İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - World Health Organization (WHO) | Kuruluşu - Görevleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 10 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)Dünya Sağlık Örgütü - World Health Organization - WHO, Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.


Resmi ekleyenKuruluşu1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika’lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York’da düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birlişmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü DSÖ Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulu ile yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir Ara Komisyon seçilmiştir. Bu Ara Komisyon iki yıl süreyle DS֒nün görevlerini yürütmüştür.Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948’de gerçekleşmiştir.

DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Prof. Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon DSÖ Genel Kurulu’nun 24 Haziran 1948 tarihinde toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı ve Genel Kurul bir aylık çalışması için İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplandı. Genel Kurul (Asamble) bir aylık çalışmasını tamamladığında üye sayısı 55’e çıkmıştır. Asamble sırasında DSÖ Genel Direktörlüğüne Kanada’lı Dr. Brock Chisholm seçilmiş, DS֒nün yıllık programı, personeli ve bütçesi onaylanmış, İcra (Yönetim) Kurulu’nu oluşturan 18 üye belirlenmiştir.

İlk Asamble’de ayrıca, bölgesel örgütlenme de tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır.

Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri de DSÖ ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.

DS֒ne, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.


Resmi ekleyenGörevleri


(UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü anayasasını oluşturmuşlardır.

Örgüt amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:Örgütün amaçları vardır ve bu amaçları yerine getirmek için uygulanan görevler bunlardır,


• Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.
• BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
• Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
• Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.
• BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.
• Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
• Epidemik, endemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
• Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.
• Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.
• Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kaabiliyetlerini arttırmak.
• Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
• Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
• Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
• Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
• Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
• Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
• Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
• Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.
• Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.
Bazı rivayetlere göre de HIV virüsünü WHO nun ortaya çıkardığı savunulmaktadır.Bunun nedeni ise insanları çok hızlı ve çok şekilde üremeleridir.

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Dunya_Saglik_Gunu_7_Nisan_Dunya_Saglik_Gunu_Tari_t27961.html']Dünya Sağlık Günü - 7 Nisan | Dünya Sağlık Günü Tarihi - Dünya Sağlık Günü İle İlgili Şiirler' target='_blank'>Dünya' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Dunya_Saglik_Gunu_7_Nisan_Dunya_Saglik_Gunu_Tari_t27961.html']Dünya Sağlık Günü - 7 Nisan | Dünya Sağlık Günü Tarihi - Dünya Sağlık Günü İle İlgili Şiirler

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Saglik_Haftasi_8_14_Nisan_Saglik_Konulu_Guzel_So_t27962.html']Sağlık Haftası - 8 - 14 Nisan | Sağlık Konulu Güzel Sözler - Sağlık konulu Şiirler' target='_blank'>Sağlık' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Saglik_Haftasi_8_14_Nisan_Saglik_Konulu_Guzel_So_t27962.html']Sağlık Haftası - 8 - 14 Nisan | Sağlık Konulu Güzel Sözler - Sağlık konulu Şiirler

http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Saglik_ve_Sosyal_Guvenlik_Haftasi_7_13_Nisan_Sag_t27963.html']Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası - 7 - 13 Nisan | Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Haftası İle İlgili Sözler - Atasözleri - Deyişler' target='_blank'>Sağlık' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Saglik_ve_Sosyal_Guvenlik_Haftasi_7_13_Nisan_Sag_t27963.html']Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası - 7 - 13 Nisan | Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Haftası İle İlgili Sözler - Atasözleri - Deyişler


Dünya Sağlık Örgütü – WHO resmî İnternet sitesi

Konu Hale tarafından 31 Temmuz 2015 Cuma - 07:39 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen• 1 Aralık 1987 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya AIDS Günü'nü ilk kez duyurdu.

#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - World Health Organization (WHO)


Resmi ekleyenWHO bayrağı• 7 Nisan 1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.

Bakınız, Tarihte Bugün: 7 Nisan | (1948) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e Bağlı Olarak KurulduKonu Hale tarafından 31 Temmuz 2015 Cuma - 07:42 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - World Health Organization (WHO)• 8 Mayıs 1980 - Çiçek hastalığı'nın artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.


Resmi ekleyenÇiçek hastalığına yakalanmış Bangladeşli bir kız (1971)Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_08_Mayis_1980_Cicek_Hastaligi_v_t34714.html#entry133134']Tarihte Bugün: 08 Mayıs | (1980) - Çiçek Hastalığı'nın Artık Yeryüzünden Kökünün Kazınmış Olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tarafından İlan Edildi ' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_08_Mayis_1980_Cicek_Hastaligi_v_t34714.html#entry133134']Tarihte Bugün: 08 Mayıs | (1980) - Çiçek Hastalığı'nın Artık Yeryüzünden Kökünün Kazınmış Olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tarafından İlan Edildi

http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cicek_Hastaligi_Nedir_Smallpox_Variola_Cicek_H_t71490.html#entry133137']Çiçek Hastalığı Nedir? Smallpox, Variola | Çiçek Hastalığının Dönemleri - Belirtileri – Tedavisi - Çiçek Aşısı - Çiçek Aşısının Koruyuculuk Süresi – Aşının Uygulanması ' target='_blank'>Çiçek' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cicek_Hastaligi_Nedir_Smallpox_Variola_Cicek_H_t71490.html#entry133137']Çiçek Hastalığı Nedir? Smallpox, Variola | Çiçek Hastalığının Dönemleri - Belirtileri – Tedavisi - Çiçek Aşısı - Çiçek Aşısının Koruyuculuk Süresi – Aşının Uygulanması

Konu Hale tarafından 31 Temmuz 2015 Cuma - 07:43 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)


• 17 Mayıs 1992 - Dünya Sağlık Örgütü WHO, eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_17_Mayis_1992_Dunya_Saglik_Orgu_t71585.html&gopid=133478#entry133478']Tarihte Bugün: 17 Mayıs' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_17_Mayis_1992_Dunya_Saglik_Orgu_t71585.html&gopid=133478#entry133478']Tarihte Bugün: 17 Mayıs

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)
• 9 Haziran 1947 - Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye oldu.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_9_Haziran_1947_Turkiye_Dunya_S_t71868.html&gopid=134108#entry134108']Tarihte Bugün: 9 Haziran | (1947) - Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne Üye Oldu' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_9_Haziran_1947_Turkiye_Dunya_S_t71868.html&gopid=134108#entry134108']Tarihte Bugün: 9 Haziran | (1947) - Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne Üye Oldu

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)

• 1 Aralık 1987 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya AIDS Günü'nü ilk kez duyurdu.


Resmi ekleyenBakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_1_Aralik_1913_Ford_Motor_Compan_t10482.html']Tarihte Bugün: 1 Aralık' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_1_Aralik_1913_Ford_Motor_Compan_t10482.html']Tarihte Bugün: 1 Aralık

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)

• 7 Nisan 1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.Dünya Sağlık Günü - Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 191 ülkede 1948'den beri her yıl kutlanmaktadır.


#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)


World Health Organization (WHO)Dünya AIDS Günü 1 Aralık
Dünya AIDS Günü
her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV virüsünün yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır.


Resmi ekleyen
Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Dunya_AIDS_Gunu_1_Aralik_t10451.html'] Dünya AIDS Günü | 1 Aralık - Vücudun bağışıklık sistemini çökerten, bulaşıcı bir hastalıktır. ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Dunya_AIDS_Gunu_1_Aralik_t10451.html'] Dünya AIDS Günü | 1 Aralık - Vücudun bağışıklık sistemini çökerten, bulaşıcı bir hastalıktır.

http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/AIDS_Nedir_AIDS_Tarihi_Nedir_Belirtileri_Neler_t23807.html'] AIDS Nedir? | AIDS Tarihi Nedir? Belirtileri Nelerdir? Anti-HIV Nedir Ne Zaman Yapılmalıdır? AIDS Hakkında En Çok Sorulan Sorular - Sorularla AIDS - Alo AIDS Danışma Hattı - AIDS hakkında doğru sanılan yanlışlar. ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/AIDS_Nedir_AIDS_Tarihi_Nedir_Belirtileri_Neler_t23807.html'] AIDS Nedir? | AIDS Tarihi Nedir? Belirtileri Nelerdir? Anti-HIV Nedir Ne Zaman Yapılmalıdır? AIDS Hakkında En Çok Sorulan Sorular - Sorularla AIDS - Alo AIDS Danışma Hattı - AIDS hakkında doğru sanılan yanlışlar.

http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/AIDS_ile_Mucadele_Dernegi_AIDS_ile_Mucadele_Dern_t71348.html'] AIDS İle Mücadele Derneği | AIDS İle Mücadele Derneği - İletişim Adresleri - Telefon Numaraları' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Saglik_Dunyasi_Alternatif_Tip_ilk_Yardim_f117/AIDS_ile_Mucadele_Dernegi_AIDS_ile_Mucadele_Dern_t71348.html'] AIDS İle Mücadele Derneği | AIDS İle Mücadele Derneği - İletişim Adresleri - Telefon Numaraları

http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cinsel_Yolla_Bulasan_Hastaliklar_HIV_infeksiyonu_t76123.html'] Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar | HIV İnfeksiyonu Ve AIDS' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hastalik_Tanimlari_Belirtileri_Tedavileri_f171/Cinsel_Yolla_Bulasan_Hastaliklar_HIV_infeksiyonu_t76123.html'] Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar | HIV İnfeksiyonu Ve AIDS

#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünya Sağlık ÖrgütüWorld Health Organization (WHO)• 7 Nisan 1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.

Resmi ekleyenDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - World Health Organization (WHO)


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı