İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Atatürk Günlüğü - Today | 7 Kasım - November

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 7 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History


Resmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar." K. ATATÜRK


Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."

ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.

Kaynak: Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr

1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Türk ordusu Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke. Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.

Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

1918 - Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi'nin Çanakkale'yi boşaltma kararı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken


1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.


"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar."

K. ATATÜRK


Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."

ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.


1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.


1916 - Third Battle of Gaza.
After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken

1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar." K. ATATÜRK

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."

ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.

Kaynak: Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr

1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 -
Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.
Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

1918 - Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.

Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.

1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1916 - Third Battle of Gaza.

After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar." K. ATATÜRK


Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."

ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.

Kaynak: Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr

1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da.

Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.

Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.

1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1916 - Third Battle of Gaza.

After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

1914 -
Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen
31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar." K. ATATÜRKBakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html']Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı' target='_blank'>Türk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html']Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı


http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html']Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur' target='_blank'>Ankara' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html']Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur


Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."

ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.

Kaynak: Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr

1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da.

Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.

Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.

1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1916 - Third Battle of Gaza.

After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu:
"...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html']Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler' target='_blank'>Darülaceze' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html']Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in History

Resmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken

1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.Resmi ekleyen"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar."


Kemal ATATÜRKCumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."


ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi


Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.


Bakınız
http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html'] Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html'] Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur

http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html'] Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html'] Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı


1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.

1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1931 - Atatürk
'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.

Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da.

Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı
. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.

Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.


Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.

İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu. I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.

1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1916 - Third Battle of Gaza.

After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html'] Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html'] Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler

Konu Hale tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi - 20:54 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

7 KASIM - NOVEMBER 7
Tarihte Bugün - Today in HistoryResmi ekleyen31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken


1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.


Resmi ekleyen"Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar."


Mustafa Kemal ATATÜRKCumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Şurası unutulmamalıdır ki kendi geçmişini bilmeyen milletler başkasının avı olurlar."Resmi ekleyenAnkara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Resmi ekleyenTürk Tarih Kurumu - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
ANKARA - Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müzesi

Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.

Kaynak: Ataturk.net Ankara.edu.tr Baskent.edu.tr
Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html']Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur' target='_blank'>Ankara' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ankara_Universitesi_Turk_inkilap_Tarihi_Enstitusu_t73916.html']Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü | 15 Nisan 1942’de T.C.’nin Yeniden Yapılanması Atatürkçü Düşünceyi Atatürk İlke Ve Devrimlerini Bilimsel Yollardan Araştırmak Yaymak Tanıtmak - Akademisyen Yetiştirmek İçin Kurulmuştur

http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html']Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı' target='_blank'>Türk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Turk_Tarih_Kurumu_Turk_Tarihi_Tetkik_Cemiyeti_Tu_t28452.html']Türk Tarih Kurumu | Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti - Türk Tarih Kurumu'nun Amacı


1938 - Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması.


Resmi ekleyenBakınız, http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Son_Gunleri_Ve_Olumu_Son_Kez_A_t56225.html']Atatürk'ün Son Günleri Ve Ölümü | Son Kez Ankara'lıların Karşısına Çıkışı - Vasiyeti - Komaya Girmesi - Vefatı - Cenazesi - Anıtkabir'e Nakli' target='_blank'>Atatürk%27ün' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Son_Gunleri_Ve_Olumu_Son_Kez_A_t56225.html']Atatürk'ün Son Günleri Ve Ölümü | Son Kez Ankara'lıların Karşısına Çıkışı - Vasiyeti - Komaya Girmesi - Vefatı - Cenazesi - Anıtkabir'e Nakli

http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Olumu_Karnindan_Su_Alinmasi_t6575.html']Atatürk'ün Ölümü | Karnından Su Alınması Kılıç Ali anlatıyor' target='_blank'>Atatürk%27ün' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Olumu_Karnindan_Su_Alinmasi_t6575.html']Atatürk'ün Ölümü | Karnından Su Alınması Kılıç Ali anlatıyor


1935 - Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

1931 - Atatürk
'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

1929 - Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

1927 - Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

1922 - Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Atatürk
'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

1920 - Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali.

Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti.

Ermenilerle geçici mütareke.

Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.


1919 - Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi.


Resmi ekleyenMustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı' target='_blank'>Atatürk%27ün' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı


1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da.

Yıldırım Orduları Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine alındı.

Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi.

Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı ile 7. Ordu Karargâhı'nın Padişah iradesiyle kaldırılması ve Atatürk'ün Harbiye Nezareti emrine verilmesi.


Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı' target='_blank'>Atatürk%27ün' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı


Resmi ekleyen1917 - Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâhla görevlendirilmesi.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı' target='_blank'>Atatürk%27ün' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/ATATURK_ve_39_un_Hayati_ve_Hakkinda_Yazilanlar_f12/Ataturk_ve_39_un_Ozluk_Dosyasi_Muamelat_i_Zatiy_t74868.html']Atatürk'ün Özlük Dosyası | Muamelat-ı Zatiye Dairesi - Personel Başkanlığı


İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.


Resmi ekleyenMoskova’nın simgelerinden Kızıl Meydan7 Kasım 1917 tarihi, Çarlık rejiminin devrilmesinin ardından gelen ilk uzun süreli sosyalist inşa döneminin başlangıcını anlatır. XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın başlarında, her alanda önemli çelişmeleri içinde barındıran Rusya’da; halk, fethedilmiş geniş alanlarda, aşırı merkeziyetçi Çarlık bürokrasisinin despotik yönetimi altında yaşıyordu.

I. Dünya Savaşı’nda, Almanlar karşısında verilen korkunç kayıplar, Rusya’da, Çar’ın otoritesine ağır darbeler indirirken, toplumsal kutuplaşmaların da derinleşmesine neden oldu. 12 Mart’ta başlayan yiyecek kıtlığı, halkı başkent Petrograd’da sokaklara döktü. Çıkan ayaklanmalara garnizon da katılınca, Çar II. Nikola, 15 Mart’ta tahttan feragat etmek zorunda kaldı.

7 Kasım’da, neredeyse kansız son darbeyi indiren ve Romanov hanedanın 300 yıllık egemenliğini sona erdiren Lenin liderliğindeki Bolşevikler; hükümet binalarını, posta merkezlerini ve diğer stratejik noktaları işgal ederek Kışlık Saray’a girdiler. Aynı anda Petrograd’da toplanan II. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, temelde Bolşevik bakanlardan oluşan yeni bir hükümetin kuruluşunu onayladı.
Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/1_Dunya_Savasi_Nedenleri_Osmanli_imparatorlugu_t1322.html']1. Dünya Savaşı Nedenleri | Osmanlı İmparatorluğu'nun Bu Savaşa Sürüklenişi' target='_blank'>1.' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/1_Dunya_Savasi_Nedenleri_Osmanli_imparatorlugu_t1322.html']1. Dünya Savaşı Nedenleri | Osmanlı İmparatorluğu'nun Bu Savaşa Sürüklenişi

http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Dunya_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_Rusya_Feder_t9626.html']Dünya ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi: Rusya Federasyonu' target='_blank'>Dünya' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_f206/Dunya_ve_Ulkeler_Tarihi_Ansiklopedisi_Rusya_Feder_t9626.html']Dünya ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi: Rusya Federasyonu

http://www.kadimdostlar.com/Ulke_ve_Sehir_Rehberleri_Tanitimlari_f198/Rusya_Genel_Bilgiler_Gezilebilecek_Yerler_Tarihi_t44008.html']Rusya | Genel Bilgiler - Gezilebilecek Yerler - Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri' target='_blank'>Rusya' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ulke_ve_Sehir_Rehberleri_Tanitimlari_f198/Rusya_Genel_Bilgiler_Gezilebilecek_Yerler_Tarihi_t44008.html']Rusya | Genel Bilgiler - Gezilebilecek Yerler - Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri1916 - Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

1916 - Third Battle of Gaza.

After the outflanking advance at Beersheba, British empire forces, including the Australian Light Horse, rapidly advanced northwards toward Jerusalem.

1916 - Allied offensive on the Salonika Front.

1915 - İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

1914 - İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.


Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/1_Dunya_Savasi_Nedenleri_Osmanli_imparatorlugu_t1322.html']1. Dünya Savaşı Nedenleri | Osmanlı İmparatorluğu'nun Bu Savaşa Sürüklenişi' target='_blank'>1.' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Medeniyetler_Ulkeler_ve_Dunya_Tarihi_f17/1_Dunya_Savasi_Nedenleri_Osmanli_imparatorlugu_t1322.html']1. Dünya Savaşı Nedenleri | Osmanlı İmparatorluğu'nun Bu Savaşa Sürüklenişi


1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

1911 - Nuri (Conker) Bey'in, İstanbul'dan, Selanik'te bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Pazar günü buraya geldim. Beni Mustafa Kemal yazmış." [Kocatürk]


1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.


Resmi ekleyenDarülaceze
Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html']Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler' target='_blank'>Darülaceze' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Darulaceze_114_Yillik_Bir_Hayir_Kurumu_Darulace_t71636.html']Darülaceze | 114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze – Tarihçe – Darülaceze’ye Kabul Şartları - Kabul İçin Gerekli Belgeler

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı