İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti - United Nations Nedir? | Kuruluşu - Örgüt Yapısı - Güvenlik Konseyi - Ekonomik ve Sosyal Konsey - Uluslararası Adalet Divanı - Konseye Bağlı Kuruluşlar

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 14 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti


Birleşmiş Milletler (kısaca BM; resmî dillerinde, Arapça: الأمم المتحد, Fransızca: Nations Unies, İngilizce: United Nations, İspanyolca: Naciones Unidas, Rusça: Объединенные Нации), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma BM Sözleşmesidir.


Resmi ekleyen




Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Karadağ dahil 192'ye ulaşmıştır. Türkiye kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.


Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır;

- Genel Kurul,
- Güvenlik Konseyi,
- Ekonomik ve Sosyal Konsey,
- Yönetim Konseyi,
- Genel Sekreterlik
- Uluslararası Adalet Divanı.


Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.


Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının halen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymustur. Güvenlik Konseyi her türlü kararı veto yetkisine sahip beş ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa'dır.




Resmi ekleyen




Kuruluşu


Birleşmiş Uluslar (United Nations) terimi ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır. İlk resmi kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birlemiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi n dedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır.

Birleşmiş Milletler fikri Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında 1943 yılında çıkmış olup Fransa, Çin, İngiltere, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur. Bu ve bundan sonraki konuşmalar örgütün amaçları, üye alımları ve yapısını belirlemek amacıyla olmuştur.

27 Nisan 1945 yılında, Birleşmiş Milletler müzakereleri uluslararası anlamda San Francisco'da başlamıştır. Hükümetlerin yanı sıra, bazı farklı örgütlerde bu müzakelere katılmıştır


Örgüt Yapısı


Genel Kurul


Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

* Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
* Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
* Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışcıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.


Güvenlik Konseyi


Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Birlesmis_Milletler_Guvenlik_Konseyi_BMGK_Birl_t74347.html']Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi – BMGK | Birleşmiş Milletler'in, Üye Ülkeler Arasında Güvenlik Ve Barışı Korumakla Yükümlü, En Güçlü Organı - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi - BMGK Üyeleri ' target='_blank'>Birleşmiş' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Birlesmis_Milletler_Guvenlik_Konseyi_BMGK_Birl_t74347.html']Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi – BMGK | Birleşmiş Milletler'in, Üye Ülkeler Arasında Güvenlik Ve Barışı Korumakla Yükümlü, En Güçlü Organı - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi - BMGK Üyeleri


Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır:

* Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
* Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
* Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
* Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
* Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
* Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Genel kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

* Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
* Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

Konseye bağlı başlıca kuruluşlar şunlardır:

* Ticaret ve Kalkınma Konferansı
* Çocuklara Yardım Fonu
* Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi
* Dünya Gıda Konseyi
* Dünya Gıda Programı
* Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
* Kalkınma Programı
* Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
* Sinaî Kalkınma Örgütü
* Çevre Sorunları Programı
* Birleşmiş Milletler Üniversitesi
* Birleşmiş Milletler Özel Fonu
* Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
* Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü



Ekonomik ve Sosyal Konsey


54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

* İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970’de 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir.

* İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. New York’ta bir bürosu vardır.


Uluslararası Adalet Divanı


Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir.


Dil


Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça örgütün resmî dilleridir.



Genel Sekreterlik


Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. Genel Sekreterliği 2006 yılından itibaren Kore Cumhuriyetinden Ban Ki-Mun yapar.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/UNESCO_Birlesmis_Milletler_Egitim_Bilim_Ve_Kultur_t74348.html']UNESCO - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Ve Kültür Örgütü | Birleşmiş Milletler'in Özel Bir Kurumu Olarak II. Dünya Savaşı'ndan Sonra, 1946 Yılında Kurulmuş Organizasyon - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' target='_blank'>UNESCO' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/UNESCO_Birlesmis_Milletler_Egitim_Bilim_Ve_Kultur_t74348.html']UNESCO - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Ve Kültür Örgütü | Birleşmiş Milletler'in Özel Bir Kurumu Olarak II. Dünya Savaşı'ndan Sonra, 1946 Yılında Kurulmuş Organizasyon - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization


http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/UNESCO_Birlesmis_Milletler_ve_8220_Egitim_Bilim_t7920.html']UNESCO - Birleşmiş Milletler “Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” Kuruluş Günü | 16 Kasım - 4 Kasım 1946 tarihinde 44 ülke tarafından Londra’da ' target='_blank'>UNESCO' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/UNESCO_Birlesmis_Milletler_ve_8220_Egitim_Bilim_t7920.html']UNESCO - Birleşmiş Milletler “Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” Kuruluş Günü | 16 Kasım - 4 Kasım 1946 tarihinde 44 ülke tarafından Londra’da



Birleşmiş Milletler Türkiye web sayfası

Konu Hale tarafından 05 Eylül 2015 Cumartesi - 07:11 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler




Birleşmiş Milletler (BM), amacı tüm dünyada barış ve güvenliği sağlamak olan uluslararsı bir organizasyondur.

Birleşmiş Milletler ülkelerin arasındaki anlaşmazlıkları birbirleriyle görüşmelerini sağlayarak çözmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda ülke temsilcilerinin her çeşit sorunu tartışabilecekleri bir mekan sağlar. Neredeyse dünyanın tüm ülkeleri artık BM üyesidir. Günümüzde 190 üye ülke vardır. BM üyesi olmayan tek ülke Tayvan’dır.




Resmi ekleyen


Birleşmiş Milletler Binası, Wallace K. Harrison
New York, ABD

New York'un ilk yapılan giydirme cepheli binalarından biri olan Birleşmiş Milletler Binası, 38 katlıdır. Harrison, binanın tasarım aşamasında da müşterisine uygun olarak, Le Corbusier'in de içinde bulunduğu uluslararası bir takıma başkanlık etmiştir. Aslında, tasarım ekibi toplanmadan önce Le Corbusier, mevcut duruma çok benzeyen genel yerleşim planını çıkarmıştır.




Genel Kurul


BM’nin her üye ülkesinin Genel Kurul’da bir koltuğu vardır. Temsilciler silahsızlanma, çevre kirliliği ve dünyadaki yoksulluk gibi sorunalrı tartışırlar. Bazen bunalrla ilgili kararlar alırlar. BM’Nin kalbinde Güvenlik konseyi yer alır. Bu konsey, kriz olduğunda tüm üyeler adına kararlar alan seçilmiş üye ülkelerden oluşan bir birimdir. BM Genel Sekreteri, Güvenlik kararlarını uygular ve Genel Kurulun planları üzerinde çalışır. Ayrıca BM barışı sağlama görevinde de rol alır.



Barışı Sağlamak


1945’ten itibaren BM güvenlik Konseyi birçok anlaşmazlıkla baş etmeye çalışmıştır. Uluslar arasında bir anlaşmazlık çıakrsa Güvenlik konseyi kendi yetkisiyle ya da herhangi bir devletin ya da genel sekreterin başvurusuyla harekete geçebilir. Bazen savaşan gruplar arasında barışı sağlamak için üye ülkelerin birliklerinden oluşan bir askeri güç yollar. BM güçleri Kore, Kıbrıs, Lübnan, Kamboçya ve eski Yugoslavya ülkelerinde hizmet vermiştir. Birlikler savaşan grupalrı ayırırken, Genel Sekreter ve BM personeli grupalrın temsilcilerini sorunalrının çözümlerini tartışmaları için bir masa etrafında oturtmaya çalışır. Ancak barışı sağlamaya yönelik çabalar her zaman başarıya ulaşmayabilir.


Uzman Kuruluşlar


BM’nin işlerinin çoğunu uzmanlaşmış kuruluşlar yürütür. Bunlar gıda yardımı, tarım ve finans gibi konualrla uğraşır. Üye ülkeler bütçelerinin olanak tanıdığı ölçüde bu kuruluşların masrafını karşıalr. Bazı hükümetler, UNICEF ve UNHCR’ye çocuklar ve mültecielrle ilgili çalışmalar için gönüllü yardımlarda bulunur.




Resmi ekleyen




Milletler Cemiyeti


BM’ye benzer bir kruluş olan Milletler Cemiyeti, 1919’da 1. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur. Barışı sağlayamamıştır ve bunun bir nedeni de ABD’nin bu birliğe katılmamaya karar vermiş olmasıdır. Bunun yanı sıra 1930’Larda Japonya ve Almanya diğer ülkeleri işgal etmeye başladıkalrında bunlara akrşı harekete geçememiş ve bu durum 2. Dünya Savaşı’na yol açmıştır.

Konu Hale tarafından 24 Temmuz 2015 Cuma - 08:04 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti


• 9 Ocak 1951 - Birleşmiş Milletler genel merkezi açıldı.


Resmi ekleyen



New York'ta Birleşmiş Milletler binası



#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti



• 28 Ocak 1919 - Milletler Cemiyeti kuruldu.

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti



Resmi ekleyen



• 28 Mart 1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.



Bakınız,
Tarihte Bugün: 28 Mart | (1947) - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kuruldu

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti


• 26 Haziran 1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.


Resmi ekleyen



• 26 Haziran 1945 - Birleşmiş Milletler kuruldu.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_26_Haziran_1945_Birlesmis_Mille_t72008.html&gopid=134471#entry134471']Tarihte Bugün: 26 Haziran | (1945) - Birleşmiş Milletler Kuruldu - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı İmzaladı ' target='_blank'>Tarihte' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Olaylar_Doganlar_Olenler_f180/Tarihte_Bugun_26_Haziran_1945_Birlesmis_Mille_t72008.html&gopid=134471#entry134471']Tarihte Bugün: 26 Haziran | (1945) - Birleşmiş Milletler Kuruldu - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı İmzaladı

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti




• 17 Eylül 1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.


Türkiye'yi temsilen Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın katıldığı toplantıda Türkiye, 52 ülkeden 48'inin kabul oyu kullandığı toplantıda Milletler Cemiyeti Konseyi üyeliğine katıldı.



Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Eylul_September_t492.html#entry135663'] Atatürk Günlüğü - Today | 17 Eylül - September' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_17_Eylul_September_t492.html#entry135663'] Atatürk Günlüğü - Today | 17 Eylül - September

http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Cemiyet_i_Akvam_Milletler_Cemiyeti_Birlesmis_Mil_t73291.html'] Cemiyet-i Akvam - Milletler Cemiyeti | Birleşmiş Milletler'in Temeli Sayılabilecek Organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın Ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de "Cemiyet-İ Akvam" Adıyla Kuruldu ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Cemiyet_i_Akvam_Milletler_Cemiyeti_Birlesmis_Mil_t73291.html'] Cemiyet-i Akvam - Milletler Cemiyeti | Birleşmiş Milletler'in Temeli Sayılabilecek Organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın Ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de "Cemiyet-İ Akvam" Adıyla Kuruldu

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti




• 24 Ekim 1945 - Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almıştır.


1945 - Turkey, as one of the 51 founding members of the United Nations, becomes a member of the United Nations.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_24_Ekim_October_t3975.html#entry7236'] Atatürk Günlüğü - Today | 24 Ekim - October' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_24_Ekim_October_t3975.html#entry7236'] Atatürk Günlüğü - Today | 24 Ekim - October

#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti


Dünya İnsan Hakları Günü


Resmi ekleyen



• 10 Aralık 1948 - Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.


10 Aralık 1948'de Kabul Edilen Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 64. Yıldönümü Olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun.


Kadim Dostlar ™ Yönetimi



#10
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Birleşmiş Milletler Ve Milletler Cemiyeti - United Nations



• 16 Aralık 1925 - Milletler Cemiyeti Konseyi (Cemiyet-i Akvam), daha önce saptanan ''Brüksel hattı''nı, Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karar uyarınca Musul Irak'ta kaldı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_16_Aralik_December_t13188.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 16 Aralık - December' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_16_Aralik_December_t13188.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 16 Aralık - December

http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Cemiyet_i_Akvam_Milletler_Cemiyeti_Birlesmis_Mil_t73291.html'] Cemiyet-i Akvam - Milletler Cemiyeti | Birleşmiş Milletler'in Temeli Sayılabilecek Organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın Ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de "Cemiyet-İ Akvam" Adıyla Kuruldu ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/Cemiyet_i_Akvam_Milletler_Cemiyeti_Birlesmis_Mil_t73291.html'] Cemiyet-i Akvam - Milletler Cemiyeti | Birleşmiş Milletler'in Temeli Sayılabilecek Organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın Ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de "Cemiyet-İ Akvam" Adıyla Kuruldu




0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı