İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed | [1432 - 1481] | VII.inci Osmanlı Padişahı

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 24 yanıt gönderildi

#11
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Fatih Sultan Mehmed - II. MehmedÖlümüFatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze'deki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı.


Fatih Camii'ndeki Türbesinde tek başına yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylemiyordu. Ancak tarihçiler seferin Mısır'a ya da Roma'ya(Papalık)olacağı yönünde tahminler yürütmektedir. Ama başka kitaplar ve tarihçiler ise farklı yerlere fetih düzenleyeceği görüşündeydi. Birlikleri Üsküdar'da topladığı ve hazırlıkları başlattığı için seferin İtalya'ya olma olasılığı günümüz tarihçileri tarafından makul bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra Papa, 2-3 gün boyunca tüm kiliselerin çanlarını çaldırmıştır.


Ailesi


Eşleri


1. Gülbahar Hâtun: II. Bâyezid ile Gevher Sultan’ın annesidir.
2. Gülşah Hâtun: Karamanoğulları'ndan İbrahim Bey’in kızıdır.
3. Sıtti Mükrime Hâtun: Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıdır.
4. Çiçek Hâtun: Türkmen Beyi kızıdır.
5. Helene Hâtun: Mora Despotu olan Demetrus’un kızıdır.
6. Anna Hâtun: Trabzon Rum İmparatoru'nun kızıdır, evlilikleri kısa sürmüştür.
7. Alexias Hâtun: Bizans prenseslerindendir.


Erkek çocukları


1. Mustafa
2. II. Bayezid
3. Cem Sultan


Kız çocukları


1. Gevher Sultan. Akkoyunlu Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmed Mirza ile evli. Oğlu Akkoyunlu Göde Ahmed Bey'dir.
2. Bir kızının adı Kevser diger kızının adı bilinmemektedir.


Yenilikleri ve kanunnameleriFatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. "Avni" takma adıyla şiirler yazdı. Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), Fatih ve Şiirleri (1959) gibi adlar altında basıldı. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'nun İstanbul'da kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 1479'da İstanbul'a getirterek resimlerini yaptırdı.
Fatih, Osmanlı Devleti’ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesi, sonraki dönemde de yürürlükte kaldı. Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği için kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu.[39] Fatih’in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerin pek çoğu, Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korudu. Fatih’in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500'den fazla mimari yapı yapıldı. Onun adına yapılan en önemli yapı, İstanbul'da bir cami ile medrese, kitaplık, imarethane (aşevi), darüşşifa (hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi’dir.#12
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmed - II. Mehmed


Eğitim ve kültür


Fatih Sultan Mehmed'in tarihteki en önemli yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur. Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman'ı kurmuştur. Sahn-i Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseler idiler.


Sahn-ı Semân'ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu'dur. Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının olduğu, hattâ bunun “Kânûnnâme” şeklinde yapıldığı bilinmekle birlikte, ama bugüne kadar incelemesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilememiştir. Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır. Sahn-ı Semân, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye medresleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerde öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu medreseler şer'î ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar, Süleymaniye medreseleri de aklî ilimlerin ihtisas yeri olmuştur.Notlar


• İslam Peygamberi Muhammed, İstanbul'un fethi mevzuunda, "İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" demiştir. [40]
• İstanbul Boğazı üzerinde Fatih'in anısına inşa edilen Fatih Sultan Mehmed Köprüsü 3 Temmuz 1988'de kullanıma açılmıştır.


Popüler kültürde II. Mehmed


• Nedim Gürsel'in Boğazkesen romanı İstanbul'un fethini konu almaktadır.
• 1997 yapımı Kuşatma Altında Aşk filmi, İstanbul'un fethini arka planda kullanmaktadır.
• Ahmet Almaz'ın Fatih Sultan Mehmed Nasıl Öldürüldü? isimli kitabında Fatih'in ölümü ile ilgili bazı iddialar değerlendirilmektedir.
• Yazar Turan Oflazoğlu'nun Bizans Düştü Fatih adlı oyununda İstanbul'un Fethi anlatılmaktadır.

Kaynakça


• Babinger, Franz (2003). Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı. İstanbul: Oğlak Yayınevi. ISBN 975 329 417 4.
• (1989) Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, 2, Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 975 16 0153 3.
• Gökbilgin, Tayyip (1993). “Osmanlı-Macar Mücadeleleri Esnasına Edirne”, Edirne, 2, Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 975 16 0562 8.
• İnalcık, Halil (1995). Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 975 16 0749 3.
• İnalcık, Halil (2008). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ISBN 978 975 08 0588 7.
• Kinross, Lord (1977). The Ottoman Centuries. İstanbul: Sander Kitabevi. ISBN 0 224 01379 8.
• Nicol, Donald M. (1999). Bizans'ın Son Yüzyılları (1261-1453). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ISBN 975 333 096 0.


Dipnotlar


1. ^ a b c Babinger, Franz, (2003) Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, İstanbul:Oğlak Yayınevi, ISBN 975 329 417 4, s.30
2. ^ a b Babinger, Franz a.g.e s.347
3. ^ Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, "Middle Ages" maddesi
4. ^ Osmanlı Web Sitesi - Padişahlar - FORSNET
5. ^ Afyoncu, Erhan (Mayıs 2007). Fatih Sultan Mehmed. nationalgeographic.com.tr. 23 Mart 2008 tarihinde erişilmiştir.
6. ^ a b Kinross, Lord a.g.e. s.95
7. ^ İnalcık, Halil (1995) Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I s.56-57
8. ^ Babinger, Franz a.g.e s.40-41
9. ^ İnalcık, Halil (1995) a.g.e. s.35-38
10. ^ a b c İnalcık, Halil (2008), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) s.27
11. ^ İnalcik, Halil (1995) a.g.e. s.61-67
12. ^ Gazavâtnâme s.36
13. ^ Tarihçi Babinger bu dönemde Mehmed'in yalnızca Rumeli'nin saltanat naibi olduğunu ve ancak Varna Savaşı'nın ardından 1444 sonlarında ya da 1445 başında tahta çıktığını yazar. Babinger, Franz, a.g.e. s.47, 55
14. ^ İnalcık, Halil (1960)Fatih Sultan Mehmed (1432-1481) ve Zamanı
15. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.50-51
16. ^ Gökbilgin a.g.e. s.133
17. ^ İnalcık, Halil (2008), a.g.e. s.28
18. ^ İnalcık, Halil (1995) a.g.e. s.76-80
19. ^ İnalcık, Halil (2008) a.g.e. s.28
20. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.59
21. ^ Babinger, Franz a.g'e s.62
22. ^ a b Kinross, Lord, a.g.e. s.93
23. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.67
24. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.68
25. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.69
26. ^ Atilla Şahiner (2008). "Osmanlı Tarihi", s. 80, Lacivert Yayınları.
27. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.73-74
28. ^ İnalcık, Halil (2008) a.g.e. s.29
29. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.77
30. ^ Nicol, Donald M. a.g.e. s.402-403
31. ^ a b Babinger, Franz a.g.e. s.82-84
32. ^ Kinross, Lord, a.g.e. s.100-101
33. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.87-94
34. ^ a b İnalcık, Halil (2008) a.g.e. s.31
35. ^ Kinross, Lord, a.g.e. s.100-101
36. ^ Nicol, Donald M., a.g.e. s.418-420
37. ^ s.96-97
38. ^ Babinger, Franz a.g.e. s.103
39. ^ Bu madde Fatih Kanunnamesinin en son maddesidir. Memurlarının kıyafetlerinin nasıl olacağı söylenmiş sonra bu söylenmiştir. Onun için ünlü tarihçiler böyle bir yasa olmadığını söylerler.
40. ^ Diyanet Aylık, sayı:125, s. 11


#13
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmed - II. Mehmed• 3 Şubat 1451 - Osmanlı padişahı II. Mehmed - Fatih Sultan Mehmet tahta geçti.

#14
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.Fatih Sultan Mehmed - II. Mehmed


• 29 Mart 1432 - Fatih Sultan Mehmet, doğum yıldönümü, Osmanlı Padişahı.


Bakınız,
Tarihte Bugün: 29 Mart

#15
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed


Resmi ekleyen• 2 Nisan 1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.

#16
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed• 5 Nisan 1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.


Bakınız,
Tarihte Bugün: 5 Nisan

#17
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed• 17 Nisan 1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_17_Nisan_1453_Fatih_Sultan_Meh_t71254.html&pid=132432#entry132432']Tarihte Bugün: 17 Nisan | (1453 ) - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Adalarını Fethetti ' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_17_Nisan_1453_Fatih_Sultan_Meh_t71254.html&pid=132432#entry132432']Tarihte Bugün: 17 Nisan | (1453 ) - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Adalarını Fethetti

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/istanbul_ve_39_un_Fethi_29_Mayis_1453_Dunden_Bu_t36163.html&gopid=132437#entry132437']İstanbul'un Fethi - 29 Mayıs 1453 ' target='_blank'>İstanbul%27un' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/istanbul_ve_39_un_Fethi_29_Mayis_1453_Dunden_Bu_t36163.html&gopid=132437#entry132437']İstanbul'un Fethi - 29 Mayıs 1453

#18
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed• 3 Mayıs 1481 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı, ölüm yıldönümü. (d. 1432)


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_03_Mayis_1979_Margaret_Thatcher_t71448.html&pid=132953#entry132953']Tarihte Bugün: 03 Mayıs' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_03_Mayis_1979_Margaret_Thatcher_t71448.html&pid=132953#entry132953']Tarihte Bugün: 03 Mayıs

#19
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed


• 29 Mayıs 1453 - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu (Doğu Roma'yı) sona erdirdi. İstanbul'un fethi, Orta Çağın sonudur.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/istanbul_ve_39_un_Fethi_29_Mayis_1453_Dunden_Bu_t36163.html']İstanbul'un Fethi - 29 Mayıs 1453 | Dünden Bugüne İstanbul - Ulubatlı Hasan - İstanbul'un Fethi Genel Bilgi - İstanbul'un Fethi Konulu Güzel Sözler - İstanbul'un Fethi Konulu Şiirler ' target='_blank'>İstanbul%27un' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/istanbul_ve_39_un_Fethi_29_Mayis_1453_Dunden_Bu_t36163.html']İstanbul'un Fethi - 29 Mayıs 1453 | Dünden Bugüne İstanbul - Ulubatlı Hasan - İstanbul'un Fethi Genel Bilgi - İstanbul'un Fethi Konulu Güzel Sözler - İstanbul'un Fethi Konulu Şiirler

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_29_Mayis_1453_Osmanli_Padisahi_t71716.html&gopid=133937#entry133937l']Tarihte Bugün: 29 Mayıs | (1453) - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi - Orta Çağın Sonu' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_29_Mayis_1453_Osmanli_Padisahi_t71716.html&gopid=133937#entry133937l']Tarihte Bugün: 29 Mayıs | (1453) - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi - Orta Çağın Sonu

#20
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Fatih Sultan Mehmet - II. Mehmed
• 29 Mayıs 1453 - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu (Doğu Roma'yı) sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un fethi, Orta Çağın sonudur.Resmi ekleyenİmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.


Fatih Sultan Mehmet


Konu Hale tarafından 01 Ağustos 2015 Cumartesi - 13:02 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.

0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı