramlı, Lenkeran, Mingeçevir, Hankendi, Naftalan, Gence ve Suşa'dır.1995 sayımlarına göre nüfusu 7.553.000 olup genç bir nüfusa sahip olan Azerbaycan nüfusunun %53'ü kentlerde, %47'si kırsal alanda oturmaktadır. Nüfus yoğunluğu km2'ye 85.8 kişidir. Ortalama yaşam süresi 68.5 yıl olan Azerbaycan'da nüfus artış oranı %0.9'dur. Nüfusun %78.1' Azerbaycan Türkü, %7.9'u Rus, %14'ünün diğerleri teşkil etmektedir.


25 Aralık 1991 tarihinde Kril alfabesinin yerine Lâtin alfabesini kabul eden Azerbaycan 1995 yılında Lâtin alfabesinin uygulamasına geçmiştir. Azerbaycan'da okur-yazarlık oranı %98 olup, 9 yıllık ilk -orta öğretim mecburidir. 22 adet üniversite, Akademi ve Enstitü bulunmaktadır. Kütüphane ve müze yönünden zengin bir ülkedir. Önemli bir tarım ülkesi olan Azerbaycan'ın temel tarımsal ürünleri tahıl, pamuk, tütün, üzüm, sebze ve meyvedir. Hayvancılık kırsal alanda önemli bir geçim kaynağı olmaya devam etmektedir. Ham ipek üretiminde önemli yer tutan dut ağacı yetiştirilmesi ülkede yaygındır.

800 km uzunluğundaki Hazar denizi kıyısıyla akarsularında balıkçılık ve su ürünleri önemli yer tutmaktadır. Hazar denizinde avlanan Mersin balığı yumurtası dünyaca ünlü olup, dünya havyar üretiminin %80ini karşılamaktadır.Azerbaycan bitki örtüsü ve florası çok zengin bir ülkedir. Ormanlarının çoğunu yapraklarını döken ağaçlar ile çam ağaçları oluşturmaktadır. Bilinen bitki sayısı 1400'ün üzerindedir. Ormanlar ülke yüzölçümünün %12'sini kapsamaktadır.

Azerbaycan doğal kaynaklar tarafından çok zengindir. Kurşun, çinko, bakır, demir cevheri, barit, alünit, kobalt, arsenik, mermer, kireç taşı, siyonit, maden ve kaya tuzları bulunmaktadır. Az miktarda altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri vardır. Ülkenin en büyük yer altı zenginliği petrol ve doğalgazdır. Petrolün %77'si Hazar denizinden sağlanmaktadır. Doğalzgaz ise Bahar, Kumadası ve Sangaçal'dan çıkarılmaktadır. Toplam petrol rezervi 118.65 milyar m3olduğu tahmin edilmektedir.

Azerbaycan'da temel sanayi dalları, petrol araştırma, sondaj makinaları üretimi, petrokimyasallar, gıda, tekstil, elektronik ve metal işlemedir. Sektörde yer alan bir çok fabrika, yeni teknolojileri uygulayamadığı için yetersiz durumdadır. Petrol işleme kapasitesi çıkardığı petrolün altında olduğu için ham petrol ihraç etmekte, rafine petrol almaktadır.

1995 yılına göre 2.727.837 kişi çalışabilir nüfusu oluşturmaktadır. Bunun %21.1' sanayi ve inşaat, %37.1 tarım, %41.8'i hizmetler sektöründedir GSMG 2400 dolar olup, kişi başına milli gelir, 317 dolardır.Azerbaycan'ın 1995 yılı ithalatı 667.7 milyon dolar ihracatı 547.4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde SSCB döneminden kalan bir çok unsur halen varlığını sürdürmesine karşın, yeni devlet yapısı henüz kurulma aşamasında bulunmaktadır.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı, yürütme organları ve Cumhuriyet Parlamentosu bulunmaktadır. Yürütme yetkileri münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından atanan icra hakimleri tarafından kullanılmaktadır.Azerbaycan'da çoğulcu demokratik yapının yerleşmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Anayasa taslağı ve seçim kanunu hazırlıklarının ardından ilk çok partili seçim 12 Kasım 1995 tarihinde yapılmış, bu seçimle birlikte anayasa halk oylaması ile birlikte kabul edilmiştir.

Konu Hale tarafından 06 Eylül 2015 Pazar - 07:57 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Azerbaycan• "Azerbaycanlıların Soykırım Günü" – 31 Mart


Resmi ekleyen


Gubada Azerbaycanlıların Soykırımı abidesi

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_31_Mart_1921_ikinci_inonu_Muhar_t71028.html']Tarihte Bugün: 31 Mart' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_31_Mart_1921_ikinci_inonu_Muhar_t71028.html']Tarihte Bugün: 31 Mart

http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Azerbaycanlilarin_Soykirim_Gunu_Az_ve_601_rbaycan_t78404.html'] Azerbaycanlıların Soykırım Günü - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü - 31 Mart | Bölgedeki Halkların Azerbaycanlılara Karşı Giriştikleri Katliamlar - Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı... ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Azerbaycanlilarin_Soykirim_Gunu_Az_ve_601_rbaycan_t78404.html'] Azerbaycanlıların Soykırım Günü - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü - 31 Mart | Bölgedeki Halkların Azerbaycanlılara Karşı Giriştikleri Katliamlar - Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı...

http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Mart_Olaylari_Mart_Katliami_Guba_Soykirimi_30_Ma_t78405.html']Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı | 30 Mart 1918 - 3 Nisan 1918 - Azeri Sivillere Yönelik Yaşanan Katliamlar - Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı Resimleri...' target='_blank'>Mart' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Mart_Olaylari_Mart_Katliami_Guba_Soykirimi_30_Ma_t78405.html']Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı | 30 Mart 1918 - 3 Nisan 1918 - Azeri Sivillere Yönelik Yaşanan Katliamlar - Mart Olayları - Mart Katliamı - Guba Soykırımı Resimleri...

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Azerbaycan


Azerbaycan Neden Can'dır?


Türk Milletinde Kardeş Kardeşe Borç Vermez. Kardeş, Her Zaman Kardeşinin Elinden Tutar


Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kardeş eli...


Resmi ekleyenMustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa
’ya yazdığı bir mektupta;


“Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para alınmasını temin etmenizi rica ederim” diyordu.

Kazım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan hükümetine iletti.


Konunun Devamı İçin Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Azerbaycan_Neden_Can_ve_39_dir_Turk_Milletinde_t83516.html']Azerbaycan Neden Can'dır? | Türk Milletinde Kardeş Kardeşe Borç Vermez. Kardeş, Her Zaman Kardeşinin Elinden Tutar - Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kardeş eli...' target='_blank'>Azerbaycan' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Azerbaycan_Neden_Can_ve_39_dir_Turk_Milletinde_t83516.html']Azerbaycan Neden Can'dır? | Türk Milletinde Kardeş Kardeşe Borç Vermez. Kardeş, Her Zaman Kardeşinin Elinden Tutar - Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan kardeş eli...

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı