İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Penisilin Nedir? Penisilin Allerjisi Nedir? | Nasıl Önlemler Alınmalıdır? Penisilin Anaflaksisi İçin Risk Faktörleri - Cilt Testi Nedir? Penisilin Allerjisi Ve Ölümler Önlenebilir Mi? Gebeler Ve Bebek Emziren Anneler Antibiyotik Kullanabilirler Mi?

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 5 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Penisilin Nedir? Penisilin Allerjisi Nedir ?


Penisilin


Penisilin, 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından Penicillium Notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotik. Bu madde, ilk olarak 1911 yılında bir İskandinavyalı tarafından tanımlanmış olmakla beraber o yıllarda iyileştirici gücü bilinmemekteydi. 1945 yılında Fleming'le birlikte Nobel Ödülünü kazanan Oxfordlu Florey ve Chain, penisilinin kitle halinde elde edilebilmesini temin etmişlerdir.


Resmi ekleyen


Penisilin'in formülü
Penisilin grupları

A- doğal penisilinler

Penisilin G ve Penisilin V

B- Sentetik penisilinler

I. Amino Penisilinler: Ampisilin, Amoksisilin, Bakampisilin, Siklasilin, Episilin, Hetasilin, Divampisilin.

II. Carboksi, Karbenisilin, Tikarsilin.

III. Penisilinaz dayanıklı penisilinler: Metisilin, Nofsilin, Oksasilin, Dokssilin, Dikloksasilin, Flukloksasilin.

Penisilinaz dayanıklı penisilinler esas olarak Penisilin G'ye dirençli olan stafilokok türü mikroorganizmaların yaptığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Penisilinlerin çok hastalıklarda ve dozlarına dikkat edilmeden kullanılması çeşitli mikroorganizmalarda bu ilaca karşı direnç meydana getirmiştir. Aynı hastalık eskisine oranla çok daha yüksek doz penisilin verilerek tedavi edilebilmektedir.

Streptokok grubu bakterilerin yol açtığı hastalıklarda, özellikle pnömoni, menenjit ve tonsillit gibi önemli hastalıklarda ilk seçilmesi gereken antibiyotik penisilin olmalıdır.

Eklem romatizması, romatizmal kalp hastalıkları ve nefrit türü böbrek hastalıklarına yol açabilen streptokok türü bakterilere penisilin kadar etkili başka bir antibiyotik henüz bulunamamıştır.

Penisilin, çok önemli bir ilaç olmakla birlikte, her ilaçta olduğu gibi bazı istenmeyen etkilere de yol açabilir.

Bunlardan en korkulanı penisilin alerjisidir. İlaç alerjisi her türlü ilaç ve her türlü dozda gelişebilir. Bu yan etki yalnızca penisiline yüklenemez.

İlaç alerjisi, her türlü ilaçla, hatta ağrı kesiciler ve vitaminlerle bile gelişebilmektedir. Bu sorunun çözümünde önemli bir uygulama, alerji testleridir. Ancak bu testler her zaman doğru sonuç vermediği gibi, hastayı yanlış olarak alerjik diye damgalamak ya da test sırasında alerjik reaksiyon gelişmesi gibi istenmeyen sonuçlar da olabilir. Bu yüzden penisiline karşı alerji olup olmadığını ortaya koymak için yapılan deri testleri çok anlamlı değildir.

Penisilin veya herhangi bir enjeksiyon sonrası alerjik reaksiyon gelişebileceği hatırda tutularak, alerjik reaksiyon çıktığında olaya müdehale edilebilecek bir ortamda enjeksiyonu yaptırmak gerekmektedir. Müdahale yapılabilecek ortamlar sağlık kurumlarıdır. Sağlık ocakları ya da birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda da (hastaneler dışında) bu tür acil müdehaleler yapılabilmektedir.


Penisilinlerin Yan Etkileri

Allerjik reaksiyonlar hariç tutulacak olursa, yine de penisilinler antibiyotik ilaçların en az zararlı olanlarıdır. Yan etkilerinin çoğu allerjik reaksiyonlara bağlıdır. Allerjik reaksiyon meydana getirme özelliği bütün penisilin türevlerinde mevcuttur. Allerjik reaksiyon doza bağlı değildir,kişinin aşırı duyarlılığına bağlıdır.

Akut sistemik anafilaksi (anafilaktik şok), penisilinlerin yüzde beş oranında görülen en ciddi yan etkisidir. %10 vakada ölümle bitecek olan şiddetli bir reaksiyon husule gelir. Penisilin tedavisine başlamadan önce hastaya daha önce penisilin verilip verilmediği öğrenilmeli, çocuksa yakınlarına sorulmalıdır.

Penisilinin ilk olarak uygulanacağı şahıslara penisilin deri testi yapmakta fayda vardır. Bir mililitresinde 10.000 ünite olacak şekilde sulandırılmış olan kristalize penisilinden bir dizyem (0,1 ml) ön kola deri içine zerk edilir. Diğer kola da bir dizyem serum fizyolojik kontrol maksadıyla verilir. Yarım saat sonra herhangi bir cilt reaksiyonu görülmezse ilaç uygulanır. Bu test de tam güvenilecek bir ölçü değildir. Bazı allerjik bünyeli şahıslar test dozu penisilinle bile ölüme gidebilmektedirler. Sağlık Bakanlığının ve TSK. Sağlık Komutanlığının aldığı kararlarda penisilin alerji testinin rutin yapılmasının gerekli olmadığı, pensilin alerjisi olanlarda anaflaktik reaksiyonun test dozunda dahi olabieceği, duyarlılaşmanın herhangi bir dozun uygulanması esnasında oluşabileceği belirtilmiştir. Kişi 10 iğneden oluşan bir penisilin kürünün ilk 7-8 inde alerjik reaksiyon vermezken 9. dozda alerjik reaksiyon verebilir. Ya da 2-3 yıl önce penisilin ile tedavi görüp hiçbir reaksiyon vermeyen kişi, yeniden penisilin tedavisi başladığında ani anaflaktik reaksiyon verebilir.Penisilin kişide uyku hali de verir.

Penisilinlerin kullanıldığı başlıca hastalıklar

Anjin ,bakteriyel zatürreler, akciğer absesi, mesane ve böbrek iltihaplarının bir kısmı, prostat iltihabı, iltihaplı cilt yanıkları, farenjit, göziçi iltihabı, kemik iltihapları, orta kulak iltihapları, meme iltihabı, beyin absesi, menenjit, kan zehirlenmeleri (sepsisler), laranjit.

Son yıllarda Beta Laktamaz enzim üreten bakterilerin penisilinlere karşı oluşturduğu direnci kırmak için yapılan çalışmalar başarıya ulaşmıştır. Halen bu problem Ampisilin ile bunun yarısı oranında Sulbaktam maddesi kombine edilerek ve Amoksisilin ile bunun dörtte biri oranında klavulanik asit tozu olan potasyum klavulanat kombine edilerek çözülmüştür.

Penicillium Notatum Küfü enfeksiyonlu fareleri de iyileştirebilici bir özelliğe sahiptir.Penisilin Allerjisi Ve Cilt Testi


Tıbbın hizmetine giren ilk antibiyotik olan penisilin, 1940''lardan beri tüm dünyada kullanılmaktadır. Penisilin, ekonomik, elde edilmesi kolay ve yan etkisi az olduğu için de güvenilir bir antibiyotiktir. En çok korkulan yan etkisi, müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen anaflaksi dediğimiz aşırı duyarlılık reaksiyonudur.


Resmi ekleyen1. Penisilin alerjisi nedir?

Alerji, bağışıklık sistemimizin dışarıdan alınan yabancı maddelere karşı abartılı cevap vermesidir. Klinik olarak tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı, vücutta yaygın kızarıklık ve kaşıntı olarak başlar. Zamanında müdahale edilmezse kalp ve solunumun durması sonucu ölüme yol açar.

2. Penisilin alerjisine bağlı ölüm ne sıklıkla görülür?

Penisilin alerjisi nedeniyle ölüm oranı yaklaşık 100.000''de 1-3 sıklıktadır.

3. Penisilin deri testi kimlere yapılmamalıdır?

Daha önceki penisilin kullanımı sırasında herhangi bir alerji gelişmemiş kişilerde test yapılmasına gerek yoktur. Ancak bu kişilerde son derece nadir de olsa alerji gelişebilme ihtimali olduğundan penisilin enjeksiyonu yapılırken gerekli önlemler alınmalı, ilk müdahale için gerekli malzemeler hazırda bulundurulmalı ve enjeksiyon mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır.

4. Penisilin deri testi kimlere yapılmalıdır?

Daha önce penisilin kullanımı sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon gelişen kişilerle, ailesinde penisilin alerjisi öyküsü olan hastaların tedavisinde başka antibiyotikler tercih edilmelidir. Bu hastalarda mutlaka penisilin kullanılması gerekiyorsa; deri testi uzman kliniklerde yapılabilir.

5.Penisilin alerjisinde hukuki sorunluluk

Penisilin uygulanmasına bağlı ölümlerde ilacı yazan hekim veya uygulayan hemşire veya diğer sağlık personeli bu ölümden sorumlu tutulamaz ve suçlu sayılmaz. Penisilin testi yapan bir doktor test dozunda dahi anaflaksi gelişebileceğini tahmin ederek yanında gerekli ilk yardım malzemelerini bulundurmak ve ciddi alerjik reaksiyon geliştiği takdirde usulüne uygun kardiyak yaşam desteği uygulamak zorundadır. Penisilin enjeksiyonu yapılırken söz konusu önlemleri almayan hekim ve diğer sağlık personeli hukuken sorumlu olur.

Ülkemizde genellikle reçetelere “test ile” ibaresinin konmasının veya uygulamadan önce test yapılmasının sağlık personelini sorumluluktan kurtaracağı kanısı hakimdir. Ancak günümüzdeki tıbbi araştırmalar, uygulanan test dozunda dahi ciddi anaflaktik reaksiyonlar görülebileceğini göstermiştir. Bu nedenle hiçbir önlem alınmadan ve gelişigüzel uygulanan cilt testi sonucu ortaya çıkan zararlardan, uygulayıcı sağlık personeli sorumlu tutulur.


6.Sonuç

Tüm bu anlattıklarımızın ışığında sonuç olarak diyoruz ki; hekim size bu ilacı önerdiğinde kullanmaktan kaçınmayın. İlacı uygulamak için başvurduğunuz sağlık kuruluşunda hekim testin gerekmediğini ifade ederse test konusunda ısrar etmeyiniz. Yalnız anaflaksi gelişme ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olun. Enjeksiyonu, anaflaksi gelişmesi halinde gerekli müdahaleyi yapacak hekimin ve gerekli donanım.


Dosya Ekle  penisilin cilt testi.jpg   52,31K   0 kere indirildi

Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 09:53 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Penisilin Allerjisi Ve Ölümler Önlenebilir Mi?Gazetelerde, televizyonlarda ‘’Penisilin iğnesinden ölen’’ insanların haberleri eksik olmaz.

Bir küçük iğne yüzünden hayatını yitirenler çoğu zaman ateşi çıkan küçük bir çocuk veya bademcikleri şişen gelinlik çağında bir genç kız ya da bronşit olan askerden yeni dönmüş bir delikanlıdır.


Suçlu olarak da ya iğneyi yazan ‘’doktor’’ veya iğneyi vuran bir ‘’hemşire’’ veya ‘’mahallenin iğnecisi’’ gösterilir.

Resmi ekleyen


Küf
Bu genç insanlar neden ölmektedir? Suçlu doktor mu yoksa iğneyi vuran kişi midir?


Penisilin gerçekten de, tüm dünyada en çok kullanılan antibiyotiktir, çünkü hem çok etkilidir ve hem de oldukça ucuz bir ilaçtır. Ne var ki, penisilin aynı zamanda, alerjik reaksiyonlara neden olan ilaçlar içinde de başta gelir. Penisilin kullanılan hastaların %10 kadarında çeşitli allerjik belirtiler ortaya çıkar, ancak bunların çoğu yaşamsal önemi olmayan deri döküntüleri, kabarma ve kaşıntı.. gibi reaksiyonlardır. Asıl önemli olan, hastaların 10.000’de 4-15’ inde görülen ve bunların da onda birinin ölümüne neden olan anaflaksi tipindeki reaksiyonlardır.

Penisiline karşı alerji olabilmesi için, o kişinin daha önce penisilinle karşılaşmış olması gerekir. Bu karşılaşma çoğu zaman penisilin sınıfı bir antibiyotiğin kullanılmasıyla gelişirse de, nadir olarak penisilin içeren çeşitli yiyecek ve içecekler aracılığıyla da olabilir.

Hemşire, doktor gibi sağlık personeli, ya da penisilin üretiminde çalışanların da farkında olmadan solunum havasıyla penisilinle karşılaşmaları mümkündür. Annenin gebelik ya da süt verme döneminde penisilin almasıyla çocuğu da ilacı almış olur. Penisiline karşılaşan insanlarda ilacın çeşitli parçalanma ürünlerine karşı immunglobülin E sınıfından antikorlar meydana gelir ve bu kişi tekrar penisilin aldığında bu antikorlar allerjik ve anaflaktik reaksiyonlara yol açarlar.


Penisilin Anaflaksisi İçin Risk Faktörleri


Penisiline bağlı anaflaksiler daha çok 20-50 yaşları arasındaki kişilerde görülür. 12 yaşın altında ve 60 yaşın üzerinde çok nadirdir. Penisilinin hap ve şurupları da anaflaksi yaratabilirse de, ağır anaflaksiler daha ziyade penisilinin kas içine ve özellikle de damara uygulandığı durumlarda ortaya çıkar.

Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta-bloker ilaç alanlarda anaflaksiden ölüm ihtimali çok fazladır.

Daha önce penisilin alerjisi ya da anaflaksi gelişmiş olanlara penisilin vermekten kaçınılmalıdır. Ama, şunu da unutmamak gerekir ki, ölümcül penisilin alerjisi çoğu zaman, daha önce penisiline bağlı bir allerji hikâyesi olmayan kişilerde görülmektedir. Bu durumu ‘’şanssızlıktan’’ başka bir kelime ile açıklamak imkansız !


Penisilin Alerji Testi


Bir insanın penisiline karşı allerjik olup olmadığının belirlenebilmesi için penisilin deri testleri yapılması gerekir. Penisilin deri testleri iki aşamalıdır. Kesin bir kanıya varabilmek için her ikisi de yapılmalıdır

Bu testler özellikle kuşkulu penisilin alerjisi hikâyesi veren hastalara yapılmalıdır.Çünkü, penisilin alerjisi olduğunu bildirenlerin çoğunda bu testler negatif çıkar. Buna karşılık, daha önce penisiline bağlı anaflaksi geçirmiş olanlara ise test yapmaya gerek yoktur ve bu kişiler asla penisilin kullanmamalıdır.


Bunlara Dikkat


* Penisiline karşı anaflaksi tipinde allerjisi olanlar bu durumu bildiren bir künye ya da kolye taşımalıdırlar. Penisiline alerjisi olanlarda, diğer penisilin türleri ve sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı allerji olma ihtimali yüksek olduğundan, bunların dışında kalan antibiyotikler tercih edilmelidir.

* Penisilin deri testi pozitif olan kişilere de penisilin verilmemeli, başka gruplardan antibiyotikler seçilmelidir.

* Penisiline alerjisi olanlarda zamanla duyarlılıklarının azaldığı bilinir, ama buna fazla güvenmemek gerekir.Prof. Dr.
Ahmet Rasim Küçükusta
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Penisilin Allerjisi Nedir ?

Nasıl Önlemler Alınmalıdır?Penisilin alerjisi denilince genelde akla ilk gelen sonu ölüme kadar varabilen Tip 1 penisilin allerjisidir. Penisilin alerjileri dört farklı grupta incelenir ve Tip 1 dışındakiler genelde değişik sürelerde gelişen ciltte kızarıklık ve döküntülerle kendini gösteren alerjik reaksiyonlardır.

Resmi ekleyenTip 1 reaksiyon ise antibiyotik alımından hemen sonra ortaya çıkar, tüm vücutta yaygın kızarıklık, şişlik, ödem, nefes almada zorluk ve tansiyon düşüklüğü ile kendini gösterir, derhal müdahale edilmezse sonu ölümle bitebilir. Penisilin alerjisi tespiti için cilt testi yapılmasi faydalidir.

Test yapılan kişide ilk 15-20 dakika içerisinde testin yapıldığı yerde kızarıklık olup olmadığına bakılır, 5mm’den fazla bir kızarıklık varsa test pozitiftir ve bu kişilerde mümkünse penisilin grubu antibiyotik kullanılmamalıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki test yapılan hastaların da bir bölümünde yapılan test dozunda dahi hayati tehdit edecek düzeyde ciddi reaksiyon gelişebilir, bu sebeple test yapılan kişilerin başında mutlaka gerekli teşkilat bulundurulmalıdır ve bu işlem sağlık kurumunda ve hekim gözetiminde yapılmalıdır.

Normalde alerjik hastalıkları (astım, saman nezlesi vb.) olan kişilerde ve diğer ilaçlara karşı bilinen alerjileri olan kişilerde de penisilin alerjisi ortaya çıkabilir, bu tür hastalar da dikkatli olmalı ve gerekirse cilt testi yapılmalıdır. Ancak şu da bilinmektedir ki daha önceden defalarca penisilin kullanmış bir kişide de küçük bir ihtimalle Tip 1 penisilin alerjisi gelişebilir. Bu sebeple penisilin kullanımı mutlaka hekim kontrolü altında olmalıdır.


Daha nadir ve daha az şiddetli olmasına rağmen, diğer antibiyotiklerin kullanımında da değişiklik ve şiddette allerjik reaksiyonların olabileceği bilinmelidir.


Antibiyotik ilaç doz ve saatlerinin önemi var mıdır?


Antibiyotikler normalde damardan, kalçadan kas içine ya da ağızdan alındıktan sonra kanda belli bir düzey oluştururlar. Oluşturulan bu düzey bakterilere karşı yeterli etkinliğin sağlanabilmesi için gereklidir ve bu düzeyin devamlılığı açısından antibiyotikler belirli dozlarda ve belirli aralıklarla kullanılırlar. Bu sebeple yetersiz ilaç dozu kullanıldığında ya da ilaç alma aralıkları düzensiz olduğunda kandaki ilaç düzeyi de istenilen düzeylerin altında kalacaktır ve bu durumda bakterilere karşı mücadele edecek kanda yeterli düzeyde antibiyotik olmayacaktır. Dolayısıyla antibiyotiklerin hekimin önerilerine göre, düzenli bir biçimde kullanılması önemlidir.


Gebeler Ve Bebek Emziren Anneler Antibiyotik Kullanabilirler Mi?


Gebelikte ve çocuk emzirme dönemlerinde annenin aldığı ilaçlar tüm vücut dokularına yayıldığı gibi anne sütüne ve anne karnında bulunan bebeğe belirli düzeylerde geçebilir. Daha önceden antibiyotiklerle yapılan hayvan çalışmaları ve insanlarda gözlenen etkiler değerlendirildiğinde, bazı antibiyotiklerin anne karnındaki bebekte ya da emzirilen çocuklarda ciddi tıbbi problemler oluşturabileceği görülmüştür. Bu sebeple gebe veya emziren annelere ilaç reçete edilirken bebek açısından yan etkisi olmayan güvenli antibiyotikler kullanılmalıdır. Gebelikte ve emzirme dönemlerinde kullanılması oldukça riskli antibiyotikler olduğu gibi oldukça güvenli antibiyotikler de mevcuttur. Bu kişilerin kendilerine herhangi bir sebeple antibiyotik verileceği durumlarda ilgili hekimi uyarmaları gerekmektedir.


Antibiyotikler, başka rahatsızlıklar için hali hazırda kullanmakta olduğumuz ilaçlarla etkileşebilir mi?


Antibiyotikler kullanılan diğer ilaçlarla etkileşebilirler. Bunun sonucunda antibiyotiğin etkinliğinde artma ya da azalma olabilir veya etkileştikleri ilaci olumsuz yönde etkileyebilirler. Altta yatan başka hastalıkları nedeni ile bazı hastalar devamlı ilaç kullanmak zorundadır. Özellikle bu tür devamlı ilaç kullanan hastalarda kullanılan ilaçlarla verilen antibiyotiklerin etkileşmemesine dikkat edilmelidir. Bu tür hastalar kullandıkları ilaçlar konusunda ilgili hekimleri uyarmalıdırlar.


Genel Uyarılar


• Antibiyotikler ateş düşürücü ilaçlar degildir. Her ateşi olan antibiyotik kullanmamalıdır. Antibiyotik kullanımı kesinlikle bir doktor kontrolünde olmalıdır.

• Yanlış ve gereksiz kullanım durumlarında ciddi problemler gelişmesine sebep olabilir.

• Antibiyotik kullanımı esnasında hafif düzeyde ya da hayati tehdit edecek düzeyde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir.

• Penisilin alerjisi türleri içerisinde Tip 1 alerji en korkulanıdır, buna yönelik olarak penisilin alerji testi yapılması (cilt testi) önerilir. Ancak bu test de hekim gözetiminde yapılmalıdır.

• Altta yatan kronik hastalıkları olan kişilerde uygun antibiyotik seçimine dikkat edilmelidir

• Devamlı ilaç kullanan kişilerde verilen antibiyotiğin kullanılan diğer ilaçlarla etkileşmemesine dikkat edilmelidir.

• Gebelerde ve emziren annelerde bebeğe zarar vermeyecek antibiyotiklerin seçimine dikkat edilmelidir. Bu tür hastalar doktorlarını durumları hakkında uyarmaları gerekir.

• Tedavinin etkinliği açısından antibiyotiklerin yeterli dozlarda ve düzenli aralıklarla alınmasına dikkat edilmelidir.

Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 09:54 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#4
Esesli

Esesli

  KD ™ Kadim Dost

 • Yetkili
 • 5.814 İleti
 • Gender:Male
 • Location:EsEsli
 • Interests:sinema bilgisayar seyahat
Penisilin Alerjisi

İlaçların İstenmeyen Etkileri Nelerdir?

İlaç allerjileri, istenmeyen etkilerinin %5-10 unu oluşturur.

İstenmeyen ilaç etkileri iki grupta incelenir:

1) önceden tahmin edilebilenler.
Bunlar sıklıkla ilacın dozuna ve bilinen farmakolojik etkisine bağlıdır, diğer yönlerden normal olan hastalarda görülür, istenmeyen ilaç etkilerinin %80' inden sorumludur. Bu reaksiyonlara örnek olarak toksisite, yan etkiler, Herxheimer reaksiyonu, ilaç-ilaç etkileşimleri verilebilir.

2) önceden tahmin edilemeyenler. Bu reaksiyonlar ise genellikle ilacın dozuna ve farmakolojik etkisine bağlı değildir, sıklıkla kişinin bağışıklık cevabı veya duyarlı kişilerin genetik farklılığı ile ilgilidir. İntolerans, idiyosinkrazi, allerjik ve psödoallerjik (yalancı allerjik) reaksiyonlar bu gruptandır.

İlaç Allejisi Nasıl Oluşur?

Allerjik ilaç reaksiyonları, daha önce alınmış bir ilaç ile tekrar karşılaşıldığında spesifik antikor yapılması veya duyarlı Tlenfositlerin çoğalması, veya her ikisinin aynı anda oluşması ile karakterize bağışıklık yanıtının sonucudur. İlaç ile daha önce karşılaşılmamışsa, aynı ilacın alımıyla 1 haftadan önce allerjik reaksiyon genellikle görülmez. Psödoallerjik (yalancı allerjik) reaksiyonlar klinik olarak allerjik reaksiyonlara benzer ancak ilaçla ilk karşılaşmada ortaya çıkar ve ilacın nonspesifik olarak vazoaktif (damarlar üzerinde etkili) madde salınımını uyarmasına bağlıdır.

PENİSİLİN ALLERJİSİ

Penisilin Allerjisi Sık Rastlanılan Bir Durum mudur?

Penisilinler allerjik reaksiyonlara en sık neden olan ilaçlardır. Amerika Birleşik Devletleri?nde penisiline karşı allerjik reaksiyona tedavi kürlerinin %1-10 unda rastlanmasına rağmen bunların ancak 4 /10.000 - 15/10.000 inde anaflaktik (ağır allerjik) reaksiyon görülmüştür. Penisilin anaflaksisinden ölüm ise tedavi kürlerinin 1/50.000 - 1/100.000 inde görülmektedir. Bu, penisiline bağlı anaflaktik reaksiyonların yaklaşık onda birinin ölümcül seyrettiği anlamına gelir. Hastanede yatan hastaların %10-20 sinin penisilin allerjisi öyküsü vermelerine karşın, bunların yaklaşık %75 inin hatalı bir şekilde ?penisiline allerjik? olarak tanımlanmış veya zamanla duyarlılıklarını kaybetmiş oldukları gösterilmiştir.

Penisilin Allerjisi Nasıl Oluşur?

Ölümcül penisilin reaksiyonlarının %96 sı ilaç uygulandıktan sonraki 60 dakika içinde ortaya çıkmaktadır. Penisilinin damardan veya kas içi uygulanması ağızdan kullanımından daha fazla allerjik reaksiyona neden olur. Penisilin allerjisi öyküsü olanlar, böyle bir öykü olmayan kişilere göre 4-6 kat daha fazla reaksiyon görülme riskine sahiptirler. Bununla birlikte fatal penisilin ve diğer sentetik penisilin allerjik reaksiyonlarının çoğu, daha önce bu antibiyotiklere karşı allerjik reaksiyon vermemiş kişilerde görülür. Bu kişilerin duyarlılaşması, son penisilin tedavisi sırasında gizli çevresel karşılaşma ile oluşabilir. Gıdalara koruyucu katkı maddesi olarak konulan penisilin, eti yenen hayvanlara daha önce tedavi amacıyla verilmiş olan penisilin veya sağlık personelinin havadaki penisilin partiküllerini soluması bu tip bir karşılaşmadır.

Penisilin molekülündeki beta laktam halkası fizyolojik şartlarda vücutta kendiliğinden açılarak penicilloyl grubu oluşturur. Penisilin moleküllerinin %95 i penicilloyl grubuna dönüşüp vücuttaki proteinlere geri dönüşümsüz bağlandığı için bu gruba ?major determinant? denilmiştir. Bu reaksiyon, prototip olan benzil penisilin ve hemen hemen tüm sentetik penisilinler ile gerçekleşir. Benzil penisilin, diğer bazı antijenik determinantları oluşturmak üzere %5 oranında başka metabolik yollarla da parçalanır. Bu parçalanma sonucu oluşan, az miktarda yapılıp değişik kişilerde farklı bağışıklık cevapları uyaran ürünler ?minör determinantlar? olarak isimlendirilmiştir (benzylpenicilloate, benzlypenylloate, benzlypenicilline G). Penisiline karşı anaflaktik reaksiyonlar genellikle minör determinantlara karşı oluşan IgE antikorlarıyla ortaya çıkmaktadır. Akselere (hızlanmış) ve geç ürtikeriyal (kaşıntılı allerjik döküntü) reaksiyonlar ise genellikle penicilloyl-spesifik IgE antikorlarıyla (major determinant) gerçekleşir.

Penisilin Allerjisi Nasıl Tanınır?

1. Ayrıntılı öykü:

İlacın daha önce neden olduğu reaksiyon ile ilgili ayrıntılı öykü, tanı ve tedavide belirleyici olabilir. Uzun süredir kullanılmakta olan ilaçlardan çok, yeni başlanan veya mükerrer verilen ilaçlar reaksiyon açısından daha önemlidir. Önceden bir ilaca allerjik cevap veren hasta yapısal olarak farklı da olsa başka bir ilaca karşı reaksiyon verme riski taşır. Örneğin penisilin allerjisi saptanan hastalarda diğer grup antibiyotiklere allerjik reaksiyon verme riski 10 kat artmıştır. Penisilinle karşılaşma öyküsü allerjik reaksiyonlar için risk olmamakla birlikte, penisiline allerjik reaksiyon verme öyküsü önemli bir risktir. Allerjik hastalık öyküsü ilaç allerjisi riskini artırmaz, ancak anaflaktik (ağır allerjik) ilaç reaksiyonları için predispozan (kolaylaştırıcı) faktördür. Antimikrobiyal ilaçlara gösterilen reaksiyonlarda ailesel yatkınlık sözkonusudur. Antibiyotik allerjisi olan ebeveynin çocuğunda 16 yaş itibarıyla aynı ilaca karşı allerjik reaksiyon görülme olasılığı %26 dır. Bir başka deyişle, aile öyküsü olmayanlara göre 15 kat artmıştır.

2. Kanda RAST (Radio Allergo Sorbent Test) testi:

Penicilloyl determinantına karşı IgE antikorunu belirleyen RAST geliştirilmiştir. Halen minör determinant antikorları için RAST mevcut değildir. Yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik olabilmektedir. Bu edenlerle RAST ve diğer in-vitro analoglarının klinikte kullanımı sınırlıdır.

3. Cilt testi:

Bir kişinin IgE ye bağlı akut penisilin allerjik reaksiyon potansiyeli taşıyıp taşımadığını değerlendirmede en faydalı bilgi major ve minör penisilin determinantlarına olan cilt testi cevabıdır. Major determinant-spesifik IgE antikorunun belirlenmesinde cilt testi solüsyonu olarak kullanılan penicilloyl-polylysine (PPL) elde edilmiştir. Bu madde ticari sunumdadır (Pre-Pen®), ancak ülkemizde mevcut değildir. Minör determinantlar labil olduğu için ve multivalan formda sentezlenmesi zor olduğundan, cilt testi genellikle benzil penisilin G, benzil penisilinin alkali hidroliz ürünü olan benzylpenicilloate ve asit hidroliz ürünü olan benzlypenylloate karışımı (Minor Determinant Mixture; MDM) ile uygulanmaktadır. Fakat MDM halen ticari sunumda değildir. Minör determinant reaktifi olarak sadece benzil penisilin 10.000 U/ml dilüsyonda kullanılırsa allerjik hastaların %5-10 u gözden kaçar. Bu hastaların bir kısmı ciddi anaflaktik reaksiyon riski taşıyabilir. Bununla birlikte bu solüsyon, IgE ye bağlı reaksiyon öyküsü olmayan hastalarda MDM?a iyi bir alternatiftir. Güvenlik açısından, intradermal cilt testi yapılmadan önce çizme (scratch) veya epikütanöz delme (prick) test uygulanmalıdır. Cilt testi reaktiflerine karşı sistemik reaksiyon, penisilin allerji öyküsü bulunan hastaların %1 veya daha azında görülmüştür. Ön kolun iç yüzünde 26 G PPD iğnesi ile 1 cm uzunluğunda bir çizik yapılır. Bu çiziğin üzerine 0.1 ml sulandırılmamış reaktif damlatılır, 10 dakika içinde reaksiyon görülmezse intradermal teste geçilir. Çizik etrafında 20 dakikadan fazla sebat eden endurasyon (ciltte sert kıvam ve kızarıklık) pozitif reaksiyondur. İntradermal testte ise 0.02 ml reaktif ile ciltte 3-4 mm kabarcık oluşturulur. 15-20 dakika sonra endurasyon çapı 5 mm veya daha fazla ise test pozitif kabul edilir.

Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 09:54 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#5
hayalet

hayalet

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 4 İleti
 • Gender:Male
teşekkürler..

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı