İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Beden Eğitimi Nedir? | Beden Eğitimi Ve Spor - Beden Eğitiminin Önemi - Beden Eğitiminin Amaçları

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 5 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Beden Eğitimi
Beden eğitimi, eğitimin, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2.400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon’un "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle cimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir" sözleri, Eski Yunan’da beden eğitimine verilen önemi gösterir.Resmi ekleyen
Eskiçağlarda beden eğitime verilen bu önem, sonraki yüzyıllarda unutuldu. Zihinsel eğitimin beden eğitimiyle ilişkisi göz ardı edildi. Beden eğitimine yeniden dikkat çeken kişi, 18. yüzyılda Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau oldu. Rousseau, Emil (Émile ou, de l'éducation; 1762) adlı yapıtında beden eğitiminin okul dersleri arasına girmesi gerektiği görüşünü savundu. Okullarda beden eğitimi derslerini koyan ilk ülke ise 1814'te Danimarka oldu. Daha sonra Danimarka’yı başka ülkeler izledi. Bugün, ilköğretimin zorunlu olduğu hemen bütün ülkelerde beden eğitimi ders programında yer alır.

Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır. Daha büyük çocuklara ise, özel eğitim görmüş öğretmenlerce temel beden eğitimi dersleri ve yarışmaya yönelik spor etkinlikleri öğretilir. Yüzme, cimnastik, atletizm ve tüm takım sporları bu tür etkinlikler arasında sayılır.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir. Öğrencilik yıllarını geride bırakan yetişkinler de, bu tür etkinliklere katılabilirler.

Türkiye'de modern beden eğitiminin öncüsü Selim Sırrı Tarcan'dır. 1919 yılında beden eğitimini geliştirmek amacıyla İzmir'de bir salon açmaya çalıştı, bu girişimi “Sarıklılar” tabir edilen aşırı muhafazakarlar tarafından engellense de, o dönemde Vali Rahmi Bey, Necati Bey, Vasıf Çınar Beyle görüştü. Tarcan'ın spor sevgisi aşısı sonucu Rum ve Ermeniler ile diğer azınlığın etkinliği nedeniyle artık Türk gençleri spor yapmaya başladılar.Beden Eğitiminin Önemi


İnsanlara bedenlerini sağ­lıklı ve dinç tutabilmenin yollarını öğretir. Eksiksiz bir eğitim için zihinsel eğitim kadar beden eğitiminin de gerekli olduğu düşüncesi eskiçağlara dayanmaktadır. Eski Yunan'da beden eğitimine büyük önem verilirdi. Büyük Yunanlı filozof Platon, "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle cimnastiği en doğru oranlar­da birleştirebilen kişidir", demiştir.

Ne var ki, bu görüşe yüzyılarca değer verilmedi; beden ve zihin eğitimi birbirinden ayrı ele alındı. 18. yüzyılda Fransız düşünürle­rinden Jean-Jacques Rousseau Emil (Emile ou, de l'education; 1762) adlı yapıtında beden eğitiminin okul dersleri arasına alınması ge­rektiği görüşünü öne sürdü. Danimarka, 1814'te okullarda beden eğitimi derslerini uygulamaya koyan ilk ülke oldu. Bunu başka ülkeler izledi. Bugün, ilk ve ortaöğretimin zorunlu olduğu birçok ülkede beden eğitimi dersleri de zorunludur.

Çok küçük çocuklar için, beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketleri geliştirmek ve bu yönde onları cesaretlendirmek amacı gü­dülür. Daha büyük çocuklar içinse, temel beden eğitimi dersleri ve yarışmaya yönelik spor etkinlikleri özel eğitim görmüş öğret­menlerce yönlendirilir. Çok çeşitli olan bu et­kinlikler okulların olanaklarına göre değişebi­lir. Örneğin, yüzme, cimnastik, atletizm ve tüm takım oyunları bunlar arasında sayılabilir.

Öğrenciler, beden eğitimi deslerinde yal­nızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kal­mayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönleri­ni tanımayı da öğrenirler. Öğrencilik yıllarını geride bırakan yetişkinler bile, okuldayken öğrendikleri spor etkinliklerine katılmaktan ya da bunları izlemekten hoşlanırlar.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Beden Eğitimi Ve Spor
Beden Eğitimi; kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır.


Kişisel Yönden Sporun Önemi:


- İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır.
- Kültürel zevk, duyarlılık sağlar.
- Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır.


Toplumsal Yönden Sporun Önemi:


- Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.
- Toplumsal sorumluluğu geliştirir.
- Kendini kontrol etmeyi, başkalarına kurallara saygıyı öğretir.
- Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.
- Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir


Ekonomik Yönden Sporun Önemi:


- İş gücünü artırır.
- Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir.
- İş görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.
- Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirir.


Çocuk ve Gençler için Spor Eğitiminin Önemi:


- Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.
- Bireyi topluma hazırlar.
- Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar.
- Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.
- Spor bir tedavi yöntemidir.
- Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır.
- Başarıyı arttıran en önemli husustur.
- İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.
- Kişilere statü kazandırır, gelir düzeylerini artırır.
- Bir rekabet, mücadele, işbirliği ve uyum sağlar.
- Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur.


Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi:


- Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur.
- Spor, diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir.
- Çağımızda spor bir bilim olarak ele alınmıştır.
- Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Beden Eğitiminin AmaçlarıBeden eğitimin amaçları daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için, çeşitli otoritelerin beden eğitimin amaçları hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta yarar vardır:


A.Lumpkin’e (1986) göre, beden eğitimin 3 önemli amacı vardır:Resmi ekleyen
1965 yılında, Amerika Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Birliği (AAPHER), beden eğitimin 5 önemli amacı şöyle ifade etmiştir:

1. Çocukların ve gençlerin etkili ve becerikli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmak.
2. Çocukların ve gençlerin hareketi anlaması ve değerlendirebilmesi.
3. Harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi.
4. İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak.
5. Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi.


İ.Şiclovan’a göre (1979), beden eğitimin genel amaçları şunlardır:


- Vücüdun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi.
- Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ve pek iyileştirilmesi.
- Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi.
- Çeşitli spor branşların uygulanması için ilgi arttırılması.
- Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması için ilgi arttırılması.

M.Epuran’a göre (1990) beden eğitimin amaçları şöyle sınıflandırılmaktadır:


Sağlık durumunun pekiştirmesi.

Organizmanın uyumlu gelişimi:


- Vücut gelişimi
- Uygun bir postürün oluşturulması


Psikomotorik gelişimi:

- Motorik özelliklerin gelişimi
- Temel motorik becerilerin gelişimi
- Organizmanın çalışma kapasitesinin gelişimi
- Çeşitli motorik eylemlere ait olan bilgi ve teknik ve taktik becerilerin oluşturulması.

* Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve/veya boş zamanı uygun bir şekilde geçirmek için fizik egzersizlerin sistematik olarak uygulama alışkanlığını oluşturmak.
* Bir grup içerisinde olumlu tavırlar sergileme alışkanlığını oluşturmak.
* Bazı psikolojik özelliklerin ve kişiliğin geliştirilmesi.
* Fiziksel aktivitenin eksikliği durumunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin azalması ve önlenmesi.

Görüldüğü gibi, zaman içerisinde beden eğitimin amaçları çeşitli şekillerde sunulmuştur.Yukarıda sayılan sınıflandırmaların yanında böyle bir sınıflandırma da mümkün olmaktadır:


A. Fizyolojik amaçlar:

Vücudun güçlendirilmesi, düzgün ve uyumlu fiziksel gelişim, sağlık durumun pek iyileştirilmesi ve efor kapasitesi geliştirilmesi ile ilgili amaçlar.

B. Eğitsel amaçlar:

Temel ve özel motorik bilgi ve becerilerin niteliği ve niceliği, motorik becerilerin gelişme seviyesi, gözleme kapasitesi, yaratıcılık, düşünme gibi psikolojik özelliklerin ve estetik ve ahlaki duyguların ve alışkanlıkların gelişimi ile ilgili amaçlar.

C. Psiko-sosyal amaçlar:

Fizik egzersizin sistematik olarak uygulama alışkanlığın eğitilmesi ve onun gereğinin konusunda inandırılması ile ilgili amaçlar.


#4
Sema

Sema

  Ne Mutlu Türküm Diyene!!

 • Yönetici
 • 5.470 İleti
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...

Resmi ekleyen
Beden eğitimi, eğitimin, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2.400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon’un “Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle cimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir” sözleri, Eski Yunan’da beden eğitimine verilen önemi gösterir.

Eskiçağlarda beden eğitime verilen bu önem, sonraki yüzyıllarda unutuldu. Zihinsel eğitimin beden eğitimiyle ilişkisi göz ardı edildi. Beden eğitimine yeniden dikkat çeken kişi, 18. yüzyılda Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau oldu. Rousseau, Emil (Émile ou, de l’éducation; 1762) adlı yapıtında beden eğitiminin okul dersleri arasına girmesi gerektiği görüşünü savundu. Okullarda beden eğitimi derslerini koyan ilk ülke ise 1814′te Danimarka oldu. Daha sonra Danimarka’yı başka ülkeler izledi. Bugün, ilköğretimin zorunlu olduğu hemen bütün ülkelerde beden eğitimi ders programında yer alır.

Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır. Daha büyük çocuklara ise, özel eğitim görmüş öğretmenlerce temel beden eğitimi dersleri ve yarışmaya yönelik spor etkinlikleri öğretilir. Yüzme, cimnastik, atletizm ve tüm takım sporları bu tür etkinlikler arasında sayılır.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir. Öğrencilik yıllarını geride bırakan yetişkinler de, bu tür etkinliklere katılabilirler.

Türkiye’de modern beden eğitiminin öncüsü Selim Sırrı Tarcan’dır. 1919 yılında beden eğitimini geliştirmek amacıyla İzmir’de bir salon açmaya çalıştı, bu girişimi “Sarıklılar” tabir edilen aşırı muhafazakarlar tarafından engellense de, o dönemde Vali Rahmi Bey, Necati Bey, Vasıf Çınar Beyle görüştü. Tarcan’ın spor sevgisi aşısı sonucu Rum ve Ermeniler ile diğer azınlığın etkinliği nedeniyle artık Türk gençleri spor yapmaya başladılar.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Beden Eğitimin FonksiyonlarıBeden eğitimin iki ana fonksiyonu olduğunu tespit edilebilir:1.Fiziksel gelişiminin pek iyileştirilmesi.


Fiziksel gelişim, sağlıklı bir organizma için düşünülen değerlerine mümkün olduğu kadarı ile yakın, uyumlu morfolojik ve fonksiyonel indikatörler şeklinde ifade edilen sonuç ve aynı zamanda, organizmanın düzgün ve uyumlu büyümesinin etkileyen faaliyettir.


2.Motorik kapasitesinin geliştirilmesi.


Motorik kapasite, beden eğitimin gerektirdiği içerik veya şartlara göre, bir kişinin sahip olduğu motorik beceriler veya özelliklerinin kant itesi veya kalitesi şeklinde ifade edilen, kişinin hareket ede birliliği anlamına gelir.

Fiziksel gelişim ve motorik kapasite arasında çok yakın bir ilişki vardır: Organizmanın nitelikli bir morfolojik veya fonksiyonel gelişimi durumunda, motorik becerileri ve özelliklerini daha geniş bir temelden başlayarak geliştirilebilir. Aynı zamanda, motorik becerileri ve özelliklerinin uygun bir şekilde uygulanması da morfolojik ve fonksiyonel indikatörlerin üzerinde olumlu bir etki sağlar.

Bu iki fonksiyonunun yanında beden eğitimi alanında aşağıdaki fonksiyonların da büyük bir önemi vardır:


SAĞLIK FONKSİYONU:


Beden eğitiminin önemli amaçları arasında, insanların optimal bir sağlık durumu korunmasıdır.


EĞİTİM FONKSİYONU:


İnsan kişiliğinin gelişmesi üzerindeki beden eğitimin olumlu etkisi bilindiğinde, eğitim fonksiyonunun beden eğitimin en önemli fonksiyonu olarak değerlendirilebilir. Daha önce belirlendiği gibi, kişinin fiziksel yönünün dışında, beden eğitiminin zihinsel, ahlaki, estetik ve teknik-profesyonel yönlerinin üzerinde de olumlu etkilerinin şöyle özetleyebiliriz:

Zihinsel yönden: Fiziksel egzersizlerin uygulama sırasında, dikkat, bellek, yaratıcılık, gözleme kapasitesi, vs gibi çok önemli zihinsel özellikler gelişmektedir. Ayrıca beden eğitimi faaliyetinde katılanlara dolaylı olarak, efor fizyolojisi, motorik eylemlerin uygulama biyomekaniği ve/veya psikolojisi ile ilgili temel bilgiler verilir. Bu bilgiler ise, fizik egzersizin uygulanmasının bilimsel olarak tanınması ve katılanların “bilinçlendirilmesi” sağlamaktadır.

Ahlaki yönden: Fizik egzersizleri uygulama seyrinde, hem günlük hayatında hem de beden eğitimi uygulama sırasında düzgün bir davranış öğretilmesine büyük önem verilmektedir. Ayrıca, disiplin, spor malzemeleri/tesisleri koruma, arkadaşlarla iyi ilişkiler içerisinde faaliyeti sürdürme konusunda, katılanlara gereken formasyon sağlanmaktadır.

Estetik yönden: Fizik egzersizlerin teknik ve taktik uygulamalarıyla, beden eğitimi faaliyetine katılanlara güzellik, estetik duygularını geliştirilmektedir. Müzik eşliğinde yapılan fizik egzersizler, ritm, uyum, zerafet gibi estetik özelliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Teknik-profesyonel yönden: Fizik egzersizlerin uygulama sırasında geliştirilen motorik özellikler, bazı mesleklerin uygulaması için temeldir. Çalışma seyirinin getirebileceği yüksek morfo-fonksiyonel indikatörler ve sağlam motorik becerilerin gelişimi için, beden eğitimi önemli bir rol oynamaktadır.


REKREASYON FONSİYONU:


Beden eğitiminin uygulaması katılanlara kazanmış olduğu motorik beceri, özellik ve alışkanlıkların sayesinde, boş zamanları daha zevkli bir biçimde (spor yaparak, sportif yarışmaları izleyerek) geçirmek için imkan sunmaktadır.


YARIŞMA FONKSİYONU:


Yarışma ruhu insanoğlu’yu tanıtan bir unsurdur. Dolayısıyla, beden eğitimi uygulama sırasında, hareket oyunları, bayrak yarışmaları ve genel yarışmalar düzenlenmesi önemlidir. Bu şekilde, katılanların yaratıcılığı, kazanma isteği, ilk sırada yer alma duyguları geliştirilmiş olmaktadır.


#6
sorhan

sorhan

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 2 İleti
eline sağlık faydalı bilgiler
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı