İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Osmanlı Padişahlarının Anneleri Nereli? | Osmanlı'yı Yöneten 36 Padişahların Anneleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 9 yanıt gönderildi

#1
patriot34

patriot34

  KD ™ Dost

 • Kadim Dost
 • 2.836 İleti
 • Gender:Male
 • Location:iSTANBUL


Osmanlı Padişahlarının Anneleri Nereli


Osmanlı'yı Yöneten 36 Padişahlarınıın AnneleriResmi ekleyen
• Murat’ın annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer Hatun.
• Yıldırım Bayezid’in annesi Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun.
• Çelebi Mehmet’in annesi Bulgar Olga Hatun.
• II. Murat’ın annesi Veronika.
• Fatih Sultan Mehmed’in annesi Sırp Despina yani Hüma Hatun.
• II. Bayezid’in annesi Kornelya.
• Yavuz Selim’in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.
• Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi; Polonya Yahudisi Helga yani Hafza Sultan.
• II. Selim’in annesi Yahudi kızı Roksalan yani meşhur Hürrem Sultan.
• III. Murat’ın annesi Yahudi Raşel yani Nurbanû Sultan.
• III. Mehmet’in annesi Venedikli Bafo yani Safiye Sultan.
• I. Ahmet’in annesi Yunan Helen yani Handan Sultan.
• Genç Osman’ın annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan.
• IV. Murat’ın annesi Sırp Anastasya yani Mahpeyker Sultan.
• IV. Mehmet’in annesi Rus Nadya yani Turhan Sultan.
• II. Süleyman’ın annesi Sırp Katrin yani Dilaşüb Hatun.
• II. Ahmet’in annesi Polonya Yahudisi Eva yani Hatice Sultan.
• II. Mustafa’nın annesi Rum Evemia yani Emetullah Sultan.
• III. Ahmet’in annesi de aynı.. Yani Mustafa ile aynı anneden.
• I. Mahmut’un annesi Aleksandra yani Saliha Sultan.
• II. Osman’ın annesi Sırp Mari yani Şehsüvar Sultan.
• III. Mustafa’nın annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan.
• I. Abdülhamit’in annesi Fransız İda yani Şermi Sultan.
• III. Selim’in annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah Sultan.
• IV. Mustafa’nın annesi Bulgar Sonya yani Sineperver Sultan.
• II. Mahmut’un annesi Fransız Rivery yani Nakşidil Sultan.
• I. Abdülmecit’in annesi Rus Yahudisi Suzi yani Bezm-i Âlem Valide Sultan.
• Abdülaziz’in annesi Roman Besime yani Pertevniyal Sultan.
• V. Murat’ın annesi Fransız Vilma yani Şevkefza Sultan.
• II. Abdülhamit’in annesi Ermeni Virjin yani Tirimüjgân Sultan.
• Mehmet Reşat’ın annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal Sultan.
• Mehmet Vahdettin’in annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan.


Konu Hale tarafından 21 Ağustos 2015 Cuma - 16:26 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen
I. Murat'ın Annesi Nilüfer Hatun:


Yarhisar tekfuru Mihalis’in kızıdır. Asıl adı Holofira'dır; Müslüman olduktan sonra Nilüfer adını almıştır. Orhan Gazi'yle tanıştığı sırada Bilecik tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Orhan Gazi ve adamları tarafından düğün gününde kaçırılmıştır.


Resmi ekleyenYıldırım Beyazıd'ın Annesi Gülçiçek Hatun:


Aslen Rum olan Gülçiçek Hatun'un türbesi Bursa'da bulunmaktadır.
Resmi ekleyen
Çelebi Mehmet'in Annesi Devlet Hatun:


Germiyanoğulları Hükümdarı Şah Çelebi'nin kızı, II. Yakup Bey'in kız kardeşidir.Resmi ekleyenII. Murat'ın Annesi Emine Hatun:


Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızıdır. Kimi kaynaklarda II. Murad’ın annesi Veronika olarak geçer.
Kaynak

#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen
Fatih Sultan'ın Annesi Hüma Hatun:

Eski adı Despina olan bir Sırp olduğu söylense de Candaroğulları soyundandır.Resmi ekleyenII. Beyazıd'ın Annesi Gülbahar Hatun:


Gülbahar Hatun'un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.Resmi ekleyenKanuni Sultan Süleyman’ın Annesi Ayşe Hafsa Sultan:


Ayşe Hafsa Sultan'ın kökeni hakkında çeşitli kaynaklarda iki değişik teori yer almaktadır.

Bunlardan birincisine göre Ayşe Hafsa Sultan'ın Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı olduğu öne sürülmüştür.

Ancak ikinci bir teoriye göre Kanuni Sultan Süleyman Mengli Giray'ın kızından değil de, Yavuz Sultan Selim'in başka bir eşi olan Avrupa kökenli bir cariyeden dünyaya gelmiştir.Resmi ekleyenII. Selim'in Annesi Hürrem Sultan:

Leh asıllı Yahudi bir ailede doğan Hürrem Sultan'ın asıl adı Roxelanne'dı -Anastasiya Lisowska


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyenIII. Murat'ın Annesi Nurbanu Sultan:


1520’lerde henüz 10 yaşlarında bile değilken korsanlar tarafından kaçırılmış ve İstanbul'da dönemin en ünlü ticaret merkezi olan Pera’daki köle tacirlerinden birine satılmıştı. Tam adı ve kaçırıldığı ülke kesin olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı kaynaklarında Yahudi bir ailenin çocuğu olduğundan bahsedilirken bazı tarihçiler onun Venedikli olduğunu iddia ederler.Resmi ekleyenIII. Mehmet'in Annesi Safiye Sultan:


Safiye Sultan asıl adıyla Sofia Baffo 1530'ların sonunda Venedik'te dünyaya geldi. O da korsanlar tarafından kaçırılıp Osmanlı’ya getirildi.Resmi ekleyenI. Mustafa'nın Annesi Arnavut Asıllıdır.


III. Mehmet'in cariyelerinden biridir. Oğlunun akli dengesi bozuk olduğu için sarayda önemli bir rol oynamıştır. Ancak ismi bilinmeyen nedenlerle tarihe geçmemiştir. Bazı güvenilmeyen kaynaklarda isminin Fuldane Sultan olduğu belirtilmiştir. Abaza asıllı olduğu bilinmektedir.Resmi ekleyenI. Ahmet'in Annesi Handan Sultan:


Handan Sultan Rum asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Helen'dir. 1603 yılında oğlu I. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarılınca Valide Sultan oldu.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen
Genç Osman'ın Annesi Mahfiruz Hadice Sultan:


Sırp asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Mari'dir. Oğlu Genç Osman'ın 1618 yılında 14 yaşındayken tahta geçmesi üzerine Valide Sultan oldu. Kendisine Devletlu İsmetlu Mahfiruz Valide Sultan Ahiyat Üs-Şan Hazretleri unvanıyla hitap edilirdi.
Resmi ekleyenIV. Murat'ın Annesi Kösem - Mahpeyker Sultan:


Osmanlı tarihinin ünlü ve etkili kadınlarından olan Kösem Sultan, 1590 yılında Bosna'da Anastasya Adıyla Doğdu. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a Kızlarağası olarak gönderildi. 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet'e Haseki oldu.
Resmi ekleyenIV. Mehmet'in Annesi Turhan Sultan:


Rus asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Nadya idi. 12 yaşlarında iken Kırım Tatarları'nın eline esir düştü ve İstanbul'a getirilerek saraya verildi. Oğlu IV. Mehmet 1648 yılında 6 yaşındayken tahta geçince Valide Sultan oldu.Resmi ekleyenII. Süleyman'ın Annesi Saliha Dilaşub Hatun:

Sırp kökenli olduğu söylenir.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen
II. Ahmet'in Annesi Hatice Muazzez Sultan:


Yahudi Leh asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Eva idi. Oğlu III. Ahmet tahta geçmeden öldüğü için Valide Sultan olamadı.Resmi ekleyenII. Mustafa Ve III. Ahmed’in Anneleri Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan:


1647 yılında Girit adasında Venedikli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Retimo Verzizzi'ydi ve doğduğu zamanki ismi Evemia idi. 1695 yılında oğlu II. Mustafa'nın tahta çıkması üzerine Valide Sultan oldu.Resmi ekleyenI. Mahmut'un Annesi Saliha Sultan:


Rum asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Aleksandra idi. Oğlu I. Mahmut'un 1730 yılında tahta çıkmasıyla Valide Sultan oldu.Resmi ekleyenII. Osman'ın Annesi Şehsüvar Sultan:


Sırp asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Mari idi. Oğlu III. Osman'ın 3 yıllık saltanatının ilk 2 yılı boyunca Valide Sultan oldu.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyen
III. Mustafa'nın Annesi Mihrişah Sultan:


Mihrişah Sultan Fransız asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Janet idi. Oğlu III. Mustafa tahta çıkmadan önce öldüğü için Valide Sultan olamadı.Resmi ekleyenI.Abdülhamit 'İn Annesi Rabia Şermi Sultan:


Fransız asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Ida idi. 1714 yılında III. Ahmet'in eşi oldu. 1732 yılında öldüğünde oğlu I. Abdülhamit 7 yaşındaydı. I. Abdülhamit annesinin ölümünden ancak 42 sene sonra tahta çıktı. O yüzden Rabia Sermi Sultan, Valide Sultan unvanını alamadı.Resmi ekleyenIII. Selim'in Annesi Mihrişah Valide Sultan:


Ceneviz asıllıydı ve doğduğu zamanki isminin Agnes olduğu sanılmaktadır. 1789 yılında oğlu III. Selim'in tahta çıkması üzerine Valide Sultan oldu.Resmi ekleyenIV. Mustafa'nın Annesi Sineperver Valide Sultan:


Bulgar asıllıydı. Doğduğu zamanki ismi Sonya’ydı.


#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyenII. Mahmut'un Annesi Nakşidil Sultan:


Fransız asıllı olduğu düşünülen Nakşidil Sultan Osmanlı kaynaklarında Padişah II. Mahmut'un öz annesi olarak bilinmekle birlikte, bazı batı kaynaklarında II. Mahmut'u evlat edinerek yetiştiren kadın olduğu öne sürülmüştür. II. Mahmut 1808 yılında tahta çıktığında Nakşidil Sultan Valide Sultan oldu.Resmi ekleyenI. Abdülmecit'in Annesi Bezm-İ Alem Valide Sultan:


Bezmiâlem Valide Sultan genel kabul gören bilgilere göre, Müslüman Kafkas kavimlerinden birine mensuptur. Yahudi asıllı olduğuna dair bir iddia da ortaya atılmıştır.Resmi ekleyenAbdülaziz'in Annesi Pertevniyal Sultan:


Pertevniyal Sultan Romen asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Besime'ydi. 25 haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecit'in vefatı üzerine oğlu Abdülaziz tahta geçince Pertevniyal Sultan da Valide Sultan unvanını aldı.Resmi ekleyenV. Murat'ın Annesi Şevkefza Sultan:


Şevkefza Sultan Çerkes asıllıydı. Oğlu V. Murat'ın 1876 yılındaki 3 aylık padişahlığı sırasında Valide Sultan oldu.


#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Resmi ekleyenII. Abdülhamit 'İn Annesi Tirimüjgan Kadınefendi:


Trabzon'da esir pazarından alınma, dansçı bir Çerkes kızıdır. Şapsığ kabilesindendir. Sultan 2. Abdülhamit annesi için bizzat, haremdeki cariyeleri kastederek 'bunlar da Çerkes’dir bizim validenin soyu' dediğini Ayşe Osmanoğlu hatıralarında belirtmiştir. Şehzade Abdülhamit 10 yaşındayken eski ahşap Beylerbeyi Sarayı'nda Veremden öldü. O yüzden Valide Sultan olamadı.Resmi ekleyenMehmet Reşat'ın Annesi Gülcemal Kadınefendi:


Arnavut asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Sofi idi. Gülcemal Kadın Efendi 29 Aralık 1895 tarihinde oğlu padişah olmadan önce vefat etti. O yüzden Valide Sultan olamadı.
Resmi ekleyenMehmet Vahdettin'in Yani Gül Üstü Kadın Efendi:


Çerkes asıllıydı. Oğlu, annesinin ölümünden çok sonra, 57 yaşındayken tahta çıktığı için Gulüstü Kadın Efendi hiçbir zaman Valide Sultan olamadı


Kaynaklar: Genelogy of Daniel Thomas Rogers, Genelogy of the Ottoman Royal Family, Imperial Harem Woman and Sovereignty in the Ottoman Empire


#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı