İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi | Ay Ve Seneleri İle Osmanlı Kronolojisi - Kuruluşu - Savaşlar - İsyanlar - İdamlar - Anlaşmalar

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 15 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi


Resmi ekleyenOcak Ayı Kronolojisi

01 Ocak 1577: Osmanlı-Avusturya muâhedenin sekiz sene uzatılması

02 Ocak 1523: Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi

03 Ocak 1501: Ali Şir Nevâî'nin vefâtı

1799: Şeyh Galib'in vefâtı

04 Ocak 1610: Sultan Ahmed camii'nin temelinin atılması.

05 Ocak 1922: Adana'nın Kurtuluşu.

06 Ocak 1639: IV. Mehmed'in vefâtı

10 Ocak 1921: I. İnönü Zaferi

11 Ocak 1556: Fuzûli'nin vefâtı.

1755: Haliç'in Donması.

12 Ocak 1920: Osmanlı Meclis-i Mebusanı?nın son olarak toplanması.

13 Ocak 1853: İstanbul Üniversitesi'nin açılışı.

15 Ocak 1459: Fatih Sultan Mehmed'in Hocası Akşemseddin'in vefâtı

17 Ocak 1875: İstanbul'dan Beyoğlu'na çıkışı kolaylaştırmak için Karaköy'le Nergis Sokak arasına ilk tünel'in açılması.

19 Ocak 1910: Çırağan Sarayı'nın yanması

1917: Galiçya Zaferi.

20 Ocak 1895: Dârülaceze'nin Kuruluşu.

21 Ocak 1921: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Anayasasının kabulü.

1578: Piyale Paşanın vefatı

22 Ocak 1517: Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye zaferi.

1842: Baytar Mektebi'nin açılışı.

23 Ocak 1810:
Osmanlı Devleti'nde ilk gazetenin yayın hayatına başlaması.

1913: Babıâli Baskını.

25 Ocak 1364: Sırp Sındığı Zaferi.

1578: Mihrimâh Sultan'ın vefâtı

26 Ocak 1699: Karlofça Andlaşması.

27 Ocak 1299: Osmanlı Devletinin kuruluşu.

28 Ocak 1920: Misâk-ı Millî'nin kabulü.

31 Ocak 1729: Türkiye'de basılan ilk kitap olan Sihah-ül Cevheri'nin 1.000 adet olarak İbrahim Müteferrika tarafından basılması.
Dosya Ekle  osmanli_padisahlari.jpg   153,78K   0 kere indirildi

Konu Hale tarafından 20 Ağustos 2015 Perşembe - 07:00 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.Şubat Ayı Kronolojisi


01 Şubat 1553: Fransa’yı himaye etme karşılığında, Fransa’nın vereceği tazminatta karşılık, Fransız Donanmasının Türklere terhini (Rehin verilmesi).

04 Şubat 1926: İskilipli Atıf Hocanın idam edilmesi.

06 Şubat 1521: Mastaba muharebesi Şam vali Canbirdi-Gazali’nin mağlup edilmesi

1695: Sultan II. Ahmed’in vefatı.

07 Şubat 1695: Sultan II. Mustafa’nın tahta çıkışı.

08 Şubat 1640: Sultan IV. Murad’ın vefatı.

1664: Yeni Caminin İbâdete açılaması.

1921: Gaziantep şehrine TBMM tarafından “Gazi” unvanı verilmesi.

10 Şubat 1918: Sultan II. Abdülhamid’in vefâtı.

12 Şubat 1546: Taaz’ın fethi (Yemen).

1920: Kahramanmaraş’ın kurtuluşu.

13 Şubat 1918: Erzincan ve Görele’nin Kurtuluşu.

14 Şubat 1918: Vakfıkebir’in Kurtuluşu

15 Şubat 1921: Gümüşhane’nin Kurtuluşu.

16 Şubat 1916: Erzurum’un Rus’lar tarafından işgali.

18 Şubat 1451: Fatih Sultan Mehmed’in 2. defa tahta çıkışı.

1856: Islahat Fermanı’nın ilanı.

1925: Osmanlı Vak’anüvislerinin sonuncusu sayılan Tarihçi Abdurrahman Şeref’in vefâtı.

21 Şubat 1917: Yılbaşının 1 Ocak’a alınması.

1918: Bayburt ve Ahlat’ın kurtuluşu.

22 Şubat 1406: İbni Haldun’un vefâtı.

1919: İngilizlerin Maraş’ı işgâli

1920: Yunanlıların Menemeni İşgâli.

23 Şubat 632: Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimizin Veda hutbesini okuması.

24 Şubat 1552: Szegedin Baskını (10 bin İspanyol ve İtalyan askerinin kılıçtan geçirilmesi)

1918: Trabzon’un kurtuluşu.

25 Şubat 1495: Cem Sultan’ın vefâtı.

26 Şubat 1618: Sultan I. Mustafa’nın Tahttan indirilişi.

1618: II. Osman’ın Tahta çıkışı.

27 Şubat 1644: Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin vefâtı.

1918: Çaykara’nın kurtuluşu

28 Şubat 1424: Molla Fenarî’nin ilk Osmanlı Şeyhülislâmı olması.

1528: Osmanlı himayesine giren Macar kıralı Szapolya ile muahede akdi.

1856: Islahat Fermânı’nın ilânı#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Mart Ayı Kronolojisi


2 Mart 1430:
Emir Sultan Hazretleri Bursa'da taun hastalığından vefat etti Doğumu: Buhara, 1368. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrini yaşayan büyük alim ve evliya idi Yıldırım Beyazıd Han'ın damadıdır .

1918: Rize, Rus işgalinden kurtarıldı

3 Mart 1829: Sultan ikinci Mahmud Han, yenileşme hareketini başlatan Kıyafet Kanunu'nu yayınladı

1878: Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması imzalandı.

1883: Sanayi-i Nefise Mektebi adı ile, bu günkü Güzel Sanatlar Akademisi kuruldu.

1924: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hilafetin kaldırılması kararlaştırıldı Son Halife Abdülmecid Efendi, aynı gece sabaha karşı Çatalca istasyonundan trene bindirilerek yurt dışına gönderildi.

1924: Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.

4 Mart 1656: Osmanlı tarihinde Vak'a-i Vakvakıyye veya Çınar Vakası olarak anılan isyan başladı. İsyan 5 gün sürdü. İsyana katılanlar yakalanıp Sultanahmet Meydanı'ndaki çınar ağacında asıldılar.

06 Mart 1555: Ünlü denizcimiz Piri Reis vefat etti. Doğumu: Gelibolu, 1475 Dünyanın en büyük coğrafya bilginlerinden biridir. 1547'de Kaptan-ı Deryalığa tayin edildi. Kitab-ı Bahriye (1519) en önemli eseridir. 1513'te çizdiği haritada, Amerika Kıt'asını hayret uyandıracak doğrulukta ve teferruatla göstermiştir.

1921: İki ay süren Koçgiri Ayaklanması başlatıldı.

07 Mart 1918: Artvin, Şavşat, Ardanuç ve Kadirli, düşman işgalinden kurtarıldı.

08 Mart 1919: Zonguldak Fransızlar tarafından işgal edildi.

09 Mart 1403: Osmanlı padişahlarından Sultan Yıldırım Bayezid Han, Ankara Savaşı'ndan sonra, Emir Timur’un esiri iken öldü. Doğum tarihi: 1360. Babasının Kosova Savaşı'nda esir edilmesi üzerine 09 Ağustos 1389 tarihinde tahta çıkmıştı. On üç yıl padişahlık yaptı. Kabri, Bursa'da Bayezid Han Türbesi'ndedir.

1764: Laleli Camii ibadete açıldı.

1897: Din Adamı olarak bilinen, gerçekte ise din bilgisi son derece zayıf olan Cemaleddin Efgani, İstanbul'da öldü. Doğumu: İran, 1838.

10 Mart 1917: İngilizler Bağdat’ı işgal etti.

1918: Ardeşen ve Pazar Rus işgalinden kurtarıldı.

12 Mart 1918: Erzurum düşman işgalinden kurtarıldı.

1921: Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı adlı şiir T.B.M.M’de Milli Marş Olarak Kabul edildi. 1930 yılına kadar Ali Rıfat (Çağatay) Beyin Bestesi ile okundu. 1930’dan sonra Zeki Üngör’ün bestesi ile okunmaya başlandı.

13 Mart 1552: Osmanlı Orduları Macaristan'ı fethetti.

1871: İngiltere'nin daveti üzerine; Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa ,İtalya, Rusya ve İngiltere'nin katılması ile yapılan görüşmelerden sonra Londra Antlaşması imzalandı. Anlaşma ile Karadeniz'in tarafsız bölge olma özelliğine son verildi.

1919: İngilizlerin işgal ettiği Kars'a Ermeniler yerleştirilip İngiliz -Ermeni karması bir kukla yönetim oluşturuldu.

15 Mart 1921: İttihatçıların Sadrazamı Talât Paşa, Berlin'de bir Ermeni tarafından sokakta, arkasından vurularak öldürüldü. Berlin'de gömüldü. 1943'te kemikleri yurdumuza getirilerek Hürriyet-i Ebediye tepesine gömüldü. Doğumu: 01 Eylül 1874.

16 Mart 1920: İtilâf Devletleri İstanbul'u işgal ettiler. Askerlerimiz şehit edildi, mebuslar sürgüne gönderildi.

17 Mart 1442: Osmanlı Orduları, Erdel'i feth etti.

1920: Konya düşman işgalinden kurtarıldı.

18 Mart 1799: Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart Akka Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma, Napolyon'un başarısızlığı ile sonuçlandı. 21.000 kişilik Fransız ordusunu perişan eden Cezzar Ahmet Paşa'nın 5.000 askeri vardı.

1851: Türk müziği hanende, sazende ve bestekarı Basmacı Abdi Efendi İstanbul'da öldü. Doğumu: İstanbul, 1789.

1915: Çanakkale Zaferi kazanıldı. Çanakkale Savaşı, İngiltere ve Rusya'nın 2 Ocak'ta kararlaştırdıkları gövde gösterisi üzerine çıkmıştı. Savaş 23 gün sürdü.

1920: Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı, İstanbul'da son toplantısını yaptı.

19 Mart 1877: Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı İstanbul'da ilk toplantısını yaptı. İlk Kanun-u Esâsi (Anayasa) ilan edildi.

20 Mart 1513: Osmanlı şehzadelerinden Korkut Çelebi Kütahya'da öldü. Doğumu. Amasya, 1470.

21 Mart 1779: Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Fransa'nın aracılığı ile Aynalı Kavak Antlaşması imzalandı.

23 Mart 1481: Osmanlı döneminin en önemli tarihçilerinden Âşıkpaşa-zade İstanbul'da öldü. Doğumu: Amasya'nın Mecitözü ilçesi, 1393. En önemli eseri, ölümünden çok sonra 1914 yılında basılan Âşıkpaşazâde Tarihidir. Kitap, Tevârih-i Al-i Osman adı ile de anılır.

25 Mart 1912: Türk Milliyetçiliği tarihinde önemli bir yeri olan Türk Ocağı kuruldu.

28 Mart 1919: İtalyanlar Antalya'yı işgal ettiler.

1920: “Uyan Şahin uyan bak neler oldu, Sevgili Antep'e Fransız doldu.” gibi adına şiirler yazılan, türküler yakılan Antep Kahramanı Şahin Bey şehit oldu.

30 Mart 1856: Kırım Harbine son veren Paris Antlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türkiye'nin Avrupa Devletler Hukuku'ndan yararlanma hakkı tasdik edildi.

31 Mart 1918: Varlo ve Gevaş düşman işgalinden kurtarıldı.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Nisan Ayı Kronolojisi


01 Nisan 1923: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini feshederek seçimlere karar verdi.

1921: İkinci İnönü Zaferi kazanıldı.

1918: Van'ın Rus ve Ermeni istilacılarından kurtuluşu

1891: Büyük dil ve tarih bilgini Ahmet Vefik Paşa'nın vefatı

1920: Salih Paşa'nın sadrıazamlıkdan istifası.

03 Nisan 1596: Sadrıazam Koca Sinan Paşanın ölümü.

1900: Gazi Osman Paşa’nın vefatı.

05 Nisan 1026: Bursa’nın fethi

06 Nisan 1453: İstanbul’un kuşatılmasının başlaması

07 Nisan 1762: Ünlü şair ve Sadrazamlarımızdan Koca Ragıb Paşanın vefatı.

08 Nisan 1924: Şer'iye mahkemeleri kaldırıldı.

09 Nisan 1877: Namık Kemal'in Magosa sürgününün başlaması.

1588: Mimar Sinan'ın vefatı.

10 Nisan 1920: Kurtuluş savaşının önde gelen simaları hakkında ölüm cezasının bulunduğu fetvanın yayını.

11 Nisan 1921: Urfa’nın düşmandan kurtuluşu (1920).

12 Nisan 1921: Kurtuluş savaşının kaderini değiştiren Yunan saldırısı ve Aslıhanlar savaşının başlaması.

13 Nisan 1521: Belgrad'ın Türk orduları tarafından fethi.

1909: 31 Mart olayı

14 Nisan 1909: Sadrıazam Hüseyin Hilmi Paşanın istifası.

1877: Türkiye Kızılay derneğinin kuruluşu.

15 Nisan 1856: Türkiye-Rusya ve müttefikleri arasında Paris antlaşması

16 Nisan 1920: Anzavur isyanı.

18 Nisan 1454: Osmanlı-Venedik barışı.

1897: Türk-Yunan savaşı başladı.

19 Nisan 1909: Hareket ordusunun İstanbul’a girişi.

20 Nisan 1924: Anayasanın değiştirilmesi

21 Nisan 1037: İbni Sina'nın vefatı

22 Nisan 1909: Osmanlı Meclisi Mebusanı üyelerinin Yeşilköyde toplanması

23 Nisan 1920: TBMM'nin açılışı

1920: Hendek isyanı.

24 Nisan 1920: Mustafa Kemal'in TBMM başkanı seçilmesi.

25 Nisan 1512: Yavuz Selim'in padişah olması.

1918: Kars'ın kurtuluşu.

27 Nisan 1909: 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesi.

29 Nisan 1919: İtalyanların Antalya'yı işgali

30 Nisan 1030: Türk hükümdarı Gazneli Mahmud'un öldü.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Mayıs Ayı Kronolojisi


01 Mayıs 1390:
Sultan Yıldım Bayezid’ın Manisa şehrini fethi

1481: Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'dan yeni bir sefere hazırlandığı sırada Venedik ve Papalık hükümetlerinin bir casusu olan Yahudi Jakopo tarafından zehirlenmek suretiyle öldürülmesi

1920: TBMM Hükümetinin ilk kabinesinin yine teker teker her üyesinin Meclis tarafından seçilmesi suretiyle kurulması

04 Mayıs 1421: Fetret Devri'ni sona erdirerek Osmanlı devletinin ikinci kurucusu adını alan Çelebi Sultan Mehmed'in vefatı

05 Mayıs 1913: İtalyanların Rodos adasını işgalleri

09 Mayıs 1915: Çanakkale'de Seddülbahir zaferinin kazanılması

1799: Napolyon ordularının Türk idaresindeki Akka kalesine hücumu

11 Mayıs 1897: Gazi Ethem Paşa komutasındaki Türk ordularının Yunan kuvvetlerini büyük bir bozguna uğratması

1920: Halide Edib ve Adnan Adıvar ile beraber Mustafa Kemal'in İstan-bul hükümeti tarafından idama mahkum edilmesi.

1920: TBMM Hükümetinin temsilcileri Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova 'ya görüşmeler yapmak ve bir anlaşma imzalamak için harekeli. Bekir Sami Bey o sırada Dışişleri Vekili idi

12 Mayıs 1881: Tunus'un Türk idaresinden alınarak Fransa yönetimine bırakılması hakkındaki Bordo antlaşmasının imzalanması

14 Mayıs 1560: Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden olan Cerbe deniz zaferinin kazanılması

15 Mayıs 1919: İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve katliamlar yapılması

16 Mayıs 1919: 9. Ordu müfettişi olarak tayin edilen Mustafa Kemal'in Anadolu da bir milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun'a hareket etti

17 Mayıs 1880: Ünlü devlet adamlarımızdan edip ve şair Ziya Paşanın vefatı

18 Mayıs 1632: Ünlü Osmanlı Sadrazamlarından Recep Paşanın idam edilmesi

1828: Karadeniz’deki Türk kalelerinin en ünlülerinden olan Anapa kalesinin Ruslara karşı kahramanca savunması.

19 Mayıs 1919: Kurtuluş savaşımızın serdarı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.

20 Mayıs 1633: Türk tarihinin en kanlı olaylarından Padişah Genç Osman'ın Tahtından indirilerek Yedikule'de idam edilmesi.

1878: Çırağan sarayı baskını ve ünlü gazeteci Ali Suavi'nin tertip ettiği bu darbe sırasında öldürülmesi.

21 Mayıs 1556: Türk ordularının Sigetvar kalesini kuşatması.

21 Mayıs 1955: Ünlü Aziziye tabyası zaferi kahramanlarından Nene Hatun'un Erzurum'da vefatı.

22 Mayıs 1909: Osmanlı Meclisi Mebusanı üyelerinin Yeşilköy’de toplanması

23 Mayıs 1606: Sadrazam Lala Mehmet Paşa'nın vefatı.

24 Mayıs 1895: Milletlerarası Rakamların Türkiye'de kabulü

25 Mayıs 1807: Kabakçı Mustafa isyanı.

1895: Tarihçi ve devlet adamı Cevdet Paşanın vefatı.

26 Mayıs 1512: Sultan II. Bayezid'in vefatı.

29 Mayıs 1453: Türk Ordularının İstanbul'u fethi

30 Mayıs 1876: Türk Tarihinin en uğursuz olaylarından biri olan Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve sarayının yağma edilmesi Kısa bir süre sonra kendisi de öldürülmüştür.

31 Mayıs 1601: Türk ordularının Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki ünlü Kanije kalesi zaferini kazanması.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Haziran Ayı Kronolojisi

1 Haziran 1712: Ünlü Divan Şairlerimizden Nabi'nin vefatı .

2 Haziran 1920: Kozan'ın Fransızlardan kurtuluşu .

5 Haziran 1916: Balkan Savaşında ünlü Edirne müdafii Şükrü Paşa’nın vefatı.

9 Haziran 1908: İngiltere ile Rusya arasında ünlü Reval görüşmeleri.

10 Haziran 1923: Ünlü Türk dostu Pierre Loti’nin ölümü.

14 Haziran 1826: Yeniçeri Ocağının kaldırılması (Vakayı Hayriye) .

15 Haziran 1389: Birinci Kosova Zaferi.

17 Haziran 1565: Ünlü Türk deniz kahramanı Turgut Reis'in Malta
kuşatmasında yaralanması.

20 Haziran 1921:
Adapazarı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu .

21 Haziran 1037: İbni Sina'nın vefatı.

22 Haziran 1565: Malta kuşatmasında yaralanan Turgut Reis'in Vefatı.

24 Haziran 1645: Girit savaşlarının başlaması. Yirmibeş yıl süren bu savaş, Girit'in Türk orduları tarafından fethi ile sona erecektir.

27 Haziran 1523: Makbul İbrahim paşanın sadrıazamlığa getirilmesi.

1914: I. Dünya savaşının başlama sebebi olan Saraybosna suikastı.

1921: İzmit'in Yunan işgalinden kurtuluşu .


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Temmuz Ayı Kronolojisi

01 Temmuz 1730: III. Ahmed’in vefatı.

1839: Abdülmecid’in tahta çıkışı.

02 Temmuz 1798: Napolyon’un İskenderiye’yi işgali.

03 Temmuz 1839: Ahmed Paşa’nın İhanet ederek Osmanlı Donanmasını Mısır’a
kaçırması

04 Temmuz 1918: VI Mehmed Vahidüddin’in tahta çıkışı.

05 Temmuz 1830: Fransız’ların Cezayir’i işgali.

07 Temmuz 1770: Osmanlı donanmasının Rus’lar tarafından Çeşme’de batırılması.

08 Temmuz 1805: Mehmed Ali paşa’nın Mısır valiliğinin onaylanması.

09 Temmuz 1783: Kırım Hanlığı'nin çöküşü

10 Temmuz 1894: Büyük İstanbul depremi

11 Temmuz 1789: Osmanlı-İsveç İttifakı(Beykoz Anlaşması).

1882: İngiliz1er'in İskenderiye’yi topa tutmaları ve Mısır meselesinin ortaya
çıkışı,

13 Temmuz 1841: Londra’da Boğazlar sözleşmesi imzalandı

1878: Osmanlıların dağılma sürecini başlatan Berlin Anlaşmasının imzalanması.

15 Temmuz 1840: Mısır Meselesini çözümleyen Londra Mukavelesinin imzalandı.

19 Temmuz 1711: Purut savaşının başlaması,

21 Temmuz 1711: Purut Savaşının bitmesi ve Osmanlı-Rus Anlaşması.

21 Temmuz 1633: Türk tarihinin en kanlı olaylarından Padişah Genç Osman'ın
tahtından indirilmesi

1711: Purut Savaşının bitmesi ve Osmanlı-Rus Anlaşması.

1774: Küçük Kaynarca Anlaşması ve Kırım’ın İstiklali,

22 Temmuz 1723: Gedikpaşa’dan başlayan büyük İstanbul yangını.

23 Temmuz 1908: II.Meşrutiyetin ilanı

25 Temmuz 1920: Edirne’nin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.

27 Temmuz 1730: Balat'tan başlayan İstanbul yangını.

28 Temmuz 1808: III. Selim'in Öldürülmesi,

1808: IV. Mustafa'nın tahtan indirilmesi.

1808: II Mahud’un tahta geçmesi.

29 Temmuz 1754: İstanbul ve Trakya depremi.


#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ağustos Ayı Kronolojisi

01 Ağustos 1036: Tuğrul Bey vefatı

1258: Osman Gazi’nin vefatı

1571: Magosa kuşatması

1571: Kıbrıs'ın Fethi tamamlandı.

02 Ağustos 1849: Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın vefatı.

1914: Türkiye’nin I. Cihan savaşı için seferberlik ilanı

1919: Türk-Alman Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması.

03 Ağustos 1545: Estergon Kalesi’nin fethi

1823: Ahmed Vefik Paşanın vefatı.

04 Ağustos 1578: Osmanlı Ordusu Portekiz’le yaptığı Vâdi’s Seyl savaşını kazandı. Fas Türk hakimiyetine girdi.

1781: Türkiye ile Avusturya arasında Ziştovi barışı

1922: Enver Paşanın Türkistan’da Kızılordu birlikleri ile savaşırken şehit düşmesi

05 Ağustos 1552: Turgut Reis Komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya Komutasındaki donanmayı yenerek Ponza Zaferi’ni kazandı.

1716: Petervaradin meydan savaşı ve Sadrazam Ali Paşanın şehit düşmesi

1919: Erzurum Kongresi.

1921: Mustafa Kemal Paşanın TBMM tarafından Başkumandanlığa getirilmesi

1923: Musul Katliamı. İngiliz askerleri Musul da Türklere karşı katliama girişti.

06 Ağustos 1571: Magosa'nın alınması

1919: Muş ve Bitlis’in Türk orduları tarafından Ruslardan geri alınması

07 Ağustos 1580: Lala Mustafa Paşanın vefatı.

1919: Erzurum Kongresinin çalışmalarını tamamlaması

08 Ağustos 1633: Revanın fethi

1635: Erivan’ın Fethi.

1648: Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi 4. Mehmed’in tahta çıkarılması

1916: Bitlis’in Rus İşgalinden kurtuluşu.

09 Ağustos 1484: Akkirman kalesinin fethi.

1915: I. Anafartalar savaşı

10 Ağustos 1389: Birinci Kosava zaferi

1539: Sırbıstan Kastelnovo zaferi

1892: Türkçülük Akımının öncülerinden Şıpka kahramanı Süleyman paşanın vefatı.

1900: Ahmed Cevdet Paşanın vefatı.

1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi.

1920: Sevr antlaşması imzası

11 Ağustos 1473: Otlukbeli zaferi

1480: İtalyanlara karşı Otranto zaferi

12 Ağustos 1444: Haçlılar ittifakının savaş ilanı.

1501: Navarin kalesinin Fethi.

13 Ağustos 1529: Kanuni’nin Viyana seferine çıkması

14 Ağustos 1578: Hekimoğlu Ali Paşanın vefatı.

15 Ağustos 1551: Trablusgarp’ın Fethi

1826: Türk Ordularının Atina’ya girişi

1829: Yunanistan’ın Osmanlı Devletinden ayrılması

1888: Ziraat Bankasının kuruluşu

1917: İngilizlerin Kerkük’ü İşgali

16 Ağustos 1430: Hacı Bektaş-ı Velî’nin Vefatı.

1448: Hacı Bayram-ı Velî’nin vefatı.

1501: Mora’nın Fethi.

1534: Kars’ın Osmanlı Yönetimine gecişi.

1556: Süleymaniye camii’nin ibadete açılması

1838: İngiliz mallarına Osmanlı Pazarların açan Balta Limanı Ticaret sözleşmesinin imzalanması.

17 Ağustos 1552: Turgut Reis’in Korsika Adası’nı fethi

1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi

1884: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Doğumu

18 Ağustos 1648: Sultan İbrahim’in Öldürülmesi

19 Ağustos 1645: Osmanlı Orduları’nın Girit’e çıkışı.

1691: Salankamin meydan savaşı

1691: Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın şehit olması

1890: Türk Donanması’nın Denizaltı’larla takviye edilmesi.

1915: Tevfik Fikretin vefatı

20 Ağustos 1516: Antep’in fethi

1543: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Fransa’nın Nis Kalesi’ni Fethi.

1915: II. Anafartalar savaşı

21 Ağustos 1678: Ukrayna’nın Türk Hakimiyetine girişi.

1915: İtalya’nın Türkiye’ye savaş ilanı

22 Ağustos 1534: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’un fethi.

1921: Sakarya meydan savaşının başlaması

23 Ağustos 1519: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezair’i fethi.

1703: III. Ahmed’in Tahta çıkışı

1574: Şeyhülislâm Ebusuud Efendinin vefatı

24 Ağustos 1514: Çaldıran zaferi

1516: Mercidâbık zaferi

1923: Lozan Barış antlaşmasının TBMM tarafından tastiki

25 Ağustos 1516: Yavuz sultan selim han’ın Haleb’i fethi.

1537: Korfu adasının fethi.

1916: Rus’ların Muş’u İşgali.

26 Ağustos 1071: Malazgirt zaferi

1922: Büyük Taarruzun Başlaması

27 Ağustos 1922: Afyonkarahisar’ın kurtuluşu

28 Ağustos 1521: Belgrat’ın fethi

29 Ağustos 1526: Mohaç zaferi

1855: Türkiye’de ilk defa telgrafın kullanılması

1904: 33. Osmanlı padişahı Sultan V. Murad Han’ın Vefatı.

30 Ağustos 1922: Başkumandanlık Meydan savaşının kazanılması

1922: Dumlupınar zaferi

31 Ağustos 1783: Ahmed Resmi Efendinin vefatı

1876: II. Abdulhamid’in tahta çıkışı

1908:
Hicaz demiryolunun hizmete açılması.

#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Eylül Ayı Kronolojisi

01 Eylül 1922 :
Uşak’ın kurtuluşu.

1868 : Galatasaray Lisesinin açılışı.

1876 : Rusların korumasında cesaret alıp isyan eden Sırp’ların, Türk orduları tarafından Aleksianç’da mağlup edilmesi.

1922 : Atatürk'ün Türk Ordularını büyük zafere götüren ünlü ''Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri..." emrini vermesi.

02 Eylül 1633 :
İstanbul’un büyük bölümünü yok eden Cibali yangınının çıkışı

1922 : Eskişehir’in kurtuluşu

1925 : Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

1329 : Niğbolu zaferi

1922 : Yunan orduları Başkomutanı general Trikopis’in Türk ordularına esir düşmesi

03 Eylül 1471 : Ünlü Türk mimarı Sinan-ı Atik’in vefatı.

1525 : Türk ordularının Mohaç zaferinden sonra Budin üzerine yürüyüşe geçmesi

1919 : Kuvay-ı Milliye hareketini bastırmak için gönderilen Ali Galip'in girişimlerini sürdürmeye başlaması ve yenilgisi.

04 Eylül 1543 : Kanunu Sultan Süleyman kumandasındaki Türk ordularının Belgrat’ı fethi.

1627 : Roma-Germen imparatoru II. Ferdinant ile Türkiye arasında barış antlaşması.

1746 : Türk-İran barış antlaşması.

1919 : Sivas Kongresi'nin açılışı.

1922 : Bozüyük’ün kurtuluşu.

1669 : Girit adasının Venedikliler tarafından Osmanlılara teslimi

1922 : Alaşehir, Söğüt, Kula ve Buldan’ın kurtuluşu

05 Eylül 1566 : Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı

1922 : Bilecik, Kandıra, Simav ve Ödemiş'in kurtuluşu

06 Eylül 1235 : Kirmanda hakimiyet kuran Barakoğulları hanedanının kurucusu Barak Hacib’in vefatı.

1514 : Yavuz Sultan Selimin Tebriz’e girişi

1922 : Balıkesir ilimizin düşmandan kurtuluşu

1922 : Söke, Akhisar, Bayındır, Soma, Tire, İnegöl, Yenişehir ve Pazarcık’ın kurtuluşu

1798 : Osmanlı devletinin Fransa’ya savaş ilanı

1922 : Nazilli, Alaşehir, Gördes, Salihli ve Susurluk’un kurtuluşu.

1859 : Dağıstan'ın milli kahramanı Şeyh Şamil’in Ruslara esir düşmesi.

1920 : Kurtuluş savaşı tarihimizde elem verici olaylarından Erbaa isyanı.

1919 : Sivas Kongresine katılan üyelerin ittihatçılık aleyhinde yemin etmeleri.

1922 : Manisa’nın şehri terk eden Yunan kuvvetleri tarafından yakılması.

1871 : Sadrıazamı Ali Paşa'nın vefatı

1922 : Aydın’ın düşmandan kurtuluşu

1922 : Turgutlu'nun kurtuluşu

1919 : Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin kuruluşu

1920 : Zile isyanı

08 Eylül 1609 : Sultanahmed Camiinin inşaatına başlanması

1855 : Kırım savaşının sona ermesi

1566 : Sigetvar’ın fethi

1922 : Şimdiki adı Mustafa Kemal Paşa olan Nil’in kurtuluşu

09 Eylül 1922 : Kurtuluş savaşında Yunan gemisi Uranya’nın Karadeniz’de teslim alınarak Samsun isminin verilmesi

1484 : Akkerman’ın fethi.

1871 : Kıbrıslı Mehmed Emin Paşanın vefatı.

1922 : Türk ordularının İzmir'e girişi.

1922: Menemen’in kurtuluşu.

1570 : Lefkoşe'nin Türk ordularına teslimi.

1914 : Kapitülasyonların kaldırılması.

10 Eylül 1399 : Çanakkale önlerinde Türk deniz kuvvetlerinin müttefik donanmasını yenmesi.

1526 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk ordularının Budapeşte'yi fethi.

1623 : Sultan 4. Murad’ın tahta çıkışı.

1910 : Kaptan-ı Derya Hacı Vesim Paşa’nın vefatı.

1922 : Bursa’nın kurtuluşu.

1922 : Gazi Mustafa Kemal’in İzmir'e gelişi.

11 Eylül 1855 :Türk ordularının Sivastopal’'a girişi.

1623 : Sultan Mustafa'nın tahtından indirilişi.

1922 : Orhaneli ve Gemlik’in kurtuluşu.

1697 : Osmanlı ordularının Zenta yenilgisi.

1840 : İngilizlerin Mehmed Ali Paşa isyanı üzerine Beyrut'u topa tutmaları.

1919 : Sivas Kongresinin kapanışı.

1920 : Kanuni Nazım beyin vefatı.

1922 : Filistin’de Osmanlı Egemenliğinin sona ermesi.

1922 : İngilizler’in Filistin’de Manda yönetimini kurması (Araplar bu günü milli matem günü olarak ilan etmişlerdir)

12 Eylül 1529 : Kanuni Sultan Süleyman emrindeki Türk ordularının Viyana’ya saldırıya geçmesi

1636 : Tebriz’in Fethi

1922 : Mudanya, Foça ve Urla’nın Kurtuluşu

1919 : Damat Ferid Paşa kabinesinin istifası.

1919 : Sivas Kongresi'nden sonrasında Anadolu vilayetlerinin İstanbul hükümeti ile her türlü irtibatı kesmeleri.

13 Eylül 1871 : Büyük Türk edibi ve gazetecisi İbrahim Şinasi'nin vefatı

1922 : Karacabey’in düşmandan kurtuluşu

1921 : Sakarya Meydan Savaşının Türk orduları tarafından kazanılması

1882 : İngilizlerin Mısır ve Sudan’ı işgale başlamaları.

1922 : Soma'nın kurtuluşu.

14 Eylül 1613 : Macaristan’ın fethi.

1829 : Türkiye ile Rusya arasında Edirne barış antlaşmasının imzalanması.

1854 : Türkiye ile müttefikleri İngillere, Fransa ve İtalya ile Rusya arasında Kırım savaşının Başlaması.

1854 : Türklerin ve müttefiklerinin Epatorya'da Rus topraklarına asker çıkarması.

1919 : Kurtuluş savaşının önemli belgelerinden sayılan ilk gazetenin "İrade-i Milliye" adıyla Sivas’ta yayınlanması

1922 : Kuşadası, Bergama, Karaburun ve Dikili'nin kurtuluşu

15 Eylül 1882 : İngiliz birliklerinin Kahire’yi işgali

1901 : Kemaleddin Kamu'nun doğumu

1397 : Gıyaseddin Baysungur'un doğumu

1656 : Köprülü Mehmet paşanın sadarıazam olması.

16 Eylül 1123 : Elaziz'in Selçuklular tarafından fethedilmesi.

1889 : Ertuğrul savaş gemimizin Japonya’yı ziyaretinden dönüşünde batması.

17 Eylül 1526 : Türk ordularının Budin önlerinde görünmesi.

1529 : Türk ordularının Viyana yürümesi üzerine Avusturya İmparatorluğunun Taht şehrini boşaltmaya başlaması.

1922 : Bandırma'nın düşman işgalinden kurtarılması.

18 Eylül 1647 : Sadrazam Salih Paşa'nın idam edilmesi.

1739 : Türkiye ile Avusturya ve Rusya arasında Belgrat Barış antlaşmasının imzalanması.

1922 : Erdek ve Biga'nın kurtuluşu.

1922 : Batı Anadolu'nun düşman istilasından temizlenmesi.

1913 : Türkiye i!e Bulgaristan arasında Trakya sınırlarının tespiti antlaşmasının imzalanması

1920 : İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun kabulü

19 Eylül 1921 : Sakarya zaferi üzerine TBMM tarafından Başkumandan Mustafa Kemal Paşaya Gazi unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi

1922 : Çanakkale’deki Fransız kuvvetlerinin tahliyesi

1790 : Türkiye ile Avusturya arasımda mütarekenin imzalanması

20 Eylül 1444 : Osmanlılara karşı Avrupa Haçlılar birliğinin faaliyete geçmesi.

1526 : Budin’in fethi

1520 : Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkması

1922 : Mihalıçık ve Sivrihisar’ın kurtuluşu

1923 : İstanbul’daki yabancı postanelerin kapatılması

1529 : Birinci Viyana kuşatması

1923 : Bozcaada’nın Türkiye’ye iadesi

22 Eylül 1730 : Patrona Halil Ayaklanmasının başlaması.

1789 : Türk birliklerinin Eflak'da Rusya ve Avusturya kuvvetlerine yenilmesi

1520 : Yavuz Sultan Selimin vefatı.

1919 : Mustafa Kemal Paşa ile General Harbord arasındaki ünlü Sivas mülakatının yapılması

1918 : I. Cihan savaşında Türk ordularının Filistin cephesindeki hezimeti.

1923 : İmroz adasının Türklere teslim edilmesi.

23 Eylül 1529 : Türk ordularının Almanya topraklarına girmesi.

1856 : Aydın demiryolu imtiyazının verilmesi.

1922 : Lapseki'nin kurtuluşu.

24 Eylül 1663 : Bolvadin’in kurtuluşu.

1657 : Büyük Türk bilgini Katip Çelebi’nin vefatı.

1921 : Fransız temsilcisi Franklin Boullun’un yeni Türkiye’nin yöneticileri ile Ankara’da görüşmesi.

1922 : Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarafsız ilan edilen Çanakkale’deki bölgeye girmesi.

1973 : Şair ve edip Şükûfe Nihal Başar’ın vefatı.

25 Eylül 1522 : Türk ordularının Rodos adasına büyük saldırı hareketine başlaması.

1604 : Türk ordularının Orta Avrupa'da Vaç kalesini kuşatması.

1855 : Kamil Paşanın Sadrıazam olması.

1918 : Türkiye ile beraber savaşan Bulgaristan’ın müttefiklerden mütareke talebi.

1920 : Kazım Karabekir’in Ermenilere işgal bölgelerini boşaltmaları için 48 saatlik süre tanıyan bir ültimatom vermesi.

1920 : Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul hükümeti tarafından âsi ve kanun dışı ilan edilmeleri.

26 Eylül 1371 : Türk ordularının Çirmen'de Sırp ordusunu yenmesi.

1529 : Türk akıncılarının Viyana ve çevresine büyük akınlar yapmaları.

1809 : Türk ordularının Brail'de Ruslara yenilmesi.

1854 : Kırım savaşında Sıvastopol kuşatmasının başlaması .

1921 : Kars Konferansının açılması.

27 Eylül 1538 : Preveze Deniz zaferi.

28 Eylül 1369 : Niğbolu zaferi.

1687 : Türkler Atina’yı Venediklilere terki.

1915 : General Tawsend komutasındaki İngiliz ordularının Kutulammare'de Türk ordularına yenilerek teslim olması.

1920 : Kazım Karabekir kuvvetleri Doğu cephesinde Ermenilere karşı büyük bir saldırı hareketine başlaması.

1529 : Viyana’ya Türk ordusunun saldırısının başlaması.

1911 : İtalyanların Trablusgarb vilayetimizin kendilerine teslim edilmesi için Türkiye’ye ültimatom vermesi.

1922 : Atatürk’ün İzmir'de Fransız temsilcisi Franklin Boullon ile görüşmesi.

29 Eylül 1521: Belgrat’ı fetheden Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan üzerine seferi.

1911: Türkiye ile ltalya arasında Trablusgarb savaşlarının başlaması .

1917 : Süleyman Nesib’in vefatı.

1566 : Sultan II. Selim’in tahtaçıkması.

1883 : Celâl Sahir Erozan’ın doğumu.

1914 : Balkan Savaşı barış antlaşmasının imzalanması.

1920 : Ermenilerin Sarıkamış’ı boşaltmaları.

1520 : Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdar olması.

1207 : Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin doğumu.

1912 : Balkan savaşında Bulgar ve Sırp ordularının Osmanlı Devletine saldırı için seferber edilmesi.

30 Eylül 1690 :
Düşman işgaline uğrayan Belgrat’ı kurtarmak için giden Türk ordularının şehrin önlerine varması ve savaşa başlaması.

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Ekim Ayı Kronolojisi

01 Ekim 1520 : Yavuz sultân Selîm’in Defni.

1730 : Sadrıazam Nevşehir'li Damad İbrahim Paşa'nın Patrona Halil ve adamları tarafından başlatılan isyanda öldürülüp cesedinin parçalanması.

1919 : Damad Ferid Paşa Kabinesinin istifası.

02 Ekim 1187 : Kudüs'ün Selahaddin Eyyûbî tarafından kuşatılması.

1730 : III.Ahmed’in Patrona Halil ve adamlarının isyanı üzerine tahtan feragatı.

1730 : I. Mahmud’un tahta çıkışı

1730 : Şair Nedim’in ölümü.

1919 : Ali Rıza Paşa Kabinesinin kurulması ve göreve başlaması.

1923 : İstanbul’daki işgal kuvvetlerinin son kalıntıları olan İtilaf devletlerinin komutanlarının Dolmabahçe rıhtımından Türk bayrağını, Türk kumandanlarını ve Türk askerlerini selâmlayarak yurdumuzu terk etmeleri.

03 Ekim 1445 : Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin vefatı

1690 : Türk kuvvetlerinin Belgrad’a saldırıya geçmesi.

1895 : Kamil Paşa'nın Sadrıazam olması.

1920 : Milli Mücadele yıllarının en hazin ve trajik olayı olan Konya isyanının başlaması.

1922 : Mudanya Konferansının açılışı.

1924 : Türk ordularını arkadan vurarak Hicaz kıtasını kaybetmemize sebep olan İngiliz uşağı hain Kral Hüseyin’in tahtı terk etmek zorunda kalması.

04 Ekim 1444 : Niğbolu kalesisinin haçlı kuşatmasını karşı şanlı direnişi

1853 : Kırım ve Sivastopol savaşlarının başlaması.

1919 : İngiliz’lerin Samsun’dan çekilmesi.

1918 : Türkiye ile beraber savaşan Alman İmparatorluğunun mütareke istemesi.

05 Ekim 1821 : Yunanlılar Mora’daki Tripoliçe şehrine girerek Türk ahaliyi katletmesi.

1908 : Avusturya imparatorluğunun Bosna-Hersek vilayetimizi ilhak ettiğini ilan etmesi.

1908 : Bulgaristan’ın tam istiklâl ilan etmesi.

1915 : Türklere karşı Çanakkale ve Makedonya cephesinde çarpışaçak olan müttefik kuvvetlerinin Yunan şehri olan Selanik’e çıkması.

06 Ekim 1605 : Estergon’un fethi.

1657 : Ünlü Türk edibi ve alimi Kâtip Çelebi vefatı.

1911 : İtalyan’nın Türk şehri olan Trablusgarb’ı işgali.

1918 : Fransız’ların Türk şehri olan Berut’u işgali.

1920 : Konya isyanının bastırılması.

1920: Ünlü Türk edibi, fikir ve ilim adamı Sabri Esad Siyavuşgil’in vefatı.

1922 : Çanakkale’nin düşmandan kurtuluşu.

1923 : İstanbul’un kurtuluşu.

07 Ekim 1571: Osmanlı donanmasının İnebahtı limanın da haçlı donanmasının saldırısına uğrayıp imha edildi.

1683 : Ciğerdelen zaferi.

1908 : Türk idaresindeki Girit'in Yunanistan’a katılması.

1919 : Trakya-Paşaeli ve Anadolu- Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin birleştiklerini ilan etmeleri.

1920 : Osmanlı Devleti’nin resmi yayın organı olan Takvim-i Vekayı yerine, sonradan Resmi Gazete ismini alacak olan Ceride-i Resmiye’nin yayınlanmaya başlaması .

08 Ekim 1448 : Türklerle Macarlar arasında barış antlaşmasının imzalanması.

1690 : Fâzıl Mustafa Paşanın Belgrad’ı alması.

1826 : Türkiye ve Rusya arasında Akkirmanda barış antlaşmasının imzalanması.

1912 : Makedonya’da ıslahat yapılması için Balkan devletleri tarafından verilen ültümatomun Osmanlı devleti tarafından ret edilmesi üzerine Rus ve Avusturya desteğini alan Balkan devletlerinin Balkan savaşını başlatması.

09 Ekim 1431 : Yanya'nın fethi.

1690 : Türk kuvvetlerinin Belgrad’ı geri alması.

1801 : Türkiye’nin Fransız işgalinden kurtulan Mısır’ı yapılan antlaşma ile geri alması.

1854 : Sıvastopol kuşatmasının başlaması.

10 Ekim 1518 : Oruç Gazinin Şehit Edilmesi.

1529 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk Ordularını Viyana kapılarına dayanması.

1567 : Türk alimi Celâlzade Mustafa Çelebinin vefatı.

1919 : Türk Kurtuluş Savaşı tarihinin ünlü olaylarından Redd-i İlhak kongresinin Balıkesirde toplanması.

11 Ekim 1578 : Mustafa Paşanın idamı.

1828 : Osmanlı-Rus savaşında Rusların Varna’ya girişi.

1886 : Sadrıazam Yusuf Kâmil Paşanın vefatı.

1922 : Mudanya Mütarekesi imzalanması.

12 Ekim 1579 : Sokullu Mehmed Paşanının suikast sonucunda şehid edilmesi.

1921 : Türkiye ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars antlaşmasının imzalanması.

1923 : Ankara'nın başkent olması.

14 Ekim 1529 : Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk Ordularını Viyana’ya son taarruzu.

1911 : Derne'nin İtalyalar tarafından alınması.

1931 : Ressam Mehmed Ruhi Beyin vefatı

15 Ekim 1529 : Kış mevsiminin yaklaşması nedeni ile Viyana kuşatmasının kaldırılması.

1605 : Türk hükümdarı Cihangir’in tahta çıkması.

1695 : Türk ordularının Azak’da Rus ordularını yenmesi. Azak Zaferi.

1912 : Türkiye ile İtalya arasında Uşi antlaşmasının imzalanması.

16 Ekim 1448 : Türk Ordularının Kosova sahrasında toplanmaya başlaması.

1676 : Türkiye ile Lehistan arasında barış antlaşmasının yapılması.

1806 : Osmanlı devleti ile Rusya arasındaki savaşın başlaması.

1919 : Mustafa Kemal'in Almanya seyahatinin başlaması.

1922 : Mustafa Kemal'in zaferden sonra Bursa’ya gelişi.

17 Ekim 1448 : Kosova Meydan savaşı.

1912 : Bulguristan, Sırbistan ve Yunanistan’ın Türkiyeye savaş açması.

1917 : Osmanlı Devletinin Bulgaristan ve Sırbistan’a savaş ilanı.

1920 : Ferid Paşa Kabinesinin düşmesi.

18 Ekim 1672 : Osmanlı devleti ile Lehistan arasında barış antlaşması.

1859 : Kıbrıslı Mehmed paşanın Sadrazam oluşu.

19 Ekim 1768 : Osmanlı Devletinin Rusya’ya savaş ilanı.

1831 : İlk Türkçe resmi gazete olan Takvim-i Vekayi’nin yayınlanmaya
başlaması.

1912 : Bulgarların Edirne kalesini kuşatmaları.

20 Ekim 1827 : Türk Donanmasının Navarin’de baskına uğrayarak imha olması.

1921 : Ankara hükümeti ile Fransa arasında Ankara antlaşmasının imzalanması.

21 Ekim 1860 : İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayınlanmaya başlaması.

22 Ekim 1600 : Kanije’nin Muhâsarası

1861 : Fuat Paşa’ın sadrıazamlığa getirilmesi.

1920 : Tevfik paşa kabinesi kuruldu.

23 Ekim 1582 : Kastamonulu Lâtifi’nin vefatı

25 Ekim 1449 : Sultan Uluğ Beyin vefatı.

1904 : Cemal Reşit Rey’in doğumu.

1919 : Anzavur isyanı.

26 Ekim 1596 : Haçova Meydan Muharebesi

27 Ekim 1789 : Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında barış antlaşmasının imzalanması.

1918 :
Haleb’in düşmesi.

29 Ekim 1888 : Süveyş kanalı antlaşmasının İstanbul’da imzalanması.

1923 : Türkiye Cumhuriyetinin ilanı

30 Ekim 1585 : Kafkasya Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşanın vefatı

1918 :
Mondros mütarekesinin imzalanması.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı