İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Teknoloji Tarihi | Dünden Bugüne Teknoloji Ve İnsan

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Dünden Bugüne Teknoloji ve İnsan


Yaratıcılık insanın en temel özelliklerinden biridir. İnsanın kendi doğasından beslenen bu yaratma isteği mühendislik mesleğinin ve bunun sonucu olarak teknolojideki gelişmelerin ana sebebidir. Hemen her fırsatta kullandığımız teknoloji sözcüğü, sanat ya da beceri anlamına gelen yunanca "Techne" ve bilim ya da çalışma anlamına gelen "Logia" sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. İngilizcedeki mühendis anlamında kullanılan Engineer kelimesi ise latince "İngeniatorem" kelimesinden türemiştir ve icat etmede ya da günümüze uygun bir diğer deyişle teknoloji tasarımında yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir. Türkçede kullanılan mühendis sözcüğü ise eski osmanlıcada (arapçadan) 'Geometri bilen' anlamındaki hendese sözcüğünden türetilmiştir.

M.Ö 3000 civarında Mısırda pramitlerin yapımında çalışan mühendisler matematiğin bilinebilen kurallarını büyük bir ustalıkla kullanarak pramitin yapımını binde birlik bir hata payıyla tamamlamış ve bunu birçok gizemli buluşla süslemeyi başarmışlardır. (Örneğin İlk radyoaktif meteryallere firavun mezarlarında rastlanmıştır, Mumyalama teknikleri hala tam çözülememiştir. Pramitin ışıklandırma sistemi ciddi bir muammadır, pramitin coğrafi konumu ve Pi sayısının gizemi bugüne kadar cevapsızdır vs) Babilde ilk toplama makinası olan abaküs bu yıllarda icad edilmiştir.

M.Ö 2000 yılı civarında kaleme alınan Hamurabi yasalarında belirtilen inşaat yapım kuralları, belgelenen en eski mühendislik kuralları sayılmaktadır. Anadoluda yaşamış olan Thales, M.Ö 550'lerde geometrinin temellerini atan Pisagor okulunu kurmuştur. Ayni dönemlerde yaşayan Arşimed (M.Ö 287) birleşik makaraları, hidrolik vidaları, büyüteci bulması ve kaldıraç kanunlarının uygulandığı savaş makinalarının icadı modern mühendisliğin ilk adımları sayılabilir. Bulduğu kaldıraç kanunları Fen bilimlerindeki gelişmenin de başlangıcı sayılmaktadır.

Mısırlılar ve Yunanlıların bu icad etme yetenekleri tarihsel olarak bilinmekle birlikte teknolojik olarak ilk uygulayıcılar Romalılardır. Romalılar mühendislikte gösterdikleri başarıların yanında satandart ölçütlerin geliştirilmesine ve örgütlenmeye büyük önem vermişlerdir. Bilim ve tekniğin birleştirilmesi olarak belirtilen bu çalışmalar mühendisliğin temeli sayılmaktadır. M.Ö 10 yılında romalı mimar Vitruvius ilk vinci tasarlamıştır.

Hakkında bilgi sahibi olunan ilk mühendislik ders kitabı M.Ö 15 yılında Marcus V.Pollio tarafından kaleme alındığı tahmin edilen "De Architectura" dır.
Toplumlar arasında ticaret geliştikçe edinilen bilgilerde hızla yayılmıştır. Yayılan bu bilgilerin Çinliler tarafından büyük bir maharetle ve batıdan çok daha önce teknolojiye dönüştürüldüğü bilinir. Örneğin demir kalıpçılık, dümen, kağıt, ipek dokumacılığı, barut (1000 civarı), matbaacılık (1045 civarı) gibi buluşların Avrupada keşfedildiği 14.yy dan yüzlerce yıl önce Çinde uygulandığı saptanmıştır.

Özellikle 16.yy sonrasında Copernicus, Kepler, Newton, Galileo,Toricelli, Laplace, Fourier, Lavosier, Avagado, Carnot, Maxwell, Watt, gibi bilimle uğraşan insanlar günümüz teknolojisinin gelişmesinde çeşitli disiplinlere bağlı bilimsel temellerin oluşmasına neden olmuşlardır.

Günümüze en uygun modern ve popüler mühendisliğin babası olarak Leanardo da Vinci kabul edilmektedir. (1452 -1519).

6.yy da Slavlar tarafından geliştirilen saban, 8.yy da uzak doğudan getirilen üzengi, 11.YY da ilk ateşli silahın icadı (M.S1050) ve 19.yy da at nalı ve koşum takımı devrimsel niteliktedir ve batıdaki toplumsal yapının zaman içinde tümüyle değişmesine neden olmuştur.

Sanayileşme sürecindeki Avrupada teknolojinin gelişimi vazgeçilmez hale gelince insanların şehirlerde yaşamaya başlamaları sonucu yeni çalışma şartları ortaya çıkmıştır. Bu yeni toplumsal yapılanma sürecinde ilk başlarda yeni gelişmelere karşı tepki de büyük olmuştur. Buna ilk örnek 19.yy başlarında çıkan luddite isyanıdır. İsyanın adı çalışma koşullarından memnun olmadığı için bir çorap tezgahını parçalayan Ned Lud adlı işçiden geldiği sanılmaktadır. (Luddite , günümüz İngilizcesinde makine düşmanı anlamına gelmektedir.) Bu isyancıların başlattıkları eylemde giydikleri saboları (Takunyaya benzer terlik) çıkrıkların dişlileri arasına sokmaları sonucu tezgahlar zarar görerek üretim durmuştur. Günümüzde benzer olaylar için kullandığımız "sabotaj" kelimesinin kökeni bu olaydır.

Batıda sanayi devriminin 19.yy dan itibaren James WATT tarafından gerçekleştirilen buharlı lokomotifin icadıyla başlamış olduğu varsayılır. 1876 da Alexande Graham BELL'in bir deney sırasında üzerine dökülen asitin temizlenmesi için yeni icad ettiği telefonun öbür ucundaki yardımcısını " Bay watson buraya gelin, çabuk olun " sözüyle çağırması iletişim teknolojisinin kesin başlangıç tarihidir. Bu olayların hemen sonrasında Edison 1879 da Elektrik ampulünü ve 1888 de gramafonu icat etti. 1902 de Limuere kardeşler ilk sinama filmini icat etti. 1903 de Wright kardeşler ilk motorlu uçak denemesini gerçekleştirdi. 1904 de elektronik vakum tüp icad edildi. 1908 de Sanayici Henry Ford "T" adını verdiği otomobili için sanayide devrim sayılan ilk üretim bant sistemini yarattı. Markoni ilk radyo yayınını gerçekleştirdi. 1911 de Rutherford atomun parçalanmasını gerçekleştirdi. 1915 de Einstein genel relativite teorisini keşfetti. 1926 da R.Goddat tarafından ilk roket denemesi yapıldı.1926 da ilk TV cihazı, 1946 da ENIAC adıyla ilk elektronik bilgisayar, 1954 de transistörlü radyo,1958 de ilk mikrochip keşfedildi. Ruslar ilk insan yapımı cisim olan sputnik1 i uzaya fırlattı. 1962 de Telstar adıyla uzaya ilk haberleşme (Comminication) uydusu fırlatıldı. SSCB de ( Bugünkü Rusya) Y. Gagarin adındaki astronot 12 Nisan 1961 de uzaya giden ilk insan oldu. 1967de G.Afrikalı Dr Bernard tarafından ilk kalp nakli ameliyatı gerçekleştiridi. 1969 da

N. Armstrong aya ilk ayak basan adam oldu. 1974 de mikroişlemcili ilk bilgisayar geliştirildi. Ve nihayet 2000 de genetik şifre çözülmeye başlandı ve ilk canlı kopyalaması başarıldı.

Bütün bu sayılan teknolojik gelişmelerin tümü batıda olmasada büyük bir çoğunluğu batıda olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Zira buluşları en çok onurlandıranlar ve en çabuk organize olan toplumlar batılılardır. Örneğin ilk uçma denemesini yapan insanın, ilk aya gitme denemesinin, gerçeğe en yakın haritanın( Piri Reis) ve ilk denizaltının Osmanlılar döneminde yapıldığı çok az kişi tarafından bilinmektedir. İlk uçan insan ünvanına sahip Hazerfen Ahmet çelebi ödülllendirilmeyi ve dahada önemlisi çalışmalarında desdeklenmeyi beklerken ne yazıkki eline tutuşturulan bir kese Akçe ile Cezayire sürülmüştür ve mezarının nerede olduğu bu gün hala tam bilinmemektedir. Bu gün nasıl yapıldığı hala çözülemeyen dünya haritasının sahibi Piri reis ise en olgun yaşında hayata veda etmiştir.!

Bu gün ulaşılan teknolojinin temeli bilimdir. Bu iki kavram tarihsel süreçte ilk kez ilişkiye girdiklerinde bilim teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Önce icat yapılmış sonra neden ve sonuç irdelenerek prensipler oturtulmuştur. Günümüzde ise bilim teknolojiye öncülük etmektedir. Örneğin Transistör, Lazer gibi buluşlar bilimsel çalışmaların sonucudur ve teknolojinin vazgeçilmez ögesi olmuşlardır.

Teknoloji kavramı bilimin uygulamaya geçirilmesi olarak da tanımlanmaktadır. Matematik ise bilim ve teknolojinin kuramsal dilidir ve evrensel nitelikteki bu dili en yoğun kullananlar mühendislerdir.

Zaman içinde mühendislik kavramı da gelişerek sadece teknoloji tasarım ve üretimiyle sınırlı bir iş olmaktan çıkmıştır. Yapılan tasarımın uygulanması ve denetlenmesi bir dizi mühendislik yaklaşımlarını doğurmuş ve birbirinden ayrı temel ve alt mühendislik disiplinlerinin oluşmasına neden olmuştur.
Tasarımın ürüne dönüşmesi birbirinden farklı bazı teknik yaklaşımları gerektirir. Bu noktada ustalık kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Geçmişte maharetli ve eğitilmiş usta kişiler tarafından yapılan ve sınırlı kalan bu üretimler günümüzde artık makinalar tarafından yapılmaktadır. Makinaları tasarlayan mühendislerdir ama kullananlar genellikle mühendis olmayan ve emek yoğun çalışan işçilerdir. Kisiden kişiye değişebilen kabiliyet ve kişilik yapısı işçiliğin denetimini zorunlu kılmıştır. Önceleri üretim sürecinde tecrübeli ve/veya kıdemli işçiler ya da ustalar tarafından denetlenen işçilik, zamanla teknolojinin denetimine girmiştir. Bu tekniklerin farklı boyutlarda kullanımıyla üretimde denetim teknolojileri ya da genel adıyla Otomasyon Teknolojileri ortaya çıkmıştır. İşcilik zamanla uzmanlığa dönüşmüş ve günümüzde sayıca azalmaya başlamıştır.

Hızla gelişen mikro elektronik sistemlerine paralel olarak yazılım teknolojileriyle entegre edilen üretim yöntemleri iğneden ipliğe üretilen her ürün için geçerlidir. Kullandığımız her ihtiyaç maddesi neredeyse bir teknoloji harikasıdır. Bir dizi araştırma geliştirme sonucu yaratılan bu ürünlerin nasıl bir süreçten geçtiği kullanıcısını pek ilgilendirmez. Hangi prensiplerin uygulandığı, nasıl bir matematik modele dayandırıldığı hatta nasıl üretildiği kimsenin umurunda değildir. Önemli olan sonuçtur. Diğer bir deyişle üründe aranan konfor, estetik, fiyat, çevresellik ve en önemlisi kalite özelliğidir.

Yaratılan yeni pazarlama teknikleri ile toplumsal ihtiyaçların genişlemesine paralel olarak üretimde rekabete dayalı maliyet ve kalite kavramlarının ağırlığı hızla artmıştır. Özellikle batılı toplumlarda rekabetin ve pazarlamanın en temel ögelerinden biri kalitedir. Gelişme bu yönde olunca üretim tesislerinde kalitenin denetimi gerekli hale gelmiştir. Başlangıçta emek yoğun yöntemlerle yapılan bu denetimler bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimiyle yerini PC tabanlı test ve otomasyon tekniklerine bırakmıştır. Artık neredeyse insan gibi görebilen, ses tanıyan, koklayan, hareket eden, insandan daha hızlı ve isabetli karar veren Robotik sistemler revaçtadır. Günümüzde insan ve makine bir anlamda bütünleşmektedir.

Teknolojinin yaşamımıza getirdiği bunca olumlu etkinin yanında doğal yaşama olan olumsuz etkileri insanoğlunun çözüm bulmaya çalıştığı diğer bir olgu olarak zihinleri meşgul etmeye devam etmektedir. Bu günü yarınlar için geçmişten ödünç alan insanoğlu, torunlarının değil artık kendi yaşamının kaygısını taşımaktadır. Yaşamda felsefi düşünceyi hızla yok eden harika teknolojiler makinaları insanlaştırmanın bir adım öncesinde ne yazıkki insanları makinalaştırmaya başlamışlardır.

Sedat Sami ÖMEROĞLU


Teknolojinin tarih boyunca izlediği kronolojik süreç dökümantasyonun sonunda verilmiştir.


İCADLAR ve BULUŞLAR TARİHİ


M.Ö

" 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
" 3200~ Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
" 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
" 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
" 3000 ~Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
" 1300~Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
" 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
" 540 Miletl (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
" 450 Herodotot dünya haritası çizdi
" 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
" 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı


M.S

" 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi
" 1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
" 1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
" 1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
" 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
" 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci
tarafından yapılmıştır)
" 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
" 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
" 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
" 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans
lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
" 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti
" 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
" 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti
" 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
" 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
" 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
" 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayak bastı
" 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
" 1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
" 1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
" 1698 İngiliz thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı
" 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
" 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
" 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti
" 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı
" 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
" 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar
" 1783 Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarlad
" 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
" 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
" 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
" 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
" 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti
" 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
" 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti
" 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
" 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı
" 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları
üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir)
" 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
" 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
" 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler
" 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
" 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
" 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
" 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti
" 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
" 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti
" 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını
yazdı
" 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
" 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
" 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti
" 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
" 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
" 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti
" 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu.
(Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
" 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
" 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan
konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında
yapılmışır)
" 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti
" 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti
" 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti
" 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
" 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
" 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı
" 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
" 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
" 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
" 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı
" 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı
" 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
" 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler
" 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
" 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
" 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
" 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti
" 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
" 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı
" 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti
" 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
" 1902 Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler
" 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
" 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
" 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
" 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti
" 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve
1919 da tamamladı
" 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti
" 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
" 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
" 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
" 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı
fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
" 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
" 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır
ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
" 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
" 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
" 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
" 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
" 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund
Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
" 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
" 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerikaya
gönderdi
" 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
" 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
" 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
" 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
" 1928 ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
" 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
" 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
" 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
" 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
" 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
" 1933 Almanya ilk Telex kullanıldı
" 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
" 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
" 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
" 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
" 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
" 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti
" 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti
" 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi
" 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi
" 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
" 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
" 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
" 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
" 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonyanın
Nagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi
" 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
" 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC
adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
" 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
" 1947 ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
" 1947 ABD Transistörün teorisi geliştirildi
" 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler
" 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
" 1951 ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
" 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
" 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
" 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
" 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
" 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi
" 1958 ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını
sağladı
" 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
" 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
" 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
" 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
" 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
" 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi
" 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
" 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
" 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üreti
" 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
" 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
" 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
" 1974 ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi
" 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
" 1975 ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu
" 1976 ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
" 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
" 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
" 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
" 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
" 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
" 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
" 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
" 1985 Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
" 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
" 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı
geliştirdi
" 1990 ABD World Wide Web anons edildi
" 1991 ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
" 1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı
" 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
" 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
" 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
" 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovu
yendi
" 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü
açıkladılar.

Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Bilimsel_Gelismeler_Sosyal_ve_Fen_Bilimleri_f120/Teknoloji_Gelismekte_Olan_Ulkelerde_Teknoloji_Te_t68646.html'] Teknoloji | Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknoloji - Teknoloji Ve Bilim - Teknoloji Ve Yatırım - Teknoloji Ve İşletme' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Bilimsel_Gelismeler_Sosyal_ve_Fen_Bilimleri_f120/Teknoloji_Gelismekte_Olan_Ulkelerde_Teknoloji_Te_t68646.html'] Teknoloji | Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknoloji - Teknoloji Ve Bilim - Teknoloji Ve Yatırım - Teknoloji Ve İşletme


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Dünden Bugüne Teknoloji ve İnsanDollyResmi ekleyenKlonlanmış koyun "Dolly"
• 23 Şubat 1997 - Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya'daki Roslin Enstitüsü'nde klonlandığı duyuruldu.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Fizik_Kimya_Biyoloji_Konu_Anlatimlari_f63/Biyoloji_DNA_Yapisi_Ve_Klonlama_Klonlama_Nedir_t2337.html'][Biyoloji] DNA Yapısı Ve Klonlama | Klonlama Nedir? Klonlama Uygulamaları' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Fizik_Kimya_Biyoloji_Konu_Anlatimlari_f63/Biyoloji_DNA_Yapisi_Ve_Klonlama_Klonlama_Nedir_t2337.html'][Biyoloji] DNA Yapısı Ve Klonlama | Klonlama Nedir? Klonlama Uygulamaları


http://www.kadimdostlar.com/Hayvanlar_Alemi_Evcil_Hayvanlar_ve_Bakimi_f55/Dolly_Koyun_Tip_Tarihinde_Bir_Yetiskinden_Alin_t78136.html']Dolly | Koyun, Tıp Tarihinde, Bir Yetişkinden Alınan Gövde Hücresi İle Klonlanan İlk Memeli' target='_blank'>Dolly' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Hayvanlar_Alemi_Evcil_Hayvanlar_ve_Bakimi_f55/Dolly_Koyun_Tip_Tarihinde_Bir_Yetiskinden_Alin_t78136.html']Dolly | Koyun, Tıp Tarihinde, Bir Yetişkinden Alınan Gövde Hücresi İle Klonlanan İlk Memeli
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı