İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Özür Dilemiyorum Kampanyası | Prof. Dr. Türkkaya Ataov Hoca'dan Özürcülere Cevap

* * * * * 2 Oy Kullanılmış

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 36 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Özür Dilemiyorum KampanyasıProf. Dr. Türkkaya Ataov Hoca'dan Özürcülere CevapÖzrü kabahatinden büyük!
PROF. DR. TÜRKKAYA ATAOVErmenilerden özür dileme açıklamasını imzalayanlar var. “Af dileme erdemdir” diyen de oldu. Alçak gönüllülük gösterimi insan doğasında var. Kaba biri bana “küt” diye çarptığında, “özür dilerim” sözü ağzımdan kendiliğinden dökülüyor. Yobaz-işbirlikçi-ayrılıkçı bir faşist özentinin ağır basmakta olduğu ortamdayız. Bunlardan ayrı durmak isteyenler de kendilerine ve dış dünyaya “biz birey olarak demokrat, insancıl, uygar, çağdaş, gerçek Batılı, ileri aydınlarız; onlardan değiliz” demek isteyebilirler. Kimi tanışını, dostunu, Ermeni komşusunu kıramayarak imza koyabilir. Kendini tanıtma, değişik görünme gibi bambaşka örgeler de olacaktır. Her birindeki itici nedene ayrı ayrı bakmak olanaksız. Ancak, önemli bir bölümünün de, tarih bildiğinden ya da Ermeni duygudaşlığından ötürü değil, Cumhuriyete karşı olması nedeniyle katıldığı söylenmezse ve bu tavırların başka oluşumlarla koşutluğu görmezden gelinirse, büyük eksiklik olur.Resmi ekleyenHamile Türk Kadının Karnından Çıkarılan BebekResmi ekleyenNe var ki, tarih eş-dost hatırı, bireyin hoşgörülü görünmesi ya da ABD ve AB sorumluları önünde temize çıkma kaygılarıyla yazılmıyor. Konu Ermeni-Türk ilişkileriyse, bu ikisinin belgelikleri başta olmak üzere, ilgili ve belli başlı devletlerin yayımlanmış ya da basılmamış belge hazineleri var. Kitaplar, kitapçıklar, süreli yayınlar, gazeteler, bilimsel araştırmalar, yıllıklar, doktora ve yüksek lisans tezleri, yazanaklar, toplantılar, açık oturumlar, sempozyumlar, bildiriler, tutanaklar, anılar, albümler, resimler ve benzerleri kitaplıkları doldurur. Birçoğu yayımlandı da. Örneğin, ben kendi adımla Türkiye’de ve yurt dışında, Türkçe dahil, değişik dillerde, seksen kitap ve kitapçık yayınladım. Bu konuda ilk küçük kaynakçayı otuz yıl önce çıkarmıştım. Şimdi Dr. Erdal İlter’in 300 sayfalık ayrıntılı kaynakçası var.

Sayısı yüz milyonu bulan Osmanlı belgelerini bir yana koyalım. Özür dileme açıklamasına imza koyanlardan 200.000 dosyalık Bab-ı Ali Evrak Odasına, 224 cilt Meclis-i Vükelâ Mazbatalarına, 46 ciltlik İradat-ı Seniye Müsveddatına, Yıldız Sarayı belgelerine, her ilin sâlnamelerine, Mesail-i Mühimme ve Gayri Müslim Cemaatlerine Ait Defterlere ve Nazım Paşa vukuatı, Mehmet Mansur Efendi yazanağı, Vali Hakkı Paşa buyrukları ya da Uras incelemesi benzeri yüzlerce ve binlerce ilk elden belgelere bakmış olmalarını beklemiyorum. Bunları renkli filmler olarak önde gelen dünya kitaplıkları ve konuyla ilgili en önemli araştırma merkezlerine yıllar önce armağan etmiştik. Genel Kurmay Başkanlığı bunları kimi yabancı dillere, bu arada günümüz Türkçesine de çevirerek cilt cilt yayımladı. Bu aydınlatıcı çalışmaları da bir kalemde geçelim.

Bize büyük ölçüde hak veren eski ve yeni kuşak yabancılardan ünlü Langer, Hamlin, Whitman, Rambert, Eliot, Ubicini, Arpée, Shaw, McCarthy, Lewis, Levy, Zeidner, Weems, Erickson ve benzerlerinin yazdıklarını da bir yana koyalım.

Ama, gelin görün ki, sorumlu konumdaki Ermenilerin kendi yazdıkları var; hem de hiçbir duraksamaya yol açmayacak biçimde. Ermeniler silâhsız, savunmasız, barışçı, zayıf, sahipsiz, suçsuz çoluk-çocuktan oluşan ve dudaklarında ilâhilerle ölüme koşan örnek Hıristiyan sivilleriydiler, öyle mi? Ama kendileri bile öyle demiyorlar ki! Önce, Anadolu yöresini ve Daşnak terör örgütünün akıttığı kanı iyi bilen Amerikan Ermenisi K.S. Papazian’ın benim sık göndermeler yaptığım kitabında dediği gibi, Ermeniler Anadolu’da, kimilerinin Batı Ermenistan demek istedikleri altı il de dahil olmak üzere, hiçbir yerde çoğunlukta değildiler. Değişen çağa ve koşullara göre, Rus, İngiliz, Fransız ve Amerikan din yayıcıları, gizli görevlileri, silâhları ve paralarıyla başkaldırdılar, zararlar verdiler ve öldürdüler. Sandıklarla silâh, cephane, hattâ büyük kilise mumu biçiminde top namluları ya yakalandı ya da Ermenilerin ellerine sızdı. Kiliselerde, yabancı okullarda ve banka kasalarında patlayıcılar saklandı. Ermeni yazar L. Nalbantian’ın doktora tezindeki terörizm değerlendirmelerini okumakta yarar var.

Nisan 1915 başında Van’da yaşanan silâhlı ayaklanma bu kenti devletten ayırdı ve orada Ermeni önderliği ve Rus desteğinde yönetim kurdu. Komutanlarından G. Pastırmacıyan Amerika’da basılan bir kitabının başlığını Ermenilerin savaşa katılımını “Müttefik kümesinin kazanmasında belirleyici neden” olarak sunuyordu. General Antranik gibi öteki Ermeni komutanların yazdıkları ve açıklamaları hep nasıl Türkleri yok etmeğe yönelik olduklarını anlatır. Ermeniler bir düzine savaşa katılıp karşılarındakileri öldürmediler mi? Salgın hastalıklar Anadolu’yu silip süpürürken onlardan da can almadı mı? 1924’de Amerika’daki bir yayınları Ermenilerin Türklere karşı Kafkasya, Doğu Anadolu, Süveyş, Sina, Kudüs ve Suriye cephelerinde “200.000’lik ordularla”, 1926’daki benzer bir yayın da “200.000’den fazla” silâhlı kuvvetle çarpıştıklarını yazar. Bu yayınlar bende var ve bu bilgilerle belgeleri kaç yıldır yapmakta olduğum Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapların içine koyarak okuyucuya sunmayı araştırma ve gerçekçilik görevim bildim.

1914-18 arası Ermeni savaşlarını anlatan A.P. Hacobian ve Ermenilerin doğuda Kafkas cephesindeki askerî eylemlerini anlatan Ermeni General G. Gorgarian “özür açıklaması”na imza koyanların dikkate almadıkları kanıtları kendi kalemleriyle sergilemektedirler. Ben bu Ermeni kaynaklarına da kendi yayınlarımda göndermeler yaptım. Birinci Dünya Savaşının yenginlerinin önderleri olan D. Lloyd George ve G. Clemenceau gibi başbakanlar, General E.H.H. Allenby gibi Ermenilere komuta etmiş ön sıradaki yüksek rütbeli askerler ve siyasal kararların önemli yerlerinde bulunan A.J. Balfour, R, Cecil ve J, Bryce gibi kişiler, Ermenilerin kendilerinin kabul ettikleri gibi, “200,000’den fazla” silâhlı kişiyi Türklere karşı savaşa sürdüklerini yinelemiş ve kendilerine teşekkür etmişlerdir. 1917 Bolşevik Devrimine değin, bu kutlamalara Rus Çarı İkinci Nikola ile Kafkasya’daki Rus generalleri de katılıyorlardı. Bu bilgileri, Türkçe kitaplarım da dahil, çok sayıda okuyucuya ulaşan yayınlarıma gereği gibi aktardım. Başkalarının da yayınları var.

Bu arada, 2003’de basılan önemli bir İngiliz kitabının “Osmanlılar seferberlik hazırlığı içindeyken, Ermenilerin doğuda 120,000 kişiyi boğazladıklarını” belirttiğini de yazdım. İngiliz kaynağı “öldürdüler” dememekte, sanki hayvan kesilen mezbahadan söz eder gibi “boğazladılar” demektedir. Gene aynı kaynak Van’da silâhla başkaldırıp Türk ve Müslüman mahallelerini bastıklarını, kenti devletten ayırıp başa geçtiklerini ve daha sonra da bir 50.000 kişi daha yok ettiklerini yazmaktadır. Bunun belgelerini de yayınladım. Ya Japonlar ABD’nde aynı şeyi yapsaydı, neler olurdu?

Özür açıklamasına imza koyanlar bu kaynakları bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa, bu bilgiçlik gösterisinin kaynağı ne? Biliyorlarsa neden? Bunda toplumun değerlerinin eksileceğini hesaba katmıyorlar mı? M. Kemal Atatürk’e ve devrimlere karşı takınılan yeni tavırlarda da toplumun değerlerini teker teker eksiltme çabası yok mu? “Ne mutlu Türküm diyene” değerlendirmesiyle topluma güven kazandırmak yerine, bu koca ulus bir kinle bezenmiş aşağılık duygusu örgüsü kıskaçına mı alınmak isteniyor? 1914-18 Savaşında bunca Türk öldürülmedi mi? Ya 1821-1922 arası Balkan, Kafkas ve Kırım Türklerinin başına gelenler? Bunlara hiçbirine neden bir gönderme bile yok? Benim TBMM adına ayrı ayrı Türkçe ve İngilizce hazırladığım iki kitabımın başına şöyle bir not koymuştum: “Bu kitaba konu olan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde meydana gelen isyan ve çatışmalarda yaşamını yitiren asker ve masum insanlarla, yıllar sonra teröristlerce şehit edilen Türk diplomatlarının anısına...” O dönem benim de her yurt dışına çıkışımda saklanmak zorunda kaldığım yıllardı. ASALA şubelerinde resmim asılıydı. Kim kimden özür dilemeli?Kampanyalar için adresler:


www.ozurdileme.com


Prof.Dr.Türkkaya Ataov - ÖZÜR DİLEMİYORUM KAMPANYASI


SİZ ÖZÜR DİLEYİN
Biz özür dilemiyoruz.


Kadim Dostlar ™ Yönetimi
Dosya Ekle  hocali-katliamibebek.jpg   17,8K   0 kere indirildi Dosya Ekle  hocalıkatliambebek.jpg   20,21K   0 kere indirildi

Konu Hale tarafından 26 Şubat 2015 Perşembe - 18:07 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
tunCHEr

tunCHEr

  Yalnızlık Paylaşılınca Yalnızlık Olmuyor...

 • Özel Dost
 • 1.094 İleti
 • Gender:Male
 • Location:Çeşmi Cihan
Sevgili Hale paylaşım için teşekkür ederim bende bu ermenilerden özür dilemeyenlerin arasında yerimi almaktan büyük haz duyuyor ve bana bu şansı verdiğin için sana minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. :hale: :aşık:

#3
Sema

Sema

  Ne Mutlu Türküm Diyene!!

 • Yönetici
 • 5.470 İleti
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Dedelerimize "Katil" Diyen Ermenilerden niçin özür dileyeceğiz?!!


• Emperyalistlerle işbirliği yaparak yüzyıllarca bir arada yaşadıkları Türk Milletine ihanet edip, arkadan vurdukları için mi?

• Doğu Anadolu ve Kafkasya’da 1.600.000 Müslüman Türk’ün katledilmesine ve 1.170.000 Müslüman Türk’ün göç ettirilmesine sebep oldukları için mi?

• ASALA ve “Adalet Komandoları” adlı Ermeni terör örgütlerinin 1974’ten 1986 yılına kadar sürdürdükleri eylemlerde 34’ü dışişleri mensubu olmak üzere 70 kişiyi öldürdükleri ve 574 kişiyi yaraladıkları için mi?

• Kardeş Azerbaycan topraklarını işgal ettikleri için mi?

1992 yılında Hocalı’da çoluk çocuk, yaşlı demeden binlerce Azerbaycan Türkü’nü katlettikleri için mi?

• Bütün bunlara rağmen tarihi de tahrif ederek dedelerimize “katil”, “soykırımcı” yaftasını yapıştırmaya çalıştıkları için mi?


Kendilerini aydın olarak tanımlayan ve sunduran, tarihî bilgilerden yoksun, Türk örf ve geleneklerini hazmedememiş kimselerin; genel ağ ortamında başlattıkları "Ermeniler'den Özür Dileme"kampanyasına karşı başlatılan imza kampanyasına katılarak sesimizi yükseltmek hem ecdadımıza hem de çocuklarımıza karşı milli bir görevdir....

Bizler, işlemediğimiz suçlar, yaşatmadığımız felâketler için ne olursa olsun hiç kimseden özür dilemeyeceğiz.....


Kadim Dostlar ™ Yönetimi

#4
hazanda

hazanda

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 2 İleti
Ben bir Erzurum'lu olarak Ermenilerden özür bekliyorum.

#5
ReaL35

ReaL35

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 3 İleti
Şimdi bizler Aydın olma şansını kaybettik iyimi... :D

Devlet ilişkilerinde duygulara yer yok...

Üzüldüğüm tek şey, bu ülkede yaşayan Ermeni vatandaşlardır... Herkesi bir kefeye koymamak lazım...

Nasıl ki Güneydoğu bölgesinde yaşayan her vatandaşımız PKK lı değil ise...

* * *

Sözde Aydın'larımız özür dileme kampanyası başlatmışlar ya, Ermenistandan ne karşılık geldi sanırsınız?

#6
Türk-Kan

Türk-Kan

  Kuvva-i Milliye

 • Kadim Dost
 • 126 İleti


Biz Hesap Soracağız ve Siz Özür Dileyeceksiniz


Bizler, işlemediğimiz suçlar, yaşatmadığımız felâketler için ne olursa olsun hiç kimseden özür dilemeyeceğiz. Bizler, özür dilemeyeceğimiz gibi, asıl özür dilemesi gerekenlerden alacağımızı, vakti gelince elbette isteyeceğiz.

Bugünlerde, kökü dışarıda vakıfların güdümünde, hizmetinde ve hatta içinde, arı gibi çalışan ve örümcek gibi ağ ören, kendilereni aydın olarak tanımlayan ve sunduran, tarihî bilgilerden yoksun, Türk örf ve geleneklerini hazmedememiş kimselerin; genel ağ ortamında başlattıkları
"Ermeniler'den Özür Dileme" kampanyasına karşı çıkıyoruz, kendi özgür irademizle tepkimizi gösteriyoruz.

Yukarıda bahsi geçen kampanyanın yayılması için ve meşrulaşması amacıyla; görsel-yazılı-işitsel medya kanallarıyla çeşitli yaymacalarda bulunan edilgin destekçileri, bahsi geçen kampanyaya tepki göstermeyen yahut gösteremeyen iradesiz kümeleri ve hatta tepki gösterdiklerini iddia ederek söz konusu kampanyanın yayılmasına ve meşrulaşmasına -bilerek yahut bilmeyerek- önayak olurcasına çarpık ve eksik söylemler içinde bulunanları da, tıpkı bu özürlü kampanyayı başlatanları ve bu kampanyaya destek verenleri kınadığımız gibi sert bir dille kınıyoruz.

Bizim kınamalarımız, yalnızca söylemde kalmayacaktır. Bizim kınamalarımız, yalnızca gündemdeki imzacılarla kalmayacaktır. Özgür irademizle, Türk Milleti'ne ve Türk Devleti'ne karşı savaş açanları uyarıyoruz:
Hesap soracağız!

Yazılanlara karşı yazarak, söylenen yalanlara karşı çıkarak, çarpıklıkları düzelterek, eksiklikleri gidererek, bilgileri ve belgeleri göz önüne koyarak, hiç bozulmadan ve aynı keskinlikte, Türkiye'yi mahvetmek isteyenleri açığa çıkararak hesap soracağız. Umuyoruz, bir gün yürürlüğe girecek millî kanunlarımız çerçevesi içinde mutlaka hukuk yoluyla da hesaplaşacağız, ihanet etme hakkınızı elinizden alacağız.

Bizler; Mustafa Kemâl ATATÜRK yolunda, büyük milletimizin uğrunda ömrümüzü adayan ve adamaya çalışan bireyler olarak, siz kınadıklarımızı yutacak olan Dip Dalgası'nın bir parçasıyız.

Bütün samimiyetimizle, gelecek olan Dip Dalga'yı oluşturacak tüm unsurlara selâm ve saygılarımızı sunar, desteklerini bekleriz.


İhtiyar Gençler, Genç İhtiyarlar
Güncel Meydan | www.guncelmeydan.com
Millî Görüntü Kütüphanesi / Mustafa Kemâlci Topluluk#7
bbeyno

bbeyno

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 2 İleti
Eş hele bir yerleri örten karı
Ot değil onlar dedenin saçları
dinle şehit sesleridir rüzgarı .......

ermenilerden özür dileyip şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yok,hep birilerine şirin görünme çabası içinde olanlar var.Ermenilerin bizlere binlerce özür borçları var,özür dilemiyorum dileyenleride kınıyorum :angry:

#8
KUZLUK

KUZLUK

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 1 İleti
helsinki dayanışma derneğinden binlerce euro yu cebine indiren aydınlarımız bizler kanımızda taşıdığımız kanın asalatine inananlar olarak hamile kadınlarımızın karnındaki bebeği kasatura ile parçalayıp en zor günümüzde bizi arkadan vuran millet olmanın şuuruna eremeyen başka empaeryalistlerin oyuncağı olan kişiliksiz hainlerden özür dilemiyorum.Bu kampanyaya destek olduğunuz için siz bizden özür dileyin

#9
buzmavisi

buzmavisi

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Dost
 • 7 İleti
 • Gender:Female
bir uşaklı olarak bende özür dilemiyorum.....
ne mutlu türküm diyene.....

#10
dane

dane

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 1 İleti
geçmişte yaşananlar için uğraşacaklarına gelecek için çalışsınlar. şu an hala zulumlar devam ediyor .en büyük gelmiş geçmiş soykırımları yapan avrupalılardır .haçlıdan başladılar ingilizler bütün dünyayı sömürdüler, fransızlar cezayirde resmsn katliyam yaptılar ,zaten en büyük terörist amerikadır.BİZİM HÜKÜMETİMİZ AMERİKAN UŞAĞI OLDU AMERİKADA İSRAİLİN UŞAĞI ARTIK ANLAYIN HALİMİZİ.ALLAH SONUMUZU HAYR ETSİN.ALLAH NURUNU TAMAMLAYA.CAKTIR.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı